Stappenplan gesloten toetsvragen/examenvragen beantwoorden

Stappenplan gesloten toetsvragen/examenvragen
beantwoorden
Inleiding:
Het leren van een toets is vaak één, maar het is meestal ook heel lastig om op een goede
manier het antwoord te omschrijven of te kiezen. Vooral bij open vragen is het ingewikkeld
om te bedenken wat de docent van jou verwacht en welke kant hij/zij op wil met zijn
vraag.
Daarom hebben we voor jou 2 stappenplannen gemaakt om bij het goede antwoord te
komen én het op een overzichtelijke manier op te schrijven. Dit stappenplan gaat over
gesloten vragen.
Probeer het stappenplan eens uit bij het maken van opdrachten (niet voor een toets) om
te kijken hoe ze werken, en bedenk hoe je dit zou kunnen toepassen tijdens een toets.
1.1 Meerkeuzevragen:
Meerkeuzevragen zijn alle vragen met 3 of meer antwoordmogelijkheden. Vooral bij talen
(lees- en luistertoetsen) vind je dit soort vragen. Het lijkt vrij gemakkelijk, zo'n
meerkeuzevraag, want je hebt altijd kans dat je goed gokt. Maar de antwoorden lijken
vaak wel op elkaar en kunnen er ook voor zorgen dat je juist in de war raakt en gaat
twijfelen. Onderschat meerkeuzevragen dus niet!
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Stap 6:
Lees de vraag en bedenk zelf een antwoord wat jij logisch vindt.
Kijk welk antwoord het dichtst bij jouw eigen antwoord komt.
Heb je geen idee of staat er niets bij wat bij jou antwoord past?
Lees de tekst/vraag nogmaals, misschien heb je ergens overheen gelezen, of
moet je een woord opzoeken in het woordenboek (bij talen).
Er staan bij meerkeuzevragen altijd 1 à 2 antwoorden tussen die het echt
niet zijn. Zoek deze, en streep ze weg.
Kijk welk antwoord je nu het beste vindt passen bij de vraag. Als je nog
steeds geen idee hebt, zet dan even een streepje voor de vraag, zodat je er
later nog eens naar kijkt.
Weet je ook later nog geen antwoord? Gok op één van de antwoorden die je
nog over hebt (na het wegstrepen). Bij meerkeuze kan je beter iets invullen
dan niets, je hebt altijd kans dat je goed gokt.
Tips bij meerkeuzevragen:
– Taal: zoek onbekende woorden op: Is het een taal? Zoek in de
vragen/meerkeuzeantwoorden de woorden op die je niet kent. In de tekst kan je
hier best af en toe overeen lezen, maar een goed begrip van de vragen en
mogelijke antwoorden is essentieel.
– Taal: let op signaalwoorden: Signaalwoorden kunnen je helpen bij het zien
welke kant een tekst opgaat.
1.2 Ja/nee-vragen:
Gesloten vragen zijn alle vragen waarop je alleen met 'ja' of 'nee' moet antwoorden.
Meestal worden dit soort vragen gesteld over feitenkennis. Vaak staat er bij vakken zoals
Geschiedenis en Aardrijkskunde na zo'n gesloten vraag 'leg uit'. Dan geef je ja of nee als
antwoord, en voor de rest van de stappen kijk je bij de open vragen.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Weet je het antwoord van de vraag omdat je de feitenkennis paraat hebt?
Dan vul je het in, en ben je klaar.
Geen idee? Wat weet je wel over het onderwerp van de vraag? Door hierover
na te denken kan het gebeuren dat de rest van de feitenkennis je ook weer
te binnen schiet.
Nog steeds geen idee?Kan je andere vragen op je toets gebruiken om een
goede ingeving te krijgen?
Ga even verder, en kom later terug bij deze vraag.
Weet je het later ook niet, gok dan een antwoord, want je hebt altijd 50%
kans dat je goed gokt.
1.3 Of/of-vragen
Dit zijn vragen waarbij je tussen twee (of meer, maar een beperkt aantal) dingen moet
kiezen. Ook hierbij gaat het weer om feitelijke kennis waar je verder niet heel veel mee
hoeft te doen. Denk aan waar/niet waar, leefden mensen op het land of vooral in de stad,
et cetera. Ook voor dit soort vragen geldt dat er vaak 'leg uit' bij staat. Voor een
stappenplan voor dat onderdeel kun je weer kijken bij de open vragen.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Stap 4:
Stap 5:
Weet je het antwoord van de vraag omdat je de feitenkennis paraat hebt?
Dan vul je het in, en ben je klaar.
Geen idee? Wat weet je wel over het onderwerp van de vraag? Door hierover
na te denken kan het gebeuren dat de rest van de feitenkennis je ook weer
te binnen schiet.
Nog steeds geen idee? Kan je andere vragen op je toets gebruiken om een
goede ingeving te krijgen?
Ga even verder, en kom later terug bij deze vraag.
Weet je het later ook niet, gok dan een antwoord, want je hebt altijd kans
dat je goed gokt.