Fore basis - Golfclub Meerssen

Golfclub Meerssen
Van het Bestuur
Bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Leden
Winterstop?
We schrijven 22 oktober
2012. In ons Clubhuis
komen de kaarten op
tafel. De wintercompetitie van de golfbridge gaat van start. Ruim 30 golfende
bridgers, of andersom, een enkele country
lid uitgezonderd, ontmoeten elkaar in de
winter wanneer er minder gegolfd wordt,
aan de bridgetafel. Ze hebben er zin in!
De sfeer is prima en buiten is het druk.
Een van die zeldzame mooie nazomerdagen terwijl de herfst al een prachtige
kleurenpracht tovert op en rond de baan.
Velen hebben die dag benut om nog een
balletje te slaan. Ook zij hebben er zin in.
Wie zou er nu niet genieten van dat
prachtige weer, van leuk gezelschap en
van een uitdagend spelletje. Het wachten,
ja zo druk was het, wordt op de kop toe
genomen.
Commissies:
Baan
Clubhuis
Jeugdgolf
Marshals
Opl. Regel & HCP
Publiciteit
Sponsor
Wedstrijd
Hans Albersen
Theo Reijnen (a.i.)
Jacqueline Lintzen
Jacques Bours, Frank
Janssen, Theo Reijnen
en Gerard Stijnen
Henk Ramakers
Niek van den Munckhof
Peter Faessen
en Wim Dupont
Henk Ramakers
Maarten Ponjé
Jack Houbiers
Henk van de Wal (a.i.)
Jacques Bours
Ledenadministratie:
Mientje Gielen
043-364 2185
[email protected]
Golflessen:
043-363 7295
Mike Mulder
of 06-55 17 36 26
Secretariaat / Penningmeester:
Postbus 45, 6240 AA Bunde
Bank:
Rabobank Maastricht e.o. 11.65.06.954
Golfbaan:
Heiveld 4, 6241 EK Bunde
Heiveldcomplex, C-status, 9 holes
E-mail: [email protected]
Internet: www.golfclubmeerssen.nl
Telefoon Clubhuis: 043-365 2756
Redactie “FORE”:
Jack Houbiers, Hendrik-Jan Schornagel,
Frank Smeets, Willy Hupkens en Charles
van Woerden.
P/a Postbus 45, 6240 AA Bunde
Tel: 06-30 79 75 78
E-mail: [email protected]
Vormgeving “FORE”:
Redactie “FORE”
Druk “FORE”:
Drukkerij Maenen b.v., Meerssen
19e jaargang nr 4, december 2012
Toen ik dat tafereel binnen en buiten aanschouwde, zei iemand tegen me: ”Je zult
als voorzitter wel trots zijn op zo’n club.”
Dat kon ik hem volmondig en van harte
bevestigen.
Het is ook een club om trots op te zijn. De leden zijn dat ook. Hoe vaak hoor je
iemand niet zeggen dat de baan er weer
prachtig bij ligt en dat het een genoegen is
er op te spelen. En hup daar gaat weer een
bal richting ecologische hoofdstructuur!
Liggen laten, helaas. We hebben regels en
die behoren we na te leven. De komende
tijd zullen we in ons Clubblad FORE en
onze Nieuwsbrief @FORE nog wat aandacht besteden aan regels en waarom ze
zijn zoals ze zijn. Zodat we wat meer
begrip hebben voor de situatie op de baan.
1
We schrijven 26 november 2012.
Algemene Ledenvergadering met de
gebruikelijke agendapunten, een enkel
discussiepunt maar vooral een goede
sfeer. Met aandacht voor de mensen die
onze Golfclub nog wat meer dan anderen
koesteren. We nemen afscheid van commissievoorzitters, van Luc Theunisz, Roel
Zuidema en Denis Lintzen. Elders in deze
FORE leest u een in memoriam van Henri
Creemers. En we nemen afscheid van Paul
Rietveldt, jarenlang penningmeester met
veel hart voor onze club.
In de ledenvergadering wordt hij bij acclamatie benoemd tot tot Lid van Verdienste.
En zo gaan we de winter in. Voetballers
hebben dan een winterstop. Wij kunnen
door blijven spelen zolang de vorst ons
dat niet belemmert of een pak sneeuw het
witte balletje niet camoufleert.
In diezelfde winter gaat het bestuur
samen met werkgroepen aan de slag om
de toekomst van onze club in beeld te
brengen en te bepalen wat daar aan
investeringen bij hoort. En welke wensen
wel of niet reëel zijn. Daar komen we bij
de leden op terug, in de reguliere overleggen maar een enquête staat eveneens op de
rol. We hopen dan in het voorjaar van
2013 spijkers met koppen te kunnen slaan.
Voor het zover is: fijne feestdagen, tot de
nieuwjaarsreceptie van zondag 13 januari
2013 in ons Clubhuis en kom spelen, zo
vaak u kunt en wilt. De baan is (bijna)
altijd open!
Hans Albersen
Voorzitter
In Memoriam Wynand Wijnen
Golfclub Meerssen heeft kennis genomen
dat ons lid Wynand Wijnen op 21 november 2012 is overleden.
Wynand was sinds 1995 lid van onze
club. In 2012 is hij vanwege gezondheidsredenen country lid geworden.
Wij wensen zijn familie, vrienden en
bekenden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Het Bestuur
Inleveren kopij voor het eerste nummer van FORE
Kopij voor de volgende FORE, no. 1 van 2013, gaarne inleveren vóór
17 februari 2013.
Dit kan bij voorkeur via ons e-mail adres “[email protected]”, maar desgewenst ook bij een van de leden van de Redactie.
Foto- en ander (beeld)materiaal graag in jpeg of tif formaat. Een gewone fotoafdruk
of geschreven / getikte tekst kan natuurlijk ook!
