Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Cécile

Werkdruk en werkbeleving in een
revalidatiecentrum
Cécile Brouwer,
Sociologie
Roel Bakker,
Wetenschapswinkel
De toepassing van de Groninger Werkbeleving
Screeningslijst, GWS
Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid
Werkbeleving in kaart brengen, een vraag uit een revalidatiecentrum
Revalidatiecentrum De Vogellanden signaleert een toename van de werkdruk van haar werknemers en wil
daarom de werkdruk en werkbeleving in kaart brengen. Deze groeiende druk heeft gevolgen op zowel
individueel niveau -in de vorm van burn-out en andere psychische klachten- als op organisatieniveau -in de vorm
van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en daaraan gelieerde kosten-. De GWS is een nieuw meetinstrument
om werkbeleving in kaart te brengen. Met dit onderzoek wordt zowel de vraag van het revalidatiecentrum
beantwoord als de GWS verder ontwikkeld.
Kwaliteit op drie manieren bepalen
Hoe en welke gegevens zijn verzameld?
Eerder onderzoek laat zien dat de GWS een
valide en betrouwbaar meetinstrument is.
Het huidige onderzoek gaat dieper in op de
kwaliteit van de GWS, op de volgende drie
manieren:
1. Een vergelijking van de GWS met de VBBA,
de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van
de Arbeid, als ‘gouden standaard’.
2. Een inhoudelijke verkenning van de
volledigheid van de GWS. Welke factoren
veroorzaken werkdruk?
3. Een kwantitatieve verkenning van de
predictieve validiteit van de GWS. In
hoeverre voorspellen de scores op de GWS
toekomstig ziekteverzuim?
1. kwantitatieve gegevens op twee momenten met elektronische vragenlijsten
aan verpleegkundigen van de afdeling ‘volwassenen’, N=30 (zie tabel 1).
2. kwalitatieve gegevens met interviews met verpleegkundigen van dezelfde
afdeling, N=15.
3. kwantitatieve gegevens (zie 1) worden vergeleken met ziekteverzuimgegevens.
Tabel 1. Correlaties GWS met VBBA op itemniveau
Item GWS
Item VBBA
Spearman(ρs) S.Heinen
(2011)
Ik ervaar de lichamelijke
belasting van mijn werk als…?
Vindt u uw werk lichamelijk -.66**
inspannend?
.68**
(0=niet belastend - 3=sterk belastend)
Ik ervaar de psychische belasting Is uw werk emotioneel
van mijn werk als…? (0=niet
zwaar?
-.29
.51*
-.52**
.49*
belastend - 3=sterk belastend)
Ik ervaar de werkdruk op mijn
werk als…? (0=laag - 3=zeer hoog)
Werkt u onder tijdsdruk?
Ik ervaar de werksfeer op mijn
werk als…? (0=goed, - 3=slecht)
Voelt u zich in uw werk
.38*
gewaardeerd door
collega’s?
Heerst er een prettige sfeer .21
onder u en uw collega’s?
.22
.47*
(0=zinvol - 3=niet zinvol)
Wordt uw werk
.52**
gewaardeerd door uw
directe leiding?
Ik vind mijn werk boeiend, .29
elke dag weer.
Ik beleef aan mijn werk...?
Ik heb plezier in mijn werk .68**
.37
Ik ervaar het contact met mijn
collega’s als...? (0=goed - 3=slecht)
Ik ervaar het contact met
leidinggevenden als...?
(0=goed - 3=slecht)
Ik vind mijn werk…?
.07
.46*
(0=veel plezier - 3=geen plezier)
*=p<0.05 & **=p<0.01
&
Contact: Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid
WWW: rug.nl/wewi
Email: [email protected]
Twitter: @ScienceShopsRUG