Trendupdate Q3 2014

Q3
e
t
a
d
p
u
d
n
e
r
T
W
R
N
Aantal
bezoekers
Sentiment
onder de
NRW leden
Huurprijzen
Bezettingsgraad
men
sterk toegeno
toegenomen
n
gelijk gebleve
Q3
afgenomen
en
sterk afgenom
Verwachting
den enquête
bron: NRW le
Q3 2013
Q3 2014
ECONOMIE
Inflatie
Werkloosheid
groei
Economische
1,1%
2
1
0
-1
Q3
Q4
8
1,5
6
1,0
4
0,5
2
0,0
0
-0,6%
Q1
Q2
1,6%
8%
8,5%
Q4
Q3
Q3
Q1
Q2
Q3
1,1%
O
M J J A S
A
M
F
J
O N D
g
kelin
Omzetontwik
food 2,3%
1,2%
2
1
-0,1%
0
-0,9%
-1
totaal
-1,7%
-2
-3
-4
non-food
-4,7%
-5
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
bron: CBS
GEBRUIKERS- EN BELEGGINGSMARKT
Q3 2013
Q3 2014
Aanbod
m2 in miljoenen
Mutatie aanbod
t.o.v. vorig jaar
Leegstand detailhandel
0,4%
31,1
10%
1,3%
31,4
Verwachting
Verwachting
Aanbod/ A1voorraad locatie
Opname
m2 in miljoenen
122,8
A2locatie
26,9%
Clocatie
76,9
90,1
5,1%
Verwachting
Verwachting
CONSUMENT
Q3 2013
Q3 2014
Bestedingen
Textiel en kleding
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
B2locatie
Beleggingsactiviteit retail
volume in miljoenen
Mutatie opname
t.o.v. vorig jaar
158,1
B1locatie
Consument
Lederwaren
en schoeisel
Woninginrichting
Huishoudelijke
apparaten
7,9%
Huishoudelijke
artikelen
Koopbereidheid
Consumentenvertrouwen
3,3%
0,2
-0,2%
-2,8
-4%
-4%
-8,1%
Financiële situatie
-7,8%
-10%
-6,6%
-10,3%
Gunstige tijd
grote aankopen
-25%
-33%
-6%
-19%
-20%
-5%
bron: CBS / Jones Lang Lasalle
Wilt u meer informatie over de NRW Trendupdate neem contact op met NRW, Tessa Vosjan: [email protected]
Wilt u meer informatie over de gebruikers-en beleggingsmarkt neem contact op met Sven Bertens, Head of Research: [email protected]