Foto’s gemaakt met een mobiele telefoon zijn onbruikbaar voor drukwerk.
U vindt de nieuwe uitgave van FORE in maart 2013 in uw brievenbus.
2
FORE 2012 nr 4
In Memoriam Henri Creemers
Helaas moesten wij vernemen dat onze
oud voorzitter van de Baancommissie
Henri Creemers op 12 november is
overleden.
Henri werd in 1938 geboren in
Maastricht en dat kon men aan zijn
spraak nog steeds horen, ondanks dat hij
al op 17-jarige leeftijd naar het noorden
verhuisde. Hier haalde hij zijn doctorstitel
in de chemie en hij ging vervolgens
werken voor DSM.
Voor dit bedrijf vertoefde hij vaak in het
buitenland, veel de Aziatische landen en
vooral Japan. Reizen was dan ook zijn lust
en leven.
Vaak bezocht hij ook met zijn familie, zijn
vrouw Marie José, drie dochters en kleinkinderen zijn appartement in Zwitserland.
Ook had hij veel belangstelling voor literatuur, filatelie en mini spoorwegen.
Maar ook sporten vond hij belangrijk.
Meer dan 20 jaar was hij lid van een
vrienden volleybalclub.
Na een werkzaam
leven werd Henri
samen met zijn
vrouw lid van
onze Golfclub.
Begrijpelijk, want
een van zijn
schoonzoons is
golfpro.
In zijn schaarse
vrije tijd vervulde
hij vaak de taak
van voorzitter bij
diverse verenigingen, zoals de filatelistenvereniging Probus Grensmaas, het school-
FORE 2012 nr 4
bestuur in Geleen en ook de Baancommissie bij Golfclub Meerssen maakte
dankbaar gebruik van zijn aangeboren
eigenschappen. Stiptheid, redelijkheid,
trouw, vriendschap zonder veel woorden,
eruditie en ervaring, eigenschappen die in
Henri verenigd waren. Een innemende
persoonlijkheid, die met al zijn kwaliteiten toch bescheiden bleef. Was dit de
reden dat zoveel mensen graag met hem
omgingen?
Niet alleen zijn vrienden van onze
Baancommissie zullen hem missen, maar
ook vele anderen.
De vrijdagmorgen op onze Golfbaan was
hem heilig. Dan kon hij zich uitleven in
zijn werk buiten. Geen keer sloeg hij over,
als dit niet noodzakelijk was.
In de afscheidswoorden bij de uitvaart
werd zijn Baancommissie dan ook speciaal benoemd.
De leden van deze commissie en velen
daarbuiten zullen zijn overlijden als een
groot verlies ervaren.
Wij wensen Marie
José, zijn dochters, familie en
naaste vrienden
veel sterkte om
het verdriet door
het wegvallen van
Henri te verwerken en te dragen
Namens de
Baancommissie
Interim voorzitter
Henk Ramakers
3
Van de Redactie
Het jaar is voorbij gevlogen. En voor u ligt de laatste FORE van 2012. Dit is
ook de allerlaatste FORE waaraan ik een
steentje heb mogen bijdragen.
In deze FORE treft u een mix aan artikelen
aan. Om maar te beginnen met de vertrouwde “De negen holes van …”
Deze keer weer geschreven door Frank
Smeets. Verder een aantal leuke wedstrijdverslagen. Ook de jeugd heeft weer haar
steentje bijgedragen. Aan de hand van de
Marshals worden we opnieuw geattendeerd
op de veiligheid door de baan. Er is ook
weer een aardige dubbele “Golf-Knipoog”.
Vraagt u zich wel eens af hoe het ledenbestand van onze Golfclub is samengesteld?
U kunt het lezen in deze uitgave.
Komt u regelmatig een ronde lopen op onze
Golfbaan of een bezoek brengen aan ons
Clubhuis? Dan zal het “Gulpener” logo op
de gevel van ons Clubhuis u niet ontgaan
zijn. In ons Clubhuis worden sinds enkele
weken diverse bieren van Gulpener Bierbrouwerij getapt. In deze FORE stelt
Gulpener zich voor aan onze Golfclub.
Pieter gefeliciteerd met je 1e prijs bij de
Open Limburgse Jeugdkampioenschappen
Golf! Pieter Dupont, lid van onze Golfclub,
behaalde dit kampioenschap in oktober op
Golfcomplex De Golfhorst in Horst America.
Een fantastische prestatie.
juist om een langere bijdrage. Uw bijdragen
en ideeën zijn altijd welkom. Dat geldt ook
voor foto’s. Wilt of kunt u niet zelf een stukje
schrijven, dan kunt u de Redactie altijd tippen over het onderwerp dat u in gedachte
heeft. Zij gaan er dan mee aan de slag.
Wilt u “auteur” worden met een eigen serie
in de FORE? Dat kan! Het zou aardig zijn als
een lid van onze club gedurende bijvoorbeeld één jaar een serie artikeltjes voor in de
FORE wil schrijven. Dat mag geheel in eigen
stijl. Als u dat wilt doen, dan verneemt de
Redactie FORE dat graag van u (via
[email protected]).
Helaas heeft de Redactie FORE nog geen response gehad op de oproep in de voorgaande
FORE. Het is al langer bekend dat ik aan het
einde van dit jaar stop als voorzitter van de
redactie. Binnen onze club met zo’n 500
senior leden is er vast wel iemand die de
eindredactie van ons prachtige Clubblad van
mij wil overnemen. Hebt u belangstelling om
aan de slag te gaan in 2013? Neem dan
contact op met de Redactie FORE. Dat kan
via [email protected] De Redactie
FORE kijkt met veel belangstelling uit naar
enthousiaste reacties.
