Presentatie urologie

Urologie
Richard van der Linden
Thijn de Vocht
Qais Niemer
Laurens Donkers
Richard van der Linden
Thijn de Vocht
2
John Verhulst
Urologie ?
“Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt
met ziekten in de organen die betrokken zijn
bij de urinewegen en de mannelijke
voortplantingsorganen”
Na basisarts geneeskunde
Opleiding:
2 jaar algemene heelkunde
4 jaar urologie
3
• Kanker : prostaat, nier, blaas, testis
• Moeizaam plassen (LUTS, lower
urinary tract symptoms)
• Stenen
• Incontinentie
• Vruchtbaarheid
4
5
6
7
“Functie”
8
“Functie”
9
Functie
• Voorstandersklier
• Maakt 20-30% van ejaculaat
• Grootte van een …
10
Symptomen
•
•
•
•
•
Kracht van de straal
Traag
Onderbroken
Nadruppelen
Frequentie 
=> Plasklachten (LUTS)
11
Aanvullend onderzoek
•
•
•
•
12
Mictielijst
IPPS (internationale vragenlijst)
Bloed (PSA/kreatinine)
Urinesediment
Aanvullend onderzoek
flowmetrie
13
Aanvullend onderzoek
urodynamisch onderzoek
14
Aanvullend onderzoek
cystoscopie
15
Therapie LUTS
•
•
•
•
•
16
Afwachten
Plasbuisverwijders (tamsulosine)
Prostaatverkleiners (Avodart)
Blaas remmers (Vesicare)
Operatie (TURP)
TURP (transurethrale resectie prostaat)
17
Afrikaans nudisten strand …
18
“ Ik plas bloed ”
Dhr. Jansen van 63 jaar
• Sinds 5 dagen bloed bij de urine
• Geen pijn bij het plassen, verder ook geen
klachten
In het verleden heeft hij een hartaanval gehad en
gebruikt nu bloedverdunners en iets tegen de
hoge bloeddruk. Hij rookt al zijn hele leven lang.
De huisarts verwijst dhr Jansen naar de uroloog
20
Wat zou het kunnen zijn ?
•
•
•
•
•
•
21
Blaaskanker
Nierkanker
Prostaatkanker
Nierstenen
Blaasinfectie
Vergrote goedaardige prostaat
Bij de uroloog…
• Eerst een gesprek over wat er gebeurd
is, gevolgd door een lichamelijk
onderzoek
• Bloed-onderzoek
• Urine-onderzoek
• Blaaskijkonderzoek (cystoscopie)
• Echo of CT scan van de nieren
22
Echografie van de nieren
23
CT scan van de urinewegen
24
Blaaskijkonderzoek (=cystoscopie)
25
Gezwel in de blaas
26
Operatieve verwijdering van het gezwel
in de blaas
27
Na de operatie
• Catheter voor 1 nacht
• Spoeling in de blaas
28
1 week later op de poli
• Uitslag van weefselonderzoek :
oppervlakkige blaaskanker
29
In de toekomst
• Advies stoppen met roken
• Dhr Jansen zal nog een aantal
spoelingen in de blaas krijgen
toegediend
• Hij zal daarnaast nog vaak op controle
komen om de blaas te laten controleren
via een blaaskijkonderzoek
30
Prostaatkanker
31
Meest voorkomende kankersoorten
32
Prostaatkanker – Signalen?
• Plasklachten
• Bloed bij de zaadlozing
• Onduidelijke klachten
Gewichtsafname, moe, “botpijn”
• Meestal geen enkel signaal !
33
Onderzoek
• Bij voorgaande signalen
• Prostaatproblemen in de familie
• Huisarts:
– Rectaal toucher
– Bloedonderzoek (PSA)
34
Bloedonderzoek
• PSA (Prostaat Specifiek Antigeen)
• Wat is hoog of laag?
– 40 - 49 jaar => PSA < 2,5
– 50 - 59 jaar => PSA < 3,5
– 60 - 69 jaar => PSA < 4,5
> 70 jaar => PSA < 6,5
Maar vooral een correlatie met grootte
van prostaat !
35
Prostaat Specifiek Antigeen (PSA)
• Hoog PSA is niet altijd kanker
• Laag PSA is niet altijd goed
www.prostaatwijzer.nl
36
Bij de uroloog…
•
•
•
•
•
37
Onderzoek van de prostaat
Urine-onderzoek
flowmetrie
Evt. herhalen PSA
Evt. echografie van de prostaat
Bij twijfel…….
• Echografie van de prostaat via de anus
• Prostaatbiopten
38
Prostaatbiopten
• Microscopisch (“kweek”)
– Goedaardig
– Ontsteking
– Atypisch
– Kwaadaardig
39
Kwaadaardig = Kanker
•
•
•
•
40
Prostaatkanker
Gleason Som Score (GSS)
Schaal van 3 – 5
De twee meest voorkomenden
Gleason Som Score
•
•
•
•
•
41
Traag :
Gemiddeld:
Snel:
Agressief:
Zeer agressief:
3+3 =
6
3+4 of 4+3 = 7
4+4 of 5+3 = 8
4+5 of 5+4 = 9
5+5=
10
Wat nu???
• Prostaatkanker:
– Alleen in de prostaat of door het lichaam?
42
Beperkt of uitgezaaid?
• Hoogte PSA
• Gleason Som Score
• Bevindingen bij rectaal toucher /
beeldvorming
• Tabellen (Nomogrammen)
43
Therapie
• Afwachten : “Active Surveillance”
• Operatie
• Uitwendige / Inwendige bestraling
– Evt. gecombineerd met hormoonbehandeling
Bij uitzaaijen Hormoon-behandeling
44
“Active Surveillance”
• Om de 3 maanden
• PSA – controle
• Prostaatbiopten worden herhaald na 1
jaar
Patient staat centraal !
45
Kan dit ?
46
Operatie
• Verwijderen van de prostaat
– Ziekenhuisopname
– Catheter, drain, infuus……
– PA – uitslag
– Bestraling nadien nog mogelijk
– Risico’s
47
Operatie
• Open
• Laparoscopisch (kijkoperatie)
• Laparoscopisch robot geassisteerd
48
Bestralen = Radiotherapie
• Uitwendige radiotherapie
– Poliklinisch circa 30 werkdagen
– Irritatie maag/darm/blaas
– “Prostaat blijft erin”
– Operatie nadien moeizamer
– +/- hormoon - behandeling
49
Bestralen = Radiotherapie
• Inwendige radiotherapie
– “Kleine operatie, korte opname”
– Minder irritatie “aan de omgeving”
– “Prostaat blijft erin”
– Selectie criteria
– Operatie nadien moeizamer
– +/- hormoon - behandeling
50
Inwendige bestraling
51
Uitzaaiingen
• Aangetoond met:
– Lymfklieren rondom de prostaat (operatie /
CT)
– Bot – scan
52
Hoe verder??
• Hormoon behandeling:
– Geen genezing
– Afremmen van de groei
– Verlagen mannelijk hormoon
– “Overgangs – klachten”
– Meestal verbetering
– “Het komt een keer terug”
– Chemotherapie
53
Vragen ?
54
Screenen op prostaatkanker?
•
•
•
•
•
55
12 jaar geleden gestart
Grootste studie naar PCA
8 West-Europese landen
184.000 mannen (55-69 jaar)
PSA < 3.0  biopsie
Screenen: resultaten
• 20-27 % mortaliteitsreductie door
screening !!
MAAR…om 1 prostaatkanker dode te
redden moet je :
• 1410 pt screenen
• 340 pt biopteren
• 48 pt diagnosticeren met PCA
56