Cipal Rapport Viewer - Meerjarenplan

Gemeente Brecht
000
2014130021
Algemene financiering
Het gemeentebestuur zorgt voor de noodzakelijke financiële middelen voor de werking en de investeringen van het bestuur.
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130021
We ramen op een realistische manier de ontvangsten van de fondsen, belastingen, beleggingen en verhuringen.
Zonder budget
2014000130
FIN
verkoop gronden pastorie Brecht
FIN
Belastingen
Uitgaven
2014130021
-600.476,00 €
-112.532,00 €
-95.000,00 €
-96.275,00 €
-97.570,00 €
-98.883,00 €
-100.216,00 €
2014/6400200/0/0030 Roerende voorheffing/Financiële aangelegenheden
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/6490000/0/0020 Toegestane werkingssubsidies lidmaatschapbijdragen of bijdrage in de werkingskost/Fiscale
aangelegenheden
-102.532,00 €
-85.000,00 €
-86.275,00 €
-87.570,00 €
-88.883,00 €
-90.216,00 €
-540.476,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-54.660,00 €
-44.760,00 €
-44.860,00 €
-44.960,00 €
-45.060,00 €
-45.160,00 €
2014/6100002/0/0050 cijns dienst scheepvaart/Patrimonium zonder
maatschappelijk doel
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
2014/6100003/0/0050 concessie VMM speelplein Antitankgracht/
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
-160,00 €
-160,00 €
-160,00 €
-160,00 €
-160,00 €
-160,00 €
2014/6100004/0/0050 huur gronden schietveld/Patrimonium zonder
maatschappelijk doel
-6.500,00 €
-6.600,00 €
-6.700,00 €
-6.800,00 €
-6.900,00 €
-7.000,00 €
-40.500,00 €
2014/6103000/0/0050 Onderhoud gemeentegebouwen in privégebruik/
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
-19.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-64.000,00 €
2014/6400100/0/0050 Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder
maatschappelijk doel
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-120.000,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-8.400,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-14.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
2014/6150020/0/0030 terugbetaling GFT stickers/Financiële
aangelegenheden
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.000,00 €
2014/6420000/0/0020 Minderwaarde op realisatie van
werkingsvorderingen/Fiscale aangelegenheden
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-24.000,00 €
-194.092,00 €
-156.660,00 €
-158.035,00 €
-159.430,00 €
-160.843,00 €
-162.276,00 €
2014130081
FIN
Beleggingen
2014/6400200/0/0030 Roerende voorheffing/Financiële aangelegenheden
2014130179
2014130302
FIN
FIN
Privaat patrimonium
Financiële kosten en opbrengsten
2014/6570001/0/0030 nalatigheidsintresten/Financiële aangelegenheden
2014/6570002/0/0030 debetintresten/Financiële aangelegenheden
2014130445
FIN
Minderwaarde op realisatie van
vorderingen
Totaal uitgaven
Pagina
-69.000,00 €
-69.000,00 €
-279.460,00 €
-54.000,00 €
-960,00 €
-6.000,00 €
-2.400,00 €
-34.000,00 €
-991.336,00 €
1
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
17.473.777,00 €
15.837.310,00 €
16.091.681,00 €
15.715.566,00 €
15.979.046,00 €
16.247.204,00 €
2014/7300000/0/0020 Opcentiemen op de onroerende voorheffing/
Fiscale aangelegenheden
5.600.000,00 €
5.712.000,00 €
5.826.240,00 €
5.942.765,00 €
6.061.621,00 €
6.182.853,00 €
35.325.479,00 €
2014/7301000/0/0020 Aanvullende belasting op de personenbelasting/
Fiscale aangelegenheden
10.253.292,00 €
8.500.000,00 €
8.627.500,00 €
8.756.913,00 €
8.888.267,00 €
9.021.591,00 €
54.047.563,00 €
4.171,00 €
4.255,00 €
4.340,00 €
4.427,00 €
4.515,00 €
4.606,00 €
2014/7302000/0/0020 Motorrijtuigen/Fiscale aangelegenheden
489.614,00 €
501.855,00 €
514.401,00 €
527.261,00 €
540.443,00 €
553.954,00 €
3.127.528,00 €
2014/7315000/0/0020 Afgifte administratieve documenten/Fiscale
aangelegenheden
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
60.000,00 €
360.000,00 €
2014/7317000/0/0020 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen/
Fiscale aangelegenheden
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
2014/7331100/0/0020 Begraving / bijzetting / verstrooiing/Fiscale
aangelegenheden
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
90.000,00 €
2014130021
FIN
Belastingen
2014/7301001/0/0020 Personenbelasting verdrag met Groot-Hertogdom
Luxemburg/Fiscale aangelegenheden
2014/7331400/0/0020 Ontgraving/Fiscale aangelegenheden
97.344.584,00 €
26.314,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2014/7332301/0/0020 huisvuilzakken/Fiscale aangelegenheden
635.000,00 €
635.000,00 €
635.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014/7332302/0/0020 stickers GFT containers/Fiscale aangelegenheden
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
2014/7332303/0/0020 PMD zakken/Fiscale aangelegenheden
17.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
17.000,00 €
102.000,00 €
2014/7332600/0/0020 Grof vuil/Fiscale aangelegenheden
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
2014/7332800/0/0020 Sluikstorten/Fiscale aangelegenheden
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
12.000,00 €
2014/7341400/0/0020 Taxidiensten/Fiscale aangelegenheden
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
36.000,00 €
2014/7342100/0/0020 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken/
Fiscale aangelegenheden
11.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
11.000,00 €
66.000,00 €
2014/7360000/0/0020 Plaatsrecht markten/Fiscale aangelegenheden
95.000,00 €
95.000,00 €
95.000,00 €
95.000,00 €
95.000,00 €
95.000,00 €
570.000,00 €
2014/7360100/0/0020 Plaatsrecht kermissen/Fiscale aangelegenheden
18.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
108.000,00 €
2014/7360300/0/0020 Frituurkramen en andere kramen/Fiscale
aangelegenheden
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
45.000,00 €
2014/7360500/0/0020 Benzine-, olie- persdrukpompen/Fiscale
aangelegenheden
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
18.000,00 €
2014/7361100/0/0020 Parkeerboetes/Fiscale aangelegenheden
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
0,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
12.500,00 €
2014/7373000/0/0020 Ontbreken van parkeerplaatsen/Fiscale
aangelegenheden
8.700,00 €
8.700,00 €
8.700,00 €
8.700,00 €
8.700,00 €
8.700,00 €
52.200,00 €
2014/7374001/0/0020 Leegstaande woningen en gebouwen/Fiscale
aangelegenheden
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
90.000,00 €
2014/7377000/0/0020 Tweede verblijven/Fiscale aangelegenheden
195.000,00 €
195.000,00 €
195.000,00 €
195.000,00 €
195.000,00 €
195.000,00 €
1.170.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
5.183.202,00 €
5.348.866,00 €
5.519.690,00 €
5.698.651,00 €
5.883.876,00 €
6.075.583,00 €
4.776.632,00 €
4.942.296,00 €
5.113.120,00 €
5.292.081,00 €
5.477.306,00 €
5.669.013,00 €
2014/7402001/0/0010 vergoeding derving onroerende voorheffing/
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2014/7402020/0/0010 Tussenkomst CREG/Algemene overdrachten
tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
404.070,00 €
404.070,00 €
404.070,00 €
404.070,00 €
404.070,00 €
404.070,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €
55.000,00 €
2014/7369900/0/0020 vergoeding gebruik vrachtwagenparking/Fiscale
aangelegenheden
2014/7390000/0/0020 Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)/
Fiscale aangelegenheden
2014130061
FIN
Fondsen
2014/7400000/0/0010 Gemeente- en provinciefonds/Algemene
overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
2014130081
FIN
Beleggingen
2014/7510000/0/0030 Opbrengsten beleggingen (< 1jaar)/Financiële
aangelegenheden
Pagina
12.000,00 €
1.905.000,00 €
9.000,00 €
33.709.868,00 €
31.270.448,00 €
15.000,00 €
2.424.420,00 €
1.200.000,00 €
330.000,00 €
2
van
65
Gemeente Brecht
2014/7510001/0/0030 Opbrengsten pensioenfondsen/Financiële
aangelegenheden
145.000,00 €
145.000,00 €
145.000,00 €
145.000,00 €
145.000,00 €
145.000,00 €
870.000,00 €
45.350,00 €
45.970,00 €
46.603,00 €
47.248,00 €
47.906,00 €
48.577,00 €
2014/7060001/0/0050 verhuring onroerende goederen/Patrimonium
zonder maatschappelijk doel
31.000,00 €
31.620,00 €
32.253,00 €
32.898,00 €
33.556,00 €
34.227,00 €
195.554,00 €
2014/7060002/0/0050 verhuur gronden schietveld/Patrimonium zonder
maatschappelijk doel
14.350,00 €
14.350,00 €
14.350,00 €
14.350,00 €
14.350,00 €
14.350,00 €
86.100,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
58.794,00 €
Totaal ontvangsten
22.961.123,00 €
21.490.940,00 €
21.916.768,00 €
21.720.259,00 €
22.169.622,00 €
22.630.158,00 €
132.888.870,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
22.767.031,00 €
21.334.280,00 €
21.758.733,00 €
21.560.829,00 €
22.008.779,00 €
22.467.882,00 €
131.897.534,00 €
2014130179
2014130302
FIN
FIN
Privaat patrimonium
Financiële kosten en opbrengsten
2014/7501001/0/0030 dividenden IKA/Financiële aangelegenheden
2
31-03-2014
Meerjarenplan
281.654,00 €
352.764,00 €
352.764,00 €
2014130107
We ramen de middelen voor de financiering van investeringen volgens het beleidsplan.
Zonder budget
Uitgaven
2014130306
FIN
Leningen, intresten en aflossingen
-3.872.421,00 €
-3.751.780,00 €
-3.726.356,00 €
-3.816.875,00 €
-3.842.210,00 €
-22.865.950,00 €
-3.856.308,00 €
2014/4221001/0/0040 Aflossing leasingen Belfius
-205.710,00 €
-214.737,00 €
-224.166,00 €
-161.015,00 €
-46.411,00 €
0,00 €
2014/4233001/0/0040 aflossingen leningen Belfius
-2.320.550,00 €
-2.186.019,00 €
-2.211.948,00 €
-2.222.376,00 €
-2.167.796,00 €
-2.161.429,00 €
-852.039,00 €
-13.270.118,00 €
2014/4233002/0/0040 aflossingen leningen BNP Paribas Fortis
-77.294,00 €
-79.650,00 €
-82.079,00 €
-84.581,00 €
-87.160,00 €
-89.818,00 €
2014/4233003/0/0040 aflossingen leningen ING
-107.304,00 €
-112.063,00 €
-117.033,00 €
-122.223,00 €
-127.644,00 €
-133.305,00 €
-719.572,00 €
0,00 €
-49.505,00 €
-67.150,00 €
-189.728,00 €
-341.349,00 €
-431.091,00 €
-1.078.823,00 €
-1.009.649,00 €
-923.074,00 €
-837.973,00 €
-749.698,00 €
-665.296,00 €
-574.879,00 €
-4.760.569,00 €
2014/6500002/0/0040 Intresten leningen BNP Parisbas Fortis/
Transacties in verband met de openbare schuld
-38.865,00 €
-35.964,00 €
-32.976,00 €
-29.896,00 €
-26.723,00 €
-23.454,00 €
-187.878,00 €
2014/6500003/0/0040 Intresten leasingen Belfius/Transacties in verband
met de openbare schuld
-25.722,00 €
-19.305,00 €
-12.630,00 €
-5.612,00 €
-675,00 €
0,00 €
-63.944,00 €
2014/6500004/0/0040 Intresten leningen ING/Transacties in verband
met de openbare schuld
-87.327,00 €
-82.463,00 €
-77.384,00 €
-72.079,00 €
-66.539,00 €
-60.753,00 €
-446.545,00 €
0,00 €
-49.000,00 €
-63.017,00 €
-179.667,00 €
-312.617,00 €
-381.579,00 €
-985.880,00 €
-3.872.421,00 €
-3.751.780,00 €
-3.726.356,00 €
-3.816.875,00 €
-3.842.210,00 €
-3.856.308,00 €
-22.865.950,00 €
1.400.000,00 €
450.000,00 €
3.400.000,00 €
4.100.000,00 €
2.200.000,00 €
1.850.000,00 €
13.400.000,00 €
1.400.000,00 €
450.000,00 €
3.400.000,00 €
4.100.000,00 €
2.200.000,00 €
1.850.000,00 €
Totaal ontvangsten
1.400.000,00 €
450.000,00 €
3.400.000,00 €
4.100.000,00 €
2.200.000,00 €
1.850.000,00 €
13.400.000,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-2.472.421,00 €
-3.301.780,00 €
-326.356,00 €
283.125,00 €
-1.642.210,00 €
-2.006.308,00 €
-9.465.950,00 €
2014/4233004/0/0040 aflossingen nog op te nemen leningen
2014/6500001/0/0040 Intresten leningen Belfius/Transacties in verband
met de openbare schuld
2014/6500005/0/0040 Intresten nog op te nemen leningen/Transacties in
verband met de openbare schuld
Totaal uitgaven
-500.582,00 €
Ontvangsten
2014130306
FIN
Leningen, intresten en aflossingen
2014/1733000/0/0040 Leningen ten laste van de gemeente
3
13.400.000,00 €
2014130108
Overig beleid algemene financiering
Pagina
3
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Zonder budget
Uitgaven
2014130289
FIN
Financiële diensten
2014/6570000/0/0030 Diverse financiële kosten/Fiscale en financiële
diensten
Totaal uitgaven
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
0,00 €
-1.200,00 €
Totaal uitgaven
-4.066.713,00 €
-3.908.640,00 €
-3.884.591,00 €
-3.976.505,00 €
-4.003.253,00 €
-4.018.784,00 €
-23.858.486,00 €
Totaal ontvangsten
24.361.123,00 €
21.940.940,00 €
25.316.768,00 €
25.820.259,00 €
24.369.622,00 €
24.480.158,00 €
146.288.870,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
20.294.410,00 €
18.032.300,00 €
21.432.177,00 €
21.843.754,00 €
20.366.369,00 €
20.461.374,00 €
122.430.384,00 €
Totale raming
122.430.384,00 €
Pagina
4
van
65
Gemeente Brecht
100
2014130065
Algemeen bestuur
We gaan voluit voor BRECHT, een gemeentebestuur waar alle personeelsleden zich inzetten om voortdurend de efficiëntie van de dienstverlening te
verhogen.
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130088
We moderniseren door informatica te optimaliseren
Zonder budget
Uitgaven
2014000021
IZ
Informatica
2014/2420000/1/0119 Informatica materiaal en uitrusting (incl.
software) - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten
-1.638.000,00 €
-294.000,00 €
-253.000,00 €
-327.000,00 €
-266.000,00 €
-249.000,00 €
-249.000,00 €
-109.000,00 €
-68.000,00 €
-142.000,00 €
-81.000,00 €
-64.000,00 €
-64.000,00 €
-528.000,00 €
2014/6151017/1/0119 ICT ondersteuning/Overige algemene diensten
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-210.000,00 €
2014/6151028/1/0119 werkingskosten informatica/Overige algemene
diensten
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-900.000,00 €
-294.000,00 €
-253.000,00 €
-327.000,00 €
-266.000,00 €
-249.000,00 €
-249.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-294.000,00 €
-253.000,00 €
-327.000,00 €
-266.000,00 €
-249.000,00 €
-249.000,00 €
Totaal uitgaven
-1.638.000,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
0,00 €
-1.638.000,00 €
2014130110
We verhogen de expertise van het personeel door de samenwerking te optimaliseren
Zonder budget
2014000189
IZ
Opmaak besluiten optimaliseren
IZ
Archief
Uitgaven
2014130333
2014/6151006/1/0113 werkingskosten archief/Archief
Totaal uitgaven
-28.500,00 €
-28.200,00 €
-27.900,00 €
-27.600,00 €
-27.300,00 €
-27.000,00 €
-28.500,00 €
-28.200,00 €
-27.900,00 €
-27.600,00 €
-27.300,00 €
-27.000,00 €
-28.500,00 €
-28.200,00 €
-27.900,00 €
-27.600,00 €
-27.300,00 €
-27.000,00 €
29.072,00 €
14.536,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-166.500,00 €
-166.500,00 €
-166.500,00 €
Ontvangsten
2014130333
IZ
Archief
2014/7403101/1/0113 toelage archivaris/Archief
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
4
29.072,00 €
14.536,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
29.072,00 €
14.536,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
572,00 €
-13.664,00 €
-27.900,00 €
-27.600,00 €
-27.300,00 €
-27.000,00 €
43.608,00 €
43.608,00 €
43.608,00 €
-122.892,00 €
2014130111
We motiveren onze medewerkers door een geïntegreerd personeelsbeleid, gestoeld op competenties, uit te bouwen.
Pagina
5
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Zonder budget
2014000190
IZ
Uitbouw competentiemanagement
2014000191
IZ
Uitbouw onthaalbeleid
2014000194
IZ
Tevredenheidsmeting personeel
voorbereiden
2014000195
IZ
Correcte loonadministratie
IZ
Pro actief aanwervingsbeleid
Uitgaven
2014130388
2014/6151004/1/0112 kosten voor aanwervingsbeleid /Personeelsdienst
en vorming
2014000192
Uitbouw VTO beleid
-9.500,00 €
-9.400,00 €
-9.300,00 €
-9.200,00 €
-9.100,00 €
-9.000,00 €
-9.500,00 €
-9.400,00 €
-9.300,00 €
-9.200,00 €
-9.100,00 €
-9.000,00 €
-55.500,00 €
-55.500,00 €
-258.150,00 €
-44.150,00 €
-43.700,00 €
-43.250,00 €
-42.800,00 €
-42.350,00 €
-41.900,00 €
2014/6151022/1/0112 vorming/Personeelsdienst en vorming
-42.750,00 €
-42.300,00 €
-41.850,00 €
-41.400,00 €
-40.950,00 €
-40.500,00 €
-249.750,00 €
2014/6491001/1/0112 werkingsbijdrage INOVANT/Personeelsdienst en
vorming
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-8.400,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-55.450,00 €
-54.900,00 €
-54.350,00 €
-53.800,00 €
-53.250,00 €
-52.700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-55.450,00 €
-54.900,00 €
-54.350,00 €
-53.800,00 €
-53.250,00 €
-52.700,00 €
2014000193
IZ
IZ
Aanwezigheidsbeleid
2014/6151005/1/0112 vergoeding controledokter/Personeelsdienst en
vorming
Totaal uitgaven
-10.800,00 €
-10.800,00 €
-324.450,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
5
0,00 €
-324.450,00 €
2014130105
Het gemeentebestuur streeft een klantvriendelijke communicatie na, zowel intern als extern.
Zonder budget
Uitgaven
2014130278
IZ
E-communicatie
2014/6151016/1/0119 kosten e-communicatie/Overige algemene
diensten
2014130284
IZ
Drukwerken
2014/6151003/1/0110 drukwerken/Secretariaat
2014130390
IZ
Communicatieplan
2014/6151008/1/0119 communicatieplan /Overige algemene diensten
2014130477
IZ
Informatiedisplays
2014/6151007/1/0119 werking lichtkranten/Overige algemene diensten
Totaal uitgaven
-15.000,00 €
-25.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-15.000,00 €
-25.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-71.250,00 €
-70.500,00 €
-69.750,00 €
-69.000,00 €
-68.250,00 €
-67.500,00 €
-71.250,00 €
-70.500,00 €
-69.750,00 €
-69.000,00 €
-68.250,00 €
-67.500,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-88.750,00 €
-98.000,00 €
-92.250,00 €
-91.500,00 €
-80.750,00 €
-80.000,00 €
Pagina
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-416.250,00 €
-416.250,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-531.250,00 €
6
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130477
IZ
Informatiedisplays
2014/7001009/1/0119 opbrengst lichtkranten/Overige algemene diensten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
6
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
-80.750,00 €
-90.000,00 €
-84.250,00 €
-83.500,00 €
-72.750,00 €
-72.000,00 €
48.000,00 €
48.000,00 €
48.000,00 €
-483.250,00 €
2014130106
We onderhouden en kopen (ons materiaal voor) gebouwen, voertuigen en machines structureel aan.
