Flits 4 – 7 november 2014

OBS De Jagersplas
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam
075 - 615 61 94
Flits nummer 4, 7 november 2014
[email protected]
www.obsdejagersplas.nl
https://www.facebook.com/obsdejagersplaszaandam
Bedankt.
Na ruim 37 jaar op De Jagersplas gewerkt te hebben is in goed overleg besloten dat het voor mijn
gezondheid beter is om te stoppen.
Ik wil iedereen, collega's, ouders en kinderen, met wie ik prettig samengewerkt heb hier hartelijk
voor bedanken.
Dirk
19 november 2014 Open Dag
Op woensdag 19 november opent OBS De Jagersplas haar deuren voor bezoek! Zo kunnen
geïnteresseerden de school leren kennen. Er worden rondleidingen gegeven, bezoekers kunnen een
flitsbezoek ervaren in een groep naar keuze en er zullen leerlingen dansoptredens worden verzorgd.
Natuurlijk hopen wij op veel bezoekers en vooral op veel nieuwe inschrijvingen. Kent u ouders met
jonge kinderen die nog op zoek zijn naar een school? Dan kunt u hen wijzen op deze Open Dag.
De dag belooft niet alleen voor nieuwe ouders interessant te worden. Ook aan de bestaande ouders
is gedacht! Zo zal vanaf 8.30 uur de koffie en thee met iets lekkers erbij klaar staan in de Kuil en van
8.45 tot 9.00 uur kunt u een kijkje nemen in de groep van uw kind. In de groepen wordt een korte
activiteit aangeboden, waaraan u veelal als bezoeker kunt meedoen.
Het belooft weer een prachtige open dag te worden!
De Leerlingenraad
Onlangs heeft de verkiezing van de Leerlingenraad plaatsgevonden. We zijn trots te kunnen melden
dat we nu een Leerlingenraad hebben bestaande uit: Mara en David (groep 5), Britt en Emir (groep
6), Sjoerd en Bibi (groep 7), Tüzin en Marijn (groep 8).
2 weken geleden was het eerste overleg van de Leerlingenraad. We hebben onder andere gepraat
over wat voor de kinderen een goede les of een goede meester of juf is. Er kwamen mooie
antwoorden uit de Leerlingenraad. Belangrijk was dat de juf of meester vooral lief moest zijn, ook
wel streng, maar zeker ook grapjes moet maken!
In de loop van het schooljaar komt de Leerlingenraad regelmatig bij elkaar om over de school te
praten. Hieronder stellen de leden van de Leerlingenraad zichzelf aan u voor.
Ik ben david. Ik ben 8 jaar en mijn hobby is judo.
En ik praat snel met iemand
en ik zit in de leerlingenraad omdat het me voor een keer wel leuk lijkt.
Hallo, ik ben Mara.
Ik zit in groep 5 en ik ben 8 jaar.
Mijn hobby’s zijn turnen en paard rijden.
Het lijkt me leuk om veel dingen te bedenken die de kinderen
kunnen doen.
Hallo,
Ik ben Britt Sas en ik ben negen jaar.
Mijn hobby’s zijn korfbal en dansen.
Ik zit in groep 6 bij juf Jitske.
Ik zit in de leerlingenraad omdat je nieuwe
ideeën kan brengen en je school kan opvrolijken.
Ik vind het erg leuk dat ik in de leerlingenraad zit en ik
heb er heel veel zin in.
Groetjes,
Britt Sas
Hoi ik ben Emir.
Ik zit in groep zes.
Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten, omdat ik wat voor mij
en mijn klas wil doen. bijv.: een pannakooi voor het voetballen. Een nieuw
duikelrek. De stenen op het grote plein recht zetten, omdat iedereen daar
over heen valt en ouders verbieden om op het schoolterrein te roken!
Ik ben Bibi en zit in de leerlingenraad samen met Sjoerd.
Ik vind het leuk om de klas te vertegenwoordigen.
Je mag pas in groep 5 in de leerlingenraad.
Als je in de leerlingenraad zit kun je over verbeteringen praten voor onze school.
Hierbij kun je denken aan het nieuwe klimrek wat 2 jaar terug geplaatst is.
We gaan onze eigen klas rond voor ideeën.
Ik hoop dat er veel ideeën binnenkomen.
