Nieuwsbrief nr. 16 van 17 april 2014

Alexander Gogelweg 65
4384 EV Vlissingen
0118-465261
[email protected]
Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl
Nieuwsbrief nr. 16
11e jaargang
Donderdag 17 april 2014
Vandaag hebben we in alle groepen het Paasfeest gevierd. Deze is afgesloten met een door de ouderraad
georganiseerde Paaslunch, waar heerlijk van gesmuld is. Daarvoor willen we de ouderraad hartelijk danken.
Om 14.00 uur waren de leerlingen vrij om te gaan genieten van een lang Paasweekend. Dinsdag 22 april
verwachten wij weer iedereen terug. Dan opnieuw een korte week, waarna we 2 weken meivakantie hebben.
We hopen allemaal op mooi weer zodat we daar fijn van kunnen genieten.
Na de meivakantie beginnen we meteen met de avondvierdaagse, meer informatie hierover verderop in deze
nieuwsbrief. Ook duurt het dan niet meer lang voordat alle groepen op schoolreis gaan. De groepen 8 gaan dan
aan het oefenen voor hun eindmusical. Leuke activiteiten, maar tussendoor zal er ook nog hard moeten
worden gewerkt!
Wij wensen u fijne Paasdagen en straks een fijne meivakantie toe.
Tevredenheidsonderzoek ouders
Volgende week hopen wij een digitale enquête uit te zetten over het reilen zeilen van onze school. Vanaf
september 2014 gaan we ons beraden over het schoolplan 2015 -2019. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig.
Wij vragen u de enquête dan ook in te vullen. Alleen als wij een respons van 75% krijgen kunnen we iets met
de gegevens doen. Wilt u ons melden waar u tevreden over bent en wat u graag verbeterd zou willen zien?
Afgelopen maand heeft het team dit ook ingevuld en volgende maand willen wij ook een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen houden. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Afscheid Juf Jacqueline
Juf Jacqueline heeft te kennen gegeven met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer te willen werken in
een vast dienstverband. Dat betekent dat zij per 1 augustus ontslag heeft genomen. Voor haar heel fijn voor
ons een afscheid van een collega die al hééél lang op de Louise de Colignyschool werkt.
We gunnen haar deze beslissing van harte. Zij kan nu nog samen met haar man genieten van haar gezondheid
en die dingen doen die ze echt leuk vindt. Het betekent niet dat de juf nooit meer bij ons op school zal
komen. Zij heeft aangegeven bij alles wat met lezen te maken heeft, graag haar steentje nog te willen
bijdragen. Wij zullen zeker gepast gebruik maken van dit aanbod.
Op vrijdag 4 juli nemen wij als team en kinderen afscheid van de juf. Daarover hoort u in een later stadium
nog wel het een en ander.
Overige personeelszaken
Na de meivakantie zal mevrouw Susanne Franssen de taak van Juf Yvonne in groep 8a overnemen tot de
zomervakantie. Juf Yvonne gaat tot de zomervakantie met ouderschapsverlof.
Na de meivakantie zal Juf Tessa haar werkzaamheden weer hervatten. Haar zwangerschapsverlof is dan
voorbij. Wij bedanken juf Ria heel hartelijk voor haar inzet gedurende het zwangerschapsverlof van juf
Tessa.
Schoolreizen
In onderstaand schema kunt u zien wat de schoolreis kost voor uw kind(eren).
Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag aan ons over te maken.
Dat kan naar het IBANrekening NL36 RABO 03493.74.783 t.n.v. Louise de Colignyschool te Vlissingen en dan
onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep.
Alvast vriendelijk bedankt hiervoor.
Groep
Datum
Kosten
Groepen 1 en 2
Groep 3 en 4
Groep 5, 6 en 7
Donderdag 22 mei
Donderdag 22 mei
Vrijdag 23 mei
20,00 per kind
21,50 per kind
29,00 per kind
Dammen
Zaterdag 12 april was het dan zover. De halve finale van het NK schooldammen. 's Ochtends om 8.20 uur zijn
we met 3 auto's vertrokken naar Hoogblokland en Molenaarsgraaf. Onze school werd door 2 groepen
vertegenwoordigd. De welpen: Faye, Tim, Sem, Liam en Sabine uit groep 6. De pupillen uit groep 7 en 8:
Dennis, Nick, Rick en Martijn. De eerste wedstrijd was om 10.45 uur. De welpen waren om 14.30 uur al klaar
met de wedstrijden. Maar de pupillen waren om 16.30 uur pas klaar met de laatste wedstrijd. Het niveau van
het dammen was weer hoog. Helaas zijn we niet in de prijzen gevallen, maar we hebben een leuke dag gehad.
Schoolvoetbal verslag
De jongens en meisjes van de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen woensdagmiddagen weer gestreden om het
schoolvoetbal kampioenschap onder de bezielende leiding van hun coaches. Op de kunstgrasvelden bij GPC
werden de wedstrijden gespeeld, waarbij het publiek ook nog eens werd getrakteerd op een zonovergoten
middag!
De jongens uit groep 8 kwamen als beste uit poule B naar voren en streden mee in de kwartfinale
zeventallen. Ze drongen door tot de finale, maar eindigden uiteindelijk als tweede door een onfortuinlijke
beslissing van de verder goed leidende scheidsrechter. Het elftal van LDC met jongens uit de groepen 7
hadden het in de poulefase beduidend moeilijker dan hun medeleerlingen in de andere poule. In de voorrondes
bleken respectievelijk St.Jozef, VSV en Burcht-Rietheim moeilijk verslaanbare tegenstanders te zijn.
