het lopend vuurtje

Nieuwsbrief
het lopend vuurtje
november 2014
ICBS de Vuurvogel
www.vuurvogel.nl
[email protected]
Eigentijds, uitdagend en talentvol onderwijs!
Studiedag
Op 14 november hebben wij een studiedag en zijn alle
leerlingen vrij.
Nationaal schoolontbijt
Onze school mag weer meedoen aan het Nationaal
schoolontbijt. Dit vindt plaats op vrijdag 7 november.
Dit gebeurt gewoon onder de normale schooltijden. Wij
krijgen dan een gezond ontbijt aangeboden. Dit keer
wordt het gesponsord door de Albert Heijn. Wij zijn hier
zeer blij mee. Wij gaan samen met onze maatjesklassen
weer ontbijten. Dit houdt in dat de oudere kinderen de
jongere gaan helpen. Wat wij aan u vragen is het
volgende, wilt u uw kind (eren) een bord, beker en
bestek mee geven zodat wij niet allemaal plastic
materiaal aan hoeven te schaffen. Voor de rest zijn wij
uiteraard zeer blij met de sponsoring van het ontbijt
door de Albert Heijn.
Excursie groep 7, 8a en 8b
Aanstaande woensdag 5 november gaat groep 7 op
excursie naar het Museum van het Nederlands Uurwerk.
Zij moeten er om 11.00 uur zijn.
Op donderdag 6 november gaan de groepen 8a en 8b
hiernaar toe. Groep 8a moet er om 9.00 uur zijn en
groep 8b moet er om 13.30 uur zijn. Wilt u ervoor
zorgen dat uw kind op deze dagen op de fiets naar
school komt.
November
3 t/m 14 oudergesprekken
(Facultatief)
11 Sint Maarten
12 thema avond GGD
14 studiedag
25 schoen zetten op school
December
5 Sinterklaasfeest
continurooster 14.00 uur
uit
18 Kerstviering op school
voor alle groepen
Alle kinderen zijn om 12.15
uit
Kerstmarkt 17.00-19.00
uur
19 continurooster 14.00
uur uit
Kerstvakantie t/m 2 januari
Themabijeenkomst ‘Kind en Media’
Januari
Al van jongs af aan komen kinderen in contact met
5 weer naar school
media. Naast radio en televisie heeft ook het internet
tegenwoordig een grote rol ingenomen. Op het internet
is veel informatie te verkrijgen en wordt er door kinderen vaak gebruik gemaakt
van social media zoals Instagram, Facebook en Twitter. Ook hebben veel kinderen
een smartphone met internet waardoor ze op de hoogte blijven van nieuwste
updates en constant in contact zijn met hun vrienden. Het is duidelijk dat het voor
kinderen allemaal niet snel genoeg gaat, maar voor u als ouder is het soms moeilijk
om bij te houden. Veel ouders vinden het lastig om regels en grenzen te stellen en
vragen zich af hoe ze moeten omgaan met een kind dat alleen nog maar oog heeft
voor de televisie, computer of smartphone.
1
Nieuwsbrief
het lopend vuurtje
november 2014
ICBS de Vuurvogel
www.vuurvogel.nl
[email protected]
Eigentijds, uitdagend en talentvol onderwijs!
Tijdens de themabijeenkomst over kind en media wordt er onder andere aandacht
besteed aan:
 Wat is de invloed van media
 Hoe kunt u als ouder duidelijke regels opstellen met betrekking tot het
gebruik van media
 Hoe kunt u er als ouder voor zorgen dat u in contact blijft met uw kind en
wat hij/zij doet op het internet
Daarnaast is er ruimte om samen met andere ouders ervaringen uit te wisselen,
kunt u vragen stellen en worden er tips en adviezen gegeven. De
themabijeenkomst over kind en media duurt 1,5 uur en wordt verzorgd door een
pedagogisch adviseur van het Centrum Jong.
Datum: 12–11-2014
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: De Vuurvogel
Voor meer informatie en/of aanmelden: [email protected]
Sint Maarten: 11 november is de dag!
Dit jaar gaan de groepen onder schooltijd en met droog weer met hun
maatjesgroep Sintmaarten lopen in het winkelcentrum.
De winkeliersvereniging zorgt voor snoep. Bij alle 14 winkels staat buiten een tafel
waarbij twee ouders nodig zijn. Zij delen het snoep uit.
