①Let op - StudentenCollectief

alles over uw
zorgverzekering
Bevat praktische informatie en
alle verzekeringsvoorwaarden.
Geldig vanaf 1 januari 2014.
• ZorgVerzorgd
Heeft u vragen of wilt u iets doorgeven? We helpen u graag. U kunt ons bereiken per telefoon,
per e-mail, per post en in onze winkels én servicepunten. Of kijk op www.menzis.nl/contact.
Op www.menzis.nl vindt u alle informatie over uw verzekering. U kunt er bijvoorbeeld uw premie
berekenen, online declareren, zorgaanbieders vinden en alle vergoedingen van A tot Z bekijken en
vergelijken.
U kunt ons uw vraag ook per e-mail stellen. Op www.menzis.nl/contact vindt u ons contactformulier.
Bellen met Menzis
Heeft u vragen over zorg of uw zorgverzekering? We helpen u graag. De belangrijkste telefoonnummers
vindt u hieronder. Kijk voor de actuele openingstijden op www.menzis.nl/contact.
Telefoonnummers
088 222 40 40
088 222 42 42
0900 202 50 03
+31 317 455 555
0317 492 051
24 uur per dag bereikbaar
24 uur per dag bereikbaar
Postadres
Menzis
Postbus 75000
7500 KC Enschede
Menzis-winkels en servicepunten
Bezoekadressen
Menzis locatie Groningen, Winschoterdiep 70, 9723 AB Groningen
Menzis locatie Enschede, De Ruyterlaan 25, 7511 JH Enschede
Menzis locatie Wageningen, Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen
Klachten
Voor klachten en geschillen, kijk op de klantenservicepagina van onze website.
Of zie artikel A17 in de Algemene voorwaarden.
Gemakkelijk declareren zonder veel papierwerk? Dit kan online in Mijn Menzis. U logt eenvoudig
in met uw DigiD. Voer uw gegevens in en voeg een duidelijke scan of leesbare foto van de nota bij.
De status van uw declaratie kunt u daarna volgen in Mijn Menzis.
Kijk voor meer informatie op www.menzis.nl/declareren.
2 | Verzekeringsvoorwaarden, Contact en service
Algemene_voorwaarden
De voordelen van online declareren
Tandartsverzekering
Kijk op www.menzis.nl/contact voor de dichtstbijzijnde winkel of servicepunt. Daar vindt u ook de
openingstijden.
Aanvullende_verzekering
Klantenservice Menzis Zorgadviseur Menzis Servicelijn Kraamzorg Menzis Alarmcentrale Menzis Servicelijn Vervoer Basisverzekering
Per e-mail
Inhoud
Onze website
Contact_en_service
Contact en service
Menzis vindt dat gezond gedrag beloond mag worden. Daarom hebben we een uniek, gratis
spaarprogramma ontwikkeld: SamenGezond. Met SamenGezond verdient u punten als u gezond
en bewust leeft. Uw spaarpunten kunt u bijvoorbeeld inwisselen voor korting op sportartikelen of
gezonde dagjes uit. Inmiddels doen al 300.000 Menzisverzekerden mee met SamenGezond. Zo werken
we samen aan een gezondere toekomst. Heeft u zich al aangemeld?
Kijk voor meer informatie op www.menzis.nl/samengezond en meld u aan.
Contact_en_service
Spaar mee met SamenGezond
Inhoud
Basisverzekering
Aanvullende_verzekering
Tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
3 | Verzekeringsvoorwaarden, Contact en service
Contact en service.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Uw Basisverzekering ZorgVerzorgd... 6
Tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
4 | Verzekeringsvoorwaarden, Inhoud
Aanvullende_verzekering
Acnebehandeling.......................................... 50
Alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen...................................................... 50
Besnijdenis (circumcisie)................................. 51
Bevalling en kraamzorg................................... 51
Brillen en contactlenzen.................................. 52
Buitenland.. ................................................... 52
Camouflagetherapie en camouflagemiddelen.. .. 54
Cursussen (EHBO-, Reanimatie/AED- en gezondheidscursussen)............................................. 54
Diabetes Zelfcontrole...................................... 55
Basisverzekering en tandartsverzekering.......... 69
Systeem van codes......................................... 69
Wet- en regelgeving....................................... 69
Welke zorgaanbieder..................................... 69
Techniek- en materiaalkosten.......................... 70
Beugels (orthodontie) in de TandVerzorgd 3...... 70
Kronen en bruggen in de TandVerzorgd 3.......... 70
Fronttandvervanging in de JongerenVerzorgd,
TandVerzorgd 1, 2 en 3..................................... 70
Hoe declareert u de nota................................ 70
Premiekorting TandVerzorgd 1 bij volledig
kunstgebit..................................................... 71
Vergoeding.................................................... 71
Basisverzekering
Uw aanvullende verzekering . . . . . . . . . 49
Uw tandartsverzekering.. . . . . . . . . . . . . . 69
Inhoud
Buitenland.. .................................................... 9
Audiologische hulp......................................... 10
Dieetadvisering............................................... 11
Dieetpreparaten.............................................. 11
Dyslexiezorg.. ................................................. 12
Erfelijkheidsonderzoek.................................... 13
Ergotherapie.................................................. 14
Fysiotherapie, oefentherapie, bekkentherapie..... 14
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)................... 18
Geneesmiddelen............................................ 21
Huisartsenzorg.. ............................................. 24
Hulpmiddelen................................................ 25
In-vitrofertilisatie (IVF).................................... 27
Kraamzorg.................................................... 30
Logopedie..................................................... 30
Medisch specialistische zorg............................ 31
Niet-klinische dialyse...................................... 33
Oncologische hulp voor kinderen.. .................... 34
Plastische chirurgie.. ....................................... 34
Revalidatie..................................................... 35
Second opinion.............................................. 38
Stoppen met roken......................................... 38
Tandheelkunde.. ............................................ 39
Transplantatie.. .............................................. 42
Trombosedienst............................................. 43
Verblijf......................................................... 44
Verloskundige zorg........................................ 44
Verpleging..................................................... 45
Vervoer per ambulance.................................. 46
Zittend ziekenvervoer.. .................................... 47
Dieetadvisering.............................................. 55
Dieetpreparaat.. ............................................ 56
Epilatie.. ....................................................... 56
Ergotherapie................................................. 56
Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/
Mensendieck en Beweegprogramma................ 57
Geneesmiddelen (eigen bijdrage GVS)............... 58
Griepvaccinatie.............................................. 58
Herstel en Balans.. .......................................... 58
Herstellingsoord en zorghotel......................... 59
Hospice........................................................ 59
Kinderopvang bij ziekenhuisopname............... 59
Mantelzorg................................................... 60
Overgangsconsulent....................................... 61
Patiëntenverenigingen................................... 62
Plaswekker.. .................................................. 63
Pruiken en alternatieven................................ 63
Reiskosten.................................................... 63
Softbrace of spalk.......................................... 64
Sport Medisch Advies..................................... 64
Sterilisatie (man)........................................... 64
Sterilisatie (vrouw).. ....................................... 65
Steunpessarium............................................ 65
Stottertherapie.. ............................................ 66
Vaat- en/of pigmentbehandeling.. ................... 66
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend
gezinslid.. ..................................................... 66
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt.........67
Voetzorg........................................................67
Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiemiddelen).. 68
Contact_en_service
Inhoud
Basisverzekering
Aanvullende_verzekering
Tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
5 | Verzekeringsvoorwaarden, Inhoud
Inhoud
De algemene voorwaarden (1) . ........................ 72
A1 Algemeen.................................................. 72
A2 Werkgebied............................................... 72
A4 Terugwerkende kracht................................ 73
A5 Hoe kunt u de verzekering wijzigen?............. 73
A6 Hoe kunt u de verzekering opzeggen?........... 73
A7 Wanneer kunt u opzeggen?......................... 73
A8 Kan Menzis de verzekering beëindigen?........ 74
A9 Wanneer eindigt de Basisverzekering van
rechtswege?.. ................................................. 75
A10 Bedenktijd............................................... 75
A11 Waarover informeert u Menzis?................... 75
A12 Premie, manier van betalen en betaling
eigen risico.................................................... 75
A13 Wat er gebeurt als u de premie niet betaalt.... 76
A14 Mag Menzis de voorwaarden en premie
­wijzigen?....................................................... 78
A15 Collectieve verzekering.. ............................. 78
A16 Als u een nota indient.. .............................. 78
A17 Klachten en geschillen.............................. 79
A18 Wie is Menzis?......................................... 80
A19 Molest.................................................... 80
A20 Terrorisme.............................................. 80
A21 Gereserveerd........................................... 80
A22 Aansprakelijkheid.................................... 80
A23 Geen vergoeding voor niet nagekomen
afspraak........................................................ 81
A24 Fraudebestrijding..................................... 81
A25 Gedragscode persoonsgegevens................. 81
A26 Overig..................................................... 81
De algemene voorwaarden (2)..........................82
Algemeen......................................................82
A27 Opzeggen................................................82
A28 Kan Menzis de verzekering beëindigen?.. .....82
A29 Wijziging.................................................82
A30 Premie....................................................82
A31 Voor uw kind.. ........................................... 83
A32/A33Samenloop......................................... 83
A34 Terrorisme............................................... 83
A35 Atoomkernreacties.. .................................. 83
A36 Afwijzing aanvraag................................... 83
Contact_en_service
De algemene voorwaarden.. . . . . . . . . . . 72
Contact_en_service
Uw Basisverzekering
ZorgVerzorgd
Hierna vindt u op alfabetische volgorde de zorg omschreven waarvoor u verzekerd bent.
Natura
U heeft gekozen voor de Menzis ZorgVerzorgd. Dit is een verzekering die bestemd is voor iedereen die
in Nederland woont, of daarbuiten en die een zorgverzekering moet sluiten. Menzis ZorgVerzorgd is
een naturaverzekering. Natura betekent dat u recht heeft op de zorg zelf (de tegenhanger van natura
is restitutie: restitutie betekent dat u geen recht heeft op de zorg zelf, maar op vergoeding van de
kosten van zorg en op bemiddeling om die zorg te krijgen). Op de volgende bladzijden staat alle zorg
beschreven waarvoor u verzekerd bent.
Zorg in natura betekent dat u recht heeft op de zorg zelf. Daarom sluit Menzis overeenkomsten met
zorgaanbieders over kwaliteit, prijs, toegankelijkheid en toegangstijden. Menzis heeft geregeld dat de
nota rechtstreeks van de zorgaanbieder naar Menzis wordt gestuurd. In de volgende artikelen kunt
u nalezen welke soort zorgaanbieder de zorg mag leveren. Een zorgaanbieder is bijvoorbeeld een
ziekenhuis, medisch specialist, logopedist, fysiotherapeut, enzovoort.
De Menzis Zorgvinder
Naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder
Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, dan vergoedt
Menzis de kosten tot een maximumbedrag. Hoeveel dat is, ziet u in de volgende artikelen bij de
verschillende vormen van zorg. De maximale bedragen zijn een percentage van het tarief dat Menzis
gemiddeld voor deze behandeling heeft gecontracteerd. Het percentage kan per zorgvorm verschillen.
Bij sommige vormen van zorg wordt verwezen naar een lijst met maximale bedragen. Op het te
vergoeden bedrag worden eventueel verschuldigde eigen bijdragen en daarna verplicht en vrijwillig
eigen risico in mindering gebracht.
Zorg verleend door een zorgaanbieder die niet voldoet aan de criteria zoals genoemd in de
verzekeringsvoorwaarden, komt in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking.
6 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Let op
Tandartsverzekering
Menzis maakt afspraken met zorgaanbieders bij u in de buurt over de kwaliteit, snelheid, service
en prijs van de zorg. Welke zorgaanbieders met Menzis een overeenkomst hebben, kunt u vinden
via ‘De Zorgvinder’, op www.menzis.nl/zorgvinder. Heeft u geen toegang tot internet? U kunt ook
bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Aanvullende_verzekering
Naar een gecontracteerde zorgaanbieder
Basisverzekering
De overheid stelt het verzekerde pakket van de Basisverzekering vast. De Zorgverzekeringswet en de
daarbij horende regelgeving, schrijft voor waarvoor u verzekerd moet zijn. Elke zorgverzekeraar moet
zich strikt aan de wet houden. In deze verzekeringsvoorwaarden hebben wij zo duidelijk mogelijk
aangegeven waarvoor u verzekerd bent. Als er iets in deze verzekeringsvoorwaarden onverhoopt niet
helemaal overeenkomt met de wettelijke regeling, dan geldt voor u wat in die wettelijke regeling staat.
Inhoud
Uw Basisverzekering
Er geldt een overgangsbepaling voor de vormen van zorg genoemd onder a, b en c. Ontving u op 31
december 2013 de zorg genoemd onder a, b of c en neemt u niet deel aan het onderzoek wat onder
a, b of c genoemd wordt maar voldoet u wel aan de voorwaarden die op 31 december 2013 golden?
Dan houdt u recht op deze zorg gedurende de periode van de voorwaardelijke toelating. Voor a is
dit tot 1 januari 2016, voor b en c tot 1 januari 2017.
Natuurlijk heeft u alleen recht op een onderzoek of een behandeling als dat nodig is. Om voor zorg
in aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Zoals de wet het zegt, u moet ‘redelijkerwijs zijn
aangewezen’ op de zorg. Welke zorg voor u nodig is, wordt objectief bekeken. Die zorg moet bovendien
7 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Indicatie en doelmatigheid
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
Sommige vormen van zorg zijn voorwaardelijk tot de Basisverzekering toegelaten. Het gaat dan om
zorg waarbij twijfel bestaat over de effectiviteit of waarvan de effectiviteit niet of nog niet bewezen
is. Dit kunnen nieuwe behandelmethoden zijn, maar ook zorg die al in de Basisverzekering zit, maar
waarover twijfel bestaat of is ontstaan. Voor het jaar 2014 is voorwaardelijk toegelaten:
a. behandeling van chronische aspecifieke rugklachten met toepassing van anaesthesiologische
pijnbestrijdingstechnieken, als de verzekerde deelneemt aan het onderzoek dat door ZonMw wordt
betaald;
b. behandeling van therapieresistente hypertensie (hoge bloeddruk waarbij de standaardbehandeling
niet voldoende effectief is) met toepassing van percutane renale denervatie. Deze behandeling is
alleen verzekerd als de verzekerde deelneemt aan het onderzoek dat door ZonMw wordt betaald;
c. behandeling van een herseninfarct met toepassing van intra-arteriële thrombolyse. Deze
behandeling is alleen verzekerd als de verzekerde deelneemt aan de gerandomiseerde multicenter
studie “Multicenter Randomized Clinical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke
in the Netherlands (MR CLEAN)”;
d. behandeling door middel van transluminale endoscopische step-up benadering van een
geïnfecteerde pancreasnecrose als de verzekerde deelneemt aan het onderzoek dat door ZonMw
wordt betaald;
e. het verrichten van een autologe stamceltransplantatie bij een ernstige therapierefractaire morbus
Crohn als de verzekerde deelneemt aan het onderzoek dat door ZonMw wordt betaald.
Basisverzekering
Voorwaardelijke toelating
Inhoud
De inhoud en omvang van de zorg in deze verzekeringsvoorwaarden wordt bepaald door wat
zorgaanbieders ‘plegen te bieden’ en de stand van de wetenschap en de praktijk. Veel vormen van
zorg zijn in de wet niet gedetailleerd omschreven. Deze vormen van zorg zijn aangeduid als zorg
zoals een bepaalde beroepsgroep pleegt te bieden. Hiermee wordt de soort zorg aangegeven. Of
een behandeling onder een verzekerde zorgvorm valt, wordt mede bepaald door de stand van de
wetenschap en praktijk. Het voorgaande betekent dat u verzekerd bent voor die zorg die de betrokken
beroepsgroep tot de aanvaarde verzameling van medische onderzoeks- en behandelingsmethoden
rekent. Andere zorgvormen zijn wel gedetailleerd omschreven, zoals geneesmiddelen en hulp­
middelen. Ook hiervoor geldt dat deze zorgvormen alleen tot de verzekerde zorg behoren voor zover
ze voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Bij sommige vormen van zorg ontbreekt een
‘stand van de wetenschap’, bijvoorbeeld bij zittend ziekenvervoer. Dan geldt een iets andere regel: u
bent verzekerd voor hulp die in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en
diensten.
Contact_en_service
De inhoud en omvang van de zorg
Redelijke termijn en afstand
U heeft recht op zorg binnen een redelijke termijn en binnen een redelijke afstand van uw huisadres.
Wat redelijk is, hangt af van de vorm en de urgentie van de zorg. U heeft in elk geval recht op zorg
binnen de termijn die medisch gezien als maximaal aanvaardbaar wordt beschouwd.
Contact_en_service
doelmatig zijn. Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in vergelijking met een andere zorgvorm die
gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte, komt niet voor rekening van de verzekering.
Verzekeringsreglement
Inhoud
Toestemming
Basisverzekering
In de verzekeringsvoorwaarden wordt verwezen naar het Verzekeringsreglement, het Besluit
zorgverzekering of de Regeling zorgverzekering. Deze maken onderdeel uit van deze verzekerings­
voorwaarden. Het Verzekeringsreglement kunt u downloaden op www.menzis.nl. U kunt het ook
opvragen bij onze Klantenservice op 088 222 40 40. Het Besluit Zorgverzekering en de Regeling
zorgverzekering kunt u ook vinden op www.overheid.nl.
Voor bepaalde vormen van zorg heeft u vooraf schriftelijke toestemming van Menzis nodig. Waar dat
het geval is, staat het vermeld en ook wat u moet doen om de toestemming te krijgen.
Eigen risico
Let op
8 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Als u een eigen bijdrage heeft of een eigen betaling doet, telt dat niet mee voor het eigen risico.
Als de verzekering niet op 1 januari begint of eindigt, wordt het eigen risico naar evenredigheid
toegepast. Eerst wordt het verplicht eigen risico toegepast, daarna het vrijwillig eigen risico. Als Menzis
rechtstreeks betaalt aan een zorgaanbieder, betaalt u of verzekeringnemer (ter keuze van Menzis) het
eigen risico en de eventueel betaalde eigen bijdrage aan Menzis. U of verzekeringnemer ontvangt
Tandartsverzekering
Het (verplicht en vrijwillig) eigen risico geldt niet voor:
• verloskundige zorg en kraamzorg (voor de kosten van laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen
en (ambulance)vervoer geldt het eigen risico wel),
• hulpmiddelen die in bruikleen worden verstrekt (voor verbruiksartikelen van het hulpmiddel
geldt het eigen risico wel),
• de kosten van inschrijving bij een huisarts of bij een instelling die huisartsenzorg verleent,
• huisartsenzorg met inbegrip van zorg die wordt bekostigd met toepassing van de op grond van
de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde beleidsregel voor de prestatiebekostiging
multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (ketenzorg). Door de huisarts
aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek valt wel onder het eigen risico, als dat
onderzoek elders wordt uitgevoerd en apart in rekening wordt gebracht,
• nacontroles van de donor bij transplantatie, nadat de periode genoemd in artikel
‘Transplantatie’, bij het 7e streepje onder ‘Welke zorg’, is verstreken.
Aanvullende_verzekering
U heeft een verplicht eigen risico van € 360 per kalenderjaar als u 18 jaar of ouder bent. U kunt naast
uw verplicht eigen risico kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500
per kalenderjaar. In dat geval krijgt u een korting op de premiegrondslag. Deze korting bedraagt per
maand bij een eigen risico van € 100 een bedrag van € 3, bij een eigen risico van € 200 een bedrag van
€ 6, bij een eigen risico van € 300 een bedrag van € 9, bij een eigen risico van € 400 een bedrag van
€ 12, bij een eigen risico van € 500 een bedrag van € 20.
Voorbeelden
Buitenland
Bij zorg in het buitenland zijn de regels van deze verzekeringsvoorwaarden, EG-verordening 883/2004
en bilaterale (tweezijdige) verdragen van toepassing.
Welke zorg
Voor intramurale zorg in het buitenland, dat wil zeggen medische zorg met opname in een instelling
van minimaal 1 nacht in een ander land dan uw woonland, heeft u voorafgaande toestemming van
Menzis nodig. Voorafgaande toestemming heeft u niet nodig als de vraag en noodzaak voor die zorg
9 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Toestemming
Tandartsverzekering
Voor zorg in het buitenland gelden de voorwaarden zoals hierna genoemd bij de verschillende
zorgsoorten in de verzekeringsvoorwaarden. U heeft recht op zorg van een door Menzis
gecontracteerde buitenlandse zorgaanbieder. Als u zorg krijgt van een niet-gecontracteerde
zorgaanbieder, krijgt u die vergoeding van kosten van zorg die u zou krijgen als u in Nederland zorg
zou krijgen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Als u woont of verblijft in een ander EU/EERland of Verdragsland dan Nederland, kunt u kiezen uit:
• recht op zorg volgens de wettelijke regeling van dat land, of
• recht op zorg van een door Menzis gecontracteerde zorgaanbieder, of
• vergoeding van kosten van zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder die u zou krijgen als
u in Nederland zorg zou krijgen van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Deze keuze heeft u ook als u in een ander EU/EER-land of Verdragsland woont en tijdelijk in Nederland
of in een ander EU/EER-land of Verdragsland verblijft. Als u woont of verblijft in een land dat geen EU/
EER-land of Verdragsland is, heeft u recht op die vergoeding van kosten van zorg die u zou krijgen als
de zorg in Nederland zou zijn verleend. U krijgt niet meer vergoed dan het gemiddeld door Menzis in
Nederland gecontracteerde tarief.
Aanvullende_verzekering
Op de vergoeding van een nota kunnen verschillende soorten eigen betalingen van toepassing zijn.
De volgorde waarin deze worden toegepast is de volgende:
1. van een ingediende nota wordt eerst het eventuele niet verzekerde deel afgetrokken, daarna
2. het eventuele deel dat niet vergoed wordt omdat de zorgaanbieder met Menzis geen contract heeft,
daarna
3. de eventuele eigen bijdrage, daarna
4. het nog openstaande deel van het verplichte eigen risico, daarna
5. het nog openstaande deel van het eventuele vrijwillig gekozen eigen risico.
Basisverzekering
Volgorde van de eigen betalingen
Inhoud
1. U wordt op 20 november 18 jaar. Het eigen risico gaat dan gelden vanaf 1 december. Dat jaar is
het eigen risico voor 31/365 deel van toepassing.
2. U heeft een eigen risico van € 360. U wordt behandeld in het ziekenhuis, maar ontvangt geen
nota. Menzis vergoedt de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. U ontvangt dan een nota van
Menzis van € 360.
3. U wordt op 20 december 2014 opgenomen in het ziekenhuis, en op 10 januari 2015 weer
ontslagen. Het eigen risico wordt nu éénmaal toegepast in het jaar 2014.
Contact_en_service
dan een nota van Menzis. Het eigen risico of een eigen bijdrage is ook van toepassing als u naar een
gecontracteerde zorgaanbieder gaat.
Alarmcentrale
Extra informatie
Inhoud
Als u in het buitenland bent en u heeft daar zorg nodig, belt u dan met de Alarmcentrale op
+31 317 455 555. Dit telefoonnummer staat ook op uw zorgpas. De Alarmcentrale is dag en nacht
bereikbaar. Schakelt u de Alarmcentrale in bij spoedeisende zorg.
Contact_en_service
ontstond terwijl u in het buitenland verbleef en de zorg redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot
na uw terugkeer in Nederland.
U kunt extra informatie over zorg in het buitenland vinden op www.menzis.nl.
Audiologische hulp is een vorm van medisch specialistische zorg. Audiologische hulp is het
voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen aan het gehoor.
Welke zorg
Welke zorgaanbieder
Verwijzing
U heeft alleen recht op audiologische hulp als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw
huisarts of medisch specialist (kinderarts of keel-, neus- en oorarts).
Extra informatie
10 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Zoekt u informatie over gehoorhulpmiddelen (hoortoestel)? Gehoorhulpmiddelen vallen onder
Hulpmiddelen. Meer informatie vindt u in het Verzekeringsreglement en de Regeling zorgverzekering.
Deze kunt u vinden op www.menzis.nl.
Tandartsverzekering
U kunt voor audiologische hulp naar een audiologisch centrum. Menzis heeft audiologische centra
gecontracteerd. U kunt uit deze centra kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u via de zoekterm
‘audiologische hulp’ een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben
gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een audiologisch
centrum dat geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed tot een
maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen op
www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op:
• onderzoek naar de gehoorfunctie,
• advisering over aan te schaffen gehoorapparatuur,
• voorlichting over het gebruik van de apparatuur,
• psychosociale zorg als u problemen heeft met de gestoorde gehoorfunctie,
• hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen bij een kind.
Basisverzekering
Audiologische hulp
Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. Een diëtist is de
aangewezen deskundige die voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig aanpast.
De diëtist kan door middel van het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke
gezondheid bevorderen.
Contact_en_service
Dieetadvisering
U heeft per kalenderjaar recht op maximaal 3 behandeluren dieetadvisering met een medisch doel
over voeding en eetgewoonten. Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met
u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult
(bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts
maken).
Inhoud
Welke zorgaanbieder
Basisverzekering
Welke zorg
Verwijzing
Dieetpreparaten
Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling én in een andere vorm dan
normale voeding. Een voorbeeld is sondevoeding.
Welke zorg
11 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten. U heeft alleen recht
op dieetpreparaten als u niet kunt uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten
van bijzondere voeding, en:
• u lijdt aan een stofwisselingsstoornis,
• u lijdt aan een voedselallergie,
• u lijdt aan een resorptiestoornis,
Tandartsverzekering
In de volgende gevallen heeft u altijd vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts,
medisch specialist of jeugdarts, of van uw bedrijfsarts als de klachten met uw werk te maken hebben:
• Als u naar een gecontracteerde diëtist gaat die niet direct toegankelijk is.
• Als u naar een niet-gecontracteerde diëtist gaat.
• Als u naar een diëtist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum werkt.
• Als u dieetadvisering buiten de praktijk van de diëtist wilt.
U heeft geen verwijzing nodig als u naar een gecontracteerde diëtist gaat die direct toegankelijk is. U
kunt in het Kwaliteitsregister Paramedici vinden of een diëtist direct toegankelijk is. Let op! Dit geldt
niet als u naar een diëtist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum werkt, of
als u dieetadvisering buiten de praktijk van de diëtist wilt.