Zonder budget
2014130376
IZ
Voorbereiding magazijnbeheer
Pagina
7
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130292
Gebouwen
-2.393.186,00 €
-318.501,00 €
-318.311,00 €
-358.121,00 €
-477.936,00 €
-472.751,00 €
-447.566,00 €
2014/2210000/1/0119 aanpassingswerken gebouwen/Overige algemene
diensten
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/2210000/1/0119 Energiebesparende werken gemeentehuis/Overige
algemene diensten
0,00 €
0,00 €
-40.000,00 €
-160.000,00 €
-50.000,00 €
0,00 €
-250.000,00 €
2014/2210000/1/0119 Energiebesparende werken magazijn Brecht/
Overige algemene diensten
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-110.000,00 €
-140.000,00 €
-250.000,00 €
2014/6100101/1/0119 vergoeding gebruik pastorie Sint-Lenaarts/
Overige algemene diensten
-1,00 €
-1,00 €
-1,00 €
-1,00 €
-1,00 €
-1,00 €
2014/6103101/1/0119 onderhoudskosten gebouwen/Overige algemene
diensten
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-690.000,00 €
2014/6110101/1/0119 Elektriciteitsverbruik - ondersteunende diensten/
Overige algemene diensten
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-450.000,00 €
2014/6111101/1/0119 Gasverbruik - ondersteunende diensten/Overige
algemene diensten
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-85.000,00 €
-80.000,00 €
-525.000,00 €
2014/6151012/1/0119 aankoop onderhoudsprodukten/Overige algemene
diensten
-19.000,00 €
-18.810,00 €
-18.620,00 €
-18.435,00 €
-18.250,00 €
-18.065,00 €
-111.180,00 €
2014/6151021/1/0119 waterverbruik/Overige algemene diensten
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
2014000023
DG
Voertuigen
-6,00 €
-57.000,00 €
-2.173.000,00 €
-318.000,00 €
-358.000,00 €
-438.000,00 €
-283.000,00 €
-493.000,00 €
-283.000,00 €
2014/2410000/1/0119 aankoop voertuigen/Overige algemene diensten
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-240.000,00 €
2014/2410000/1/0119 aankoop voertuigen/Overige algemene diensten
-35.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-35.000,00 €
2014/2410000/1/0119 aankoop messenkooimaaier/Overige algemene
diensten
0,00 €
-75.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-75.000,00 €
2014/2410000/1/0119 aankoop bandenkraan/Overige algemene diensten
0,00 €
0,00 €
-155.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-155.000,00 €
2014/2410000/1/0119 aankoop vrachtwagen/Overige algemene diensten
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-150.000,00 €
0,00 €
-150.000,00 €
2014/2410000/1/0119 aankoop klepelmaaier en arm/Overige algemene
diensten
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-60.000,00 €
0,00 €
-60.000,00 €
2014/2430000/1/0119 buitengewoon onderhoud voertuigen/Overige
algemene diensten
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-210.000,00 €
2014/6151010/1/0119 onderhoud voertuigen/Overige algemene diensten
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-600.000,00 €
2014/6151011/1/0119 brandstof voertuigen/Overige algemene diensten
-105.000,00 €
-105.000,00 €
-105.000,00 €
-105.000,00 €
-105.000,00 €
-105.000,00 €
-630.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-18.000,00 €
-86.000,00 €
-95.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-300.000,00 €
-45.000,00 €
DG
2014/6401001/1/0119 Belastingen op voertuigen/Overige algemene
diensten
2014000061
DG
Aankoop machines en
uitbatingsmaterieel
2014/2300000/1/0119 machines en uitbatingsmaterieel/Overige
algemene diensten
2014/2300000/1/0119 aankoop zoutstrooier/Overige algemene diensten
2014/2300000/1/0119 aankoop hakselaar/Overige algemene diensten
2014000086
IZ
Aankoop grond technische dienst
2014/2200000/1/0119 aankoop grond technische dienst/Overige
algemene diensten
2014000087
DW
Vervangen betonplaat magazijn
2014/2210000/1/0119 vervangen betonplaat magazijn/Overige algemene
diensten
Totaal uitgaven
0,00 €
-45.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-36.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-120.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-120.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-842.501,00 €
-801.311,00 €
-846.121,00 €
-810.936,00 €
-1.015.751,00 €
-780.566,00 €
Pagina
-381.000,00 €
-36.000,00 €
-120.000,00 €
-120.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-5.097.186,00 €
8
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
1,00 €
0,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
2014/1500000/1/0119 toelage energiebesparende werken gemeentehuis
0,00 €
0,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
2.500,00 €
0,00 €
12.500,00 €
2014/1500000/1/0119 toelage energiebesparende werken magazijn
Brecht
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.500,00 €
7.000,00 €
12.500,00 €
2014/1500000/1/0190 verkoop grond hoogspanningscabine gebouw
Venusstraat
1,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
1,00 €
0,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
-842.500,00 €
-801.311,00 €
-844.121,00 €
-802.936,00 €
-1.007.751,00 €
-773.566,00 €
2014130292
DG
Gebouwen
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
7
7.000,00 €
25.001,00 €
1,00 €
25.001,00 €
-5.072.185,00 €
2014130109
Overig beleid algemeen bestuur
Zonder budget
2014130375
IZ
Aankoop achterliggende gronden
magazijn Van Pulstraat
Pagina
9
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130282
Erelonen en procedurekosten
-29.500,00 €
-27.000,00 €
-27.000,00 €
-27.000,00 €
-27.000,00 €
-27.000,00 €
2014/6151030/1/0110 erelonen en vergoedingen/Secretariaat
-20.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
2014/6151031/1/0110 procedure en vervolgingskosten/Secretariaat
-9.500,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-50.250,00 €
-49.800,00 €
-49.350,00 €
-48.900,00 €
-48.450,00 €
-48.000,00 €
2014130285
IZ
IZ
Receptie en keukenkosten
-164.500,00 €
-110.000,00 €
-54.500,00 €
-294.750,00 €
2014/6151001/1/0110 Keukenbenodigdheden/Secretariaat
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-45.000,00 €
2014/6151002/1/0110 receptie en representatiekosten/Secretariaat
-42.750,00 €
-42.300,00 €
-41.850,00 €
-41.400,00 €
-40.950,00 €
-40.500,00 €
-249.750,00 €
-18.945,00 €
-19.700,00 €
-20.500,00 €
-21.300,00 €
-22.160,00 €
-23.050,00 €
-18.945,00 €
-19.700,00 €
-20.500,00 €
-21.300,00 €
-22.160,00 €
-23.050,00 €
-185.500,00 €
-185.500,00 €
-185.500,00 €
-185.500,00 €
-185.500,00 €
-185.500,00 €
2014/6121001/1/0119 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid/
Overige algemene diensten
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-300.000,00 €
2014/6121002/1/0119 Verzekering onroerende goederen/Overige
algemene diensten
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-138.000,00 €
2014/6121006/1/0119 Verzekering voertuigen/Overige algemene
diensten
-27.500,00 €
-27.500,00 €
-27.500,00 €
-27.500,00 €
-27.500,00 €
-27.500,00 €
-165.000,00 €
2014/6230020/1/0119 wetsverzekering/Overige algemene diensten
-85.000,00 €
-85.000,00 €
-85.000,00 €
-85.000,00 €
-85.000,00 €
-85.000,00 €
2014130286
FIN
Lidmaatschappen
2014/6491009/1/0110 lidmaatschapsbijdrage VVSG/Secretariaat
2014130290
2014130291
IZ
Verzekeringen
Administratiekosten
-125.655,00 €
-125.655,00 €
-1.113.000,00 €
-510.000,00 €
-1.566.560,00 €
-266.560,00 €
-256.000,00 €
-256.000,00 €
-256.000,00 €
-266.000,00 €
-266.000,00 €
2014/6151014/1/0119 onkosten verkiezingen/Overige algemene diensten
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
2014/6151015/1/0119 abonnementen/Overige algemene diensten
-16.560,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-96.560,00 €
2014/6151023/1/0119 frankeringskosten/Overige algemene diensten
-70.000,00 €
-70.000,00 €
-70.000,00 €
-70.000,00 €
-70.000,00 €
-70.000,00 €
-420.000,00 €
2014/6151024/1/0119 kantoorkosten - ondersteunende diensten/Overige
algemene diensten
-95.000,00 €
-95.000,00 €
-95.000,00 €
-95.000,00 €
-95.000,00 €
-95.000,00 €
-570.000,00 €
2014/6151025/1/0119 telefoonkosten ondersteunende diensten/Overige
algemene diensten
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-450.000,00 €
2014130294
IZ
Technische kosten en opbrengsten
-30.000,00 €
-1.215.000,00 €
-202.500,00 €
-202.500,00 €
-202.500,00 €
-202.500,00 €
-202.500,00 €
-202.500,00 €
2014/6151009/1/0119 aankoop klein materiaal en onderhoud/Overige
algemene diensten
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-90.000,00 €
-540.000,00 €
2014/6151027/1/0119 onderhoud en huur bureaumaterieel/Overige
algemene diensten
-62.500,00 €
-62.500,00 €
-62.500,00 €
-62.500,00 €
-62.500,00 €
-62.500,00 €
-375.000,00 €
2014/6151029/1/0119 aankoop, onderhoud en huur werkkledij/Overige
algemene diensten
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-300.000,00 €
2014130295
IZ
Personeel burgerzaken
-843.244,00 €
-138.560,00 €
-139.332,00 €
-140.118,00 €
-140.921,00 €
-141.739,00 €
-142.574,00 €
2014/6151018/1/0130 weddebijdrage personeelslid uitreiking EIK/
Administratieve dienstverlening
-38.560,00 €
-39.332,00 €
-40.118,00 €
-40.921,00 €
-41.739,00 €
-42.574,00 €
-243.244,00 €
2014/6151032/1/0130 uitreiking elektronische identiteiskaarten/
Administratieve dienstverlening
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-600.000,00 €
-21.450,00 €
-21.450,00 €
-21.450,00 €
-21.450,00 €
-21.450,00 €
-21.450,00 €
2014/6151019/1/0160 FairTrade gemeente/Hulp aan het buitenland
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-9.000,00 €
2014/6151020/1/0160 werkingskosten ontwikkelingshulp/Hulp aan het
buitenland
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-10.500,00 €
2014/6491003/1/0160 toelage ontwikkelingsprojecten/Hulp aan het
buitenland
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-90.000,00 €
2014/6491005/1/0160 toelage noordwerking/Hulp aan het buitenland
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-6.000,00 €
2014/6491006/1/0160 toelage humanitaire acties en rampen/Hulp aan
het buitenland
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-9.000,00 €
2014130297
PERS
WEL
Ontwikkelingssamenwerking en
fairtradegemeente
Pagina
-128.700,00 €
10
van
65
Gemeente Brecht
2014/6491007/1/0160 toelage adviesraad ontwikkelingssamenwerking/
Hulp aan het buitenland
2014130350
31-03-2014
Meerjarenplan
Sociale ondersteuning personeel
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-4.200,00 €
-2.264.134,00 €
-371.189,00 €
-364.189,00 €
-382.189,00 €
-382.189,00 €
-382.189,00 €
-382.189,00 €
2014/6121003/1/0112 hospitalisatieverzekering/Personeelsdienst en
vorming
-65.000,00 €
-65.000,00 €
-65.000,00 €
-65.000,00 €
-65.000,00 €
-65.000,00 €
2014/6121004/1/0100 pensioenverzekering mandatarissen/Politieke
organen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014/6121005/1/0112 pensioenverzekering statutair personeel/
Personeelsdienst en vorming
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-36.000,00 €
-36.000,00 €
-36.000,00 €
-36.000,00 €
PERS
2014/6212500/1/0112 wgb - 2e pensioenpijler niet vast benoemd
personeel/Personeelsdienst en vorming
-390.000,00 €
-180.000,00 €
2014/6230010/1/0112 Bijdrage GSD/Personeelsdienst en vorming
-8.700,00 €
-8.700,00 €
-8.700,00 €
-8.700,00 €
-8.700,00 €
-8.700,00 €
-52.200,00 €
2014/6230030/1/0112 Kosten Arbeidgeneeskundige/Personeelsdienst en
vorming
-24.250,00 €
-24.250,00 €
-24.250,00 €
-24.250,00 €
-24.250,00 €
-24.250,00 €
-145.500,00 €
2014/6230050/1/0112 vakbondspremie/Personeelsdienst en vorming
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
2014/6230070/1/0112 andere personeelskosten MC/Personeelsdienst en
vorming
-210.000,00 €
-210.000,00 €
-210.000,00 €
-210.000,00 €
-210.000,00 €
-210.000,00 €
-1.260.000,00 €
2014/6230090/1/0112 Fietsvergoeding/Personeelsdienst en vorming
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-114.000,00 €
2014/6231001/1/0112 verplaatsingskosten/Personeelsdienst en vorming
-17.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-67.000,00 €
2014/6491002/1/0112 toelage vriendenkring gemeentepersoneel Brecht/
Personeelsdienst en vorming
-1.239,00 €
-1.239,00 €
-1.239,00 €
-1.239,00 €
-1.239,00 €
-1.239,00 €
-7.434,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-3.455.200,00 €
-3.567.664,00 €
-3.650.856,00 €
-3.735.727,00 €
-3.822.379,00 €
-3.910.860,00 €
2014/6200000/1/0100 Bezoldiging politiek personeel/Politieke organen
-421.912,00 €
-430.351,00 €
-438.958,00 €
-447.737,00 €
-456.692,00 €
-465.825,00 €
2014/6200020/1/0100 Zitpenningen/Politieke organen
-45.108,00 €
-46.011,00 €
-46.931,00 €
-47.869,00 €
-48.827,00 €
-49.803,00 €
-284.549,00 €
2014/6201000/1/0110 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Secretariaat
-288.835,00 €
-294.612,00 €
-300.504,00 €
-306.515,00 €
-312.645,00 €
-318.898,00 €
-1.822.009,00 €
2014/6201000/1/0111 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Fiscale
en financiële diensten
-139.957,00 €
-142.757,00 €
-145.612,00 €
-148.524,00 €
-151.494,00 €
-154.524,00 €
-882.868,00 €
2014/6201000/1/0112 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Personeelsdienst en vorming
-69.398,00 €
-70.786,00 €
-72.202,00 €
-73.646,00 €
-75.119,00 €
-76.621,00 €
-437.772,00 €
2014/6201000/1/0119 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Overige
algemene diensten
-636.400,00 €
-649.128,00 €
-662.111,00 €
-675.353,00 €
-688.860,00 €
-702.638,00 €
-4.014.490,00 €
2014/6201000/1/0130 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Administratieve dienstverlening
-281.482,00 €
-287.112,00 €
-292.854,00 €
-298.711,00 €
-304.686,00 €
-310.779,00 €
-1.775.624,00 €
2014/6202000/1/0113 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Archief
-43.158,00 €
-44.022,00 €
-44.902,00 €
-45.800,00 €
-46.716,00 €
-47.650,00 €
-272.248,00 €
2014/6202000/1/0119 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Overige algemene diensten
-16.138,00 €
-16.461,00 €
-16.790,00 €
-17.126,00 €
-17.469,00 €
-17.818,00 €
-101.802,00 €
2014/6202090/1/0110 Bezoldiging gesco-personeel/Secretariaat
-50.095,00 €
-51.097,00 €
-52.119,00 €
-53.162,00 €
-54.225,00 €
-55.309,00 €
-316.007,00 €
2014/6202090/1/0111 Bezoldiging gesco-personeel/Fiscale en financiële
diensten
-47.816,00 €
-48.773,00 €
-49.748,00 €
-50.743,00 €
-51.758,00 €
-52.793,00 €
-301.631,00 €
2014/6202090/1/0112 Bezoldiging gesco-personeel/Personeelsdienst en
vorming
-64.248,00 €
-65.533,00 €
-66.844,00 €
-68.181,00 €
-69.545,00 €
-70.935,00 €
-405.286,00 €
2014/6202090/1/0119 Bezoldiging gesco-personeel/Overige algemene
diensten
-455.779,00 €
-464.895,00 €
-474.193,00 €
-483.677,00 €
-493.350,00 €
-503.217,00 €
-2.875.111,00 €
2014/6202090/1/0130 Bezoldiging gesco-personeel/Administratieve
dienstverlening
-101.361,00 €
-103.389,00 €
-105.456,00 €
-107.566,00 €
-109.717,00 €
-111.911,00 €
-639.400,00 €
2014/6210010/1/0100 werkgeversbijdragen - wettelijke verzekeringen politiek personeel/Politieke organen
-12.746,00 €
-13.001,00 €
-13.261,00 €
-13.527,00 €
-13.797,00 €
-14.073,00 €
-80.405,00 €
2014130476
IZ
Bijdrage IGEAN afdeling veiligheid
2014/6491008/1/0119 toelage veiligheid IGEAN/Overige algemene
diensten
2014000007
PERS
Lonen en Wedden
Pagina
-48.000,00 €
-210.000,00 €
-210.000,00 €
-22.142.686,00 €
-2.661.475,00 €
11
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
2014/6211000/1/0110 wgb - vast benoemd personeel/Secretariaat
-113.173,00 €
-124.383,00 €
-129.315,00 €
-134.347,00 €
-139.497,00 €
-144.772,00 €
-785.487,00 €
2014/6211000/1/0111 wgb - vast benoemd personeel/Fiscale en
financiële diensten
-55.122,00 €
-60.587,00 €
-62.990,00 €
-65.442,00 €
-67.953,00 €
-70.524,00 €
-382.618,00 €
2014/6211000/1/0112 wgb - vast benoemd personeel/Personeelsdienst
en vorming
-27.073,00 €
-29.751,00 €
-30.929,00 €
-32.133,00 €
-33.363,00 €
-34.624,00 €
-187.873,00 €
2014/6211000/1/0119 wgb - vast benoemd personeel/Overige algemene
diensten
-241.341,00 €
-265.369,00 €
-275.923,00 €
-286.690,00 €
-297.712,00 €
-308.998,00 €
-1.676.033,00 €
2014/6211000/1/0130 wgb - vast benoemd personeel/Administratieve
dienstverlening
-110.204,00 €
-121.109,00 €
-125.908,00 €
-130.805,00 €
-135.817,00 €
-140.949,00 €
-764.792,00 €
2014/6212090/1/0110 wgb gesco-personeel/Secretariaat
-2.673,00 €
-2.727,00 €
-2.781,00 €
-2.837,00 €
-2.894,00 €
-2.952,00 €
-16.864,00 €
2014/6212090/1/0111 wgb gesco-personeel/Fiscale en financiële
diensten
-2.552,00 €
-2.604,00 €
-2.656,00 €
-2.709,00 €
-2.763,00 €
-2.818,00 €
-16.102,00 €
2014/6212090/1/0112 wgb gesco-personeel/Personeelsdienst en vorming
-3.428,00 €
-3.497,00 €
-3.567,00 €
-3.638,00 €
-3.711,00 €
-3.785,00 €
-21.626,00 €
2014/6212090/1/0119 wgb gesco-personeel/Overige algemene diensten
-24.278,00 €
-24.764,00 €
-25.259,00 €
-25.765,00 €
-26.280,00 €
-26.805,00 €
-153.151,00 €
2014/6212090/1/0130 wgb gesco-personeel/Administratieve
dienstverlening
-5.409,00 €
-5.518,00 €
-5.628,00 €
-5.741,00 €
-5.855,00 €
-5.972,00 €
-34.123,00 €
2014/6212200/1/0113 wgb - niet vast benoemd personeel/Archief
-12.452,00 €
-12.702,00 €
-12.956,00 €
-13.215,00 €
-13.479,00 €
-13.749,00 €
-78.553,00 €
2014/6212200/1/0119 wgb - niet vast benoemd personeel/Overige
algemene diensten
-4.660,00 €
-4.754,00 €
-4.849,00 €
-4.946,00 €
-5.045,00 €
-5.146,00 €
-29.400,00 €
2014/6230060/1/0110 Andere personeelskosten OVERIGE/Secretariaat
-14.000,00 €
-14.280,00 €
-14.566,00 €
-14.857,00 €
-15.155,00 €
-15.458,00 €
-88.316,00 €
2014/6240000/1/0100 Pensioenen politiek personeel/Politieke organen
-164.402,00 €
-167.691,00 €
-171.044,00 €
-174.465,00 €
-177.955,00 €
-181.514,00 €
-1.037.071,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-4.794.654,00 €
-4.888.135,00 €
-4.990.463,00 €
-5.076.487,00 €
-5.174.367,00 €
-5.264.123,00 €
2014000062
IZ
Meubilair en kantooruitrusting
2014/2410000/1/0119 meubilair en kantooruitrusting/Overige algemene
diensten
Totaal uitgaven
Pagina
-120.000,00 €
-120.000,00 €
-30.188.229,00 €
12
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130281
FIN
Diverse ontvangsten
2014/7001005/1/0110 ontvangsten prestaties en kredietnota's/Secretariaat
11.550,00 €
10.550,00 €
10.550,00 €
10.550,00 €
10.550,00 €
10.550,00 €
64.300,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
2014/7001007/1/0119 Recht van opstal/Overige algemene diensten
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
3.300,00 €
2014/7020000/1/0110 Terugvorderingen - diverse opbrengsten mbt
personeel/mandatarissen/Secretariaat
1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
2014130290
IZ
Verzekeringen
2014/7451001/1/0119 terugbetaling kredietnota's verzekeringspolissen/
Overige algemene diensten
30.000,00 €
30.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
2014/7001004/1/0119 vergoedingen kleine schade/Overige algemene
diensten
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
300.000,00 €
2014/7001006/1/0119 opbrengsten verkopen en andere ontvangsten/
Overige algemene diensten
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
120.000,00 €
2014130294
IZ
Technische kosten en opbrengsten
420.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
110.000,00 €
2014/7001001/1/0130 uitreiking elektronische identiteitskaarten EIK/
Administratieve dienstverlening
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
600.000,00 €
2014/7001002/1/0130 vergoeding uitreiking rijbewijzen/Administratieve
dienstverlening
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2014130295
2014130297
PERS
WEL
Personeel burgerzaken
Ontwikkelingssamenwerking en
fairtradegemeente
2014/7451002/1/0160 ontvangsten FairTrade gemeente/Hulp aan het
buitenland
660.000,00 €
3.000,00 €
714.058,00 €
714.654,00 €
715.260,00 €
715.880,00 €
716.511,00 €
717.155,00 €
2014/7403020/1/0112 teg. RIZIV Sectoraal Fonds/Personeelsdienst en
vorming
146.722,00 €
146.722,00 €
146.722,00 €
146.722,00 €
146.722,00 €
146.722,00 €
880.332,00 €
2014/7408000/1/0112 Toelage gescos/Personeelsdienst en vorming
523.584,00 €
523.584,00 €
523.584,00 €
523.584,00 €
523.584,00 €
523.584,00 €
3.141.504,00 €
2014/7440000/1/0100 Inhouding pensioen mandatarissen/Politieke
organen
29.752,00 €
30.348,00 €
30.954,00 €
31.574,00 €
32.205,00 €
32.849,00 €
187.682,00 €
2014/7451000/1/0110 Inhoudingen maaltijdcheques/Secretariaat
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
1.800,00 €
10.800,00 €
2014/7451000/1/0111 Inhoudingen maaltijdcheques/Fiscale en
financiële diensten
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
3.600,00 €
2014130350
PERS
Sociale ondersteuning personeel
2014/7451000/1/0112 Inhoudingen maaltijdcheques/Personeelsdienst en
vorming
2014/7451000/1/0113 Inhoudingen maaltijdcheques/Archief
4.293.518,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
1.800,00 €
2014/7451000/1/0119 Inhoudingen maaltijdcheques/Overige algemene
diensten
7.950,00 €
7.950,00 €
7.950,00 €
7.950,00 €
7.950,00 €
7.950,00 €
47.700,00 €
2014/7451000/1/0130 Inhoudingen maaltijdcheques/Administratieve
dienstverlening
2.350,00 €
2.350,00 €
2.350,00 €
2.350,00 €
2.350,00 €
2.350,00 €
14.100,00 €
911.108,00 €
910.704,00 €
911.310,00 €
911.930,00 €
912.561,00 €
913.205,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-3.883.546,00 €
-3.977.431,00 €
-4.079.153,00 €
-4.164.557,00 €
-4.261.806,00 €
-4.350.918,00 €
-24.717.411,00 €
Totaal uitgaven
-6.103.855,00 €
-6.123.546,00 €
-6.338.084,00 €
-6.326.323,00 €
-6.600.418,00 €
-6.453.389,00 €
-37.945.615,00 €
948.181,00 €
933.240,00 €
921.310,00 €
927.930,00 €
928.561,00 €
928.205,00 €
Totaal ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
-5.155.674,00 €
-5.190.306,00 €
-5.416.774,00 €
-5.398.393,00 €
-5.671.857,00 €
5.470.818,00 €
5.587.427,00 €
-32.358.188,00 €
-5.525.184,00 €
Pagina
13
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Totale raming
-32.358.188,00 €
Pagina
14
van
65
Gemeente Brecht
200
2014130045
Zich verplaatsen en mobiliteit
Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de verschillende weggebruikers het uitgebreide Brechtse wegennet optimaal en veilig kunnen gebruiken.
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130043
Verbeteren van de wegeninfrastructuur in functie van de doorstroming en de veiligheid van de dorpskernen.
Zonder budget
Pagina
15
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130309
DW
Ijzelbestrijding
2014/6152014/2/0200 ijzelbestrijding/Wegen
2014130311
Wegenwerken door derden
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-120.000,00 €
-120.000,00 €
-10.913.420,00 €
-3.722.000,00 €
-1.142.620,00 €
-1.307.250,00 €
-1.558.900,00 €
-1.216.500,00 €
-1.966.150,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-1.500.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014/2240000/2/0200 herstel voet en fietspaden
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-300.000,00 €
2014/2240000/2/0200 wegenwerken verkeersveiligheid
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-300.000,00 €
2014/2240000/2/0200 werken Van Bavellaan, Eendrachtslaan, e.a.
-300.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-300.000,00 €
2014/2240007/2/0200 wegenwerken fase 1 (Mieksebaan,
Vriendschapslaan, e.a.)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-250.000,00 €
-250.000,00 €
0,00 €
-500.000,00 €
2014/2240007/2/0200 aanleg fietspad Kloosterstraat
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.000.000,00 €
2014/2240007/2/0200 fietspad langs HSL
0,00 €
0,00 €
-265.000,00 €
-92.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-357.000,00 €
2014/2240007/2/0200 wegenwerken Heyaard, e.a.
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-300.000,00 €
-300.000,00 €
0,00 €
-600.000,00 €
2014/2240007/2/0200 wegenwerken fase 2 (Mastboomdreef, Sorbenlaan
e.a.)
0,00 €
0,00 €
-250.000,00 €
-250.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-500.000,00 €
2014/2240007/2/0200 wegenwerken fase 3 (Lakvenheide, J. Nuytsdreef,
e.a.)
