Bijzonderheid: trouwdienst Susanne Stoter en

Lezen: Handelingen 2:1-11
Tekst: 2 Korintiërs 3:17b en 18
Bijzonderheid: trouwdienst Susanne Stoter en Helmer Scholte (die ook nog belijdenis van zijn
geloof aflegt) en het is PINKSTEREN
Begin preek (zonder aankondiging):
Te horen is het refrein van het nummer ‘vrij zijn’ van Marco Borsato (hoeft niet te zien te zijn, alleen
te horen: https://www.youtube.com/watch?v=7mKnPvs8JBo (van 0.49-1.21)
Vrij zijn. Liefde komt ooit, maar eerst genieten van het leven. Geen gezeur. Uit je bol. Binding komt
later. Maar voor nu wil ze nog even vrij zijn. Onbezorgd en blij zijn.
Zo’n zelfde sfeer hangt er altijd op vrijgezellenfeesten. Zeker bij de mannen. Nog één keer helemaal
los. Een laatste keer je compleet laten gaan. Je vrienden kijken wat medelijdend naar je. Want dit is
echt voor het laatst. Vanaf nu zit je onder de plak en kan je niet meer vrij zijn. Zij is nu de baas.
En als je dan ook nog belijdenis van je geloof aflegt. Geloven wordt vaak gezien als onvrij zijn. Gebonden aan regels. Veel mag niet en van alles moet.
…
Vanochtend een trouwdienst. En ook nog eens geloofsbelijdenis van Helmer. Wordt dit een dienst
van ultieme gebondenheid? Ben je je vrijheid kwijt? Of werkt het anders?
We vieren vandaag dat de heilige Geest is uitgestort. Dat geeft in je leven en dus ook in je huwelijk
een enorme vrijheid! Juist door verbinding. Dat gaan we zien.
Het thema is zoals de tekst al zei: De Geest maakt je vrij!! We zullen zien hoe de Geest dat doet.
Slide
De Geest maakt je vrij door: beweging (plaatje kitesurfer)
Zie je het al voor je, over tien jaar in huize Scholte. Helmer zit onderuitgezakt op de bank. Het bierteam is allang ter ziele en zijn buikje laat dat zien. Hij bladert in een VI. Susanne leest de Libelle, want
de Viva is ze wel ontgroeid. We hopen dat ze kinderen krijgen en die liggen dan al op bed. De televisie staat op de achtergrond aan en een bromvlieg zoemt langs het stoffige raam.
Nee, natuurlijk zie je dat niet voor je. Zo’n leven ambieert toch niemand. Dat is wat al te burgerlijk.
En dat is mooi dat je dat niet nastreeft.
Want geloven. En trouwen in de naam van je Heer. Dat heeft heel veel te maken met Pinksteren. Met
de Geest van Jezus. Als Jezus opgestaan is met Pasen, dan blaast hij op zijn leerlingen en zegt: ontvang mijn Geest. En daarmee zet hij ze in beweging! De wereld in. Mensen laten zien wie Jezus is. En
die belofte herhaalt hij daarna nog een aantal keer. Wacht maar af. Als de Geest in jouw leven gaat
huishouden. Dan gaat er wat gebeuren.
1
Een mooi symbool van de Geest is het geluid van een windvlaag. Wind geeft energie. Je kunt je hoofd
laten leegwaaien op het strand. Wind kan zorgen voor weeralarm soms. Ook de Geest waarschuwt
soms. Als je verkeerd gaat. Maar vaker blaast hij het stof er af. Wat is het heerlijk om je surfplank in
plané te voelen gaan. Dat gevoel hoort bij Pinksteren. Er komt leven in de brouwerij. De leerlingen
staan op. Veel mensen komen tot geloof. En ze gaan er op uit. De wereld in. Om te ontdekken wat
Jezus voor ze in petto heeft.
Zo mag je ook beginnen aan je huwelijk. Getrouwd afgelopen vrijdag op het strand. En nu in de kerk.
Gods zegen betekent: je krijgt zijn wind in de rug. Hij wil je ondersteunen, elke stap die je samen gaat
zetten. Hij wil je energie blijven geven. Het stof van je huwelijk afblazen. Elke keer opnieuw. En je
krijgt daarin van hem de ruimte. Om te blijven wie je bent. Maar ook om samen vorm te geven aan je
geloof. En te groeien in Christus.
Dus dat is de eerste manier waarop de Geest je vrijheid wil geven.
Slide
De Geest maakt je vrij door: passie (plaatje vuur)
Wat laten we ons soms afschrikken over de verhalen dat een relatie langzaam maar zeker zijn passie
verliest. Het tweede teken van de uitstorting van de Geest is vuur. Vuur is warm, geeft ook energie.
Geeft licht en zuivert. Bijvoorbeeld bij edele metalen. Vuur heeft heel veel functies.
