Nieuwe Normering huishoudelijke taken

NORMERINGSKADER
Huishoudelijke werkzaamheden
Er worden standaard normtijden gehanteerd bij het indiceren van hulp bij het huishouden. De
leefsituatie al dan niet in combinatie met de woonsituatie is niet langer uitgangspunt bij de
urennormering maar in eerste aanleg is dat de grootte van de woning. Voor de bepaling van de
omvang van de hulp is de leefsituatie alleen nog van belang bij de wasverzorging en als er
meerwerkfactoren zijn als gevolg van de aanwezigheid van kinderen of extra volwassen personen.
Voor de grootte van de woning hoeft slechts een verdeling te worden aangehouden tussen een
woning met 2 slaapkamers of minder en een woning met meer dan 2 slaapkamers. De tijd die voor
de verschillende taken wordt geïndiceerd is in overeenstemming gebracht met de normen die al
worden toegepast in diverse andere gemeenten en die afkomstig zijn uit de praktijk. Het spreekt
voor zich dat er altijd per cliënt een individuele afweging gemaakt dient te worden. Afwijkingen
van normtijden dienen te worden gemotiveerd.
Uitgangspunten hulp bij het huishouden
- Er wordt gekeken naar de elementaire ruimten in de woning zoals woonkamer keuken,
badkamer, slaapkamer. Het aantal volwassen personen is niet leidend; er wordt gekeken naar
de grootte van de woning.
- Er wordt uitgegaan van de norm van de sociale woningbouw; het hebben van een grote
(vrijstaande) woning leidt niet tot meerzorg c.q. een hogere indicatie.
- Voor de aanwezigheid van kinderen kan meerzorg worden geïndiceerd.
- Het hebben van huisdieren is een eigen keuze; hiervoor wordt geen meerzorg geïndiceerd.
- Bij bepaalde problematiek, zoals bv. incontinentie en COPD wordt niet standaard meerzorg
geïndiceerd. Het betreft een individuele beoordeling, danwel op basis van medisch advies.
- Onder huishoudelijke taken vallen zowel de uitstelbare als de niet-uitstelbare taken. Het
verzorgen van -overigens gezonde- kinderen valt ook onder de hulp bij het huishouden.
- Niet-uitstelbare taken zijn maaltijd verzorgen/opwarmen en de kinderen verzorgen;
- Wel-uitstelbare taken zijn wasverzorging, licht huishoudelijk werk en zwaar huishoudelijk
werk.
1.1
Boodschappen
De boodschappenservice is algemeen gebruikelijk, beschikbaar en bruikbaar.
In situaties waar sprake is van een regieprobleem of de cliënt is dusdanig beperkt dat hij niet in
staat is om gebruik te maken van een boodschappenservice kan voor het samenstellen van een
boodschappenlijst, bestellen en opruimen van de boodschappen tijd geïndiceerd worden:
-
15 minuten per week
Als er geen boodschappenservice beschikbaar en/of bruikbaar is kan voor het doen van de
boodschappen geïndiceerd worden:
-
1.2
Max. 60 minuten per week
Bereiding broodmaaltijd
Broodmaaltijd bereiden (brood smeren)
Broodmaaltijd klaarzetten
Tafel dekken en afruimen
Koffie/thee zetten
Opruimen/afwassen
15 minuten per keer; max. 2 keer per dag
-
Indien mogelijk ’s morgens de boterhammen voor ’s avonds klaarmaken en afgedekt in koelkast
bewaren.
1.3
Warme maaltijd
Maaltijdservice en kant en klaar maaltijden zijn algemeen gebruikelijk en gaan altijd voor.
Warme maaltijd opwarmen
Warme maaltijd klaarzetten/tafel dekken
Opruimen/afwassen
15 minuten per dag
-
Warme maaltijden bereiden; alleen in uitzonderlijke situaties, zoals hele specifieke diëten die
niet verkrijgbaar zijn via maaltijdservice, of gezinnen met jonge kinderen (<12 jaar).