-1.200.000,00 €
-350.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.550.000,00 €
-200.000,00 €
-200.000,00 €
-200.000,00 €
-200.000,00 €
-200.000,00 €
-200.000,00 €
-1.200.000,00 €
DW
2014/2140000/2/0200 erelonen technische werken
2014/2240000/2/0200 doortocht Overbroek
2014/2240007/2/0200 onderhouds- en herstellingswerken
gemeentewegen
-450.000,00 €
-1.500.000,00 €
-1.000.000,00 €
2014/2240007/2/0200 wegenwerken fase 4 (Rommersheide, e.a. )
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-300.000,00 €
-300.000,00 €
2014/2240007/2/0200 aanleg fietspaden Ringlaan
0,00 €
-125.000,00 €
-125.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-250.000,00 €
-100.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-350.000,00 €
2014/6102201/2/0200 vergoeding ondergrondse grondinname werken
Jos Nuytsdreef/Wegen
-4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014/6152011/2/0200 onderhoud knooppunten e.a. - Werminval/Wegen
-99.000,00 €
-99.000,00 €
-99.000,00 €
-99.000,00 €
-99.000,00 €
-99.000,00 €
-594.000,00 €
2014/6152012/2/0200 herstel van onverharde wegen/Wegen
-38.000,00 €
-37.620,00 €
-37.250,00 €
-36.900,00 €
-36.500,00 €
-36.150,00 €
-222.420,00 €
2014/6152013/2/0200 reiniging fiets- en voetpaden - Werminval/Wegen
-106.000,00 €
-106.000,00 €
-106.000,00 €
-106.000,00 €
-106.000,00 €
-106.000,00 €
-35.000,00 €
-10.000,00 €
-35.000,00 €
-10.000,00 €
-35.000,00 €
-10.000,00 €
2014/6152009/2/0200 wegmarkeringen door derden/Wegen
-30.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
-5.000,00 €
2014/6152010/2/0200 verkeerssignalisatie/Wegen
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-146.000,00 €
-124.900,00 €
-123.800,00 €
-122.700,00 €
-121.600,00 €
-120.500,00 €
2014/2250000/2/0200 aanpassing nutsleidingen
2014130313
2014130317
DW
DW
Verkeerssignalisatie en
wegmarkeringen
Werken weginfrastructuur in eigen
beheer
-4.000,00 €
-636.000,00 €
-135.000,00 €
-105.000,00 €
-30.000,00 €
-759.500,00 €
2014/2300000/2/0200 aankoop verkeersborden
-20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-20.000,00 €
2014/2300000/2/0200 aankoop straatmeubilair
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-120.000,00 €
2014/6152006/2/0200 weginfrastructuur in eigen beheer/Wegen
-95.000,00 €
-94.000,00 €
-93.000,00 €
-92.000,00 €
-91.000,00 €
-90.000,00 €
-555.000,00 €
2014/6152007/2/0200 onderhoud fietspaden/Wegen
-9.500,00 €
-9.400,00 €
-9.300,00 €
-9.200,00 €
-9.100,00 €
-9.000,00 €
-55.500,00 €
2014/6152008/2/0200 straatnaamborden en huisnummering/Wegen
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-9.620,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-9.620,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014000092
DW
aankoop gronden
2014/2200000/2/0200 aankoop grond fam. Wouters Luyckvoortsebeek
2014000212
IZ
Optimaliseren van mobiliteit binnen
de gemeente
2014/6492001/2/0200 toelage verkeersraden/Wegen
Totaal uitgaven
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-9.000,00 €
-9.620,00 €
-9.620,00 €
-8.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-1.400,00 €
-3.934.020,00 €
-1.298.920,00 €
-1.487.450,00 €
-1.713.000,00 €
-1.394.500,00 €
-2.118.050,00 €
Pagina
-8.400,00 €
-11.945.940,00 €
16
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130317
DW
Werken weginfrastructuur in eigen
beheer
2014/7403202/2/0200 toelage module 6 nethouden van gewestwegen/
Wegen
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
2
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
11.502,00 €
-3.922.518,00 €
-1.287.418,00 €
-1.475.948,00 €
-1.701.498,00 €
-1.382.998,00 €
-2.106.548,00 €
69.012,00 €
69.012,00 €
69.012,00 €
-11.876.928,00 €
2014130045
Uitstippelen van een parkeerbeleid met invoering van parkeerzones
Zonder budget
Uitgaven
2014130413
DW
Uitbouw parkeerbeleid
2014/2200000/2/0220 aankoop grond vrachtwagenparking
2014/2240000/2/0220 aanleg parkings Sint Job
2014/2240000/2/0220 aanleg vrachtwagenparking
2014/6152016/2/0220 onderhoudskost bewaking stationsomgeving/
Parkeren
Totaal uitgaven
-442.000,00 €
-185.000,00 €
-110.000,00 €
-93.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
0,00 €
-75.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-75.000,00 €
-150.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-150.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-75.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-75.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-142.000,00 €
-185.000,00 €
-110.000,00 €
-93.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-442.000,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
40.000,00 €
-185.000,00 €
-110.000,00 €
-83.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-402.000,00 €
Ontvangsten
2014130413
DW
Uitbouw parkeerbeleid
2014/7002001/2/0220 ontvangst NMBS onderhoud parking station/
Parkeren
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
40.000,00 €
2014130046
Optimaliseren van het gebruik van de bus en trein.
Zonder budget
2014000213
IZ
Samenwerking met De Lijn en
NMBS stimuleren
Pagina
17
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130320
Schuilhuisjes en fietsenstallingen
-138.000,00 €
-48.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
2014/2300000/2/0210 fietsenstalling Andrélaan
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
2014/2300000/2/0210 aankoop schuilhuisjes en fietsstallingen
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/6152015/2/0210 onderhoud schuilhuisjes/Openbaar vervoer
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
2014130385
DW
Onkosten De Lijn
-48.000,00 €
-15.569,00 €
-2.598,00 €
-2.597,00 €
-2.597,00 €
-2.597,00 €
-2.597,00 €
-2.583,00 €
2014/2841000/2/0210 volstortingen aandelen De Lijn
-55,00 €
-57,00 €
-60,00 €
-62,00 €
-65,00 €
-54,00 €
-353,00 €
2014/6492000/2/0210 bijdrage werkingskosten De Lijn/Openbaar
vervoer
-43,00 €
-40,00 €
-37,00 €
-35,00 €
-32,00 €
-29,00 €
-216,00 €
IZ
2014/6492002/2/0210 éénvormingzonetarief De Lijn/Openbaar vervoer
2014000110
IZ
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
0,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
0,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-50.598,00 €
-27.597,00 €
-27.597,00 €
-27.597,00 €
-27.597,00 €
-27.583,00 €
10.894,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.894,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
Totaal ontvangsten
10.894,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-39.704,00 €
-27.597,00 €
-27.597,00 €
-27.597,00 €
-27.597,00 €
-27.583,00 €
Fietspunt station Brecht
2014/6492004/2/0210 toelage Clara Fey fietspunt station Brecht/
Openbaar vervoer
Totaal uitgaven
-15.000,00 €
-35.000,00 €
-35.000,00 €
-188.569,00 €
Ontvangsten
2014130320
DW
Schuilhuisjes en fietsenstallingen
2014/1500000/2/0210 toelage fietsenstalling Andrélaan
4
10.894,00 €
10.894,00 €
10.894,00 €
-177.675,00 €
2014130047
Het organiseren van educatieve en sensibiliserende acties omtrent veilig verkeer.
Zonder budget
2014000214
IZ
Sensibilisatie omtrent veilig verkeer
Uitgaven
2014130513
WEL
10 op 10
2014/6152017/2/0290 actie 10 op 10/Overige mobiliteit en verkeer
Totaal uitgaven
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Ontvangsten
2014130513
WEL
10 op 10
2014/7403201/2/0290 actie 10 op 10/Overige mobiliteit en verkeer
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
5
30.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
2014130049
Overig beleid zich verplaatsen en mobiliteit
Pagina
18
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Zonder budget
Uitgaven
2014000009
Lonen en Wedden
-2.349.062,00 €
-366.882,00 €
-378.561,00 €
-387.318,00 €
-396.249,00 €
-405.370,00 €
-414.682,00 €
2014/6201000/2/0200 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Wegen
-143.769,00 €
-146.645,00 €
-149.578,00 €
-152.569,00 €
-155.621,00 €
-158.733,00 €
-906.915,00 €
2014/6202090/2/0200 Bezoldiging gesco-personeel/Wegen
-159.483,00 €
-162.673,00 €
-165.927,00 €
-169.245,00 €
-172.630,00 €
-176.083,00 €
-1.006.041,00 €
2014/6211000/2/0200 wgb - vast benoemd personeel/Wegen
-55.124,00 €
-60.566,00 €
-62.963,00 €
-65.408,00 €
-67.911,00 €
-70.474,00 €
-382.446,00 €
2014/6212090/2/0200 wgb gesco-personeel/Wegen
-8.506,00 €
-8.677,00 €
-8.850,00 €
-9.027,00 €
-9.208,00 €
-9.392,00 €
PERS
Totaal uitgaven
-53.660,00 €
-2.349.062,00 €
-366.882,00 €
-378.561,00 €
-387.318,00 €
-396.249,00 €
-405.370,00 €
-414.682,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
-364.932,00 €
-376.611,00 €
-385.368,00 €
-394.299,00 €
-403.420,00 €
-412.732,00 €
-2.337.362,00 €
-4.541.500,00 €
-1.820.078,00 €
-2.000.365,00 €
-2.159.846,00 €
-1.850.467,00 €
-2.583.315,00 €
-14.955.571,00 €
29.346,00 €
18.452,00 €
28.452,00 €
28.452,00 €
28.452,00 €
28.452,00 €
-4.512.154,00 €
-1.801.626,00 €
-1.971.913,00 €
-2.131.394,00 €
-1.822.015,00 €
-2.554.863,00 €
Ontvangsten
2014000009
PERS
Lonen en Wedden
2014/7451000/2/0200 Inhoudingen maaltijdcheques/Wegen
11.700,00 €
11.700,00 €
Jef Wouters
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totaal uitgaven
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totale raming
11.700,00 €
161.606,00 €
-14.793.965,00 €
-14.793.965,00 €
Pagina
19
van
65
Gemeente Brecht
300
2014130046
Natuur en milieubeheer
De gemeente Brecht is een propere gemeente waar de burgers milieubewust leven.
2015
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130050
Verder uitbouwen en onderhouden van gescheiden riolerings- en grachtenstelsels en waterlopen
Zonder budget
Uitgaven
2014130343
Onbevaarbare waterlopen, grachten
en infiltratiezones
-1.080.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
2014/6153003/3/0310 onderhoud baangrachten en waterlopen/Beheer
van regen- en afvalwater
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-150.000,00 €
2014/6153004/3/0310 onderhoud baangrachten - Werminval/Beheer van
regen- en afvalwater
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-450.000,00 €
2014/6153006/3/0310 slibruiming baangrachten door derden/Beheer van
regen- en afvalwater
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-480.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-180.000,00 €
-1.080.000,00 €
0,00 €
1.160.301,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.160.301,00 €
DW
Totaal uitgaven
Ontvangsten
2014130342
DW
Onderhoud riolering, pompstations
en straatkolken
2014/2280000/3/0310 verkoop riolen HIDRORIO
2014130343
DW
Onbevaarbare waterlopen, grachten
en infiltratiezones
2014/7403305/3/0310 ontvangst PIDPA onderhoud baangrachten/
Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
2
0,00 €
1.160.301,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
1.180.301,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
-160.000,00 €
1.000.301,00 €
-160.000,00 €
-160.000,00 €
-160.000,00 €
-160.000,00 €
1.160.301,00 €
120.000,00 €
120.000,00 €
1.280.301,00 €
200.301,00 €
2014130087
In Brecht wordt de afvalberg verkleind door selectief inzamelen en bewustmaking.
Zonder budget
2014130023
DZ
Voorbereiding invoeren
Diftarsysteem
Pagina
20
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130024
Ophaling en verwerking huisvuil e.a.
-1.653.845,00 €
-396.750,00 €
-396.300,00 €
-395.865,00 €
-155.430,00 €
-155.000,00 €
-154.500,00 €
2014/6152001/3/0300 aankoop veegborstels/Wegen
-18.000,00 €
-17.800,00 €
-17.600,00 €
-17.400,00 €
-17.200,00 €
-17.000,00 €
2014/6152002/3/0309 afvoer afbraakmateriaal Noenheuvel/Wegen
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-45.000,00 €
2014/6152003/3/0309 afvoer veegvuil/Wegen
-23.750,00 €
-23.500,00 €
-23.265,00 €
-23.030,00 €
-22.800,00 €
-22.500,00 €
-138.845,00 €
DZ
2014/6152004/3/0320 kosten bodembeheerorganisatie/Wegen
-105.000,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-15.000,00 €
2014/6153001/3/0300 ophalen huisvuil/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
-190.000,00 €
-190.000,00 €
-190.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-570.000,00 €
2014/6153002/3/0300 aankoop huisvuilzakken/Ophalen en verwerken
van huishoudelijk afval
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-150.000,00 €
2014/6493005/3/0300 toelage ophaling materialen de Cirkel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-150.000,00 €
2014/6493006/3/0300 toelage ophaling oud papier en schroot/Ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-480.000,00 €
2014130173
Sensibilisatie
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
2014/6153016/3/0320 acties omtrent duurzaamheid/Sanering van
bodemverontreiniging
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
2014/6493007/3/0300 toelage compostmeesters/Verwerken van huisvuil
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
DZ
Totaal uitgaven
-402.750,00 €
-402.300,00 €
-401.865,00 €
-161.430,00 €
-161.000,00 €
-160.500,00 €
71.910,00 €
73.349,00 €
74.816,00 €
76.312,00 €
77.838,00 €
79.395,00 €
71.910,00 €
73.349,00 €
74.816,00 €
76.312,00 €
77.838,00 €
79.395,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
-36.000,00 €
-24.000,00 €
-12.000,00 €
-1.689.845,00 €
Ontvangsten
2014130024
DZ
Ophaling en verwerking huisvuil e.a.
2014/7403302/3/0300 vergoeding stort IGEAN/Verwerken van huisvuil
2014130173
DZ
Sensibilisatie
2014/7003303/3/0300 verkoop compostvaten/Verwerken van huisvuil
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
4
453.620,00 €
453.620,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
76.910,00 €
78.349,00 €
79.816,00 €
81.312,00 €
82.838,00 €
84.395,00 €
483.620,00 €
30.000,00 €
-325.840,00 €
-323.951,00 €
-322.049,00 €
-80.118,00 €
-78.162,00 €
-76.105,00 €
-1.206.225,00 €
2014130132
Uitbouw van een milieuzorgsysteem
Zonder budget
Pagina
21
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130393
MIL
Milieuzorg stimuleren
2014/6493009/3/0320 toelage Clara Fey project JOVO - landschapspark/
Sanering van bodemverontreiniging
2014/6493015/3/0320 toelage hemelwaterput, kleine
landschapselementen en groene daken/Sanering van
bodemverontreiniging
2014130396
Themagericht milieubeleid
-43.500,00 €
-7.250,00 €
-7.250,00 €
-7.250,00 €
-7.250,00 €
-7.250,00 €
-7.250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-1.500,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-42.000,00 €
-344.000,00 €
-58.000,00 €
-57.500,00 €
-57.500,00 €
-57.000,00 €
-57.000,00 €
-57.000,00 €
2014/6152005/3/0320 bodemonderzoek in kader van grondverzet en
ruimingsspecie/Wegen
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-108.000,00 €
2014/6153015/3/0320 werking milieuconvenant/Sanering van
bodemverontreiniging
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-114.000,00 €
2014/6159004/3/0390 bestrijding schadelijke planten en dieren/
Ontsmetting en openbare reiniging
-21.000,00 €
-20.500,00 €
-20.500,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-122.000,00 €
2014000151
MIL
Samenwerking externe partners
-7.781.454,00 €
-1.424.954,00 €
-1.415.120,00 €
-1.415.210,00 €
-1.175.300,00 €
-1.175.390,00 €
-1.175.480,00 €
2014/6153014/3/0320 werkingskosten basisovereenkomst PIH/Sanering
van bodemverontreiniging
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-12.600,00 €
2014/6493001/3/0390 toelage Kempens Landschap/Bescherming van de
biodiversiteit en de landschappen
-5.600,00 €
-5.600,00 €
-5.600,00 €
-5.600,00 €
-5.600,00 €
-5.600,00 €
-33.600,00 €
2014/6493002/3/0390 toelage Kempens Landschap (aankoop gronden)/
Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
2014/6493003/3/0390 toelage vereniging openbaar groen/Bescherming
van de biodiversiteit en de landschappen
-1.882,00 €
-1.920,00 €
-1.960,00 €
-2.000,00 €
-2.040,00 €
-2.080,00 €
-11.882,00 €
2014/6493004/3/0390 toelage regionaal landschap de Voorkempen/
Bescherming van de biodiversiteit en de landschappen
-8.222,00 €
-8.350,00 €
-8.400,00 €
-8.450,00 €
-8.500,00 €
-8.550,00 €
-50.472,00 €
2014/6493008/3/0320 toelage aan milieuraad/Sanering van
bodemverontreiniging
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-6.900,00 €
2014/6493010/3/0390 toelage VMPA afdeling Brecht/Bescherming van
de biodiversiteit en de landschappen
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
2014/6493011/3/0390 toelage Kerkuiltje/Bescherming van de
biodiversiteit en de landschappen
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
-1.400.000,00 €
-1.390.000,00 €
-1.390.000,00 €
-1.150.000,00 €
-1.150.000,00 €
-1.150.000,00 €
-7.630.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-12.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-1.492.204,00 €
-1.481.870,00 €
-1.481.960,00 €
-1.241.550,00 €
-1.241.640,00 €
-1.241.730,00 €
MIL
2014/6493012/3/0300 toelage milieu IGEAN/Verwerken van huisvuil
2014000170
MIL
Brecht voert een correct milieubeleid
2014/6153013/3/0320 staalnamen en analyse van water, afval, bodem
e.d./Sanering van bodemverontreiniging
Totaal uitgaven
-12.000,00 €
-8.180.954,00 €
Ontvangsten
46.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
2014/7403301/3/0320 ontvangsten plaatsing windturbines/Sanering van
bodemverontreiniging
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
96.000,00 €
2014/7403304/3/0320 werking milieuconvenant/Sanering van
bodemverontreiniging
30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
46.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
16.000,00 €
2014130396
2014000252
MIL
MIL
Themagericht milieubeleid
saneringsbijdrage Pidpa
2014/7010000/3/0310 Opbrengsten verkopen/Beheer van regen- en
afvalwater
Totaal ontvangsten
Pagina
126.000,00 €
0,00 €
0,00 €
126.000,00 €
22
van
65
Gemeente Brecht
Totaal uitgaven en ontvangsten
5
31-03-2014
Meerjarenplan
-1.446.204,00 €
-1.465.870,00 €
-1.465.960,00 €
-1.225.550,00 €
-1.225.640,00 €
-8.054.954,00 €
-1.225.730,00 €
2014130133
Overig beleid natuur -en milieubeheer
Zonder budget
Uitgaven
2014000008
Lonen en Wedden
-4.170.310,00 €
-648.392,00 €
-671.383,00 €
-687.545,00 €
-704.037,00 €
-720.876,00 €
-738.077,00 €
2014/6201000/3/0310 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Beheer
van regen- en afvalwater
-108.456,00 €
-110.626,00 €
-112.838,00 €
-115.095,00 €
-117.397,00 €
-119.745,00 €
-684.157,00 €
2014/6201000/3/0320 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Sanering
van bodemverontreiniging
-222.799,00 €
-227.255,00 €
-231.801,00 €
-236.437,00 €
-241.165,00 €
-245.989,00 €
-1.405.446,00 €
2014/6202090/3/0310 Bezoldiging gesco-personeel/Beheer van regenen afvalwater
-97.367,00 €
-99.315,00 €
-101.301,00 €
-103.327,00 €
-105.394,00 €
-107.502,00 €
-614.206,00 €
2014/6202090/3/0320 Bezoldiging gesco-personeel/Sanering van
bodemverontreiniging
-83.561,00 €
-85.233,00 €
-86.937,00 €
-88.676,00 €
-90.450,00 €
-92.259,00 €
-527.116,00 €
2014/6211000/3/0310 wgb - vast benoemd personeel/Beheer van
baangrachten en riolering
-41.658,00 €
-45.771,00 €
-47.581,00 €
-49.430,00 €
-51.321,00 €
-53.259,00 €
-289.020,00 €
2014/6211000/3/0320 wgb - vast benoemd personeel/Sanering van
bodemverontreiniging
-85.529,00 €
-93.979,00 €
-97.700,00 €
-101.497,00 €
-105.382,00 €
-109.361,00 €
-593.448,00 €
2014/6212090/3/0310 wgb gesco-personeel/Beheer van baangrachten en
riolering
-4.567,00 €
-4.659,00 €
-4.752,00 €
-4.847,00 €
-4.944,00 €
-5.043,00 €
-28.812,00 €
2014/6212090/3/0320 wgb gesco-personeel/Sanering van
bodemverontreiniging
-4.455,00 €
-4.545,00 €
-4.635,00 €
-4.728,00 €
-4.823,00 €
-4.919,00 €
-28.105,00 €
-648.392,00 €
-671.383,00 €
-687.545,00 €
-704.037,00 €
-720.876,00 €
-738.077,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
1.400,00 €
8.400,00 €
2.050,00 €
2.050,00 €
2.050,00 €
2.050,00 €
2.050,00 €
2.050,00 €
12.300,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
3.450,00 €
-644.942,00 €
-667.933,00 €
-684.095,00 €
-700.587,00 €
-717.426,00 €
-734.627,00 €
-4.149.610,00 €
-2.723.346,00 €
-2.735.553,00 €
-2.751.370,00 €
-2.287.017,00 €
-2.303.516,00 €
-2.320.307,00 €
-15.121.109,00 €
146.360,00 €
1.278.100,00 €
119.266,00 €
120.762,00 €
122.288,00 €
123.845,00 €
PERS
Totaal uitgaven
-4.170.310,00 €
Ontvangsten
2014000008
PERS
Lonen en Wedden
2014/7451000/3/0310 Inhoudingen maaltijdcheques/Beheer van regenen afvalwater
20.700,00 €
Jef Wouters
2014/7451000/3/0320 Inhoudingen maaltijdcheques/Sanering van
bodemverontreiniging
Jef Wouters
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totaal uitgaven
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
-2.576.986,00 €
-1.457.453,00 €
-2.632.104,00 €
-2.166.255,00 €
-2.181.228,00 €
20.700,00 €
1.910.621,00 €
-13.210.488,00 €
-2.196.462,00 €
Totale raming
-13.210.488,00 €
Pagina
23
van
65
Gemeente Brecht
400
2014130047
Veiligheidszorg
Het gemeentebestuur biedt een ondersteunende rol op het vlak van veiligheid voor elke Brechtenaar.
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130053
We willen pro-actief optreden.
Zonder budget
Uitgaven
2014130208
IZ
Nood-en interventieplanning oefeningen
2014/6154003/4/0490 oefeningen organiseren/Overige elementen van
openbare orde en veiligheid
2014130209
IZ
Veiligheidsprojecten
2014/6154002/4/0490 campagnes rond veiligheid/Overige elementen
van openbare orde en veiligheid
Totaal uitgaven
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-5.400,00 €
-5.400,00 €
-5.400,00 €
-5.400,00 €
-10.800,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
2
0,00 €
-10.800,00 €
2014130054
We willen bescherming bieden door de bevoegde organisaties te ondersteunen.
