Plan - Danneels

terreinprofiel.
-1141-
-829-
-830-
-1190-
254
153
groenzone.
144
1
2
3
4
LEGENDE
b
H
-678 -
539
-447-
rens
terras.
terras.
-2583-
-2658-
-27421100
- electriciteit aanwezig.
- waterleiding (openbaar drinkwaternet) aanwezig.
- riolering aanwezig.
- gasnet aanwezig.
- huisvuil : wekelijkse ophaling.
oprit.
C
-1326600
oprit.
groenzone.
groenzone.
240
240
terreinprofiel.
e
2,50
825
5
365
95
210/100
60
345/220
30
100
30
310
190/220
37,5
hoekbekleding en plaatsing metaalkolom
aan te passen in functie van te plaatsen
rolluiken.
er dient gebruik gemaakt te
worden van een condensdroogkast
Droogkast
plaatsing gewelven
volgens legplan en studie
ir. leverende firma gewelven.
betonslof
15
80/211
GWK
37,5
37,5
DO
70 cm2
17,5
17,5
790
122,5/250
13,28 m2
RWA
RWA
betonslof
metaalligger tussen
de gewelven volgens
de stabiliteitsstudie.
Keuken
17,517,5
GWK
rand dakoversteek.
metaalligger tussen de gewelven
volgens de stabiliteitsstudie.
betonslof
betonslof
17,517,5
422,5
verloop en diameter
dampkap volgens
voorschriften leverancier
van de keuken
110
37,5
RWA RWA
445
Wasmachine
722,5
er dient gebruik gemaakt te
worden van een condensdroogkast
vall. WC
vall. WC
IN
UIT
17,517,5
IN
UIT
Vall. BK
Vall. BK
Leefruimte
310
38,45 m2
15
862,5
GWK
582,5
GWK
587,5
465
17,517,5
Garage
TELLERS
TELLERS
18,21 m2
HYDROFOOR.
100
DO
70 cm2
80/211
10
16.
37,5
15.
12.
Berging
11.
1,48 m2
140
14.
13.
360
10.
90/211
260
Inkomhal
4.
4,1 m2
10
3.
17,517,5
WC
1,37 m2
37,5
1.
37,5
2.
90
152,5
5.
80/211
15
DO
70 cm2
300
6.
90
152,5
7.
37,5
10
10
310
9.
8.
37,5
hoogte + diam. dubbelwandige schouwpijp
de dubbelwandige schouwpijp ende houten
draagconstructie dient minimaal 12 cm te zijn.
GEEN gevestigde erfdienstbaarheden op het perceel.
GWK
met trekbevorderende kap te bepalen
door aannemer CV om een goede
-2861-
werking te verzekeren. De afstand tussen
terras.
terras.
rand dakoversteek.
37,5
37,5
235/220
32,5
140
100/220
305
75
80/140
125
520
C
825
Danneels nv
Bouwen van 4 woningen
Najaarsweg lot 2
8520 Kuurne
1/100
17-10-2014
GELIJKVLOERS LOT 2
C
RWA RWA
retour ringbalk volgens
studie Ir
retour ringbalk volgens
studie Ir
retour
ringbalk
volgens
retour
ringbalk
volgens
studie
studie
Ir Ir
RWA
RWA
60
retour ringbalk volgens
studie Ir
hoogte 1.10
velux
114x118
17,517,5
hoogte 2.10
velux
114x118
310
10
470
17,5
17,5
hoogte 2.10
hoogte 2.40
11,32 m2
DO
70 cm2
10
1,17 m2
10
365
Berging
ballustrade 1.10
10
31.
10
10
WC
DO
70 cm2
4,72 m2
30.
31.
31.
250
90
10
UIT
127,5
DO
70 cm2
UIT
80/211
IN
90
27,5
IN
160x200
80/211
80/211
27,5
hoogte 2.40
DO
70 cm2
10
GWK
GWK
16,43 m2
hoogte 2.40
135
90x200
hoogte 2.10
365
365
90x200
Slaapkamer 2
365
Slaapkamer 3
80/211
hoogte 2.40
hoogte 2.10
30.
29.
27. 26. 25. 24. 23.. 22. 21. 20.
19. 18. 17.
10
Nachthal
29.
4,4 m2
h=240cm
h=210cm
h=210cm
10,34 m2
14.
Slaapkamer 1
627,5
15.
16,88 m2
13.
12.
11.
482,5
h=240cm
Badkamer
160x200
334
DO
70 cm2
140
80/211
210
DO
70 cm2
100
80/211
28.
10.
17,517,5
310
15
9.
90
10
365
17,517,5
8.
velux
114x118
7.
6.
h=110cm
hoogte 2.40
5.
131
4.
hoogte 2.40
hoogte 2.10
hoogte 1.80
3.
2.
1.