Hendrik-Jan, Frank, Willy en Charles,
bedankt voor jullie aandeel in onze FORE!
En de prettige en gezellige samenwerking in
onze Redactie.
Lees en bekijk dit allemaal verderop in dit
nummer. Veel plezier ermee!
Meer is er deze keer niet te zeggen. Behalve
dat ik u namens de Redactie FORE heel prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling
wens. Graag hoop ik u in 2013 in goede
gezondheid op onze Golfbaan of in ons
Clubhuis te mogen ontmoeten.
De Redactie FORE is telkens weer verheugd
met kopij voor ons Clubblad. Daarbij maakt
het niet uit of het gaat om een kort stukje of
Met golfgroet,
Jack Houbiers
Voorzitter Redactie FORE
4
FORE 2012 nr 4
De nieuwe foto camera van onze Golfclub
Het oude, bekende fototoestel van onze club is deze zomer stuk gegaan.
Een nieuwe digitale camera is aangeschaft.
Een veel moderner toestel met heel veel mogelijkheden…
Na meerdere testen en zo gemakkelijk mogelijke standaardinstellingen voor een goed
resultaat, werd een eenvoudige instructie geschreven die in de cameratas zat.
Wat blijkt:
● Lezen is moeilijk…
● Iedereen heeft verstand van camera’s…
● Alle knoppen worden gebruikt…
● Het is zelfs iemand gelukt om de basisinstellingen van de camera te wissen…
● En dan zijn bijvoorbeeld alle datumgegevens verdwenen…
● En wanneer was welk evenement ook weer…?
Wat nu:
● De basisinstellingen op de camera zijn hersteld
● Er is een nieuwe instructie gemaakt die aan de camera hangt.
● LEES DEZE EERST voordat je de camera gebruikt!
● En blijf van alle andere instellingen af.
Heel veel dank:
● De Redactie FORE is u dankbaar als u zich hier aan houdt.
● En zo niet: geen goede foto’s…
● En dus geen plaatsing in ons clubblad FORE of onze nieuwsbrief @FORE…
Zo simpel is dat…
Hendrik-Jan Schornagel
FORE 2012 nr 4
5
Paul Rietveldt Lid van Verdienste
Na jarenlang penningmeesterschap - met veel hart voor onze club - wordt afscheid
genomen van Paul Rietveldt. In de Algemene Ledenvergadering van 26 november is hij
bij acclamatie benoemd tot Lid van Verdienste.
Ledenbestand Golfclub Meerssen (1 december 2012)
Onze club telt 573 leden, hiervan zijn er 507 senior lid en 66 junior lid.
Leeftijdscategorie
Jonger dan 22 jaar
22 - 40 jaar
41 - 60 jaar
61 - 75 jaar
75 jaar en ouder
Totaal
Man Vrouw
46
20
16
11
111
82
153
100
22
12
348
225
Totaal
66
27
193
253
34
573
In %
11,5
4,7
33,7
44,2
5,9
100,0
Gemiddelde
leeftijd
Junioren
Senioren
Totaal
14,0
60,3
54,9
Van onze leden woont het overgrote deel in de gemeente Meerssen, nl. 336 leden.
Hiervan wonen er 152 in Bunde, 138 in Meerssen, 32 in Ulestraten en 14 in Geulle.
Maastricht is de woonplaats van 118 leden. Verder wonen er 109 leden in andere
gemeenten in Zuid-Limburg en 10 leden elders (buiten Zuid-Limburg of over de
grens).
Voor liefst 546 leden is Golfclub Meerssen de home club.
Bron: Verslag 2012 met betrekking tot de Ledenadministratie.
FORE 2012 nr 4
7
Een berichtje van de Marshals
Hole 4 t/m Hole 6
Het is weer tijd voor een artikeltje in de
FORE over de baan én de veiligheid door
de baan.
Wij waren aanbeland bij Hole 4. Normaal
gesproken geen enkel probleem, ware het
niet dat kort voordat dit stukje geschreven
werd, de boel een beetje op zijn kop werd
gezet: wisseling van de afslag-tees. Het zal
u zeker niet zijn ontgaan.
Een minuscuul draadje vertelt je op dit
moment hoe je moet lopen vanaf Hole 3
naar Hole 4. Een onwennige situatie,
waaraan nog velen moeten wennen. Wat
betreft afslaan en veiligheid is er geen
probleem. De bomen aan de rechterzijde
geven voldoende bescherming voor de
spelers op Hole 7. Hoewel een goede
afslag, maar teveel op rechts vraagt toch
enige aandacht voor de spelers op Hole 7.
Toch opletten dus.
De tee op Hole 5 geeft weinig problemen,
doch ook hier aandacht voor de spelers op
Hole 6. Een ferme klap kan ook wel eens
terecht komen bij de afslag van Hole 6,
vooral wanneer spelers hun golfkarren
niet aan de kant van de bank en het net
neerzetten.
Voor medespelers is Hole 6 de meest veilige.
Hier kan bijna niets misgaan. Hole 7, 8 en
9 bekijken wij een volgende keer.
Iets anders nu
Afgelopen periode mochten we vaak
genieten van goed weer en van de prima
toestand van de baan.
Enig ongemak ontstond echter bij het prepareren van Hole 1 door de baan. Grond
en zand werden bijgevuld. Het goede
weer (regen en zon) zorgde ervoor dat de
FORE 2012 nr 4
baan zich snel herstelde. De greens liggen
er schitterend bij.
Uit voorzorg heeft onze greenkeeper Hans
de wintergreens alvast klaargemaakt. En hoe.
Het kunnen wel normale greens zijn, zo
mooi. Zoals het hoort zijn er blauwe paaltjes
in de winterholes gestoken. Dit wil zeggen
GUR, dus niet bespelen en niet belopen. Bal
oppakken en buiten de GUR droppen.