Zonder budget
Pagina
24
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130198
Materialen brandweer
-785.550,00 €
-157.250,00 €
-126.720,00 €
-126.190,00 €
-125.660,00 €
-125.130,00 €
-124.600,00 €
2014/2300000/4/0410 aankoop brandweermaterialen
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-240.000,00 €
2014/2300000/4/0410 brandweermateriaal aankoopprogramma
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-180.000,00 €
2014/2300000/4/0410 nieuw oproepsysteem brandweer
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
2014/6154001/4/0410 onderhoud hydranten - brandweer/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
2014/6154010/4/0410 technische benodigdheden - brandweer/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-34.200,00 €
-33.850,00 €
-33.500,00 €
-33.150,00 €
-32.800,00 €
-32.450,00 €
-199.950,00 €
2014/6154012/4/0410 werkkledij brandweerlieden/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-18.050,00 €
-17.870,00 €
-17.690,00 €
-17.510,00 €
-17.330,00 €
-17.150,00 €
-105.600,00 €
-44.000,00 €
-303.000,00 €
-43.000,00 €
-43.000,00 €
-43.000,00 €
-43.000,00 €
0,00 €
-260.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-260.000,00 €
2014/2430000/4/0410 buitengewoon onderhoud voertuigen - brandweer
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-75.000,00 €
2014/6154004/4/0410 brandstoffen voertuigen - brandweer/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-69.000,00 €
2014/6154006/4/0410 materialen voertuigen - brandweer/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-20.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-115.000,00 €
-2.503.605,00 €
-2.993.134,00 €
-3.103.429,00 €
-3.274.263,00 €
-3.402.424,00 €
-3.559.072,00 €
-9.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-2.463.105,00 €
-2.949.334,00 €
-3.059.329,00 €
-3.229.863,00 €
-3.357.724,00 €
-3.514.072,00 €
-28.300,00 €
-28.600,00 €
-28.900,00 €
-29.200,00 €
-29.500,00 €
-29.800,00 €
2014130206
IZ
IZ
Voertuigen
2014/2410000/4/0410 aankoop brandweerwagen
2014130207
IZ
Toelagen veiligheid
2014/6100401/4/0400 vergoeding gebruik hoofdcommissariaat
wijkbureel/Overige verrichtingen betreffende de politiediensten
2014/6490220/4/0400 Toegestane werkingssubsidies Politiezone/
Bijdrage aan de politiezone
2014/6494001/4/0410 toelage brandweerzone Rand/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
2014/6494002/4/0460 toelage Child Focus/Kinderbescherming
2014/6494003/4/0490 toelage BIN's/Overige elementen van openbare
orde en veiligheid
2014/6494004/4/0470 toelage dierenthuisje/Dierenbescherming
Totaal uitgaven
-519.000,00 €
-18.835.927,00 €
-69.000,00 €
-18.573.427,00 €
-174.300,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-15.600,00 €
-600,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
-2.704.855,00 €
-3.422.854,00 €
-3.272.619,00 €
-3.442.923,00 €
-3.570.554,00 €
-3.726.672,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
-2.689.855,00 €
-3.407.854,00 €
-3.257.619,00 €
-3.427.923,00 €
-3.555.554,00 €
-3.711.672,00 €
-20.140.477,00 €
Ontvangsten
2014130198
IZ
Materialen brandweer
2014/1500000/4/0410 toelage brandweermaterieel aankoopprogramma
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
90.000,00 €
90.000,00 €
90.000,00 €
-20.050.477,00 €
2014130055
Overig beleid veiligheidszorg
Zonder budget
Pagina
25
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130200
IZ
Opleidingen brandweerlieden
2014/6154007/4/0410 vorming brandweerlieden/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
2014130202
Gebouwen
-15.000,00 €
-14.850,00 €
-14.700,00 €
-14.550,00 €
-14.400,00 €
-14.250,00 €
-15.000,00 €
-14.850,00 €
-14.700,00 €
-14.550,00 €
-14.400,00 €
-14.250,00 €
-87.750,00 €
-87.750,00 €
-349.125,00 €
-58.500,00 €
-58.375,00 €
-58.250,00 €
-58.125,00 €
-58.000,00 €
-57.875,00 €
2014/2210000/4/0410 buitengewoon onderhoud gebouwen - brandweer
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-75.000,00 €
2014/6103401/4/0410 Onderhoud gebouwen brandweer/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-12.800,00 €
-12.675,00 €
-12.550,00 €
-12.425,00 €
-12.300,00 €
-12.175,00 €
-74.925,00 €
2014/6110401/4/0410 Elektriciteitsverbruik - brandweer/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-138.000,00 €
2014/6111401/4/0410 Gasverbruik - brandweer/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-54.000,00 €
2014/6154005/4/0410 waterverbruik brandweer/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-6.000,00 €
2014/6154013/4/0410 TV distributie brandweer/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-1.200,00 €
2014130204
IZ
Administratiekosten
-208.200,00 €
-34.700,00 €
-34.700,00 €
-34.700,00 €
-34.700,00 €
-34.700,00 €
-34.700,00 €
2014/6154008/4/0410 kantoorkosten - brandweer/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
-4.200,00 €
-4.200,00 €
-4.200,00 €
-4.200,00 €
-4.200,00 €
-4.200,00 €
-25.200,00 €
2014/6154009/4/0410 telefoonkosten brandweer/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-45.000,00 €
2014/6154011/4/0410 huur en onderhoudscontracten - brandweer/
Overige verrichtingen betreffende de brandweer
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-138.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
2014130566
IZ
IZ
Brandweerpersoneel
2014/6234001/4/0410 sociale ondersteuning brandweerlieden/Gewoon
basisonderwijs
2014000002
Lonen en Wedden
-60.000,00 €
-60.000,00 €
-3.518.495,00 €
-551.941,00 €
-567.578,00 €
-580.184,00 €
-593.046,00 €
-606.173,00 €
-619.573,00 €
2014/6201000/4/0410 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-216.627,00 €
-220.960,00 €
-225.379,00 €
-229.887,00 €
-234.485,00 €
-239.174,00 €
-1.366.512,00 €
2014/6202000/4/0410 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Overige verrichtingen betreffende de brandweer
-235.122,00 €
-239.825,00 €
-244.621,00 €
-249.514,00 €
-254.504,00 €
-259.594,00 €
-1.483.180,00 €
2014/6202090/4/0410 Bezoldiging gesco-personeel/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-13.897,00 €
-14.175,00 €
-14.459,00 €
-14.748,00 €
-15.043,00 €
-15.344,00 €
-87.666,00 €
2014/6211000/4/0410 wgb - vast benoemd personeel/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-72.735,00 €
-78.786,00 €
-81.617,00 €
-84.506,00 €
-87.462,00 €
-90.488,00 €
-495.594,00 €
2014/6212090/4/0410 wgb gesco-personeel/Overige verrichtingen
betreffende de brandweer
-741,00 €
-756,00 €
-771,00 €
-787,00 €
-803,00 €
-819,00 €
-4.677,00 €
2014/6212200/4/0410 wgb - niet vast benoemd personeel/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
-12.819,00 €
-13.076,00 €
-13.337,00 €
-13.604,00 €
-13.876,00 €
-14.154,00 €
-80.866,00 €
-670.141,00 €
-685.503,00 €
-697.834,00 €
-710.421,00 €
-723.273,00 €
-736.398,00 €
PERS
Totaal uitgaven
Pagina
-4.223.570,00 €
26
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130199
IZ
Vergoedingen ivm personeel
2014/7004002/4/0410 terugvordering telefoonkosten - brandweer/
Overige verrichtingen betreffende de brandweer
2014130204
IZ
Administratiekosten
2014/7004001/4/0410 oproepsysteem Astrid - huurvergoeding pyloon/
Overige verrichtingen betreffende de brandweer
2014000002
PERS
Lonen en Wedden
2014/7451000/4/0410 Inhoudingen maaltijdcheques/Overige
verrichtingen betreffende de brandweer
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totaal uitgaven
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.700,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2.900,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
-667.241,00 €
-682.803,00 €
-695.134,00 €
-707.721,00 €
-720.573,00 €
-733.698,00 €
-4.207.170,00 €
-3.376.796,00 €
-4.110.157,00 €
-3.972.253,00 €
-4.155.144,00 €
-4.295.627,00 €
-4.464.870,00 €
-24.374.847,00 €
17.900,00 €
17.700,00 €
17.700,00 €
17.700,00 €
17.700,00 €
17.700,00 €
-3.358.896,00 €
-4.092.457,00 €
-3.954.553,00 €
-4.137.444,00 €
-4.277.927,00 €
200,00 €
200,00 €
10.200,00 €
10.200,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
16.400,00 €
106.400,00 €
-24.268.447,00 €
-4.447.170,00 €
Totale raming
-24.268.447,00 €
Pagina
27
van
65
Gemeente Brecht
500
2014130044
Ondernemen en werken
Het gemeentebestuur bouwt haar initiatieven op vlak van lokale economie en toerisme verder uit.
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130083
Brecht ondersteunt de aanwezige KMO's, landbouwbedrijven en andere initiatieven op het vlak van lokale economie
Zonder budget
Uitgaven
2014130180
Ondersteunen van lokale
ondernemingen
-247.200,00 €
-41.200,00 €
-41.200,00 €
-41.200,00 €
-41.200,00 €
-41.200,00 €
-41.200,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-4.200,00 €
2014/6495011/5/0500 toelage aan middenstandsverenigingen kerstverlichting/Handel en middenstand
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-54.000,00 €
2014/6495012/5/0500 toelage aan middenstandsverenigingen/Handel en
middenstand
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-9.000,00 €
-2.624,00 €
-2.624,00 €
-2.624,00 €
-2.624,00 €
-2.624,00 €
-2.624,00 €
2014/6100502/5/0500 huur marktplein Sint-Lenaarts/Handel en
middenstand
-124,00 €
-124,00 €
-124,00 €
-124,00 €
-124,00 €
-124,00 €
2014/6155003/5/0500 promotie markten en kermissen/Handel en
middenstand
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
KMO
2014/6155001/5/0500 gemeentelijke geschenkcheques/Handel en
middenstand
2014/6495006/5/0500 toelage adviesraad lokale economie/Handel en
middenstand
2014130181
2014130182
KMO
KMO
Ondersteuning ambulante handel
binnen de gemeente
Uitbouwen of versterken van de
handelsfunctie in de dorpskernen en
KMO zones
2014/6155002/5/0500 centrummanagement/Handel en middenstand
2014130203
KMO
Sociale en lokale tewerkstelling
stimuleren
2014/6100501/5/0550 huur strijkatelier Sint-Job/Werkgelegenheid
2014/6103501/5/0550 materiaal gebouw strijkatelier/Werkgelegenheid
2014/6110501/5/0550 Elektriciteitverbruik - strijkatelier Sint-Job/
Werkgelegenheid
2014000171
KMO
Brecht bouwt het loket lokale
economie en landbouw verder uit
2014/6155004/5/0500 werkingskosten dienst KMO/Handel en
middenstand
Totaal uitgaven
-180.000,00 €
-15.744,00 €
-744,00 €
-15.000,00 €
-60.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-11.150,00 €
-11.305,00 €
-11.464,00 €
-11.625,00 €
-11.789,00 €
-11.957,00 €
-7.750,00 €
-7.905,00 €
-8.064,00 €
-8.225,00 €
-8.389,00 €
-8.557,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-5.400,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-15.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-69.974,00 €
-70.129,00 €
-70.288,00 €
-70.449,00 €
-70.613,00 €
-70.781,00 €
Pagina
-60.000,00 €
-69.290,00 €
-48.890,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-422.234,00 €
28
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130180
KMO
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
Totaal ontvangsten
17.500,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
17.500,00 €
105.000,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-52.474,00 €
-52.629,00 €
-52.788,00 €
-52.949,00 €
-53.113,00 €
-53.281,00 €
-317.234,00 €
Ondersteunen van lokale
ondernemingen
2014/7005004/5/0500 gemeentelijke geschenkcheques/Handel en
middenstand
2014130203
KMO
Sociale en lokale tewerkstelling
stimuleren
2014/7005001/5/0550 terugbetaling elektriciteitskost strijkatelier Sint
Job/Werkgelegenheid
2
90.000,00 €
90.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
2014130084
De gemeente herbekijkt haar samenwerking met het VVV met als doel de gemeente Brecht te promoten als toeristisch interessante bestemming
Zonder budget
Uitgaven
2014130494
Toelagen Toerisme
-57.637,00 €
-9.426,00 €
-9.488,00 €
-9.551,00 €
-9.658,00 €
-9.724,00 €
-9.790,00 €
2014/6495001/5/0520 toelage toeristische federatie provincie
Antwerpen/Toerisme - onthaaal en promotie
-3.070,00 €
-3.132,00 €
-3.195,00 €
-3.258,00 €
-3.324,00 €
-3.390,00 €
-19.369,00 €
2014/6495002/5/0520 toelage adviesraad toerisme (VVV)/Toerisme onthaaal en promotie
-3.600,00 €
-3.600,00 €
-3.600,00 €
-3.600,00 €
-3.600,00 €
-3.600,00 €
-21.600,00 €
2014/6495009/5/0520 toelage toerisme Noordertuin/Toerisme - onthaaal
en promotie
-2.756,00 €
-2.756,00 €
-2.756,00 €
-2.800,00 €
-2.800,00 €
-2.800,00 €
-16.668,00 €
2014000081
VVV
eigen aanbod toerisme
-70.500,00 €
-10.500,00 €
-13.000,00 €
-10.500,00 €
-13.000,00 €
-10.500,00 €
-13.000,00 €
2014/6155006/5/0520 toerisme vrijwillers/Toerisme - onthaaal en
promotie
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-9.000,00 €
2014/6155007/5/0520 toerisme brochures/Toerisme - onthaaal en
promotie
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-48.000,00 €
2014/6155008/5/0520 toerisme producten, advertenties en drukwerk/
Toerisme - onthaaal en promotie
-1.000,00 €
-3.500,00 €
-1.000,00 €
-3.500,00 €
-1.000,00 €
-3.500,00 €
-13.500,00 €
-19.926,00 €
-22.488,00 €
-20.051,00 €
-22.658,00 €
-20.224,00 €
-22.790,00 €
-128.137,00 €
8.800,00 €
10.800,00 €
8.800,00 €
10.800,00 €
8.800,00 €
10.800,00 €
58.800,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
48.000,00 €
800,00 €
2.800,00 €
800,00 €
2.800,00 €
800,00 €
2.800,00 €
10.800,00 €
8.800,00 €
10.800,00 €
8.800,00 €
10.800,00 €
8.800,00 €
10.800,00 €
58.800,00 €
-11.126,00 €
-11.688,00 €
-11.251,00 €
-11.858,00 €
-11.424,00 €
-11.990,00 €
-69.337,00 €
VVV
Totaal uitgaven
Ontvangsten
2014000081
VVV
eigen aanbod toerisme
2014/7005002/5/0520 ontvangsten toerisme brochures/Toerisme onthaaal en promotie
2014/7005003/5/0520 ontvangsten toerisme producten, advertenties en
drukwerk/Toerisme - onthaaal en promotie
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
2014130085
Brecht ondersteunt de aanwezige landbouwbedrijven
Pagina
29
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Zonder budget
Uitgaven
2014130201
Ondersteunen van lokale
landbouwbedrijven
-405.550,00 €
-200.925,00 €
-200.925,00 €
-925,00 €
-925,00 €
-925,00 €
-925,00 €
2014/6495003/5/0530 toelage aan landbouwraad/Land-, tuin- en
bosbouw
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-4.200,00 €
2014/6495008/5/0530 toelage aan onderlinge bedrijfshulp/Land-, tuinen bosbouw
-225,00 €
-225,00 €
-225,00 €
-225,00 €
-225,00 €
-225,00 €
-1.350,00 €
-200.000,00 €
-200.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-400.000,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-2.400,00 €
2014/6495004/5/0530 toelage voor veeprijskampen/Land-, tuin- en
bosbouw
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-100,00 €
-600,00 €
2014/6495005/5/0530 toelage project waterconservering/Land-, tuin- en
bosbouw
-300,00 €
-300,00 €
-300,00 €
-300,00 €
-300,00 €
-300,00 €
-1.800,00 €
-201.325,00 €
-201.325,00 €
-1.325,00 €
-1.325,00 €
-1.325,00 €
-1.325,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-201.325,00 €
-201.325,00 €
-1.325,00 €
-1.325,00 €
-1.325,00 €
-1.325,00 €
KMO
2014/6640000/5/0530 toelage aankoop landbouwgronden De Merel
2014000173
KMO
Ondersteuning landelijke initiatieven
Totaal uitgaven
-407.950,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
4
0,00 €
-407.950,00 €
2014130086
Overig beleid ondernemen en werken
Zonder budget
Uitgaven
2014000006
Lonen en Wedden
-473.195,00 €
-73.664,00 €
-76.201,00 €
-78.016,00 €
-79.868,00 €
-81.758,00 €
-83.688,00 €
2014/6201000/5/0500 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Handel
en middenstand
-35.387,00 €
-36.095,00 €
-36.817,00 €
-37.553,00 €
-38.305,00 €
-39.071,00 €
-223.228,00 €
2014/6202090/5/0520 Bezoldiging gesco-personeel/Diensten voor
toerisme
-23.730,00 €
-24.205,00 €
-24.689,00 €
-25.183,00 €
-25.687,00 €
-26.200,00 €
-149.694,00 €
2014/6211000/5/0500 wgb - vast benoemd personeel/Handel en
middenstand
-13.348,00 €
-14.678,00 €
-15.262,00 €
-15.859,00 €
-16.468,00 €
-17.093,00 €
-92.708,00 €
2014/6212090/5/0520 wgb gesco-personeel/Diensten voor toerisme
-1.199,00 €
-1.223,00 €
-1.248,00 €
-1.273,00 €
-1.298,00 €
-1.324,00 €
-7.565,00 €
-73.664,00 €
-76.201,00 €
-78.016,00 €
-79.868,00 €
-81.758,00 €
-83.688,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
1.800,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
1.200,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
PERS
Totaal uitgaven
-473.195,00 €
Ontvangsten
2014000006
PERS
Lonen en Wedden
2014/7451000/5/0500 Inhoudingen maaltijdcheques/Handel en
middenstand
3.000,00 €
Jef Wouters
2014/7451000/5/0520 Inhoudingen maaltijdcheques/Diensten voor
toerisme
Jef Wouters
Totaal ontvangsten
Pagina
3.000,00 €
30
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Totaal uitgaven en ontvangsten
-73.164,00 €
-75.701,00 €
-77.516,00 €
-79.368,00 €
-81.258,00 €
-83.188,00 €
-470.195,00 €
Totaal uitgaven
-364.889,00 €
-370.143,00 €
-169.680,00 €
-174.300,00 €
-173.920,00 €
-178.584,00 €
-1.431.516,00 €
26.800,00 €
28.800,00 €
26.800,00 €
28.800,00 €
26.800,00 €
28.800,00 €
-338.089,00 €
-341.343,00 €
-142.880,00 €
-145.500,00 €
-147.120,00 €
-149.784,00 €
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totale raming
166.800,00 €
-1.264.716,00 €
-1.264.716,00 €
Pagina
31
van
65
Gemeente Brecht
600
2014130041
Wonen en ruimtelijke ordening
Het gemeentebestuur maakt aangenaam wonen mogelijk voor elke Brechtenaar in een groene leefomgeving
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130079
Kwalitatief en betaalbaar wonen stimuleren voor elke Brechtenaar
Zonder budget
2014000181
GROND
Realisatie van betaalbare en
geschikte woningen stimuleren
GROND
Werking woonloket
Uitgaven
2014130264
-7.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-7.000,00 €
0,00 €
-1.000,00 €
0,00 €
-1.000,00 €
0,00 €
2014/6496001/6/0620 toelage verbetering van woningen/Grondbeleid
voor wonen
-6.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-6.000,00 €
2014/6496003/6/0620 toelage prijs architectuurwedstrijd/Grondbeleid
voor wonen
-1.000,00 €
0,00 €
-1.000,00 €
0,00 €
-1.000,00 €
0,00 €
-3.000,00 €
-8.200,00 €
-1.200,00 €
-2.200,00 €
-1.200,00 €
-2.200,00 €
-1.200,00 €
-16.200,00 €
17.521,00 €
9.811,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27.332,00 €
17.521,00 €
9.811,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Totaal ontvangsten
17.521,00 €
9.811,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27.332,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
9.321,00 €
8.611,00 €
-2.200,00 €
-1.200,00 €
-2.200,00 €
-1.200,00 €
11.132,00 €
2014/6156001/6/0620 werkingskost woonloket/Grondbeleid voor wonen
2014130265
GROND
Verbeteren kwaliteit van woningen
en kwalitatieve architectuur
stimuleren
Totaal uitgaven
-7.200,00 €
-9.000,00 €
Ontvangsten
2014130264
GROND
Werking woonloket
2014/7403601/6/0620 bijdrage huisvestingsambtenaar/Grondbeleid voor
wonen
2
27.332,00 €
2014130081
Brecht voert een beleid dat de hedendaagse vraag naar ruimte invult zonder het groene karakter van de gemeente te verstoren
Zonder budget
2014000183
GROND
Brecht behoudt zoveel mogelijk
groene en open ruimte
2014000184
GROND
Ondersteuning Gecoro
Pagina
32
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130546
GROEN
Parken en plantsoenen
2014/2140000/6/0680 opmaak bermbeheersplan
2014/2200000/6/0680 renovatie gemeenteparken/Groene ruimte
2014/6156005/6/0680 aankoop vis/Groene ruimte
-3.334.564,00 €
-555.094,00 €
-563.094,00 €
-556.094,00 €
-553.094,00 €
-553.094,00 €
-554.094,00 €
0,00 €
-8.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-8.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.000,00 €
2014/6156006/6/0680 werking parken en plantsoenen/Groene ruimte
-114.000,00 €
-114.000,00 €
-114.000,00 €
-114.000,00 €
-114.000,00 €
-114.000,00 €
-684.000,00 €
-2.000,00 €
2014/6156007/6/0680 groenzorg Werminval/Groene ruimte
-2.562.000,00 €
-427.000,00 €
-427.000,00 €
-427.000,00 €
-427.000,00 €
-427.000,00 €
-427.000,00 €
2014/6156010/6/0680 begrazing schapen - waterbekkens/Groene ruimte
-2.094,00 €
-2.094,00 €
-2.094,00 €
-2.094,00 €
-2.094,00 €
-2.094,00 €
-12.564,00 €
2014/6496002/6/0680 toelage bebouwd perifeer landschap/Groene
ruimte
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-6.000,00 €
-125.000,00 €
-125.000,00 €
-75.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-125.000,00 €
-125.000,00 €
-75.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-680.094,00 €
-688.094,00 €
-631.094,00 €
-603.094,00 €
-603.094,00 €
-604.094,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
3.000,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
5.500,00 €
-674.594,00 €
-682.594,00 €
-625.594,00 €
-597.594,00 €
-597.594,00 €
-598.594,00 €
2014000182
GROND
Planningsinitiatieven nemen of
ondersteunen om de ruimtebehoefte
in te vullen
2014/2140000/6/0610 Erelonen voor opmaak RUP's en andere studies/
Gebiedsontwikkeling
Totaal uitgaven
-475.000,00 €
-475.000,00 €
-3.809.564,00 €
Ontvangsten
2014130546
GROEN
Parken en plantsoenen
2014/1500000/6/0680 groenzorg verkavelingen
2014/7006001/6/0680 verkoop visvergunningen visput de Leeuwerk/
Groene ruimte
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
33.000,00 €
33.000,00 €
-3.776.564,00 €
2014000021
Brecht voert een efficiënt vergunningenbeleid
Zonder budget
2014000185
GROND
De gemeente verstrekt op een
correcte wijze informatie over
onroerend erfgoed
2014000186
GROND
De gemeente neemt op een eerlijke
en efficiënte wijze ruimtelijk
verantwoorde beslissingen over
vergunningsaanvragen
2014000187
GROND
De gemeente treedt correct op tegen
stedenbouwkundige overtredingen
GROND
Ondersteuning dienst
grondgebiedszaken
Uitgaven