37,5
topgevel tuit te bekleden in leien
en te verwerken tot een waterdicht
geheel met de nodige zink- en loodslabben
hoogte 2.40
305
310
305
90/140
120
520
C
825
Danneels nv
Bouwen van 4 woningen
Najaarsweg lot 2
8520 Kuurne
1/100
17-10-2014
EERSTE VERDIEPING LOT 2
C
825
365
460
RWA RWA
retour ringbalk volgens
studie Ir
retour ringbalk volgens
studie Ir
retour ringbalk volgens
studie Ir
retour ringbalk volgens
studie Ir
velux
114x118
17,5
17,5
RAO(berg)
97
312,5
RAO(berg)
h=110cm
10
Berging
h=1.10
467,5
17,5 15
velux
114x118
3,03 m2
berging/ventilatieunit systeem D
80/211
10
GWK
IN
IN
UIT
UIT
Nachthal
DO
70 cm2
10
DO
70 cm2
h=2.10
285
80/211
25
2,5
100
h=2.40
2,75 m2
31.
30.
90
499
GWK
25
Slaapkamer 4
31.
23,08 m2
30.
29.
27. 26. 25. 24. 23.. 22. 21. 20.
19. 18. 17.
160x200
63,6
10
28.
29.
h=110cm
h=2.40
h=2.10
verloop RAO via spanten
15
17,5
17,5
465
h=1.10
verloop RAO via spanten
topgevel uit te bekleden in leien
en te verwerken tot een waterdicht
geheel met de nodige zink- en loodslabben
verloop RAO via spanten
retour ringbalk volgens
studie Ir
305
retour ringbalk volgens
studie Ir
520
C
825
Danneels nv
Bouwen van 4 woningen
Najaarsweg lot 2
8520 Kuurne
1/100
17-10-2014
EERSTE VERDIEPING LOT 2
956
956
hoogte + diam. dubbelwandige schouwpijp
met trekbevorderende kap te bepalen
door aannemer CV om een goede
werking te verzekeren. De afstand tussen
de dubbelwandige schouwpijp en de houten
draagconstructie dient minimaal 12 cm te zijn.
hoogte + diam. dubbelwandige schouwpijp
met trekbevorderende kap te bepalen
door aannemer CV om een goede
werking te verzekeren. De afstand tussen
de dubbelwandige schouwpijp en de houten
draagconstructie dient minimaal 12 cm te zijn.
velux
114 x 118
676
5.
20
520
6.
velux
114 x 118
velux
114 x 118
velux
114 x 118
140
velux
114 x 118
velux
114 x 118
400
300
75
rooster dampkaprooster dampkap
230
7.
140
180
7.
7.
80
8.
ook waterkering boven blauwsteenplintook waterkering boven blauwsteenplint
ook waterkering boven blauwsteenplint
LOT 2
LOT 2
nokbalk 7/18
956
DAKOPBOUW.
- dakpannen.
- pannelatten (22 x 38 mm).
- tengellatten (11 x 38 mm).
- menuiseriet onderdakplaten (3,2 mm).
- isolatie tussen de spanten (volgens EPB-verslaggever).
- oregon spanten geschaafd (3,5/18) tussenafstand 45 cm.
- afwerking.
spanten (3,5/18)
tussenafstand 45 cm.
0°
45,0
425
dakvlakraam 114/118
29,2
0°
619
240
648,5
doorlopende stempelingen
doorlopende stempelingen
110
110
499
956
135
steunplaat(3,5/15).
240
SLAAPKAMER 2
BERGING
284
1,5 15,5
?
39,4
37,5
- vloerbekleding
- chape
- PE-folie
- schuimbeton
- gewelven
- bepleistering
400
SLAAPKAMER 1
30
519
30
105
12,5
325
retour ringbalk (150/20).
483
10
12,5
10
140
387,3
retour ringbalk (150/20).
75
muurplaat (7/15)
300
25
2,5
2 25
956
dakvlakraam 114/118
520
metaalligger tussen de gewelven
volgens de stabiliteitsstudie.
12,5
SLAAPKAMER 4
554
110
verankering randbalk aan gewelven.
37,5
862,5
isolerende
bouwblok
0
LEEFRUIMTE
152,5
isolerende
bouwblok
37,5
INKOM
aanvulling met zand.
40
FUNDERINGEN MIN.
TOT OP VASTE, VORSTVRIJE BODEM.
70
aardingslus
35mm²
aardingslus
35mm²
STABILITEITSSTUDIE EN KEUZE VAN TYPE EN DIMENSIONERING,
VAN DE FUNDERINGEN IS TEN LASTE VAN DE UITVOERENDE
FIRMA EN ONDER HUN VERANTWOORDELIJKHEID.
(het studieverslag van een bevoegd ir. wordt vóór de aanvang
der werken voorgelegd aan de architect.)
De omvang, dimensionering en type funderingen getekend op de
plannen is VERMOEDELIJK en zullen verrekend worden aan de
hand van het studieverslag van een bevoegd ir.
Danneels nv
Bouwen van 4 woningen
Najaarsweg lot 2
8520 Kuurne
?
70
?
?
40
?
25
35
10
waterkering
boven plint
10
- vloerbekleding 2cm
- chape 8cm
- isolerende uitvullingslaag 10cm
- licht gewapende betonplaat
- PVC-folie
- aanvullingszand
80
220
140
400
verankering randbalk aan gewelven.
250
velux
114 x 118
6.
ALLE NIVO'S EN MAATVOERINGEN OP HET PLAN
ZIJN TEN TITEL VAN INLICHTING EN DIENEN TER
PLAATSE DOOR DE AANNEMER WORDEN NAGEZIEN.
1/100
17-10-2014
GEVELS EN DOORSNEDEN LOT 2