Ouderbulletin 1 - Obs Ter Borch

Ouderbulletin
22 augustus 2014
nummer 01
Start nieuwe schooljaar
De school is weer begonnen! We hopen dat iedereen terug kan kijken op een fijne vakantieperiode. We starten dit schooljaar
met 21 groepen. Bovenal zitten we, tot groot genoegen van een ieder, nu weer met z’n allen in één gebouw. De leerkrachten en
kinderen van de Menso Altingschool hebben hun intrek in een nieuw schoolgebouw genomen.
Voor iedereen is het begin toch altijd weer even spannend, je moet weer even wennen aan het ritme,
een nieuwe meester of juf, een ander lokaal etc. Maar na een aantal dagen voelen de dingen al weer
snel vertrouwd.
Naast een aantal nieuwe kinderen, verwelkomen we twee nieuwe personeelsleden.
Dit zijn Peter Tent (7B) en Marc Buddendorf (8C)
Zij zullen zich in het volgende ouderbulletin aan u voorstellen.
Informatieavonden
Binnenkort vinden de jaarlijkse informatie avonden plaats. Tijdens deze bijeenkomsten maakt u nader kennis met de
leerkracht(en) en krijgt u inzicht in het lesprogramma van de betreffende groep. Tijdstip: van 20.00 tot 21.00 uur.
De avonden zijn als volgt gepland:
• maandag 1 september de groepen 3 en groep 8B
• dinsdag 2 september de groepen 1-2, de groepen 7, groepen 8A en 8C
• woensdag 3 september de groepen 4
• donderdag 4 september de groepen 6
• dinsdag 9 september de groepen 5
De informatieavonden vinden plaats in het lokaal van uw kind.
Gymnastiek
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek van een vakleerkracht.
Denkt u aan de gymkleding, (passende)gymschoenen en vanaf groep 5 aan een handdoek voor na het
douchen?
Het gymrooster wordt begin volgende week via de mail door de groepsleerkrachten aan u toegezonden.
Fietsenstalling, veiligheid en toegang plein
Wellicht ten overvloede maar aan het begin van een schooljaar is het goed om de verkeersveiligheid en ook het pleingedrag
weer even onder de loep te nemen. Een ieder die lopend naar school komt kan het plein bereiken aan de zijde van de Otto
Cluivinglaan (d.i. de noordzijde). Fietsers horen vanaf de zijde van de Borchsingel het plein op te gaan. Om het plein optimaal te
kunnen gebruiken vragen we aan iedereen om de fietsen in de fietsenrekken te zetten. Tijdens het halen en brengen zijn er veel
kinderen en ouders op het plein. Denkt iedereen weer even aan de afspraak dat er niet wordt gefietst op het plein? Skateborden
en rolschaatsen zijn eveneens op het schoolplein niet toegestaan. Ook vragen wij aan alle ouders of ze om 12.00 uur en 15.00
uur buiten op de kinderen willen wachten en de auto willen parkeren op de parkeerplaats. Voor de berm van de Borchsingel
geldt met ingang van dit schooljaar een parkeerverbod. Alvast bedankt!
Inleveren oude batterijen/ cartridges/ telefoons
Lever uw oude batterijen, inkt-cartridges en oude telefoons op school in. De opbrengst van de ingezamelde batterijen komt ten
goede aan de school. Van de opbrengst kan de school spullen aanschaffen. Bijvoorbeeld (buiten)speelgoed. De ton staat bij de
pleiningang tegenover het kantoor van de intern begeleidster.
Aanbod tijdschriftabonnementen/ cursussen etc.
Ook dit jaar kunt u voor uw kind een abonnement nemen op een kindertijdschrift. Bij de receptie liggen vanaf a.s. maandag al
verschillende kindertijdschriften maar ook informatie over verschillende cursussen, bijvoorbeeld typecursussen. Indien u
geïnteresseerd bent, kunt u dit zelf bij de receptie ophalen. Als u een abonnement op een tijdschrift neemt, dan graag het
thuisadres opgeven en niet het adres van school.
Overzicht tijdschriftabonnementen en cursussen:







SQula (groep 1-8) SQula is een online oefenprogramma waar spelen en leren hand in hand gaan. SQula sluit aan bij de
lesmethoden die wij op school gebruiken. Voor de groepen 4 t/m 8 bevat het quizvragen die in samenwerking met
CITO zijn ontwikkeld.
Sport- en cultuurpret
Bobo (groep 1-2)
Okki (groep 3-4)
Taptoe (groep 5-6)
Kidsweek (groep 5 t/m 8)
ICO, Centrum voor Kunst & Cultuur
HVO/ GVO
Voor de kinderen van de groepen 7 en 8 beginnen volgende week de HVO/ GVO lessen.
De HVO lessen worden op de woensdagochtend gegeven door Ineke van der Berg en de GVO lessen worden op de
dinsdagmiddag gegeven door Tilly Hooikammer.
Schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die een uurtje (10.30 uur – 11.30 uur) in de schoolbieb zouden willen
werken. Het gaat vooral om het innemen en uitlenen, het opruimen van de boeken en het begeleiden van de kinderen. Met
ingang van dit schooljaar zijn er nieuwe computers geplaatst en is de collectie boeken flink uitgebreid. Er is nog hulp nodig op:
maandag 2 personen (1x per drie weken), woensdag 3 personen (1x per 2 weken),donderdag 2 personen (1x per 2 weken) en
vrijdag 1 persoon (1x per 2 weken).Voor meer informatie kunt u terecht bij Janneke Oosterveld (bibliotheek Eelde 050
3093353).U kunt zich opgeven via [email protected]
Bloemencorso en Klompen
In samenwerking met het klompen museum heeft de activiteitencommissie van het
Eelder Bloemencorso een leuk project opgezet. De leerlingen van de basisscholen in Eelde, Paterswolde
en Eelderwolde krijgen een klompje om deze te versieren met het thema van het Bloemencorso `A
Colorful World`.