Bij slecht weer vieren we het gezamenlijk in de aula.
Zwerfboeken
Wist U dat er bij ons op school een
kinderzwerfboekenkast staat? In de aula tegenover het
kopieerapparaat staan een kastje waarin “zwerfboeken”
geplaatst kunnen worden. Deze zwerfboeken kunnen
door iedereen worden meegenomen om te lezen en op
een ander kinderzwerfboekstation weer worden
ingeleverd. Wilt U weten waar het zwerfboek allemaal
terecht komt, dan kunt U het boek een code geven en
het via de site van kinderzwerfboeken.nl volgen.
Meer weten? Bij het kastje liggen informatiefolders en
stickers om op de boeken te plakken.
2
Nieuwsbrief
het lopend vuurtje
november 2014
ICBS de Vuurvogel
www.vuurvogel.nl
[email protected]
Eigentijds, uitdagend en talentvol onderwijs!
Machtigingsformulieren
Mocht u het nog niet hebben gedaan, denkt u er aan om het machtigingsformulier
bij de leerkracht in te leveren.
Groep 5 t/m 8
’s Middags is het de bedoeling dat de leerlingen uit deze groepen alleen de school
binnen komen.
Dit om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten.
Stagiaires
Zoals u ongetwijfeld al hebt gemerkt zijn er vanaf september op De Vuurvogel in
de verschillen groepen stagiaires . Zij studeren voor leerkracht basisschool of voor
onderwijsassistent. We verwelkomen hen op onze school en zullen hen aan u
voorstellen:
Groep 1/2 b ; juf Anouk loopt stage op dinsdag,donderdag en vrijdag.
Groep 4
: juf Amandine loopt stage op vrijdag.
groep 5
: juf Anne loopt stage op maandag
groep 8a
: juf Laura loopt stage op maandag
groep 8b
: juf Wies loopt stage op donderdag.
Verder zijn er af en toe leerlingen van de VO een paar dagen in een groep voor
een snuffelstage. Op dit moment is bekend dat
voor groep 1/ 2 c: Juf Carmen en voor groep 4: meester Hugo een paar dagen
komen meedraaien.
Sint
Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn Pieten weer een bezoek brengen aan De
Vuurvogel.
Deze ochtend gaat om 8.25 uur de deur open en kunt u samen met uw kind de
surprises in de bovenbouw bewonderen.
Om 8.40 uur gaat zoals altijd de 1e bel en wordt u verzocht uw kind naar zijn/haar
klas te brengen zodat het feest voor de kinderen kan beginnen.
Er is deze dag een continu rooster, de kinderen zijn om 14.00 uur uit.
Kerst:
Dit jaar willen wij een andere invulling aan kerst geven, dan u van ons gewend
bent.
De kerstviering willen wij als gehele school, van groep 1 t/m 8 gezamenlijk gestalte
geven en vieren.
3
Nieuwsbrief
het lopend vuurtje
november 2014
ICBS de Vuurvogel
www.vuurvogel.nl
[email protected]
Eigentijds, uitdagend en talentvol onderwijs!
Dit doen wij op donderdagmorgen 18 dec. in de Maria Magdalena kerk onder
schooltijd. Hierbij kunt u als ouders ( i.v.m. ruimtegebrek) niet aanwezig zijn.
’s Middags zijn de kinderen vrij.
Om 17.00-19.00 uur bent u, samen met uw kind van harte welkom op onze
kerstmarkt. Het belooft een gezellig samenzijn te worden met hapjes en drankjes
en kerstartikelen, die u kunt kopen voor het goede doel (informatie over dit goede
doel volgt nog).
In de week voor de kerst hebben de kinderen dan al veel acties bedacht voor dit
goede doel.
Tijdens de kerstmarkt zullen kinderen ook kerstliedjes uit de kerstviering ten
gehore brengen.
Op vrijdag 19 dec. wordt de opbrengst van het goede doel bekendgemaakt.
We hopen u te ontmoeten op de kerstmarkt.
SPORTIEF AANBOD IN ZAANSTAD
Zaanstad – In de maanden november en december organiseert Sportservice
Zaanstad verschillende sport clinics voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar.
