Wijkraadvergadering 23-01-2014 - Wijkraad Eschmarke-Zuid

Wijkraad Eschmarke-Zuid
Eekmaatlaan 99
7534 JW Enschede
telefoon: 06-30585449
e-mail: [email protected]
Agenda Wijkraadvergadering
ergadering 23 januari 2014
Aanvang: 20.00 uur
ur in het Wijkcentrum aan de Esmarkelaan.
Es
Agenda
1. Opening, vaststellen agenda
Aanwezig: Jan, Peter, Eric, Alfer en Aaltjen, afmelding Kursat, Elmar, en Raimond
Notulen van 23 oktober 2013 zijn goedgekeurd, naam van Jan is niet geheel juist
geïnformeerd. Alfer was bij meeting over bestaansrecht van wijkraad, overall mening
dat de wijkraden zeker moeten blijven. Aaltjen geeft aan dat er recentelijk een boekje
is verschenen over wijkraad.
Jan en Alfer zijn naar de eetsessie geweest. Was een leuke bijeenkomst.
bijeenkom
Nieuwjaarsborrel is niemand geweest. Jan was het wel van plan, is er niet van
gekomen.
Peter was ook de bij het kunst uitzoeken voor het babybos, het is het werk van Jan
Merlin Marsky geworden. Kunstwerk is wel vergunningsplichtig, zou langs de
welstandscommissie
tandscommissie moeten?
2. Geïnteresseerd voor wijkraad
a. Lammie Pruntel
b. Cristel Boom
a) Is wellicht wat lastig,
lastig, voor de wijkraad, maar ook voor Lammie Pruntel. Moet het
zelf eigenlijk ook niet willen misschien. We zullen haar uitnodigen.
b) Is via Elmar tot stand gekomen,
g
wordt ook uitgenodigd.
3. Kleurwedstrijd / Puzzel Eekmaatje december
Puzzel: 16 deelnemers, 2 niet goed, 2 deelnemers die niet in de wijk wonen.
Winnaars: 1e plaats Marijk Schippers, Eekmaatlaan 41, 2e plaats 2 Anita de Kovel,
Penningkruidlaan 6, 3e plaats N. Koeleman, Esmarkelaan 419,, 25, 15 en 10 euro
cadeaubon.
Kleurplaten: 0-3
3 geen inzendingen, 4-6:
4
zie stapel, 7-10
10 zie stapel.
4. Vergaderschema 2014 en taakverdeling
a. Wijkraadvergaderingen
Woensdag blijft de vaste dag:
5 maart
16 april openbaar
28 mei
9 juli
3 september
15 oktober openbaar
26 november
5 maart worden Lammie en Cristel uitgenodigd.
b. Overige vergaderingen
SDCO: Alfer en anderen die zich geroepen voelen
ACWO vond Peter vrij zinloos, onderwerpen spreken Peter niet aan, maar
Peter blijft gaan.
Wijk-en Dorpsraden Oost blijft Peter doen met ondersteuning
Functionarissen en wijkbudgetten blijft Eric doen.
5. Status lopende projecten
a. Buurtenergie: wordt geparkeerd.
b. App
Jan en Peter hebben een meeting gehad met Ferry Hupse, was heel leuk. App moet wel
levend worden gehouden en dat is lastig, gezien de bezetting. Je zou er ook problemen
in de wijk mee aan de kaak kunnen stellen.
Tetem kunstruimte geeft cursussen/workshop marketing, wellicht dat dat wat is om daar
wat jeugd voor te interesseren, die de app kan vullen. We moeten er zeker wat mee
doen, app hebben/zijn de toekomst.
Idee om één keer per week per lid een item aan te leveren. Gewoon foto’s er op zetten
kan ook. Gaan we concreet wat doen met de app? Doorontwikkelen en personen (jeugd)
die daarmee verder zou willen zien te vinden, vast punt op de agenda.
6. Wijkbudgetten
a. Mailverkeer Micola von Fürstenrecht, J. (WZW-WO-OOST) 2012-budget is
“gered”, volgende week is er weer overleg, Sjoeke zit er in, Lisette blijft.
Binnenkort moet weer verantwoording worden gedaan en een bestedingsplan.
Idee: wellicht kan Tetem een rol spelen bij graffiti op hek bij toegang
wijk/winkelcentrum, Eric onderzoekt verder of het mag.
7. Mededelingen Gemeente
Wijkprogramma is bijna klaar, punten van Jan en Alfer zijn overgenomen. Komt
binnenkort een virtuele wijkwandeling. Bouwvergunning voor het bord en kunstwerk
wordt aangevraagd. Volgende week woensdag is een veiligheidsschouw vanwege
vele vandalisme. Wanneer komt er weer een wijkschouw? Agenderen voor de
volgende vergadering.
Bij de virtuele wijkschouw gaat het niet altijd goed met de paaltjes.
8. Rondvraag en sluiting
Alfer vraagt nog even naar de controle over de rioolaansluitingen. Er schijnen weer
wat huisinbraken geweest.
Peter werpt nog het punt op van samenwerking met Bruggerbosch. Uitnodigen op
vergadering van 5 maart. Bruggerbosch gat het om actieve ondersteuning van vroeg
dementerenden en mantelzorgers. Is preventief bedoeld.
Jan heeft mailtje gekregen van cultuur Enschede of wij haar het vergaderschema
willen toesturen. Dat doen we.
Mailtje over het vermist zijn van een fiets. Wij kunnen daar niet snel op acteren. Dat
zullen we mededelen.
Mail van een bewoner van Stokhorst dat er daar een schaakvereniging is. Wij geven
die persoon ruimte in het krantje. Geen ruimte voor echte commerciële activiteiten.
Avanti heeft nu ook een repair-cafe, geven ruimte voor in het Eekmaatje.
We moeten verder nog kopij hebben voor het Eekmaatkje. Eric levert wat aan, Peter
schrijft nog een stukje. Ook oproep voor nieuwe leden voor wijkraad in huis-aan-huis.
Volgende vergadering
5 maart 2014 van 20.00 tot 22.00 uur, Wijkcentrum Eschmarke