30 minuten per dag
-
1.4
Licht huishoudelijk werk in huis
Stof afnemen
Opruimen
Woning met 2 slaapkamers of minder in dagelijks gebruik
-
40 minuten per week
Woning met 3 slaapkamers of meer in dagelijks gebruik
-
1.5
60 minuten per week
Zwaar huishoudelijk werk
Stofzuigen
Schrobben, dweilen, soppen van sanitair en keuken
Bedden verschonen
Woning met 2 slaapkamers of minder in dagelijks gebruik
-
70 minuten per week
Woning met 3 slaapkamers of meer in dagelijks gebruik
-
100 minuten per week
Voor slaapkamers die niet in dagelijks gebruik zijn (maximaal 2)
-
5 minuten per week
Meerwerk i.v.m. trappenhuis in woning
-
30 minuten per week
Ramen wassen (alleen aan de binnenkant; één keer per kwartaal)
-
5 minuten per week
Voor de aanwezigheid van kinderen < 12 kan meerzorg worden geïndiceerd
-
Max. 15 minuten per kind per week
Bij een hoge vervuilingsgraad ten gevolgen van de beperking kan meerzorg worden geïndiceerd
-
1.6
Max. 30 minuten per week
Wasverzorging
Kleding en linnengoed sorteren en wassen in wasmachine
Was drogen in droogmachine
Vouwen, strijken, opbergen
Eenpersoonshuishouden
-
Max. 45 minuten per week
Twee persoonshuishouden
-
Max. 60 minuten per week
Factoren meerzorg
Aantal kinderen < 16 jaar
-
15 min per kind per week
Het strijken van de bovenkleding is opgenomen in de normtijd. Onderkleding en beddengoed wordt
gevouwen.
1.7
Organisatie van het huishouden
Organisatie van huishoudelijke activiteiten
Begeleiden bij uitvoering
Advies, instructie en voorlichting
-
Max 30 minuten per week
Organisatie van het huishouden is altijd Hbh 2
1.8
Verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen
Indien er sprake is van uitval van de ouder in een éénoudergezin, of beide ouders ondervinden
beperkingen in de opvang en verzorging van de kinderen, wordt eerst nagegaan welke opvang
mantelzorg (of vrijwilligers als vervangende mantelzorg) op zich neemt, of welke algemeen
gebruikelijke voorzieningen en voorliggende voorzieningen kunnen opvangen.
Gebruik van kinderopvang/ crèche als voorliggende voorziening voor oppas van gezonde kinderen tot
5 dagen per week is redelijk. Indien de consulent zich ervan heeft vergewist dat de voorliggende en
algemeen gebruikelijke voorzieningen niet aanwezig of niet toepasbaar zijn of zijn uitgeput, is bij
uitval van de ouder in een éénoudergezin afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind,
een advies voor hulp bij het huishouden mogelijk. Deze indicatie kan tot 40 uur per week afgegeven
worden voor oppas en opvang van gezonde kinderen. Een dergelijke indicatie is in principe van
korte duur (maximaal 3 maanden), de periode waarin een eigen oplossing moet worden gevonden.
-
Max. 40 uur per week
De grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.
Kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- en naschoolse
opvang) is altijd voorliggend.
Een kind van 3 maanden of ouder kan gebruik maken van een kinderdagverblijf voor max. 5 dagen.
Voor kinderen tot en met 7 jaar geldt:
Naar bed brengen/uit bed halen
Wassen en kleden
Eten en/of drinken geven
Babyvoeding: flesje
Luier verschonen
Naar school/crèche brengen
10 minuten per keer per kind
20 minuten per dag per kind
20 minuten per broodmaaltijd
20 minuten per warme maaltijd
20 minuten per keer
5 minuten per keer
15 minuten per keer
Het is mogelijk om taken te combineren. Als kinderen op hetzelfde tijdstip naar bed gaan, telt dat
voor 1 keer en niet per kind. De frequentie is gerelateerd aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van
het kind.
Factoren meerzorg: gedragsproblematiek bij kinderen
Factoren meer/minder zorg: leeftijd van de kinderen
Maximale duur voor de opvang is 3 maanden en bedraagt maximaal 40 uur per week.
Verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen is altijd Hbh 2.