Aanmelden partner - NN CDC Pensioenfonds

Aanmelden partner
Aanmelden partner
Woon je samen? Je kunt met dit formulier je partner aanmelden bij NN CDC Pensioenfonds. Je ontvangt bericht als jouw
aanmelding door het pensioenfonds is geaccepteerd. Zo zorg je ervoor dat je partner pensioen ontvangt, mocht je overlijden.
Hebben jullie allebei het formulier getekend, stuur het dan samen met de bewijsstukken op naar:
NN CDC Pensioenfonds
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
1. Jouw gegevens
Naam
Geboortedatum
dag
maand
jaar
Klantnummer
Burgerservicenummer
Adres
Postcode + woonplaats
postcode
woonplaats
2. De gegevens van je partner
Naam
man
vrouw
Geboortedatum
dag
maand
jaar
Burgerservicenummer
1
PSF: 02.04.01.03
Duidelijk over dadelijk
Aanmelden partner
3. Voorwaarden
Voor het accepteren van de aanmelding van je partner voor partnerpensioen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan zal de aanmelding niet worden geaccepteerd door NN CDC Pensioenfonds. Je hoeft het
formulier dan niet terug te sturen.
••••
••
••
Je woont minder dan vijf jaar samen:
Jij en je partner voeren minimaal zes maanden onafgebroken een gezamenlijke huishouding.
Jij en je partner zijn ongetrouwd en zijn geen geregistreerd partnerschap aangegaan.
Jij en je partner hebben een notariële samenlevingsovereenkomst waaruit jouw
onderhoudsverplichting ten opzichte van je partner blijkt.
Jij en je partner zijn geen familie van elkaar in rechte lijn (ouder-kind, grootouder-kleinkind).
4. Bewijsstukken
Woon je minder dan vijf jaar samen en wil je je partner aanmelden voor partnerpensioen?
••••
Dan dien je ons de volgende zaken te sturen:
Een kopie van jouw notariële samenlevingsovereenkomst.
Recente uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van jezelf en jouw partner.
Vraag hiervoor bij je gemeente naar een historisch overzicht van adresgegevens van jullie allebei en stuur ons dat.
Woon je vijf jaar of langer samen en wil je je uw partner aanmelden voor partnerpensioen?
••
Dan dien je ons de volgende zaken te sturen:
Recente uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van jezelf en jouw partner.
Vraag hiervoor bij je gemeente naar een historisch overzicht van adresgegevens van jullie allebei en stuur ons dat.
Let op: Door ondertekening van dit formulier verklaar je dat je de plicht hebt je partner te onderhouden.
5. Wijzigingen doorgeven
Je bent verplicht ons in kennis te stellen van voor het pensioenfonds van belang zijnde gegevens. Zo dien je ons direct te
informeren als het partnerschap is geëindigd. Bij gebreke hiervan kunnen wij jou aansprakelijk stellen voor hieruit voortvloeiende
kosten. Teveel uitgekeerde pensioenbedragen zullen worden verrekend of teruggevorderd.
6. Ondertekening
Datum en plaats
dag
maand
jaar
woonplaats
Jouw handtekening
De handtekening
van je partner
2
PSF: 02.04.01.03
Duidelijk over dadelijk