Knoop het in je oren: safety first!

!
!
18.
Z WAAS & DENDER
Maandag 17 februari 2014
Made in Waas en Dender
WAAS & DENDER.19Z
Maandag 17 februari 2014
w&d
Knoop het in je oren: safety first!
Jongeren sensibiliseren voor gebruik oordopjes blijft een uitdaging
Veiligheid is een Burcht
belangrijk
[email protected] is een jong
aandachtspunt op
bedrijf, gespecialiseerd in
advies en materiaal rond
de werkvloer.
veiligheid. In een tweede
Tal van tak, die de naam ‘[email protected] &
more’ kreeg, focust drijvende
bedrijfssectoren kracht Guy Meuris op de
doen beroep op bescherming van het gehoor.
materiaal dat het “Veiligheidsmateriaal bestrijkt
breed gamma”, legt Guy Meuwelzijn van hun een
ris, zaakvoerder van [email protected]
uit.
“Dat
gaat van veiligheidskledij
medewerkers - al dan niet
bedrukt -, schoenen,
en helmen tot brilgarandeert. Naast handschoenen
len, maar ook verder tot ergonomie
veiligheidskledij en psychosociale zorg. Lichaamsbeheeft een enorme maatis ook scherming
schappelijke relevantie.”
Meuris
stampte
drie jaar geleden
gehoorbescherming de eenmanszaak [email protected]
uit de
van groot belang. grond. “Ik kwam uit de wereld van
de persoonlijke beschermingsmidOp het werk, maar delen - PBM’s in het jargon - en was
Maar ik droomde
ook in de vrije tijd. preventieadviseur.
al geruime tijd van een eigen zaak.
als
adviespartner
Ik
startte
en
Wij zetten
leverancier van innovatieve
enkele
PBM’s voor bedrijven. Omdat ik mij duidelijk wilde
bedrijven in
profileren, geen bedrijf
wilde als dertien in een
de kijker,
dozijn, ben ik me gaan
die zich
toeleggen op gehoorbescherming. Ik ben in zee
hierop
gegaan met een Canadese
fabrikant van oordoptoejes op maat: Sonomax.
Dat is momenteel de enige
spitsen.
S
fabrikant die grondstoffen
levert om oordopjes op
maat te maken
in een luttele
12 minuten.
Testklaar,
gebruiksklaar. In
een ge-
GUY MEURIS
ZAAKVOERDER [email protected]
D oordopjes van [email protected] zijn in 12 minuten klaar. Een ballonnetje wordt in het oor opgevuld tot de
De
vorm helemaal goed zit. Daarna wordt er een touwtje aan vastgemaakt. FOTO’S STEFAAN VAN HUL
v
hoorcentrum wordt eerst een mal
van je oor gemaakt. Die gaat dan
vaak naar een laboratorium, waardoor de klant een tijdje moet wachten. Het procedé van de oordopjes,
die ik verdeel, is heel anders. Hierbij
wordt geen mal gemaakt. Er wordt
vertrokken van een leeg ballonnetje,
dat in je oor wordt opgevuld. Het materiaal wordt hierin geïnjecteerd en
neemt de vorm van je gehoorgang
aan. Het blijft uiteraard soepel. Dan
wordt getest of het goed afsluit, er
wordt een filter in geplaatst, het oordopje krijgt een afdekplaatje en een
touwtje en verkocht tegen een democratische prijs.”
Dat concept opende voor Meuris
deuren bij bedrijven. “Voor hen is
het interessanter om hun personeel
maar eenmaal een bezoek te laten afleggen bij een gehoorcentrum. Maar
ik stelde mij de vraag of er geen betere manier was om firma’s te bereiken dan via prospectie. Adverteren is heel duur en brengt voor een
jong, onbekend bedrijf weinig op.
Dus opperde iemand uit mijn klantenkring het idee om met een stand
evenementen aan te doen. Een eerste kans kreeg ik twee jaar geleden
op Dranouter. Ik heb voorafgaand
veel research verricht naar oordopjes, die specifiek zijn gericht op muziekevenementen. Je hebt namelijk
twee manieren om je gehoor te beschermen: je kunt enerzijds echt het
geluid afblokken. Dat is goed bij het
gebruik van lawaaierige machines of
om te slapen, maar je hoort dan bijna
niets meer. Op muziekfestivals is het
de bedoeling dat je de muziek nog
hoort en gesprekken kunt voeren. In
dat geval moeten de oordopjes filteren op de kracht van het geluid.”