Helaas, ongelooflijk om te zien hoeveel
mensen doodgemoedereerd met hun golfkarren over de wintergreens heen rijden.
Ten einde raad heeft Hans er maar een
flinke kalkstreep omheen getrokken.
Het zou mij echter niet verbazen als er
toch spelers over de wintergreens heen
lopen en zich afvragen waar dit allemaal
toe dient. Als je dat niet weet vraag het
dan aan je medespelers. Want zij weten
het hopelijk wel.
Volgende punt van ergernis
De mensen van onze Baancommissie werken
zich vaak uit de naad om de baan optimaal in
orde te brengen. Allemaal vrijwilligers en
de meesten al een beetje op leeftijd. Ook
zij zijn er trots op dat ONZE baan er zo
mooi bij ligt. Een beetje respect tonen is
hier op zijn plaats. Bijvoorbeeld door de
bunkers aan te harken en de harken weer
terug te leggen waar zij moeten liggen,
namelijk in de houders.
Binnenkort zal het weer omslaan en moeten wij ons aanpassen aan winterse omstandigheden. Hou hiermee rekening en
hou de veiligheid voor de andere golfers
en…. voor je zelf in de gaten.
Namens de Marshals wens ik u alle goeds.
Henk Ramakers
9
Gulpener Bierbrouwerij
Komt u regelmatig een ronde lopen op
onze Golfbaan of een bezoek brengen aan
ons Clubhuis? Dan zal het “Gulpener”
logo op de gevel van ons Clubhuis u niet
ontgaan zijn. In ons Clubhuis tappen wij
sinds enkele weken namelijk diverse bieren
van Gulpener Bierbrouwerij.
In deze FORE stelt Gulpener zich voor aan
onze Golfclub.
Gulpener Bierbrouwerij
De Gulpener Bierbrouwerij, al sinds 1825
een zelfstandige familiebrouwerij en gevestigd in Gulpen, is als enige brouwerij in
staat echt Limburgse bieren te brouwen.
Naast dat ze enkel door mergel gezuiverd
water uit eigen bronnen gebruikt voor
haar bieren, worden de gerst, tarwe, rogge
en spelt samen met tientallen boeren op
500 hectare akkerbouwgrond milieuvriendelijk geteeld. De brouwerij heeft zelfs
eigen hopvelden in het nabij gelegen dorpje
Reijmerstok.
Beloond met keurmerken
Door onze manier van ondernemen en
produceren zijn we inmiddels ‘beloond’
met een aantal keurmerken die bewijzen
dat we al goed bezig zijn. Zo worden al
onze bieren als enige brouwerij volgens
de strenge normen van het Milieukeur
gebrouwen en is de Gulpener Biologischrange (ur-pilsner, ur-amber en ur-weizen) voorzien van het EKO-keurmerk en
tevens volledig klimaatneutraal.
Ook zijn al onze bieren een Erkend
Streekproduct. Producten met dit keurmerk worden op een duurzame wijze
geteeld, geproduceerd en bewerkt in een
en dezelfde streek.
De brouwerij onderscheidt zich, aldus
velen, door het feit dat ze haar bieren
brouwt op een duurzame wijze; oog voor
de natuur en hart voor de mensen die het
moeten maken. Dit alles met als doel de
lekkerste bieren te brouwen.
Voor meer informatie: www.gulpener.nl
De oogst van de hop, die jaarlijks plaatsvindt in de maand september, geschiedt
door de eigen medewerkers en vrienden
van de brouwerij. Een ware happening
waarvan inmiddels jaarlijks enkele duizenden wandelaars/bezoekers getuige zijn.
FORE 2012 nr 4
Op de Toekomst!
De medewerkers van de B.V. Gulpener
Bierbrouwerij
11
Dé wintercollectie, nú verkrijgbaar bij:
ONZE MERKEN:
ARMANI JEANS, STROKE BY BERRY TIELENS, EMU AUSTRALIA,
TWINSET, ST.EMILE, CIRCLE OF GENTLEMEN, LUISA CERANO,
BEENMODE VAN FALKE
Xclusief Damesmode | Gasthuisstraat 1, 6231 JV Meerssen
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 | zaterdag 10.00 - 17.00
+31 (0)43-3581248 | www.xclusiefdamesmode.nl
Nieuwjaarsreceptie
zondag 13 januari 2013
15.00 uur in ons Clubhuis
U bent van harte welkom!
Golf Knipoog
Uitspraken van bekende golfers, opgetekend door Aubrey Malone en voor u geselecteerd
door Charles van Woerden.
Golf is het enige spel waarbij de slechtste
speler het meeste geluk heeft. Hij haalt er meer
oefening en plezier uit, omdat de goede speler
zich zorgen maakt om het kleinste foutje, terwijl
de slechte speler er te veel maakt om er zich
zorgen om te maken.
David Lloyd George
Golf is populair omdat het het beste spel ter
wereld is om slecht in te zijn. De slechtste
speler krijgt immers de meeste punten.
A.A. Milne
FORE 2012 nr 4
13
Openingstijden Clubhuis tot eind maart 2013
maandag
11.00 - 15.00 uur
dinsdag
11.00 - 15.00 uur
woensdag
11.00 - 15.00 uur
donderdag
11.00 - 15.00 uur
vrijdag
11.00 - 20.00 uur
zaterdag
11.00 - 17.00 uur
zondag
11.00 - 17.00 uur
Openingstijden
van het Clubhuis zijn
op zaterdag en zondag
verlengd tot 17.00 uur
Het is binnen warm en gezellig
Advertentie
Toerkoop
Limburgse Jeugdkampioen: Pieter Dupont
Op zondag 21 oktober werden de Open
Limburgse Jeugdkampioenschappen Golf
gehouden op Golfcomplex De Golfhorst in
Horst America. Men kon inschrijven in 2
categorieën: tot HCP 14 en HCP boven 14.
