Tekst homepage FPS - Kennis Instituut Veiligheid

Medical Care STCW
Medical Care STCW
De cursus Medical Care STCW leidt op voor het certificaat MC. Dit certificaat is verplicht voor
kapiteins van Nederlandse schepen met een onbeperkt vaargebied en voor
scheepsofficieren welke zijn aangewezen om de medische zorg aan boord op zich te nemen.
Internationaal is deze verplichting vastgelegd in de verdragen SOLAS en STCW. KIV biedt
deze cursus aan in samenwerking met het Berechja College te Urk.
Doelgroep
De cursus Medical Care STCW is bedoeld voor kapiteins en voor de scheepsofficieren die
zijn aangewezen om de medische zorg aan boord op zich te nemen.
Leerdoelen
Na de cursus Medical Care STCW kan de cursist:
 zorg verlenen aan een zieke aan boord
 alle aan boord aanwezige medische hulpmiddelen en apparatuur op een verantwoorde
manier gebruiken.
Beginvereisten
Deelname aan deze cursus is alleen mogelijk, wanneer de cursist over een het certificaat
Medical First Aid beschikt. Desgewenst is het mogelijk om zowel Medical First Aid als
Medical Care in 5 lesdagen te behalen.
Programma
De cursus Medical Care STCW duurt 3 lesdagen (24 lesuren). Het programma bestaat uit
internationaal in het STCW-verdrag vastgelegde onderdelen, zoals:
 protocollair handelen bij een ongeval
 het verzorgen en verplegen van een zieke/gewonde
 wondzorg inclusief hechten
 gereedmaken en aanleggen van een infuus
 transport van een gewonden/zieke
 psychische aandoeningen
 infectie en tropische ziekten
 aanleggen van een urinekatheter
 veel voorkomende gezondheidsproblemen aan boord.
Certificering
Cursisten krijgen na deelname het certificaat Medical Care STCW van het Berechja College.
Dit certificaat is 5 jaar geldig. Om het certificaat te verlengen is het opnieuw volgen van de
cursus nodig.
Locatie en data
De cursuslocatie is het Berechja College te Urk. De cursusdata worden in overleg
vastgesteld, afhankelijk van de inschrijvingen. Aan deze cursus kunnen maximaal 12
personen meedoen.
Inschrijven
U kunt zich voor de cursus Medical Care STCW inschrijven via dit aanmeldingsformulier. U
kunt zich individueel inschrijven, maar ook als opdrachtgever van meerdere deelnemers.
1
Medical Care STCW
Contactgegevens
Website: www.kiv-urk.nl.
E-mail: [email protected]
Telefoon: 085-4898707
2