2014130609
2014/6156009/6/0620 ondersteuning dienst grondgebiedszaken/
Grondbeleid voor wonen
Totaal uitgaven
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Pagina
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
33
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
2014130082
Overig beleid wonen en ruimtelijke ordening
Zonder budget
Uitgaven
2014130441
Openbare verlichting
-2.082.500,00 €
-390.000,00 €
-375.000,00 €
-360.000,00 €
-345.000,00 €
-310.000,00 €
-302.500,00 €
2014/2250000/6/0670 Energiebesparende werken openbare verlichting
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-40.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-200.000,00 €
2014/6110601/6/0670 Elektriciteitsverbruik openbare verlichting/
Straatverlichting
-235.000,00 €
-220.000,00 €
-205.000,00 €
-190.000,00 €
-175.000,00 €
-167.500,00 €
-1.192.500,00 €
FIN
2014/6156002/6/0670 onderhoud openbare verlichting/Straatverlichting
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-115.000,00 €
-1.019.701,00 €
-1.050.837,00 €
-1.074.783,00 €
-1.099.217,00 €
-1.124.155,00 €
-1.149.622,00 €
2014/6201000/6/0600 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Ruimtelijke planning
-195.754,00 €
-199.670,00 €
-203.663,00 €
-207.736,00 €
-211.891,00 €
-216.129,00 €
-1.234.843,00 €
2014/6201000/6/0629 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Overig
woonbeleid
-27.942,00 €
-28.501,00 €
-29.071,00 €
-29.653,00 €
-30.246,00 €
-30.851,00 €
-176.264,00 €
2014/6201000/6/0680 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Groene
ruimte
-226.137,00 €
-230.660,00 €
-235.273,00 €
-239.979,00 €
-244.778,00 €
-249.674,00 €
-1.426.501,00 €
2014/6202000/6/0600 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Ruimtelijke planning
-106.362,00 €
-108.490,00 €
-110.660,00 €
-112.873,00 €
-115.130,00 €
-117.433,00 €
-670.948,00 €
2014/6202000/6/0680 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Groene ruimte
-14.492,00 €
-14.782,00 €
-15.078,00 €
-15.380,00 €
-15.687,00 €
-16.001,00 €
-91.420,00 €
2014000005
PERS
Lonen en Wedden
-690.000,00 €
-6.518.315,00 €
2014/6202090/6/0600 Bezoldiging gesco-personeel/Ruimtelijke planning
-52.428,00 €
-53.477,00 €
-54.547,00 €
-55.638,00 €
-56.750,00 €
-57.885,00 €
-330.725,00 €
2014/6202090/6/0680 Bezoldiging gesco-personeel/Groene ruimte
-187.003,00 €
-190.744,00 €
-194.558,00 €
-198.450,00 €
-202.419,00 €
-206.467,00 €
-1.179.641,00 €
2014/6211000/6/0600 wgb - vast benoemd personeel/Ruimtelijke
planning
-71.014,00 €
-76.805,00 €
-79.534,00 €
-82.320,00 €
-85.170,00 €
-88.087,00 €
-482.930,00 €
2014/6211000/6/0629 wgb - vast benoemd personeel/Overig woonbeleid
-10.437,00 €
-11.508,00 €
-11.974,00 €
-12.449,00 €
-12.936,00 €
-13.435,00 €
-72.739,00 €
2014/6211000/6/0680 wgb - vast benoemd personeel/Groene ruimte
-84.005,00 €
-91.188,00 €
-94.514,00 €
-97.909,00 €
-101.382,00 €
-104.938,00 €
-573.936,00 €
2014/6212090/6/0600 wgb gesco-personeel/Ruimtelijke planning
-3.411,00 €
-3.480,00 €
-3.549,00 €
-3.620,00 €
-3.693,00 €
-3.767,00 €
-21.520,00 €
2014/6212090/6/0680 wgb gesco-personeel/Parken en plantsoenen
-9.970,00 €
-10.170,00 €
-10.373,00 €
-10.581,00 €
-10.792,00 €
-11.008,00 €
-62.894,00 €
2014/6212200/6/0600 wgb - niet vast benoemd personeel/Ruimtelijke
planning
-29.959,00 €
-30.559,00 €
-31.170,00 €
-31.793,00 €
-32.429,00 €
-33.078,00 €
-188.988,00 €
-787,00 €
-803,00 €
-819,00 €
-836,00 €
-852,00 €
-869,00 €
-1.409.701,00 €
-1.425.837,00 €
-1.434.783,00 €
-1.444.217,00 €
-1.434.155,00 €
-1.452.122,00 €
2014/6212200/6/0680 wgb - niet vast benoemd personeel/Groene ruimte
Totaal uitgaven
Pagina
-4.966,00 €
-8.600.815,00 €
34
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
623.148,00 €
623.148,00 €
623.148,00 €
623.148,00 €
623.148,00 €
623.148,00 €
2014/7006003/6/0640 retributie werken IVEKA (elektriciteit)/
Elektriciteitsvoorziening
54.359,00 €
54.359,00 €
54.359,00 €
54.359,00 €
54.359,00 €
54.359,00 €
326.154,00 €
2014/7506005/6/0640 dividenden IVEKA (elektriciteit)/
Elektriciteitsvoorziening
446.200,00 €
446.200,00 €
446.200,00 €
446.200,00 €
446.200,00 €
446.200,00 €
2.677.200,00 €
2014/7506006/6/0640 dividenden ECS/Elektriciteitsvoorziening
68.181,00 €
68.181,00 €
68.181,00 €
68.181,00 €
68.181,00 €
68.181,00 €
409.086,00 €
2014/7506007/6/0640 dividenden SPS FIN/Elektriciteitsvoorziening
3.100,00 €
3.100,00 €
3.100,00 €
3.100,00 €
3.100,00 €
3.100,00 €
18.600,00 €
2014/7506008/6/0640 dividenden Publi-T aandelen/
Elektriciteitsvoorziening
47.873,00 €
47.873,00 €
47.873,00 €
47.873,00 €
47.873,00 €
47.873,00 €
287.238,00 €
2014/7506009/6/0640 dividenden EGPF/Elektriciteitsvoorziening
3.435,00 €
3.435,00 €
3.435,00 €
3.435,00 €
3.435,00 €
3.435,00 €
20.610,00 €
487.382,00 €
487.382,00 €
487.382,00 €
487.382,00 €
487.382,00 €
487.382,00 €
2014130266
GROND
Dividenden maatschappijen voor
goedkope woningen
2014/7506010/6/0620 dividenden maatschappijen voor goedkope
woningen/Grondbeleid voor wonen
2014130438
2014130439
FIN
FIN
Elektriciteitsvoorziening dividenden
en retributies
Gasvoorziening dividenden en
retributies
30,00 €
30,00 €
3.738.888,00 €
2.924.292,00 €
2014/7006002/6/0650 retributie werken IVEKA (gas)/Gasvoorziening
27.508,00 €
27.508,00 €
27.508,00 €
27.508,00 €
27.508,00 €
27.508,00 €
165.048,00 €
2014/7506003/6/0650 dividenden IVEKA (gas)/Gasvoorziening
326.500,00 €
326.500,00 €
326.500,00 €
326.500,00 €
326.500,00 €
326.500,00 €
1.959.000,00 €
2014/7506004/6/0650 dividenden Publigas aandelen/Gasvoorziening
2014130440
FIN
TV-distributie
2014/7506001/6/0660 dividenden TV-distributie/
Communicatievoorzieningen
2014/7506002/6/0660 dividenden Telenet/Communicatievoorzieningen
2014130478
IZ
Bijdrage Pidpa
2014/7403602/6/0630 bijdrage PIDPA voor werken openbaar domein/
Watervoorziening
133.374,00 €
133.374,00 €
133.374,00 €
133.374,00 €
133.374,00 €
133.374,00 €
108.223,00 €
108.223,00 €
108.223,00 €
108.223,00 €
108.223,00 €
108.223,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
105.000,00 €
800.244,00 €
649.338,00 €
630.000,00 €
3.223,00 €
3.223,00 €
3.223,00 €
3.223,00 €
3.223,00 €
3.223,00 €
202.150,00 €
204.000,00 €
206.000,00 €
208.000,00 €
210.000,00 €
212.000,00 €
19.338,00 €
202.150,00 €
204.000,00 €
206.000,00 €
208.000,00 €
210.000,00 €
212.000,00 €
1.242.150,00 €
44.288,00 €
1.242.150,00 €
11.944,00 €
11.944,00 €
5.100,00 €
5.100,00 €
5.100,00 €
5.100,00 €
2014/7403603/6/0600 toelage vorming gemeentelijk stedebouwkundig
ambtenaar
/Ruimtelijke planning
6.844,00 €
6.844,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
13.688,00 €
2014/7451000/6/0600 Inhoudingen maaltijdcheques/Ruimtelijke
planning
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
1.950,00 €
11.700,00 €
2014000005
PERS
Lonen en Wedden
2014/7451000/6/0629 Inhoudingen maaltijdcheques/Overig woonbeleid
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
1.432.852,00 €
1.434.702,00 €
1.429.858,00 €
1.431.858,00 €
1.433.858,00 €
1.435.858,00 €
23.151,00 €
8.865,00 €
-4.925,00 €
-12.359,00 €
-297,00 €
-16.264,00 €
Totaal uitgaven
-2.127.995,00 €
-2.115.131,00 €
-2.068.077,00 €
-2.048.511,00 €
-2.039.449,00 €
-2.057.416,00 €
Totaal ontvangsten
1.455.873,00 €
1.450.013,00 €
1.435.358,00 €
1.437.358,00 €
1.439.358,00 €
1.441.358,00 €
8.659.318,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-672.122,00 €
-665.118,00 €
-632.719,00 €
-611.153,00 €
-600.091,00 €
-616.058,00 €
-3.797.261,00 €
2014/7451000/6/0680 Inhoudingen maaltijdcheques/Groene ruimte
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totale raming
900,00 €
18.000,00 €
8.598.986,00 €
-1.829,00 €
-12.456.579,00 €
-3.797.261,00 €
Pagina
35
van
65
Gemeente Brecht
700
2014130001
Cultuur en vrije tijd
Brecht wil geen slapende gemeente zijn, maar biedt een divers vrijetijdsaanbod door actieve ondersteuning van verenigingen en een aanvullend eigen
aanbod van de dienst vrije tijd.
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130001
De gemeente ondersteunt verenigingen (en individuen) logistiek, financieel en inhoudelijk bij het aanbieden van een vrijetijdsaanbod.
Zonder budget
2014130248
JEUGD
De gemeente ondersteunt
verengingen op een logistieke (oa
uitleendienst) en inhoudelijke
manier (kennis en expertise ter
beschikking stellen).
Pagina
36
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130176
De gemeente verdeelt subsidies aan
Brechtse sportverenigingen op basis
van een subsidiereglement dat
aandacht heeft voor
kwaliteitsverhoging van de
clubwerking en de sportbegeleiding.
-34.000,00 €
-34.000,00 €
-34.000,00 €
-34.000,00 €
-34.000,00 €
-34.000,00 €
2014/6497017/7/0740 toelage aan sportverenigingen/Sport
-33.000,00 €
-33.000,00 €
-33.000,00 €
-33.000,00 €
-33.000,00 €
-33.000,00 €
2014/6497019/7/0740 toelage kadervorming sport/Sport
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-61.500,00 €
-60.870,00 €
-60.246,00 €
-59.629,00 €
-59.019,00 €
-58.415,00 €
2014130245
SPORT
JEUGD
Via een doordacht
subsidiereglement verdeelt het
gemeentebestuur subsidies aan de
Brechtse jeugdverenigingen met als
doel de kwaliteit van de
jeugdverenigingen te verhogen.
-204.000,00 €
-198.000,00 €
-6.000,00 €
-359.679,00 €
2014/6157058/7/0750 jeugdlokalen veiliger maken/Jeugd
-1.500,00 €
-1.470,00 €
-1.440,00 €
-1.411,00 €
-1.383,00 €
-1.355,00 €
-8.559,00 €
2014/6497023/7/0750 toelage jeugdwerkinitiatieven/Jeugd
-60.000,00 €
-59.400,00 €
-58.806,00 €
-58.218,00 €
-57.636,00 €
-57.060,00 €
-351.120,00 €
-19.571,00 €
-21.912,00 €
-22.300,00 €
-22.696,00 €
-23.099,00 €
-23.510,00 €
2014/6497013/7/0739 toelage culturele verenigingen/Overig kunst- en
cultuurbeleid
-17.071,00 €
-19.412,00 €
-19.800,00 €
-20.196,00 €
-20.599,00 €
-21.010,00 €
-118.088,00 €
2014/6497015/7/0739 toelage voor muziekinstrumenten en partituren/
Overig kunst- en cultuurbeleid
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-15.000,00 €
-10.000,00 €
-30.000,00 €
-20.000,00 €
-40.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
2014130304
2014130404
CULT
CULT
De gemeente verdeelt subsidies aan
(socio-)culturele verenigingen op
basis van een reglement dat
aandacht heeft voor
kwaliteitsverhoging.
De gemeente investeert in de
vernieuwing (zowel van het
gebouw, als inhoudelijk) en het
onderhoud van het Kempisch
museum.
2014/6497011/7/0739 toelage Geschied- en Oudheidkundige kring voor
Kempens museum/Overig kunst- en cultuurbeleid
2014/6640000/7/0739 toelage museum aanpassing gebouw
2014000041
SPORT
De gemeente verdeelt subsidies aan
erkende Brechtse sportverenigingen
die beschikken over een gescheiden
jeugdwerking en die werken met
gediplomeerde
jeugdsportbegeleiders en coördinatoren.
2014/6497020/7/0740 impulstoelage sport/Sport
2014000042
SPORT
De sportdienst tracht de
sportverenigingen te ondersteunen
door het voeren van een doordacht
promotie- en communicatiebeleid
en door het uitwerken van allerlei
initiatieven ter ondersteuning van
een kwalitatieve werking van de
Brechtse sportclubs.
2014/6157063/7/0740 sportinformatie en ondersteuning sportclubs/Sport
2014/6497028/7/0740 Toelage nationale wandeldag/Sport
0,00 €
-20.000,00 €
-10.000,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-23.520,00 €
-2.500,00 €
-1.980,00 €
-1.960,00 €
-1.940,00 €
-1.920,00 €
-1.900,00 €
-2.000,00 €
-1.980,00 €
-1.960,00 €
-1.940,00 €
-1.920,00 €
-1.900,00 €
-500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Pagina
-133.088,00 €
-120.000,00 €
-60.000,00 €
-60.000,00 €
-141.120,00 €
-141.120,00 €
-12.200,00 €
-11.700,00 €
-500,00 €
37
van
65
Gemeente Brecht
2014000043
SPORT
De gemeente voorziet een subsidie
aan erkende Brechtse
sportverenigingen als tussenkomst
in de huurkosten van sporthal De
Zandbergen.
2014/6497016/7/0740 huurtoelage sporthal de zandbergen/Sport
2014000044
31-03-2014
Meerjarenplan
SPORT
De gemeente zorgt voor een
gedeeltelijke terugbetaling van het
buitengemeentelijk
zwembadgebruik door Brechtse
inwoners
2014/6497018/7/0740 toelage buitengemeentelijk zwembadgebruik/Sport
2014000178
CULT
De gemeente stimuleert de werking
van de heemkundige kringen door
logistieke en inhoudelijke
ondersteuning te bieden bij eigen
initiatieven.
2014/6157031/7/0720 historische studie/Monumentenzorg
Totaal uitgaven
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-45.000,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
-4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-45.000,00 €
-57.000,00 €
-57.000,00 €
-8.000,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
-4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-168.591,00 €
-189.782,00 €
-182.026,00 €
-202.785,00 €
-168.558,00 €
-168.345,00 €
-8.000,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
60.812,00 €
364.872,00 €
-107.779,00 €
-128.970,00 €
-121.214,00 €
-141.973,00 €
-107.746,00 €
-107.533,00 €
-715.215,00 €
-1.080.087,00 €
Ontvangsten
2014130245
JEUGD
Via een doordacht
subsidiereglement verdeelt het
gemeentebestuur subsidies aan de
Brechtse jeugdverenigingen met als
doel de kwaliteit van de
jeugdverenigingen te verhogen.
2014/7403701/7/0750 toelage hogere overheid jeugdwerkinitiatieven/
Jeugd
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
2
364.872,00 €
364.872,00 €
2014130041
De gemeente onderneemt acties om de doelgroep die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten te verbreden met een focus op het bereiken van kansengroepen.
Zonder budget
2014000215
WEL
De vrijetijdsdiensten geven een
rechtstreekse korting op hun
activiteiten voor personen met een
beperkt inkomen.
Pagina
38
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130307
CULT
Het gemeenschapscentrum
ontwikkelt een goedkoop aanbod
van projecten en evenementen
gericht op het bereiken van
kansengroepen. De focus ligt op de
groepen mensen in armoede,
gezinnen met kinderen en ouderen.
2014/6157008/7/0705 aanbod kansengroepen in het
gemeenschapscentrum - participatiedecreet/Gemeenschapscentrum
2014000045
SPORT
De sportdienst voorziet in
samenwerking met de diensten Vrije
Tijd, OCMW, dienst welzijn en de
andere actoren van het lokaal
netwerk een tussenkomst voor
personen met een beperkt inkomen
die deelnemen aan het sportaanbod
of het sportverenigingsleven.
2014/6497026/7/0740 toelage 80% personen in armoede/Sport
2014000046
SPORT
De sportdienst organiseert in
samenwerking met de
regiogemeenten, de Provinciale
sportdienst Antwerpen, 1 of
meerdere partners uit het sociale
netwerk een bovenlokaal Gsportaanbod en onderneemt
verschillende acties ter bevordering
van de sportparticipatie van deze
doelgroep.
2014/6497027/7/0740 toelage regio kansengroepen/Sport
2014000047
SPORT
De sportdienst organiseert in
samenwerking met partners
(diensten Vrije Tijd, OCMW, dienst
welzijn, actoren lokaal netwerk,
sportregio, sportverenigingen ¿)
acties om de sportparticipatie van
kansengroepen te verhogen
(waaronder personen met een
handicap, kansarmen, minderheden,
sedentaire personen en anderen).
2014/6157065/7/0740 organisatie kansengroepen/Sport
2014000063
JEUGD
De jeugddienst zorgt ervoor dat de
drempels voor kinderen en jongeren
met een handicap verlaagd worden
zodat ze kunnen deelnemen aan het
jeugdwerk.
2014/6157052/7/0750 buitengewoon gewoon/Jeugd
2014000131
OB
De bibliotheek ontwikkelt, in
samenwerking met lokale instanties,
initiatieven om moeilijk bereikbare
doelgroepen en personen met
beperkte mobiliteit te bereiken. De
klemtonen liggen op de bevordering
van de e-inclusie,
informatiegeletterheid en
mediawijsheid. Ook wordt er
gewerkt aan een aangepaste
dienstverlening voor deze doelgroep.
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-1.200,00 €
-4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-9.000,00 €
-9.000,00 €
-21.000,00 €
-21.000,00 €
-7.200,00 €
-7.200,00 €
-4.000,00 €
0,00 €
Pagina
39
van
65
Gemeente Brecht
2014/2300000/7/0703 makkelijk lezenplein bibliotheek Sint Job
2014000176
CULT
-4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-2.375,00 €
-41.325,00 €
-37.325,00 €
-37.325,00 €
-37.325,00 €
-37.325,00 €
-37.325,00 €
-227.950,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
75.000,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
Totaal ontvangsten
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
12.500,00 €
75.000,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-28.825,00 €
-24.825,00 €
-24.825,00 €
-24.825,00 €
-24.825,00 €
-24.825,00 €
-152.950,00 €
De gemeente staat in voor het
vervoer van schoolleerlingen naar
en van voorstellingen en
evenementen van het
gemeenschapscentrum.
2014/6157015/7/0705 vervoer schoolvoorstellingen/
Gemeenschapscentrum
2014000177
31-03-2014
Meerjarenplan
CULT
Het gemeenschapscentrum betrekt
vrijwilligers bij haar werking.
2014/6157018/7/0705 vergoeding vrijwilligers - cultuur/
Gemeenschapscentrum
Totaal uitgaven
-4.000,00 €
-85.500,00 €
-85.500,00 €
-14.250,00 €
-14.250,00 €
Ontvangsten
2014130307
CULT
Het gemeenschapscentrum
ontwikkelt een goedkoop aanbod
van projecten en evenementen
gericht op het bereiken van
kansengroepen. De focus ligt op de
groepen mensen in armoede,
gezinnen met kinderen en ouderen.
2014/7403704/7/0705 aanbod kansengroepen in het
gemeenschapscentrum - participatiedecreet/Gemeenschapscentrum
3
75.000,00 €
2014130042
De gemeente creëert een eigen aanbod aanvullend op het aanbod van verenigingen en private organisatoren.
Zonder budget
Pagina
40
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130197
Het gemeenschapscentrum
ontwikkelt een gevarieerd aanbod
van (podium)voorstellingen in de
schooltijd en in de vrije tijd. Dit
aanbod situeert zich in diverse
genres en disciplines. De gemeente
ontvangt een marktconforme
deelnameprijs voor het aanbod dat
zij realiseert.
-630.280,00 €
-103.380,00 €
-103.380,00 €
-103.380,00 €
-103.380,00 €
-108.380,00 €
-108.380,00 €
2014/6157012/7/0705 podiumprogrammatie/Gemeenschapscentrum
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-75.000,00 €
-80.000,00 €
-80.000,00 €
-460.000,00 €
2014/6157014/7/0705 representatiekosten en catering artiesten/
Gemeenschapscentrum
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-18.000,00 €
2014/6157019/7/0705 podiumtechnische prestaties/
Gemeenschapscentrum
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-150.000,00 €
-380,00 €
-380,00 €
-380,00 €
-380,00 €
-380,00 €
-380,00 €
-141.020,00 €
-139.485,00 €
-137.965,00 €
-136.460,00 €
-134.970,00 €
-133.495,00 €
2014/6157002/7/0703 auteurslezingen, tentoonstelling, promotie - OB/
Openbare bibliotheken
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-69.000,00 €
2014/6157003/7/0703 materiële ondersteuning - OB/Openbare
bibliotheken
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-3.500,00 €
-22.500,00 €
2014/6157004/7/0703 aankoop boeken, tijdschriften, kranten, speciale
collectie e.d./Openbare bibliotheken
-85.420,00 €
-85.420,00 €
-83.900,00 €
-83.900,00 €
-83.900,00 €
-83.125,00 €
-505.665,00 €
2014/6157005/7/0703 verzorging collectie - OB/Openbare bibliotheken
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-11.500,00 €
-69.000,00 €
2014/6157006/7/0703 aankoop collectie audiovisueel materialen/
Openbare bibliotheken
-28.600,00 €
-27.065,00 €
-27.065,00 €
-26.060,00 €
-24.570,00 €
-23.870,00 €
-157.230,00 €
-64.000,00 €
-63.735,00 €
-63.477,00 €
-63.226,00 €
-62.980,00 €
-62.739,00 €
CULT
2014/6157020/7/0705 terugbetaling geannuleerde ontvangsten/
Gemeenschapscentrum
2014130216
2014130251
OB
JEUGD
De gemeente organiseert een
laagdrempelige bibliotheek en stelt
een onafhankelijk en pluriform
informatieaanbod ter beschikking.
De bibliotheek ontwikkelt
initiatieven die cultuureducatie en
leesmotivatie stimuleren. Het
onderwijs vormt hierbij een
belangrijke partner.
Het gemeentebestuur van Brecht
organiseert een gevarieerd en
laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor
de jeugd van de gemeente. Op deze
manier krijgt elke jongere de kans
om zich te amuseren, anderen te
ontmoeten en al spelenderwijs
kennis op te doen.
-2.280,00 €
-823.395,00 €
-380.157,00 €
2014/6157048/7/0750 klein spel en knutselmateriaal/Jeugd
-6.500,00 €
-6.305,00 €
-6.116,00 €
-5.933,00 €
-5.755,00 €
-5.582,00 €
2014/6157054/7/0750 uitgaven vakantieaanbod /Jeugd
-15.500,00 €
-15.500,00 €
-15.500,00 €
-15.500,00 €
-15.500,00 €
-15.500,00 €
-93.000,00 €
2014/6157055/7/0750 organisatie speelkriebels/Jeugd
-29.000,00 €
-29.000,00 €
-29.000,00 €
-29.000,00 €
-29.000,00 €
-29.000,00 €
-174.000,00 €
2014/6157056/7/0750 vergoeding vrijwilligers - jeugd/Jeugd
-7.000,00 €
-6.930,00 €
-6.861,00 €
-6.793,00 €
-6.725,00 €
-6.657,00 €
-40.966,00 €
2014/6157066/7/0750 tienerwerking/Jeugd
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-27.033,00 €
-26.472,00 €
-25.933,00 €
-25.416,00 €
-24.919,00 €
-24.443,00 €
2014/6157049/7/0750 jeugdcultuur/Jeugd
-14.033,00 €
-13.472,00 €
-12.933,00 €
-12.416,00 €
-11.919,00 €
-11.443,00 €
-76.216,00 €
2014/6157050/7/0750 buitenspeeldag/Jeugd
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
2014130253
JEUGD
De jeugddienst organiseert op
regelmatige tijdstippen
evenementen die aansluiten bij de
noden van de verschillende
doelgroepen.
Pagina
-36.191,00 €
-36.000,00 €
-154.216,00 €
41
van
65
Gemeente Brecht
2014/6157051/7/0750 feestbus/Jeugd
2014130310
31-03-2014
Meerjarenplan
CULT
De vrijetijdsdiensten betrekken de
inwoners voortdurend bij culturele
activiteiten en nemen regelmatig
initiatieven voor culturele projecten
waaraan een grote groep mensen
actief, als vrijwilliger of passief kan
deelnemen.
