WVOU - richtlijnen inkorvingsburelen PONTOISE 2014

WVOU
KON.ASTRIDSTRAAT 25/7
8210 VELDEGEM
RICHTLIJNEN AAN DE INKORVINGSBURELEN
Zaterdag 2 AUGUSTUS 2014
Omtrek
PONTOISE voor OUDE, JAARSE en JONGE DUIVEN
West-Vlaanderen
Ieder inkorvingsbureel dient zich te houden aan de eigen aangevraagde omtrek
van hun vluchtkalender.
Coordinaten : 473442,0 / 012042,0
Basisafstand: 230000
Inkorving
Vrijdag 01 Augustus van 16u tot 19 uur
27 duiven per mand
Oude duiven niet bij de jonge duiven inkorven dus in aparte manden
Oude duiven kunnen enkel in de hoofdvlucht vliegen dus geen lokale
dubbeling nodig,
GEEN BIJDUIVEN TOEGELATEN
Ophaling door de Fa Martens, Convoyage Columba en Wybo wegvervoer.
Alle ingekorfde duiven dienen eerst te worden gespeeld in de hoofdvlucht.
Enkel de duiven die NIET elektronisch worden geconstateerd dienen te worden
voorzien van een enkele gummiring.
De duiven die elektronisch worden geconstateerd mogen ook een enkele
gummiring dragen op verzoek van de liefhebber.
Iedere maatschappij zorgt voor eigen gummiringen.
Volgorde:
Eerst oude inkorven, daarna jaarlingen en laatst jongen
Etiketten voor de manden van “PONTOISE” worden u bezorgd ,
Deze etiketten voorzien van de stempel van uw maatschappij.
Richtlijnen instelling computer: in bijlage
Vrachtbrief: klein formulier met duidelijke vermelding: aantal manden +
aantal duiven meegeven aan de chauffeur.
PS: iedere liefhebber mag slechts in één inkorvingslokaal inkorven.
Uitslag
De uitslagen van de hoofdvlucht worden opgemaakt door:
ieneke vanroosebeke : 0479/883016
Poelbrieven
De poelbrieven worden voorzien van alle nodige gegevens, per e-mail doorgestuurd
Doorgestuurd naar e-mailadres:
[email protected]
Gelieve de poelbrieven door te sturen ten laatste tegen vrijdagavond 22u zodat we
de nodige tijd hebben om eventuele correcties aan te brengen en de
spiegellijsten tijdig naar de inkorvingsburelen kunnen sturen.
Inschrijvingsbulletins blijven in het inkorvingslokaal
Spiegellijst
De spiegellijsten zullen per e-mail worden teruggestuurd in een pdf bestand
door Ieneke vanroosebeke,
Bestatigingen
De bestatigingen worden, voorzien van alle nodige gegevens, per e-mail
doorgestuurd naar e-mail adres:
[email protected]
Correcties
Indien zich een verbetering zou opdringen, dan dient deze onmiddellijk per
e-mail te worden doorgestuurd naar volgende e-mailadres:
[email protected]
Gelieve na het doorsturen van eventuele verbeteringen telefonisch contact
op te nemen met de uitslagmaker op 0479/883016 zodat alles tijdig kan
worden verwerkt.
De voorlopige uitslag, 100 duiven per categorie, zal zo snel mogelijk
verschijnen op www.pipa.be door Ieneke vanroosebeke
Bij onvoorziene moeilijkheden van diverse aard, kunt U zich wenden tot de
verantwoordelijke van de hoofdvlucht: Chris De Schacht 0476/590930
Kurt De Keyser 0496/021800 ,Frank Verkinderen 0496/306422
of e-mail: [email protected]
Wij danken U bij voorbaat voor uw sportieve medewerking aan het welslagen
van deze vlucht.
Met sportieve groeten,
WVOU
Belangrijke richtlijnen voor de vlucht uit Compiegne van 26 juli 2014
INKORVING
Eerst oude duiven
Daarna jaarlingen
Laatst jonge duiven
Oude duiven – jaarlingen :
1 uitslag omtrek West - Vlaanderen
Oude en jaarse vliegen elk in hun categorie, dus jaarse mogen niet vliegen bij de oude.en worden
niet bijgezet in de manden van de jonge duiven
Jonge duiven :
1 uitslag omtrek West – Vlaanderen
Kosten uitslag : Alle uitslagen worden gratis in pdf verstuurd naar alle lokalen ,die op hum beurt de
uitslagen kunnen uitprinten voor de liefhebbers die hem wenst tegen de prijs
bepaald door het lokaal zelf (prijs van het drukken)
-
Een voorbestemd selectie wordt ingesteld.
Daar kiest U
Cat 1 = oude duiven
Cat 2 = jaarlingen
Cat 3 = jonge duiven
INZETTEN: OUDE DUIVEN – JAARLINGEN – JONGEN
Volgorde
Naam
1
VI
0,10€
2
IL
1,25€
3
UNI
1€
4
SCH
1€
5
GPR
2,50€
6
PRS
10€
7
GBO 5€
8
KBO 1€
9
AS2
0,5€
10
OS2
0,25€
11
AS3
1,25€
12
OS3
0,25€
13
ERE
1,25€
14 Superserie AS2
5€
15
DIV
16
Kosten 0,80€
17
Dubbels 0€
18
Uitslag €
Inzet
per 1
per 1
per 1
per 1
per 1
per 1
per 1
per 1
per 1
per 1
per 3
per 1
per 1
per 1 (HFT)
per 1
per 1
per 1
per 1
Miezen poelen speciale
10
0,25
20
0,50
30
0,75
40
1,00
50
1,50
100
2,00
200
4,00
300
8,00
500
12,00
1000
20,00
2000
50,00
5000 150,00
10000 250,00
ALGEMEEN
Afhouding 7% op de prijzen
Vrije van 10(1), 20(2), 30(3), 40(4), 50(5), 100(6), 200(7), 300(8), 500(9)
1000(10) en 2000(11) per 3-tal.
Verzorging en vervoer Fa Martens en Wybo met lossing zo vroeg mogelijk (27 duiven per mand)
Inkorving vrijdag 1 van AUGUSTUS 16u tot 19 u in alle lokalen die beschikken over data uitmaak en
poelebrief Provinciaal en kunnen doorgeven van gegevens per email
RICHTLIJNEN BIJ HET CONSTATEREN
A. De liefhebbers kunnen op de elektronische of op de traditionele wijze constateren.
Alle clubmasters en liefhebberstoestellen moeten goedgekeurd zijn voor 2014.
B. De duiven die klassiek worden geconstateerd dragen 1 gummiring, deze elektronisch enkel
op vraag van de liefhebber.
C. Mvr Ieneke Vanroosebeke stuurt na de lossing een e-mail met het juist lossingsuur naar de
lokalen ( zal ook op VTM teletekst pag. 810 terug te vinden zijn).
Speciale
Bedrag van de transportkosten:
Wordt betaald door de lokalen ,bij afrekening zullen de kosten op 0,05 gezet worden
zodoende blijft er 0,75 in de maatschappij voor de belaling van de reiskosten , er
wordt op de lokale poelbrief GEEN dubbelingskost gevraagd daar zet je de kosten op 0
Afrekening en uitbetalingslijst
Na verloop van de klachtenperiode zal een afrekening en uitbetalingslijst verstuurd worden
naar het e mailadres die de gegevens verstuurde , gelieve deze dan ook onmiddellijk te betalen