Gronfa poederoplosser type GPO

Gronfa
poederoplosser
type GPO
Gronfa (inline) poederoplosser
De markt vraagt meer en meer om een
geoptimaliseerd productieproces, waarbij poeders
niet alleen effectief moeten kunnen worden
opgelost, maar ook nauwkeurig en op een manier
die gebruikersvriendelijk is en stofoverlast beperkt.
Gronfa heeft zich de afgelopen jaren met succes
gespecialiseerd
in
dergelijke
poederoplossystemen. Gekozen kan worden voor een
inline of een batchgewijze opstelling. De getoonde
foto is een verticale uitvoering, compleet met rvs
beschermkap en ondersteuning.
Toepassing en werkwijze
Varianten






1 of 2 mengkamers
Glijringdichting of cartridge seal
Trechters in diverse groottes
Reinigingsaansluiting
Explosieveilige uitvoering
Met of zonder frequentieregelaar
Proefmachine
Bij twijfel qua oplosbaarheid en opstelling kan de
Gronfa proefmachine uitkomst bieden. Desgewenst
kan aanvullend een mengtank, stortrechter en/of
frequentieregelaar ter beschikking worden gesteld.
De Gronfa poederoplosser kent vele toepassingen
en wordt zowel in de chemische als ook in de
voedingsmiddelenindustrie ingezet.
De poeders worden gestort in een trechter, dit kan
handmatig of middels een big-bag-losstation
plaatsvinden, en worden na opening van de klep
meegetrokken de vloeistofstroom in. Het mengsel
komt vervolgens in de dispergeerkamer(s) en wordt
middels een pomprotor naar de tangentiële uitloop
gestuwd.
Bij een poederoplosser is de nat-droog-scheiding
het meest kritische punt. De onderdruk die in de
dispergeerkamer(s) gecreëerd wordt dient enerzijds
voldoende te zijn om de poeders goed aan te
zuigen, anderzijds dient deze niet te groot te zijn,
teneinde overmatige luchtinslag tegen te gaan.
Luchtinslag geeft het risico op terugslag van de
vloeistof in de trechter en dat is zeer onwenselijk,
met name bij hygroscopische of snel uithardende
poeders.
De
beste
opstelling
voor
een
Gronfa
poederoplosser is verticaal. Als de storthoogte
daarmee onwenselijk hoog wordt, kan er in
sommige gevallen voor gekozen worden de
machine horizontaal op te stellen.
Overige Gronfa poederoplossers
Het is ook mogelijk met een Gronfa DSM menger
poeders in te trekken. Dit gebeurt middels een
bypass met klep en een zuigslang/buis.
Wat doet Gronfa nog meer?
Gronfa fabriceert naast poederoplossers
dispergeerders ook:
 Mengers en roerwerken
 Afvul- en doseermachines
 Colloïd- en notenmolens
en
Waarom Gronfa?
Gronfa is geen agent of handelsonderneming,
maar produceert de procesmachines in eigen
beheer. U kunt rekenen op:
 Korte lijnen, flexibiliteit en klantgerichtheid
 Meer dan 60 jaar ervaring in vele takken van
industrie: food & feed, farma, cosmetica en
chemie.