Aanvullende_verzekering
U kunt voor deze zorg naar een diëtist die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening
‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft. U kunt dit register vinden op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Menzis heeft diëtisten gecontracteerd. U kunt uit deze diëtisten kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder
vindt u een overzicht van diëtisten die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook
bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een diëtist die geen overeenkomst
met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Als
er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands
wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor
die behandeling heeft gecontracteerd.
Contact_en_service
• u lijdt aan een via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde ziektegerelateerde
ondervoeding of een risico daarop, of
• daarop bent aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende
beroepsgroepen zijn aanvaard.
Welke zorgaanbieder
U heeft een recept nodig van een huisarts, medisch specialist of diëtist.
Basisverzekering
Recept
Inhoud
U kunt voor dieetpreparaten naar een apotheek, een apotheekhoudende huisarts of een leverancier
van dieetpreparaten. Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders
kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag. U krijgt voor dieetpreparaten maximaal de apotheekinkoopprijs
zoals deze geldt in de maand van aflevering, min een korting van 20%. Deze inkoopprijs is opgenomen
in de Z-indextaxe (prijslijst voor geneesmiddelen die maandelijks door het bedrijf Z-index wordt
uitgegeven). Voor de zorgkosten (bijvoorbeeld advies over geneesmiddelengebruik) geldt een
maximum vergoedingsbedrag. U kunt deze bedragen vinden op www.menzis.nl/vergoedingen.
Maximale periode
Toestemming
Als u naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat, levert u samen met het recept een door uw
huisarts, medisch specialist of diëtist ingevulde artsenverklaring in. Als aan de indicatievoorwaarden
is voldaan krijgt u de dieetpreparaten direct mee. Als u naar een zorgaanbieder gaat die geen
overeenkomst met Menzis heeft gesloten, heeft u voorafgaande toestemming van Menzis nodig. U
kunt in dat geval gebruik maken van een aanvraagformulier farmaceutische zorg van Menzis. Bij de
aanvraag moet u een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van uw behandelend arts meesturen. U
kunt het aanvraagformulier vinden op www.menzis.nl.
• Koopt u een dieetpreparaat in de algemene verkoop, zoals in de supermarkt of bij de drogist?
Dan krijgt u geen vergoeding.
• De artsenverklaring wordt beoordeeld door de zorgaanbieder. Als u dat niet op prijs stelt, wordt
de artsenverklaring beoordeeld door Menzis.
Dyslexiezorg
Welke zorg
U heeft recht op diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie als u 7 jaar of ouder bent
en basisonderwijs volgt.
12 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen en spellen. Ze herkennen woorden niet en lezen
woorden daarom bijna letter voor letter. Het is moeilijk om van die letters één woord te maken en
om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Met dyslexiezorg kan het probleem bij
kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie zo klein mogelijk worden gemaakt.
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
Per recept heeft u recht op dieetpreparaten voor maximaal 1 maand.
De zorg moet worden verleend volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling. Dit protocol
maakt onderdeel uit van deze verzekeringsvoorwaarden. U kunt het protocol vinden op www.menzis.nl.
U kunt het ook opvragen bij onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Contact_en_service
Protocol
Welke zorgaanbieder
U heeft alleen recht op dyslexiezorg als u vooraf een verwijzing heeft van uw basisschool. Deze
verwijzing moet de informatie bevatten die omschreven is in het Protocol Dyslexie Diagnose en
Behandeling.
Erfelijkheidsonderzoek is een vorm van medisch specialistische zorg (zie ook dat artikel). Bij
erfelijkheidsonderzoek wordt uitgezocht of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking
erfelijk is.
Welke zorg
Welke zorgaanbieder
13 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U kunt voor een erfelijkheidsonderzoek naar een centrum voor erfelijkheidsonderzoek. Dit is een
instelling die een vergunning heeft op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen
(Wbmv) voor de toepassing van klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering. Menzis heeft
centra voor erfelijkheidsonderzoek gecontracteerd. U kunt uit deze centra kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u via de zoekterm ‘erfelijkheidsonderzoek’ een overzicht van
zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice. Als u kiest voor een centrum dat geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten,
krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale
vergoedingen op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op
088 222 40 40. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een
bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen,
Tandartsverzekering
U heeft recht op:
• centrale diagnostiek, coördinatie en registratie van ingezonden bloed- en beenmergpreparaten,
• het onderzoek naar en van erfelijke afwijkingen door middel van stamboomonderzoek,
chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek en DNA-onderzoek,
• erfelijkheidsadvisering en de met deze zorg verband houdende psychosociale begeleiding,
• onderzoek bij andere personen als dit nodig is om u te adviseren. Deze andere personen kunnen
dan ook geadviseerd worden.
Aanvullende_verzekering
Erfelijkheidsonderzoek
Basisverzekering
Verwijzing
Inhoud
U kunt voor dyslexiezorg naar een in dyslexie gespecialiseerde praktijk of instituut, waar de zorg
wordt geboden door of onder supervisie van een GZ-psycholoog, NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog
of NVO Orthopedagoog-Generalist gespecialiseerd in dyslexiezorg. Menzis heeft zorgaanbieders
gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een
overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen
met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst
heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Als er een
Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk
tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die
behandeling heeft gecontracteerd.
Verwijzing
U heeft alleen recht op erfelijkheidsonderzoek als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw
huisarts of medisch specialist.
Contact_en_service
dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft
gecontracteerd.
Ergotherapie
Inhoud
Welke zorg
Basisverzekering
Ergotherapie helpt mensen die door lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke of emotionele aandoeningen
problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut zorgt voor
praktische oplossingen in de omgeving van de cliënt, zodat dagelijkse handelingen weer mogelijk
zijn. De ergotherapeut kan ook advies geven over het gebruik van hulpmiddelen en ondersteuning
bieden in de aanvraagprocedure.
U heeft per kalenderjaar recht op maximaal 10 behandeluren ergotherapie als die het doel heeft uw
zelfzorg en uw zelfredzaamheid te bevorderen en te herstellen.
Welke zorgaanbieder
Verwijzing
Fysiotherapie
De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt een functiestoornis of de gevolgen daarvan door
het toepassen van fysiotherapie, advisering of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van onder
14 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Fysiotherapie, oefentherapie, bekkentherapie
Tandartsverzekering
In de volgende gevallen heeft u altijd vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts,
medisch specialist of jeugdarts, of van uw bedrijfsarts als de klachten met uw werk te maken hebben:
• Als u naar een gecontracteerde ergotherapeut gaat die niet direct toegankelijk is.
• Als u naar een niet-gecontracteerde ergotherapeut gaat.
• Als u naar een ergotherapeut gaat die werkzaam is in een ziekenhuis, verzorgingshuis of
revalidatiecentrum.
U heeft geen verwijzing nodig als u naar een gecontracteerde ergotherapeut gaat die direct
toegankelijk is. U kunt in het Kwaliteitsregister Paramedici vinden of een ergotherapeut direct
toegankelijk is. Let op!: Dit geldt niet als u naar een ergotherapeut gaat die in een ziekenhuis,
verzorgingshuis of revalidatiecentrum werkt.
Aanvullende_verzekering
U kunt voor deze zorg naar een ergotherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening
‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft. U kunt dit register vinden op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Menzis heeft ergotherapeuten gecontracteerd. U kunt uit deze ergotherapeuten kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een ergotherapeut die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt
u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding
van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Welke zorg
U heeft recht op fysiotherapie. Waar u precies recht op heeft, hangt ervan af of u ouder of jonger bent
dan 18 jaar.
Let op
U heeft geen recht op de eerste 20 behandelingen. In de aanvullende verzekeringen van Menzis
zijn een aantal behandelingen verzekerd. Kijk daarvoor in uw aanvullende verzekering.
Basisverzekering
U heeft recht op fysiotherapie vanaf de 21e behandeling, als het gaat om een aandoening die staat
op een door de minister van VWS vastgestelde lijst. Bij een aantal aandoeningen heeft u recht op
fysiotherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is kunt u vinden op de lijst die de minister
van VWS heeft vastgesteld. Dit is de lijst opgenomen in Bijlage 1 bij artikel 2.6 van het Besluit
zorgverzekering. Deze lijst kunt u vinden op www.menzis.nl. U kunt ook bellen met de Klantenservice
op 088 222 40 40.
Inhoud
18 jaar of ouder
Contact_en_service
andere het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren. Normale houding en beweging zijn weer
mogelijk of u leert zo goed mogelijk met uw beperkingen om te gaan.
Jonger dan 18 jaar
Welke zorgaanbieder
Verwijzing
15 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
In de volgende gevallen heeft u vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts, medisch
specialist, jeugdarts of tandarts, of van uw bedrijfsarts als de klachten met uw werk te maken hebben:
• Als het gaat om een aandoening die staat op de hierboven bedoelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van
het Besluit zorgverzekering). Uw medisch specialist moet in dat geval de diagnose gesteld hebben.
• Als u jonger bent dan 18 jaar: Als u voor de eerste negen behandelingen naar een niet-gecontracteerde
therapeut gaat of naar een gecontracteerde therapeut gaat die niet Direct Toegankelijk is.
• Als u jonger bent dan 18 jaar: Als het gaat om de tweede behandelreeks van 9 behandelingen.
• Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut.
Tandartsverzekering
U kunt naar een fysiotherapeut, een kinderfysiotherapeut, een manueel therapeut, een oedeem­
therapeut, een geriatriefysiotherapeut of een bekkentherapeut die staat ingeschreven in het Centraal
Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Voor oedeemtherapie en littekentherapie kunt u ook naar een
huidtherapeut die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft.
Menzis heeft therapeuten gecontracteerd. U kunt uit deze therapeuten kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot
een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van
dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60%
van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op fysiotherapie in dezelfde gevallen als mensen van 18 jaar of ouder, maar dan vanaf
de 1e behandeling. Als u een aandoening heeft die niet op de lijst die de minister van VWS heeft
vastgesteld staat, heeft u recht op ten hoogste 9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als
de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn, heeft u recht op nog eens ten hoogste 9 behandelingen
per kalenderjaar.
Oefentherapie is een behandeling volgens de theorieën van Cesar of Mensendieck. De therapie is
gericht op de verbetering van de houding en manier van bewegen van mensen met lichamelijke
klachten. Marie Cesar en Bess Mensendieck zijn de grondlegsters van oefentherapie. De gedachte
achter de therapie is dat houdingen en bewegingen onbewust aangepast worden aan klachten en
dat deze klachten hierdoor in stand worden gehouden. De therapie bestaat uit oefeningen om de
houding en beweging te corrigeren.
U heeft recht op oefentherapie. Waar u precies recht op heeft, hangt ervan af of u ouder of jonger bent
dan 18 jaar.
18 jaar of ouder
U heeft recht op oefentherapie vanaf de 21e behandeling, als het gaat om een aandoening die
staat op een door de minister van VWS vastgestelde lijst. Bij een aantal aandoeningen heeft u
recht op oefentherapie voor een maximale periode. Of dat het geval is kunt u vinden op de lijst
die de minister van VWS heeft vastgesteld. De lijst is opgenomen in bijlage 1 bij artikel 2.6 van het
Besluit zorgverzekering. Deze lijst kunt u vinden op www.menzis.nl. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice op 088 222 40 40.
U heeft geen recht op de eerste 20 behandelingen. In de aanvullende verzekeringen van Menzis is
een aantal behandelingen verzekerd. Kijk daarvoor in uw aanvullende verzekering.
Jonger dan 18 jaar
U heeft recht op oefentherapie in dezelfde gevallen als mensen van 18 jaar of ouder, maar dan vanaf
de 1e behandeling. Als u een aandoening heeft die niet op de lijst staat, heeft u recht op ten hoogste
9 behandelingen per aandoening per kalenderjaar. Als de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn,
heeft u recht op nog eens ten hoogste 9 behandelingen per kalenderjaar.
U kunt naar een oefentherapeut Cesar/Mensendieck, een kinderoefentherapeut of een psychosomatische
oefentherapeut, die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft.
Menzis heeft oefentherapeuten gecontracteerd. U kunt uit deze oefentherapeuten kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeen­
16 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Welke zorgaanbieder
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
Welke zorg
Basisverzekering
Oefentherapie (Cesar/Mensendieck)
Inhoud
• Het werken aan verbetering of behoud van de conditie in de vorm van medische fitness of een
vergelijkbare activiteit, zoals fysiofitness, slender you en groepszwemmen, is niet verzekerd.
• Wanneer de kinderfysiotherapeut hiervoor een overeenkomst heeft gesloten kan een
behandeling ook in de vorm van een beweegprogramma worden gegeven.
• Het is mogelijk dat Menzis navraag doet over nut en noodzaak van de behandeling bij de
fysiotherapeut. Bijvoorbeeld als u meer dan 50 behandelingen per jaar krijgt. Menzis en de
beroepsgroep van fysiotherapeuten vinden doelmatige zorgverlening belangrijk. Zo zorgen we
ervoor dat u de juiste behandeling krijgt en kunnen we de kosten voor u zo laag mogelijk
houden.
Contact_en_service
Let op
Contact_en_service
komst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest
voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot een
maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat
tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60% van
het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Verwijzing
Bekkenfysiotherapie
De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van alle relevante spieren rondom
het bekken. De bekkenbodem is een spierlaag onder in het bekken, die de buikorganen draagt, zorgt
voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang en die bijdraagt aan de stabiliteit van het bekken.
De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke
functie in het dagelijks bewegen en bij het voorkómen van rug- en bekkenpijn.
Aanvullende_verzekering
• Het werken aan verbetering of behoud van de conditie in de vorm van medische fitness of een
vergelijkbare activiteit, zoals fysiofitness, slender you en groepszwemmen, is niet verzekerd.
• Wanneer de kinderoefentherapeut hiervoor een overeenkomst met Menzis heeft gesloten kan
een behandeling ook in de vorm van een beweegprogramma worden gegeven.
Basisverzekering
Let op
Inhoud
In de volgende gevallen heeft u vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts of medisch
specialist of van uw bedrijfsarts als de klachten met uw werk te maken hebben:
• Als het gaat om een aandoening die staat op de hierboven bedoelde lijst (Bijlage 1 bij artikel 2.6 van
het Besluit zorgverzekering). Uw medisch specialist moet in dat geval de diagnose gesteld hebben.
• Als u jonger bent dan 18 jaar: Als u voor de eerste negen behandelingen naar een nietgecontracteerde therapeut gaat of naar een gecontracteerde therapeut gaat die niet Direct
Toegankelijk is.
• Als u jonger bent dan 18 jaar: Als het gaat om de tweede behandelreeks van 9 behandelingen.
• Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut.
Welke zorg
Welke zorgaanbieder
Verwijzing
U heeft alleen recht op bekkenfysiotherapie als u een schriftelijke verwijzing heeft van uw huisarts,
medisch specialist of verloskundige.
17 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U kunt naar een bekkenfysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister
Fysiotherapie. Menzis heeft therapeuten gecontracteerd. U kunt uit deze therapeuten kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot
een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van
dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60%
van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Tandartsverzekering
U heeft recht op maximaal 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie
als u 18 jaar of ouder bent.
Het werken aan verbetering of behoud van de conditie in de vorm van medische fitness of een
vergelijkbare activiteit, zoals fysiofitness, slender you en groepszwemmen, is niet verzekerd.
Contact_en_service
Let op
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Per 1 januari 2014 is de generalistische basis GGZ ingevoerd. De generalistische basis GGZ komt in
de plaats van wat voorheen ‘eerstelijns psychologische zorg’ heette. Ook een deel van de zorg die tot
1 januari 2014 tot de specialistische GGZ hoorde, is per 1 januari 2014 onderdeel van de generalistische
basis GGZ.
Basisverzekering
Generalistische Basis GGZ
Inhoud
Geestelijke Gezondheidszorg is diagnostiek en behandeling van mensen met psychische
aandoeningen. Het doel is de geestelijke gezondheid te herstellen of te verbeteren en de kwaliteit
van leven te verbeteren. De GGZ is onderverdeeld in psychologische zorg geleverd door de huisarts,
generalistische basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ. Specialistische GGZ (SGGZ) is weer
onderverdeeld in ambulante specialistische GGZ (zonder opname) en klinische specialistische GGZ
(met opname).
Welke zorg
Let op
Welke zorgaanbieder
U kunt naar een gezondheidszorgpsycholoog, een Orthopedagoog-Generalist, een Kinder- en
Jeugdpsycholoog NIP, een psychotherapeut, een psychiater of een klinisch psycholoog. U kunt ook
naar een verpleegkundig specialist GGZ als de behandeling plaatsvindt op grond van zorgproduct
Chronisch.
Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
18 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U kunt naar een GGZ-instelling waar een gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog-Generalist,
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, psychotherapeut, psychiater of klinisch psycholoog hoofdbehandelaar
is. Andere bij uw behandeling betrokken behandelaren in die instelling moeten dan formeel onder
verantwoordelijkheid en toezicht van die hoofdbehandelaar hun taken uitvoeren.
Tandartsverzekering
• Niet elke behandeling van een psychische aandoening of GGZ-behandeling is verzekerd in de
Basisverzekering. Laat u hierover goed informeren door uw zorgaanbieder voordat u de
behandeling start of informeer bij onze Afdeling Zorgadvies 088 222 42 42.
• U heeft geen recht op behandeling van aanpassingsstoornissen en de hulp bij werk- en
relatieproblemen.
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op generalistische basis GGZ indien er sprake is van een DSM-stoornis. Behandeling
vindt plaats op basis van een zorgproduct Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Een zorgproduct duurt
maximaal 365 dagen. Het zorgproduct wordt bepaald door een behandelplan dat uw behandelaar
samen met u vaststelt. De omvang van de zorg is begrensd door wat klinisch-psychologen en
psychiaters plegen te bieden.
Contact_en_service
Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de
kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt,
krijgt u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een
vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Verwijzing
Specialistische GGZ zonder opname
Ambulante specialistische GGZ wil zeggen dat u regelmatig een bezoek brengt aan de hulpverlener
voor uw behandeling, maar dat u gewoon thuis leeft en slaapt. De meeste psychische aandoeningen
kunnen ambulant behandeld worden.
U heeft recht op diagnostiek en behandeling bij complexe en/of meervoudige psychische aandoeningen
waarbij de actieve betrokkenheid van een psychiater of klinisch psycholoog noodzakelijk is en vaak ook
een multidisciplinaire aanpak gewenst is. De omvang van de zorg binnen de SGGZ is begrensd door
wat klinisch-psychologen en psychiaters plegen te bieden.
Let op
Welke zorgaanbieder
19 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Voor Specialistische GGZ zonder opname kunt u naar een zelfstandig gevestigde psychiater, klinisch
psycholoog of psychotherapeut. U kunt ook naar een GGZ-instelling, waar een psychiater of klinisch
psycholoog hoofdbehandelaar is. Andere bij uw behandeling betrokken behandelaren in die instelling
moeten dan formeel onder verantwoordelijkheid en toezicht van die hoofdbehandelaar hun taken
uitvoeren. Ook kunt u naar de polikliniek van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Menzis
heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt
u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding
van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Tandartsverzekering
• Niet elke behandeling van een psychische aandoening of GGZ-behandeling is verzekerd in de
Basisverzekering. Laat u hierover goed informeren door uw zorgaanbieder voordat u de
behandeling start of informeer bij onze Afdeling Zorgadvies 088 222 42 42.
• U heeft geen recht op behandeling van aanpassingsstoornissen en de hulp bij werk- en
relatieproblemen.
Aanvullende_verzekering
Welke zorg
Basisverzekering
Voor jeugdigen als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is een indicatiebesluit noodzakelijk van een
Bureau Jeugdzorg dan wel vooraf een verwijzing van een arts of behandelaar genoemd in art 10 van
het uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg indien het zorg betreft als omschreven in artikel 9b, 5e lid
van de AWBZ.
Inhoud
U heeft alleen recht op Generalistische basis GGZ als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw
huisarts. De datum op de verwijsbrief moet dus eerder zijn dan de datum van uw eerste bezoek aan
de zorgaanbieder GBGGZ. In de verwijsbrief moet in ieder geval staan welke aandoening uw huisarts
denkt dat u heeft.
Inhoud
U heeft alleen recht op specialistische GGZ zonder opname als u vooraf een schriftelijke verwijzing
heeft van de huisarts. Deze verwijsbrief dient gedateerd te zijn van voor het bezoek aan de SGGZ,
dient specifiek naar de SGGZ te verwijzen en dient tenminste te vermelden wat de door de huisarts
vermoede psychische aandoening is. Als er sprake is van spoedeisende zorg waarvoor in redelijkheid
geen verwijzing mogelijk was dan heeft u zo’n schriftelijke verwijzing niet nodig. Voor jeugdigen als
bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is een indicatiebesluit noodzakelijk van een Bureau Jeugdzorg dan
wel vooraf een verwijzing van een arts of behandelaar genoemd in art 10 van het uitvoeringsbesluit
Wet op de jeugdzorg indien het zorg betreft als omschreven in artikel 9b, 5e lid van de AWBZ.
Contact_en_service
Verwijzing
Let op
Sommige psychische problematiek is zo ernstig, dat een ambulante behandeling niet meer toereikend
is. Opname in een psychiatrische kliniek of een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis
is dan de beste oplossing. Dat betekent dat u uw behandeling ontvangt in de kliniek maar ook dat u
voor de duur van de behandeling leeft en slaapt in de kliniek of het ziekenhuis. Ook in geval van een
crisissituatie kan besloten worden tot een opname.
Welke zorg
Let op
Welke zorgaanbieder
U kunt terecht bij een GGZ-instelling of bij de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, waar een
psychiater of klinisch psycholoog als hoofdbehandelaar fungeert en andere betrokken behandelaren
20 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
• Niet elke behandeling van een psychische aandoening of GGZ-behandeling is verzekerd in de
Basisverzekering. Laat u hierover goed informeren door uw zorgaanbieder voordat u voor
behandeling wordt opgenomen of informeer bij onze Afdeling Zorgadvies 088 222 42 42.
• U heeft geen recht op behandeling van aanpassingsstoornissen en de hulp bij werk- en
relatieproblemen.
Tandartsverzekering
U heeft recht op:
• opname en verblijf, gedurende het etmaal, in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische
afdeling van een ziekenhuis gedurende maximaal 365 dagen. Een onderbreking van maximaal
30 dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar telt niet mee voor de berekening van de
365 dagen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening
van de 365 dagen;
• bij de behandeling behorende paramedische zorg en geneesmiddelen, hulpmiddelen en
verbandmiddelen, verpleging en verzorging, gedurende de periode van opname.
Aanvullende_verzekering
Specialistische GGZ met opname
Basisverzekering
• Komt u zonder tijdige afmelding niet op uw afspraak? Dan moet u de kosten daarvan zelf
betalen.
• Indien u geen vermelding van de diagnosecode op de declaratie wenst, maar de declaratie toch
voor vergoeding in aanmerking wilt laten komen, is voorafgaand of uiterlijk bij de eerste
declaratie een verklaring nodig. U dient samen met uw behandelaar een verklaring te
ondertekenen en naar Menzis op te sturen. Deze verklaring is te vinden op
www.menzis.nl/vergoedingen.
U heeft alleen recht op specialistische GGZ met opname als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft
van de huisarts, psychiater of klinisch-psycholoog. Als er sprake is van spoedeisende zorg waarvoor
in redelijkheid geen verwijzing mogelijk was dan heeft u geen schriftelijke verwijzing nodig. Voor
jeugdigen als bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is een indicatiebesluit noodzakelijk van een Bureau
Jeugdzorg dan wel vooraf een verwijzing van een arts of behandelaar genoemd in art 10 van het
uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg indien het zorg betreft als omschreven in artikel 9b, 5e lid van
de AWBZ.
Als u kiest voor een behandeling met verblijf bij een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis
heeft gesloten, heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis nodig. Hiertoe vindt u op
de website van Menzis de formulieren.
Let op
Indien u geen vermelding van de diagnosecode op de declaratie wenst, maar de declaratie
toch voor vergoeding in aanmerking wilt laten komen, is voorafgaand of uiterlijk bij de
eerste declaratie een verklaring nodig. U dient samen met uw behandelaar een verklaring te
ondertekenen en naar Menzis op te sturen. Deze verklaring is te vinden op
www.menzis.nl/vergoedingen.
Een geneesmiddel (of medicijn) is een stof die een bepaalde, gewenste werking op het lichaam
uitoefent. Geneesmiddelen zijn er in allerlei vormen, zoals tablet, injectievloeistof, zetpil, pleister. Er
zijn duizenden geneesmiddelen op de markt. Om een geneesmiddel op de markt te mogen brengen,
heeft de producent een handelsvergunning nodig. Die vergunning wordt alleen verleend als het
(merk- of merkloze) geneesmiddel voldoet aan strenge kwaliteitseisen.
Tandartsverzekering
Geneesmiddelen
Aanvullende_verzekering
Toestemming
Basisverzekering
Verwijzing
Inhoud
Wilt u kiezen voor een behandeling met opname bij een zorgaanbieder die geen overeenkomst met
Menzis heeft gesloten, dan heeft u daar vooraf een schriftelijke toestemming van Menzis voor nodig.
Heeft u deze toestemming verkregen dan krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per
behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat tarief vergoed. Als er
geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60% van tarief dat Menzis
gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Contact_en_service
in die instelling formeel onder de verantwoordelijkheid en supervisie van die hoofdbehandelaar
functioneren. Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Welke zorg
Geregistreerde geneesmiddelen
21 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Met uitzondering van de uitgesloten middelen bedoeld onder het kopje ‘Preferentiebeleid’, heeft u
recht op alle geneesmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket heeft opgenomen.
Welke geneesmiddelen dat zijn, is te vinden in Bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering. U kunt de
Regeling zorgverzekering en de bijlagen raadplegen op www.overheid.nl. Als u wilt weten of een
Niet-geregistreerde geneesmiddelen
In deze zorg is het advies van en de begeleiding door degene die u het geneesmiddel ter hand stelt,
inbegrepen.
Let op
Basisverzekering
Advies en begeleiding
Inhoud
U heeft recht op geneesmiddelen die in de apotheek zelf zijn bereid. Ook heeft u recht op genees­
middelen die uw arts voor gebruik door u bestelt, als dit geneesmiddel in Nederland is bereid door
een fabrikant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder mm van de Geneesmiddelenwet. Indien het gaat
om een bestelling van een geneesmiddel dat in Nederland niet in de handel is maar wel in een ander
land, is dit slechts toegestaan als u lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1
op de 150.000 inwoners. In alle gevallen moet het gaan om rationele farmacotherapie. Dat wil zeggen
dat behandeling plaatsvindt met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan
de werkzaamheid en de effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die tevens het meest
economisch is voor de zorgverzekering.
