Standaard Brief GGD Gelre

Schurft (scabiës)
Wat is schurft?
Scabiës of schurft is een besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een klein beestje,
de schurftmijt. Dit beestje is niet met het blote oog te zien. De mijt graaft gangetjes oppervlakkig
in de huid en legt daar haar eitjes.
Wat zijn de ziekteverschijnselen van schurft?
Een van de belangrijkste verschijnselen is toenemende jeuk. Die kan over het hele lichaam
voorkomen en geeft vooral last als het warm is en 's nachts. Op de huid kunnen blaasjes en rode
bultjes ontstaan, bijvoorbeeld tussen de vingers, polsen en voeten. Soms zijn de gangetjes die
de mijt in de huid heeft gegraven als rode streepjes zichtbaar. Alleen bij kleine kinderen tot 4 jaar
kunnen de verschijnselen ook optreden op de hoofdhuid. De eerste keer dat iemand besmet
raakt, duurt het twee tot zes weken voordat verschijnselen optreden. Bij een volgende
besmetting treedt de jeuk al na een paar dagen op.
Hoe kun je schurft oplopen en hoe kun je anderen besmetten?
Besmetting kan plaatsvinden door langdurig (15 minuten of langer) of regelmatig intensief
lichamelijk contact met iemand die schurft heeft. Zoals bij lichamelijke verzorging, seksueel
contact of door gezamenlijk gebruik van bed, kleding, verkleedkleren en knuffelbeesten. Iemand
met schurft is besmettelijk zolang er mijten en eitjes van mijten in de huid aanwezig zijn.
Vierentwintig uur na een effectieve behandeling is schurft niet meer besmettelijk.
Wie kan schurft krijgen en wie loopt extra risico?
Iedereen kan schurft oplopen. Er ontstaat geen immuniteit tegen de ziekte. Daardoor kunnen
mensen meerdere keren schurft krijgen.
Sommige mensen lopen meer risico zoals mensen die reizen en daarbij niet in een schoon bed
slapen. Ook mensen met wisselende seksuele contacten, personeel en bewoners in
(zorg)instellingen en dak- en thuislozen hebben meer kans om met schurft besmet te raken.
Mensen met een slechte lichamelijke conditie, mensen die incontinent zijn, comapatiënten en
mensen met een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op een ernstiger vorm van
schurft. Deze vorm van schurft heet 'scabiës crustosa'. Naast de behandeling met medicijnen
(zoals bij 'gewone' schurft) zijn bij scabiës crustosa soms aanvullende medicijnen en aanvullende
hygiënemaatregelen nodig. Vraag hiernaar bij uw behandelend arts of bij de GGD.
Hoe kan schurft worden voorkomen?
Er is geen vaccinatie tegen schurft en er zijn ook geen medicijnen om de ziekte te voorkomen.
Wel kunt u de volgende algemene voorzorgsmaatregelen nemen:
 gebruik geen ongewassen kleding of beddengoed van een ander.
 neem op reis eventueel een eigen lakenzak mee.
Centraal postadres
Postbus 51
7300 AB Apeldoorn
T: 088 - 443 30 00
F: 088 - 443 30 01
W: www.ggdnog.nl
Vestigingen
Apeldoorn
Doetinchem
Groenlo
Harderwijk
Zutphen
Informatie
over de privacy- en klachtenregeling
vindt u op de website van de GGD
Is schurft te behandelen?
Schurft is met medicijnen (tabletten, een crème of smeersel die de schurftmijt doodt) goed te
behandelen. Steeds vaker wordt gekozen voor de behandeling met tabletten. Zwangere vrouwen
en kleine kinderen krijgen een voor hen geschikt geneesmiddel voorgeschreven. Ga bij klachten
die wijzen op schurft naar de huisarts. Deze kan de diagnose met zekerheid vaststellen door het
zien van een schurftmijt onder de microscoop. Soms verwijst de huisarts naar een huidarts
(dermatoloog).
Informeer huisgenoten en andere mensen met wie iemand met schurft langdurig, intensief
contact heeft gehad. Ook zij lopen namelijk risico besmet te zijn. Zij moeten tegelijk behandeld
worden, ook als ze geen klachten hebben. Om na te gaan wie er nog meer gelijktijdig
behandeld moeten worden, kunt u contact opnemen met de GGD.
Lees de bijsluiter van de voorgeschreven medicijnen goed door en volg de gebruiksaanwijzing.
Kan iemand met schurft naar kindercentrum, school of werk?
Na behandeling kan iemand met schurft gewoon naar een kindercentrum, school of het werk.
Informeer wel de leiding van het kindercentrum of de school. De leiding kan in overleg met de
GGD andere ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van schurft bij hun
kind.
Wat doet de GGD?
Als de GGD wordt betrokken bij een of meerdere schurftziektegevallen, dan probeert ze te
achterhalen op welke wijze iemand schurft heeft opgelopen en wie er nog meer besmet kan zijn.
De GGD kan mensen die risico hebben gelopen waarschuwen, voorlichten en zorgen dat zij ook
worden behandeld. De GGD beschikt over een uitgebreide beschrijving van de werkwijze bij de
behandeling van schurft en was- en luchtvoorschriften ter preventie van meerdere
ziektegevallen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de GGD, afdeling infectieziekten, telefoon:
088 443 3355
2