Privacy gegevens leerlingen basisscholen_1114

Privacy gegevens leerlingen basisscholen
Dinsdagavond 25 november 2014 heeft RTL nieuws een onderwerp gewijd aan privégegevens van
leerlingen die vanuit basisscholen via Basispoort 'massaal' zouden terechtkomen bij educatieve
uitgeverijen. Daarbij is de suggestie gewekt dat de privacywetgeving wordt geschonden, door
uitgeverijen en overigens ook door scholen.
Educatieve uitgeverijen behoren tot de initiatiefnemers van Basispoort en zijn participanten in de
Stichting Basispoort. Zij hebben naar aanleiding van het bericht van RTL nieuws een reactie
opgesteld. Deze reactie kunt u hier lezen.
Leerplein055 maakt gebruik van Basispoort en volgt de berichtgeving hierover nauwlettend. Het gaat
om 'data-determinatie', bedoeld om gebruik te optimaliseren en resultaten aan de school terug te
koppelen. Basispoort zou deze bestanden kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden waardoor
de privacywet mogelijk wordt overtreden.
Leerplein055 zal dit blijven volgend en zal zodra er meer duidelijkheid is ten aanzien van de feiten een
standpunt bepalen.
Gegevens die worden vastgelegd (resultaten etc.) zijn alleen voor onze leerkrachten toegankelijk om
de resultaten van leerlingen kunnen volgen. De persoonsgegevens worden gebruikt om 'single sign
on' te kunnen werken, daardoor heeft de leerling met één keer inloggen in Basispoort toegang tot alle
voor de groep beschikbare online software.
De reactie van de Groep Educatieve Uitgeverijen:
De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) vindt het van groot belang dat de privacy van leerlingen en
leerkrachten te allen tijde goed gewaarborgd is. Privacy in relatie tot leermiddelen is dan ook een van
onze belangrijkste aandachtsgebieden. Het werken met digitale leermiddelen is alleen mogelijk
wanneer de privacy van zowel leerling als leerkracht gegarandeerd is.
Basispoort
Basispoort is een systeem dat het mogelijk maakt dat leerlingen kunnen inloggen op leermiddelen van
educatieve uitgeverijen met maar één gebruikersnaam en wachtwoord. Op deze manier hoeven
leerlingen niet meer voor ieder vak een andere gebruikersnaam aan te maken. De GEU benadrukt dat
de privacy van de leerlingen te allen tijde goed wordt gewaarborgd. De leerresultaten van de
leerlingen blijven altijd binnen het domein van de school en het leermiddel. Basispoort verzamelt de
leerresultaten van de leerlingen niet en geeft deze ook niet door aan derden.
Digitale leermiddelen
Scholen maken steeds vaker gebruik van digitale leermiddelen. Zij doen dit vaak als aanvulling op
ander lesmateriaal, zoals (werk)boeken. De leerkracht krijgt de leerresultaten van een leerling in te
zien. Het digitale leermiddel geeft dus inzage aan de leerkracht wat een leerling gedaan heeft en wat
het resultaat daarvan is.
Wanneer educatieve uitgeverijen persoonsgegevens verwerken, hebben zij of de school een geldige
grondslag nodig voor de verwerking van persoonsgegevens. In artikel 8 van de Wet bescherming
persoonsgegevens staat een opsomming van alle mogelijke gronden die een gegevensverwerking
mogelijk maken. Een verwerking van persoonsgegevens moet dus altijd op een van deze gronden
gebaseerd kunnen worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld (1) de toestemming van de betrokkene,
maar ook (2) een gerechtvaardigd belang.
Pagina 1 van 2
Om te kunnen spreken van een rechtsgeldige toestemming in de zin van de Wbp – de eerste
mogelijkheid – moet de betrokkene in vrijheid zijn wil hebben geuit. Een leerling die door de school
wordt verplicht om van bepaald digitaal lesmateriaal gebruik te maken, kan niet worden geacht in
vrijheid zijn toestemming te hebben gegeven. Als een ouder of leerling geen toestemming geeft, kan
hij immers geen gebruik maken van het lesmateriaal dat door de school wordt gebruikt. Toestemming
is om die reden geen goede grondslag voor de gegevensverwerking.
Een gegevensverwerking is echter óók gerechtvaardigd wanneer deze noodzakelijk is voor de
behartiging van een gerechtvaardigd belang. Wanneer een digitaal leermiddel inzage geeft – ten
behoeve van onderwijsdoeleinden – aan de leerkracht wat een leerling gedaan heeft en wat het
resultaat daarvan is, is er sprake van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om situaties waarin
leerlingen (in de klas) zelfstandig oefeningen doen binnen het leermiddel waarin de leerkracht later
inzage moet hebben. Educatieve uitgeverijen hebben daarmee een grondslag om persoonsgegevens
te verwerken. Het is voor een leerkracht immers van belang om te kunnen zien wie welke opgaven
heeft gemaakt en of een leerling het lesmateriaal onder de knie heeft. De GEU is dan ook van mening
dat wij op grond van het gerechtvaardigd belang een goede grond hebben om de persoonsgegevens
te verwerken.
////
http://www.poraad.nl/content/privacy-leerlingen-moet-geborgd-blijven
http://www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/laatste-berichten/reactie-op-rtl-nieuws-itemover-privacy-in-het-primair-onderwijs/
http://www.parnassys.nl/nieuws/
Pagina 2 van 2