Contact_en_service
bepaald geneesmiddel op deze lijst staat, kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice op
088 222 40 40.
Er gelden beperkingen: preferentiebeleid, indicatie, plaats van toediening en maximale periode.
Preferentiebeleid
Aanvullende_verzekering
Preferente geneesmiddelen
Tandartsverzekering
Ieder geneesmiddel heeft een werkzame stof. U heeft recht op alle werkzame stoffen die voorkomen
in de geneesmiddelen op bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering. Vaak zijn er verscheidene
geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof op de markt. Bij sommige geneesmiddelen met dezelfde
werkzame stof en dezelfde toedieningsvorm heeft u alleen recht op die geneesmiddelen die door
Menzis zijn aangewezen. Dit zijn de zogenaamde preferente geneesmiddelen. Voor welke werkzame
stoffen preferente geneesmiddelen zijn aangewezen en welke geneesmiddelen dat zijn, vindt u in
het Verzekeringsreglement. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat behandeling met een
preferent geneesmiddel medisch niet verantwoord is. Dan heeft u recht op een ander geneesmiddel uit
Bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering. U kunt de Regeling zorgverzekering en de bijlagen raadplegen
op www.overheid.nl.
22 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Als behandeling met een preferent geneesmiddel niet medisch verantwoord is en u dus een ander,
niet-preferent, geneesmiddel wilt gebruiken, heeft u voorafgaande toestemming nodig. Als u
naar een apotheker gaat waarmee Menzis een overeenkomst heeft gesloten geeft deze apotheek
u het geneesmiddel meteen mee als u een door een arts ondertekend recept inlevert waarop de
arts ‘medisch noodzakelijk’ of MN heeft geschreven. Of als u samen met het recept een door uw
huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts, ingevulde verklaring inlevert.
Gaat u naar een apotheker waarmee Menzis geen overeenkomst heeft gesloten dan vraagt u met
het Aanvraagformulier farmaceutische zorg toestemming aan Menzis. Bij dit formulier moet u een
gemotiveerde toelichting van uw arts sturen. Als het gaat om medicatie die u voor het eerst gebruikt,
heeft u de eerste 15 dagen ook zonder toestemming van Menzis recht op het geneesmiddel. U moet
dan wel binnen die 15 dagen een aanvraag voor toestemming bij Menzis indienen. Als u de aanvraag
niet tijdig indient, of als gebruik van het preferente middel volgens Menzis wel medisch verantwoord
is, heeft u na de 15e dag geen recht meer op het niet-preferente geneesmiddel.
Indicatie
Contact_en_service
Plaats van toediening
Inhoud
Op sommige geneesmiddelen heeft u alleen recht als u een indicatie heeft die in de wettelijke
regeling is omschreven. U vindt deze geneesmiddelen en indicaties in Bijlage 2 bij de Regeling
zorgverzekering. U kunt de Regeling zorgverzekering en de bijlagen raadplegen op www.overheid.nl.
Voor sommige geneesmiddelen die op Bijlage 2 staan gelden ook andere voorwaarden, die u vindt in
het Verzekeringsreglement. U kunt het Verzekeringsreglement vinden op www.menzis.nl of opvragen
bij onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Maximale periode
Eigen bijdrage
Uitsluitingen
23 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft geen recht op geneesmiddelen:
• in gevallen die zijn aangegeven in de Regeling zorgverzekering,
• in geval van ziekterisico bij reizen,
• voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet,
• die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen, geregistreerd
geneesmiddel,
• als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder e, van de Geneesmiddelenwet.
Tandartsverzekering
Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. In bijlage 1 bij de Regeling zorgverzekering staan
alle geneesmiddelen waar u recht op heeft. Deze bijlage heeft een onderdeel A en een onderdeel B.
In onderdeel A staan alle geneesmiddelen waarvoor een vergoedingslimiet is vastgesteld. Als u een
geneesmiddel gebruikt dat meer kost dan de vergoedingslimiet, moet u het gedeelte dat hoger is dan
de limiet zelf betalen. Dit geldt ook als het geneesmiddel dat u gebruikt is bereid uit een geneesmiddel
dat meer kost dan de vergoedingslimiet. Als het geneesmiddel dat u gebruikt in onderdeel B staat, is er
geen vergoedingslimiet.
Aanvullende_verzekering
Per recept heeft u recht op de geneesmiddelen voor een bepaalde periode. Deze periode is:
• 15 dagen als u het geneesmiddel voor de eerste keer gebruikt,
• 15 dagen als een acute aandoening met antibiotica of chemotherapeutica moet worden bestreden,
• 3 maanden voor geneesmiddelen die een chronische ziekte behandelen en 6 maanden als het
daarbij gaat om een middel dat door Menzis als preferent is aangewezen,
• 1 maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen,
• 1 jaar voor orale anticonceptiva (de pil). Als u voor het eerst orale anticonceptiva voorgeschreven
krijgt, is de maximale termijn 3 maanden,
• 1 maand voor geneesmiddelen die meer kosten dan € 500 per maand voor de behandeling van
kanker,
• 1 maand in alle andere gevallen.
Als u voor de eerste keer vloeibare geneesmiddelen bij uw apotheker of apotheekhoudend huisarts
haalt, dan worden deze in de kleinste handelsverpakking geleverd.
Basisverzekering
Sommige geneesmiddelen mogen alleen in een ziekenhuis worden toegediend en/of terhandgesteld,
tenzij Menzis toestemming heeft gegeven voor toediening en/of terhandstelling elders. In tabel
2 in het Verzekeringsreglement staan deze geneesmiddelen vermeld. De geneesmiddelen die in
tabel 3 van het Verzekeringsreglement staan, mogen alleen in een ziekenhuis worden toegediend
en/of terhandgesteld. Toediening of terhandstelling buiten het ziekenhuis is niet verzekerd. In het
Verzekeringsreglement staat ook wat onder een ziekenhuis wordt verstaan.
U heeft een recept nodig van een huisarts, tandarts, medisch specialist, verloskundige of GGD-arts.
Toestemming
Huisartsenzorg
De huisarts is het eerste aanspreekpunt als u vragen over gezondheid en ziekte heeft. Huisartsenzorg
is vrij toegankelijk en persoonsgericht. In de avond, nacht, of het weekend kunt u hulp krijgen op een
huisartsenpost.
Aanvullende_verzekering
Voor sommige geneesmiddelen heeft u voorafgaande toestemming nodig. Welke geneesmiddelen
dat zijn, vindt u in het Verzekeringsreglement in tabel 1. Uw arts kan een bij dit geneesmiddel horende
artsenverklaring invullen. Hiervoor zijn speciale formulieren, die u kunt vinden op
www.znformulieren.nl. Als u met deze artsenverklaring naar een apotheek gaat waarmee Menzis een
overeenkomst heeft gesloten, beoordeelt de apotheker of u recht heeft op het geneesmiddel. U hoeft
dan niet eerst aan Menzis toestemming te vragen. Gaat u voor het geneesmiddel naar een apotheek
waarmee Menzis geen overeenkomst heeft gesloten, dan moet u wel eerst toestemming vragen aan
Menzis.
Basisverzekering
Recept
Inhoud
U kunt voor geneesmiddelen naar een apotheek of een apotheekhoudend huisarts. Menzis heeft
apotheken en apotheekhoudend huisartsen gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag. U krijgt voor geneesmiddelen maximaal de apotheekinkoopprijs
zoals deze geldt in de maand van aflevering, min een korting van 10%. Deze inkoopprijs is opgenomen
in de Z-indextaxe (prijslijst voor geneesmiddelen die maandelijks door het bedrijf Z-index wordt
uitgegeven). De korting bedraagt maximaal € 10 per receptregel. Voor de zorgkosten (bijvoorbeeld
advies over geneesmiddelengebruik) geldt een maximum vergoedingsbedrag. U kunt deze bedragen
vinden op www.menzis.nl/vergoedingen.
Contact_en_service
Welke zorgaanbieder
Welke zorg
Algemene_voorwaarden
24 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Tandartsverzekering
U heeft recht op:
• huisartsenzorg, behalve de griepprik (tenzij daar een medische reden voor is),
• door de huisarts aangevraagd laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en
functieonderzoek,
• medisch specialistische zorg die grenst aan het huisartsgeneeskundige domein, waarover Menzis
en de huisarts afspraken hebben gemaakt,
• zorg voor psychische klachten. De huisarts verzorgt de eerste opvang indien u psychische
klachten heeft en beoordeelt of hij u zelf kan behandelen of dat u verwezen moet worden naar de
Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ);
• Ketenzorg die bekostigd wordt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg vastgestelde
beleidsregel Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen
als Menzis hierover met uw huisarts afspraken heeft gemaakt. Met welke huisartsen Menzis
deze afspraken heeft gemaakt, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder. Ketenzorg is een
zorgprogramma speciaal voor mensen met diabetes type 2, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary
Disease) en VRM (Vasculair Risicomanagement) waaraan meerdere zorgaanbieders deelnemen,
Welke zorgaanbieder
Hulpmiddelen
Een medisch hulpmiddel is bijvoorbeeld een hoortoestel of een beenprothese, maar u kunt ook
denken aan incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en diabetestestmaterialen.
Welke zorg
Voorbeeld functiegericht omschreven hulpmiddel
“Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de
bloedsuikerspiegel”. Hier vallen o.a. diabetestestmaterialen onder.
25 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Wilt u een hulpmiddel dat behoort tot de functiegericht omschreven hulpmiddelen maar is dit
hulpmiddel niet in het Verzekeringsreglement opgenomen? Dient u dan een aanvraag in bij Menzis.
Menzis zal uw aanvraag beoordelen. In de Regeling zorgverzekering zijn ook de indicatiecriteria
opgenomen waaraan u moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op het hulpmiddel. U kunt de
Regeling zorgverzekering en het Verzekeringsreglement vinden op www.menzis.nl. Als u wilt weten of
Tandartsverzekering
U heeft recht op functionerende hulpmiddelen die de minister van VWS in het verzekeringspakket
heeft opgenomen. Welke hulpmiddelen dat zijn, is te vinden in de Regeling zorgverzekering. Sommige
groepen hulpmiddelen zijn in de Regeling zorgverzekering specifiek beschreven, anderen zijn
functiegericht omschreven. In het laatste geval betekent dat, dat u recht heeft op een hulpmiddel
passend bij een omschreven functiebeperking. Menzis heeft in haar Verzekeringsreglement een
overzicht van hulpmiddelen opgenomen die onder de Regeling zorgverzekering vallen. Ook heeft
Menzis in het Verzekeringsreglement nadere voorwaarden gesteld aan het verkrijgen van deze
hulpmiddelen.
Aanvullende_verzekering
Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt één van deze zorgaanbieders kiezen. Via de
zoekterm Huisartsenzorg, Eerstelijns Diagnostiek of Ketenzorg vindt u op www.menzis.nl/zorgvinder
een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst voor de desbetreffende zorg
hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een
zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed tot een
maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat
tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60% van
het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Basisverzekering
Voor door de huisarts aangevraagd laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en
functieonderzoek kunt u naar een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), een productie­
samenwerkingsverband, een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC).
Inhoud
Voor huisartsenzorg gaat u naar de huisarts. Huisartsenzorg kan ook worden verleend door een
hulpverlener die onder de medische verantwoordelijkheid van een huisarts werkt, bijvoorbeeld een
doktersassistente, nurse practitioner, praktijkondersteuner of door een zorgaanbieder waarmee
Menzis afspraken heeft gemaakt over huisartsenzorg. In de avond, nacht, of in het weekend kunt u
voor huisartsenzorg bij acute, spoedeisende problemen die niet kunnen wachten tot de volgende
werkdag naar de huisartsenpost of naar de dienstdoende huisarts.
Contact_en_service
waardoor de zorg beter op elkaar afgestemd is. U kunt kiezen of u wilt deelnemen aan ketenzorg.
Meer weten over ketenzorg? Kijk voor meer informatie op www.menzis.nl.
Preferente hulpmiddelen
Eigen bijdrage
Welke zorgaanbieder
Toestemming
Let op
• Als u naar een leverancier wilt die geen overeenkomst heeft met Menzis, heeft u voorafgaande
toestemming nodig. Vermeldt u op de aanvraag voor toestemming dat u gebruik wilt maken
van een leverancier die met Menzis geen overeenkomst heeft.
• Als u een 2e exemplaar van eenzelfde hulpmiddel wilt, heeft u hiervoor voorafgaande
toestemming van Menzis nodig.
• In het Verzekeringsreglement wordt per hulpmiddel uitgelegd aan welke andere voorwaarden
u moet voldoen, bijvoorbeeld het meesturen van een toelichting van een arts.
Algemene_voorwaarden
26 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Tandartsverzekering
In het Verzekeringsreglement staat per hulpmiddel of voorafgaande toestemming van Menzis nodig
is. Het kan hierbij gaan om een eerste verstrekking, maar ook om vervanging, correctie of herstel van
een hulpmiddel. Als u naar een gecontracteerde leverancier gaat, is voorafgaande toestemming van
Menzis voor de meeste hulpmiddelen vaak niet nodig. De leverancier beoordeelt uw aanvraag. Als de
leverancier niet zeker weet of Menzis u het hulpmiddel verstrekt of vergoedt, zal hij de aanvraag voor
toestemming doorsturen naar Menzis.
Aanvullende_verzekering
U kunt voor een hulpmiddel naar een leverancier van hulpmiddelen gaan. Menzis heeft voor de
verschillende hulpmiddelen leveranciers gecontracteerd. U kunt uit deze leveranciers kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een leverancier die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed
tot een maximumbedrag. Wat u vergoed krijgt, vindt u in het Verzekeringsreglement. Als u voor een
hulpmiddel naar een door Menzis niet-gecontracteerde leverancier gaat, moet deze leverancier soms
aan bepaalde kwaliteits- of deskundigheidseisen voldoen. Welke dit zijn kunt u per hulpmiddel lezen
in het Verzekeringsreglement.
Basisverzekering
Voor sommige hulpmiddelen geldt een (procentuele) wettelijke eigen bijdrage of maximale
vergoeding. U kunt in de Regeling zorgverzekering vinden of dat het geval is en hoe hoog de eigen
bijdrage of maximale vergoeding dan is. U betaalt de eigen bijdrage aan de leverancier. De wettelijke
eigen bijdragen en maximale vergoedingen kunt u ook vinden in het Verzekeringsreglement.
Inhoud
Menzis zal mogelijk binnen enkele hulpmiddelcategorieën alleen specifiek aangewezen hulpmiddelen
vergoeden. In dat geval heeft u recht op het hulpmiddel zoals opgenomen in de Regeling
zorgverzekering, maar geeft Menzis aan welk merk/type hulpmiddel u vergoed krijgt. Dit zijn de
zogenaamde preferente hulpmiddelen. In het geval Menzis gebruik gaat maken van deze mogelijkheid
vindt u op www.menzis.nl voor welke categorieën Menzis preferente hulpmiddelen heeft aangewezen.
Contact_en_service
een bepaald hulpmiddel op deze lijst staat, kunt u ook contact opnemen met onze Klantenservice op
088 222 40 40.
Let op
Aanvullende_verzekering
• U heeft geen recht op vergoeding van de kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen, tenzij
in de Regeling zorgverzekering is bepaald dat deze vergoed worden. Een voorbeeld van normaal
gebruik is het vervangen van batterijen.
• Als in het Verzekeringsreglement gebruikstermijnen of gebruiksaantallen genoemd worden,
zijn deze bedoeld om een normaal gemiddelde aan te geven. Van deze gebruikstermijnen of
gebruiksaantallen kan in individuele gevallen worden afgeweken.
• Als u recht heeft op een hulpmiddel wordt hiermee bedoeld dat u recht heeft op verstrekking
(vergoeding), vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel.
• Zie voor kosten samenhangend met thuisdialyse: niet klinische dialyse.
• Zie voor hulpmiddelen voor het zelf meten van bloedstollingtijden: trombosedienst.
Basisverzekering
Als u het hulpmiddel met opzet beschadigt of als schade is ontstaan omdat door uw schuld niet
goed voor het hulpmiddel is gezorgd, heeft u geen recht op vervanging, correctie of herstel van het
hulpmiddel voordat de gebruiksduur die in het Verzekeringsreglement staat is verstreken. Als u het
hulpmiddel in bruikleen heeft en het is door u met opzet beschadigd of de schade is ontstaan omdat
door uw schuld niet goed voor het hulpmiddel is gezorgd, dan kan Menzis de kosten hiervan op u
verhalen.
Inhoud
Gebruik hulpmiddel
Contact_en_service
• Voor de vergoeding van de meeste verbandmiddelen moet uw arts een speciaal formulier
invullen. Verbandmiddelen worden alleen maar vergoed bij een ernstige aandoening waarbij
een langdurige behandeling nodig is. Dit speciale verbandmiddelen aanvraagformulier kunt u
vinden op www.znformulieren.nl/hulpmiddelen. Meer informatie kunt u ook vinden in het
Verzekeringsreglement.
• Als Menzis maar één leverancier voor een bepaald hulpmiddel heeft gecontracteerd, kan
Menzis de toestemming in kopie rechtstreeks naar die leverancier sturen. Dit geldt ook als de
levering niet op zich kan laten wachten omdat er sprake is van een medische noodzaak.
In-vitrofertilisatie (IVF)
Welke zorg
Waar u precies recht op heeft, hangt af van uw leeftijd.
Jonger dan 38 jaar:
38 jaar tot en met 42 jaar:
U heeft recht op de 1e, 2e en 3e poging IVF per te realiseren zwangerschap. Bij elke poging mogen
maximaal 2 embryo’s per keer worden teruggeplaatst.
27 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op de 1e, 2e en 3e poging IVF per te realiseren zwangerschap. Voor de 1e en 2e poging IVF
per te realiseren zwangerschap geldt dat u daarop alleen recht heeft als er maximaal 1 embryo wordt
teruggeplaatst. Bij de 3e poging mogen maximaal 2 embryo’s per keer worden teruggeplaatst.
Tandartsverzekering
In-vitrofertilisatie is een vorm van medisch specialistische zorg. IVF wordt ook wel reageerbuis­
bevruchting genoemd. Het is een voortplantingstechniek waarbij een of meer eicellen buiten het
lichaam worden bevrucht met zaadcellen. Eén of twee embryo’s worden in de baarmoeder geplaatst.
Als het nodig is kan dit meerdere keren gebeuren.
• U heeft geen recht op IVF als u 43 jaar of ouder bent. U heeft wel recht op IVF voor zover het een
poging IVF betreft die reeds is aangevangen voordat u de leeftijd van 43 jaar heeft bereikt.
• Een ICSI-behandeling (intracytoplasmatische sperma injectie) en een eiceldonatiebehandeling
worden gelijkgesteld met IVF. De behandeling van de donor van de eicel en de donatie van de
eicel, zijn geen verzekerde zorg.
Welke zorgaanbieder
Verwijzing
U heeft alleen recht op IVF als u vooraf een schriftelijke verwijzing van uw medisch specialist heeft.
Extra informatie
Algemene_voorwaarden
28 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Tandartsverzekering
Een volledige IVF-poging bestaat uit de volgende 4 fasen:
1. u krijgt hormonen die de rijping van eicellen in uw lichaam bevorderen,
2. daarna volgt de follikelpunctie (het verkrijgen van rijpe eicellen),
3. de eicellen worden bevrucht en in het laboratorium worden embryo’s gekweekt,
4. tenslotte worden 1 of meerdere keren 1 of 2 embryo’s in de baarmoederholte geïmplanteerd.
Een poging gaat pas als een poging tellen als er een geslaagde follikelpunctie heeft plaatsgevonden.
Alleen een poging die is geëindigd tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het
moment dat sprake is van een doorgaande zwangerschap, telt mee voor het aantal pogingen. Een
doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van ten minste 10 weken, gerekend vanaf het
moment van de follikelpunctie. Of, in geval van terugplaatsing van gecryopreserveerde (ingevroren)
embryo’s, is een doorgaande zwangerschap een zwangerschap van ten minste 9 weken en 3 dagen te
rekenen vanaf de implantatie. De terugplaatsing van alle bij een poging verkregen embryo’s (al dan
niet tussentijds gecryopreserveerd) maakt deel uit van de poging waarmee de embryo’s verkregen zijn.
Een zwangerschap van ten minste 12 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie, die zonder
medisch ingrijpen is ontstaan, is ook een doorgaande zwangerschap.
Aanvullende_verzekering
U kunt voor IVF naar een IVF-centrum met de daarvoor wettelijk vereiste vergunningen. Menzis
heeft IVF-centra gecontracteerd. U kunt uit deze centra kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt
u via de zoekterm ‘IVF’ een overzicht van centra die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten.
U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een IVF-centrum dat
geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag
per behandeling. Er gelden maximale vergoedingen. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen
op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Basisverzekering
Als u op 31 december 2012 drieënveertig jaar of ouder was en bij u een in-vitrofertilisatiepoging
uiterlijk op die datum was aangevangen, heeft u recht op afronding van die poging voor rekening
van de zorgverzekering.
Inhoud
Overgangsbepaling
Contact_en_service
Let op
Welke zorg
Medisch specialistische zorg zoals bedoeld in dat artikel omvat bij overige fertiliteitbevorderende
behandelingen: gynaecologische behandelingen die de fertiliteit (vruchtbaarheid) bevorderen
(bijvoorbeeld O.I. en I.U.I.).
Vrouwen van 43 jaar of ouder hebben geen recht op deze zorg.
Welke zorgaanbieder
Verwijzing
U heeft alleen recht op overige fertiliteitbevorderende behandelingen als u vooraf een schriftelijke
verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist.
Let op
29 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Er zijn een aantal klinieken die voor IVF/ICSI behandelingen samenwerken met ziekenhuizen
in Duitsland of België. Let op dat u geen recht heeft op vergoeding als de behandeling in het
buitenland niet voldoet aan wat in dit en het voorgaande artikel is opgenomen.
Tandartsverzekering
U kunt voor deze zorg naar een gynaecoloog of uroloog. Menzis heeft deze zorgaanbieders
gecontracteerd. U kunt uit deze kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van
zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met
Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling.
Er gelden maximale vergoedingen. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen op
www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het gemiddelde tarief dat Menzis voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Aanvullende_verzekering
Let op
Basisverzekering
Overige fertiliteitbevorderende behandelingen
Inhoud
1. Bij uw derde poging wordt een follikelpunctie uitgevoerd. Na 4 weken gaat het mis en wordt
deze poging afgebroken. Een volgende poging krijgt u niet vergoed.
2. Bij uw derde poging wordt een follikelpunctie uitgevoerd. Na 4 weken gaat het mis. Omdat er
nog een gecryopreserveerd embryo is, wordt deze teruggeplaatst. Dit hoort nog bij dezelfde
(derde) poging.
3. Bij uw derde poging wordt een follikelpunctie uitgevoerd. Na 15 weken gaat het mis. U heeft nu
weer opnieuw recht op 3 pogingen.
4. U heeft 3 pogingen vergoed gekregen, zonder resultaat. Na enige tijd bent u toch zwanger,
zonder medisch ingrijpen. Deze zwangerschap duurt 12 weken. U heeft nu weer opnieuw recht
op 3 pogingen.
Contact_en_service
Voorbeelden voor de bepaling van het aantal verzekerde pogingen
De kraamverzorgende assisteert de verloskundige of arts tijdens de bevalling, en regelt zaken als het
wasgoed in de eerste uren na de bevalling. Daarna helpt de kraamverzorgende doorgaans gedurende
een week bij de verzorging van de moeder en de baby. Zij verstrekt informatie en controleert moeder
en kind in de eerste dagen na de bevalling.
Contact_en_service
Kraamzorg
Welke zorg
Protocol
Inhoud
U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag van uw bevalling.
Het aantal uren kraamzorg wordt vastgesteld aan de hand van het Landelijk Indicatieprotocol
Kraamzorg. U kunt het protocol vinden op www.menzis.nl.
Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 4,10 per uur voor kraamzorg bij u thuis. Ook geldt een
eigen bijdrage van € 16,50 per dag voor zowel moeder als kind voor kraamzorg die wordt verleend in
een ziekenhuis of instelling zonder dat verblijf in het ziekenhuis of de instelling medisch noodzakelijk
is. Bedraagt het tarief van de instelling meer dan € 116,50 per dag, dan komen de meerkosten eveneens
voor uw rekening.
Basisverzekering
Eigen bijdrage
Welke zorgaanbieder
Aanmelding
Meldt u zich, bij voorkeur vóór de 20e week van de zwangerschap, aan bij de Servicelijn Kraamzorg van
Menzis. Dit kan op www.menzis.nl of u kunt bellen op 0900 202 5003. De Servicelijn verzorgt dan de
verdere aanmelding bij de aanbieder.
Een logopedist geeft hulp bij stoornissen van de mondfuncties adem, stem, spraak, taal en horen. Deze
hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van een onderzoek,
het geven van adviezen en voorlichting en het begeleiden van de familie (verzorger) van de patiënt.
Welke zorg
30 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op logopedie als:
• die een geneeskundig doel heeft, en
• van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden
verwacht.
Tandartsverzekering
Logopedie
Aanvullende_verzekering
Kraamzorg wordt verleend door een gediplomeerde kraamverzorgende die verbonden is aan een
kraamzorginstelling. Menzis heeft aanbieders van kraamzorg gecontracteerd. U kunt uit deze
aanbieders kiezen. Bij uw aanmelding bij de Servicelijn Kraamzorg van Menzis krijgt u hierover
informatie. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten,
krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt
u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding
van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Welke zorgaanbieder
Basisverzekering
U kunt voor deze zorg naar een logopedist die in het Kwaliteitsregister Paramedici de aantekening
‘Kwaliteitsgeregistreerd’ heeft. U kunt dit register vinden op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Menzis heeft logopedisten gecontracteerd. U kunt uit deze logopedisten kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een logopedist die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten vergoed
tot een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60%
van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Inhoud
U heeft geen recht op logopedie in verband met:
• dyslexie,
• behandelingen met een onderwijskundig doel,
• taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid,
• behandeling in verband met beroepsuitoefening, bijvoorbeeld voor zangers,
• spreken in het openbaar.