Daarnaast vormde het spelen op een groot veld voor sommigen een conditioneel probleem. Het mocht
uiteindelijk het plezier niet drukken.!
De meisjes speelden hun wedstrijden in 2 teams van 7- tallen. Vooraf bleken beide ploegen tevreden te zijn
met hun tegenstanders uit de loting. Ondanks goed spel, de talrijke supporters en het voetbalplezier
eindigden beide ploegen als 3e in hun poule. Het team uit groep 8 LDCM71 behaalde uiteindelijk alleen een
verdiende 3-2 overwinning tegen de Branding. LDCM72 zette met 1-1 tegen de Houtuyn hun beste resultaat
in de groepsfase neer.
Naschools aanbod
Dagelijks/wekelijks worden er nieuwe workshops op de website geplaatst waarop ingeschreven kan worden.
Namens de gemeente Vlissingen wij wij u op de website;
http://www.vlissingeninbeweging.nl/naschools-aanbod.html
Avondvierdaagse 2014
Ook dit jaar willen we als school meelopen met de avondvierdaagse.
De avondvierdaagse is dit jaar van maandag 12 mei tot met donderdag 15 mei.
De afstand die, via de school, gelopen kan worden is 5 kilometer.
De 5 kilometer start elke avond om 18.30 uur.
--- Graag 15 minuten voor vertrek aanwezig --Vertrek is vanaf het clubhuis van Zeeland Sport op het Baskensburgplein.
De laatste avond (donderdag) zullen we omstreeks 19.15 uur op het stadhuisplein aankomen.
Het is de bedoeling dat de ouders met hun kind(eren) meelopen. De ouders zijn ook verantwoordelijk voor hun
kind(eren).
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per kind.
Inschrijven kan dit jaar op onderstaande data en tijden bij iemand van de ouderraad in het “hoge” gebouw.
Dinsdag 22 april
08.15 t/m 08.45 en 15.00 t/m 15.30
Donderdag 24 april
08.15 t/m 08.45 en 15.00 t/m 15.30
Vrijdag 25 april
08.15 t/m 08.45
Inschrijven is mogelijk door onderstaand briefje in te vullen en je eventuele wandelboekje in te leveren op
één van onderstaande data in het hoge gebouw.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50. Mocht je geen wandelboekje hebben dan is het mogelijk om een
wandelboekje te kopen. De kosten van een wandelboekje zijn € 1,00. In dat geval dien je dan een bedrag van
€ 4,50 mee te nemen.
Inschrijven via de school is na 25 april niet meer mogelijk.
Het wandelboekje zal op de laatste avond, bij het ophalen van de medaille, worden uitgedeeld.
Let op: ophalen van de medaille en het boekje is op het Baskensburgplein. (Na terugkomst van het
Stadhuisplein)
Bij vragen kunnen jullie bellen naar:
Ton van Eenennaam
06-29577127
Inge Roseboom
417577
De Ouderraad.
==============================================
Ja, ik loop mee met de 5 km. op de avondvierdaagse van 12 mei t/m 15 mei 2014
Naam: _______________________________________________________
Groep: _______________________________________________________
Ik loop mee voor de . . . . . . . keer.
Heeft al een wandelboekje
JA/NEE* (bij dit formulier inleveren)
Wil een wandelboekje kopen: JA/NEE*
(* doorstrepen wat niet van toepassing is)
Agenda schooljaar 2013-2014
Woensdag 23 april
Fietsenkeuring groepen 7
12 t/m 15 mei
Avondvierdaagse
Woensdag 14 mei
Fietsexamen
Donderdag 22 mei
Schoolreis groepen 1, 2, 3 en 4
Vrijdag 23 mei
Schoolreis groepen 5, 6 en 7
Vrijdag 6 juni
Studiedag
Vrijdag 13 juni
Sportdag groepen 5 t/m 8
Vrijdag 4 juli
Eindfeest
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2013-2014
Meivakantie
Maandag 28 april tot en met vrijdag 9 mei 2014
Hemelvaart
Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei 2014
Studiedag team
Vrijdag 6 juni 2014
e
2 Pinksterdag
Maandag 9 juni 2014
Zomervakantie
Vrijdag 11 juli tot en met vrijdag 22 augustus 2014
Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2014-2015
Studiedag (stichting)
Woensdag 24 september 2014
Studiedag (thema)
Vrijdag 17 oktober 2014
Herfstvakantie
Maandag 20 oktober tot en met vrijdag 24 oktober 2014
Studiedag voorbereiding
Vrijdag 19 december 2014
Kerstvakantie
Maandag 22 december tot en met vrijdag 2 januari 2015
Voorjaarsvakantie
Maandag 16 februari tot en met vrijdag 20 februari 2015
Witte donderdag
Donderdag 2 april Kinderen hebben vanaf 14.00 uur vrij. We eten op school!
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Vrijdag 3 april tot en met maandag 6 april 2015
Studiedag (thema)
Dinsdag 7 april 2015
Meivakantie
Maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2015
Hemelvaart
Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2015
e
2 Pinksterdag
Maandag 25 mei 2015
Studiedag (jaarevaluatie)
Dinsdag 26 mei 2015
Studiedag (voorbereiding)
Vrijdag 17 juli 2015
Zomervakantie
Maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2015
De zeventiende nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zal uitkomen op vrijdag 16 mei 2014.