Het carillon van Duinkerken

Het carillon van Duinkerken
2
& 4 œj œ œ œ œ
Een
‰
j
œ œ œ œ œ
œ
ka - le - man-den
rok,
een
‰ œj œ œ œ
œ
wit mant lijn - tje d'r op,
en
œ
weet je waar dat 'k
7
& œ œœœ œ
œ
‰ ™™ œj œ™ œ œ œ
œ
weu -ne al in Sint Gil - les
œ
œ œ
œ™ œ œ œ
œ
dorp.
Een
lij - ne-waad ka - zak - je, een
bie - ze-bo-men
14
& œ
rok
‰
œ
J
en
œ
œ œ œ
zou 'k daar - bij
niet
#œ œ œ œ œ
la - chen, de fruit - pan
œ
œ™ œ
op
zij - nen kop.
œ
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland
‰