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-24.950,00 €
-24.751,00 €
-24.553,00 €
-24.358,00 €
-24.164,00 €
-23.973,00 €
-48.000,00 €
-146.749,00 €
2014/6157026/7/0710 11 juli viering/Feesten en plechtigheden
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
2014/6157036/7/0739 inrichting culturele evenementen groot publiek/
Overig kunst- en cultuurbeleid
-19.950,00 €
-19.751,00 €
-19.553,00 €
-19.358,00 €
-19.164,00 €
-18.973,00 €
-116.749,00 €
-23.000,00 €
-22.770,00 €
-22.543,00 €
-22.317,00 €
-22.094,00 €
-21.873,00 €
2014130347
SPORT
De sportdienst organiseert een
sportaanbod voor de jeugd tijdens
de schoolvakanties in
samenwerking met de
sportverenigingen en andere actoren
uit de vrijetijdssector.
2014/6157042/7/0740 organisatie sportkampen/Sport
2014130348
SPORT
De sportdienst organiseert een
uitgebreid kwalitatief en
laagdrempelig sportaanbod als
aanvulling op het verenigingsleven
en dit zoveel mogelijk in
samenwerking met partners
waaronder de Brechtse
sportverenigingen en dit voor
allerlei doelgroepen (waaronder
naschoolse sport, sportieve
lessenreeksen, seniorensport,
kleutersport, beweegprojecten,
sportdagen, sportevenementen,...¿)
2014/6157041/7/0740 organisatie andersgeorganiseerde sport/Sport
2014130349
SPORT
De sportdienst zorgt ervoor dat alle
activiteiten uit het eigen aanbod
veilig kunnen verlopen en neemt
daarbij ook de nodige
voorzorgsmaatregelen op het vlak
van verzekering en bescherming van
haar deelnemers, begeleiders en
vrijwilligers.
2014/6127002/7/0740 organisatie sportactiviteiten - verzekering/Sport
2014130353
SPORT
De sportdienst organiseert in
samenwerking met de sportraad
jaarlijks een kampioenenviering
waar de Brechtse sporthelden
worden gevierd.
2014/6157040/7/0740 organisatie kampioenenviering/Sport
2014130400
CULT
De dienst erfgoed organiseert
activiteiten in samenwerking andere
partners en het lokaal netwerk
(jeugddienst, dienst toerisme,...) om
het gemeentelijke erfgoed te
ontsluiten.
2014/6157029/7/0720 monumentenroute/Monumentenzorg
-23.000,00 €
-22.770,00 €
-22.543,00 €
-22.317,00 €
-22.094,00 €
-21.873,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-10.700,00 €
-12.694,00 €
-12.614,00 €
-12.534,00 €
-12.455,00 €
-12.377,00 €
-134.597,00 €
-134.597,00 €
-105.000,00 €
-105.000,00 €
-10.800,00 €
-10.800,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-73.374,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-200,00 €
-1.200,00 €
2014/6157032/7/0721 initiatieven erfgoed en toerisme/Archeologie
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-27.000,00 €
2014/6157035/7/0721 activiteiten en evenementen erfgoed/Archeologie
-6.000,00 €
-7.994,00 €
-7.914,00 €
-7.834,00 €
-7.755,00 €
-7.677,00 €
-45.174,00 €
Pagina
42
van
65
Gemeente Brecht
2014000048
31-03-2014
Meerjarenplan
SPORT
De sportdienst zorgt voor de
aankoop van de nodige
(sport)materialen voor de uitvoering
van het sportaanbod.
2014/6157064/7/0740 aankoop klein sportmateriaal/Sport
-4.750,00 €
-4.700,00 €
-4.650,00 €
-4.600,00 €
-4.550,00 €
-27.750,00 €
-4.500,00 €
-4.750,00 €
-4.700,00 €
-4.650,00 €
-4.600,00 €
-4.550,00 €
-4.500,00 €
-15.600,00 €
-16.575,00 €
-15.600,00 €
-16.550,00 €
-15.600,00 €
-16.525,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-2.400,00 €
2014/6157016/7/0705 tentoonstellingen/Gemeenschapscentrum
-3.700,00 €
-3.700,00 €
-3.700,00 €
-3.700,00 €
-3.700,00 €
-3.700,00 €
-22.200,00 €
2014/6157068/7/0739 biënnale tentoonstelling - cultuurprijs/Overig
kunst- en cultuurbeleid
-1.500,00 €
-2.475,00 €
-1.500,00 €
-2.450,00 €
-1.500,00 €
-2.425,00 €
-11.850,00 €
-17.100,00 €
-16.929,00 €
-16.760,00 €
-16.593,00 €
-16.427,00 €
-16.262,00 €
-17.100,00 €
-16.929,00 €
-16.760,00 €
-16.593,00 €
-16.427,00 €
-16.262,00 €
-452.833,00 €
-452.791,00 €
-448.775,00 €
-446.734,00 €
-447.839,00 €
-445.867,00 €
2014000172
CULT
De gemeente ondersteunt
(beeldende) kunstenaars en
investeert in kunst in de publieke
ruimte.
2014/2300000/7/0739 aankoop van kunstwerken publiek domein
2014/6157007/7/0705 verzekering kunstwerken/Gemeenschapscentrum
2014000174
CULT
Het gemeenschapscentrum
ontwikkelt een aanbod dat
gemeenschapsvorming stimuleert en
buurtnetwerken versterkt. Dit
aanbod situeert zich op het vlak van
vorming, projecten, uitstappen e.d.
en is complementair aan het
bestaande aanbod
2014/6157013/7/0705 programmatie gemeenschapscentrum/
Gemeenschapscentrum
Totaal uitgaven
Pagina
-27.750,00 €
-96.450,00 €
-60.000,00 €
-100.071,00 €
-100.071,00 €
-2.694.839,00 €
43
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
36.170,00 €
36.793,00 €
37.460,00 €
38.140,00 €
41.830,00 €
42.600,00 €
2014/7007018/7/0705 ontvangsten eigen aanbod gemeenschapscentrum/
Gemeenschapscentrum
32.670,00 €
33.293,00 €
33.960,00 €
34.640,00 €
38.330,00 €
39.100,00 €
211.993,00 €
2014/7007019/7/0705 ontvangsten podiumtechnische prestaties/
Gemeenschapscentrum
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
15.000,00 €
2014/7403705/7/0705 toelage podiumprogrammatie/
Gemeenschapscentrum
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
25.480,00 €
26.020,00 €
26.560,00 €
27.100,00 €
27.100,00 €
27.100,00 €
2014/7007007/7/0750 ontvangsten jeugdkriebels/Jeugd
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
73.200,00 €
2014/7007008/7/0750 ontvangsten tienerwerking/Jeugd
1.080,00 €
1.620,00 €
2.160,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
2.700,00 €
12.960,00 €
2014/7007023/7/0750 ontvangsten vakantieaanbod jeugd/Jeugd
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
12.200,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
2014130197
2014130216
CULT
OB
Het gemeenschapscentrum
ontwikkelt een gevarieerd aanbod
van (podium)voorstellingen in de
schooltijd en in de vrije tijd. Dit
aanbod situeert zich in diverse
genres en disciplines. De gemeente
ontvangt een marktconforme
deelnameprijs voor het aanbod dat
zij realiseert.
De gemeente organiseert een
laagdrempelige bibliotheek en stelt
een onafhankelijk en pluriform
informatieaanbod ter beschikking.
De bibliotheek ontwikkelt
initiatieven die cultuureducatie en
leesmotivatie stimuleren. Het
onderwijs vormt hierbij een
belangrijke partner.
2014/7007020/7/0703 ontvangsten bibliotheekwerking/Openbare
bibliotheken
2014130251
2014130253
JEUGD
JEUGD
Het gemeentebestuur van Brecht
organiseert een gevarieerd en
laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor
de jeugd van de gemeente. Op deze
manier krijgt elke jongere de kans
om zich te amuseren, anderen te
ontmoeten en al spelenderwijs
kennis op te doen.
De jeugddienst organiseert op
regelmatige tijdstippen
evenementen die aansluiten bij de
noden van de verschillende
doelgroepen.
2014/7007006/7/0750 ontvangsten jeugdevenementen/Jeugd
232.993,00 €
240.000,00 €
240.000,00 €
159.360,00 €
73.200,00 €
6.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
6.350,00 €
6.350,00 €
6.350,00 €
6.350,00 €
6.350,00 €
6.350,00 €
2014/7007013/7/0739 inrichting culturele evenementen groot publiek/
Overig kunst- en cultuurbeleid
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
2014/7403707/7/0710 11 juli viering/Feesten en plechtigheden
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
1.350,00 €
8.100,00 €
2014130310
CULT
De vrijetijdsdiensten betrekken de
inwoners voortdurend bij culturele
activiteiten en nemen regelmatig
initiatieven voor culturele projecten
waaraan een grote groep mensen
actief, als vrijwilliger of passief kan
deelnemen.
Pagina
6.000,00 €
38.100,00 €
44
van
65
Gemeente Brecht
2014130347
SPORT
De sportdienst organiseert een
sportaanbod voor de jeugd tijdens
de schoolvakanties in
samenwerking met de
sportverenigingen en andere actoren
uit de vrijetijdssector.
2014/7007012/7/0740 organisatie sportkampen/Sport
2014130348
SPORT
De sportdienst organiseert een
uitgebreid kwalitatief en
laagdrempelig sportaanbod als
aanvulling op het verenigingsleven
en dit zoveel mogelijk in
samenwerking met partners
waaronder de Brechtse
sportverenigingen en dit voor
allerlei doelgroepen (waaronder
naschoolse sport, sportieve
lessenreeksen, seniorensport,
kleutersport, beweegprojecten,
sportdagen, sportevenementen,...¿)
2014/7007009/7/0740 organisatie Andersgeorganiseerde sport/Sport
2014130400
CULT
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
10.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
63.000,00 €
63.000,00 €
69.000,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
11.500,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
8.000,00 €
Totaal ontvangsten
139.000,00 €
140.163,00 €
141.370,00 €
142.590,00 €
146.280,00 €
147.050,00 €
856.453,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-313.833,00 €
-312.628,00 €
-307.405,00 €
-304.144,00 €
-301.559,00 €
-298.817,00 €
-1.838.386,00 €
De dienst erfgoed organiseert
activiteiten in samenwerking andere
partners en het lokaal netwerk
(jeugddienst, dienst toerisme,...) om
het gemeentelijke erfgoed te
ontsluiten.
2014/7007022/7/0729 ontvangsten erfgoed/Overig beleid inzake het
erfgoed
4
31-03-2014
Meerjarenplan
69.000,00 €
48.000,00 €
48.000,00 €
2014130076
De gemeente stelt goede en aangepaste infrastructuur ter beschikking zodat Brechtenaren elkaar kunnen ontmoeten.
Zonder budget
Pagina
45
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130249
Het gemeentebestuur bouwt nieuwe
speelruimten uit op basis van een
vraag of noodzaak. De bestaande
speelruimte moet goed onderhouden
worden en waar nodig aangepast
aan de nieuwe behoeften van een
buurt of wijk.
-52.287,00 €
-50.000,00 €
0,00 €
-50.000,00 €
0,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-1.500,00 €
-2.375,00 €
-2.257,00 €
-2.144,00 €
-2.037,00 €
-1.935,00 €
-13.248,00 €
-41.850,00 €
-41.707,00 €
-41.679,00 €
-41.650,00 €
-39.500,00 €
-39.500,00 €
2014/2210000/7/0705 aanpassingswerken gemeenschapscentrum
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/2300000/7/0705 aankoop materialen gemeenschapscentrum
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/6157009/7/0705 klein materiaal gemeenschapscentrum/
Gemeenschapscentrum
-2.850,00 €
-2.707,00 €
-2.679,00 €
-2.650,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.886,00 €
2014/6157010/7/0705 aankoop materiaal cafetaria/
Gemeenschapscentrum
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-18.000,00 €
-108.000,00 €
2014/2300000/7/0750 opbouwen speelruimte
2014/6100701/7/0750 vergoeding speelterrein Kemphaanlaan/Jeugd
2014/6157057/7/0750 onderhoud speelpleintjes/Jeugd
2014130263
CULT
De gemeente staat in voor een
klantvriendelijke uitbating van
Gemeenschapscentrum Jan Van der
Noot en zorgt voor aangepaste
uitrusting van het gebouw.
2014/6157043/7/0705 billijke vergoeding /Gemeenschapscentrum
-52.750,00 €
-2.625,00 €
-52.507,00 €
-50.000,00 €
0,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-2.500,00 €
-164.748,00 €
-2.394,00 €
JEUGD
-2.185,00 €
-150.000,00 €
-245.886,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-21.200,00 €
-21.150,00 €
-21.100,00 €
-21.050,00 €
-21.000,00 €
-20.950,00 €
2014/2210000/7/0740 buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/2300000/7/0740 aankoop sportmateriaal
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-37.200,00 €
2014/6157039/7/0740 onderhoud sportinfrastructuur/Sport
-5.000,00 €
-4.950,00 €
-4.900,00 €
-4.850,00 €
-4.800,00 €
-4.750,00 €
0,00 €
-100.000,00 €
-102.000,00 €
-104.040,00 €
-106.120,00 €
-108.244,00 €
0,00 €
-100.000,00 €
-102.000,00 €
-104.040,00 €
-106.120,00 €
-108.244,00 €
2014130358
2014000049
SPORT
SPORT
De gemeente zorgt voor goede en
aangepaste sportinfrastructuur voor
zijn inwoners en sportverenigingen.
Het gemeentebestuur voorziet in de
aanleg van kunstgrasvelden, onder
impuls van de subsidies van
Vlaamse Overheid, en zet hiervoor
een samenwerking op met de
Brechtse voetbalclubs.
2014/6102701/7/0740 vergoeding kunstgrasvelden/Sport
2014000083
aankoop grond Kraaienhorst
-7.000,00 €
-126.450,00 €
-29.250,00 €
-520.404,00 €
-520.404,00 €
-100.000,00 €
0,00 €
-100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-4.000,00 €
-27.000,00 €
-47.000,00 €
-7.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
2014/2300000/7/0703 uitleensysteem Rfid - bibliotheek
0,00 €
-20.000,00 €
-40.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2014/2300000/7/0703 inleverschuif bibliotheek
0,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-9.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-24.000,00 €
-21.500,00 €
-15.000,00 €
-45.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
2014/2210000/7/0739 renovatiewerken 't Centrum Sint Lenaarts
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
2014/2210000/7/0739 renovatiewerken Goorhof Sint job
-6.500,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-36.500,00 €
IZ
2014/2200000/7/0740 aankoop grond Kraaienhorst
2014000084
OB
De gemeente organiseert een
laagdrempelige bibliotheek,
aangepast aan de hedendaagse
behoeften en met het oog op een
verhoging van de dienstverlening.
2014/2410000/7/0703 vernieuwing meubilair bibliotheek
2014000085
CULT
De gemeente zorgt voor aangepaste
culturele infrastructuur voor haar
verenigingen en inwoners.
Pagina
-100.000,00 €
-93.000,00 €
-60.000,00 €
-96.500,00 €
46
van
65
Gemeente Brecht
2014/2410000/7/0739 aankoop meubilair gemeentelijke centra
2014000108
JEUGD
Het gemeentebestuur investeert in
infrastructuur die aansluit bij de
werking van de jeugdhuizen.
2014/2210000/7/0750 oprichting jeugdhuis Sint Lenaarts
2014/2210000/7/0750 oprichten repetitieruimte jeugdhuis Sint Job
2014000179
CULT
De gemeente engageert zich voor
het behoud en beheer van
gemeentelijke erfgoedrelicten.
2014/6157030/7/0720 conservatie en restauratieprojecten/
Monumentenzorg
2014000232
31-03-2014
Meerjarenplan
CULT
Bouw ontmoetingscentrum Sint
Lenaarts
2014/2210000/7/0705 bouw ontmoetingscentrum Sint Lenaarts
Totaal uitgaven
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-300.000,00 €
-12.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-300.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-12.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-7.500,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-7.500,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.500.000,00 €
-2.250.000,00 €
-750.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.500.000,00 €
-2.250.000,00 €
-750.000,00 €
0,00 €
-448.800,00 €
-321.982,00 €
-1.811.286,00 €
-2.433.134,00 €
-979.907,00 €
-181.879,00 €
Pagina
-30.000,00 €
-312.500,00 €
-300.000,00 €
-12.500,00 €
-17.500,00 €
-17.500,00 €
-4.500.000,00 €
-4.500.000,00 €
-6.176.988,00 €
47
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
21.600,00 €
21.852,00 €
22.110,00 €
22.372,00 €
23.639,00 €
23.912,00 €
2014/7007015/7/0705 verkoop dranken cafetaria GC/
Gemeenschapscentrum
12.600,00 €
12.852,00 €
13.110,00 €
13.372,00 €
13.639,00 €
13.912,00 €
79.485,00 €
2014/7007016/7/0705 toegangsgelden en retributies gebruik
gemeentelokalen/Gemeenschapscentrum
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
9.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
56.000,00 €
27.220,00 €
27.713,00 €
28.215,00 €
28.728,00 €
29.251,00 €
29.784,00 €
2014130263
2014130358
CULT
SPORT
De gemeente staat in voor een
klantvriendelijke uitbating van
Gemeenschapscentrum Jan Van der
Noot en zorgt voor aangepaste
uitrusting van het gebouw.
De gemeente zorgt voor goede en
aangepaste sportinfrastructuur voor
zijn inwoners en sportverenigingen.
170.911,00 €
2014/7007002/7/0740 ontvangsten gebruiksovereenkomsten/Sport
2.600,00 €
2.600,00 €
2.600,00 €
2.600,00 €
2.600,00 €
2.600,00 €
15.600,00 €
2014/7007003/7/0740 concessie sporthal de Ring/Sport
12.120,00 €
12.363,00 €
12.610,00 €
12.862,00 €
13.120,00 €
13.382,00 €
76.457,00 €
2014/7007010/7/0740 ontvangsten domein de Merel/Sport
12.500,00 €
12.750,00 €
13.005,00 €
13.266,00 €
13.531,00 €
13.802,00 €
0,00 €
50.000,00 €
51.000,00 €
52.020,00 €
53.053,00 €
54.120,00 €
2014000049
SPORT
Het gemeentebestuur voorziet in de
aanleg van kunstgrasvelden, onder
impuls van de subsidies van
Vlaamse Overheid, en zet hiervoor
een samenwerking op met de
Brechtse voetbalclubs.
2014/7007011/7/0740 ontvangsten aanleg kunstgrasvoetbalvelden/Sport
2014000084
OB
De gemeente organiseert een
laagdrempelige bibliotheek,
aangepast aan de hedendaagse
behoeften en met het oog op een
verhoging van de dienstverlening.
2014/7007021/7/0703 ontvangsten uitleensysteem Rfid OB/Openbare
bibliotheken
2014000108
JEUGD
Het gemeentebestuur investeert in
infrastructuur die aansluit bij de
werking van de jeugdhuizen.
2014/1500000/7/0750 toelage buiteninrichting jeugdhuis Sint Lenaarts
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
5
135.485,00 €
0,00 €
50.000,00 €
51.000,00 €
52.020,00 €
53.053,00 €
54.120,00 €
0,00 €
0,00 €
24.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24.000,00 €
0
0,00 €
0,00 €
15.925,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
78.854,00 €
260.193,00 €
260.193,00 €
24.000,00 €
24.000,00 €
15.925,00 €
15.925,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
64.745,00 €
99.565,00 €
125.325,00 €
103.120,00 €
105.943,00 €
107.816,00 €
606.514,00 €
15.925,00 €
-384.055,00 €
-222.417,00 €
-1.685.961,00 €
-2.330.014,00 €
-873.964,00 €
-74.063,00 €
-5.570.474,00 €
2014130077
De dienst vrije tijd bevordert de samenwerking tussen alle (boven)lokale vrijetijdsactoren met als doel een zo breed mogelijk aanbod van vrijetijdsactiviteiten op een vlotte manier te
communiceren.
Zonder budget
2014000216
CULT
De gemeente ondertekende de UITovereenkomst en blijft zich
engageren om '(meer) mensen
(meer) zin in (meer)
vrijetijdsactiviteiten te doen krijgen'.
Pagina
48
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130196
Lidmaatschappen cultuur
-5.100,00 €
-850,00 €
-850,00 €
-850,00 €
-850,00 €
-850,00 €
-850,00 €
2014/6497002/7/0705 lidmaatschapsbijdrage VVC/
Gemeenschapscentrum
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
2014/6497003/7/0720 Lidmaatschapsbijdrage monumentenwacht/
Monumentenzorg
-350,00 €
-350,00 €
-350,00 €
-350,00 €
-350,00 €
-350,00 €
-2.100,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-12.500,00 €
-75.000,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-2.400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
-400,00 €
2014130221
CULT
OB
Door deelname aan het provinciale
bibliotheek systeem kan de
bibliotheek een gebruikvriendelijke
publiekscatalogus aanbieden. De
bibliotheek zet in op het aanbieden
van en het leren werken met onlinedatabanken.
2014/6157001/7/0703 werkingskosten informatica - OB/Openbare
bibliotheken
2014130352
SPORT
Het gemeentebestuur sluit zich aan
bij ISB en tracht hierdoor ook het
bovenlokale netwerk te verstevigen.
2014/6497004/7/0740 Lidmaatschapsbijdrage ISB/Sport
2014000050
Het gemeentebestuur ondersteunt en
stimuleert de werking van de
adviesraden, ondermeer door een
jaarlijkse financiële ondersteuning.
Bij beleidsbeslissingen worden de
raden steeds om advies gevraagd.
-75.000,00 €
-2.400,00 €
-84.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
2014/6497014/7/0739 toelage aan de cultuurraad/Overig kunst- en
cultuurbeleid
-4.650,00 €
-4.650,00 €
-4.650,00 €
-4.650,00 €
-4.650,00 €
-4.650,00 €
-27.900,00 €
2014/6497021/7/0740 toelage sportraad/Sport
-2.250,00 €
-2.250,00 €
-2.250,00 €
-2.250,00 €
-2.250,00 €
-2.250,00 €
-13.500,00 €
2014/6497022/7/0750 toelage aan jeugdraad/Jeugd
-7.100,00 €
-7.100,00 €
-7.100,00 €
-7.100,00 €
-7.100,00 €
-7.100,00 €
-3.825,00 €
-3.708,00 €
-3.596,00 €
-3.488,00 €
-3.385,00 €
-3.285,00 €
-2.925,00 €
-2.808,00 €
-2.696,00 €
-2.588,00 €
-2.485,00 €
-2.385,00 €
-15.887,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-5.400,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-1.450,00 €
-33.025,00 €
-32.908,00 €
-32.796,00 €
-32.688,00 €
-32.585,00 €
-32.485,00 €
2014000064
IZ
JEUGD
De jeugddienst voert een breed
jeugdbeleid. De jeugddienst speelt
hierbij in op de noden van
verschillende doelgroepen en dit
door middel van lokale en
bovenlokale
samenwerkingsverbanden.
2014/6157067/7/0750 ondersteuning van het jeugdbeleid/Jeugd
2014/6497001/7/0750 lidmaatschapsbijdrage VVJ/Jeugd
2014000175
CULT
Het gemeenschapscentrum neemt
deel aan interlokale samenwerking.
Deze samenwerking situeert zich op
het vlak van cultuurcommunicatie,
cultuuraanbod en projecten.
2014/6157011/7/0705 intergemeentelijk samenwerkingsproject/
Gemeenschapscentrum
Totaal uitgaven
Pagina
-42.600,00 €
-21.287,00 €
-8.700,00 €
-8.700,00 €
-196.487,00 €
49
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
205.500,00 €
204.000,00 €
208.080,00 €
212.242,00 €
216.487,00 €
220.817,00 €
5.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
2014/7403709/7/0703 toelage voor werking OB/Openbare bibliotheken
200.000,00 €
204.000,00 €
208.080,00 €
212.242,00 €
216.487,00 €
220.817,00 €
1.261.626,00 €
Het gemeenschapscentrum neemt
deel aan interlokale samenwerking.
Deze samenwerking situeert zich op
het vlak van cultuurcommunicatie,
cultuuraanbod en projecten.