Groetjes Bibi
Ik Sjoerd zit in de leerlingenraad omdat ik het voor iedereen leuk wil maken op school. Bibi
en ik zijn samen uitgekozen door de klas met stemmen; voor ons waren er het meest. In de
leerlingenraad praat je over dingen die moeten veranderen op school, ook moet je er over
praten met de klas wat zij willen veranderen. Dat vertellen we dan aan Nicole de directrice
van onze school. Ik heb al een vergadering gehad. Ik vond het leerzaam. Eer zijn al een paar
dingen veranderd op school. Ik ben blij dat ik in de leerlingenraad zit. Dit was mijn verhaal.
Ik ben Marijn Deurholt. Mijn school heet obs de Jagersplas. Ik ben tien
jaar en zit in groep 8. Mijn hobby’s zijn skaten en buitenspelen. Ik zit in
de leerlingenraad omdat ik wou weten hoe het is. Ik vind het interessant
en ik wil iets voor de school betekenen. Ik ben gekozen door de klas
want we hadden gestemd. Tüzin Űsten en ik hadden de meeste
stemmen. Ik had ook een project voor een skateparkje voor op het
schoolplein.
Mijn naam is Tüzin Űsten.
Ik zit op obs de Jagersplas.
Ik zit in groep 8 bij Frans.
Mijn hobby’s zijn: voetbal en zwemmen.
Ik ben gekozen omdat ik de meeste stemmen had met Marijn.
Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik mijn laatste school jaar leuk wil
hebben met nieuwe ideeën voor de school en ik wil weten wat ze
allemaal doen in de leerlingenraad. En het leek me wel leuk.
Nieuws uit de kleuter- en onderbouw
De Sinterklaasviering
Op zaterdag 15 en zondag 16 november komen Sint Nicolaas en zijn
medewerkers weer in ons land. Dat zal ook invloed hebben op de activiteiten van
De Jagersplas. Te beginnen met het versieren van de klassen op maandag 17
november vanaf 19.30 uur. We kunnen veel hulp gebruiken, dus komt u
alstublieft. Wie niet zo creatief is, kan alvast wat cadeautjes inpakken.
De volgende dag zien de kinderen een mooie Sint en Piet in een auto, boot of ander vervoermiddel.
Want dat is het thema dit jaar. Daarbij ligt een brief van Sint met de mededeling dat de kinderen op
donderdag 20 november hun schoen mogen zetten en dat Hij en vier van zijn helpers op vrijdag 5
december op school komen.
Voorts zijn we in de klassen bezig met allerlei Sinterklaasklussen, liedjes, spelletjes en natuurlijk de
mini-musical.
Donderdag 27 november gaan we pepernoten bakken. De ouders van de Oudercommissie
begeleiden dit.
De mini-musical: Sinterklaas en de verdwenen pepernoten
Deze musical wordt door de groepen 1 t/m 4 geoefend en voor u
opgevoerd.
Groep 3: dinsdag 2 december om 13.40 uur;
Groep 4: dinsdag 2 december om 14.50 uur;
Groep 1/2 van Janneke en Jacqueline: woensdag 3 december om 8.45 uur;
Groep 1/2 van Annelies: woensdag 3 december om 12.00 uur.
Dan is 5 december de grote dag. De dag dat Sint en Pieten bij ons op
school komen. Om 8.30 uur vormen de kinderen een erehaag op
het plein. De auto met de gasten zal langzaam het plein oprijden,
zodat ieder kind ze goed kan zien en wellicht een handje geven.
Dan gaan we naar de Kuil waar de zetel al klaar staat op het podium.
Eerst zingen we ons wat moed in en dan kan het feest beginnen.
Sint vertelt meestal een verhaal over wat ze onderweg beleefd
hebben. Als Sint moe wordt en even koffie wil drinken, gaan wij
naar de klas. Later bezoekt de Goedheiligman ons daar ook even.
Nieuws uit de bovenbouw
Nog even en vele discussies later is het bijna weer zover. Vrijdag vijf december
zal de Goedheiligman met zijn pieten een bezoek brengen aan onze school. Ook
voor de groepen 7 en 8 weer een spannende gebeurtenis. Allereerst gaan we de
klassen weer in een gezellige sfeer brengen. Dit gaan we doen op
maandagavond 17 november. We zouden het op prijs stellen als veel ouders die
avond komen meehelpen. De groep van juf Annemarie en juf Ingrid gaat de klas
met de kinderen versieren. Dit gebeurt in de middag. Ook zij kunnen wel wat
hulp gebruiken. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden.
