Marsvin_001 - ANWB Watersport

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters
^ r
Marsvin
Sinds augustus is in ons land een
opmerkelijke Kwarttonner op de
markt. Het o n t w e r p is van de Deen
Peter B r u u n , die v o o r d e bouwer, Flipper Scow A S , eerder de Spaekhugger
en de Grinde tekende. De nieuwe
Marsvin is m i n of meer een kleinere
broer g e w o r d e n . Het is ook een spitsgattermeteen grootzeiloppervlaken
een niet gering ballastaandeel in het
gewicht, t e r w i j l het schip verder de
typerende ' B r u u n - l i j n ' heeft.
Het proto-type gi ng decem ber 1977 te
water en onder andere zeilde de bekende Solingzeiler Poul Richard Höj
Jensen de proefvaarten mee. Hetjaar
erna k w a m de produktie op g a n g . Tevens w e r d e n de eerste wedstrijdresultaten op handicap geboekt, onder
meer in de Sjaeland Rund.
De r o m p van de Marsvin is van polyester en k o m t van de LM-fabrieken.
De zeilen zijn van Fogh, maar tegen
meerprijs zijn Hood-zeilen verkrijgbaar. De standaarduitrusting o m v a j
het v o l g e n d e : 2 vallieren en 2 schootlieren (Windex), drie-kleurentoplicht,
accu, achterstagspanner, onderlijkstrekker, neerhouder, O p t i m u s p e t r o leumkookstel, 50 liter watertank met
h a n d p o m p , wasbak, w o l l e n kussens
en hijsogen o p kajuitvloer. Een kleine
b i n n e n b o o r d m o t o r kan w o r d e n ingeb o u w d ; v o o r b u i t e n b o o r d is er een
m o t o r s t e u n . Alle vallen en op- en
neerhouder van de spinnakerboom
kunnen in de kuip bediend w o r d e n .
Standaard is een vaste, diepstekende
kiel van 500 kilo. Een kiel-midzwaard
is ook mogelijk.
Door het vrij h o g e v r i j b o o r d is de binn e n r u i m t e redelijk r u i m . Men kan o n der de g a n g b o o r d e n zitten. De sofakooien gaan o v e r in hondekooien en
dat is prettig v o o r lange m e n s e n .
Vóór in het schip is een V-kooi. In het
m i d d e n van de kajuit is aan bakboord
het kookstel cardanisch opgehangen
en daar tegenover w e r d de wasbak
g e m o n t e e r d . Flipper Scows kan ook
een chemisch toilet (merk Weekender) plaatsen.
De lOR-wedstrijdmaat bedraagt u i teraard 18 voet, in wedstrijden v o l gens de Scandicap f o r m u l e - het
Scandinavische handicapsysteem w o r d t de gezeilde tijd met de factor
5,4 o m g e r e k e n d .
10ÊÊÊmÊ£
Eg
^vj2"~"
c
;:;:;:;:^:;:;:;:;;::S;:;S;
Hoofdgegevens
Lengtevanderomp
Lengtewaterlijn
Breedte
Diepgang met vaste kiel
Gewicht
Ballast (aandeel)
Grootzeil
Fok
Genua
Bouwer . . .
6,80m
6,20m
2,53m
1,30m
1250 kg
60%
14,5m2
12m 2
17,5m2
Flipper Scow AS, Nordhavnen,DK-3000,Helsingör, Denemarken
Importeur
Minus Verheijen Jachtimport.Kolksluiskade
8064 ZH Zwartsluis, telefoon 02508-3473
Ontwerper
PeterBruun
Bouwmateriaal
gewapend polyester
Hoogte boven water met staande
mast
10,80m
Hoogteindekajuit
1,50m
Aantal slaapplaatsen
4
Prijs
'. . . . ƒ36.000,—
Extra's: zeereling met
preekstoel
/
788,—
spinnakeruitrusting , . . f
830,—
spinnaker
ƒ 1.872,30
124
2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
anwb.nl/watersport, de site voor watersporters