Benefeed © ( Groenteteelt )

Benefeed © ( Groenteteelt )
Benefeed© is een voedingssysteem voor het bijvoeren van diverse natuurlijke vijanden die gebruikt
worden in de glasgroententeelt, waaronder, Aubergine, Tomaat, komkommer, en paprika.
De voedingssamenstelling bestaat uit 4 natuurlijke hoofdelementen die als voedingsbron dienen voor
het bijvoeren van roof predatoren en roofwantsen die ingezet worden tegen diverse plagen.
Naast de hoofdelementen bestaat de samenstelling ook uit een natuurlijke drager om de voedingselementen gelijkmatig te verdelen in de diverse gewassen.
De hoofdelementen bestaan uit een natuurlijk eiwit samenstelling, die als krachtvoer dient mocht er
geen of onvoldoende stuifmeel in het gewas aanwezig zijn.
Groenteteelt:
 Bij de introductie van Benefeed© dient u dit te introduceren op een droog gewas.
 Verspreidt de samenstelling gelijkmatig over het gewas.
 Gebruik voor de verspreiding een verblaas systeem of een mijtapplicator systeem.
 Bij introductie van natuurlijke vijanden dient u ook direct bij te voeren met het benefeed
systeem.
 Introduceer 1x per 7 dagen het benefeed© systeem.
 Introduceer het materiaal niet bij fel weer (hoge zon instraling).
 Mocht er een plaag optreden waarbij de natuurlijke vijanden zich goed kunnen voeden met
schadelijke insecten, zoals Trips spp., schadelijke mijten, schadelijke wantsen, dan dient u direct
te stoppen met het bijvoeren.
 Het advies is dan: extra roofmijt of roofwantsen inzetten om zo de plaag onder controle te
brengen.
 Raadpleeg bij een plaag altijd een gewasbeschermingadviseur om u verder te helpen.
 Het product Benefeed© is bedoeld als extra krachtvoer voor de diverse natuurlijke vijanden.
Zodoende kunt u in de startfase voldoende eiwitten aanbieden en een eerste populatie
opbouwen van natuurlijke vijanden in het gewas.
 Als er geen stuifmeel aanwezig is in een gewas, dan zal Benefeed© het alternatieve voedsel zijn
voor de natuurlijke vijand.
 Na een gewasbespuiting zal het Benefeed© systeem opnieuw geïntroduceerd moeten worden.
Welke natuurlijke vijanden kunnen worden bijgevoerd:
 Diverse roofmijten tegen trips, wittevlieg en spint zoals;
Amblyseius cucumeris of Neoseiulus cucumeris, Amblyseius Swirski, Amblydromalus limonicus,
Amblyseius andersoni, Amblyseius californicus, Amblyseius Barkeri, Amblyseius montdorensi
Let op: Benefeed© niet toepassen bij de introductie van de Phytoseiulus persimilis, dit geeft
geen verbeterd effect.


Diverse roofwants types, waaronder; Orius laevigatus, Orius majusculus, Orius insidiosus.
Macrolophus pygmaeus, Dicyphus hesperus.
Met Benefeed© zullen ook andere natuurlijke vijanden zich kunnen voeden met de
hoofdsamenstelling, maar hierbij is nog geen ervaring opgedaan in de praktijk
Orius majusculus, Orius laevigatus en Orius insidiosus
Macrolophus pygmaeus
Bewaring:
 De Benefeed© verpakking bij aankomst direct donker en koel bewaren 6ºC
Mochten er vragen zijn neem dan contact op met uw gewasbeschermingsadviseur.