725,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
4.350,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
725,00 €
Totaal ontvangsten
206.225,00 €
204.725,00 €
208.805,00 €
212.967,00 €
217.212,00 €
221.542,00 €
1.271.476,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
173.200,00 €
171.817,00 €
176.009,00 €
180.279,00 €
184.627,00 €
189.057,00 €
1.074.989,00 €
2014130221
OB
Door deelname aan het provinciale
bibliotheek systeem kan de
bibliotheek een gebruikvriendelijke
publiekscatalogus aanbieden. De
bibliotheek zet in op het aanbieden
van en het leren werken met onlinedatabanken.
2014/7403706/7/0703 toelage voor participatie aan het provinciaal
bibliotheeksysteem/Openbare bibliotheken
2014000175
CULT
2014/7007017/7/0705 intergemeentelijk samenwerkingsproject/
Gemeenschapscentrum
6
1.267.126,00 €
5.500,00 €
4.350,00 €
2014130078
Overig beleid cultuur en vrije tijd
Zonder budget
Pagina
50
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130443
Feesten en plechtigheden
-84.600,00 €
-14.100,00 €
-14.100,00 €
-14.100,00 €
-14.100,00 €
-14.100,00 €
-14.100,00 €
2014/6157023/7/0710 aankoop materialen jubilea/Feesten en
plechtigheden
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
2014/6157024/7/0710 onthaal nieuwe inwoners/Feesten en plechtigheden
-3.150,00 €
-3.150,00 €
-3.150,00 €
-3.150,00 €
-3.150,00 €
-3.150,00 €
-18.900,00 €
2014/6157025/7/0710 recepties voor huwelijken/Feesten en
plechtigheden
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-18.000,00 €
CULT
2014/6497007/7/0710 toelage hoge gilderaad/Feesten en plechtigheden
-75,00 €
-75,00 €
-75,00 €
-75,00 €
-75,00 €
-75,00 €
-450,00 €
2014/6497009/7/0710 toelage aan vaderlandslievende verenigingen/
Feesten en plechtigheden
-375,00 €
-375,00 €
-375,00 €
-375,00 €
-375,00 €
-375,00 €
-2.250,00 €
2014/6497010/7/0710 toelage voor jubilea verenigingen/Feesten en
plechtigheden
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-15.000,00 €
2014130444
Erediensten
-608.000,00 €
-207.400,00 €
-114.700,00 €
-125.800,00 €
-78.700,00 €
-42.700,00 €
-38.700,00 €
2014/2210000/7/0790 vervanging goten kerk Sint Lenaarts/Erediensten
-15.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-15.000,00 €
2014/2210000/7/0790 aanpassing pastorij Sint Job/Erediensten
-10.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-20.000,00 €
2014/2210000/7/0790 duivenwering kerk H. Man Job/Erediensten
-10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-10.000,00 €
2014/6103701/7/0790 onderhoudskosten gebouwen erediensten/
erediensten
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-42.000,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-4.500,00 €
2014/6157061/7/0790 openbare uurwerken kerktorens - eredienst/
erediensten
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-1.500,00 €
-9.000,00 €
2014/6157062/7/0790 bestrijding houtworm kerken - eredienst/
erediensten
-98.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-98.000,00 €
2014/6497024/7/0790 woningvergoeding erediensten/erediensten
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-2.600,00 €
-15.600,00 €
2014/6497025/7/0790 toelage processie Sint Lenaarts/erediensten
-1.850,00 €
-1.850,00 €
-1.850,00 €
-1.850,00 €
-1.850,00 €
-1.850,00 €
-11.100,00 €
0,00 €
-5.000,00 €
-4.000,00 €
-25.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-34.000,00 €
2014/6640000/7/0790 toelage kerkfabriek Sint Michiel Brecht
-20.000,00 €
0,00 €
-61.000,00 €
-40.000,00 €
0,00 €
-25.000,00 €
-146.000,00 €
2014/6640000/7/0790 toelage kerkfabriek H. Man Job Sint Job
0,00 €
-30.000,00 €
-10.000,00 €
0,00 €
-5.000,00 €
0,00 €
-45.000,00 €
2014/6640000/7/0790 toelage kerkfabriek Sint Leonardus Sint Lenaarts
0,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-50.000,00 €
2014/6640000/7/0790 toelage kerkfabriek OLV Lourdes Sint Job
-22.700,00 €
-25.000,00 €
-6.100,00 €
0,00 €
-24.000,00 €
0,00 €
-77.800,00 €
2014/6640000/7/0790 toelage restauratie Sint Theobalduskapel
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-18.000,00 €
2014/6640000/7/0790 toelage vervanging stoelen kerk H. Man Job/
Erediensten
-12.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-12.000,00 €
IZ
2014/6157060/7/0790 onderhoudscontract pakket ReligioSoft - eredienst/
erediensten
2014/6640000/7/0790 toelage kerkfabriek Sint Willebrordus Overbroek
2014000004
Lonen en Wedden
-8.569.014,00 €
-1.334.315,00 €
-1.380.002,00 €
-1.412.794,00 €
-1.446.237,00 €
-1.480.394,00 €
-1.515.272,00 €
2014/6201000/7/0703 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Openbare bibliotheken
-371.243,00 €
-378.668,00 €
-386.242,00 €
-393.967,00 €
-401.846,00 €
-409.883,00 €
-2.341.849,00 €
2014/6201000/7/0705 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Gemeenschapscentrum
-45.450,00 €
-46.359,00 €
-47.287,00 €
-48.232,00 €
-49.197,00 €
-50.181,00 €
-286.706,00 €
2014/6201000/7/0739 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Overig
kunst- en cultuurbeleid
-123.231,00 €
-125.696,00 €
-128.210,00 €
-130.774,00 €
-133.390,00 €
-136.057,00 €
-777.358,00 €
2014/6201000/7/0740 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Sport
-94.039,00 €
-95.920,00 €
-97.839,00 €
-99.795,00 €
-101.791,00 €
-103.827,00 €
-593.211,00 €
2014/6201000/7/0750 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Jeugd
-69.160,00 €
-70.544,00 €
-71.955,00 €
-73.394,00 €
-74.862,00 €
-76.359,00 €
-436.274,00 €
2014/6202000/7/0703 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Openbare bibliotheken
-64.313,00 €
-65.600,00 €
-66.912,00 €
-68.250,00 €
-69.615,00 €
-71.007,00 €
-405.697,00 €
2014/6202000/7/0705 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Gemeenschapscentrum
-26.723,00 €
-27.258,00 €
-27.803,00 €
-28.359,00 €
-28.926,00 €
-29.505,00 €
-168.574,00 €
2014/6202000/7/0709 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Overige culturele instellingen
-28.170,00 €
-28.734,00 €
-29.309,00 €
-29.895,00 €
-30.493,00 €
-31.102,00 €
-177.703,00 €
PERS
Pagina
51
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
2014/6202000/7/0720 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Monumentenzorg
-45.695,00 €
-46.609,00 €
-47.542,00 €
-48.492,00 €
-49.462,00 €
-50.451,00 €
-288.251,00 €
2014/6202000/7/0740 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/Sport
-9.651,00 €
-9.845,00 €
-10.041,00 €
-10.242,00 €
-10.447,00 €
-10.656,00 €
-60.882,00 €
2014/6202000/7/0750 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Jeugd
-66.287,00 €
-67.613,00 €
-68.965,00 €
-70.345,00 €
-71.752,00 €
-73.187,00 €
-418.149,00 €
2014/6202090/7/0705 Bezoldiging gesco-personeel/
Gemeenschapscentrum
-55.335,00 €
-56.442,00 €
-57.571,00 €
-58.722,00 €
-59.897,00 €
-61.095,00 €
-349.062,00 €
2014/6202090/7/0709 Bezoldiging gesco-personeel/Overige culturele
instellingen
-13.647,00 €
-13.920,00 €
-14.199,00 €
-14.483,00 €
-14.772,00 €
-15.068,00 €
-86.089,00 €
2014/6202090/7/0750 Bezoldiging gesco-personeel/Jeugd
-4.177,00 €
-4.261,00 €
-4.346,00 €
-4.433,00 €
-4.522,00 €
-4.612,00 €
-26.351,00 €
2014/6211000/7/0703 wgb - vast benoemd personeel/Openbare
bibliotheken
-136.020,00 €
-147.487,00 €
-152.827,00 €
-158.274,00 €
-163.848,00 €
-169.555,00 €
-928.011,00 €
2014/6211000/7/0705 wgb - vast benoemd personeel/
Gemeenschapscentrum
-17.135,00 €
-18.885,00 €
-19.647,00 €
-20.425,00 €
-21.221,00 €
-22.036,00 €
-119.349,00 €
2014/6211000/7/0739 wgb - vast benoemd personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid
-48.446,00 €
-53.246,00 €
-55.358,00 €
-57.513,00 €
-59.718,00 €
-61.976,00 €
-336.257,00 €
2014/6211000/7/0740 wgb - vast benoemd personeel/Sport
-36.364,00 €
-39.999,00 €
-41.594,00 €
-43.220,00 €
-44.885,00 €
-46.590,00 €
-252.652,00 €
2014/6211000/7/0750 wgb - vast benoemd personeel/Jeugd
-26.083,00 €
-28.702,00 €
-29.849,00 €
-31.020,00 €
-32.218,00 €
-33.444,00 €
-181.316,00 €
2014/6212090/7/0705 wgb gesco-personeel/Gemeenschapscentrum
-2.929,00 €
-2.988,00 €
-3.048,00 €
-3.109,00 €
-3.171,00 €
-3.234,00 €
-18.479,00 €
-728,00 €
-743,00 €
-758,00 €
-773,00 €
-789,00 €
-804,00 €
-4.595,00 €
2014/6212090/7/0709 wgb gesco-personeel/Overige culturele
instellingen
2014/6212090/7/0750 wgb gesco-personeel/Jeugd
-209,00 €
-214,00 €
-218,00 €
-222,00 €
-227,00 €
-231,00 €
2014/6212200/7/0703 wgb - niet vast benoemd personeel/Openbare
bibliotheken
-17.753,00 €
-18.109,00 €
-18.471,00 €
-18.840,00 €
-19.217,00 €
-19.601,00 €
-111.991,00 €
2014/6212200/7/0705 wgb - niet vast benoemd personeel/
Gemeenschapscentrum
-7.384,00 €
-7.532,00 €
-7.683,00 €
-7.836,00 €
-7.993,00 €
-8.153,00 €
-46.581,00 €
2014/6212200/7/0709 wgb - niet vast benoemd personeel/Overige
culturele instellingen
-8.134,00 €
-8.297,00 €
-8.463,00 €
-8.632,00 €
-8.805,00 €
-8.981,00 €
-51.312,00 €
2014/6212200/7/0720 wgb - niet vast benoemd personeel/
Monumentenzorg
-13.282,00 €
-13.548,00 €
-13.819,00 €
-14.095,00 €
-14.377,00 €
-14.665,00 €
-83.786,00 €
2014/6212200/7/0740 wgb - niet vast benoemd personeel/Sport
-2.611,00 €
-2.664,00 €
-2.717,00 €
-2.771,00 €
-2.827,00 €
-2.883,00 €
-16.473,00 €
2014/6212200/7/0750 wgb - niet vast benoemd personeel/Jeugd
-116,00 €
-119,00 €
-121,00 €
-124,00 €
-126,00 €
-129,00 €
-1.555.815,00 €
-1.508.802,00 €
-1.552.694,00 €
-1.539.037,00 €
-1.537.194,00 €
-1.568.072,00 €
Totaal uitgaven
Pagina
-1.321,00 €
-735,00 €
-9.261.614,00 €
52
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130177
SPORT
Het gemeentebestuur tracht zich te
schikken naar de voorwaarden
gesteld in het decreet lokaal
sportbeleid om daarbij het
maximum aan subsidies te
verkrijgen via BLOSO.
2014/7403702/7/0740 toelage BLOSO sportdienst/Sport
2014130300
CULT
De gemeente tracht subsidies te
verwerven voor het lokaal
cultuurbeleid.
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
66.941,00 €
32.500,00 €
32.500,00 €
32.500,00 €
32.500,00 €
32.500,00 €
32.500,00 €
401.646,00 €
401.646,00 €
195.000,00 €
2014/7007001/7/0705 onvoorziene ontvangsten /Gemeenschapscentrum
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
9.000,00 €
2014/7403703/7/0739 één-eurosubsidie uitvoering Cultuurbeleidsplan/
Overig kunst- en cultuurbeleid
31.000,00 €
31.000,00 €
31.000,00 €
31.000,00 €
31.000,00 €
31.000,00 €
186.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
0,00 €
747.900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
747.900,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
78.030,00 €
78.367,00 €
78.710,00 €
79.061,00 €
79.419,00 €
79.783,00 €
7.548,00 €
7.699,00 €
7.853,00 €
8.010,00 €
8.171,00 €
8.334,00 €
2014130443
CULT
Feesten en plechtigheden
2014/7007014/7/0710 recepties voor huwelijken/Feesten en
plechtigheden
2014130444
IZ
Erediensten
2014/2200000/7/0790 verkoop gronden pastorie Brecht
2014000004
PERS
Lonen en Wedden
2014/7007004/7/0709 concessie 't Centrum/Overige culturele
instellingen
18.000,00 €
18.000,00 €
747.900,00 €
747.900,00 €
473.370,00 €
47.615,00 €
2014/7007005/7/0709 concessie Goorhof/Overige culturele instellingen
9.282,00 €
9.468,00 €
9.657,00 €
9.851,00 €
10.048,00 €
10.249,00 €
58.555,00 €
2014/7403708/7/0739 ontvangsten Cubelco/Overig kunst- en
cultuurbeleid
55.300,00 €
55.300,00 €
55.300,00 €
55.300,00 €
55.300,00 €
55.300,00 €
331.800,00 €
2014/7451000/7/0703 Inhoudingen maaltijdcheques/Openbare
bibliotheken
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
15.000,00 €
2014/7451000/7/0705 Inhoudingen maaltijdcheques/
Gemeenschapscentrum
1.050,00 €
1.050,00 €
1.050,00 €
1.050,00 €
1.050,00 €
1.050,00 €
6.300,00 €
2014/7451000/7/0709 Inhoudingen maaltijdcheques/Overige culturele
instellingen
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
3.300,00 €
2014/7451000/7/0720 Inhoudingen maaltijdcheques/Monumentenzorg
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
1.200,00 €
2014/7451000/7/0739 Inhoudingen maaltijdcheques/Overig kunst- en
cultuurbeleid
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
550,00 €
3.300,00 €
2014/7451000/7/0740 Inhoudingen maaltijdcheques/Sport
450,00 €
450,00 €
450,00 €
450,00 €
450,00 €
450,00 €
2.700,00 €
2014/7451000/7/0750 Inhoudingen maaltijdcheques/Jeugd
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €
180.471,00 €
928.708,00 €
181.151,00 €
181.502,00 €
181.860,00 €
182.224,00 €
1.835.916,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-1.375.344,00 €
-580.094,00 €
-1.371.543,00 €
-1.357.535,00 €
-1.355.334,00 €
-1.385.848,00 €
-7.425.698,00 €
Totaal uitgaven
-2.700.389,00 €
-2.543.590,00 €
-4.064.902,00 €
-4.691.703,00 €
-3.203.408,00 €
-2.433.973,00 €
-19.637.965,00 €
663.753,00 €
1.446.473,00 €
729.963,00 €
713.491,00 €
724.607,00 €
731.944,00 €
-2.036.636,00 €
-1.097.117,00 €
-3.334.939,00 €
-3.978.212,00 €
-2.478.801,00 €
-1.702.029,00 €
Totaal ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totale raming
3.600,00 €
5.010.231,00 €
-14.627.734,00 €
-14.627.734,00 €
Pagina
53
van
65
Gemeente Brecht
800
2014130042
Leren en onderwijs
We willen kwalitatief onderwijs aanbieden voor elk kind
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130069
De gemeente zorgt voor kwalitatief basisonderwijs in de gemeentescholen.
Zonder budget
Pagina
54
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130270
Aankoop schoolmaterialen
-545.400,00 €
-93.400,00 €
-92.400,00 €
-91.400,00 €
-90.400,00 €
-89.400,00 €
-88.400,00 €
-72.500,00 €
-72.500,00 €
-72.500,00 €
-72.500,00 €
-72.500,00 €
-72.500,00 €
-435.000,00 €
2014/6158009/8/0800 prijsuitreikingen/Gewoon basisonderwijs
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
2014/6158010/8/0800 leesmateriaal en leesmethode/Gewoon
basisonderwijs
-10.000,00 €
-9.000,00 €
-8.000,00 €
-7.000,00 €
-6.000,00 €
-5.000,00 €
-45.000,00 €
2014/6158011/8/0800 keukenbenodigdheden en dranken/Gewoon
basisonderwijs
-4.750,00 €
-4.750,00 €
-4.750,00 €
-4.750,00 €
-4.750,00 €
-4.750,00 €
-28.500,00 €
2014/6158012/8/0800 uitdeling speelgoed en lekkernij/Gewoon
basisonderwijs
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-1.150,00 €
-6.900,00 €
-15.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-15.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-14.000,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
BAS
2014/6158008/8/0800 aankoop schoolbenodigdheden/Gewoon
basisonderwijs
2014130271
BAS
Leeruitstappen organiseren
2014/6158007/8/0800 schoolreizen en leeruitstappen/Gewoon
basisonderwijs
2014130272
BAS
Kwaliteitsvol zwemmen
ondersteunen zodat kan voldaan
worden aan de maximumfactuur
2014/6158006/8/0800 schoolzwemmen/Gewoon basisonderwijs
-85.000,00 €
-85.000,00 €
-57.000,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-50.000,00 €
-43.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
2014/2420000/8/0800 aankoop informaticamaterieel/Gewoon
basisonderwijs
-27.500,00 €
-21.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-15.000,00 €
-108.500,00 €
2014/2420000/8/0800 aankoop interactieve borden/Gewoon
basisonderwijs
-13.000,00 €
-13.000,00 €
-13.000,00 €
-13.000,00 €
-13.000,00 €
-13.000,00 €
-78.000,00 €
2014/6158005/8/0800 werkingskosten informatica/Gewoon
basisonderwijs
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-9.500,00 €
-57.000,00 €
-122.665,00 €
-120.685,00 €
-120.135,00 €
-120.185,00 €
-120.235,00 €
-120.285,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
2014130273
2014130274
BAS
BAS
ICT-materialen
Kwalitatief onderwijs waarborgen
2014/2410000/8/0800 aankoop meubilair en ander materieel scholen/
Gewoon basisonderwijs
2014/6158004/8/0800 kosten toegang sporthal/Gewoon basisonderwijs
-57.000,00 €
-243.500,00 €
-724.190,00 €
-120.000,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
2014/6158018/8/0800 vorming onderwijzend personeel/Gewoon
basisonderwijs
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-8.000,00 €
-48.000,00 €
-900,00 €
2014/6158020/8/0800 kantoorkosten - scholen/Gewoon basisonderwijs
-6.500,00 €
-6.500,00 €
-6.500,00 €
-6.500,00 €
-6.500,00 €
-6.500,00 €
-39.000,00 €
2014/6158022/8/0800 telefoonkosten scholen/Gewoon basisonderwijs
-6.500,00 €
-5.900,00 €
-5.300,00 €
-5.300,00 €
-5.300,00 €
-5.300,00 €
-33.600,00 €
2014/6158023/8/0800 huur en onderhoud bureaumaterieel scholen/
Gewoon basisonderwijs
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-23.000,00 €
-138.000,00 €
2014/6230020/8/0800 wetsverzekering/Gewoon basisonderwijs
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-2.000,00 €
-12.000,00 €
2014/6238002/8/0800 terugbetaling wedde onderwijzend personeel
(hogere overheid)/Gewoon basisonderwijs
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-50.000,00 €
-300.000,00 €
2014/6498001/8/0800 lidmaatschapsbijdrage OVSG/Gewoon
basisonderwijs
-2.770,00 €
-2.900,00 €
-2.950,00 €
-3.000,00 €
-3.050,00 €
-3.100,00 €
-17.770,00 €
2014/6498002/8/0800 toelage vzw plattelandsklassen/Gewoon
basisonderwijs
-1.510,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-1.510,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-150,00 €
-2.085,00 €
-2.085,00 €
-2.085,00 €
-2.085,00 €
-2.085,00 €
-2.085,00 €
-290.565,00 €
-280.085,00 €
-272.535,00 €
-271.585,00 €
-270.635,00 €
-269.685,00 €
2014/6498003/8/0800 toelage kinderwereldatelier via "kleur bekennen"/
Gewoon basisonderwijs
2014/6498004/8/0800 toelage scholengemeenschap/Gewoon
basisonderwijs
Totaal uitgaven
Pagina
-900,00 €
-12.510,00 €
-1.655.090,00 €
55
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
2014/7008002/8/0800 diverse ontvangsten scholen/Gewoon
basisonderwijs
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
60.000,00 €
2014/7403803/8/0800 werkingstoelage scholen hogere overheid/
Gewoon basisonderwijs
300.000,00 €
300.000,00 €
300.000,00 €
300.000,00 €
300.000,00 €
300.000,00 €
1.800.000,00 €
Totaal ontvangsten
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
310.000,00 €
1.860.000,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
19.435,00 €
29.915,00 €
37.465,00 €
38.415,00 €
39.365,00 €
40.315,00 €
204.910,00 €
2014130274
2
BAS
Kwalitatief onderwijs waarborgen
1.860.000,00 €
2014130071
De gemeente zorgt voor de veiligheid en het welzijn van leerlingen en personeel.
Zonder budget
Uitgaven
2014130276
Actie 10 op 10
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-84.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
2014/2210000/8/0800 aanpassingswerken schoolgebouwen/Gewoon
basisonderwijs
-60.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
2014/2300000/8/0800 aankoop speeltuigen/Gewoon basisonderwijs
-24.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
BAS
2014/6158003/8/0800 actie 10 op 10/Gewoon basisonderwijs
2014000090
BAS
Infrastructuur onderhouden en
aanpassen
Totaal uitgaven
-92.500,00 €
-28.500,00 €
-28.500,00 €
-28.500,00 €
-28.500,00 €
-28.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
-84.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-51.000,00 €
-51.000,00 €
-184.000,00 €
-160.000,00 €
-24.000,00 €
-235.000,00 €
Ontvangsten
2014130276
BAS
Actie 10 op 10
2014/7403802/8/0800 actie 10 op 10 (scholen)/Gewoon basisonderwijs
51.000,00 €
51.000,00 €
Stef Lambrechts
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
51.000,00 €
-184.000,00 €
2014130072
De gemeente realiseert de fusie van de gemeentescholen: eenmaking van de school op alle niveaus voltooien
Zonder budget
Uitgaven
2014130515
BAS
Fusie Voltooien
2014/2210000/8/0800 signalistatie herkenbaarheid scholen/Gewoon
basisonderwijs
Totaal uitgaven
-16.000,00 €
-2.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-16.000,00 €
-2.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-16.000,00 €
-2.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Pagina
-18.500,00 €
-18.500,00 €
-18.500,00 €
56
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-16.000,00 €
-2.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-18.500,00 €
2014130073
De gemeente voorziet overleg met andere onderwijsnetten, binnen de grenzen van het lokaal flankerend onderwijsbeleid.
Zonder budget
Uitgaven
2014130493
toelage flankerend onderwijsbeleid
-501.000,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
2014/6498006/8/0870 toelage ochtend en avondtoezicht/Ochtend- en
avondtoezicht
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-180.000,00 €
2014/6498007/8/0871 toelage middagtoezicht/Middagtoezicht
-44.000,00 €
-44.000,00 €
-44.000,00 €
-44.000,00 €
-44.000,00 €
-44.000,00 €
-264.000,00 €
2014/6498008/8/0879 toelage schoolzwemmen/Andere voordelen
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-8.500,00 €
-51.000,00 €
2014/6498009/8/0879 toelage sporthal/Andere voordelen
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-6.000,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
-83.500,00 €
BAS
Totaal uitgaven
-501.000,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
5
0,00 €
-501.000,00 €
2014130074
De gemeente ondersteunt het deeltijds kunstonderwijs.
