Totaaloverzicht inmeting kavels Moestuinlaan 22

7
2.19
2.21
20.00
2.19
2.21
20.00
2.19
2.21
20.00
4.16
22.47
4.27
15.01
2.24
2.26
15.01
2.23
2.26
15.01
2.23
2.26
15.01
2.23
2.26
15.01
4.18
0.39
0.03
0.30
0.48+
0.50+
0.50+
0.47+
26
30
0.48+
24
22
34
32
38
36
0.64+
0.80+
0.28
0.49
0.42
WP=
0.39-
0.49+
0.49+
0.49+
0.49+
0.51+
0.49+
0.48+
0.51+
0.52+
0.48+
0.48+
0.49+
0.49+
0.53+
0.69+
0.61+
0.49+
0.48+
0.49+
gwl
1.25+
elec
1.33+
0.50+
0.50+
0.50+
1.23+
1.21+
elec
1.32+
1.32+
1.18+
1.15+ 1.24+
1.31+
1.08+
1.09+
1.30+
1.27+
1.21+
tv elec 1.13+
1.29+
1.30+
0.48+
0.50+
0.51+
0.50+
0.49+
0.53+
0.52+
0.51+
0.57+
1.13+
1.21+
1.15+
1.31+
1.24+
1.28+
1.32+
1.17+
1.25+
0.92+
tv1.24+
elec
1.26+
1.17+
1.15+
1.18+ 1.22+
1.34+
1.29+
gwl
1.28+
1.27+
1.12+
0.49+
0.49+
0.50+
0.52+
0.53+
0.70+
0.62+
0.64+
0.80+
0.83+
1.32+
elec 1.19+
1.36+
0.96+
gwl
1.06+
1.15+
1.11+
1.17+
1.35+
1.34+
1.30+
0.49+
0.49+
0.64+
0.65+
0.83+
1.18+
1.32+
0.49+
0.51+
1.02+
0.55+
0.50+
0.51+
0.77+
1.20+
0.85+
0.92+
1.03+
1.16+
0.56+
0.49+
1.20+
1.21+
1.12+
1.22+
1.18+
1.21+
elec 1.19+
1.20+
0.95+
gwl
0.97+
1.19+
1.16+
1.22+
1.24+
1.17+
elec
1.35+
1.35+
1.20+ 1.20+
gwl
0.89+
0.97+
1.07+
1.13+
1.26+
1.26+
1.20+
1.22+
elec
1.41+
1.09+
1.20+
1.12+
1.10+
1.17+ 1.22+
1.25+
1.23+
1.34+
1.35+
1.36+
1.29+
43
1.29+
gwl
0.49+
0.48+
0.50+
0.52+
0.76+
0.80+
1.00+
0.95+
1.23+
0.50+
0.58+
0.79+
0.70+
0.90+
0.95+
1.03+
0.49+
0.48+
0.73+
gwl
0.94+
1.08+
1.10+
1.34+
0.48+
0.62+
0.72+
0.83+
1.07+
1.26+
0.49+
0.55+
0.89+
0.91+
0.74+
0.49+
0.50+
0.52+
0.53+
0.51+
0.52+
0.49+
0.63+
0.69+
0.79+
1.22+
0.49+
0.65+
0.72+
1.02+
0.48+
9
3
45
t
/
m
44
51
49
53
55
5
57
Legenda
damwand met houten deksloof
D
35
4
42
35
37
47
R
achterzijde haag
perceelgrens
U
waterleidingput
IV
39
aansluitput
elec
electrakast / meterkast
hoogtemaat
E
N
0.97+
schaal:
1:200
bestaande situatie
formaat:
A4
datum:
09-09-2014
A
ST
42
40
33
38
lichtmast
woonboten Moestuinlaan
47
46
44
41
gwl