Annie De Rycke - Uitvaartverzorging De Wyn

Het maakt ons stil en verdrietig u het overlijden te melden van
mevrouw
Annie De Rycke
Dochter van wijlen de heer Cyriel De Rycke en mevrouw Martha Buysse.
Geboren te Zaffelaere op 1 maart 1935 en overleden
in het AZ Sint-Lucas te Gent op 9 december 2014.
Gep ens i one er de onderw ij z er e s.
Stuurgroep - lid OKRA Academie.
Gew ezen v o orzit st er OKRA Midden-W aander en.
Dit melden u:
Willy en Nicole De Rycke-Vermander,
Laurent en Kathleen,
Alexandre en Elisabeth,
Katharine,
Louis en V/illiam,
haar broer, schoonzus, neven en nichten.
De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaats
hebben in de parochiekerk H. Kruis te Oosteeklo op
maandag 15 december 2Al4 om 11 uur, Waarna qematie te Lochristi gevolgd
door de bijzetting van de asurne in familiegrond op de begraafplaats van
Oosteeklo.
Dit bericht geldÍ als enige kennisgeving.
De familie dankt allen voor de reeds ontvangen blijken van medeleven en steun.
Rouwadres: fam. De Rycke
p.a. Uitvaartverzorging De Wyn, Oosteeklod orp ï7, 9968 Oosteeklo