Contact_en_service
Let op
Verwijzing
Aanvullende_verzekering
In de volgende gevallen heeft u altijd vooraf een schriftelijke verwijzing nodig van uw huisarts,
tandarts of medisch specialist:
• Als u naar een gecontracteerde logopedist gaat die niet direct toegankelijk is.
• Als u naar een niet gecontracteerde logopedist gaat.
• Als u naar een logopedist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum werkt.
• Als u logopedie buiten de praktijk van de logopedist wilt.
U heeft geen verwijzing nodig als u naar een gecontracteerde logopedist gaat die direct toegankelijk is.
U kunt in het Kwaliteitsregister Paramedici vinden of een logopedist direct toegankelijk is. Let op! Dit
geldt niet als u naar een logopedist gaat die in een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum
werkt, of als u logopedie buiten de praktijk van de logopedist wilt.
Toestemming
Medisch specialistische zorg
Een medisch specialist is een arts die na zijn basisopleiding een specialistische opleiding heeft
gevolgd en als medisch specialist geregistreerd is. Er zijn in Nederland ongeveer 30 verschillende
specialismen. De meeste medisch specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis.
Tandartsverzekering
U heeft alleen recht op logopedie in een school of een kinderdagverblijf met voorafgaande
toestemming van Menzis. Uw logopedist kan deze toestemming namens u bij Menzis vragen.
Welke zorg
31 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op:
• onderzoek en diagnostiek,
• behandeling,
• materialen die de medisch specialist gebruikt, zoals geneesmiddelen, verbandmiddelen of
hulpmiddelen,
• laboratoriumonderzoek,
Let op
Inhoud
Basisverzekering
Sommige vormen van (medisch specialistische) zorg zijn in deze verzekeringsvoorwaarden apart
beschreven. Kijk voor bijzonderheden onder het desbetreffende artikel. Dit zijn:
• De vormen van zorg beschreven in het artikel ‘Voorwaardelijke toelating’,
• Audiologische hulp,
• Erfelijkheidsonderzoek,
• Een gedeelte van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg,
• In-vitrofertilisatie (IVF) en overige fertiliteitbevorderende behandelingen,
• Niet-klinische haemodialyse in een dialysecentrum,
• Oncologische hulp voor kinderen,
• Verblijf in verband met medisch specialistische zorg,
• Plastische chirurgie,
• Revalidatie,
• Transplantatie,
• Trombosedienst.
Contact_en_service
• mechanische beademing en daarbij horende medisch specialistische zorg, geneesmiddelen, verblijf,
verpleging en verzorging in of onder verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.
Welke zorgaanbieder
• Zelfstandige behandelcentra bieden niet alle vormen van specialistische zorg.
• Medisch specialistische zorg die verleend wordt door een instelling die niet is toegelaten op
grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), wordt niet vergoed.
• Medisch specialistische zorg voor zover het een behandeling betreft met een geneesmiddel dat
voorkomt in tabel 2 of 3 van het Verzekeringsreglement wordt alleen vergoed als de
behandeling in of door het ziekenhuis plaatsvindt.
Spoedeisende zorg in Nederland wordt altijd volledig vergoed volgens de daarvoor in Nederland
geldende tarieven.
32 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Let op
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
U kunt voor medisch specialistische zorg naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan
verbonden is, of naar een medisch specialist die een eigen praktijk heeft. U kunt ook naar een zelf­
standig behandelcentrum dat zorg biedt die gegeven wordt door een medisch specialist. Menzis heeft
zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder
vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt
ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen
overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling.
Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met
onze Klantenservice. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor
een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen,
dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft
gecontracteerd.
Niet-klinische dialyse
Onder de niet-klinische dialyse vallen haemodialyse en peritoneaaldialyse. Haemodialyse is een
therapie die de nierfunctie vervangt waarbij gebruik gemaakt wordt van filters; de zogenoemde
kunstnieren. Bij peritoneaaldialyse wordt om het bloed te zuiveren spoelvloeistof in de buikholte
gebracht. Daarom wordt het ook wel buikspoeling genoemd. Dialyse kan worden gegeven in een
dialysecentrum, maar ook thuisdialyse is mogelijk.
33 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op niet-klinische haemodialyse en peritoneaaldialyse, de daarbij behorende medisch
specialistische zorg, onderzoeken, behandeling, verpleging, geneesmiddelen en psychosociale
begeleiding. De psychosociale begeleiding is ook voor personen die helpen bij het uitvoeren van de
dialyse thuis.
Bij thuisdialyse heeft u ook recht op:
• vergoeding van de kosten van een opleiding van de personen die de thuisdialyse uitvoeren of
daarbij helpen,
• bruikleen van dialyseapparatuur met toebehoren,
• regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur (vervanging inbegrepen),
• chemicaliën en vloeistoffen, die nodig zijn voor de dialyse,
• vergoeding van de kosten van aanpassingen die redelijkerwijs in uw woning verricht moeten
worden en het weer ongedaan maken van die aanpassingen, voor zover er geen andere wettelijke
regeling is die deze aanpassingen en het ongedaan maken daarvan (gedeeltelijk) vergoedt,
• vergoeding van kosten die rechtstreeks met thuisdialyse samenhangen en niet op grond van een
andere regeling worden vergoed,
Tandartsverzekering
Welke zorg
Aanvullende_verzekering
U heeft alleen recht op medisch specialistische zorg als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van
uw huisarts, medisch specialist, verloskundige, een specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts)
of een arts verstandelijk gehandicapten. Als de klachten met uw werk te maken hebben, kan de
bedrijfsarts ook verwijzen. Voor het plaatsen van tandheelkundige implantaten door een kaakchirurg
heeft u vooraf een verwijzing van een tandarts nodig. Voor spoedeisende zorg heeft u geen schriftelijke
verwijzing nodig. Op deze behandelingen heeft u alleen recht als u voor de behandeling toestemming
heeft gekregen van Menzis:
• klinische longrevalidatie,
• zorg in het astmacentrum in Davos, en
• een behandeling die staat vermeld op de limitatieve lijst medische specialistische zorg van
Zorgverzekeraars Nederland. Deze lijst kunt u vinden op www.zn.nl.
Basisverzekering
Verwijzing en toestemming
Inhoud
Menzis koopt enkele behandelingen selectief in. Het gaat om deze behandelingen:
• de operatieve behandeling van heupartrose met een totale heupprothese;
• de operatieve behandeling van de rughernia (lumbosacraal radiculair syndroom; lumbale
herniaoperatie).
Menzis heeft voor deze behandelingen een aantal speciaal geselecteerde zorgaanbieders
gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Op onze website www.menzis.nl/zorgvinder
vindt u onder het thema ‘Zorgadvies’ een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u een gedeelte van de
kosten vergoed. Het kan zijn dat u niet meer terecht kunt bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Contact_en_service
Selectieve inkoop
Welke zorgaanbieder
U heeft alleen recht op niet-klinische dialyse als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw
huisarts of medisch specialist.
Let op
Oncologische hulp voor kinderen
Voor een effectieve behandeling van kanker is, naast het stellen van de juiste diagnose, onderzoek
naar de uitbreiding van de ziekte en verdere typering van de tumor nodig. Voor kinderen met bloeden lymfklierkanker beschikt de SKION over een centraal laboratorium, waar bloed, beenmerg en
hersenvocht van alle Nederlandse kinderen met deze ziekten worden onderzocht.
Welke zorg
Welke zorgaanbieder
De zorg wordt verleend door de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION).
Verwijzing
U heeft alleen recht op oncologische hulp voor kinderen als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft
van de huisarts of de medisch specialist.
Plastische chirurgie is een chirurgisch specialisme waarin men zich richt op het uit functioneel (soms
esthetisch) oogpunt aanpassen van het uiterlijk, bijvoorbeeld het herstellen van aangeboren of
opgelopen verminkingen. Plastische chirurgie is zeer beperkt opgenomen in de Basisverzekering.
34 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Plastische chirurgie
Tandartsverzekering
U heeft recht op registratie, onderzoek en vergelijking met het aanwezige materiaal voor een zo goed
mogelijk behandelplan.
Aanvullende_verzekering
De vergoeding voor woningaanpassingen en redelijk te achten kosten die rechtstreeks met
thuisdialyse samenhangen vallen onder hulpmiddelenzorg. Kijkt u voor meer informatie in het
Verzekeringsreglement.
Basisverzekering
Verwijzing
Inhoud
U kunt voor deze zorg naar een dialysecentrum. Menzis heeft dialysecentra gecontracteerd. U kunt
uit deze kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u met de zoekterm ‘dialyse’ een overzicht van
zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met
Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met
maximale vergoedingen op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice.
De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBCzorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een
vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Contact_en_service
• de noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse,
• de overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij thuisdialyse.
Welke zorgaanbieder
Verwijzing en toestemming
U heeft alleen recht op plastische chirurgie als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw
huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts). U heeft ook
voorafgaande toestemming van Menzis nodig.
Revalidatie
Revalidatie is een vorm van medisch specialistische zorg onder verantwoordelijkheid van een
revalidatiearts. Revalidatie is gericht op het herstel van mensen met een tijdelijke of chronische
35 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Revalidatie
Tandartsverzekering
U kunt voor plastische chirurgie naar een ziekenhuis en de medisch specialist die daaraan verbonden
is. U kunt ook naar een zelfstandig behandelcentrum als daaraan een medisch specialist verbonden is.
Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen
op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Aanvullende_verzekering
U heeft geen recht op behandelingen van plastische chirurgische aard als het gaat om:
• correctie van verlamde of verslapte bovenoogleden die niet het gevolg zijn van een aangeboren
afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening,
• liposuctie (het onderhuids wegzuigen van vetophopingen) van de buik,
• het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, behalve nadat één of beide borsten
geheel of gedeeltelijk geamputeerd zijn,
• het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak,
• behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek,
• sterilisatie,
• het ongedaan maken van een sterilisatie,
• besnijdenis.
Basisverzekering
Let op
Inhoud
U heeft recht op behandelingen van plastische chirurgische aard als het gaat om correctie van:
• afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen,
• verminkingen die gevolg zijn van een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting,
• verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij
de geboorte aanwezige chronische aandoening,
• de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van
het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel,
geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen,
• primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.
Contact_en_service
Welke zorg
Contact_en_service
aandoening als gevolg van een ongeval, medische ingreep of ernstige ziekte. Indien volledig herstel
niet op korte termijn wordt verwacht, probeert de revalidatiearts met behulp van zorgverleners uit
verschillende disciplines u te helpen blijvende beperkingen te voorkomen. Als dat ook niet mogelijk
is, werkt de revalidatiearts en zijn team samen met u om uw beperking zo goed mogelijk in uw leven,
uw omgeving en de maatschappij in te passen.
Welke zorg
U heeft recht op revalidatie in deeltijd- of dagbehandeling. U wordt voor revalidatie alleen
opgenomen als daarmee snel betere resultaten zijn te verwachten dan met revalidatie in deeltijd
of dagbehandeling.
U kunt voor revalidatie naar een revalidatiecentrum. Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U
kunt uit deze kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u met de zoekterm ‘revalidatie’ een overzicht
van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met
Menzis heeft gesloten krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor
de lijst met maximale vergoedingen op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een
bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen,
dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft
gecontracteerd.
U heeft alleen recht op revalidatie als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw huisarts,
medisch specialist, arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde
(verpleeghuisarts) of een bedrijfsarts als de klachten met uw werk te maken hebben.
Toestemming
36 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Op deze behandelingen heeft u alleen recht als u voor de behandeling toestemming heeft gekregen
van Menzis:
• klinische longrevalidatie,
• zorg in het astmacentrum in Davos.
Voor revalidatie bij een zorgaanbieder die niet door Menzis is gecontracteerd, heeft u voorafgaande
toestemming van Menzis nodig. Stuurt u bij uw aanvraag een schriftelijke motivatie en behandelplan
van de zorgaanbieder.
Tandartsverzekering
Verwijzing
Aanvullende_verzekering
Welke zorgaanbieder
Basisverzekering
Let op
Inhoud
U heeft recht op revalidatie als deze zorg voor u het meest doeltreffend is om een handicap te
voorkomen, te verminderen of te overwinnen. Met revalidatie bent u in staat een mate van
zelfstandigheid te bereiken of te behouden, die rekening houdend met uw handicap, redelijkerwijs
mogelijk is. Het moet gaan om een handicap die het gevolg is van:
• stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen, of
• een aandoening van het centrale zenuwstelsel leidend tot beperkingen in de communicatie,
cognitie (de processen van onder andere leren, waarnemen, herinneren, denken) of het gedrag.
Arbeidsreïntegratie is geen verzekerde zorg.
Geriatrische revalidatie
Welke zorgaanbieder
U heeft alleen recht op geriatrische revalidatie als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van
de medisch specialist van het ziekenhuis waar u opgenomen bent geweest en de indicatie voor
geriatrische revalidatie is gesteld door een specialist ouderengeneeskunde of een revalidatiearts.
37 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Verwijzing
Tandartsverzekering
U kunt voor geriatrische revalidatie naar een instelling die geriatrische revalidatiezorg levert volgens
de Behandelkaders Geriatrische Revalidatie. De Behandelkaders Geriatrische Revalidatie zijn opgesteld
door de beroepsvereniging voor specialisten in ouderengeneeskunde Verenso. De instelling heeft
op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de regelgeving die daar bij hoort een
toelating als instelling voor medisch specialistische zorg (zelfstandig behandelcentrum, ziekenhuis,
revalidatiecentrum) of een toelating als instelling voor behandeling en verblijf (verpleeghuis). Menzis
heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt
u via de zoekterm ‘Geriatrische revalidatie’ een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen
op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op geriatrische revalidatie in verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbiditeit en
afgenomen leervermogen en trainbaarheid. Geriatrische revalidatie is integrale en multidisciplinaire
revalidatiezorg en moet gericht zijn op het dusdanig verminderen van de functionele beperkingen dat
terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is.
U heeft recht op geriatrische revalidatie:
• als de geriatrische revalidatie aansluitend is aan een opname in verband met medische
specialistische zorg. Daarbij geldt dat u geen recht heeft op geriatrische revalidatie als u vóór die
opname was opgenomen in een verpleeghuis. Met een opname in een verpleeghuis wordt bedoeld
verblijf in een instelling op grond van artikel 9 Besluit zorgaanspraken AWBZ en behandeling in
diezelfde instelling op grond van artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ,
• als u bij het begin van de geriatrische revalidatie opgenomen wordt.
Geriatrische revalidatie mag niet langer duren dan 6 maanden.
Basisverzekering
Welke zorg
Inhoud
Geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis een medischspecialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld door een beroerte of een botbreuk. Deze
mensen hebben behoefte aan een revalidatiebehandeling die meerdere soorten zorg combineert
zoals verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, psychotherapie, diëtist, maatschappelijk
werkende en de specialist ouderengeneeskunde. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de
specialist ouderengeneeskunde. De zorg is aangepast aan de individuele herstelmogelijkheden en het
trainingstempo van ouderen en houdt rekening met andere al bestaande aandoeningen. Het doel is
om deze ouderen te helpen om terug te keren naar huis.
Contact_en_service
Let op
• Voor geriatrische revalidatie bij een zorgaanbieder die niet door Menzis is gecontracteerd, heeft u
voorafgaande toestemming van Menzis nodig. Stuurt u bij uw aanvraag een schriftelijke motivatie
en een behandelplan van de zorgaanbieder.
• In bijzondere gevallen kan geriatrische revalidatie meer tijd in beslag nemen dan 6 maanden. Voor
geriatrische revalidatie die langer duurt dan 6 maanden heeft u voorafgaande toestemming nodig
van Menzis.
Welke zorg
U heeft recht op een second opinion als u:
• vooraf een verwijzing heeft voor een second opinion van uw behandelaar,
• de second opinion betrekking heeft op de geneeskundige zorg zoals reeds besproken met de eerste
behandelaar, en
• u met de second opinion terugkeert naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over
uw behandeling.
U kunt voor deze zorg naar een huisarts, medisch specialist, verloskundige, psychotherapeut, klinisch
psycholoog, GGZ-instelling of een (polikliniek van een) psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.
Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de
kosten vergoed tot een maximumbedrag. Zie voor de vergoeding bij het artikel van de betreffende
zorgaanbieder (huisarts, medisch specialist, verloskundige, psychotherapeut, klinisch psycholoog, GGZinstelling of een (polikliniek van een) psychiatrische afdeling van een ziekenhuis).
U heeft alleen recht op een second opinion als u vooraf een schriftelijke verwijzing van uw
behandelaar heeft.
Stoppen met roken
Welke zorg
U heeft eenmaal per kalenderjaar recht op een stoppen-met-rokenprogramma:
• dat is gericht op gedragsverandering, en
38 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Een stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit op gedragsverandering gerichte interventie (in een
groep of individueel), soms met ondersteuning van geneesmiddelen. Bij dit integrale programma
vormt de gedragsmatige begeleiding de basis. Dit betekent dat er altijd een vorm van erkende
gedragsmatige begeleiding ingezet wordt met mogelijke aanvulling van effectief bewezen
geneesmiddelen, maar dat geneesmiddelen nooit zonder gedragsmatige ondersteuning kunnen
worden ingezet.
Tandartsverzekering
Verwijzing
Aanvullende_verzekering
Welke zorgaanbieder
Basisverzekering
Een second opinion is het vragen van een beoordeling van een door een arts gestelde diagnose of
voorgestelde behandeling aan een 2e, onafhankelijke arts die werkzaam is op hetzelfde specialisme of
vakgebied als de eerste geconsulteerde arts.
Inhoud
Second opinion
Contact_en_service
Toestemming
Welke zorgaanbieder
Op een stoppen-met-rokenprogramma is het eigen risico van toepassing, ook als de huisarts de
gedragsmatige ondersteuning levert.
Tandheelkunde
Bijzondere tandheelkunde is bedoeld voor mensen voor wie reguliere tandheelkunde niet toereikend
is, door een bijzondere aandoening. U kunt hierbij denken aan een verhemeltespleet of een zeer
ernstige overbeet.
39 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Bijzondere tandheelkunde
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
1. U heeft alleen recht op nicotinemiddelen en geneesmiddelen als zij onderdeel zijn van een
stoppen-met-rokenprogramma; aparte vergoeding van nicotinemiddelen en geneesmiddelen
(dus zonder stoppen-met-rokenprogramma) vindt niet plaats.
2. Als u kiest voor een zorgaanbieder voor gedragsmatige ondersteuning die geen overeenkomst
met Menzis heeft gesloten, dient u de gespecificeerde nota naar Menzis te sturen. Als deze
zorgaanbieder niet is geregistreerd in het ‘Kwaliteitsregister stoppen met roken’, of de
geleverde zorg niet voldoet aan de CBO-richtlijn Behandeling bij tabaksverslaving of aan de
Zorgmodule Stoppen met roken, krijgt u geen vergoeding.
3. Als u kiest voor een leverancier voor nicotinemiddelen en geneesmiddelen die geen overeen­
komst met Menzis heeft gesloten voor het leveren van nicotinemiddelen en geneesmiddelen,
dient u samen met de nota voor deze middelen een kopie van het aanvraagformulier
geneesmiddelen te sturen. Mits geleverd in combinatie met gedragsmatige ondersteuning
bij stoppen met roken worden de kosten vergoed tot maximaal 60% van het tarief dat Menzis
gemiddeld voor de betreffende middelen heeft gecontracteerd.
Basisverzekering
Let op
Inhoud
Voor gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken kunt u terecht bij een door Menzis
gecontracteerde zorgaanbieder. Daarnaast kunt u terecht bij uw huisarts voor gedragsmatige
ondersteuning. Voor de nicotinemiddelen en geneesmiddelen kunt u terecht bij een door Menzis
hiervoor gecontracteerde leverancier voor nicotinemiddelen en geneesmiddelen. De medicatie dient
voorgeschreven te worden via het aanvraagformulier geneesmiddelen bij stoppen met roken.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u via de zoekterm ‘Stoppen met roken’ een overzicht van
zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten voor de gedragsmatige
ondersteuning en voor het leveren van nicotinemiddelen en geneesmiddelen. U kunt ook bellen met
onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met
Menzis heeft gesloten, maar die wel voldoet aan onze kwaliteitseisen, krijgt u de kosten vergoed tot
maximaal 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten en die ook niet voldoet
aan de kwaliteitseisen die Menzis stelt, krijgt u geen vergoeding.
Contact_en_service
• dat tot doel heeft te stoppen met roken,
• al dan niet in combinatie met een geneesmiddel.
Inhoud
U heeft recht op bijzondere tandheelkunde die noodzakelijk is als u:
• een ernstige ontwikkelingstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaakmondstelsel heeft. Hieronder zijn tevens begrepen het aanbrengen van implantaten bij een zeer
ernstig geslonken tandeloze kaak en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur.
Deze moeten dan dienen om een uitneembare prothese op te bevestigen,
• een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft,
• een niet-tandheelkundige medische behandeling moet ondergaan en deze behandeling zonder de
bijzondere tandheelkunde aantoonbaar onvoldoende resultaat zal hebben.
Contact_en_service
Welke zorg
Let op
Eigen bijdrage
Welke zorgaanbieder
U kunt naar een tandarts, Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, kaakchirurg of orthodontist.
Aanvullende_verzekering
• Voor bijzondere tandheelkunde betaalt u een eigen bijdrage als het gaat om zorg die niet
rechtstreeks in verband staat met uw indicatie voor bijzondere tandheelkunde. De eigen bijdrage is
dan het bedrag dat u zelf had moeten betalen als u geen indicatie voor bijzondere tandheelkunde
had gehad.
• Betreft de bijzondere tandheelkunde in uw geval het plaatsen van een kunstgebit (een volledige
prothetische voorziening), dan betaalt u een eigen bijdrage van € 125 per kaak. Hetzelfde geldt voor
een kunstgebit op implantaten. U kunt dit ook vinden in de Regeling zorgverzekering. Raadpleeg de
regeling op www.menzis.nl of vraag deze op bij onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Basisverzekering
• U heeft alleen recht op bijzondere tandheelkunde als deze noodzakelijk is om een tand­
heelkundige functie te behouden of te verwerven, die gelijkwaardig is aan de tandheelkundige
functie die u zou hebben gehad als de aandoening zich niet zou hebben voorgedaan.
• U heeft alleen recht op orthodontische hulp als er sprake is van een zeer ernstige
ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, waarbij medediagnostiek of
medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk is.
Verwijzing
Toestemming
Tandartsverzekering
• U heeft alleen recht op bijzondere tandheelkunde door een orthodontist als u vooraf een
schriftelijke verwijzing heeft van uw tandarts of kaakchirurg.
• U heeft alleen recht op bijzondere tandheelkunde door een kaakchirurg als u vooraf een
schriftelijke verwijzing heeft van uw tandarts of huisarts. De kaakchirurg moet verbonden zijn aan
een ziekenhuis.
• U heeft alleen recht op bijzondere tandheelkunde door een Centrum voor Bijzondere Tand­
heelkunde als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw huisarts, tandarts of kaakchirurg.
Voor bijzondere tandheelkunde heeft u voorafgaande toestemming van Menzis nodig. Stuurt u bij uw
aanvraag een schriftelijke motivatie en een behandelplan van de zorgaanbieder.
U heeft recht op tandheelkunde. Waar u precies recht op heeft, hangt ervan af of u jonger bent dan
18 jaar of 18 jaar of ouder.
40 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Tandheelkunde
Vanaf 18 jaar
U heeft recht op:
• chirurgische tandheelkundige hulp door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek,
behalve parodontale chirurgie, het aanbrengen van implantaten en ongecompliceerde extracties,
• uitneembare volledige protheses voor de boven- of onderkaak.
Bent u ouder dan 18 jaar? U betaalt een eigen bijdrage van 25% van de totale kosten van een volledige
prothese. U kunt dit ook vinden in de Regeling zorgverzekering. Raadpleeg de regeling op www.menzis.nl
of vraag deze op bij onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Welke zorgaanbieder
41 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U kunt naar een tandarts, kaakchirurg of tandprotheticus. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u ook
naar een vrijgevestigde mondhygiënist. Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit
deze zorgaanbieders kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders
die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op
088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft, krijgt u
de kosten per prestatie vergoed tot het maximumbedrag. U kunt deze bedragen vinden op
www.menzis.nl/vergoedingen of bel met de Zorgadviseur op 088 222 42 42.
Tandartsverzekering
Eigen bijdrage
Aanvullende_verzekering
Gaat u buiten de normale openingstijden naar de tandarts, dan heeft u alleen recht op
tandheelkunde als het bezoek niet tot een andere dag kan worden uitgesteld.
Basisverzekering
Let op
Inhoud
U heeft recht op:
• 1 periodiek preventief tandheelkundig onderzoek per jaar, tenzij u meer keren per jaar zo’n
onderzoek nodig heeft,
• incidenteel tandheelkundig consult,
• het verwijderen van tandsteen,
• 2 fluorideapplicaties per jaar, tenzij u meer keren per jaar zo’n applicatie nodig heeft, vanaf het
doorbreken van blijvende gebitselementen,
• sealing,
• parodontale hulp (behandeling van tandvlees),
• anesthesie (verdoving),
• endodontische hulp (wortelkanaalbehandeling),
• restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen),
• gnathologische hulp (hulp bij kaakgewrichtproblemen of knarsen),
• uitneembare prothetische voorzieningen (kunstgebit en frameprothese),
• tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten:
- als het ter vervanging van een of meer ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn
aangelegd, of
- als het ontbreken van die tand(en) het directe gevolg is van een ongeval,
• chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van implantaten,
• röntgenonderzoek (foto), behalve röntgenonderzoek voor orthodontische hulp.
Contact_en_service
Welke zorg
Tot en met 17 jaar
Gaat u naar een kaakchirurg in een Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) dat met Menzis geen
overeenkomst heeft? Dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat door de NZa is
vastgesteld.
Contact_en_service
Let op
Verwijzing
Toestemming
Transplantatie is een vorm van medisch specialistische zorg. Transplantatie is het vervangen van
een slecht of niet meer functionerend orgaan of weefsel van een patiënt door dat van een donor.
Organen/weefsels die getransplanteerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld het hart, de huid, de
longen, de nieren, de pancreas (alvleesklier), de lever, bot en beenmerg. Ook gedeelten van organen
kunnen worden getransplanteerd.
