Opmaak 1 - Je doet het in Doetinchem

PA R K E E R L O C AT I E S I N D O E T I N C H E M
Van gratis tot achteraf betalen
RUIMZICHTLAAN
AMPHION GARAGE
Van maandag- t/m vrijdagochtend kunt u tot 12:00 uur
gratis parkeren in de Amphion en Catharina parkeergarages
en op de Varkensweide !
KEPPELSEWEG
HOFSTRAAT
BURG. VAN NISPENSTRAAT
CATHARINA GARAGE
Gratis
Kosten
Looptijd winkelcentrum
Stationsstraat Sturko terrein
Gratis
Ca. 9 minuten
Behalve in de parkeergarages op alle locaties gratis parkeren van
• maandag t/m donderdag na 18:00 uur
• vrijdag na 21:00 uur
• zaterdag na 17:00 uur en zondag de hele dag
SIMONSPLEIN
NIEUWSTAD
EUROPAWEG
Betalen na afloop
Kosten
Looptijd winkelcentrum
Varkensweide
€ 1,20 uur
Ca. 5 minuten
Amphiongarage
€ 1,50 uur
Ca. 3 minuten
Catharinagarage
€ 1,80 uur
Ca. 1 minuut
Daltarief beide garages
€ 1,20 uur
Parkeerautomaten
Kosten
Looptijd winkelcentrum
Rivierstraat
€ 0,60 uur
Ca. 4 minuten
VARKENSWEIDE
IJSSELKADE
TJALMASTRAAT (STADHUIS)
HANDELSKADE
Handelskade
€ 1,20 uur
Ca. 3 minuten
Wei van oom Karel
€ 1,50 uur
Ca. 3 minuten
Tjalmasyraat / Stadhuis
€ 1,60 uur
Ca. 1 minuut
Nieuwstad
€ 2,40 uur
In winkelcentrum
WEI VAN OME KAREL
RIVIERSTRAAT
TERBORGSEWEG
STATIONSSTRAAT
STURKO TERREIN
NS STATION
J.F. KENNEDYLAAN
PARKE E RVE RWIJS S YS TE E M
Doetinchem heeft een parkeerverwijssysteem.
HAVENSTRAAT
TERBORGSEWEG
Bij de belangrijkste invalwegen staan borden die u verwijzen
naar alle parkeerlocaties. Tevens kunt u zien of de parkeergarages en Varkensweide nog vrij zijn