Pieter Dupont, lid van onze Golfclub, deed
mee in de boven 14 groep. In zijn categorie speelden maar liefst 75 deelnemers
van bijna alle Limburgse golfclubs. Het
was die ochtend behoorlijk mistig en bij
Pieter’s eerste afslag was de green niet
zichtbaar. Allengs werd het zicht beter en
de temperatuur hoger. Zij die wel eens op
De Golfhorst gespeeld hebben, weten dat
het een oude vuilnisbelt is met de nodige
hellingen, diverse blinde holes en ook nog
aardig wat water.
Voorwaar geen gemakkelijke baan.
Na de eerste negen kwam Pieter redelijk
tevreden van de baan met 19 Stableford
punten.
De tweede negen gingen nog iets beter
waardoor de eindscore op 42 Stableford
punten uitkwam. Later bleek dit de winnende score van de dag en was Pieter’s
kampioenschap een feit. Een prima prestatie in een veld van 75 deelnemers.
Stimulans
En voor Pieter een stimulans om nog meer
energie in zijn sport te steken. Hij wil heel
graag na het CIOS de opleiding voor golfleraar gaan volgen aan de NGF Golfacademie.
Een trotse vader,
Wim Dupont
De trotse winnaars. Rechts op de foto Pieter Dupont.
FORE 2012 nr 4
15
“De 9 holes van.....”
De negen holes van...Gaye Van Denderen
Iedere golfliefhebber is wel bekend met
de term The Masters. Deze green jacket
wedstrijd in Amerika wordt gespeeld om
veel geld maar ook vooral om de eer en
de eeuwige roem. Namen als Nicklaus,
Woods, Mickelson, Faldo en Olazabal
waren illustere winnaars en er zullen nog
vele volgen.
Natuurlijk heeft onze club zijn eigen
Masters. Op ons kleine eigen “Augusta”
werden ook dit jaar weer de Masters
gespeeld, een wedstrijd met alle winnaars
van het afgelopen seizoen. Dit jaar won
Jan Doorenbosch bij de mannen en Gaye
van Denderen bij de vrouwen.
In deze negen holes komt Gaye van
Denderen aan het woord. Zij is een voor
velen graag gezien clublid dat geregeld
een balletje op onze Golfbaan slaat.
Hole 1: Gaye stelt zich voor
“Ik ben docente Engels op het Stella Maris
College in Meerssen, bij HBO Nederland
in Weert en freelancer bij het Talencentrum van de UM.”
Een bezige bij als het gaat om teaching
oftewel het les geven in het Engels. Haar
hobby’s zijn golf spelen en lezen van
voornamelijk Engelse boeken.
Hole 2: Wanneer, waarom en hoe ben je
begonnen met golf en wanneer lid geworden van onze Golfclub?
“In de zomervakantie van 1972 had ik
een maandkaart gekregen van mijn oom
voor Belvoir Park Golf Club in Belfast en
speelde ik daar dagelijks met mijn nichtje.
Twee neefjes waren ook lid en een daarvan heeft me de swing geleerd. Daarna
16
heb ik jarenlang geen club meer aangeraakt, behalve enkele rondjes met mijn
zus op de kleine baan in Brunssum en een
paar golfwedstrijden met collega’s van het
werk in Londen. Via een clinic van tennisclub Volharding kwam ik er pas achter,
dat er een kleine golfclub in Bunde was en
toen was het kwaad geschied. Inmiddels
ben ik al ruim 10 jaar verslaafd aan deze
sport.“
Hole 3: Hoe zie jij de toekomst in de golfsport en de toekomst van Golfclub
Meerssen?
“Golf wordt steeds populairder en minder
elitair. Onze Golfclub heeft een ideaal
baantje om even een rondje te lopen, dus
die wachtlijst zal wel blijven.”
Hole 4: Wat maakt Golfclub Meerssen
zo’n bijzondere golfclub en waarom zouden mensen hier lid moeten worden?
“Er heerst hier een ongedwongen sfeer;
iedereen kan hier spelen en vindt makkelijk aansluiting; bovendien hebben we een
pittig baantje, waar voor iedere speler,
met welke handicap dan ook, wel een uitdaging ligt.“
Hole 5: Wat vind jij dat er verbeterd
moet/kan worden binnen onze club?
“Eigenlijk ben ik best tevreden, al mag ons
Clubhuis in het winterseizoen bij mooi
weer best open blijven tot het donker is.
Gegadigden die zich geroepen voelen
kunnen contact opnemen met de voorzitter
van de Clubhuiscommissie Niek van den
Munckhof.”
Hole 6: Heb je een voorkeur voor een
bepaalde clubkeuze en waarom?
“De Sandwedge voor hoge ballen uit de
bunker en over de bomen en de vijver
heen.”
FORE 2012 nr 4
de belangstelling verheugen van veel
Greenfee spelers.”
Hole 9: Hoe zit het met je regel- en etiquettekennis en ben je daar bewust mee bezig
door de baan?
“De regelkennis is redelijk en ja, je kunt
die regels ook in je voordeel gebruiken,
denk maar aan Matchplay-wedstrijden.
Als je ze niet goed kent, kost dat je vaak
punten. Gedegen regelkennis zou voor
iedereen een must moeten zijn.”
Hole 7: Wat doe je actief om je golfhandicap op niveau te houden?
“Veel oefenen en af en toe naar een grote
baan om mijn handicap te testen.”
Hole 8: Op welke baan zou je nog wel
eens willen spelen en waarom of op
welke mooie baan heb je al eens
gespeeld?