Welke zorg
42 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft ook recht op vergoeding van de kosten van:
• specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor,
• specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het
transplantatiemateriaal bij de gekozen donor,
• het onderzoek, het bewaren, de verwijdering en het vervoer van het postmortale transplantatie­
materiaal, in verband met de voorgenomen transplantatie,
• zorg voor de donor die verband houdt met de opname in een instelling voor selectie en
verwijdering van het transplantatiemateriaal, gedurende maximaal 13 weken, dan wel een half jaar
in geval van een levertransplantatie, na de datum van ontslag uit die instelling. Deze zorg voor de
donor omvat de zorg waar u op grond van deze Basisverzekering recht op heeft,
• vervoer van de donor binnen Nederland in verband met de selectie, opname en ontslag uit het
ziekenhuis of in verband met de zorg zoals omschreven in het vorige punt van deze opsomming.
Tandartsverzekering
U heeft recht op transplantatie van weefsels en organen als de transplantatie wordt verricht:
• in een lidstaat van de Europese Unie,
• in een staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte, of
• in de staat waar de donor woont, als de donor uw echtgenoot, geregistreerd partner of
bloedverwant in de 1e, 2e of 3e graad is.
Aanvullende_verzekering
Transplantatie
Basisverzekering
U heeft voorafgaande toestemming van Menzis nodig:
• voor tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van implantaten,
• voor parodontale hulp, behandeling onder narcose, osteotomie en het plaatsen van een implantaat
door een kaakchirurg,
• als een tandarts of tandprotheticus een volledige en uitneembare prothese voor de boven- of
onderkaak maakt en de totale kosten (inclusief de techniekkosten) meer dan € 650 per kaak zijn,
• als de volledige en uitneembare prothese voor de boven- en/of onderkaak die u nu draagt, binnen
6 jaar na levering wordt vervangen. Dit geldt niet voor een immediaatprothese,
• als u moet worden behandeld op de plaats waar u verblijft (bijvoorbeeld thuis of in een instelling).
Stuurt u bij uw aanvraag een schriftelijke motivatie en een behandelplan mee van de zorgaanbieder.
Inhoud
U heeft alleen recht op behandeling door een kaakchirurg als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft
van een tandarts of huisarts.
Contact_en_service
Vergoed worden de kosten van de laagste klasse van openbaar vervoer binnen Nederland, of als dat
medisch noodzakelijk is, vervoer per auto binnen Nederland,
• vervoer naar en van Nederland van een buiten Nederland wonende lever-, nier- of beenmerg donor.
Overige kosten gemoeid met de transplantatie en het wonen in het buitenland van de donor
worden ook vergoed, behalve kosten van verblijf in Nederland en gederfde inkomsten.
Welke zorgaanbieder
Basisverzekering
Verwijzing
Inhoud
U kunt voor transplantatie naar een medisch specialist in een ziekenhuis dat een vergunning heeft
om transplantaties uit te voeren. Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze
kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen
op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
U heeft alleen recht op transplantatie als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van uw huisarts of
medisch specialist.
Trombose is een stolsel in een ader of slagader. Dit kan voorkomen in bijvoorbeeld de beenvaten,
kransslagaders, longvaten en de vaten van de hersenen. De trombosedienst is verantwoordelijk
voor het instellen, controleren en begeleiden van poliklinische patiënten die bepaalde orale
antistollingsmiddelen gebruiken.
Welke zorg
Welke zorgaanbieder
43 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U kunt naar een trombosedienst. Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze
kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, krijgt u de kosten
vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen
op www.menzis.nl/vergoedingen. U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale
vergoedingen kan gedurende het jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen
vergoeding in de lijst met maximale vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van
60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Tandartsverzekering
U heeft recht op:
• het regelmatig afnemen van bloedmonsters,
• het verrichten van laboratoriumonderzoek als dat nodig is voor het bepalen van de stollingstijd van
het bloed,
• het gebruik van apparatuur en toebehoren waarmee u de stollingstijd van uw bloed kunt meten,
• een opleiding om u wegwijs te maken met de hierboven genoemde apparatuur, en begeleiding bij
de metingen,
• adviezen over de toepassing van geneesmiddelen die bloedstolling beïnvloeden.
Aanvullende_verzekering
Trombosedienst
U heeft alleen recht op zorg door een trombosedienst als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van
uw huisarts of medisch specialist.
Contact_en_service
Verwijzing
Verblijf
Inhoud
Patiënten kunnen in overleg met de medisch specialist voor onderzoek, ingreep of ter observatie
worden opgenomen. Als een patiënt meerdere dagen moet blijven, is hij ‘klinisch’ opgenomen. Het
verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 365 dagen verzekerd in de
Basisverzekering. De AWBZ verzekert verblijf na 365 dagen.
Welke zorg
Verblijf in verband met GGZ-zorg is niet hier beschreven, maar onder artikel ’Geestelijke
Gezondheidszorg’.
Welke zorgaanbieder
Toestemming
Als u voor revalidatie wordt opgenomen, heeft u voorafgaande toestemming van Menzis nodig. U heeft
ook voorafgaande toestemming nodig voor klinische longrevalidatie en voor zorg in het astmacentrum
in Davos.
Het overgrote deel van de verloskundige zorg aan zwangere vrouwen wordt geleverd door
verloskundigen. Zij begeleiden en controleren vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling.
44 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
Verloskundige zorg
Tandartsverzekering
Het verblijf vindt plaats in een Instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuis of zelfstandig
behandelcentrum of een revalidatiecentrum) of een verpleeghuis. Menzis heeft zorgaanbieders
gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een
overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen
met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst
heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Er gelden
maximale vergoedingen. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen op www.menzis.nl/vergoedingen.
U kunt ook bellen met onze Klantenservice. De lijst met maximale vergoedingen kan gedurende het
jaar wijzigen. Als er voor een bepaald DBC-zorgproduct geen vergoeding in de lijst met maximale
vergoedingen is opgenomen, dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld
voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Aanvullende_verzekering
Let op
Basisverzekering
U heeft recht op verblijf, gedurende het etmaal, dat medisch noodzakelijk is in verband met verlos­
kundige zorg, chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard, medisch specialistische zorg
en geriatrische revalidatie. Ook heeft u recht op de bijbehorende noodzakelijke verpleging, verzorging,
paramedische zorg en geneesmiddelen. Het verblijf is verzekerd gedurende een ononderbroken
periode van 365 dagen. Een onderbreking van ten hoogste 30 dagen wordt niet als onderbreking
beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Een onderbreking
wegens weekend- of vakantieverlof telt wel mee.
U heeft recht op verloskundige zorg en prenatale screening. De prenatale screening bestaat uit:
• counseling (voorlichting en advies),
• een combinatietest (nekplooimeting en serumonderzoek) als u 36 jaar of ouder bent, of als u een
medische indicatie heeft,
• structureel echoscopisch onderzoek in het 2e trimester (de 20 weken echo).
Het structureel echoscopisch onderzoek en de combinatietest mogen alleen worden uitgevoerd
door een zorgaanbieder die een WBO-vergunning heeft of een samenwerkingsafspraak heeft
met een Regionaal Centrum dat een WBO-vergunning heeft. WBO staat voor Wet op het
bevolkingsonderzoek. Een WBO-vergunning is niet nodig als er een medische indicatie is voor het
onderzoek.
Eigen bijdrage kraamzorg (zie ook Kraamzorg)
Verpleging
Als u bent opgenomen in bijvoorbeeld een ziekenhuis, is verpleegkundige zorg bij de medisch
specialistische zorg inbegrepen. Als u echter medisch specialistische zorg krijgt in uw eigen omgeving
bijvoorbeeld bij u thuis heeft u soms ook verpleging nodig. De verpleging in uw eigen woonomgeving
– als onderdeel van medisch specialistische zorg – wordt vergoed.
Tandartsverzekering
Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 4,10 per uur voor kraamzorg bij u thuis. Ook geldt een
eigen bijdrage van € 16,50 per dag voor zowel moeder als kind voor kraamzorg, verleend in een
ziekenhuis of instelling zonder dat verblijf in het ziekenhuis of de instelling medisch noodzakelijk is.
Bedraagt het tarief van de instelling meer dan € 116,50 per dag, dan komen de meerkosten eveneens
voor uw rekening. U kunt de eigen bijdragen terugvinden in de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende_verzekering
Let op
Basisverzekering
U kunt voor verloskundige zorg naar een huisarts die is ingeschreven in het Register Verloskunde van
het College voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden (CHBB) of een verloskundige. Voor door
de huisarts of verloskundige aangevraagd laboratoriumonderzoek, beeldvormende diagnostiek en
functieonderzoek kunt u naar een eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), een productiesamenwerkings­
verband, een ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Menzis heeft zorgaanbieders
gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen. Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een
overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen
met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst
heeft met Menzis, krijgt u krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Als
er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands
wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60% van het tarief dat Menzis gemiddeld voor
die behandeling heeft gecontracteerd.
Inhoud
Welke zorgaanbieder
Contact_en_service
Welke zorg
Welke zorg
45 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg, zonder dat
u verblijft in een instelling.
Onder deze zorg valt niet de verpleging die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing of die
noodzakelijk is in verband met palliatieve terminale zorg.
Contact_en_service
Let op
Welke zorgaanbieder
Welke zorg
Welke zorgaanbieder
Ambulancevervoer wordt verleend door een door de provincie aangewezen vergunninghouder.
Verwijzing
Indicatie
Het vervoer moet geïndiceerd zijn door de behandelend arts.
46 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Algemene_voorwaarden
U heeft alleen recht op vervoer per ambulance als u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft
van uw huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) of arts
voor verstandelijk gehandicapten. U heeft alleen recht op vervoer per helikopter als u vooraf een
schriftelijke verwijzing heeft van de Centrale Post Ambulance (CPA) of een centrum voor neonatale en
kinderchirurgische intensieve zorg. Voor spoedeisend vervoer heeft u geen verwijzing nodig.
Tandartsverzekering
U heeft recht op:
• vervoer naar een zorgaanbieder of instelling om zorg te krijgen. Deze zorg moet geheel of
gedeeltelijk verzekerd zijn in de Basisverzekering,
• vervoer naar een instelling waar u geheel of gedeeltelijk ten laste van de AWBZ zal gaan verblijven,
• vervoer vanuit een AWBZ-instelling naar een zorgaanbieder of instelling voor onderzoek of
behandeling dat geheel of gedeeltelijk ten laste komt van de AWBZ,
• vervoer vanuit een AWBZ-instelling naar een zorgaanbieder of instelling voor het aanmeten, passen
en repareren van een prothese, die geheel of gedeeltelijk verzekerd is in de AWBZ,
• vervoer naar uw woning of, als u daar niet de nodige verzorging kunt krijgen, naar een andere
woning als u komt van een van de zorgaanbieders of instellingen als hierboven bedoeld.
U heeft recht op vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance (bijvoorbeeld een
helikopter) als vervoer per ambulance niet mogelijk is.
Aanvullende_verzekering
Er zijn 2 soorten ambulancevervoer: spoedvervoer (meestal aangemeld via 112) en besteld vervoer.
De ambulancezorg wordt gedaan door verpleegkundigen en chauffeurs die daarvoor speciaal zijn
opgeleid.
Basisverzekering
Vervoer per ambulance
Inhoud
Verpleegkundige zorg wordt verleend door een verpleegkundige in dienst van een Instelling voor
medisch specialistische zorg (ziekenhuis of ZBC), revalidatie-instelling of een instelling die op grond
van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is toegelaten voor verpleging (thuiszorgorganisatie).
Menzis heeft zorgaanbieders gecontracteerd. U kunt uit deze zorgaanbieders kiezen.
Op www.menzis.nl/zorgvinder vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met Menzis een
overeenkomst hebben gesloten. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40. Als u
kiest voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u de kosten vergoed tot
een maximumbedrag per behandeling. Als er een Nederlands wettelijk tarief geldt, krijgt u 60% van
dat tarief vergoed. Als er geen Nederlands wettelijk tarief geldt, dan krijgt u een vergoeding van 60%
van het tarief dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd.
Zittend ziekenvervoer
Welke zorg
• Het recht op vervoer of de vergoeding van kosten is beperkt tot een afstand van maximaal
200 kilometer enkele reis.
Algemene_voorwaarden
47 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op vergoeding van kosten van het openbaar vervoer in de laagste klasse, of op vergoeding
van de kosten van een auto. Bij gebruik van een particuliere auto heeft u recht op een vergoeding van
€ 0,31 per kilometer. U heeft recht op vervoer met een ander vervoermiddel als vervoer per openbaar
vervoer of per auto niet mogelijk is. Als begeleiding noodzakelijk is, of als het gaat om de begeleiding
van een kind jonger dan 16 jaar, worden de kosten van het openbaar vervoer, het vervoer per auto of
het vervoer met een ander vervoermiddel van de begeleider ook vergoed. In bijzondere gevallen kan
Menzis vergoeding van de kosten van het openbaar vervoer, het vervoer per auto of het vervoer met
een ander vervoermiddel van 2 begeleiders toestaan. U heeft recht op vervoer als:
• het gaat om vervoer van en naar personen, instellingen en de woningen als bedoeld onder het
artikel over vervoer per ambulance, en
• u nierdialyses moet ondergaan, of
• u oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie moet ondergaan, of
• u zich uitsluitend met een rolstoel kan verplaatsen, of
• u zich door uw beperkte gezichtsvermogen niet zonder begeleiding kan verplaatsen, of
• u een langdurige ziekte of aandoening hebt en voor de behandeling hiervan langdurig bent
aangewezen op vervoer en het niet toestaan van vervoer of de vergoeding van de kosten voor u zal
leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Basisverzekering
Bij sommige indicaties kunt u een beroep doen op deze verzekering voor vervoer of de kosten
daarvan. Er zijn 3 soorten zittend ziekenvervoer. U kunt vervoerd worden per auto, met het openbaar
vervoer of met een ander vervoermiddel, bijvoorbeeld een boot.
Inhoud
• Het recht op ambulancevervoer is beperkt tot een afstand van maximaal 200 kilometer enkele
reis.
• Indien Menzis u toestemming geeft naar een bepaalde persoon of instelling te gaan, geldt de
beperking van 200 kilometer niet.
• U heeft geen recht op ambulancevervoer in verband met zorg gedurende een dagdeel in een
AWBZ-instelling.
Contact_en_service
Let op
U betaalt een eigen bijdrage van € 96 per kalenderjaar.
Inhoud
Eigen bijdrage
Contact_en_service
• Als Menzis u toestemming geeft naar een bepaalde persoon of instelling te gaan, geldt de
beperking van 200 kilometer niet.
• Als u gebruik maakt van eigen vervoer, wordt de vergoeding berekend op de kortst mogelijke
gebruikelijke route.
• Het vervoer in verband met zorg gedurende een dagdeel in een AWBZ-instelling wordt niet
vergoed.
Welke zorgaanbieder
Toestemming
Aanvullende_verzekering
U vraagt vooraf toestemming aan Menzis. Belt u met de Servicelijn Vervoer op 0317 49 20 51. Of stuur
het aanvraagformulier ‘zittend ziekenvervoer’ op. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van
www.menzis.nl. Menzis stelt vast of u toestemming krijgt en voor welk soort vervoer (openbaar
vervoer, eigen vervoer of vervoer met een ander vervoermiddel) u toestemming krijgt.
Basisverzekering
Het vervoer wordt verleend door een vervoersbedrijf of een particulier (bijvoorbeeld een familielid of
kennis). Menzis heeft vervoersbedrijven gecontracteerd. Welke dat zijn, wordt vermeld bij het verlenen
van toestemming. Bij een vervoersbedrijf dat geen overeenkomst heeft met Menzis, krijgt u € 0,85
vergoed per beladen kilometer. Bij vervoer door een particulier, krijgt u € 0,31 per kilometer.
Tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
48 | Verzekeringsvoorwaarden, ZorgVerzorgd
Menzis biedt verschillende aanvullende verzekeringen aan. Hieronder vindt u op alfabetische
volgorde alle vormen van zorg die in de aanvullende verzekering zijn opgenomen. Bij iedere
Contact_en_service
Uw aanvullende verzekering
vorm van zorg staat een tabel. In deze tabel is per aanvullende verzekering aangegeven of de
aanvullende verzekering u heeft.
Inhoud
zorg verzekerd is en waar de eventuele vergoeding uit bestaat. Op uw zorgpolis staat welke
Basisverzekering of aanvullende verzekering?
Gecontracteerde of erkende zorgaanbieders
Hoe werkt de Zorgvinder?
Hoe krijgt u de vergoeding?
Met veel zorgaanbieders heeft Menzis een contract. Die zorgaanbieders kunnen de rekening recht­
streeks bij Menzis indienen. U hoeft hier dan niets voor te doen. Wel kunt u altijd alle rekeningen
inzien in Mijn Menzis. Heeft u zelf een rekening ontvangen van een zorgaanbieder? U kunt de nota
online declareren via www.menzis.nl/mijnmenzis.
Tandartsverzekering
• Selecteer in de Zorgvinder het soort zorg dat u zoekt, bijvoorbeeld fysiotherapie,
overgangsconsulent;
• Verfijn zo nodig de selectie (bijvoorbeeld manuele therapie);
• Typ uw postcode of woonplaats in en geef de afstand op waarbinnen u zoekt;
• Vervolgens ziet u de aanbieders die door Menzis gecontracteerd of erkend zijn.
Heeft u geen toegang tot internet? U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Aanvullende_verzekering
Menzis maakt afspraken met zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, artsen
en fysiotherapeuten. Die afspraken gaan over het betalen van de rekening, maar ook over de kwaliteit
van de zorg. Bijvoorbeeld: waaruit bestaat een beweegprogramma. Menzis kan zorgaanbieders ook
erkennen. Bijvoorbeeld bij alternatieve behandelwijzen. Die erkenning hangt af van bijvoorbeeld goede
scholing. Voor sommige vormen van zorg krijgt u alleen een vergoeding als u naar een gecontracteerde
of erkende zorgaanbieder gaat. Als dat zo is, staat dat bij de vorm van zorg vermeld. U vindt de
gecontracteerde en erkende zorgaanbieders op www.menzis.nl/zorgvinder.
Basisverzekering
Uw aanvullende verzekering is een aanvulling op uw Basisverzekering. De aanvullende verzekering
biedt geen vervanging van de Basisverzekering. Wat verzekerd is in de Basisverzekering, wordt niet
vergoed door uw aanvullende verzekering. Dat geldt ook voor het eigen risico en de eigen bijdragen
die in de Basisverzekering zijn bepaald. Tenzij het in de aanvullende verzekering als vergoeding is
opgenomen.
Let op
49 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
Alleen de kosten van een zorgaanbieder gevestigd in Nederland worden vergoed. Uitzondering
hierop is vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland (zie artikel Buitenland).
Natuurlijk heeft u alleen recht op een onderzoek of een behandeling als dat nodig is. Om voor zorg in
aanmerking te komen moet er een indicatie zijn. Welke zorg voor u nodig is, wordt objectief bekeken.
Die zorg moet bovendien doelmatig zijn (nut hebben). Zorg die onnodig is, of onnodig veel kost in
vergelijking met een andere zorgvorm die gelijkwaardig is gezien de indicatie en uw zorgbehoefte,
komt niet voor rekening van de verzekering.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 200
€0
€ 200
€ 200
Alternatieve behandelwijzen en geneesmiddelen
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 200
€0
€ 400
€ 600
50 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als:
• de behandeling wordt verricht door een behandelaar die als gediplomeerd lid is aangesloten bij een
door Menzis erkende beroepsvereniging. Welke beroepsverenigingen erkend zijn, kunt u vinden op
www.menzis.nl/zorgvinder,
• het homeopathisch geneesmiddel geregistreerd is volgens de Nederlandse Geneesmiddelenwet,
• het antroposofisch geneesmiddel van WALA of Weleda is,
Tandartsverzekering
Alternatieve behandelwijzen (complementaire behandelwijzen) zijn andere dan de gebruikelijke
(reguliere) behandelingen. Zij vormen daar vaak een aanvulling op, maar kunnen ook op zichzelf
staan. Alternatieve behandelwijzen zijn: homeopathie, antroposofie, acupunctuur, acupressuur,
psychologische hulpverlening, natuurlijke geneeswijzen en zorg voor houding en beweging.
Onder Alternatieve geneesmiddelen verstaan wij homeopathische en antroposofische genees­
middelen. Het is wenselijk uw huisarts of medisch specialist op de hoogte te stellen als u gebruik
maakt of wilt maken van alternatieve geneesmiddelen.
U krijgt een vergoeding voor consulten, behandelingen en homeopathische en antroposofische
geneesmiddelen van 80% tot een maximumbedrag. De vergoedingen voor consulten, behandelingen
en geneesmiddelen worden opgeteld tot het vermelde maximumbedrag is bereikt. Dit maximum­
bedrag is per kalenderjaar:
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op deze vergoeding als:
• u een verwijzing heeft van een huisarts of medisch specialist, en
• de behandeling wordt verricht door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist, die door Menzis is
erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Basisverzekering
Acne is een huidaandoening. Een huidtherapeut of schoonheidsspecialist bepaalt welke vorm van
behandeling het beste is. De behandeling houdt de acne rustig of maakt de littekens minder zichtbaar
door peeling. Verder geeft de huidtherapeut of schoonheidsspecialist adviezen over de dagelijkse
verzorging van de huid.
U krijgt een vergoeding voor acnebehandelingen tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per
kalenderjaar:
Inhoud
Acnebehandeling
Contact_en_service
Indicatie en doelmatigheid
Contact_en_service
• een arts het geneesmiddel voorschrijft, en
• een apotheek of een apotheekhoudend huisarts het geneesmiddel aflevert.
Besnijdenis (circumcisie)
U krijgt een vergoeding voor besnijdenis, ook wel circumcisie genoemd, als dit medisch noodzakelijk is.
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
Bevalling en kraamzorg
Basisverzekering
U heeft recht op deze vergoeding als:
• u een verwijzing heeft van uw huisarts,
• Menzis u vooraf toestemming heeft gegeven, en
• de operatie uitgevoerd wordt door een door Menzis gecontracteerde instelling. Welke dat zijn,
kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Inhoud
JongerenVerzorgd
De medische zorg rond de bevalling is voor een deel verzekerd in de Basisverzekering. Naast de
Basisverzekering biedt de aanvullende verzekering een vergoeding.
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
Borstvoeding
U krijgt de kosten van de begeleiding en hulpmiddelen van een door Menzis erkende
lactatiekundige vergoed tot maximaal € 200. Welke lactatiekundigen dat zijn, kunt u vinden
op www.menzis.nl/zorgvinder.
Kraampakket
Kraamzorg
U krijgt de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg vergoed.
Kraamzorg na adoptie
U krijgt kraamzorg na een adoptie vergoed tot een maximum van 16 uur, als u zich aanmeldt voor
kraamzorg via www.menzis.nl/kraamzorg.
Tandartsverzekering
U krijgt een kraampakket thuisbezorgd als u zich aanmeldt voor kraamzorg via
www.menzis.nl/kraamzorg.
Aanvullende_verzekering
JongerenVerzorgd
Kraamzorg na opname
Meerlinguitkering
U krijgt een bedrag van € 250 voor een meerling. U heeft recht op deze vergoeding als u uw kinderen
bij Menzis verzekert.
51 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U krijgt kraamzorg na een ziekenhuisopname van uw baby vergoed tot een maximum van 16 uur,
als u zich aanmeldt voor kraamzorg via www.menzis.nl/kraamzorg.
Als er geen medische indicatie is voor een poliklinische bevalling (verblijf korter dan 24 uur), dan geldt
er vanuit de Basisverzekering een eigen bijdrage voor het gebruik van de verloskamer. U krijgt de eigen
bijdrage voor het gebruik van de verloskamer in een ziekenhuis of een door Menzis erkende instelling
vergoed. Welke ziekenhuizen en erkende instellingen dat zijn, kunt u vinden op
www.menzis.nl/zorgvinder.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 100
€0
€ 100
€ 150
Basisverzekering
Een bril of contactlens is een hulpmiddel voor dagelijks gebruik dat voor of op de ogen gedragen
wordt en de afwijking van het oog compenseert, waardoor de drager scherper ziet.
U krijgt een vergoeding voor brillen (glazen op sterkte inclusief een montuur) en contactlenzen tot een
maximumbedrag. De vergoedingen voor brillen en contactlenzen worden opgeteld tot het vermelde
maximumbedrag is bereikt. Dit maximumbedrag is per 2 kalenderjaren:
Inhoud
Brillen en contactlenzen
Contact_en_service
Verloskamer
Let op
Voorbeeld
Stel u heeft recht op € 100 per 2 kalenderjaren en schaft in 2014 een bril aan voor € 150. Het
maximumbedrag van € 100 per 2 kalenderjaren is daarmee bereikt. Dit betekent dat u tot en
met het jaar 2015 geen recht meer heeft op een vergoeding. Vanaf 2016 krijgt u opnieuw een
vergoeding.
Tijdens verblijf in het buitenland kan het voorkomen dat u snel medische zorg of geneesmiddelen
nodig heeft. Bij spoedeisende zorg tijdens verblijf in het buitenland krijgt u service en ondersteuning
van de Alarmcentrale van Menzis. De Alarmcentrale verzorgt onder andere contacten met
behandelend artsen, repatriëring en garantiestellingen. Extra informatie kunt u vinden op
www.menzis.nl/buitenland.
Preventie bij reizen naar het buitenland
52 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
In bepaalde landen komen (tropische) infectieziekten voor waartegen u zich kunt laten inenten.
U krijgt een vergoeding voor consulten, inentingen, geneesmiddelen en (herhalings)recepten
in verband met een reis naar het buitenland. De vergoeding is tot een maximumbedrag. De
vergoedingen voor consulten, inentingen, geneesmiddelen en (herhalings)recepten worden opgeteld
tot het vermelde maximumbedrag is bereikt. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
Tandartsverzekering
Buitenland
Aanvullende_verzekering
• De sterkte van de brillenglazen of contactlenzen moet op de nota staan vermeld.
• U kunt naar een opticien gaan die door Menzis is gecontracteerd. Welke opticiens dat zijn, kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 100
€ 100
€ 100
€ 150
U heeft recht op deze vergoeding als de geneesmiddelen zijn voorgeschreven en toegediend door een
door Menzis erkende arts. Welke artsen dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Ja
Ja
Ja
Ja
Voorbeeld
Alarmcentrale +31 317 455 555
Reddingskosten zijn kosten die worden gemaakt voor opsporing, redding of berging. Wilt u
een vergoeding voor reddingskosten? Sluit hiervoor een reisverzekering af. Kijk voor de Menzis
Reisverzekering op www.menzis.nl/reisverzekering.
