Bijzonder NIEUWS - Fonds verstandelijk gehandicapten

Succesvolle actie Dolfinarium
Uw steun is hard nodig!
Wij bedanken het Dolfinarium voor
Dit is Joep. Hij is een van de 112.000
mensen in Nederland met een verstandelijke handicap. Wij willen dat zij de
dingen kunnen doen die zij belangrijk
vinden en waarbij zij hun kwaliteiten
kunnen inzetten en ontwikkelen.
€1000,-! Donateurs van Fonds
Steun vandaag nog met:
eerste gift in ontvangst nemen van
hun prachtige bijdrage van bijna
verstandelijk gehandicapten konden
in de afgelopen maanden met
korting naar het park. Nicolette
Berkel, een meisje met een
verstandelijke beperking, mocht de
een dolfijn. De bijzondere donatie
• Een machtiging voor een regelmatige gift. Om vaste donateur te
worden kunt u de bijgesloten machtigingskaart invullen en retourneren
met de bijgevoegde retourenvelop.
• Een eenmalige gift via acceptgiro.
in het Dolfinarium in Harderwijk
markeerde de start van de jaarlijkse
collecteweek van Fonds verstandelijk gehandicapten (22-27 september
2014). Houd onze website www.
fondsverstandelijkgehandicapten.nl
goed in de gaten voor
Bedankt voor uw steun!
Nalaten aan Fonds verstandelijk
gehandicapten
Anne, Leo en Roos willen niets liever
dan erbij horen en nuttig zijn. Of het nu
passend werk is of gewoon ongedwongen kunnen dansen, vaak is het voor
mensen met een verstandelijk beperking
erg lastig om de hulp te krijgen waardoor ze zich kunnen ontplooien. Hulp
die Fonds verstandelijk gehandicapten
heel graag biedt, nu en in de toekomst.
We willen u namens Anne, Leo en
Roos en vele anderen zoals hen een
leuke nieuwe acties!
niet alledaagse vraag stellen. Heeft u
er wel eens aan gedacht om een goed
doel in uw testament op te nemen. Een
mooie manier om iets te betekenen in
het leven van anderen, ook als u er
niet meer bent. Op onze website http://
www.fondsverstandelijkgehandicapten.
nl/nalaten leest u hier meer over. U
kunt natuurlijk ook persoonlijk contact
opnemen met Sylvia Wormgoor. Dit kan
telefonisch op nummer 030-2363777. Zij
vertelt u heel graag meer over Nalaten
aan Fonds verstandelijk gehandicapten.
J.F. Kennedylaan 99 • 3981 GB Bunnik • NL 48 INGB 0001 1222 22• KvK Utrecht 52854841
Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken
HERFST
Hard
werken
bladeren geschept en geveegd
erwin is erg blij en maakt grapjes
erwin zingt van hallo meneer de uil
uw onderbroek is vuil
de groep van de tuin zegt van
Nieuwsbrief voor donateurs
hallo meneer de uil uw onderbroek is vuil
de tuingroep
maakt ook grapjes
echt waar meneer de uil
einde
Een gedicht van Roos Van der Broek uit
de dichtbundel behorende bij Het Andere
Gedicht, de landelijke poëziewedstrijd voor
mensen vanaf 12 jaar met een
verstandelijke handicap.
Samen sportief
Op donderdag 25 september vond de eerste
Gemeentemarathon plaats. Een groot succes! Ruim
60 teams van gemeenten uit heel Nederland deden
mee aan de estafetteloop en haalden zo geld op
voor Fonds verstandelijk gehandicapten. Een dag
later kwamen medewerkers uit de zorg samen in
beweging tijdens alweer de 7e Zorgmarathon.
Gedurende beide evenementen hebben de teams
van de gemeenten en de medewerkers uit de
zorg bijna € 30.000 opgehaald wat een prachtige
prestatie is. We kijken terug op twee hele mooie en
sportieve dagen en willen alle deelnemers en
vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet!
IBAN: NL 48 INGB 0001 1222 22
Bijzonder
NIEUWS
Nummer 3, 2014
Colofon
Bijzonder Nieuws
Tekst: GAAF communicatie
Oplage: 25.000 exemplaren
Voor meer informatie over het
fonds of over uw machtiging
Fonds verstandelijk gehandicapten
J. F. Kennedylaan 99, 3981 GB Bunnik
T 030 – 236 37 77
[email protected]
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
IBAN: NL 48 INGB 0001 1222 22
Meedoen, je nuttig voelen en geaccepteerd worden!
Dat wil toch iedereen.
Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel
van Stichting Meedoen mogelijk maken.
HARTELIJK DANK voor uw bijdrage!
Nieuws
Geachte donateur,
Per 1 september heb ik het stokje van
Mechteld van den Beld overgenomen. Ik
vind het erg bijzonder dat ik mag werken
voor zo’n mooie en krachtige organisatie
die zich iedere dag weer inzet voor
mensen met een verstandelijke
beperking.