Dinsdag 17 november gaan we met de kinderen lootjes trekken.
Allereerst gaan we met de kinderen verlanglijstjes maken. Er komen
kleine cadeautjes van vier euro op te staan. De kinderen kopen dus
voor elkaar een cadeautje. Ze verpakken dit in een te gekke surprise en
maken er nog een leuk gedicht bij. We gaan er vanuit dat de kinderen
een gezellige surprise maken en niet iets vies. Misschien kunt u er een
beetje op toezien dat het geheel er een beetje leuk en gezellig uitziet?
Woensdag 3 december worden de surprises ingeleverd en nagekeken.
Uiteraard mogen de kinderen nog hun schoen zetten. Dit gebeurt op donderdag 20 november.
Het thema van het sinterklaasfeest is: vervoer. Misschien kunt u alvast gaan nadenken over een
leuke knutsel voor in de klas? We vernemen dit dan graag van u.
Ik zou zeggen: ‘Tot maandag 17 november’.
Feestelijke groeten, team bovenbouw
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Waar zijn we nou helemaal mee bezig….
Afgelopen maandag heeft de gehele oudergeleding van de MR een cursus gevolgd die vanuit Zaan
Primair (het bestuur) georganiseerd werd. De avond heeft ons doen laten inzien dat de MR binnen
een school een orgaan is dat veel macht heeft betreffende voorgenomen besluiten van bestuur of
directie. Het beleid voor de school wordt gezamenlijk gemaakt. Daarbij is het instemmings- en
adviesrecht van de MR van essentieel belang. Adviesrecht mag dan wel klinken als iets dat geen
verandering zou kunnen brengen in een voorgenomen besluit, maar als de MR een negatief advies
geeft mag het bevoegd gezag dit niet negeren en moet deze actie gaan ondernemen. Als MR krijgen
wij de meeste informatie vanuit ouders en leerkrachten. Om een duidelijk standpunt in te kunnen
nemen als MR is het van groot belang te weten welke zaken spelen en hoe we de kwaliteit kunnen
verbeteren. Informatiestromen komen onder andere op gang tijdens het oudercafé, de
inloopochtenden, gesprekken op het schoolplein en de tevredenheidsonderzoeken. De stijgende lijn
die ingezet is, moet voorgezet worden. Daarbij willen wij iedereen erop wijzen dat betrokkenheid in
het belang van ieder kind is. Als u betrokken bent bij onze school kunnen we samen het continue
verbeterproces ingaan. Vanaf groep 1 willen wij weten wat uw ervaringen zijn binnen De Jagersplas.
Naast de ouderbetrokkenheid voor de oudergeleding biedt de personeelsgeleding de toegang voor
de informatie vanuit de leerkrachten.
Namens de MR
Erik Verstegen (voorzitter), Ruben Löwenstein
Manuela Snabilie, Henriëtte Winnubst
Annemarie Hengsdijk, Janneke Molenaar
Natascha Theewis, Marjon Cats
Ouderbetrokkenheid
Op 28 oktober werd voor de tweede keer het oudercafé georganiseerd. Het oudercafé is op poten
gezet om feedback te krijgen vanuit de ouders. Schoolse zaken worden bespreekbaar gemaakt. De
OC en MR hopen op deze avonden een discussie en gesprek op gang te kunnen brengen. Deze avond
bestond uit een aantal stellingen met betrekking tot kwaliteit, zorg en professionaliteit. Door
communicatie over en weer worden onderwerpen transparant gemaakt en wordt duidelijk op welke
gebieden verbeteringen aangebracht kunnen worden. Voor de MR van belang om een indruk te
krijgen of het beleid dat gevoerd wordt in hetzelfde spoor zit als de verwachtingen van de
achterban. Vanuit de gesprekken en de feedback wordt door MR een overzicht gemaakt. Op deze
manier kunnen wij allen een beweging maken richting verbetering. Een continue verbetercyclus is
daarbij het doel. Deze keer passeerden de volgende onderwerpen de
revue; huiswerkaanbod voor de hogere groepen, tussenschoolse opvang,
tabletonderwijs en het vroeg signaleren van voorsprong dan wel
achterstand bij de leerling. Zo blijken nog heel wat vragen te leven bij
ouders over deze onderwerpen. Omdat directie, twee leerkrachten en de
TSO-coördinatrice aanwezig waren kon snel geschakeld en
teruggekoppeld worden. Vooral de stellingen met betrekking tot het
tabletonderwijs en huiswerk leverden aardig wat gespreksstof op.