Dat mag je allereerst toepassen op je eigen leven. En ook op het kerkelijk leven. Natuurlijk is het zo
dat de Geest je niet al het werk uit handen neemt. Zo werkt de Geest nooit. Hij geeft aanzetten en
wil je inspireren. En dan mag je er zelf mee aan de slag. Een relatie, een huwelijk, daar komt dus best
wat inzet bij kijken.
Maar het uitgangspunt vandaag is prachtig. Met Pinksteren komen mensen in vuur en vlam voor
God. En nogmaals, daarin wil de Geest je geen geweld aandoen. Als je van jezelf niet een handen in
de lucht type bent, dan is dat geen probleem. Je mag hier zijn zoals je bent. En tegelijk wil de Geest
zijn liefdesvuur in jou ontsteken. Steeds opnieuw. Dat geldt in je huwelijk. Dat gaat ook op voor je
geloof. Dat gaat eigenlijk op voor heel je leven.
Dan is het goed om daar vandaag bij stil te staan. En dat vaker te doen. Als je eens een wat lastigere
periode in je leven hebt. Qua geloven. Of wat betreft je huwelijk. Dat je je weer laat doordringen van
het vuur van de Geest. Door in je relatie weer romantiek op te zoeken. Door in je geloof weer eens
helemaal je te richten op Jezus.
De Geest geeft daar heel veel hulpmiddelen voor. Ook daarin krijg je enorm de vrijheid. Om te zoeken wat bij jou past. En je op die manier te laten inspireren. In je geloof. In je huwelijk.
Slide
De Geest maakt je vrij door: communicatie (plaatje talenwonder)
Dit is echt het allerbelangrijkste in een relatie. Dat geldt voor de relatie met Jezus. Dat zie je met
Pinksteren. In alle talen klinken de verhalen. Over de grote daden van God. Over wat Jezus allemaal
2
gedaan heeft. Iedereen kan het verstaan. Zoveel waarde hecht de Geest aan een goede relatie dat hij
voor iedereen verstaanbaar communiceert.
Communiceren is moeilijk. Je spreekt ook vaak verschillende talen. De één houdt meer van aanraking, de ander meer van cadeautjes. Waar de één seks een belangrijk aspect vindt, vindt de ander
emotionele nabijheid en romantiek van grote waarde. Het gevaar is dat je vooral op jezelf gericht
bent hierin.
De Geest leert je met Pinksteren om je te verplaatsen in de taal van de ander. Om niet je eigen voorkeur, maar die van de ander te kiezen. Het evangelie werd immers verstaanbaar voor iedereen in zijn
eigen taal! Je komt de ander tegemoet. Omdat je van die ander houdt. Dat is de Geest. Je wordt niet
gedwongen om dat te doen. Maar je maakt die keuze uit liefde voor de ander. Je maakt je eigen ik
minder belangrijk.
Dat is ook voor de gemeente van levensbelang. In alle onderlinge relaties en verbondenheid. Nog zo
vaak leven we zonder de Geest. Geven we de duivel de kans. Om een wig te drijven. Hoe vaak christenen niet tegenover elkaar staan. Meteen al in de eerste gemeente was dat zo. En dat is gebleven.
Blijf daarom bidden om de Geest. In je huwelijk. In de gemeente. In je geloof ook. Want ook de relatie met Jezus wil de duivel kapot maken. Die misschien wel allereerst. Daarom is het ook goed om
samen bezig te zijn met Bijbelstudie en gebed. En luisteren naar de ander. Het is zo moeilijk. Maar de
Geest wijst je de weg.
Slide
De Geest maakt je vrij door: trouw (plaatje ringen)
Weet je wat heel mooi is. God vergelijkt zijn relatie met mensen vaak met een huwelijk. En hij laat
daarin ook meteen zien hoe het hoort.
Met Pinksteren wordt de Geest uitgestort. Petrus gaat daarover preken. En dan zegt hij: dit had God
al lang geleden beloofd. Honderden jaren terug al. Door de profeet Joël. En dan citeert hij die profeet. Zo houdt God zich aan zijn woord. Als hij ‘ja’ tegen je zegt. Dan is het ook ‘ja’. Voor altijd. Hij is
trouw.
Zelfs als mensen ontrouw zijn. Ik vind dat altijd weer zo verbazingwekkend. En word daar enorm blij
van. Ik zie aan mezelf hoe moeilijk het is om trouw te zijn in je geloof. Zo vaak heb je er geen zin in
om je best te doen. Zo vaak komt er iets tussen. Zo vaak heb ik niet zoveel spijt van zonden. En vind
ik andere dingen veel belangrijker dan God. En God loopt daar nooit op stuk. Bij mij niet. Bij jou niet.
Susanne en Helmer zijn als kind gedoopt. En velen van ons. Daar zei God het al: ik zal altijd voor je
zorgen. Altijd bij je blijven. Ik wijs je nooit af. Je bent altijd welkom bij mij. Onvoorwaardelijke liefde is
dat. Toewijding van Gods kant voor zijn bruid. Nou, dat zie je bijvoorbeeld ook dat hij zijn beloften
trouw is. Hij heeft de Geest beloofd. En met Pinksteren maakt hij dat waar.
