Schuldhulpverlening, het wettelijk traject, de WSNP

Waar vind ik MaDi?
MaDi
Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost & Diemen (hoofdkantoor)
Karspeldreef 1009
1104 SE Amsterdam
Inloop­
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 uur – 11.00 uur
spreekuur Dinsdag en donderdag: 14.00 – 16:00 uur
telefonisch 13.00 uur – 14.00 uur
spreekuur 020 - 314 16 18
Hoe bereik ik MaDi?
Metro
MaDi Loket Karspeldreef
Lijn 53 Gaasperplas of CS
Uitstappen halte Kraaienneststation
Bus
Bus 41, 45, 47 en 49
Uitstappen halte Kraaienneststation
Schulddienstverlening
Stichting MaDi
Amsterdam Zuidoost en Diemen
Karspeldreef 1009
1104 SE Amsterdam ZO
E-mail: [email protected]
Tel.: 020 - 314 16 18
Fax: 020 - 416 10 39
www.madizo.nl
MADI_FOLD_WSNP_1301-1
Het wettelijk traject, de WSNP
Maatschappelijke
Dienstverlening
U heeft zich aangemeld bij Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost &
Diemen om uit de schulden te komen. Daarbij heeft u hulp gekre­
gen van de schulddienstverlener. Er is een aanvraag ingediend
bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam om uw schulden
af te betalen. De GKA heeft al uw schuldeisers gevraagd er mee
akkoord te gaan dat u maar een deel van uw schulden afbetaalt.
U heeft een afwijzing gekregen. Eén of meer van uw schuldeisers
willen niet meewerken, of er zijn andere redenen waarom u geen
saneringskrediet krijgt.
In dat geval kunt u samen met uw schulddienstverlener een aanvraag indien om toegelaten te worden tot de WSNP, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen.
WSNP1
Om in aanmerking te komen voor de WSNP stuurt de schulddienstverlener een
verzoekschrift aan de rechtbank. De rechtbank controleert of er inderdaad geen
saneringskrediet via de GKA mogelijk is en of u aan de voorwaarden voldoet.
De rechter onderzoekt of u zich aan de regels van de WSNP kunt houden. Als
de rechter u toelaat tot de WSNP zijn uw schuldeisers verplicht mee te werken.
U betaalt de schuldeisers af in een periode van maximaal 5 jaar. Daarna bent u
van uw schulden af en kunt u verder werken aan een schuldenvrije toekomst.
Als de rechter u niet toelaat, dan kunt u binnen acht dagen bij het gerechtshof
beroep aanvragen. Deze bekijkt de zaak opnieuw. U dient hiervoor wel een advocaat te hebben. MaDi/Het Juridisch Loket kunt u daarbij verder helpen.
Hier moet u zich aan houden:
Als u bent toegelaten tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder die
de wettelijke regeling uitvoert. Hij of zij ziet erop toe dat u de afspraken van
de WSNP nakomt. Hij onderzoekt uw situatie en informeert schuldeisers en de
rechter-commissaris. U moet de bewindvoerder informeren over alles wat van
belang kan zijn voor uw schuldsanering. De eerste maanden krijgt de bewindvoerder al uw post. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering
goed verloopt.
U betaalt meestal zelf uw vaste lasten. Als de rechter oordeelt dat het problemen zal opleveren worden uw vaste lasten door een budgetbeheerder betaald.
U krijgt dan alleen huishoudgeld.
U mag geen nieuwe schulden maken en geen informatie achterhouden voor
uw bewindvoerder of de rechtbank.
Vragen?
Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer informatie over de schuldregeling,
dan kunt u contact opnemen met een schulddienstverlener tijdens het telefonisch spreekuur.
Telefonisch spreekuur
Iedere werkdag van 10:00 -11:00 uur
Telefoonnummer: 020 - 314 16 00
Meer informatie?
www.madizo.nl
www.wsnp.rvr.org
Schulddienstverlening
Het wettelijk traject, de WSNP
1
In deze folder beschrijven we de WSNP regeling.
Niet alle details staan er in. U kunt aan de tekst van
deze folder geen rechten ontlenen.
Waar vind ik MaDi?
MaDi
Stichting MaDi Amsterdam Zuidoost & Diemen (hoofdkantoor)
Karspeldreef 1009
1104 SE Amsterdam
Inloop­
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 uur – 11.00 uur
spreekuur Dinsdag en donderdag: 14.00 – 16:00 uur
telefonisch 13.00 uur – 14.00 uur
spreekuur 020 - 314 16 18
Hoe bereik ik MaDi?
Metro
MaDi Loket Karspeldreef
Lijn 53 Gaasperplas of CS
Uitstappen halte Kraaienneststation
Bus
Bus 41, 45, 47 en 49
Uitstappen halte Kraaienneststation
Schulddienstverlening
Stichting MaDi
Amsterdam Zuidoost en Diemen
Karspeldreef 1009
1104 SE Amsterdam ZO
E-mail: [email protected]
Tel.: 020 - 314 16 18
Fax: 020 - 416 10 39
www.madizo.nl
MADI_FOLD_WSNP_1301-1
Het wettelijk traject, de WSNP
Maatschappelijke
Dienstverlening