NIEUWSFLASH - Koninklijk Atheneum Erasmus

Schooljaar 2014 - 2015
editie 1, 30 september 2014
NIEUWSFLASH
Belangrijke data
2 oktober:
infovergadering GWP Amsterdam
(leerlingen van het 4de jaar)
9 oktober:
startvergadering EVOC
17 oktober:
Infomoment SODA attest (leerlingen
3 tot en met 7 BSO)
17 oktober:
Provençaalse avond
17 oktober:
Rapport DW1 1ste graad + 2de en
3de graad BSO
20-22 oktober:
Uitstap herinneringseducatie Ieper
(leerlingen 6 TSO)
22-24 oktober:
Uitstap herinneringseducatie Ieper
(leerlingen 6 ASO en BSO)
23 oktober:
Oudercontact 1ste graad + 2de en
3de graad BSO
20-24 oktober:
Wetenschapsweek
23-28 oktober:
Week van de Robot
24 oktober:
Halloweenavond ten voordele van
GWP Amsterdam
Klaar ... START!
We kunnen er weer tegenaan, 37 schoolweken lang
(of kort, het is maar hoe je het bekijkt). De weergoden
waren ons alvast goed gezind de eerste schooldag.
De eerste jaars leerden elkaar kennen aan de hand
van een ganzenbordspel en ze kregen uitleg over
‘hoe maak ik mijn boekentas’, ‘pesten’ en ‘het gebruik van multimedia’. Het tweede en derde jaar ging
creatief aan de slag met de leefregels die gelden op
onze school. Op het einde van de dag toonden ze
de mooie resultaten aan de rest van de leerlingen.
Iedereen die nu op onze school komt, kan de kunstwerkjes bewonderen bij de overdekte speelplaats.
Neem ook eens een kijkje op onze website
(www.erasmusatheneum.be) en facebookpagina
(Erasmus Deinze)!
Open Monumentendag
Onze school heeft voor het 15de jaar op rij al zijn
troeven bovengehaald om het publiek van OMD
vriendelijk te onthalen en de “gruwel” van mei ’40 in
Vinkt en Meigem aan de man te brengen.
En het mag gezegd zijn: dit jaar waren de gidsbeurten
op de locaties en in de Nostalbussen van de Lijn echt
wel bijzonder goed! Ook het onthaal van het publiek
op alle locaties werd uitermate gesmaakt. Een dikke
pluim voor de leerlingen-coördinatoren uit 5 OPR, 6
Toer en 6 Moderne Talen, voor 6 Hout en voor alle
leerlingen van de derde graad die op zondag hebben
meegewerkt.
Ook de nieuw opgerichte logistieke dienst van de
school (leerlingen van de afdeling Hout) leverde schitterend werk: alle locaties werden netjes achtergelaten!
We willen ook alle leerkrachten bedanken voor hun
positieve inzet op de voorbereidingsdagen en op de
OMD zelf.
‘Een Open Monumentendag die lang zal blijven
hangen’
– Luc Bauters en Johan Block, de coördinatoren
Dirk Bracke
Op donderdag 11 september kreeg onze eerste graad
bezoek van Dirk Bracke. Al twintig jaar lang is hij één
van de bekendste en meest geliefde Vlaamse jeugdboekenschrijvers. Zijn romans volgen de maatschappelijke realiteit op de voet en schuwen moeilijke thema’s niet. Ook onze jongens en meisjes hingen aan
zijn lippen. Na de bijzondere, interactieve lezing was
er tijd voor een kleine signeersessie en een groepsfoto met de hele bende!
“Ik ben veel te weten gekomen, over Beernem, de
Black-groepen, ... Eén ding weet ik zeker: ik ga nog
boeken van hem lezen!”
– Astrid, 2 Latijn
Ik had niet verwacht dat die twee uren zo snel voorbij
zouden gaan.”
– Yana, 1 Moderne-cultuur
Mobibattle
De 2de jaars hebben op donderdag 18 september
gedurende de hele voormiddag kennisgemaakt met
Deinze, met de trein naar Gent en het centrum van
deze stad ontdekt met de tram. Milieuvriendelijk pendelen naar school, naar de sportclub, naar een grootstad… is de boodschap!
Tweedaagse in Gent
Alle 3de jaars gingen op 8 en 9 september op tweedaagse naar Gent in het kader van teambuiding en
kennismaking. Ze gingen samen klimmen in ‘Bleau’,
naar de cinema, naar het Stam en als afsluiter mochten
ze lasershooten in The Zone.
Per klas deden ze bovendien een teambuildingsactiviteit onder leiding van hun klastitularis.
GWP Maasmechelen
Van 15 tot en met 19 september trokken onze eerstejaars naar Maasmechelen en omstreken tijdens hun
avontuurlijke GWP. Er viel weer heel wat te beleven:
ze verkenden de mijnen in Beringen, de mergelgrotten in Maastricht en het heelal in de Cosmodrome
wat af in het bos en de heide, doken de geschiedenis in met Bokrijk, bakten brood, bouwden nestkastjes
in het Heempark, quizden met schwung en maakten
er kennis met de multiculturele samenleving. Kortom,
eentje om niet gauw te vergeten! Zo leerden ze ook
zichzelf, elkaar en hun leerkrachten beter kennen.
Moe maar voldaan en met een koffer vol mooie herinneringen keerden ze huiswaarts.
Duurzaamheid en
eerlijke handel
Op dinsdag 23 en woensdag 24 september werd het
startschot gegeven voor het jaartraject rond duurzaamheid, in samenwerking met Vredeseilanden.
An Schepens, medewerkster van Vredeseilanden, gaf
een introductieles aan alle 1ste, 3de en 5de jaars met
als centraal thema ‘De vraag van 9 miljard’. Hoe zullen we er in slagen om de wereldbevolking, die tegen
2050 zal zijn aangegroeid tot 9 miljard, te blijven voorzien van voldoende voedsel?
De werkgroep Ecologie en Eerlijke handel werkt
samen met Vredeseilanden een aangepast programma uit, waardoor de leerlingen op een andere manier
kennismaken met begrippen zoals duurzaamheid,
ecologische voetafdruk en eerlijke handel.
Aan de hand van een interactieve les, gekoppeld aan
een quiz, probeerden we alvast de leerlingen duidelijk te maken dat dit enkel zal lukken als we vanaf nu
bewuste en duurzame keuzes maken. Dat eerlijk ook
lekker kan zijn, hebben ze op het einde ook mogen
ondervinden.
Volgende afspraak is november, wanneer enkele
mensen van Vredeseilanden terugkomen uit Nicaragua om aan de hand van eigen ervaringen en belevenissen het duurzaamheidsvraagstuk toe te lichten.
Vanaf volgende week zal er ook een ‘veggiedag’
geïntroduceerd worden. Op donderdag zullen de
leerlingen dan kunnen kiezen voor een vegetarische,
warme maaltijd (vegetarische spaghetti of lasagne) of
een broodje met kaas en/of groentjes. Als we immers
met z’n allen een dag per week geen vlees of vis eten,
heeft dit al een enorme positieve impact op onze
bijdrage tot een meer duurzaam bestaan!