“Crossmoor, een heerlijk rustige baan,
midden in de natuur en echt mooi aangelegd. Speel hier één maal per jaar, maar
kom maar niet boven de 36. Misschien
komend jaar... Golf- en Countryclub
Crossmoor te Weert heeft een van de
mooiste banen in Limburg en mag zich in
Gaye bedankt voor het interview.
Het weer begint langzaam slechter te worden en de dagen worden snel korter.
Automatisch betekent dit dat ook de uren
die we op onze baan kunnen spelen verminderen. Laten we met zijn allen nog profiteren van de droge momenten en zolang
het kan elkaar nog begroeten op de club.
Bij Golfclub Meerssen en zeker in ons
Clubhuis is genoeg te doen. Dit is de laatste negen holes van dit jaar. Tot slot wens
ik iedereen veel leesplezier en fijne dagen
richting de kerst toe.
Frank Smeets
Jubileumdonatie voor De Zonnebloem Groot Meerssen
Ter afsluiting van het Zilveren jubileumjaar van Golfclub Meerssen is op
maandag 26 november 2012, voorafgaande aan de Algemene Leden
Vergadering, aan De Zonnebloem Groot
Meerssen een cheque uitgereikt ter
grootte van € 750,00.
FORE 2012 nr 4
17
18
FORE 2012 nr 4
Vanuit de Wedstrijdcommissie
Het was een druk jaar voor de Wedstrijdcommissie. Het gewoonlijke intensieve
wedstrijdprogramma, aangevuld met een
week activiteiten in het kader van het 25
jarig jubileum, lag op ons bordje.
Veel wedstrijden mogen organiseren
We hebben in 2012 weer die vele wedstrijden mogen organiseren. Dat slaagde
doordat veel leden daar enthousiast aan
hebben deelgenomen. Daarmee bereikten
we een van de doelen: het bieden van de
gelegenheid om in wedstrijdverband de
golfvaardigheid op peil te houden en voor
het handhaven van de handicap voldoende “kaarten te lopen”.
Weergoden werkten goed mee
De weergoden waren ons gelukkig heel
vaak gunstig gezind: ik kan me niet herinneren dat dit jaar mijn regenkleding uit
de tas is gekomen. We zagen bovendien
een goede deelname aan de diverse gezelligheidswedstrijden, en een constante
deelname bij de qualifying wedstrijden.
De RABO-beker kende een spannende
finale, met zowel bij de dames als bij de
heren op de laatste dag nog meerdere
kanshebbers voor de overwinning.
Aanpassingen in 2013
Is nu alles gegaan zoals we ons dat hadden voorgesteld? Nee, we hebben gezien
dat er iets extra’s nodig is om het aantal
leden dat aan de activiteiten deelneemt op
peil te houden, of liefst uit te breiden. We
proberen dan ook om in 2013 naast het
gebruikelijke programma enkele accenten
te wijzigen. We werden verrast door de
grote deelname aan activiteiten zonder
voorafgaande inschrijving. Die willen we
dan ook iets uitbreiden.
FORE 2012 nr 4
De GCM on Tour kende, zeker vanaf september, minder deelnemers. Die tours
gaan we wat verminderen. Ook door het
groeiende aantal golfbanen, dat met een
“najaarsaanbod” spelers weten te lokken
is de behoefte aan de tour afgenomen.
Chrit Lemmens en Jacques Bours
Aan het eind van het seizoen hebben we
afscheid genomen van Chrit Lemmens, die
vele jaren in onze commissie heeft gewerkt,
vooral met het organiseren van de GCM on
Tour. We danken Chrit voor zijn langdurige inzet.
En ja, nu onze voorzitter Jacques Bours
dit jaar de voorzittersrol niet heeft kunnen invullen, heb ik voor hem mogen
waarnemen. Ik heb dat met veel plezier
gedaan. Gelukkig is Jacques weer in staat
en bereid om de Wedstrijdcommissie te
leiden.
Inzet van vele leden indrukwekkend
Het was best een leuke ervaring om wat
breder met het clubgebeuren kennis te
maken. Dan merk je pas dat het niet vanzelf komt dat alle leden van de golfbaan
gebruik kunnen maken. Aan de ene kant
is het indrukwekkend om te zien hoe de
vele leden zich bezig houden met alle
activiteiten om het verenigingsleven
voortgang te laten hebben. Aan de andere
kant is de zakelijke deskundigheid die vele
leden ook voor Golfclub Meerssen inzetten, bijvoorbeeld om de financiën gezond
te houden, ook nodig om alles wat we
doen ook mogelijk te maken. Ik vond het
zeer de moeite waard om daar indringend
mee kennis te maken.
Willem de Vries
Wnd. Voorzitter Wedstrijdcommissie
19
Halloweenwedstrijd op zaterdag 20 oktober
Hoi iedereen,
Het was een hele leuke en gezellige avond.
Want de organisatie had alles heel leuk
versierd. Het golfen was niet echt fijn
want je kon de baan niet goed zien.
Na de wedstrijd en de prijsuitreiking gingen we, met Annelène, fakkels ophalen.
Het was een beetje moeilijk om bij Hole 7
te komen, dus die fakkel hebben we niet
opgehaald.
Al met al was het een super griezelige en
gezellige avond.
Groetjes,
Colin Fleming en Tijn Kempinski
(de winnaars)
FORE 2012 nr 4
21
22
FORE 2012 nr 4
Golfslottoernooi op 27 oktober
De organisatie en de deelnemers van het
Slottoernooi 2012 kregen wat zij terecht
verdienden namelijk een prachtige droge
en zonnige dag, een uitstekend bespeelbare baan en enthousiaste spelers.