Zonder budget
Pagina
57
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130336
IZ
Gebouwen
2014/6103802/8/0820 onderhoudskosten gebouwen kunstonderwijs/
Deeltijds kunstonderwijs
2014130337
Technische kosten en opbrengsten
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-12.000,00 €
-72.000,00 €
-72.000,00 €
-232.000,00 €
-39.500,00 €
-38.500,00 €
-38.500,00 €
-38.500,00 €
-38.500,00 €
-38.500,00 €
2014/2300000/8/0820 muziekinstrumenten
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-60.000,00 €
2014/2410000/8/0820 meubilair en ander materiaal kunstonderwijs
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-45.000,00 €
2014/2420000/8/0820 informaticamateriaal kunstonderwijs
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-7.500,00 €
-45.000,00 €
2014/6158015/8/0820 technische benodigdheden en onderhoud kunstonderwijs/Deeltijds kunstonderwijs
-11.500,00 €
-10.500,00 €
-10.500,00 €
-10.500,00 €
-10.500,00 €
-10.500,00 €
-64.000,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-3.000,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-2.500,00 €
-15.000,00 €
IZ
2014/6158016/8/0820 promotieactiviteiten kunstonderwijs/Deeltijds
kunstonderwijs
2014/6158024/8/0820 huur en onderhoud bureaumaterieel
kunstonderwijs/Deeltijds kunstonderwijs
2014130338
Personeel
-150.300,00 €
-25.050,00 €
-25.050,00 €
-25.050,00 €
-25.050,00 €
-25.050,00 €
-25.050,00 €
2014/6158014/8/0820 presentiegelden juryleden muziekacademie/
Deeltijds kunstonderwijs
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-1.800,00 €
-10.800,00 €
2014/6158019/8/0820 vorming personeel kunstonderwijs/Deeltijds
kunstonderwijs
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-1.500,00 €
2014/6238001/8/0820 verplaatsingskosten onderwijzers muziekschool/
Deeltijds kunstonderwijs
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-19.000,00 €
-114.000,00 €
2014/6498005/8/0820 bijdrage muziekacademie Merksem/Antwerpen/
Deeltijds kunstonderwijs
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-4.000,00 €
-24.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-1.000,00 €
-77.550,00 €
-76.550,00 €
-76.550,00 €
-76.550,00 €
-76.550,00 €
-76.550,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
-76.550,00 €
-75.550,00 €
-75.550,00 €
-75.550,00 €
-75.550,00 €
-75.550,00 €
2014130345
IZ
IZ
Kantoorkosten
2014/6158021/8/0820 kantoorkosten - kunstonderwijs/Deeltijds
kunstonderwijs
Totaal uitgaven
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-460.300,00 €
Ontvangsten
2014130337
IZ
Technische kosten en opbrengsten
2014/7008001/8/0820 vergoeding gebruik muziekinstrumenten/Deeltijds
kunstonderwijs
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
6
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
-454.300,00 €
2014130075
Overig beleid leren en onderwijs
Zonder budget
Pagina
58
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130269
Schoolgebouwen
-2.149.600,00 €
-454.550,00 €
-455.250,00 €
-414.050,00 €
-272.250,00 €
-275.250,00 €
-278.250,00 €
2014/2210000/8/0800 Energiebesparende werken schoolgebouwen/
Gewoon basisonderwijs
-176.300,00 €
-179.000,00 €
-144.800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-500.100,00 €
2014/6101801/8/0800 terbeschikkingsvergoeding kleuterschool Sint
Lenaarts/Gewoon basisonderwijs
-151.000,00 €
-154.000,00 €
-157.000,00 €
-160.000,00 €
-163.000,00 €
-166.000,00 €
-951.000,00 €
2014/6103001/8/0800 onderhoud gebouwen PWA - scholen/Gewoon
basisonderwijs
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-10.500,00 €
2014/6103801/8/0800 onderhoudskosten gebouwen scholen/Gewoon
basisonderwijs
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-37.500,00 €
-225.000,00 €
2014/6110801/8/0800 Elektriciteitsverbruik - schoolgebouwen/Gewoon
basisonderwijs
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-120.000,00 €
2014/6111801/8/0800 Gasverbruik - schoolgebouwen/Gewoon
basisonderwijs
-60.000,00 €
-55.000,00 €
-45.000,00 €
-45.000,00 €
-45.000,00 €
-45.000,00 €
-295.000,00 €
2014/6158013/8/0800 onderhoud turnmateriaal/Gewoon basisonderwijs
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-3.000,00 €
-18.000,00 €
2014/6158017/8/0800 waterverbruik schoolgebouwen/Gewoon
basisonderwijs
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
-1.374.784,00 €
-1.402.280,00 €
-1.430.326,00 €
-1.458.932,00 €
-1.488.111,00 €
-1.517.873,00 €
-1.374.784,00 €
-1.402.280,00 €
-1.430.326,00 €
-1.458.932,00 €
-1.488.111,00 €
-1.517.873,00 €
-8.672.306,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-180.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
2014130335
BAS
BAS
Personeel
2014/6208000/8/0800 Bezoldigingen - onderwijzend personeel ten laste
van andere overheden/Gewoon basisonderwijs
2014130435
BAS
Leerlingenvervoer
2014/6158002/8/0800 leerlingenvervoer/Gewoon basisonderwijs
2014130436
BAS
Opvang en bewaking
2014/6207801/8/0870 ochtend- en avondtoezicht gemeentescholen/
Ochtend- en avondtoezicht
2014/6207802/8/0871 middagtoezicht gemeentescholen/Middagtoezicht
-32.000,00 €
-32.000,00 €
-32.000,00 €
-32.000,00 €
-32.000,00 €
-32.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-8.672.306,00 €
-180.000,00 €
-192.000,00 €
-96.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-16.000,00 €
-467.083,00 €
-481.765,00 €
-492.860,00 €
-504.178,00 €
-515.729,00 €
-527.528,00 €
2014/6201000/8/0800 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/gewoon
basisonderwijs
-183.799,00 €
-187.475,00 €
-191.225,00 €
-195.049,00 €
-198.950,00 €
-202.929,00 €
-1.159.427,00 €
2014/6202000/8/0800 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Gewoon basisonderwijs
-71.238,00 €
-72.663,00 €
-74.117,00 €
-75.599,00 €
-77.111,00 €
-78.653,00 €
-449.381,00 €
2014/6202000/8/0800 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
gewoon basisonderwijs
-14.018,00 €
-14.299,00 €
-14.585,00 €
-14.877,00 €
-15.174,00 €
-15.478,00 €
-88.431,00 €
2014/6202000/8/0820 Bezoldigingen - niet-vastbenoemd personeel/
Deeltijds kunstonderwijs
-29.269,00 €
-29.855,00 €
-30.452,00 €
-31.061,00 €
-31.682,00 €
-32.316,00 €
-184.635,00 €
2014/6202090/8/0800 Bezoldiging gesco-personeel/gewoon
basisonderwijs
-40.845,00 €
-41.662,00 €
-42.496,00 €
-43.346,00 €
-44.212,00 €
-45.097,00 €
-257.658,00 €
2014/6211000/8/0800 wgb - vast benoemd personeel/gewoon
basisonderwijs
-67.992,00 €
-74.689,00 €
-77.641,00 €
-80.653,00 €
-83.736,00 €
-86.893,00 €
-471.604,00 €
2014000003
PERS
Lonen en Wedden
-96.000,00 €
-2.989.143,00 €
2014/6212090/8/0800 wgb gesco-personeel/gewoon basisonderwijs
-2.177,00 €
-2.221,00 €
-2.265,00 €
-2.311,00 €
-2.357,00 €
-2.404,00 €
-13.735,00 €
2014/6212200/8/0800 wgb - niet vast benoemd personeel/Gewoon
basisonderwijs
-17.843,00 €
-18.200,00 €
-18.564,00 €
-18.936,00 €
-19.314,00 €
-19.701,00 €
-112.558,00 €
2014/6212200/8/0800 wgb - niet vast benoemd personeel/gewoon
basisonderwijs
-4.050,00 €
-4.131,00 €
-4.214,00 €
-4.298,00 €
-4.384,00 €
-4.472,00 €
-25.549,00 €
2014/6212200/8/0820 wgb - niet vast benoemd personeel/Deeltijds
kunstonderwijs
-8.774,00 €
-8.950,00 €
-9.129,00 €
-9.312,00 €
-9.498,00 €
-9.688,00 €
-55.351,00 €
2014/6230000/8/0800 Andere personeelskosten/Gewoon basisonderwijs
Totaal uitgaven
-27.078,00 €
-27.620,00 €
-28.172,00 €
-28.736,00 €
-29.311,00 €
-29.897,00 €
-2.358.417,00 €
-2.401.295,00 €
-2.399.236,00 €
-2.297.360,00 €
-2.341.090,00 €
-2.385.651,00 €
Pagina
-170.814,00 €
-14.183.049,00 €
59
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
2014130269
BAS
Schoolgebouwen
2014/1500000/8/0800 toelage energiebesparende werken
schoolgebouwen
8.815,00 €
8.950,00 €
7.240,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.815,00 €
8.950,00 €
7.240,00 €
0
0,00 €
0,00 €
25.005,00 €
25.005,00 €
1.374.784,00 €
1.402.280,00 €
1.430.326,00 €
1.458.932,00 €
1.488.111,00 €
1.517.873,00 €
2014/7000000/8/0800 Opbrengsten prestaties/Gewoon basisonderwijs
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0,00 €
0,00 €
2014/7403801/8/0800 toelage wedde onderwijzend personeel (hogere
overheid)/Gewoon basisonderwijs
1.374.784,00 €
1.402.280,00 €
1.430.326,00 €
1.458.932,00 €
1.488.111,00 €
1.517.873,00 €
8.672.306,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
13.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
2.200,00 €
Totaal ontvangsten
1.385.799,00 €
1.413.430,00 €
1.439.766,00 €
1.461.132,00 €
1.490.311,00 €
1.520.073,00 €
8.710.511,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-972.618,00 €
-987.865,00 €
-959.470,00 €
-836.228,00 €
-850.779,00 €
-865.578,00 €
-5.472.538,00 €
2014130335
2014000003
BAS
PERS
Personeel
Lonen en Wedden
2014/7451000/8/0800 Inhoudingen maaltijdcheques/gewoon
basisonderwijs
8.672.306,00 €
0,00 €
13.200,00 €
Totaal uitgaven
-2.918.532,00 €
-2.872.430,00 €
-2.860.321,00 €
-2.757.495,00 €
-2.800.275,00 €
-2.843.886,00 €
-17.052.939,00 €
Totaal ontvangsten
1.705.299,00 €
1.732.930,00 €
1.759.266,00 €
1.780.632,00 €
1.809.811,00 €
1.839.573,00 €
10.627.511,00 €
Totaal uitgaven en ontvangsten
-1.213.233,00 €
-1.139.500,00 €
-1.101.055,00 €
-976.863,00 €
-990.464,00 €
-1.004.313,00 €
-6.425.428,00 €
Totale raming
-6.425.428,00 €
Pagina
60
van
65
Gemeente Brecht
900
2014130043
Zorg en opvang
Naast de werking van het ocmw zorgt ook de gemeente op een aantal vlakken voor het welzijn van iedere Brechtenaar
2014
Dienst / Beleid
1
31-03-2014
Meerjarenplan
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
2014130063
De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners en voornamelijk dan de personen in kansarmoedesituaties geïnformeerd zijn over de basisinformatie ivm zorg, bijstand en
gezondheidspromotie
Zonder budget
Uitgaven
2014130085
Toelage aan gezinnen
-4.200,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-700,00 €
-13.200,00 €
-13.200,00 €
-13.200,00 €
-13.200,00 €
-13.200,00 €
-13.200,00 €
2014/6491000/9/0943 Toegestane werkingssubsidies/Gezinshulp
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
-6.200,00 €
2014/6499003/9/0943 toelage lokale netwerken in armoede/Gezinshulp
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-7.000,00 €
-2.106.427,00 €
-2.126.427,00 €
-2.146.427,00 €
-2.166.427,00 €
-2.186.427,00 €
-2.206.427,00 €
-2.106.427,00 €
-2.126.427,00 €
-2.146.427,00 €
-2.166.427,00 €
-2.186.427,00 €
-2.206.427,00 €
-12.938.562,00 €
-50.100,00 €
WEL
2014/6499005/9/0943 toelage raad gezondheid en welzijn/Gezinshulp
2014130088
2014130113
WEL
WEL
Toelage aan personen in armoede
Toelage OCMW
2014/6490210/9/0900 Toegestane werkingssubsidies OCMW/Bijdrage
aan het OCMW
2014130153
Toelage ouderenverenigingen
-4.200,00 €
-79.200,00 €
-37.200,00 €
-42.000,00 €
-12.938.562,00 €
-8.350,00 €
-8.350,00 €
-8.350,00 €
-8.350,00 €
-8.350,00 €
-8.350,00 €
2014/6499010/9/0959 toelage ouderenadviesraad/Overige verrichting
betreffende ouderen
-2.350,00 €
-2.350,00 €
-2.350,00 €
-2.350,00 €
-2.350,00 €
-2.350,00 €
-14.100,00 €
2014/6499011/9/0959 toelage ouderenverenigingen/Overige verrichting
betreffende ouderen
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-6.000,00 €
-36.000,00 €
-2.128.677,00 €
-2.148.677,00 €
-2.168.677,00 €
-2.188.677,00 €
-2.208.677,00 €
-2.228.677,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
3.546,00 €
-2.125.131,00 €
-2.145.131,00 €
-2.165.131,00 €
-2.185.131,00 €
-2.205.131,00 €
-2.225.131,00 €
WEL
Totaal uitgaven
-13.072.062,00 €
Ontvangsten
2014130088
WEL
Toelage aan personen in armoede
2014/7403901/9/0943 toelage lokale netwerken in armoede/Gezinshulp
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
2
21.276,00 €
21.276,00 €
21.276,00 €
-13.050.786,00 €
2014130064
Personen met een handicap en hun organisaties worden ondersteund door het gemeentebestuur.
Zonder budget
Pagina
61
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130087
Toelage en administratieve
ondersteuning personen met een
handicap
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
2014/6499001/9/0911 sociaal medische en pedagogische toelagen/
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
-150.000,00 €
2014/6499002/9/0911 toelage aan verenigingen van gehandicapten/
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
-150.500,00 €
WEL
Totaal uitgaven
-903.000,00 €
-900.000,00 €
-3.000,00 €
-903.000,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
3
0,00 €
-903.000,00 €
2014130065
Het gemeentebestuur vergroot de toegang tot kinderopvang door het geven van goede informatie en het ondersteunen van opvanginitiatieven.
Zonder budget
Uitgaven
2014130089
WEL
Toelage kinderopvang
2014/6499006/9/0945 toelage landelijke kinderopvang (dienst
onthaalouders)/Kinderopvang
2014/6499007/9/0945 toelage lokaal overleg kinderopvang (LOK)/
Kinderopvang
2014/6499008/9/0945 toelage Stekelbees (dienst buitenschoolse
kinderopvang)/Kinderopvang
2014/6499009/9/0945 toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders)/
Kinderopvang
2014130090
WEL
Werkingskosten kinderopvang
2014/6159002/9/0945 werkingskost kinderopvang/Kinderopvang
2014000091
WEL
gebouwen kinderopvang
2014/2210000/9/0945 uitbreiding kinderopvang Sint Job
Totaal uitgaven
-785.400,00 €
-110.900,00 €
-110.900,00 €
-140.900,00 €
-140.900,00 €
-140.900,00 €
-140.900,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-900,00 €
-5.400,00 €
-100.000,00 €
-100.000,00 €
-130.000,00 €
-130.000,00 €
-130.000,00 €
-130.000,00 €
-720.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-30.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
-5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-115.900,00 €
-115.900,00 €
-165.900,00 €
-145.900,00 €
-145.900,00 €
-145.900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-115.900,00 €
-115.900,00 €
-165.900,00 €
-145.900,00 €
-145.900,00 €
-145.900,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-20.000,00 €
-20.000,00 €
-835.400,00 €
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
4
0,00 €
-835.400,00 €
2014130067
Acties ondernemen voor gezondheidspromotie
Zonder budget
Pagina
62
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Uitgaven
2014130091
Acties gezondheidspromotie
-10.500,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-1.750,00 €
-5.760,00 €
-5.760,00 €
-5.760,00 €
-5.760,00 €
-5.760,00 €
-5.760,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-2.100,00 €
-12.600,00 €
2014/6499013/9/0980 toelage kinderwelzijn/Sociale geneeskunde,
gezondheidspromotie en ziektepreventie
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-4.500,00 €
2014/6499014/9/0980 toelage rode kruis/Sociale geneeskunde,
gezondheidspromotie en ziektepreventie
-510,00 €
-510,00 €
-510,00 €
-510,00 €
-510,00 €
-510,00 €
-3.060,00 €
2014/6499015/9/0980 toelage ziekenzorg/Sociale geneeskunde,
gezondheidspromotie en ziektepreventie
-2.400,00 €
-2.400,00 €
-2.400,00 €
-2.400,00 €
-2.400,00 €
-2.400,00 €
-14.400,00 €
-7.510,00 €
-7.510,00 €
-7.510,00 €
-7.510,00 €
-7.510,00 €
-7.510,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
-7.110,00 €
-7.110,00 €
-7.110,00 €
-7.110,00 €
-7.110,00 €
-7.110,00 €
WEL
2014/6159003/9/0980 acties gezondheidspromotie/Sociale geneeskunde,
gezondheidspromotie en ziektepreventie
2014130093
WEL
Toelagen gezondheidspromotie
2014/6499012/9/0980 toelage LOGO Antwerpen/Sociale geneeskunde,
gezondheidspromotie en ziektepreventie
Totaal uitgaven
-10.500,00 €
-34.560,00 €
-45.060,00 €
Ontvangsten
2014130091
WEL
Acties gezondheidspromotie
2014/7009003/9/0980 inschrijvingsgelden cursussen en vormingen
dienst welzijn/Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en
ziektepreventie
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
5
2.400,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
-42.660,00 €
2014130066
We voorzien voldoende en goed onderhouden begraafplaatsen.
Zonder budget
Uitgaven
2014130433
Kosten en opbrengsten
begraafplaatsen
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
-10.000,00 €
2014/6103901/9/0990 kosten gebouwen begraafplaatsen/Begraafplaatsen
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
-4.500,00 €
2014/6159005/9/0990 technische kosten begraafplaatsen/Begraafplaatsen
-5.500,00 €
-5.500,00 €
-5.500,00 €
-5.500,00 €
-5.500,00 €
-5.500,00 €
-160.000,00 €
-180.000,00 €
-115.000,00 €
-120.000,00 €
-55.000,00 €
-55.000,00 €
2014000088
FIN
GROEN
Investeringen begraafplaatsen
2014/2200000/9/0990 Opwaardering oud kerkhof Sint Lenaarts
2014/2200000/9/0990 infrastructuurwerken kerkhoven
2014/2200000/9/0990 plaatsen luifel op begraafplaatsen
2014/2200000/9/0990 inrichting kerkhof Kapelakker
2014/2200000/9/0990 ontruiming oud kerkhof Sint Lenaarts
2014/2200000/9/0990 ontgravingen en overbrengingen op kerkhoven
Totaal uitgaven
-60.000,00 €
-27.000,00 €
-33.000,00 €
-685.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-30.000,00 €
-180.000,00 €
-5.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-60.000,00 €
-60.000,00 €
0,00 €
0,00 €
-120.000,00 €
-100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-100.000,00 €
0,00 €
-125.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
-125.000,00 €
-30.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-25.000,00 €
-155.000,00 €
-170.000,00 €
-190.000,00 €
-125.000,00 €
-130.000,00 €
-65.000,00 €
-65.000,00 €
Pagina
-745.000,00 €
63
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Ontvangsten
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
2014/7009001/9/0990 begraafplaatsconcessies/Begraafplaatsen
42.000,00 €
42.000,00 €
42.000,00 €
42.000,00 €
42.000,00 €
42.000,00 €
2014/7009002/9/0990 ontvangsten gebruik koelbed/Begraafplaatsen
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
44.000,00 €
264.000,00 €
-126.000,00 €
-146.000,00 €
-81.000,00 €
-86.000,00 €
-21.000,00 €
-21.000,00 €
-481.000,00 €
2014130433
FIN
Kosten en opbrengsten
begraafplaatsen
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
6
264.000,00 €
252.000,00 €
12.000,00 €
2014130068
Overig beleid zorg en opvang
Zonder budget
Uitgaven
2014000001
Lonen en Wedden
-1.533.844,00 €
-240.029,00 €
-247.293,00 €
-252.912,00 €
-258.646,00 €
-264.496,00 €
-270.468,00 €
2014/6201000/9/0900 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/Sociale
bijstand
-43.675,00 €
-44.549,00 €
-45.440,00 €
-46.349,00 €
-47.276,00 €
-48.221,00 €
-275.510,00 €
2014/6201000/9/0990 Bezoldigingen - vastbenoemd personeel/
Begraafplaatsen
-36.178,00 €
-36.902,00 €
-37.640,00 €
-38.393,00 €
-39.161,00 €
-39.944,00 €
-228.218,00 €
2014/6202090/9/0990 Bezoldiging gesco-personeel/Begraafplaatsen
-122.746,00 €
-125.201,00 €
-127.705,00 €
-130.260,00 €
-132.865,00 €
-135.522,00 €
-774.299,00 €
2014/6211000/9/0900 wgb - vast benoemd personeel/Sociale bijstand
-16.818,00 €
-18.509,00 €
-19.249,00 €
-20.005,00 €
-20.778,00 €
-21.569,00 €
-116.928,00 €
2014/6211000/9/0990 wgb - vast benoemd personeel/Begraafplaatsen
-14.070,00 €
-15.459,00 €
-16.071,00 €
-16.696,00 €
-17.334,00 €
-17.989,00 €
-97.619,00 €
2014/6212090/9/0990 wgb gesco-personeel/Begraafplaatsen
-6.542,00 €
-6.673,00 €
-6.807,00 €
-6.943,00 €
-7.082,00 €
-7.223,00 €
-240.029,00 €
-247.293,00 €
-252.912,00 €
-258.646,00 €
-264.496,00 €
-270.468,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
7.200,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
1.450,00 €
-238.579,00 €
-245.843,00 €
-251.462,00 €
-257.196,00 €
-263.046,00 €
-269.018,00 €
-1.525.144,00 €
-2.812.616,00 €
-2.859.880,00 €
-2.870.499,00 €
-2.881.233,00 €
-2.842.083,00 €
-2.868.055,00 €
-17.134.366,00 €
PERS
Totaal uitgaven
-41.270,00 €
-1.533.844,00 €
Ontvangsten
2014000001
PERS
Lonen en Wedden
2014/7451000/9/0900 Inhoudingen maaltijdcheques/Sociale bijstand
8.700,00 €
Jef Wouters
2014/7451000/9/0990 Inhoudingen maaltijdcheques/Begraafplaatsen
Jef Wouters
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
Totaal uitgaven
Totaal ontvangsten
Totaal uitgaven en ontvangsten
49.396,00 €
49.396,00 €
49.396,00 €
49.396,00 €
49.396,00 €
49.396,00 €
-2.763.220,00 €
-2.810.484,00 €
-2.821.103,00 €
-2.831.837,00 €
-2.792.687,00 €
-2.818.659,00 €
Totale raming
8.700,00 €
296.376,00 €
-16.837.990,00 €
-16.837.990,00 €
Pagina
64
van
65
Gemeente Brecht
31-03-2014
Meerjarenplan
Totalen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
Totale uitgaven -31.736.631,00 € -29.459.148,00 € -30.980.142,00 € -31.458.077,00 € -30.112.416,00 € -30.222.579,00 € -183.968.993,00 €
Totale ontvangsten 29.404.031,00 €
Totale uitgaven en ontvangsten -2.332.600,00 €
28.896.044,00 €
30.404.279,00 €
30.924.780,00 €
29.516.595,00 €
29.669.431,00 €
-563.104,00 €
-575.863,00 €
-533.297,00 €
-595.821,00 €
-553.148,00 €
Pagina
178.815.160,00 €
-5.153.833,00 €
65
van
65