Tandartsverzekering
U breekt een been in de Verenigde Staten en heeft direct medische zorg nodig. Voor de
behandeling ontvangt u een nota ter hoogte van € 3.000. In Nederland zou dat € 2.000 hebben
gekost. Dat bedrag krijgt u dan uit de Basisverzekering vergoed. De aanvullende verzekering
vergoedt dan de resterende € 1.000.
Aanvullende_verzekering
U krijgt alleen vergoeding voor kosten als:
• er sprake is van een situatie waarin zorg en/of geneesmiddelen zo snel nodig zijn dat terugkeer
naar Nederland niet meer mogelijk is,
• het niet te voorzien was dat deze zorg en/of geneesmiddelen nodig zouden zijn,
• direct melding is gedaan bij de Alarmcentrale van Menzis bij opname in een instelling,
• u niet langer dan 1 jaar in het buitenland bent,
• u een recept heeft gekregen van een huisarts of medisch specialist in het geval van
geneesmiddelen, en de werkzame stof van het geneesmiddel voorkomt in een geneesmiddel dat in
Nederland uit de Basisverzekering wordt vergoed, en
• de kosten zouden zijn vergoed als deze in Nederland zouden zijn gemaakt.
Basisverzekering
Er moet sprake zijn van een situatie waarin medische hulp zo snel nodig is dat terugkeren naar
Nederland niet meer mogelijk is. Het was niet voorzien dat deze medische hulp nodig zou zijn. Dit
wordt spoedeisende zorg genoemd. U krijgt een aanvulling op de vergoeding die u ontvangt uit de Basisverzekering. De aanvulling is het
verschil tussen de vergoeding uit de Basisverzekering en de in rekening gebrachte kosten.
Inhoud
Spoedeisende zorg en geneesmiddelen in het buitenland
Contact_en_service
JongerenVerzorgd
Vervoer bij ziekte, ongeval of overlijden
53 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
Het kan gebeuren dat u in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt en naar Nederland terug
moet keren.
U krijgt vervoer vanuit het buitenland naar een instelling in Nederland vergoed.
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Ja
Ja
Ja
Ja
U heeft recht op deze vergoeding als de medische noodzaak door de Alarmcentrale van Menzis is
bepaald en zij ook het vervoer regelt.
Camouflagetherapie en camouflagemiddelen
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 200
€0
€ 200
€ 200
U heeft recht op deze vergoeding als de therapie gegeven en de middelen geleverd worden door een
huidtherapeut of schoonheidsspecialist, die door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden op
www.menzis.nl/zorgvinder.
Als u een EHBO- of Reanimatie/AED-cursus volgt, leert u hoe u de juiste eerste hulp verleent als er
iets gebeurt in uw omgeving. Bij de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u moet laten.
De cursus wordt gegeven door een arts en een instructeur Eerste Hulp of Reanimatie/AED docent.
Een gezondheidscursus is gericht op het bevorderen van uw gezondheid (bijvoorbeeld ‘voeding en
gezond leven’), het leren omgaan met uw ziekte (bijvoorbeeld ‘hoe te leven als diabetes patiënt’) of op
verzorging van anderen (bijvoorbeeld ‘omgaan met een dementerend familielid’).
U krijgt een vergoeding voor EHBO-, Reanimatie/AED- en gezondheidscursussen tot een maximum­
bedrag. De vergoedingen voor deze cursussen worden opgeteld tot het vermelde maximumbedrag is
bereikt. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 50
€ 100
54 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
JongerenVerzorgd
Tandartsverzekering
Cursussen (EHBO-, Reanimatie/AED- en gezondheidscursussen)
Aanvullende_verzekering
Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in
het gezicht of hals, te leren hoe deze huidafwijking het beste gecamoufleerd kan worden met
camouflagemiddelen. Camouflagemiddelen zijn producten die gebruikt worden om ernstige
huidafwijkingen of littekens in het gezicht of de hals te camoufleren.
U krijgt een vergoeding voor camouflagetherapie en -middelen tot een maximumbedrag.
De vergoedingen voor camouflagetherapie en -middelen worden opgeteld tot het vermelde
maximumbedrag is bereikt. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
Basisverzekering
• Als de Alarmcentrale bepaalt dat begeleiding door een reisgenoot noodzakelijk is, dan worden
die kosten ook vergoed.
• Bij overlijden van de verzekerde wordt het stoffelijk overschot vervoerd van de plaats van
overlijden naar Nederland.
Inhoud
Let op
Contact_en_service
JongerenVerzorgd
Let op
Contact_en_service
heeft recht op vergoeding als u de cursus volledig hebt afgerond en de cursus gegeven wordt door een
door Menzis erkende organisatie. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Cursussen die gegeven worden in verband met een zwangerschap worden niet gezien als
gezondheidscursussen.
Inhoud
Diabetes Zelfcontrole
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Nee
Ja
Dieetadvisering
Dieetadvisering is voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. Een diëtist is
de deskundige die voedingspatronen ontdekt, bestudeert en zo nodig adviseert over aanpassingen.
De diëtist kan door middel van het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke
gezondheid bevorderen.
Dieetadvisering is voor een deel verzekerd in de Basisverzekering. Als het een aanvulling is op de
vergoeding uit de Basisverzekering, dan krijgt u dieetadvisering vergoed voor een maximum aantal
behandeluren per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
0
0
2
4
U heeft recht op deze vergoeding als uw diëtist met Menzis een contract heeft. Welke diëtisten dat zijn,
kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Let op
55 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
• Kiest u voor een diëtist die geen contract met Menzis heeft? Dan moet de diëtist als
‘Kwaliteitsgeregistreerd’ staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en krijgt u
kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor de lijst met maximale
vergoedingen op www.menzis.nl.
• Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut heeft u een verwijzing van uw
huisarts of medisch specialist nodig.
Tandartsverzekering
JongerenVerzorgd
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op deze vergoeding als het startpakket, de teststrips en de lancetten worden geleverd
door een leverancier die met Menzis een contract heeft. U kunt de gecontracteerde leverancier vinden
op www.menzis.nl/zorgvinder.
Basisverzekering
Als u Diabetes Mellitus Type II heeft en u maakt geen gebruik van insuline, dan kunt u door
regelmatig uw bloedglucosewaarden te bepalen de Diabetes beter onder controle houden.
U krijgt eenmaal voor de gehele verzekeringsduur een diabetes startpakket. Het pakket bestaat uit
een bloedglucosemeter, een prikpen, 200 teststrips en 200 lancetten voor het eerste kalenderjaar. In de
daarop volgende jaren krijgt u 200 diabetes teststrips en 200 lancetten per kalenderjaar.
Dieetpreparaten zijn bij bepaalde ziektes verzekerd in de Basisverzekering. Naast de Basisverzekering
biedt de aanvullende verzekering een vergoeding als er sprake is van ernstige ondervoeding of
ernstig overgewicht.
U krijgt dieetpreparaten vergoed tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€ 100
€ 100
€ 150
Epilatie
Epilatie door middel van elektrische stroom, laser en flitslicht maakt nagroei, na verwijdering van het
haar, praktisch onmogelijk.
U krijgt 80% van de kosten van epilatie vergoed tot een maximumbedrag als er abnormale haargroei
in het gezicht of de hals is. Dit maximum is voor de gehele verzekeringsduur:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 500
€0
€ 500
€ 1.000
U heeft recht op deze vergoeding als de behandeling wordt gegeven door of onder verantwoordelijk­
heid van een huidtherapeut of schoonheidsspecialist, die door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u
vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Ergotherapie
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
0
0
0
5
56 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als uw ergotherapeut met Menzis een contract heeft. Welke
therapeuten dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Tandartsverzekering
Ergotherapie helpt mensen die door lichamelijke, geestelijke, zintuiglijke of emotionele
aandoeningen problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De
ergotherapeut zorgt voor praktische oplossingen in de omgeving van de patiënt, zodat dagelijkse
handelingen weer mogelijk zijn. De ergotherapeut kan ook advies geven over het gebruik van
hulpmiddelen.
Ergotherapie is voor een deel verzekerd in de Basisverzekering. Als het een aanvulling is op de
vergoeding uit de Basisverzekering, dan krijgt u ergotherapie vergoed voor een maximum aantal uren
per kalenderjaar:
Aanvullende_verzekering
JongerenVerzorgd
Basisverzekering
U heeft recht op deze vergoeding als:
• u daarvoor een voorschrift heeft van een arts of diëtist, en
• het preparaat wordt geleverd door een apotheek, apotheekhoudend huisarts of een leverancier die
met Menzis een contract heeft. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Inhoud
JongerenVerzorgd
Contact_en_service
Dieetpreparaat
Fysiotherapie, Oefentherapie Cesar/Mensendieck en Beweegprogramma
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
9
9
18
40
TopZorg fysiotherapie
Wanneer u een fysiotherapeut nodig heeft wilt u uiteraard een uitstekende behandeling. Menzis
heeft ruim 400 praktijken gecontracteerd die zich positief onderscheiden op het gebied van
service, transparantie en kwaliteit. Zij mogen zich dan ook TopZorg fysiotherapiepraktijk noemen.
U kunt bij deze praktijken rekenen op hooggekwalificeerd personeel en ruimere openingstijden. De
dichtstbijzijnde TopZorg fysiotherapiepraktijk vindt u via www.menzis.nl/zorgvinder. Onze TopZorg
fysiotherapiepraktijken bieden ook vaak online toepassingen (e-Health), zowel voor lage
rugklachten als voor arm-, nek-, en schouderklachten.
57 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
• Kiest u voor een (kinder)fysiotherapeut, (kinder)oefentherapeut Cesar/Mensendieck,
psychosomatisch (oefen)therapeut, manueel therapeut, bekkentherapeut,
geriatriefysiotherapeut, oedeemtherapeut en huidtherapeut (alleen voor oedeemtherapie en
littekentherapie) die geen contract met Menzis heeft? Dan moet de therapeut ingeschreven
staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of als ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ in het
Kwaliteitsregister Paramedici en krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per
behandeling. Kijk voor de lijst met maximale vergoedingen op www.menzis.nl.
• Manuele therapie krijgt u per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen per
kalenderjaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het vermelde maximum per
kalenderjaar.
• Medische fitness en zwemmen in warm water zijn behandelingen die niet worden vergoed.
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op deze vergoeding als uw therapeut met Menzis een contract heeft. Welke therapeuten
dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Basisverzekering
Bij klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kunt u naar de fysiotherapeut of
oefentherapeut gaan. Door het toepassen van diverse technieken en oefeningen probeert deze de
functie van het houdings- en bewegingsapparaat te verbeteren. Een normale houding en beweging is
dan weer mogelijk, of u leert zo goed mogelijk met uw beperkingen om te gaan.
U krijgt vergoeding voor behandelingen fysiotherapie, oefentherapie en een beweegprogramma tot
een maximum aantal behandelingen. Dit maximum aantal behandelingen is per kalenderjaar:
Inhoud
• Kiest u voor een ergotherapeut die geen contract met Menzis heeft? Dan moet de
ergotherapeut als ‘Kwaliteitsgeregistreerd’ staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister
Paramedici en krijgt u de kosten vergoed tot een maximumbedrag per behandeling. Kijk voor
de lijst met maximale vergoedingen op www.menzis.nl.
• Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut heeft u een verwijzing van uw
huisarts of medisch specialist nodig.
Contact_en_service
Let op
• Voor therapeuten die geen contract met Menzis hebben, heeft u een verwijzing nodig van uw
huisarts of medisch specialist, bedrijfsarts, verloskundige of tandarts.
• Voor een beweegprogramma heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.
• Voor een behandeling buiten de praktijk van de therapeut heeft u een verwijzing van uw huisarts
of medisch specialist nodig.
Geneesmiddelen (eigen bijdrage GVS)
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 100
€ 200
Griepvaccinatie
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
U heeft recht op deze vergoeding als het vaccin wordt toegediend door een huisarts die met Menzis
een contract heeft. Welke huisartsen dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Herstel en Balans is een nazorgprogramma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van
kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling. Doel van het
programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.
De kosten van Herstel en Balans worden tot een maximumbedrag vergoed. Dit maximumbedrag geldt
per diagnose en bedraagt:
58 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
Herstel en Balans
Tandartsverzekering
Griepvaccinatie tegen de ‘gewone’ seizoensgriep wordt vergoed uit de AWBZ, maar alleen als u tot
een bepaalde risicogroep behoort. Behoort u niet tot een risicogroep? Dan kunt u een vergoeding
krijgen vanuit uw aanvullende verzekering.
U krijgt eenmaal per kalenderjaar vergoeding van het griepvaccin en het toedienen ervan.
Aanvullende_verzekering
Geneesmiddelen worden vergoed uit de Basisverzekering, maar soms moet u een eigen bijdrage
betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt geregeld in het GVS (Geneesmiddelenvergoedingen­
systeem).
U krijgt eigen bijdragen vergoed tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
Basisverzekering
Speciaal voor mensen met een chronische aandoening zijn beweegprogramma’s ontwikkeld.
Een beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl, vindt in
groepsverband plaats, duurt gemiddeld 6 maanden en wordt geteld als 6 behandelingen. Kijk op
www.menzis.nl/beweegprogramma welke beweegprogramma’s Menzis gecontracteerd heeft en
of u hiervoor in aanmerking komt. Welke therapeuten gecontracteerd zijn voor het geven van het
beweegprogramma, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder. Volgt u een beweegprogramma,
maar heeft uw therapeut daarvoor geen contract met Menzis? Dan krijgt u geen vergoeding.
Inhoud
Beweegprogramma’s
Contact_en_service
Verwijzing
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€0
€ 1.000
U heeft recht op deze vergoeding als de zorg wordt verleend door een door Menzis erkende
zorgaanbieder. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 1.200
€ 2.000
Hospice
In een hospice (soms hospitium genoemd) wordt zorg verleend aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
Zij kunnen hier tot aan hun overlijden worden verzorgd. Een hospice brengt een eigen bijdrage per
dag in rekening voor onder andere ontbijt, lunch, diner en schoon linnengoed.
U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 35 per dag tot een maximumbedrag. Dit
maximumbedrag is:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 1.050
€ 1.050
U heeft recht op deze vergoeding als het hospice door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt u vinden
op www.menzis.nl/zorgvinder.
Kinderopvang bij ziekenhuisopname
59 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
Als u wordt opgenomen in een ziekenhuis en u heeft kinderen, dan is het niet altijd mogelijk
om zelf opvang te verzorgen. U kunt uw kinderen dan tijdelijk onderbrengen bij een dagopvang
(kinderdagverblijf of crèche), buitenschoolse opvang (BSO), of gastouderopvang.
U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang van € 20 per dag vanaf de 11e dag dat u
bent opgenomen in een ziekenhuis. De vergoeding geldt voor maximaal 3 maanden per kalenderjaar.
Tandartsverzekering
JongerenVerzorgd
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op deze vergoeding als u verblijft in een herstellingsoord of zorghotel, dat door Menzis is
erkend. Welke dat zijn kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Basisverzekering
Een herstellingsoord of zorghotel biedt kortdurende hulpverlening aan mensen, die na ziekte of
operatie tijdelijk verpleegkundige ondersteuning en opvang wensen. De hulpverlening is gericht
op de terugkeer naar zelfstandig functioneren in de thuissituatie. Een herstellingsoord is soms ook
bedoeld voor mensen met psychische problemen. Een herstellingsoord of zorghotel brengt een eigen
bijdrage per dag in rekening voor onder andere ontbijt, lunch, diner en schoon linnengoed.
U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 40 per dag tot een maximumbedrag. Dit
maximumbedrag is per kalenderjaar:
Inhoud
Herstellingsoord en zorghotel
Contact_en_service
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
U heeft recht op deze vergoeding als 1 of meer kinderen binnen uw gezin jonger zijn dan 12 jaar.
Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig, onbetaald en intensief zorgt voor een familielid of
iemand in uw nabije omgeving. Mensen die mantelzorg verlenen noemen we mantelzorger. U bent
mantelzorger als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.
Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. De kans om
overbelast te raken is groot. Een mantelzorgcursus is niet alleen gericht op het verbeteren van de
verzorging van anderen, maar ook op verbetering voor uzelf (bewust zijn van de eigen grenzen).
U krijgt een vergoeding tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 100
€ 150
Mantelzorgers-arrangement
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
0
0
6
6
U heeft recht op deze vergoeding als het Mantelzorgers-arrangement wordt georganiseerd door een
door Menzis erkende organisatie. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Tandartsverzekering
Een mantelzorgers-arrangement geeft de mantelzorger de mogelijkheid een aantal dagen per jaar te
ontspannen en op adem te komen. Dit kan door een aantal dagen alleen of samen met de verzorgde
te verblijven in een prettige omgeving waar ontspanning en ontmoetingen met lotgenoten centraal
staan. Er is tijdens een arrangement aandacht voor opleiding en ontwikkeling, waarvoor deskundige
begeleiding aanwezig is.
U krijgt een tegemoetkoming in de kosten van een Mantelzorgers-arrangement van maximaal € 125
per dag tot een maximum aantal dagen. Het maximum aantal dagen is per kalenderjaar:
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op vergoeding van een mantelzorgcursus als de mantelzorgcursus georganiseerd is door
een door Menzis erkende organisatie. Welke dat zijn kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Basisverzekering
Mantelzorgcursussen
Inhoud
Mantelzorg
Contact_en_service
JongerenVerzorgd
Let op
60 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
Is de verzorgde verzekerd bij Menzis en kiest u voor een arrangement voor u en de verzorgde
samen? Dan worden de dagen dubbel geteld tot het vermelde maximum aantal dagen is bereikt.
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 350
€ 350
U heeft recht op deze vergoeding als Menzis u vooraf toestemming heeft gegeven en de mantelzorg­
makelaar door Menzis is erkend. Welke dat zijn kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Hoe vraagt u toestemming?
Basisverzekering
JongerenVerzorgd
Inhoud
De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over
te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met
de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en
verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om
al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning.
Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en
verzekeringen.
U krijgt een vergoeding voor de mantelzorgmakelaar tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag
is per 2 kalenderjaren:
Contact_en_service
Mantelzorgmakelaar
Bel met de Menzis Mantelzorgservice op 088 222 42 42.
Mantelzorg kan voor u, hoe graag u het ook doet, een hele belasting zijn. Zeker als u langdurig en
zeer intensief mantelzorg verleent. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u
bijvoorbeeld vakantie neemt.
U krijgt maximaal 15 dagen per kalenderjaar vervangende mantelzorg vergoed.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
U heeft recht op deze vergoeding als de vervangende mantelzorg geregeld wordt door Stichting
Mantelzorgvervanging Nederland ‘Handen in Huis’. Bel met ‘Handen in Huis’ op 030 659 09 70.
Een overgangsconsulent is een ervaren verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de overgang
(menopauze). De consulent geeft informatie en advies en stelt samen met de klant een behandelplan
op dat past bij de persoonlijke situatie.
U krijgt een vergoeding tot een maximumbedrag. Dit bedrag is voor de gehele verzekeringsduur.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 200
€ 200
61 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als de overgangsconsulent door Menzis erkend is. Welke dat zijn kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Tandartsverzekering
Overgangsconsulent
Aanvullende_verzekering
Vervangende mantelzorg
Een patiëntenvereniging is een vereniging die de belangen van mensen met een bepaalde
aandoening behartigt. De verenigingen hebben meestal tot doel het geven van voorlichting over de
aandoening en het organiseren van themabijeenkomsten. De leden kunnen met andere lotgenoten
contact zoeken en informatie uitwisselen.
Contact_en_service
Patiëntenverenigingen
Cursus
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 50
€ 100
Lidmaatschap
Basisverzekering
U heeft recht op deze vergoeding als:
• de cursus is georganiseerd door een door Menzis erkende patiëntenvereniging. Welke dat zijn, kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder, en
• de cursus is gericht op het verbeteren van de eigen leefgewoonten of op de verzorging van anderen.
Inhoud
U krijgt cursussen vergoed tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
U krijgt een vergoeding voor het lidmaatschapsgeld tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is
per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 50
€ 50
U heeft recht op deze vergoeding als de patiëntenvereniging door Menzis is erkend. Welke dat zijn,
kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Therapie
U krijgt therapieën vergoed tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 100
€ 100
U heeft recht op deze vergoeding als de therapie is georganiseerd door een door Menzis erkende
patiëntenvereniging. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Let op
62 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
• Sportactiviteiten die georganiseerd worden door een patiëntenvereniging worden alleen
vergoed als de activiteit plaatsvindt onder begeleiding van een arts, fysiotherapeut,
oefentherapeut Cesar/Mensendieck, ergotherapeut of een verpleegkundige met een
specialisatie voor de betreffende patiëntengroep.
• Hydrotherapie en therapeutisch zwemmen in groepsverband voor verzekerden met
reumatoïde artritis, fibromyalgie, Bechterew of hartproblemen worden ook vergoed.
Tandartsverzekering
JongerenVerzorgd
Aanvullende_verzekering
JongerenVerzorgd
Wanneer iemand van 7 jaar of ouder regelmatig in bed plast, zonder dat er sprake is van een
lichamelijke oorzaak, spreken we van bedplassen. Een plaswekker is een apparaatje dat, door middel
van een alarmtoon, direct reageert op het eerste ongewenste urineverlies.
U krijgt een plaswekker in eigendom eenmaal voor de gehele verzekeringsduur.
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
Inhoud
JongerenVerzorgd
Contact_en_service
Plaswekker
U heeft recht op deze vergoeding als de leverancier met Menzis een contract heeft. Welke dat zijn, kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Pruiken zijn tot een maximumbedrag verzekerd in de Basisverzekering. Aanvullend daarop heeft u
recht op een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Niet alle mensen die een indicatie hebben
voor een pruik willen deze dragen. Zij kiezen liever voor een andere hoofdbedekking, zoals sjaals,
hoofddoekjes, bandana’s, buffs en mutssja’s.
U krijgt een vergoeding voor een pruik of het alternatief, tot een maximumbedrag per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€ 100
€ 200
€ 300
U heeft recht op deze vergoeding als u een voorschrift voor een pruik heeft van een huisarts of een
medisch specialist.
Reiskosten
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 150
€ 250
63 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als u in een ziekenhuis of revalidatie-instelling in Nederland bent
opgenomen, of u na wachttijdbemiddeling van Menzis in een gecontracteerd ziekenhuis in het
buitenland bent opgenomen en de opname wordt vergoed uit de Basisverzekering.
Tandartsverzekering
Het kan gebeuren dat u wordt opgenomen in een ziekenhuis of revalidatie-instelling in Nederland
ver van uw woonplaats. Voor uw gezinsleden, die u graag regelmatig willen bezoeken, kunnen de
reiskosten dan aardig oplopen.
Wanneer een bezoekend gezinslid bij Menzis is verzekerd, krijgt u een vergoeding van de reiskosten tot
een maximumbedrag. De eerste 500 kilometer zijn voor eigen rekening. De vergoeding bedraagt € 0,25
per kilometer en er wordt gemeten vanaf het woonadres van het gezinslid naar de plaats waar u bent
opgenomen. De afstand wordt bepaald op basis van de snelste route met behulp van de routeplanner
van de ANWB. Het maximumbedrag is per kalenderjaar:
Aanvullende_verzekering
JongerenVerzorgd
Basisverzekering
Pruiken en alternatieven
Een softbrace is een hulpmiddel om een gewricht (bijvoorbeeld een knie) te stabiliseren. In bepaalde
gevallen is een brace of spalk verzekerd in de Basisverzekering.
U krijgt de aanschafkosten van een softbrace of spalk vergoed, tot een maximumbedrag per
kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 50
€0
€ 50
€ 50
Inhoud
JongerenVerzorgd
Contact_en_service
Softbrace of spalk
U heeft recht op deze vergoeding als u een voorschrift heeft van een huisarts, medisch specialist of
(sport)fysiotherapeut.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 250
€ 100
€ 150
€ 250
Sterilisatie (man)
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 300
€ 300
64 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
Sterilisatie bij de man (vasectomie) is een ingreep waardoor u definitief onvruchtbaar wordt. De
vasectomie is op zich geen bijzonder lastige of ingewikkelde ingreep. De ingreep kan goed onder
plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.
De kosten van sterilisatie worden vergoed tot een maximumbedrag van:
Tandartsverzekering
U heeft recht op deze vergoeding als het advies wordt gegeven door een sportarts (of iemand die onder
zijn verantwoordelijkheid werkt) die werkt bij een door Menzis erkende instelling. Welke dat zijn kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Aanvullende_verzekering
Een Sport Medisch Advies is voor mensen die (willen) sporten, een blessure hebben of klachten
hebben tijdens het sporten en willen weten welke sport het beste bij hen past. Gespecialiseerde
instellingen bieden diverse onderzoekspakketten om hier een gedegen advies over te geven. De
pakketten zijn aangepast aan sportintensiteit en leeftijd en kunnen onder andere bestaan uit een
hartfilmpje, longfunctietests, een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat en
een inspanningstest.
Onder Sport Medisch Advies wordt verstaan:
• Basis Sport Medisch onderzoek SMI;
• Basisplus Sportmedisch onderzoek SMI;
• Groot Sportmedisch onderzoek SMI;
• Behandeling en advisering voor sporters met een chronische blessure. Ook voor sporters met
vragen over schoeisel, voeding, training en alle andere medische problemen in relatie met
sportbeoefening;
• Sportkeuring.
U krijgt een Sport Medisch Advies vergoed, tot een maximumbedrag per kalenderjaar:
Basisverzekering
Sport Medisch Advies
Let op
Inhoud
• Hersteloperaties worden niet vergoed.
• We raden u aan bij een sterilisatie vooraf een offerte aan uw zorgaanbieder te vragen. Zo kunt
u vooraf nagaan welk deel van de kosten onder uw aanvullende verzekering valt en welk deel
van de kosten u eventueel zelf moeten betalen.
Contact_en_service
U heeft recht op deze vergoeding als de sterilisatie wordt uitgevoerd door een medisch specialist of
een huisarts.
Sterilisatie (vrouw)
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 1.200
€ 1.200
Verwijzing
U heeft een verwijzing nodig van de huisarts.
Let op
• Hersteloperaties worden niet vergoed.
• We raden u aan bij een sterilisatie vooraf een offerte aan uw zorgaanbieder te vragen. Zo kunt
u vooraf nagaan welk deel van de kosten onder uw aanvullende verzekering valt en welk deel
van de kosten u eventueel zelf moeten betalen.