De vragen vanuit ouders neemt de MR mee in haar vergaderingen en
zullen daar geëvalueerd worden. Wij waren zeer blij met alle aanwezige
ouders, zij hebben ons prima informatie gegeven. Wij hopen dat het
volgende oudercafé nog meer ouders zal trekken. Wij zullen vooraf meer
informatie geven over de inhoud van de avond die zal komen.
Een bedankje voor alle aanwezige leden vanuit OC, MR, TSO, leerkrachten
en directie, en natuurlijk de ouders!
Passend onderwijs
Sinds het begin van dit schooljaar is het passend onderwijs gestart. De
school zal de zorg moeten leveren aan alle kinderen die dat nodig
hebben. Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar niveau. Dit geldt
voor moeilijk lerende kinderen alsook voor de (hoog)begaafde kinderen.
In het kader van dit passend onderwijs is een werkgroep gevormd van de
ouders van de kinderen in de plusklas.
De plusklas is een buitenschoolse klas waar kinderen die extra zorg nodig
hebben omdat zij hoogbegaafd zijn, extra begeleiding krijgen. Een halve
dag per week wordt leerstof geboden die aansluit op hun specifieke
manier van denken en leren. De plusklassen worden over verschillende
scholen van Zaan Primair verdeeld.
De werkgroep is ontstaan omdat de behoefte vanuit de ouders
uitgesproken werd te evalueren in hoeverre de zorg voor deze leerlingen
voldoet aan de eis die gepast onderwijs hieraan stelt.
We kunnen concluderen dat de plusklas een groot goed is voor de
hoogbegaafde leerling. Echter ziet het merendeel van de ouders
problemen in de begeleiding in een vroeger stadium dan groep 5. Graag
zouden wij ook een vangnet zien voor de begaafde leerling. Deze
kinderen hebben veel uitdaging nodig in verdieping van de leerstof. De
werkgroep wil samen met leerkrachten, ouders, interne begeleiding en
directie een structurele oplossing kunnen bieden waarbij deze groep
kinderen de zorg krijgt welke zij nodig hebben.
Gezamenlijk zijn er korte- en lange termijndoelen geformuleerd welke
voorgelegd zijn aan directie en interne begeleiding. Hier opvolgend zal
een gesprek volgen met beiden.
Hebt u vragen over dit onderwerp, passend onderwijs, dan kunt u
contact met mij opnemen.
Henriette Winnubst
0648418207
Agenda
Dinsdag 11-11
Sint-Maarten
Woensdag 12-11
SOVA-training 5
Donderdag 13-11
Kleuterlezen
Zaterdag 15-11
Aankomst sint in NL
Maandag 17-11
Versieren sinterklaas
Dinsdag 18-11
Lootjes trekken
groep 5-8
Woensdag 19-11
Open dag met koffieinloop bestaande
ouders
Donderdag 20-11
Biebbus
Maandag 24-11
- Studiedag, alle
leerlingen vrij!
- OC-bijeenkomst
Woensdag 26-11
SOVA-training 6
Dinsdag 2-12
MR-overleg
Woensdag 3-12
Optreden groep 1 t/m
4 in de Kuil
Donderdag 4-12
- Flits 5
- Biebbus
Nieuws van de Tussenschoolse opvang
Deze maand is het buitenspeelgoed voor de TSO binnengekomen. Alles is uitgebreid gekeurd door
de kinderen. De springstok, rollerboards en knotshockey zijn zeer favoriet. De regels zijn besproken
met de kinderen en een van de belangrijkste is: gebruik het speelgoed waar het voor is! Een
springtouw is om mee te springen en niet voor…
In de maand november komt Debby (van Babino) langs om dansles te geven tijdens de TSO. Alle
groepen komen een keer aan de beurt.
Dringend verzoek
Veel ouders moeten de rekening van de maand augustus nog betalen. Twijfelt u, heb ik nou wel/niet
betaald, neem dan contact op met Barbara Beekhoven, TSO-coördinator. U kunt het bedrag over
maken op NL73RABO0126258694 t.a.v. OBS de Jagersplas. Graag de naam van uw kind(eren) en TSO
augustus vermelden.