Verkeerd gebruik
Door deze focus op gehoorbescherming heeft Meuris vorig jaar
een afsplitsing van [email protected] opgericht, met de naam ‘[email protected] &
more’. “Ik promoot gehoorbescherming op evenementen in het Sportpaleis en tijdens festivals als de Beverse Feesten. Mijn hoofddoel is de
bezoekers te overtuigen dat iedereen
een geschikt oordopje vindt en dat
Meer dan oordopjes
M
● ● Gehoorbescherming gaat verder dan
Guy Meuris
van [email protected]
vises. FOTO
STEFAAN VAN
HUL
het gebruik van oordopjes. [email protected]
verdeelt ook gehoorkappen. “Voor kinderen zijn er trendy gehoorkappen. Onder
de leeftijd van zeven mag je kinderen echt
geen oordopjes laten dragen, want hun gehoorgang is te klein”, legt Guy Meuris uit.
“Ook voor baby’s bestaan er speciale gehoorkapjes.”
[email protected] and more is ook gespecialiseerd
in de combinatie van gehoorbescherming
met communicatie. “Er zijn snufjes in de
stijl van James Bond op de markt. Oordopjes met een ingebouwd microfoontje bijvoorbeeld. Communicatie via gsm, in combinatie met oordopjes, is belangrijk voor
bijvoorbeeld veiligheidsmensen en motorrijders.”
Guy Meuris is aanwezig op heel
wat evenementen om zijn producten in de markt te zetten. FOTO
ILPR/FOTO GVA
GVA
Gazet van Antwerpen/Waasland 17/02/2014, bladzijden 18 & 19
!"#$%&&''&()*+'
66678"#$%&&79%'
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via Gazet van Antwerpen/Waasland
,-%'.($(&/$((/'012'
(&:;8"#$%&&79%'
.30414'.$-&&%5&'
'
heeft als doel te sensibiliseren én is
goed voor de naamsbekendheid van
mijn bedrijf. Ik bereik per jaar een
miljoen particulieren en elke particulier werkt wel ergens. Zo bereik ik
dus ook bedrijven.”
“Flexibiliteit is het
antwoord op
de crisis. ”
ook best wel kan gebruiken. De oordopjes uit mousse, die gratis worden
uitgedeeld, hebben als groot nadeel
dat er geen instructies bij worden gegeven. Met als resultaat dat negen op
de tien mensen deze fout gebruiken.
Hierdoor is de bescherming slechts
minimaal. Een wegwerpdopje werkt
ook maar één keer. Omdat je het heel
fijn moet oprollen en dan in je oor
laten uitzetten, verliest het na het
eerste gebruik zijn veerkracht. Er
zijn trouwens ook meerdere maten
in gehoorgangen.”
Meuris beseft dat er qua sensibilisatie van jongeren nog werk aan
de winkel is. “Ik schat dat één op de
vijf bezoekers van een muziekevenement interesse toont in gehoorbescherming. Het grootste deel van de
tijd besteed ik dan ook aan praten,
informeren, mensen nieuwsgierig
maken.”
Meuris verdeelt speciale oordopjes, die betaalbaar en efficiënt zijn.
“Meestal worden op evenementen
wegwerpoordopjes uitgedeeld,
of oordopjes verkocht die niet zijn
aangepast aan muziekbeleving. Mijn
topproduct op een evenement zijn
oordopjes van 5 euro, die je dertig,
veertig keer kunt gebruiken als je
ze na gebruik afspoelt. Ze behou-
den een optimale muziekbeleving
en je kunt gemakkelijk praten bij lawaai. De oordopjes zitten trouwens
verpakt in kleurige zakjes, geknipt
voor jeugdige gebruikers. Maar zelf
gebruik ik ze ook op bijvoorbeeld
recepties of in restaurants met veel
achtergrondgeluiden.”