3
Tot zulke trouw wil de Geest ook jou inspireren. Je ja-woord is geen keurslijf, waarin je vast zit. Het is
een belofte, waaraan je je wilt houden. Onvoorwaardelijk zeg jij ja. En de ander zegt dat tegen jou.
Als je daar naar leeft zul je wat beleven. Dan krijg je een gezegend en gaaf huwelijk. Want…
Slide
De Geest maakt je vrij door: verbinding (plaatje stekkers)
Als je naar het grote geheel van de Bijbel kijkt. Dan zie je twee patronen. Je hebt satan. De tegenstander van God. Wat je vooral ziet is dat die dingen stuk wil maken. En dan met name relaties. De
relatie met Jezus. Maar ook een fijn huwelijk. Relaties tussen generaties ook. Satan wordt in de Bijbel
vergeleken met een leeuw, die op jacht is. Een leeuw isoleert zijn prooi. Om vervolgens toe te slaan.
De heilige Geest doet precies het tegenovergestelde. Hij wil verbindingen hecht maken. Dat zie je
meteen al bij de eerste gemeente. Hoe hecht die samenleven. Hoe betrokken ze daar op elkaar zijn.
En dat wil de Geest ook in de gemeente vandaag. Betrokkenheid en meeleven. En in je huwelijk. Wat
is het fijn als een gezin hecht en stabiel is. Van levensbelang voor een volgende generatie. Ik zeg niet
dat het altijd fout gaat als het niet zo is. Maar de Geest wil heel graag meewerken aan veel verbondenheid. Een stevige basis onder jouw leven en onder dat van je kinderen als je die van de Heer
krijgt.
En zeker, we blijven zondige mensen. Als je al niet gelooft in de zonde, dan moet je maar eens naar je
eigen relaties kijken. Hoe dat vaak toch mis gaat, ondanks goede bedoelingen. De Geest begint bij jou
zelf. Om je zoveel toewijding te geven dat je het belang van de ander wil dienen. Als de ander dan
precies hetzelfde doet. Dan groei je samen en wordt je huwelijk een enorme inspiratiebron. Voor
jullie zelf. Voor je vrienden en familie. En ook voor volgende generaties. Dan heeft je huwelijk eeuwigheidswaarde.
Slide
De Geest maakt je vrij, kortom, door jou steeds meer op Jezus te laten lijken (plaatje Jezus)
Onze tekst zegt daarover ook nog wat. Net toen we voor Helmer zongen. Toen zongen we: Licht van
de wereld, u scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie u bent. Paulus schrijft daarover: als je ziet
wie Jezus is. Dan leer je wat vrijheid is. En die vrijheid die brengt je verder. Je gaat namelijk door de
Geest steeds meer lijken op Jezus. Je wordt door de Geest veranderd naar zijn beeld, zo staat er.
Al die dingen die we net bijlangs gingen. Beweging, passie, communicatie, trouw en verbondenheid.
Dat zijn allemaal dingen die Jezus ook laat zien in zijn leven. Dat komt door diezelfde Geest. Die is in
Jezus en die is in jou. Dit is in zijn relaties, maar ook in die van jou.
Door de Geest ga je steeds meer op hem lijken. En wat ontdek je dan? Dat geloven in hem geen
keurslijf is. Geen onvrijheid. Maar juist bevrijding. Want hij, Jezus, houdt zoveel van jou. Dat je heel
relaxed mag leven. Als het een keertje niet lukt. Dan hoef je niet bang te zijn dat hij je afwijst. Nee,
want hij is vol trouw en verbondenheid. Hij is vol liefde. En liefde overwint alles. Liefde is hét kenmerk van de Geest. Hét kenmerk van God. Het kenmerk dus ook van Jezus.
De Geest maakt je vrij, want hij leert je liefde. Hij leert je liefde te ontvangen. Van Jezus. Van andere
mensen ook. En hij leert je liefde te geven. Vanuit die diepe motivatie dat jij geliefd bent. Vanuit dat
4
besef wordt het ook gemakkelijker om anderen lief te hebben. En dan ervaar je enorme vrijheid. Je
wordt niet afgerekend op je fouten. In een goed huwelijk, dat vol is van de Geest, mag je op je bek
gaan. Zoals je dat bij Jezus ook mag.
En zo krijgen jullie, Susanne en Helmer, een huwelijk vol vreugde en vrijheid. De Geest wil liefde geven. Niet: liefde komt ooit, zoals Marco Borsato zingt. Nee, liefde is nu. En juist die liefde van God
voor jou. Die je mag doorgeven aan elkaar. Juist die liefde maakt dat je vol overtuiging kan kiezen
voor de vrijheid van een huwelijk. Omdat die liefde een basis is waar je levenslang op kunt bouwen.
Amen
5