Een prachtige Nearest op Hole 6
Mijn flight, bestaande uit Joop Brassé en
Henk Thijssen, vertrok vol goede moed
om er wat moois van te maken en het
moet gezegd, er waren prachtige slagen
maar bij vlagen ook grandioze missers bij.
De onderlinge complimenten voor de
mooie slagen en opbeurende woorden bij
de missers maakten dat wij de 18 holes
iets wat zorgeloos, soms een tikkeltje nonchalant maar daardoor wel heerlijk ontspannen en gezellig hebben gelopen.
Wellicht is dat de reden dat ik op Hole 6
een afslag produceerde die prachtig op de
green landde niet ver van de pin. De eerste Nearest ( Jacques Bours, toch niet de
minste) had ik daarmee op dat moment
overtroffen.
De “Aftergolfgezelligheid” nam alleen nog
maar toe bij het betreden van het Clubhuis.
Een en ander had zeker ook te maken met
de presentatie van Gulpener bier en de
daarmee gepaard gaande hapjes en heerlijkheden. Bij het binnendruppelen van de
na ons spelende flights kreeg ik zo af en
toe een schouderklopje voor mijn mooie
afslag op Hole 6.
Bij het bekend maken van de prijswinnaars bleek ik met deze slag de beste
Nearest op Hole 6 te zijn en mocht de
prijs hiervoor met veel welgemeende
complimenten in ontvangst nemen.
Voor mij, maar zeker ook voor veel andere
spelers, was het een prachtig slottoernooi
2012.
Bedankt
Graag wil ik de wedstrijdorganisatie complimenteren met hun inzet en mijn
flightgenoten Joop en Henk bedanken
voor de gezellige uren. Tevens zou ik
langs deze weg gebruik willen maken om
het Bestuur en bekenden van Golfclub
Meerssen te bedanken voor de warme
belangstelling tijdens mijn ziekteperiode.
Rob Kengen
FORE 2012 nr 4
23
24
FORE 2012 nr 4
Bang & Olufsen Lemmens
Vliegenstraat 62
6241 CH BUNDE
Tel. 043-3641266
[email protected]
Bezoek onze winkel en ontdek de ongekende
mogelijkheden die deze producten uw Appleapparatuur
bieden.
Impressie van het slot toernooi op zaterdag 27 oktober
FORE 2012 nr 4
25
Mediq Romedic:
uw vernevelspecialist
Mediq Romedic
Postbus 24
6230 AA Meerssen
T
F
E
W
043 365 02 56
043 365 02 60
[email protected]
www.mediq.nl/romedic
Committed to your care
Invitatie toernooi op zondag 2 september
Met 56 deelnemers, dus 14 flights, was
het dit keer gezellig druk en bleef de
pauze tussen de twee rondjes beperkt tot
een half uur. Ruim voldoende voor de
koffie met vlaai.
Eigenlijk had ik Vicky Verstappen willen
vragen voor de vriendinnendag, maar
toen was ze op vakantie. Nu ze met welverdiend pensioen is, wordt er vaker
vakantie gevierd dan voorheen en was ik
blij, dat ze voor deze wedstrijd wel
beschikbaar was.
Van slag geweest
Pas op de afslag van Hole 4 - na 3 prima
afslagen - bekende ze, dat ze van slag was
geweest. Dus gelukkig liepen die afslagen
vandaag wel, want ik begon verschrikkelijk. Het duurde een heel rondje voor mijn
ballen weer fatsoenlijk gingen vliegen.
Maar door de uiterst vergevingsgezinde
spelvorm - best ball en pas bij de derde
bal met 1 bal verder gaan - kon ik in het
eerste rondje volstaan met goede chips,
die Vicky er dan braaf inputte. Dat resulteerde in de nodige parren.
Onze flightgenoten, Betty Willems en
haar zus Michelle, zaten net in de B-cate-
gorie (meer dan 30 slagen) en speelden
ook heel aardig. Met een totaalscore van
55 punten (totaal aantal slagen minus
hun gemiddelde handicap van 31), dus 3
slagen beneden de baan, hadden ze in die
categorie niet veel kans, want hier was de
winnende score maar liefst 44.
Aangenaam verrast
Geleidelijk kwamen alle scores op het
bord te staan en was 51 in de A categorie
net genoeg om tweede te worden. De
winnaars waren de gebroeders Wolters,
die elkaar natuurlijk naadloos aanvullen.
Vicky en ik waren aangenaam verrast.
Zozeer zelfs, dat Vicky een klein toespraakje hield om haar waardering te
uiten.
Leuke dag en tot volgend jaar
Het buffet was weer prima en na afloop
gingen we voldaan naar huis.
Flightgenoten, bedankt voor de gezellige
dag en vooral dat leuke, derde, extra
rondje en tot volgend jaar.
Tars en Henk, bedankt voor de goede
organisatie.
Gaye van Denderen
De Redactie van FORE wenst
u heel prettige kerstdagen en
een fijne jaarwisseling
FORE 2012 nr 4
27
¬ººÇɺÇ˺Á¹Š†
‹‡ˆ†£˜¢ººÇÈȺ
©ºÁ€ˆ†‚‰ˆ‚ˆ‹Š‚
›¶Í€ˆ†‚‰ˆ‚ˆ‹Š‚ˆ
¾Ã»Ä•ÅÇĂ¿ºÉƒÃ
ÌÌ̃ÅÇĂ¿ºÉƒÃÁ
Impressie van de Rabo Masters op zondag 28 oktober
De winnaars van de Rabo Masters 2012 zijn:
in de Categorie Heren: A Jan Dorenbosch en bij Dames A: Gaye van Denderen.
In de B-Categorie: Paula Krauth en Jef Curfs. Van Jef is helaas geen foto beschikbaar.
