Programma downloaden

Symposium
H O E
W E R K T
H O E W E R K T H E T ?
H E T ?
Programma
DINSDAG 1 JULI 2014
12:30 – 17:30
DOOR DE STUDENTEN BUSINESS IT &
MANAGEMENT VAN HET SAXION TE
DEVENTER EN ENSCHEDE.
Hoe werkt het?
Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter, maar ook plezieriger
te maken voor de organisatie. Door de recente technische ontwikkelingen in de IT wordt
Het Nieuwe Werken steeds aantrekkelijker en maatschappelijke ontwikkelingen maken
het wenselijk.
Laat u inspireren door de studenten van Saxion als zij u aan de hand van zes thema’s
Het Nieuwe Werken anno 2014 laten zien.
O r g a n i s a t i e
N i e k
T y c h o
S l u i j e r
B a r n a r d
R o b i n
N i e l s
S t o k e r
V i n k e
J e l l e
T i j h u i s
A l e x a n d e r
J o r d i
B e e r n i n k
- -
B o e r s
H E T
P R O G R A M M A
s y m p o s i u m
12:30 - 13:00
Inloop met koffie/frisdrank + cake
1 e
H E L F T
13:00 - 13:10
Opening symposium
13:10 - 13:30
Het Nieuwe Werken (inleiding en achtergrond Het
Nieuwe Werken)
13:30 - 13:50
De IT (deel 1)
13:50 - 14:10
De IT (deel 2)
14:10 - 14:30
Internationaal
14:30 - 15:00
Pauze met koffie of frisdrank
2 e
H E L F T
15:00 - 15:20
Het gedrag
15:20 - 15:40
De organisatie (deel 1)
15:40 - 16:00
De organisatie (deel 2)
16:00 - 16:20
De laatste ontwikkelingen
16:30 - 16:55
Gastspreker Jacoline Boonman
16:55 - 17:00
Afsluiting
17:00 - 17:30
Hapje en een drankje en napraten over het
symposium
M e t
d a n k
a a n :
Senior Lecturer & projectbegeleiding
Margriet de Vos
Senior Lecturer & projectbegeleiding
Gastspreker
Ton de Bruyn
Jacoline Boonman
Lecturer & projectbegeleiding
Oliver Leering
D a g vo o r zi t t e r s :
Lecturer
Janneke de Graaff
Ma a r t e n Me n s i n k & Ma r c L o h u i s
e n n a t u u r l i j k a l l e s t u d e n t e n va n
de projectgroepen
B u s i n e s s I T & Ma n a g e m e n t va n
S t u d i e c o a c h G TP
Leontine Kamphuis
h e t S a xi o n t e D e ve n t e r e n
Enschede
PROGRAMMA VERSIE 1.1 - 24 JUNI 2014