lees meer - Vlaanderen.be

Uitnodiging
Samenwerken aan Veiligheid
Engageren van netwerken
Door Sonja Parker en Eric Sulkers
Het engageren van netwerken in situaties van verontrusting is een grote uitdaging voor elke hulpverlener. Op woensdag 1 en vrijdag 3 oktober verzorgen Sonja Parker
en Eric Sulkers een tweedaagse training samenwerken aan veiligheid. De doelgroep
zijn hulpverleners integrale jeugdhulp. Welkom!
In 2012 waren Sonja en Eric in Vlaanderen te gast voor een tweedaagse verdiepingstraining tijdens de
regionale vormingsreeksen over omgaan met verontrusting. We konden Sonja overtuigen om dit jaar opnieuw
vanuit Australië over te steken en samen met Eric een vervolg te breien aan de toen fel gesmaakte training.
De afspraken met de familie en een wijder sociaal netwerk over veiligheid zijn cruciaal: ze blijven het sluitstuk
van een goed veiligheidsplan voor jongeren.
De familie en sociale netwerken daadwerkelijk betrekken bij veiligheidsplanning blijft echter een van de
moeilijkste dingen voor een hulpverlener. Veel families dringen aan op geheimhouding. Ze vrezen negatieve
reacties als de familie meer wordt betrokken. Ze hebben vaak ook twijfels over de betrouwbaarheid van de
leden van het sociale netwerk die gepresenteerd worden. Een jeugdhulpverlener dreigt er dan vaak het bijltje
bij neer te gooien en te accepteren dat familie-betrokkenheid bij dit gezin niet zal lukken ...
Sonja en Eric presenteren, deels in het Nederlands, deels in het Engels, een methodiek die focust op de
aandachtspunten en valkuilen in de verschillende fases bij het betrekken van de familie. Zij doen dit met een
combinatie van theorie, demonstraties en vervolgens zelf oefenen in kleine groepjes.
De workshops zijn een vervolg op eerdere startdagen en workshops in het oplossingsgericht werken.
Deelnemers hebben een zekere basiskennis van de benadering ‘signalen van veiligheid’. Hen wordt aangeraden om de eerder uitgegeven reader in te kijken.
Wie zijn de trainers ?
Sonja Parker (Australië) werkt als maatschappelijk assistent, docent en child protection consultant.
Ze is wereldberoemd vanwege de drie door haar ontwikkelde toepassingen: Het Huis van de
Toekomst, Het Veilige Huis en de Familie Veiligheids Cirkels. Sonja heeft ruime praktijkervaring in de
toepassing van Signs of Safety. Sinds Signs of Safety gepatenteerd is, focust zij zich met Eric Sulkers
en internationale groeptrainers op de methodiek Partnering for Safety.
Eric Sulkers (kinderarts, Nederland) werd in Signs of Safety opgeleid door Andrew Turnell, Sonja
Parker, Susie Essex, Rob Sawyer, Adriana Uken en anderen. Hij was projectleider van Signs of Safety
Zeeland, waar deze benadering reeds verschillende jaren wordt toegepast in de jeugdhulpverlening.
Daarnaast is hij als vertrouwensarts verbonden aan het Bureau Jeugdzorg Middelburg en het
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Eric beschikt over een ruime ervaring als trainer, begeleider
en supervisor van implementaties in zowel Nederland, België als de Verenigde Staten.
Praktische informatie
Wanneer
Woensdag 1 en vrijdag 3 oktober 2014 (9.30u-16.30u)
Prijs
De deelnameprijs bedraagt 125 euro per deelnemer voor de twee dagen. De catering (drank tijdens
pauzes en broodjeslunch) is in de prijs inbegrepen. Alle deelnemers krijgen een reader ontwikkeld door
Sonja en Eric.
Waar
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
B-1210 Brussel
Routebeschrijving
Met de trein
U neemt de trein tot in station Brussel-Noord. U gaat naar de hoofduitgang. De eerste straat links is de
Koning Albert II-laan. Het Hendrik Consciencegebouw is gelegen aan uw linkerkant (het tweede gebouw dat
u tegenkomt nadat u de kruising van de Koning Albert II-laan met de Volksstraat gepasseerd bent).
Inschrijven
Het aantal plaatsen is beperkt. Daarom kunnen we maximaal twee medewerkers per organisatie toelaten.
Wees er dus snel bij. Naast het moment van inschrijven houden we ook rekening met een eerlijke verdeling van de
plaatsen tussen de regio’s en de sectoren. U ontvangt uiterlijk eind juni een bevestiging van uw inschrijving
en de bijbehorende betalingsmodaliteiten. Indien er na 6 juni nog vrije plaatsen zijn, vervallen de vermelde
inschrijvingscriteria en worden de inschrijvingen opengesteld voor alle geïnteresseerden.
inschrijven kan via het inschrijvingsformulier
bij problemen contacteer: [email protected]
Integrale
Jeugdhulp