Deze klompen worden op grote borden geplaatst en komen op het evenemententerrein te staan.
Dit project was het initiatief van een van de bestuursleden van het Internationaal Klompen museum te Eelde. Hij bracht in 2013
een bezoek gebracht aan een demonstratiedag “Handmatig Klompen Maken” in Vorst in de gemeente Laakdal, België.
Schoolkinderen waren bij dit project betrokken door ze een klompje te geven en deze te laten versieren (kleuren/verven). Al
deze klompjes werden op grote borden bevestigd en deze zijn in de tent geplaatst waar de klompenmakers stonden te
demonstreren. Hierdoor kwamen ouders, grootouders, etc. een bezoek brengen aan deze dag.
Op de terugweg naar Eelde bedacht het bestuurslid om dergelijke demonstratiedagen ook aan het Bloemencorso in Eelde te
verbinden. Twee vliegen in klap moet hij gedacht hebben, het Bloemencorso trekt jaarlijks heel veel bezoekers, 80.000 – 90.000,
en op deze wijze kon men dan demonstraties “Handmatig Klompen Maken” aanschouwen.
We vonden het een leuk initiatief en sinds dinsdag staan er 500 klompjes in onze school. Elk kind mag een klompje ”oppimpen”
en we zijn erg benieuwd naar het resultaat. Natuurlijk hopen we dat iedereen op 6 september gaat kijken!
Obs Ter Borch en het beheer.
Met ingang van dit schooljaar maakt onze school geen gebruik meer van de diensten(beheer) van Stichting Trias. Hieraan liggen
voornamelijk financiële redenen ten grondslag. Dit betekent dat we het een en ander in eigen beheer moeten doen. Er zijn
ondertussen koffiemachines als ook vaatwassers aangeschaft. Het bedrijf Eemsmond neemt de schoonmaakwerkzaamheden
voor haar rekening. Voor de overige werkzaamheden zoeken we nog een oplossing (klussen, kleine storingen, kopieerwerk e.d.)
De schoolkalender
Binnenkort krijgen alle oudste leerlingen een schoolkalender mee. De schoolgids 2014-2015 zal volgende week op de website
geplaatst worden.
Vakantierooster en margedagen 2014-2015
Nog even een reminder! Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
.. t/m .. (schooldagen)
13-10-14 t/m 17-10-14
22-12-14 t/m 02-01-15
23-02-15 t/m 27-02-15
03-04-15 t/m 06-04-15
27-04-2015
04-05-15 t/m 15-05-15
29-05-15 t/m 30-05-15
25-05-2015
06-07-15 t/m 14-08-15
Hieronder een overzicht van de margedagen
Vrije uren of dagdelen (marge) 2014-2015
Planning
N.B. Marge betekent: kinderen vrij en personeel werkt.
I.v.m. met een onderbouwdag zal er ook nog een margedag
waarschijnlijk in maart 2015 zijn.
Op dit moment is de datum nog niet bekend.
Dag(deel)
Marge dag gr. 1 t/m 8
22-09-2014
Margemiddag gr. 1 t/m 4
Donderdagmiddag 18-12-2014
Margemiddag gr. 5 t/m 8
Vrijdagmiddag
19-12-2014
Marge dag gr. 1 t/m 8
Maandag
26-01-2015
Marge dag gr. 5 t/m 8
Vrijdagmiddag
20-02-2015
Marge dag gr. 1 t/m 8
Maandag
26-05-2015
Agenda:
27 augustus
1 september
6-7 september
1 t/m 11 september
22 september
Datum
OV vergadering
MR vergadering
Bloemencorso
Informatie avonden
Week van oud papier
Het volgende ouderbulletin verschijnt op vrijdag 5 september
Bijlage:
Power Kidzzz
Ben je 10, 11 of 12 jaar en wil je leren hoe je goed met andere
kinderen omgaat, voor jezelf opkomt en hoe je moeilijke situaties aanpakt? Dan is de
weerbaarheidstraining Power Kidzzz vast en zeker iets voor jou.
De kinderen die aan Power Kidzzz meedoen hebben daar allemaal zo hun eigen reden voor. Ze willen
bijvoorbeeld weten hoe je meer vrienden maakt, hoe je met pesten omgaat, maar ook hoe je minder verlegen
wordt, beter “nee” leert zeggen en meer zelfvertrouwen krijgt. Wat je reden ook is, bij Power Kidzzz werken we
op een creatieve manier aan je weerbaarheid en ontmoet je kinderen die met dezelfde vragen rondlopen.
Training
Maximaal tien kinderen kunnen de training volgen, die bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur.
Voorafgaand maken de trainers kennis met jou en je ouders. Tijdens de training houden we je ouders op de
hoogte via Post voor ouders. Na afloop bespreken we hoe de training is verlopen.
Kosten
Deelname kost € 50,-.
Trainers
De training wordt gegeven door 2 maatschappelijk werkers van Noordermaat: Wilma Luiken en Diny Slot
Locatie en tijd
Donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.30 uur in Zuidlaren, Ludinge 4
Informatie en/of opgave
Diny Slot, schoolmaatschappelijk werker Noordermaat, tel. 06-30776580, [email protected]