Bijlage: schematische voorstelling opeenvolgende bestemmingen

Bijlage: schematische voorstelling opeenvolgende bestemmingen van
particuliere slachtingen
post-mortemkeuring:
(voorwaardelijke)
goedkeuring
geen cysticercose
(niet gortig vlees)
cysticercose
(gortig vlees)
geen GRM
GRM
geen GRM
GRM
Merk: ruit
Bestemming: al
het vlees naar de
woning van de
particulier
Etiket: geen
Document: geen
Merk: ruit
Bestemming:
indien de
wervelkolom niet
verwijderd werd
in het slachthuis
>> uitsnijderij
voor verwijdering
van de
wervelkolom >>
al het vlees naar
de woning van
de particulier
Etiket:
aangebracht
door de
slachthuisexploitant
“wervelkolom
verwijderen”
(art. 24§2 van
KB H2)
Document: geen
Merk: ruit +
vierkant merk “te
bevriezen vlees”
Bestemming:
[>> uitsnijderij:
versnijden voor
invriezen] >>
vriesinrichting >>
al het vlees naar
de woning van
de particulier
Etiket:
verzegelend
aangebracht
door de officiële
dierenarts met
de gegevens van
luik A van het
document vlg.
bijlage II van het
KB H3 [+ etiket
“te bevriezen
vlees” aan
gebracht door de
slachthuisexploitant] (art. 24§2
van KB H2)
Document:
vervoerdocument vlg. bijlage
II van KB H3
Merk: ruit +
vierkant merk “te
bevriezen vlees”
Bestemming:
>> uitsnijderij:
verwijdering
wervelkolom
[+versnijden voor
invriezen] >>
vriesinrichting >>
al het vlees naar
de woning van
de particulier
Etiket:
verzegelend
aangebracht
door de officiële
dierenarts met
de gegevens van
luik A van het
document vlg.
bijlage II van het
KB H3 + etiket
“wervelkolom
verwijderen” aan
gebracht door de
exploitant (tenzij
verwijdering in
het slachthuis
heeft
plaatsgevonden)
(art. 24§2 van
KB H2)
Document:
vervoerdocument vlg. bijlage
II van KB H3
Verklaring afkortingen en symbolen:
[…]: facultatieve stap
>>: naar
GRM: gespecificeerd risicomateriaal
KB H2: koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de
hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
KB H3: Koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van
aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles
van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke
oorsprong.
6