Nieuws van Babino
Babino BSO
De kinderen van BSO Babino Jagersplas hebben zich in de herfstvakantie prima vermaakt. Samen
met de andere BSO-kinderen van Babino is er een zeskamp in de gymzaal van De Zoeker
georganiseerd. Eerst even een warming up en daarna aan de slag!
Er waren verschillende activiteiten, waaronder een
aantal waarbij teamwork erg belangrijk was.
Ondanks het regenachtige weer zijn we ook buiten
geweest en hebben wij een bezoek gebracht aan
speeltuin ‘Het Blok’ in Krommenie, de kinderen konden
daar goed klimmen en schommelen.
Natuurlijk hebben wij in de vakantie ook lekkere dingen
gemaakt en gebakken, de kinderen mochten hun eigen
pizza maken! Kortom het was weer een gezellige
actieve vakantieweek.
Babino KDV/Peuteropvang
We zijn momenteel bezig met het thema: familie.
Er zijn mooie plakwerkjes gemaakt van mijn ‘huis’.
De thematafel staat vol met boekjes over opa en oma, en hoe
zien opa en oma er eigenlijk uit???
Grijze haren en een wandelstok???
Heeft u een laag inkomen?
Doe een beroep op de
minimaregelingen!
In Zaanstad en Oostzaan zijn er mensen die een
laag inkomen hebben om van rond te komen. Deze
mensen kunnen een beroep doen op het minimabeleid. Dit is ingesteld zodat ook bijvoorbeeld hun kinderen
gewoon naar school kunnen en ook lid kunnen worden van bijvoorbeeld een sportclub of van een
muziekschool.
De gemeente kent verschillende regelingen, waar mensen met een laag inkomen gebruik van kunnen maken.
Ken je iemand uit je omgeving die niet zo veel geld te besteden heeft, vertel ze dan dat ze mogelijk gebruik
kunnen maken van onderstaande regelingen:
Langdurigheidstoeslag (LDT)
Mensen die vier jaar of langer een laag inkomen hebben, hebben jaarlijks mogelijk recht op een financiële
tegemoetkoming. Meer informatie is te vinden op www.zaanstad.nl, via de zoekterm LDT.
Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)
Voor elk kind van 4 tot 18 jaar kunnen ouder een geldbedrag krijgen voor (school)kosten. Meer informatie
www.zaanstad.nl, zoekterm RSK. Elk kind kan ook een jaar sporten of deelnemen aan een cultuuractiviteit,
meer informatie vis te vinden op www.zaanstad, via de zoekterm Meedoen Zaanstad.
Ziektekosten
De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering, het Gemeente Extra Pakket (GEP). Meer informatie op
www.zaanstad.nl, via de zoekterm GEP.
Bijzondere bijstand
Sommige mensen komen voor kosten te staan, die ontstaan zijn door een bijzondere situatie, die zij niet
konden voorzien? Wellicht komen zij voor een vergoeding in aanmerking. Meer informatie is te vinden op
www.zaanstad.nl, via de zoekterm Bijzondere Bijstand.
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Als iemand een inkomen heeft dat op bijstandsniveau ligt, dan kan kwijtschelding aangevraagd worden voor
rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (voor de 1 e hond). Meer informatie op www.zaanstad.nl,
via de zoekterm Kwijtschelding.
Dienstverlening bij schulden
Als iemand zijn schulden niet meer kan betalen, kunnen zij u zich melden bij de gemeente om te zoeken naar
een oplossing. Meer informatie over wat de gemeente voor kan betekenen, is te vinden op www.zaanstad.nl,
via de zoekterm Schulden.
Voorzieningen
De gemeente streeft ernaar dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven in de eigen
woonomgeving. Ondervindt diegene daarbij problemen? Meer informatie over welke stappen genomen
kunnen worden zijn te vinden op www.zaanstad.nl, via de zoekterm Voorzieningen.
Meer weten?
Op http://berekenuwrecht.nl (zonder www er voor) kan men eenvoudig nagaan of ze mogelijk voor een
vergoeding in aanmerking komen. Voor vragen kunnen ze ook langs bij het Sociaal Wijkteam in de buurt, meer
informatie is te vinden op www.swtzaanstad.nl.