Sport clinics
In de maanden november en december wordt er in heel Zaanstad sportclinics
gegeven. De sporten die o.a. gegeven worden zijn dansen, badminton, capoeira en
yoga. Heb je interesse, ben je minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar en lijkt het je
leuk om mee te doen? Mail dan naar [email protected] De clinics zijn
geheel gratis. Zie hieronder wanneer wij bij jou in de buurt zijn.
Streetdance/hip hop Capoeira
Dinsdagmiddag van 16:00-17:00 Dinsdagmiddag van 16:30-17:30
Locatie: gymzaal de Octant, Assendelft locatie: gymzaal a/d Wibautstraat Zaandam
zuid
28 okt t/m 16 dec 6, 20, 27 okt
Badminton (B.V. Matchpoint) Yoga
Vrijdagavond van 19:00-20:00 Vrijdagmiddag van 16:00-17:30
Locatie: Sporthal de Tref Locatie: Gymzaal a/d Raadhuisstraat Koog a/d Zaan
7, 14, 21, 28 nov 12 en 19 dec
Meer informatie
Voor vragen of meer informatie contact opnemen met Corina Dekker via emailadres
[email protected] of via de telefoonnummers: (075) 653 99 70
4
Nieuwsbrief
het lopend vuurtje
november 2014
ICBS de Vuurvogel
www.vuurvogel.nl
in[email protected]
Eigentijds, uitdagend en talentvol onderwijs!
Heeft u een laag inkomen?
Doe een beroep op de minimaregelingen
In Zaanstad en Oostzaan zijn er mensen die een laag inkomen hebben om van rond
te komen. Deze mensen kunnen een beroep doen op het minimabeleid. Dit is
ingesteld zodat ook bijvoorbeeld hun kinderen gewoon naar school kunnen en ook
lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportclub of van een muziekschool.
De gemeente kent verschillende regelingen, waar mensen met een laag inkomen
gebruik van kunnen maken. Ken je iemand uit je omgeving die niet zo veel geld te
besteden heeft, vertel ze dan dat ze mogelijk gebruik kunnen maken van
onderstaande regelingen: Langdurigheidstoeslag (LDT)
Mensen die vier jaar of langer een laag inkomen hebben, hebben jaarlijks mogelijk
recht op een financiële tegemoetkoming. Meer informatie is te vinden op
www.zaanstad.nl, via de zoekterm LDT.
Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)
Voor elk kind van 4 tot 18 jaar kunnen ouder een geldbedrag krijgen voor
(school)kosten. Meer informatie www.zaanstad.nl, zoekterm RSK. Elk kind kan ook
een jaar sporten of deelnemen aan een cultuuractiviteit, meer informatie vis te
vinden op www.zaanstad, via de zoekterm Meedoen Zaanstad.
Ziektekosten
De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering, het Gemeente Extra Pakket
(GEP). Meer informatie op www.zaanstad.nl, via de zoekterm GEP.
Bijzondere bijstand
Sommige mensen komen voor kosten te staan, die ontstaan zijn door een
bijzondere situatie, die zij niet konden voorzien? Wellicht komen zij voor een
vergoeding in aanmerking. Meer informatie is te vinden op www.zaanstad.nl, via de
zoekterm Bijzondere Bijstand.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als iemand een inkomen heeft dat op bijstandsniveau ligt, dan kan kwijtschelding
aangevraagd worden voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (voor
de 1e hond). Meer informatie op www.zaanstad.nl, via de zoekterm Kwijtschelding.
Dienstverlening bij schulden
Als iemand zijn schulden niet meer kan betalen, kunnen zij u zich melden bij de
gemeente om te zoeken naar een oplossing. Meer informatie over wat de gemeente
voor kan betekenen, is te vinden op www.zaanstad.nl, via de zoekterm Schulden.
Voorzieningen
De gemeente streeft ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven leven in de eigen woonomgeving. Ondervindt diegene daarbij problemen?
Meer informatie over welke stappen genomen kunnen worden zijn te vinden op
www.zaanstad.nl, via de zoekterm Voorzieningen.
Meer weten? Op http://berekenuwrecht.nl (zonder www er voor) kan men
eenvoudig nagaan of ze mogelijk voor een vergoeding in aanmerking komen. Voor
vragen kunnen ze ook langs bij het Sociaal Wijkteam in de buurt, meer informatie
is te vinden op www.swtzaanstad.nl.
5