Een steunpessarium kan bij een blaas- of baarmoederverzakking verlichting geven. Het voorkomt een
operatie.
U krijgt één steunpessarium vergoed:
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
Nee
Nee
Ja
Ja
65 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als:
• het steunpessarium wordt voorgeschreven door uw huisarts, en
• het steunpessarium wordt geleverd door een apotheek of een apotheekhoudende huisarts.
Tandartsverzekering
Steunpessarium
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op deze vergoeding als de sterilisatie wordt uitgevoerd door een medisch specialist.
Basisverzekering
Bij sterilisatie van de vrouw worden de eileiders afgesloten. Daardoor kunnen zaadcellen de eicel
niet meer bereiken en kan de eicel zich niet meer naar de baarmoeder toe bewegen. Zo wordt
zwangerschap voorkomen.
De kosten van sterilisatie worden vergoed tot een maximumbedrag van:
Sommige mensen hebben moeite met vloeiend spreken. Zij kunnen dan baat hebben bij stotter­
therapie. Stottertherapie is voor een deel verzekerd in de Basisverzekering. U kunt daarvoor terecht
bij een gespecialiseerde logopedist. Uit de aanvullende verzekering krijgt u stottertherapie vergoed
die is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen.
U krijgt stottertherapie vergoed tot een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 300
€ 200
€ 300
€ 700
U heeft alleen recht op stottertherapie als de therapie wordt gegeven door een door Menzis
erkende therapeut. Welke dat zijn kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Vaat- en/of pigmentbehandeling
Verwijde bloedvaten of pigmentvlekken kunnen behandeld worden door middel van laser en licht.
U krijgt de behandeling bij verwijde bloedvaatjes of pigmentvlekken in het gezicht en hals vergoed tot
een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 200
€ 200
U heeft recht op deze vergoeding als de behandeling wordt gegeven door of onder
verantwoordelijkheid van een door Menzis erkende huidtherapeut. Welke dat zijn, kunt u vinden op
www.menzis.nl/zorgvinder.
Verblijfskosten logeer- of gasthuis bezoekend gezinslid
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 300
€ 450
66 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als het logeer- of gasthuis door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Tandartsverzekering
Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uw gezinslid tijdelijk kan
verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het
Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis, het Kiwanishuis en
het Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
U krijgt een vergoeding voor verblijfskosten in een logeer- of gasthuis van een bezoekend gezinslid tot
een maximumbedrag. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
Aanvullende_verzekering
JongerenVerzorgd
Basisverzekering
Let op
Inhoud
JongerenVerzorgd
Contact_en_service
Stottertherapie
Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar u tijdelijk kunt verblijven
als u naar het ziekenhuis moet of bent geweest. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het
Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis, het Kiwanishuis en
het Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.
U krijgt een vergoeding voor verblijfskosten in een logeer- of gasthuis tot een maximumbedrag. Dit
maximumbedrag is per kalenderjaar:
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€0
€0
€ 350
€ 350
Voetzorg
Onder voetzorg vallen behandelingen en hulpmiddelen die te maken hebben met uw voeten.
Orthopedische steunzolen
Pedicurezorg
Een pedicure verzorgt voeten, tenen en nagels bij klachten. In bepaalde gevallen is pedicurezorg
verzekerd in de Basisverzekering.
Podologie
De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met het aan de voet toepassen
van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zoolcorrecties, en het adviseren over
voetaandoeningen.
De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten
elders in het lichaam die ontstaan vanuit een afwijkende voetstand, teenstand of looppatroon.
U krijgt een vergoeding voor pedicure, podologie, podotherapie, orthopedische steunzolen en
podozolen tot een maximumbedrag. De behandelingen en hulpmiddelen worden opgeteld tot het
maximumbedrag is bereikt. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 150
€ 100
€ 150
€ 200
67 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
U heeft recht op deze vergoeding als de leverancier of zorgaanbieder door Menzis gecontracteerd of
erkend is. Welke dat zijn kunt u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Tandartsverzekering
Podotherapie
Aanvullende_verzekering
Een orthopedische steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Orthopedische steunzolen
kunnen een ontlastende, ondersteunende of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand
verbeteren hierdoor.
Basisverzekering
U heeft recht op deze vergoeding als het logeer- of gasthuis door Menzis is erkend. Welke dat zijn, kunt
u vinden op www.menzis.nl/zorgvinder.
Inhoud
JongerenVerzorgd
Contact_en_service
Verblijfskosten logeer- of gasthuis patiënt
Pedicurezorg wordt alleen vergoed bij bepaalde aandoeningen (zoals reumatoïde artritis) en er is
een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Wilt u weten welke aandoeningen dat
zijn? Kijkt u dan op www.menzis.nl/voetzorg.
JongerenVerzorgd
ExtraVerzorgd 1
ExtraVerzorgd 2
ExtraVerzorgd 3
€ 50
€0
€ 50
€ 50
Aanvullende_verzekering
U heeft recht op deze vergoeding als:
• u 21 jaar of ouder bent,
• het voorbehoedsmiddel wordt voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist,
• het voorbehoedsmiddel wordt geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts, en
• het eventueel inbrengen van het voorbehoedsmiddel wordt uitgevoerd door een huisarts of
medisch specialist.
Basisverzekering
Anticonceptiemiddelen of voorbehoedsmiddelen zijn middelen die gebruikt worden om een
zwangerschap te voorkomen.
De kosten van de volgende voorbehoedsmiddelen worden vergoed: anticonceptiepil,
hormoonhoudende vaginale ring, anticonceptie per injectie, anticonceptie per implantatie,
koperhoudend spiraaltje, pessarium en een hormoonhoudend spiraaltje. U krijgt deze middelen
vergoed tot een maximumbedrag. De vergoeding voor de middelen worden opgeteld tot het vermelde
maximumbedrag is bereikt. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar:
Inhoud
Voorbehoedsmiddelen (anticonceptiemiddelen)
Contact_en_service
Let op
Tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
68 | Verzekeringsvoorwaarden, aanvullende verzekering
Menzis biedt verschillende tandartsverzekeringen aan. U vindt hierna wat er in de tandarts­
verzekering verzekerd is. Op uw zorgpolis staat welke tandartsverzekering u heeft.
Systeem van codes
Wet- en regelgeving
U krijgt alleen een vergoeding als de wet- en regelgeving wordt nageleefd. De zorgaanbieder moet
daarbij voldoen aan de regels die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn opgenomen in
een (tarief)beschikking. U kunt deze (tarief)beschikking vinden op www.nza.nl. Declareert uw
zorgaanbieder in strijd met de wet- of regelgeving? Dan krijgt u geen vergoeding. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als uw zorgaanbieder een behandeling uitvoert waartoe hij niet bevoegd is.
Aanvullende_verzekering
Zorgaanbieders declareren in codes. Deze codes staan voor bepaalde prestaties. Bijvoorbeeld: C11–
periodieke controle. De prestaties, codes en tarieven zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa). U kunt deze vinden op www.nza.nl.
Basisverzekering
Wat in de Basisverzekering is verzekerd vindt u in het hoofdstuk ‘Uw Basisverzekering’ onder het artikel
Tandheelkunde. Wat in uw tandartsverzekering is verzekerd, vindt u hier en in de vergoedingentabel
op www.menzis.nl/mondzorg. Wat verzekerd is in de Basisverzekering wordt niet vergoed door uw
tandartsverzekering. Dat geldt ook voor het eigen risico en voor de wettelijke eigen bijdragen die in
de Basisverzekering zijn bepaald, tenzij het in de tandartsverzekering als vergoeding is opgenomen.
De volledige prothese (kunstgebit) is gedeeltelijk verzekerd in de Basisverzekering. Voor jongeren tot
en met 17 jaar is de mondzorg grotendeels verzekerd in de Basisverzekering (orthodontie, kroon- en
brugwerk zijn niet verzekerd in de Basisverzekering).
Inhoud
Basisverzekering en tandartsverzekering
Contact_en_service
Uw tandartsverzekering
Welke zorgaanbieder
Gecontracteerde zorg
69 | Verzekeringsvoorwaarden, tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
In 2014 sluit Menzis weer contracten met zorgaanbieders waarin afspraken worden gemaakt over
de kwaliteit van de zorg en garantie. Er worden voor diverse behandelingen contracten afgesloten
waar u als verzekerde voordeel van heeft. Dat voordeel kan naast kwaliteit en garantie ook een hoger
vergoedingspercentage zijn dan in de vergoedingentabel is opgenomen of het vervallen van een eigen
bijdrage. Zorgaanbieders bepalen zelf of zij hierover een afspraak willen maken met Menzis. Heeft uw
zorgaanbieder geen contract afgesloten dan ontvangt u de vergoeding volgens de vergoedingentabel.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.menzis.nl/mondzorg. Wilt u weten welke zorg­
aanbieders met Menzis een contract hebben gesloten? Kijk dan op www.menzis.nl/zorgvinder. U kunt
natuurlijk ook uw eigen zorgaanbieder vragen of hij/zij een contract met Menzis heeft afgesloten.
Tandartsverzekering
U kunt naar elke tandarts, orthodontist, vrijgevestigd mondhygiënist of tandprotheticus die gevestigd
is in Nederland of de grensstreek. De grensstreek is tot 15 kilometer van de Nederlandse grens.
Techniek- en materiaalkosten
Contact_en_service
Beugels (orthodontie) in de TandVerzorgd 3
Inhoud
Wachttijd
Basisverzekering
Bij enkele behandelingen zoals kronen en protheses kunnen techniek- en materiaalkosten berekend
worden. In de prestatietabel zijn deze gemarkeerd met een *. Berekende techniek- en materiaalkosten
worden voor hetzelfde percentage vergoed als het percentage dat genoemd is bij de behandeling.
Bijvoorbeeld wanneer er een kroon wordt gemaakt dan krijgt u uit de TandVerzorgd 3 50% vergoeding
voor het honorariumdeel en 50% vergoeding voor de berekende techniek- en materiaalkosten.
Bent u 17 jaar of jonger? Uw beugel wordt vergoed tot een maximumbedrag van € 2.000 voor de
gehele verzekeringsduur.
Bent u 18 jaar of ouder? Uw beugel wordt vergoed tot een maximumbedrag van € 1.000 voor de gehele
verzekeringsduur. Heeft u al een vergoeding gehad voor een beugel onder de 18 jaar? Dan wordt die
vergoeding afgetrokken van het maximumbedrag voor een beugel boven de 18 jaar.
Voor orthodontie geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u gedurende de wachttijd premie
betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor orthodontie. De wachttijd gaat in op de ingangsdatum
van de Tandverzorgd 3. Had u heel 2013 al een TandVerzorgd 3? Dan geldt er in 2014 geen wachttijd.
Voor de vergoeding van kroon- en brugwerk heeft u vooraf toestemming van Menzis nodig als u jonger
bent dan 18 jaar. Wanneer u toestemming heeft gekregen gelden de maximale vergoedingen zoals
vermeld in de prestatietabel niet voor u. U krijgt dan de vergoeding zoals die in de toestemming is
bepaald. Dit geldt niet voor inlays.
Wachttijd
Voor kronen en bruggen geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u gedurende de wachttijd
premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor kronen en bruggen. De wachttijd gaat in op de
ingangsdatum van de TandVerzorgd 3. Had u heel 2013 al een TandVerzorgd 3? Dan geldt er in 2014
geen wachttijd.
Bent u tussen de 18 en 22 jaar? Dan krijgt u een vergoeding voor tandvervangende hulp met nietplastische materialen en het aanbrengen van implantaten als het ter vervanging van 1 of meer
ontbrekende, blijvende snij- of hoektanden is die niet zijn aangelegd, of als het ontbreken van die
tand(en) het directe gevolg is van een ongeval. U heeft vooraf toestemming van Menzis nodig.
Hoe declareert u de nota
70 | Verzekeringsvoorwaarden, tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
Gaat u naar een zorgaanbieder die met Menzis een betaalovereenkomst heeft? Dan betaalt Menzis
direct aan de zorgaanbieder. Kiest u voor een zorgaanbieder die geen betaalovereenkomst heeft, dan
betaalt u de nota zelf. U kunt de nota online declareren via www.menzis.nl/mijnmenzis. Als Menzis
aan de zorgaanbieder meer betaalt dan waarop u volgens uw verzekering recht heeft, ontvangt u voor
het verschil een nota van Menzis.
Tandartsverzekering
Fronttandvervanging in de JongerenVerzorgd, TandVerzorgd 1, 2 en 3
Aanvullende_verzekering
Kronen en bruggen in de TandVerzorgd 3
Draagt u zowel in de boven- als onderkaak een volledig kunstgebit? Dan krijgt u premiekorting op de
TandVerzorgd 1. U moet dit zelf aan Menzis bekend maken. Privacywetgeving verbiedt Menzis dit uit
eigen beweging te doen. Bel met onze Klantenservice op 088 222 40 40.
Contact_en_service
Premiekorting TandVerzorgd 1 bij volledig kunstgebit
Vergoeding
Inhoud
Niet elke behandeling is verzekerd. U krijgt vergoeding van kosten volgens een tabel met prestaties
en bijbehorende prestatiecodes. De prestatiecodes worden vergoed tot een maximum percentage
of bedrag, maar niet alle prestatiecodes worden vergoed. Kijkt u op www.menzis.nl/mondzorg voor
het volledige overzicht. U ziet dan welke prestatiecodes u wel vergoed krijgt en tot welk maximum
percentage of bedrag.
Basisverzekering
Aanvullende_verzekering
Tandartsverzekering
Algemene_voorwaarden
71 | Verzekeringsvoorwaarden, tandartsverzekering
Hierna vindt u de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden (1) vindt u regels
die gelden voor uw Basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering.
Contact_en_service
De algemene voorwaarden
Bijvoorbeeld over opzeggen, premiebetaling en de wijze waarop u een klacht kunt indienen. In
Basisverzekering maar wel voor de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering.
Inhoud
de algemene voorwaarden (2) vindt u nog (aanvullende) voorwaarden die niet gelden voor de
De algemene voorwaarden (1)
Menzis ZorgVerzorgd is een Basisverzekering die bestemd is voor iedereen die in Nederland woont of
daarbuiten, en die een Basisverzekering moet sluiten.
A3 Verzekeringsduur
72 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
De verzekering gaat in op de datum die u vindt op uw zorgpolis. Uw verzekering is geldig tot 1 januari
van het volgende kalenderjaar. De verzekering wordt per 1 januari steeds met een jaar verlengd
zolang u als verzekeringnemer de verzekering niet opzegt. U als verzekeringnemer wordt elk jaar
geïnformeerd over de verlenging.
Tandartsverzekering
A2 Werkgebied
Aanvullende_verzekering
• De overheid stelt het verzekerde pakket van de Basisverzekering vast. De Zorgverzekeringswet en
de daarbij horende regelgeving, schrijft voor waarvoor u verzekerd moet zijn. Elke zorgverzekeraar
moet zich strikt aan de wet houden.
• In deze verzekeringsvoorwaarden hebben wij zo duidelijk mogelijk aangegeven waarvoor u
verzekerd bent. Als er iets in deze verzekeringsvoorwaarden onverhoopt niet helemaal overeenkomt
met de wettelijke regeling, dan geldt voor u wat in die wettelijke regeling staat.
• De verzekeringsovereenkomst bestaat uit: uw zorgpolis, deze algemene voorwaarden en de
voorafgaande hoofdstukken, voor zover voor u de verzekering geldt die daarin wordt beschreven.
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw Basisverzekering en ook op uw aanvullende
verzekering en tandartsverzekering.
• Als hieronder ‘verzekering’ staat, bedoelen wij daarmee de Basisverzekering, de aanvullende
verzekering en de tandartsverzekering.
• Welke verzekeringen u heeft gesloten, vindt u op uw zorgpolis.
• Uw rechten als verzekerde zijn beschreven in de hoofdstukken hiervóór. De toepasselijke
hoofdstukken, én deze algemene voorwaarden samen, vormen de verzekeringsvoorwaarden.
• De verzekeringnemer is degene die de verzekering met Menzis heeft gesloten. De verzekerde is
degene van wie de ziektekosten verzekerd zijn. Vaak zijn verzekeringnemer en verzekerde dezelfde
persoon. Met ’u’ bedoelt Menzis u als verzekerde. Als een bepaling alleen voor de verzekeringnemer
geldt, staat dat vermeld. De artikelen A9 tot en met A13 gelden alleen voor de verzekeringnemer.
Basisverzekering
A1 Algemeen
‘Verzekeringsduur’ is niet hetzelfde als ‘kalenderjaar’. De verzekeringsduur kan uit vele
kalenderjaren bestaan.
Contact_en_service
Let op
A4 Terugwerkende kracht
A6 Hoe kunt u de verzekering opzeggen?
• Als u verzekeringnemer bent, kunt u opzeggen met een brief.
• Als uw e-mail adres bij ons geregistreerd is, kunt u ook per e-mail opzeggen.
• Geef bij opzegging duidelijk aan welke verzekering u precies wilt opzeggen: uw Basisverzekering,
uw aanvullende verzekering of uw tandartsverzekering. Wilt u ook duidelijk aangeven voor welke
verzekerden de opzegging geldt?
Aanvullende_verzekering
Als u verzekeringnemer bent, kunt u uw verzekering wijzigen per 1 januari van ieder jaar. U kunt uw
vrijwillig eigen risico wijzigen of een andere aanvullende verzekering of tandartsverzekering kiezen.
Menzis moet uw verzoek dan op zijn laatst op 31 december ontvangen hebben. U kunt deze wijzigingen
online doorvoeren op MijnMenzis. U kunt ook bellen met onze Klantenservice op 088 222 40 40 of een
wijzigingsformulier invullen.
Basisverzekering
A5 Hoe kunt u de verzekering wijzigen?
Inhoud
• Als u binnen 4 maanden nadat u verzekeringsplichtig bent geworden een Basisverzekering
bij Menzis heeft gesloten, werkt de Basisverzekering terug tot en met de dag waarop de
verzekeringsplicht ontstond.
• Als u bij Menzis een Basisverzekering heeft gesloten binnen een maand nadat een eerdere
Basisverzekering met ingang van 1 januari of wegens een voor u nadelige wijziging van de
voorwaarden door opzegging is geëindigd, werkt de Basisverzekering terug tot en met de dag
waarop de eerdere Basisverzekering is geëindigd.
A7 Wanneer kunt u opzeggen?
Algemene_voorwaarden
73 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Tandartsverzekering
Als u verzekeringnemer bent, kunt u:
• altijd opzeggen per 1 januari. Menzis moet uw opzegging dan op zijn laatst op 31 december
ontvangen hebben,
• tussentijds de verzekering van een andere verzekerde opzeggen als die verzekerde ergens anders
een Basisverzekering heeft gesloten. De opzegging gaat in op de dag waarop de verzekerde
krachtens een andere Basisverzekering verzekerd wordt. Voorwaarde is dan wel dat de opzegging
voorafgaande aan die dag is ontvangen door Menzis. Als de opzegging later is ontvangen, gaat de
opzegging in op de eerste dag van de 2e kalendermaand volgende op de dag waarop is opgezegd,
• tussentijds opzeggen als u collectief bent verzekerd bij uw werkgever en wilt deelnemen aan de
collectiviteit van een nieuwe werkgever. Menzis moet uw opzegging dan binnen 30 dagen nadat
uw nieuwe dienstverband is ingegaan ontvangen hebben. De opzegging gaat in op de dag waarop
u krachtens een andere Basisverzekering verzekerd wordt. Voorwaarde is dan wel dat de opzegging
voorafgaande aan die dag is ontvangen door Menzis. Als de opzegging later ontvangen is gaat de
opzegging in op de eerste dag van de 2e kalendermaand volgende op de dag waarop is opgezegd,
• uw verzekering ook opzeggen als Menzis de voorwaarden verandert en de nieuwe voorwaarden
voor u nadelig zijn. Menzis moet uw opzegging dan op zijn laatst één maand nadat de wijziging
A8 Kan Menzis de verzekering beëindigen?
74 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
Menzis kan de verzekering beëindigen als:
• de premie niet is betaald, zie artikel A13,
• u informatie heeft achtergehouden of verkeerde informatie heeft gegeven, zie artikel A24,
• u zich tegenover Menzis of haar personeel heeft misdragen.
• In afwijking van artikel 931 boek 7 Burgerlijk Wetboek is Menzis bevoegd een met hem gesloten
verzekeringsovereenkomst wegens dwaling te vernietigen indien achteraf blijkt dat degene
die het CVZ bij hem verzekerde op dat moment niet verzekeringsplichtig was (artikel 9d.6
Zorgverzekeringswet).
Tandartsverzekering
1. Uw dochter gaat uit huis en wil zichzelf verzekeren. U kunt dan als verzekeringnemer de
verzekering van uw dochter opzeggen per de datum dat zij een eigen verzekering heeft
gesloten.
2. Wegens echtscheiding wensen u en uw ex-partner beiden een eigen verzekering. U kunt dan
als verzekeringnemer de verzekering van de verzekerde (ex-partner) opzeggen. Dit kan zodra hij
of zij een eigen verzekering heeft gesloten.
3. U bent individueel verzekerd. Op 1 mei treedt u in dienst bij een andere werkgever. U wilt
toetreden tot de collectiviteit van uw nieuwe werkgever. Dat kan niet per 1 mei, maar wel per
1 januari aanstaande.
Aanvullende_verzekering
Voorbeelden
Basisverzekering
• Opzeggen kan niet met terugwerkende kracht. U kunt de verzekering niet opzeggen als Menzis
wettelijk verplicht is deze te veranderen. U kunt de Basisverzekering niet opzeggen als u de
premie niet heeft betaald en daarvoor bent aangemaand, tenzij Menzis de dekking heeft
geschorst of de opzegging binnen 2 weken heeft bevestigd.
• Zo nodig in afwijking van artikel 7 Zorgverzekeringswet kan, tenzij het vierde lid van dat artikel
van toepassing is, een verzekeringnemer een zorg verzekering als bedoeld in het eerste lid van
artikel 9d Zorgverzekeringswet niet opzeggen gedurende de eerste twaalf maanden waarover
deze loopt (artikel 9d.7 Zorgverzekeringswet).
Inhoud
Let op
Contact_en_service
u is meegedeeld, ontvangen hebben. De opzegging gaat dan in op de dag dat de wijziging
ingaat. Verzekeraars hebben een overstapservice in het leven geroepen. Deze houdt in dat als u
uiterlijk 31 december een zorgverzekering sluit voor het daaropvolgende kalenderjaar, de nieuwe
zorgverzekeraar namens u bij Menzis de zorgverzekering, en als u dat aangeeft ook de aanvullende
verzekering en tandartsverzekering, opzegt. Als u niet van deze service gebruik wilt maken, moet u
dat kenbaar maken op het in te vullen aanvraagformulier van uw nieuwe zorgverzekeraar.
• Indien de verzekerde op grond van art 9d, eerste lid Zorgverzekeringswet is verzekerd kan deze de
zorgverzekering gedurende een periode van twee weken, te rekenen vanaf de datum waarop het
CVZ hem daarvan mededeling heeft gedaan, vernietigen indien de verzekerde aan het CVZ en de
zorgverzekeraar aantoont in de periode bedoeld in artikel 9d eerste lid Zorgverzekeringswet reeds
bij een andere zorgverzekeraar verzekerd is (artikel 9d.5 Zorgverzekeringswet).
U heeft een verzekering bij Menzis afgesloten en u bedenkt zich. U kunt dan tot uiterlijk 14 dagen
na ontvangst van uw zorgpolis de verzekering ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Wanneer u binnen deze 14 dagen uw verzoek tot ontbinding aan Menzis heeft verzonden, zal de
verzekering worden ontbonden. De verzekering wordt als niet afgesloten beschouwd. Dat betekent
dat u geen premie of kosten hoeft te betalen. U krijgt ook geen kosten vergoed. U kunt de verzekering
ontbinden op dezelfde wijze als genoemd in artikel A6.
A12 Premie, manier van betalen en betaling eigen risico
1 Premie
75 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
• Per 1 januari 2014 bedraagt de premiegrondslag voor de Basisverzekering € 95,50 per
kalendermaand. De te betalen premie is de geldende premiegrondslag verminderd met de
eventueel van toepassing zijnde premiekorting bij deelname aan een collectiviteit en de
premiekorting behorende bij een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico. De te betalen premie
vindt u in de zorgpolis.
Tandartsverzekering
• U informeert Menzis schriftelijk en binnen 30 dagen over verhuizing, overlijden, wijziging van
(post)bankrekeningnummer, in diensttreding als militair in actieve dienst, begin en einde van
detentie, het niet langer voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan een collectiviteit, het
vervallen van de verzekeringsplicht voor de Basisverzekering en wie uw nieuwe zorgverzekeraar is
als u de verzekering bij Menzis heeft opgezegd.
• U verleent uw medewerking als Menzis informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld de reden van een
opname, voor een onderzoek naar fraude, of voor controle. Als u niet meewerkt, kan het zijn dat uw
recht op zorg of vergoeding van kosten vervalt.
• U informeert en helpt Menzis als u ziektekosten hebt gemaakt waarvoor iemand anders
aansprakelijk is, bijvoorbeeld na een verkeersongeval of medische fout. U kunt dan bellen met
onze Klantenservice of onze afdeling Verhaal. Menzis kan dan de schade verhalen en daarmee de
premies zo laag mogelijk houden. U mag zelf geen regeling treffen met deze aansprakelijke derde
of zijn verzekeraar als dit nadelig is voor Menzis.
Als Menzis op grond van de door u verstrekte gegevens tot de conclusie komt dat uw Basisverzekering
eindigt of geëindigd is,informeert Menzis u daarover direct.
Aanvullende_verzekering
A11 Waarover informeert u Menzis?
Basisverzekering
A10 Bedenktijd
Inhoud
Uw Basisverzekering eindigt van rechtswege op de dag nadat:
• uw verzekeringsplicht eindigt,
• u komt te overlijden,
• Menzis het werkgebied wijzigt en u buiten dat gebied woont,
• Menzis geen Basisverzekeringen meer mag aanbieden.
Uw Basisverzekering eindigt van rechtswege op de 1e dag van de 2e maand volgende op de dag waarop
u ten gevolge van verhuizing komt te wonen buiten het werkgebied van Menzis. Als Menzis het
werkgebied wijzigt of geen Basisverzekeringen meer mag aanbieden stelt Menzis u daarvan uiterlijk
2 maanden voordat uw Basisverzekering eindigt, op de hoogte.