Ondanks de betere vooruitzichten
Blij met uw steun
Nog even en dan is het zover! Eind
februari 2015 zal Villa Voorschot haar
deuren openen. De afgelopen maanden
is er heel hard gewerkt om het huis zo
veilig en plezierig mogelijk te maken
voor zijn toekomstige bewoners: 16
jongvolwassenen met een verstandelijke
beperking. Naast een warm, eigen thuis,
worden de jongeren hier begeleid naar
een zo zelfstandig mogelijk leven.
zal het komende jaar weer tal van
uitdagingen met zich meebrengen.
Vanuit de politiek verandert er veel
voor mensen met een beperking. In
deze nieuwsbrief leest u hoe wij daarop
inspelen met waardevolle projecten
zoals ‘Aan de slag in de speeltuin’.
Heeft u onze vernieuwde website www.
fondsverstandelijkgehandicapten.nl al
gezien? Ook het jaarverslag van 2013
staat nu online. Daarin leest u wat
wij vorig jaar allemaal hebben bereikt
dankzij uw steun. Ontzettend bedankt!
Met hartelijke groeten,
Daniëlle Schutgens
BIJZONDERNIEUWS
Anne Salomé (24) heeft PDD-NOS, een
vorm van autisme. Mede dankzij Fonds
verstandelijk gehandicapten heeft
zij werk bij de Theaterwerkplaats.
Anne: “Door mijn beperking
lukte het niet om ‘gewoon’
werk te vinden. Ik ben
heel blij dat ik bij Tiuri
Theaterwerkplaats
terecht kan. Hier
leer ik echt veel, van
dansen tot
improviseren.
Theaterspelen is mijn
passie geworden.”
HARTELIJK DANK voor uw bijdrage!
Dossier
Wat we met uw hulp kunnen doen
Aan de slag in de speeltuin
Stimuleren van contact
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de dagbesteding van
inwoners met een beperking. Veel
gemeenten hebben nog geen idee
over de uitwerking hiervan. Met ‘Aan
de slag in de speeltuin’ wil NUSO
gemeenten aanzetten om te kijken
naar de mogelijkheid van dagbesteding in de speeltuin. Fonds
verstandelijk gehandicapten steunt dit
project. ‘Aan de slag in de speeltuin’
brengt speeltuinverenigingen en
jongeren met een beperking bij elkaar.
Tijdens een stage in de speeltuin
kunnen de jongeren kennismaken met
werk en ontdekken wat ze leuk vinden.
Bijvoorbeeld helpen met het
onderhoud van de speeltoestellen of
serveren op het terras.
In Oisterwijk heeft ouderinitiatief
Stichting GOED een beschermde
woonvoorziening gerealiseerd voor 19
jongeren tussen de 20 en 37 jaar. Eind
juni vond de grote verhuizing plaats.
De centrale ligging van het complex is
heel belangrijk voor de jongeren.
Zij wonen en functioneren nu letterlijk
midden in de samenleving.
en veilig
Ik zorg ervoor dat kinder
voel me nuttig
skelter kunnen rijden en
IBAN: NL 48 INGB 0001 1222 22
raf aan
Leerlingen Zakaria, links, en Ach
eltuin
spe
de
het werk tijdens hun stage in
Belangrijk is dat de jongeren door dit
werk gericht kennis en vaardigheden
opdoen en in contact komen met
andere mensen uit de buurt. Zo
ervaren zij hoe goed het voelt om deel
uit te maken van de samenleving en
zinvol werk te doen. Het vergroot hun
leef-wereld, zelfvertrouwen en draagt
bij aan maatschappelijke acceptatie.
Lees meer op
www.aandeslagindespeeltuin.nl
Leo (33) onderhoudt de skelters van
speeltuin Weerestein in Hillegom. “Ik
kan moeilijk stilzitten en vind het heel
fijn dat ik hier iets nuttigs kan doen.
Ik ben lekker buiten en gezellig onder
de mensen. Het belangrijkst vind ik
dat de skelters veilig zijn voor de
kinderen. Als er iets kapot is, repareer
ik dat meteen.”
HARTELIJK DANK voor uw bijdrage!
Doordat het contact met buurtbewoners
wordt gestimuleerd, wordt hun sociale
zelfredzaamheid bevorderd en krijgen
ze het gevoel te worden geaccepteerd.
Het project van Stichting Doen wordt
mede mogelijk gemaakt door de
financiële steun van Fonds verstandelijk gehandicapten.
Gezellige woonomgeving
In het centrum van Cuyk heeft Stichting
Aksent een historisch pand verbouwd
tot woonhuis voor zes jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking. Naast
een fijne en gezellige woonomgeving,
biedt het huis de jongeren structuur en
veiligheid met 24 uur per dag zorg. Michel
Jansen van Aksent: “Alle bewoners
woonden hiervoor nog bij hun ouders.
Samen koken en eten is altijd een
feest
Zij waren toe aan een eigen plek om
zich verder te kunnen ontwikkelen.
In ons huis hebben de jongeren een
eigen woon-slaapkamer en wordt hun
nnen we heerujk
Met mooi weer ku
butten zitten
IBAN: NL 48 INGB 0001 1222 22
zelfstandigheid gestimuleerd. In de
gezamenlijke ruimtes leren zij van en
met elkaar.”
Fonds verstandelijk gehandicapten
leverde een bijdrage van €10.000,voor de inrichting van de gezamenlijke
ruimtes.
HARTELIJK DANK voor uw bijdrage!