Fusie met Tynaarlo

Fusie met Tynaarlo







Is de gemeente Tynaarlo een serieuze fusiepartner voor Haren?
Hoe kijkt Tynaarlo tegen fusiegesprekken met Haren aan?
Wat vindt de Provincie Drenthe van gesprekken tussen Tynaarlo en Haren?
Het rommelt in het gemeentehuis van Tynaarlo. Is het dan wel verstandig om aan een fusie te denken?
Betekent fusie met Tynaarlo dat Harenaars voor medische zorg (ziekenhuis, specialistische hulp) naar
Assen moeten?
Moeten we bij een fusie met Tynaarlo ons nieuwe paspoort en rijbewijs in Assen ophalen?
Betekent een keuze voor Tynaarlo dat Haren uiteindelijk terecht komt bij Assen?
Is de gemeente Tynaarlo een serieuze fusiepartner voor Haren?
Naar boven
Waarnemend burgemeester Vlietstra blijft sinds haar komst in Haren
waarschuwen dat de optie-Tynaarlo niet serieus moet worden genomen: te
kleine ambtelijke organisatie (even groot als die van Haren) en de
provinciegrens. Maar twee kleine ambtelijke organisaties maken samen een
grotere, en de provinciegrens is zelfs voor het Groningse provinciebestuur
geen obstakel meer.
De punten van burgemeester Vlietstra hebben geen gewicht. Het is dus
hoog tijd om de optie-Tynaarlo met een open blik te gaan onderzoeken en
met Tynaarlo te gaan praten.
Hoe kijkt Tynaarlo tegen fusiegesprekken met Haren aan?
Naar boven
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft over een mogelijke fusie met Haren
nog geen officieel standpunt. Tynaarlo kende de publiekspeilingen in Haren
en de standpunten van Harense politieke partijen (D66, GVH, CDA). Die
lieten zien dat een substantieel deel van Haren de optie-Tynaarlo ziet
zitten.
De raad van Tynaarlo wilde hierover gaan praten, maar haalde het van de
agenda toen de kleine meerderheid van de gemeenteraad van Haren
voorlopig voor Groningen/Ten Boer koos.
Uit persoonlijke contacten tussen raadsleden van Haren en Tynaarlo blijkt
dat er in Tynaarlo zeker belangstelling voor gesprekken met Haren is.
Wat vindt de Provincie Drenthe van gesprekken tussen Tynaarlo en
Haren?
Naar boven
De Provincie Drenthe vindt dat gemeentelijke herindeling een zaak is van
de gemeenten en hun inwoners. Als er in Tynaarlo en Haren voldoende
draagvlak bij de bevolking is voor een fusie van beide gemeenten, zal
Drenthe zo’n fusie niet tegenhouden of tegenwerken.
Drenthe eist ook niet van nieuwe gemeenten dat ze 100.000 inwoners
moeten hebben, zoals de Provincie Groningen dat wil. Drenthe vindt dat
kleinere gemeenten zich ook kunnen versterken door te gaan
samenwerken.
Het rommelt al een tijd erg in het gemeentehuis van Tynaarlo. Is het
dan wel verstandig om aan een fusie te denken?
Naar boven
Even vooraf: het rommelt in het Stadhuis van Groningen ook wel eens
(opgestapte wethouders wegens de Tramcrisis, burgemeester vaak slecht
in het nieuws, financiële chaos Groninger Museum, Forum). Grote
bestuurskracht, grote problemen. Kleinere bestuurskracht, misschien ook
kleinere problemen. Maar het klopt, er circuleren berichten over ambtelijke
problemen in het gemeentehuis van Tynaarlo. Die problemen laten iets zien
wat de komende jaren waarschijnlijk in de hele provincie Groningen te zien
zal zijn. Fusies leveren namelijk niet alleen mooie dingen en ‘kansen’ op.
Ze veroorzaken ook narigheid, aanpassingsproblemen, slepende conflicten,
ontslagvergoedingen, onzekerheid bij ambtenaren die voor hun baan of
functie vrezen. Dat is de realiteit waar het provinciebestuur en ook ons
gemeentebestuur liever geen aandacht op vestigt.
De gemeente Tynaarlo ontstond in 1998 door fusie van de gemeenten
Eelde, Vries en Zuidlaren. Het in elkaar schuiven van de drie ambtelijke
apparaten gaf spanningen. In verband hiermee is de burgemeester
opgestapt. Er kwam een waarnemend burgemeester die hard gewerkt heeft
om de problemen in het gemeentehuis op te lossen.
Nu wordt in Tynaarlo goed begrepen hoe het niet moet, en hoe het beter
kan. Dat schept ruimte voor een fusieproces om samen met Haren een
nieuwe gemeente te gaan opbouwen. Waarbij lering wordt getrokken uit de
fouten die zijn gemaakt.
Betekent fusie met Tynaarlo dat Harenaars voor medische zorg
(ziekenhuis, specialistische hulp) naar Assen moeten?
Naar boven
Sommige raadsleden en kandidaat-raadsleden suggereren dit, en proberen
op die manier mensen ertoe over te halen om voor de fusie met Groningen
te kiezen. Maar dat is pure bangmakerij. Gemeentelijke herindeling heeft
niets maar dan ook niets te maken met toegang tot ziekenhuizen,
onderwijsinstellingen, schouwburg, bioscoop.
René Valkema (voorheen CDA-raadslid, doet niet mee aan de
verkiezingen) schreef hierover een verhelderend opiniestuk, De
ziekenhuizen worden gepresenteerd als reden om te fuseren. Laat u niets
wijsmaken! RV
Moeten we bij een fusie met Tynaarlo ons nieuwe paspoort en
rijbewijs in Assen ophalen?
Naar boven
Nee. Bij een fusie van Haren en Tynaarlo gaat de nieuwe gemeente over
paspoorten, rijbewijzen en andere burgerzaken.
Bij fusiebesprekingen moeten afspraken worden gemaakt waar inwoners
van de dorpen hun burgerzaken kunnen regelen.
Het ligt voor de hand dat de grote dorpen (Haren, Zuidlaren, Vries en
Eelde/Paterswolde) daar een centrale rol in hebben (en houden).
Dat geldt trouwens ook voor de andere voorzieningen (zoals bibliotheek,
sport, cultuur, winkels, milieuzaken).
Betekent een keuze voor Tynaarlo dat Haren uiteindelijk terecht komt
bij Assen?
Naar boven
Hier zijn geen aanwijzingen voor. De gemeente Tynaarlo werkt samen met
Assen en andere gemeenten in Noord-Drenthe. Maar streeft beslist niet
naar een fusie met Assen. Een fusie met Haren kan voor de gemeente
Tynaarlo juist aantrekkelijk zijn om te voorkomen dat een zelfstandig
Tynaarlo in de nabije toekomst door Assen wordt geannexeerd.