FORE 2012 nr 4
29
Welkom nieuwe sponsors
In deze FORE en in opmaat voor 2013 mag Golfclub Meerssen alweer twee nieuwe
sponsors verwelkomen.
Ons sleutel-steunpunt is nu ook sponsor Esso De Beaufort B.V.
Zij zijn zichtbaar met een sponsorbord in ons Clubhuis.
Tevens een warm welkom aan onze derde Subsponsor Budé Holding B.V. met de bekende merken Gamma en Karwei. U treft hun borden aan bij het terras en in ons Clubhuis.
Ook staan er advertenties in de FORE en de Jaarkalender 2013.
Mede door sponsoring is Golfclub Meerssen een vereniging met een gezonde financiële
basis en een goede binding met de omgeving.
Ook sponsor worden?
Wilt u ook sponsor worden of kent u bedrijven die wellicht interesse hebben in sponsoring, laat dat dan weten aan een van de leden van onze Sponsorcommissie of via
het mailadres [email protected]
Nieuw koffieapparaat in ons Clubhuis
Op vrijdag 23 november 2012 plaatste
Hans Seegers van Fortune Sittard (links op
de foto) het nieuwe koffie apparaat in ons
Clubhuis.
Namens de Clubhuiscommissie waren
Minie en Niek aanwezig. Ook de
Baancommissie ( Jean Thomissen) hield
alle werkzaamheden nauwlettend in de
gaten.
FORE 2012 nr 4
Daarna werden de nieuwe koffieproducten geproefd.
Eensgezind: lekkere koffie en grote keus.
De Clubhuiscommissie hoopt dat de leden
van Golfclub Meerssen de nieuwe koffie
ook lekker zullen vinden.
Niek van den Munckhof
Voorzitter Clubhuiscommissie
31
En dit zijn onze sponsors
Hoofdsponsor:
Adres/postbus
Plaats
Telefoon
Rabobank Maastricht e.o.
Wim Duisenbergplantsoen 1
6221 SE Maastricht
043-328 18 88
Postbus 24
Weerterveld 51
Klipperweg 20
6230 AA Meerssen
6231 NC Meerssen
6222 PC Maastricht
043-365 02 56
043-365 31 00
043-363 12 12
Wilhelminasingel 68A
Willem Alexanderweg 4
Amerikalaan 14
Vliegenstraat 62
Ter Hunneplein 1
Aan de Maas 2
Braamstraat 8
Kruisstraat 9
Dorpstraat 1
Maastrichterweg 12
Cath. Daemenstraat 18
6221 BK Maastricht
6222 NC Maastricht
6199 AE Maastricht
6241 CH Bunde
7437 VL Bathmen
6223 HC Maastricht
6241 NT Bunde
6231 LJ Meerssen
6227 BK Maastricht
6231 BK Meerssen
6241 EJ Bunde
043-328 17 60
043-363 20 11
043-308 83 30
043-364 12 66
06-52 38 24 48
043-364 63 66
043-364 06 60
043-364 22 25
043-367 11 88
043- 365 48 84
06-52 04 84 75
Einsteinstraat 4
Edisonweg 37
Bunderstraat 13
Büchel 29-31
6227 BX Maastricht
6101 XJ Echt
6231 EH Meerssen
D-52062 Aken
Subsponsors:
MEDIQ Romedic
ProJet
Budé Holding B.V.
Sponsors:
AchtenvanGent Notarissen
Arnold Opreij Beatrixhaven B.V.
BAM Utiliteitsbouw
Bang & Olufsen Lemmens Bunde
Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH
Bours Industriële Verpakkingen
Commonwealth Toy
Drukkerij Maenen
Electroworld Weerts
Esso De Beaufort B.V.
Goda la Vita B.V.
Hoonhout Administratie
en Belastingkantoor
IGTE Plafond en Wand
Krauth Loodgietersbedrijf
Mathes
Metaalbouw Rousseau
Mourik Golf & Groen B.V.
Nummer T10N Herenschoenmode
Optiek Mestrini
ParaMedisch Centrum Sittard Zuid
P. Rietveldt
Bedrijfsadviezen en Accountancy
Rooden Landscape Solutions
RSM Wehrens, Mennen & De Vries
Sam Sam Eten-Drinken-Slapen
Smoorenburg Schildersbedrijf
Sotec Groep
Toerkoop Reisbureau Swillens
Top Shelf Parket
VSP Nederland
Xclusief Damesmode
Xillion ICT Solutions
Zember Flex B.V.
32
Galjoenweg 67
Trambaan 15
Stationstraat 10
Stationstraat 19-21
Veestraat 28
043-363 07 19
0475-48 87 87
043-364 22 75
0049-241470 30 101
6222 NT Maastricht 043-321 72 51
6101 AJ Echt
0475-41 67 50
6231 CL Meerssen 043-365 51 12
6231 CK Meerssen 043-364 39 27
6134 VJ Sittard
046-400 77 07
Marktplein 7
Weerterveld 19
Prins Bisschopsingel 16
Volderstraat 31
Broekhoven 1
Sleperweg 30
Stationstraat 20
Weerterveld 13
Jonckbloetlaan 13 a
Gasthuistraat 1
Marktplein 8
Postbus 1025
6243 BR Geulle
6231 NC Meerssen
6211 JX Maastricht
6231 LA Meerssen
6243 BC Geulle
6222 NK Maastricht
6231 CL Meerssen
6231 NC Meerssen
5615 EM Eindhoven
6231 JV Meerssen
6243 BR Geulle
4801 BA Breda
043-364 43 33
043-364 42 38
043-363 90 50
043-364 20 80
043-365 33 60
043-363 85 50
043-365 67 84
043-364 34 12
040-215 53 90
043-358 12 48
043-365 92 44
076-523 29 71
FORE 2012 nr 4