te lezen - Stichting Veteranenziekte

Vorige week haalde ik mijn knipselmap op, een map die ik was gaan aanleggen na de
legionella uitbraak op de West-Friese flora van 1999 hier in Bovenkarspel op een steenworp
afstand.
Ik had de map meegegeven aan Job Groenewegen; hij was de filmcineast die de dvd
‘Legionella…leeft!’ in 2009 voor onze stichting heeft gemaakt. Hij is vorig jaar, op een leeftijd
van amper 50 jaar, volkomen onverwachts overleden.
Bij het doorbladeren van de map ervoer ik weer de enorme machteloosheid die we allen op
en vanaf 12 maart 1999 hebben gevoeld. Op dat moment 2 bekende doden en 150
onbekende slachtoffers verspreid over de ziekenhuizen Hoorn, Haarlem, Den Helder en
Emmeloord. Toen diezelfde avond het bericht via de media werd verspreid, bleek dat er in
veel meer ziekenhuizen mensen waren opgenomen en dat het aantal slachtoffers de 250
oversteeg. In april overleed een van mijn vrienden als het 22e slachtoffer.
Bij de markeringsbijeenkomst op maandag 28 juni 1999 opende de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. E. Borst-Eilers haar toespraak met een citaat van de
Franse bacteriedeskundige René Dubois die de essentie van de uitbraak duidde:
“Iedere poging van de mens om de wereld te modelleren leidt tot vele onbekende gevolgen.
Het lot van de mensheid zal een gok blijven omdat de Natuur op een onbewaakt ogenblik en
op onvoorziene wijze zal terugslaan.”
Bij de onthulling van deze bomentuin en dit monument eind 2000 noemde mevrouw Borst
de legionellaramp van 1999 voor haar als de meest ingrijpende gebeurtenis van haar
ministerschap. Er waren toen 32 dodelijke slachtoffers bekend, een aantal dat in 2002 was
opgelopen tot boven de 50.
Wij zijn nu 15 jaar verder en onze strijd is nog steeds niet gestreden; wekelijks horen we,
ondanks protocollen en inspecties, van besmettingen in binnen- en buitenland. Gelukkig
leidt dit steeds minder tot dodelijke ongelukken, maar de mensen dié besmet raken hebben
soms een hele lange weg te gaan om weer in de buurt van hun oude conditie te geraken.
Eind van dit jaar houden we dan ook een groot congres voor opdrachtgevers,
installatieadviseurs, installateurs, waterbedrijven en eindgebruikers zoals
woningbouwcorporaties en zorginstellingen, met als titel:
‘Legionellapreventie: Samen maken we de keten sterker dan de sterkste schakel’.
Dames en heren,
Ik wil ik nu graag een moment van stilte waarbij we, naast alle slachtoffers van
legionellabesmettingen, ook Job Groenewegen en Els Borst-Eilers gedenken. Els Borst-Eilers
was voor onze stichting een continue vraagbaak; zij droeg de stichting een warm hart toe.
………………………………….
Mevrouw de burgemeester, wilt u nu namens de gemeente Stede Broec bloemen leggen.