Contact_en_service
A9 Wanneer eindigt de Basisverzekering van rechtswege?
Contact_en_service
Inhoud
• U bent verplicht voor de Basisverzekering premie te betalen als u 18 jaar of ouder bent. Tot de eerste
dag van de kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin u de leeftijd van 18 jaar bereikt,
bent u voor de Basisverzekering geen premie verschuldigd.
• Menzis moet uw premie hebben ontvangen voor het begin van de periode waarop de premie
betrekking heeft.
• U mag de premie niet verrekenen met een uitkering die u verwacht.
• Als u een betaling doet zonder vermelding van het betalingskenmerk van Menzis bepaalt Menzis
waarop de betaling wordt afgeboekt.
• Als u niet per automatische incasso betaalt, kan Menzis kosten in rekening brengen.
• Als u met Menzis een betalingsregeling heeft, kan Menzis kosten in rekening brengen.
2 Manier van betalen
3 Betaling eigen risico en eigen bijdrage
A13 Wat er gebeurt als u de premie niet betaalt
A13.1 Basisverzekering en aanvullende verzekering
Algemene_voorwaarden
76 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Tandartsverzekering
1. Menzis stuurt u een aanmaning. Als u binnen 14 dagen alsnog de premie betaalt, blijft dit verder
zonder gevolg.
2. Betaalt u niet binnen 14 dagen na deze aanmaning dan heeft dat de volgende gevolgen:
- Menzis kan de dekking van alle verzekeringen schorsen. U krijgt dan geen vergoeding meer
vanaf het begin van de periode waarop de niet door u betaalde premie betrekking heeft.
- U blijft verplicht de premie te voldoen.
- Betalingskortingen vervallen.
- U moet de incassokosten betalen, wegens de extra werkzaamheden van Menzis, zoals het sturen
van een acceptgiro en de aanmaningen, en wegens de werkzaamheden van de deurwaarder.
- U moet wettelijke rente betalen over de totale vordering.
3. Als Menzis de premie, incassokosten en de wettelijke rente heeft ontvangen, wordt de dekking de
dag na ontvangst van de betaling weer van kracht. Kosten die zijn gemaakt tijdens de schorsing
krijgt u niet vergoed. Ook niet als u van Menzis toestemming had voor een behandeling of
verstrekking.
4. Als u, zelfs na aanmaning, de premie niet betaalt, kan Menzis de verzekeringen van alle verzekerden
beëindigen.
5. Menzis kan het sturen van een aanmaning en het innen van een vordering overdragen aan een
incassopartner. Mocht de vordering zijn overgedragen aan een incassopartner, dan kan Menzis
ook nieuwe openstaande vorderingen overdragen zonder dat u hiervoor een aanmaning heeft
ontvangen.
Aanvullende_verzekering
• Menzis kan u het eigen risico en eigen bijdrage in rekening brengen van u en van alle verzekerden
die u heeft verzekerd.
• Als u het eigen risico en eigen bijdrage anders dan per automatische incasso betaalt, kan Menzis
kosten in rekening brengen.
Basisverzekering
Als u voor betaling van de premie Menzis machtigt tot automatische incasso, geldt deze machtiging
ook voor alle andere bedragen die u moet betalen aan Menzis, zoals het eigen risico en eigen bijdragen.
Als u via automatische incasso betaalt, blijft u verantwoordelijk voor tijdige en volledige betaling. De
uiterste termijn waarop u geïnformeerd wordt voordat er een bedrag via automatische incasso wordt
afgeschreven is 5 werkdagen. De zorgpolis geldt als aankondiging voor de automatische incasso van de
premie voor het gehele kalenderjaar.
Wat gebeurt er als u 2 maanden geen premie heeft betaald
Algemene_voorwaarden
77 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Tandartsverzekering
5. Als u 4 maanden geen premie heeft betaald, informeren wij u en uw medeverzekerden dat
Menzis van plan is u te melden bij het CZV, zodra u 6 maanden of langer geen premie heeft
betaald. Als Menzis u meldt bij het CVZ betekent dit dat het CVZ over zal gaan tot heffing van de
bestuursrechtelijke premie.
a. Menzis zal de melding (nog) niet doen als u op tijd laat weten dat u vindt dat u geen schuld
heeft bij Menzis. Of als u op tijd laat weten dat u vindt dat de hoogte van de schuld niet juist
is. U bent op tijd als u Menzis daarover een brief stuurt, maximaal 4 weken nadat u door ons
geïnformeerd bent. Menzis zal dan onderzoeken of zij uw schuld goed heeft berekend. Als
Menzis vindt dat zij uw schuld goed heeft berekend dan informeert Menzis u daarover. Als u het
niet eens bent met dat oordeel van Menzis dan kunt u dit voorleggen aan de Stichting Klachten
en Geschillen Zorgverzekeringen of aan de burgerlijke rechter. U moet dat doen binnen 4 weken
nadat u de brief van Menzis heeft ontvangen. Zie ook artikel A17.
b. U kunt ook vragen of Menzis met u een betalingsregeling wil aangaan. Wat die betalings­
regeling inhoudt kunt u hierboven lezen onder 1 en 2. Als Menzis met u een betalingsregeling
afspreekt zal Menzis u niet melden bij het CVZ zolang u de nieuwe premies op tijd betaalt.
Aanvullende_verzekering
Wat gebeurt er als u 4 maanden geen premie heeft betaald
Basisverzekering
1. Nadat is vastgesteld dat u 2 maanden geen premie heeft betaald, kan Menzis u een
betalingsregeling aanbieden. Die betalingsregeling houdt in:
a. dat u Menzis machtigt om automatisch bij u te incasseren,
b. dat u met Menzis afspraken maakt om uw betalingsachterstand in termijnen terug te betalen,
c. dat Menzis de Basisverzekering niet zal beëindigen of de dekking van de Basisverzekering zal
schorsen of opschorten zolang de betalingsregeling loopt. Dit geldt niet als u de machtiging
genoemd onder a intrekt, of als u de gemaakte afspraken over de betalingen niet nakomt.
2. Heeft u iemand anders verzekerd? En heeft u de premie voor de Basisverzekering van die verzekerde
2 maanden niet betaald? Dan houdt de betalingsregeling ook in dat wij u aanbieden om deze
verzekering te beëindigen. Dit aanbod geldt alleen als:
a. de verzekerde voor zichzelf een Basisverzekering heeft afgesloten op de datum dat de betalings­
regeling gaat gelden, en
b. in het geval de verzekerde bij Menzis blijft, hij een machtiging heeft gegeven als bedoeld onder
a van 1.
3. In de brief waarin Menzis u een betalingsregeling aanbiedt staat dat u vier weken de tijd heeft om
de regeling te accepteren. In de brief zullen wij u ook uitleggen wat er gebeurt als u de premie 6
maanden niet betaalt. In de brief zullen wij u ook vertellen dat u schuldhulpverlening kunt krijgen
en hoe u die hulp kunt krijgen en welke schuldhulpverlening mogelijk is.
4. Als u (ook) iemand anders heeft verzekerd, krijgt die persoon dezelfde brief over de
betalingsregeling als u heeft gekregen.
Inhoud
Als u, zelfs na aanmaning, de premie niet betaalt, kan Menzis op grond van de Zorgverzekeringswet
uw Basisverzekering bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aanmelden voor bronheffing. Er
wordt u dan een bestuursrechtelijke premie van 130% van de gemiddelde marktpremie opgelegd. Die
premie wordt ingehouden op bijvoorbeeld uw salaris of uitkering. U kunt hieronder lezen wanneer
de melding bij het CVZ plaatsvindt. De regels hierover kunt u vinden in artikel 18a tot en met 18g van
de Zorgverzekeringswet. Daar staat ook beschreven welke regels van toepassing zijn als het CVZ de
bestuursrechtelijke premie bij u gaat innen.
Contact_en_service
A13.2 Basisverzekering
Wat gebeurt er als u 6 maanden geen premie heeft betaald
Contact_en_service
A14 Mag Menzis de voorwaarden en premie wijzigen?
Inhoud
6. Als Menzis heeft vastgesteld dat u 6 maanden geen premie heeft betaald zal Menzis u aanmelden
bij het CVZ. Menzis zal aan het CVZ uw persoonsgegevens doorgeven en die van de personen die
u heeft verzekerd. Menzis geeft alleen die persoonsgegevens aan het CVZ die ze nodig hebben om
bij u de bestuursrechtelijke premie in rekening te brengen. U en de persoon die u heeft verzekerd,
worden hierover ook door Menzis geïnformeerd.
Menzis mag de voorwaarden, de premie en de kortingen op elk moment wijzigen. Een wijziging van de
grondslag van de premie van de Basisverzekering treedt niet eerder in werking dan 6 weken na de dag
waarop deze aan u is meegedeeld.
Let op
Vanaf het moment dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de collectieve
verzekering, vervallen voor u de premiekorting en de afwijkende collectieve afspraken. De
premiekorting en de afwijkende collectieve afspraken vervallen ook vanaf het moment dat
de overeenkomst tussen uw werkgever of belangenbehartiger en Menzis is beëindigd. Uw
verzekeringen blijven dan zonder premiekorting en afwijkende collectieve afspraken doorlopen.
Vaak betaalt Menzis rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Soms komt het voor dat u zelf een nota
ontvangt. Als u die indient, let u dan op het volgende:
• de nota mag niet ouder zijn dan 3 jaar,
• een nota moet zo gespecificeerd zijn dat het recht op vergoeding kan worden vastgesteld,
• als een nota vertaald moet worden, komen de vertaalkosten voor uw rekening.
U kunt uw nota ook per post indienen. Let u dan op het volgende:
• het moet een originele nota zijn, geen kopie, duplicaat of aanmaning,
• nota’s worden niet aan u teruggestuurd.
78 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
U kunt uw nota online indienen via MijnMenzis. Let u dan op het volgende:
• een gescande nota wordt gezien als origineel,
• Menzis kan u vragen de originele nota alsnog in te sturen.
Tandartsverzekering
A16 Als u een nota indient
Aanvullende_verzekering
Menzis kan met uw werkgever of belangenbehartigers afspraken maken over collectieve
verzekeringen. U kunt aan een collectieve verzekering deelnemen als u voldoet aan de voorwaarden.
Uw werkgever of belangenbehartiger weet welke voorwaarden dat zijn. Voor een collectieve
verzekering geldt het volgende:
• de collectiviteitkorting op de premie vindt u op het premieoverzicht bij uw zorgpolis,
• er kunnen voor de aanvullende verzekering en tandartsverzekering ook afwijkende collectieve afspraken
gelden die met uw werkgever of belangenbehartiger zijn gemaakt. Zij kunnen u daarover informeren,
• de tussen uw werkgever of belangenbehartiger en Menzis overeengekomen afwijkende collectieve
afspraken kunnen vanaf een bepaalde datum wijzigen. Vanaf deze datum gelden voor u de
gewijzigde afwijkende collectieve afspraken.
Basisverzekering
A15 Collectieve verzekering
Laat een nota niet liggen. Spaar uw nota’s liever niet op. U kunt een nota het beste direct indienen.
Let op
Als u niet tevreden bent over de dienstverlening, wil Menzis dit graag van u weten.
Hoe pakt u dat dan aan en bij wie moet u zijn?
Basisverzekering
A17 Klachten en geschillen
Inhoud
• Als een nota aan het voorgaande niet voldoet, ontvangt u geen vergoeding.
• Als u online declareert, moet u zelf de originele nota 3 jaren bewaren.
• Voor alle verzekeringen (Basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en
tandartsverzekeringen) op de zorgpolis geldt het volgende: Menzis mag elke vergoeding aan
iedere verzekerde genoemd op de zorgpolis uit elke verzekering verrekenen met elke vordering
van Menzis uit elke verzekering op iedere verzekerde genoemd op de zorgpolis.
• Een nota in buitenlandse valuta rekent Menzis om in euro’s. Dat gebeurt tegen de
omrekenkoers die bij de Nederlandse banken geldt op de dag waarop de nota is uitgeschreven.
Contact_en_service
Tip
Hoe pakt u dat aan?
Bij wie moet u zijn?
Als u niet precies weet bij wie u moet zijn, kan de afdeling Klachten en Bezwaar u daarbij helpen.
79 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
Voor klachten over premieachterstand geldt een afwijkende termijn:
Als u een premieachterstand van 4 maanden heeft zult u van Menzis een brief krijgen waarin
staat dat Menzis u gaat melden bij het College voor Zorgverzekeringen. Als u het daarmee niet
eens bent kunt u bij Menzis een klacht indienen. Uiterlijk 4 weken nadat Menzis een beslissing
over deze klacht heeft genomen kunt u een klacht indienen bij de SKGZ.
Tandartsverzekering
Let op
Aanvullende_verzekering
• U vult het online klachtenformulier in, u belt onze Klantenservice op 088 222 40 40, of u stuurt
Menzis een brief waarin u zegt waarover u ontevreden bent en waarom.
• Die brief kunt u sturen naar de afdeling Klachtenmanagement.
• Menzis zal uw brief zorgvuldig lezen en zorgen dat u antwoord krijgt.
• Als u het niet eens bent met het antwoord van Menzis of binnen 30 dagen geen antwoord
heeft gekregen, kunt u uw probleem voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen
Zorgverzekeringen (SKGZ).
• De SKGZ zal uw probleem eerst voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. De
Ombudsman probeert door bemiddeling voor een oplossing te zorgen. Als bemiddeling niet
mogelijk is, of als de poging tot bemiddeling niet slaagt, kunt u uw probleem voorleggen aan de
Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ.
• Behandeling door de Geschillencommissie Zorgverzekeringen kost € 37. De behandeling door de
Geschillencommissie Zorgverzekeringen eindigt met een bindend advies. Aan dit advies moeten
Menzis en u zich houden.
• Ook kunt u uw zaak voorleggen aan één van de volgende instanties:
- als het gaat over formulieren: de Nederlandse Zorgautoriteit;
- de burgerlijke rechter.
Contact_en_service
• Afdeling Klachtenmanagement van Menzis, Postbus 75000, 7500 KC Enschede
• Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, Postbus 291, 3700 AG Zeist
• Nederlandse Zorgautoriteit, t.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
A18 Wie is Menzis?
U heeft geen recht op zorg of vergoeding van kosten als deze het gevolg zijn van gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Deze 6 genoemde vormen van
molest, evenals de definities daarvan, kunt u vinden in de tekst die door het Verbond van Verzekeraars
in Nederland op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in ’s- Gravenhage is
gedeponeerd onder nummer 136/1981.
A21 Gereserveerd
A22 Aansprakelijkheid
80 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
Menzis is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een
zorgaanbieder van wiens zorg u gebruik heeft gemaakt. De eventuele aansprakelijkheid van Menzis
voor schade als gevolg van eigen tekortkomingen van Menzis is beperkt tot het bedrag van de kosten
die bij juiste uitvoering van de verzekering voor rekening van Menzis zouden zijn gekomen.
Tandartsverzekering
Als één of meer terroristische handelingen plaatsvinden waardoor u zorg nodig heeft, geldt voor de
Basisverzekering het volgende: Als de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij N.V. verwacht dat de
totale schade die in een kalenderjaar als gevolg van zulke handelingen wordt gedeclareerd bij schade-,
levens-, of natura-uitvaartverzekeraars waarop de Wet op het financieel toezicht van toepassing is,
hoger zal zijn dan het door die maatschappij herverzekerde maximum bedrag per kalenderjaar, heeft
u slechts recht op zorg of de vergoeding daarvan tot een door die maatschappij voor alle verzekeringen
te bepalen gelijk percentage van de kosten of de waarde van de zorg of overige diensten. Het is
mogelijk dat Menzis na een terroristische handeling een aanvullende bijdrage krijgt op grond van
artikel 33 van de Zorgverzekeringswet of artikel 3.16 van het Besluit zorgverzekering. Als dit het geval
is, heeft u in aanvulling op de prestaties bedoeld in de eerste zin van dit artikel, recht op prestaties
waarvan de omvang wordt bepaald bij de regeling, bedoeld in artikel 33 van de Zorgverzekeringswet of
artikel 3.16 van het Besluit zorgverzekering.
Aanvullende_verzekering
A20 Terrorisme
Basisverzekering
A19 Molest
Inhoud
Menzis is de risicodrager van uw verzekering. Met Menzis wordt bedoeld: Menzis Zorgverzekeraar
N.V. als het om de Basisverzekering gaat en Menzis N.V. als het om de aanvullende verzekering
of de tandartsverzekering gaat. De Coöperatie Menzis U.A. is enig aandeelhouder van Menzis
Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. Door het afsluiten van de verzekering wordt u als verzekerde van
Menzis lid van de Coöperatie Menzis U.A. Deze Coöperatie is gericht op het behartigen van de belangen
van haar leden. De Coöperatie Menzis U.A., Menzis Zorgverzekeraar N.V. en Menzis N.V. hebben geen
winstoogmerk.
U heeft geen recht op vergoeding van kosten die aan u in rekening worden gebracht omdat u een
afspraak met uw zorgaanbieder niet bent nagekomen.
Contact_en_service
A23 Geen vergoeding voor niet nagekomen afspraak
A24 Fraudebestrijding
81 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
• De datum waarop u bent behandeld, een geneesmiddel is bereid of een hulpmiddel is afgeleverd,
is bepalend voor de vergoeding. De datum waarop de nota is uitgeschreven of betaald is niet van
belang. Als een behandeling in 2 kalenderjaren valt en de zorgaanbieder dat in 1 bedrag in rekening
mag brengen, is de datum waarop de behandeling is gestart bepalend.
• U verleent Menzis volmacht teveel betaalde vergoeding terug te vorderen.
• U kunt Menzis bellen of bezoeken. Een eventuele mondelinge toezegging wordt na uw verzoek
schriftelijk bevestigd. Een eventuele mondelinge toezegging wordt zonder schriftelijke bevestiging
niet geacht te zijn gedaan.
• Op de verzekering is Nederlands recht van toepassing.
Tandartsverzekering
A26 Overig
Aanvullende_verzekering
• U heeft ons persoonsgegevens toevertrouwd, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Menzis
zal met deze gegevens zorgvuldig omgaan. Uw gegevens worden gebruikt voor het aangaan en
uitvoeren van uw verzekering. Menzis gebruikt uw gegevens voor het uitvoeren van wettelijke
verplichtingen en statistische analyses. Ook gebruikt Menzis uw persoonsgegevens om u te
informeren over producten en diensten die voor u van betekenis kunnen zijn. Als u inzage wenst
in uw gegevens of geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dit
schriftelijk laten weten. Meer informatie kunt u vinden op de website.
• Op verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Zorgverzekeraars van toepassing. Menzis houdt zich aan de regels van de Gedragscode. Materiële
controle, het verwerken van medische gegevens en fraudeonderzoek worden verricht op de manier
zoals in de Gedragscode is vastgelegd.
• Bij de uitvoering van uw verzekering zijn behalve Menzis ook anderen betrokken, zoals zorg­
aanbieders of een factoringbureau dat nota’s incasseert. Het is voor de goede uitvoering van uw
verzekering soms nodig dat Menzis uw persoonsgegevens aan die personen verstrekt en zij aan ons.
U wordt geacht hiervoor uw toestemming te hebben gegeven.
• In het geval u een nota online declareert, heeft Menzis het recht bij de zorgaanbieder te controleren
of de zorgaanbieder deze nota aan u heeft verzonden. U wordt geacht hiervoor uw toestemming te
hebben gegeven.
• Menzis neemt uw burgerservicenummer (BSN) in de administratie op. Uw zorgaanbieder, andere
dienstverleners van zorg en Menzis gebruiken uw BSN bij elke vorm van communicatie.
Basisverzekering
A25 Gedragscode persoonsgegevens
Inhoud
Als u of de verzekeringnemer Menzis opzettelijk misleidt, vervallen uw rechten. U krijgt dan geen
vergoeding en Menzis beëindigt al uw verzekeringen. Wat Menzis eventueel al heeft betaald, aan
u of rechtstreeks aan een zorgaanbieder, moet u terugbetalen. Ook moet u de onderzoekskosten
aan Menzis betalen. Menzis doet aangifte en uw gegevens worden geregistreerd. Dat gebeurt in de
registers volgens het Protocol Fraudebestrijding van het Verbond van Verzekeraars.
Algemeen
De algemene voorwaarden (2) zijn alleen van toepassing op de aanvullende verzekering en de
tandartsverzekering.
Als u verzekeringnemer bent en de Basisverzekering opzegt, kunt u uw aanvullende verzekering en
tandartsverzekering bij Menzis laten doorlopen of per dezelfde datum opzeggen.
Menzis kan de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering beëindigen als:
• u in een ander land dan Nederland gaat wonen, of
• u langer dan 12 maanden in een ander land dan Nederland verblijft, of
• Menzis de betrokken aanvullende verzekering of tandartsverzekering uit de markt neemt en niet
langer aanbiedt.
Basisverzekering
A28 Kan Menzis de verzekering beëindigen?
Inhoud
A27 Opzeggen
Contact_en_service
De algemene voorwaarden (2)
A29 Wijziging
A30 Premie
Algemene_voorwaarden
82 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Tandartsverzekering
• Menzis N.V. heeft Menzis Zorgverzekeraar N.V. gemachtigd om de premie voor de aanvullende
verzekeringen en tandartsverzekeringen te incasseren en eventuele andere vorderingen (zoals
eigen bijdragen) voor haar te innen. Zelfs als daarvoor een deurwaarder wordt ingeschakeld of een
procedure wordt aangespannen.
• Menzis kan een eigen bijdrage in rekening brengen bij de verzekeringnemer of de verzekerde om
wie het gaat.
• Als u verzekeringnemer bent en ook na aanmaning de premie niet betaalt, kan Menzis de
aanvullende verzekering en tandartsverzekering beëindigen op de begindatum van de periode
waarop de premie betrekking heeft. U bent verplicht voor de aanvullende verzekeringen premie
te betalen als u 18 jaar of ouder bent en voor de tandartsverzekeringen vanaf 10 jaar. Voor de
JongerenVerzorgd is voor alle leeftijden premie verschuldigd. Menzis kan premie in rekening
brengen voor de aanvullende verzekering van een verzekerde jonger dan 18 jaar. Dat kan als er
geen verzekerde van 18 jaar of ouder op de zorgpolis staat vermeld die voor datzelfde pakket, of een
pakket met een hoger nummer, premie betaalt.
Aanvullende_verzekering
Als u verzekeringnemer bent en u wijzigt uw aanvullende of tandartsverzekering aansluitend voor
een andere aanvullende of tandartsverzekering van Menzis, dan onderbreekt dat de verzekeringsduur
niet. Ook niet als deze wijziging komt doordat u of andere op de zorgpolis genoemde verzekerden gaan
deelnemen aan een collectieve verzekering of de deelname daaraan eindigt. Of na schorsing van de
dekking wegens wanbetaling. Een bestaande termijn voor een vergoeding gaat dan niet opnieuw in.
De verzekeringsduur wordt wel onderbroken als u de aanvullende en tandartsverzekering beëindigd
en u niet aansluitend weer een aanvullende of tandartsverzekering van Menzis afsluit.
Menzis accepteert u zonder medische selectie voor de aanvullende verzekeringen en tandarts­
verzekeringen. Voor een kind tot 18 jaar kan een aanvullende verzekering met een uitgebreidere
dekking worden aangevraagd dan die van één van de verzekerden van 18 jaar of ouder die op de
zorgpolis staan vermeld. Voor het kind wordt dan een volwassenpremie in rekening gebracht.
De aanvullende verzekering en tandartsverzekering bieden geen dekking voor kosten of schade die
al op basis van een andere verzekering - al dan niet van latere datum - of een wet, een verdrag, een
overeenkomst of andersoortige voorziening vergoed worden.
Als u een beroep doet op de aanvullende verzekering of tandartsverzekering, terwijl u ook op een
andere verzekering of voorziening, bijvoorbeeld een reisverzekering, een beroep zou kunnen doen, dan
moet u Menzis over die andere verzekering of voorziening informeren.
Wanneer er sprake is van terroristisch handelen, geldt voor de aanvullende verzekering en
tandartsverzekering het volgende: u heeft geen recht op zorg of vergoeding van kosten als deze het
gevolg zijn van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen om het gevaar van
terrorisme of kwaadwillige besmetting af te wenden. Dit is anders als deze kosten zijn herverzekerd
bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. Het Clausuleblad
Terrorismedekking maakt deel uit van de verzekering en is te raadplegen via www.menzis.nl of
www.terrorismeverzekerd.nl en wordt op verzoek toegezonden.
Aanvullende_verzekering
A34 Terrorisme
Basisverzekering
De aanvullende verzekering en tandartsverzekering bieden ook geen dekking voor kosten of schade
die al op basis van een andere verzekering, al dan niet van latere datum, of een wet, een verdrag, een
overeenkomst of andersoortige voorziening vergoed zouden worden als u de aanvullende verzekering
of tandartsverzekering niet zou hebben afgesloten.
Inhoud
A32/A33Samenloop
Contact_en_service
A31 Voor uw kind
A35 Atoomkernreacties
A36 Afwijzing aanvraag
83 | Verzekeringsvoorwaarden, algemene voorwaarden
Algemene_voorwaarden
Menzis kan een verzoek tot het aangaan van een aanvullende verzekering of tandartsverzekering
onder andere weigeren als:
• u nog premie moet betalen voor een andere verzekering van Menzis,
• u zich schuldig heeft gemaakt aan (verzekerings)fraude,
• u bij Menzis geen Basisverzekering heeft gesloten.
Tandartsverzekering
Zorg of vergoeding van de kosten van zorg die het gevolg zijn van atoomkernreacties zijn niet
verzekerd voor de aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Onder atoomkernreacties valt
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt, zoals kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke
radioactiviteit.
Postbus 75000
7500 KC Enschede
t 088 222 40 40
i www.menzis.nl
BR.1152.1013
Statutaire naam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen.
Handelsnaam: Menzis Zorgverzekeraar N.V. KvK-nummer 50544810 Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeverzekeringen AFM registratienummer: 12020806
Statutaire naam: Menzis N.V. Adres: Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen.
Handelsnaam: Menzis N.V. KvK-nummer 50544101 Aard van de dienstverlening: aanbieden schadeverzekeringen AFM registratienummer: 12020807
Alles over uw zorgverzekering
ZorgVerzorgd
ZorgVerzorgd Modelnummer Zvw 1.95.14
ExtraVerzorgd Modelnummer AV 1.96.14
TandVerzorgd Modelnummer AV 1.96.14