De ondernemer vond zo via de verkoop van oordopjes aan particulieren een andere insteek om bedrijven
te bereiken. “[email protected] and more
Crisis
Een eigen zaak in volle crisis opstarten. Het is geen evidentie. “De
crisis heeft ook positieve effecten.
Ze helpt ondernemers om een businessplan verstandig aan te pakken
en vooral flexibiliteit en creativiteit
te bewaren. Bedrijven die niet flexibel zijn, hebben het moeilijk. Ik heb
geen personeel in dienst en werk met
jobstudenten, die enkele uren op
evenementen staan. Ik betaal geen
winkelhuur, want werk met pop-upwinkels. De crisis maakt je ook socialer. Zo werk ik op een heel vruchtbare manier samen met de Stedelijke Basisschool voor Buitengewoon
Onderwijs in Burcht. Zij verrichten
de handenarbeid voor mijn bedrijf.
Zo plaatste ik mijn drukpers in de
school. Het is leuk voor de leerlingen als zij merken dat de kledij van de
gemeentearbeiders door hen werd
bedrukt. Ik vind dergelijke vormen
van samenwerking uitermate positief, voor alle partijen.”
ILSE PRINSEN
L www.safetyadvises.be
L www.earplugsandmore.be
De Cleene Technics
“Veiligheidskleding
hoeft niet saai te zijn”
Lokeren
Veiligheidsuitrusting staat
niet langer synoniem voor
oerdegelijk maar saai qua
uitzicht. Bij De Cleene Technics
in Lokeren hebben ze een
modieus aanbod in alle
prijsklassen, voor jong en
minder jong.
De winkel van De Cleene Technics in Lokeren is liefst 4000 vierkante meter groot. De kans is dan
ook niet gering dat u hier vindt wat
u zoekt. Zaakvoerder Dirk De Cleene gaat er prat op alles te hebben
voor uw auto en sinds enkele jaren
ook alles voor de vakman. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen dan niet ontbreken. “Anders
dan vroeger krijgen steeds meer
bedrijven meer en intensere controles op arbeidsveiligheid”, zegt
Viviane Baetens, verkoopsverantwoordelijke voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). “De
wetgeving wordt strikter zodat iedereen PBM nodig heeft. Steeds
meer vinden particulieren hun
weg hierheen. Bij hen is vooral de
gehoorbescherming erg in trek. Die
is onderverdeeld in de bescherming
tegen decibels en bestaat in alle maten en vormen. Gaande van gewone oordopjes tot volledige schelpen.
We hebben ze zelfs in flashy kleurtjes voor kinderen.” Als u de winkel
binnenkomt, springen de fluo veiligheidsjassen en -broeken meteen
in het oog. “Onze grootste klanten
zijn kabel- en grondwerkers”, weet
Baetens. “Vroeger hadden ze aan
een paar veiligheidsschoenen genoeg, maar nu moeten ze brandveilige signalisatiekledij hebben of
ze mogen de werf niet betreden.”
Ook valt de grote keuze van werkschoenen op. “Een werkschoen is
niet langer een lomp gewicht aan
de voeten”, zegt zaakvoerder Dirk
De Cleene. “Vrouwen willen na het
werk boodschappen doen en willen
met de werkschoenen gezien kunnen worden.” De keuze is immens.
De prijsverschillen ook. “Prijzen
variëren tussen 30 en 200 euro per
paar”, weet De Cleene. “In een bedrijf waar het verloop van de werknemers groot is, worden goedkopere
schoenen gekocht. Kleinere bedrijven willen de luxueuze ultralichte
Dirk De Cleene en Viviane Baetens van De Cleene Technics. FOTO GERT COOLS
uitvoering in kevlar. Die zijn prijzig,
maar hebben dezelfde veiligheid als
staal en zijn een lichtgewicht aan de
voeten.”
Bergsportliefhebbers kunnen bij
De Cleene terecht voor valbeveili-
ging. “Ook professionals kopen dergelijke harnassen om zich te beveiligen”, weet Baetens. “Verder gaan
ook heel wat mondmaskers tegen
asbest en veiligheidsbrillen over de
toonbank.” “Ons credo is ‘Alles voor
de vakman’, maar particulieren zijn
hier zeker ook welkom”, zegt Dirk
De Cleene. “Veel mensen weten dat
niet.”
JOP
L www.decleene-technics.be