Gazet Zomer 2014 - Buurtwerking het “Looks”

Zomer 2014
Verschijnt vier keer per jaar. Uitgegeven door de buurtwerking van
het Looks. VU: Dominic Van Oosterwijck, Hazenstraat 8, Lier.
Uitgeroepen tot meest
buitengewone buurt door de
Koning Boudewijn Stichting.
INHOUD
Vrijwilligersprijs 2013
1
Pallieterjogging
2
Dag van de buren 2
Looks op Looks af 3
Archeologisch onderzoek3
Buurtwerking Het Looks wint Prijs
van de Vrijwilligers 2013
Elk jaar reiken de Lierse Koepel voor het Cultuurbeleid en de stad Lier een prijs uit
voor de Vrijwilligers van het jaar. Buurtwerking Het Looks mocht op zaterdag 24
mei deze prijs in ontvangst nemen uit handen van de Lierse Schepen van Cultuur de
heer Ivo Andries en van de heer Paul Van Steenkiste Voorzitter van de Koepel voor
het Liers Cultuurbeleid.
De Buurtwerking is dan ook bijzonder trots op deze nieuwe titel. Het is de verdienste
van alle vrijwilligers die occasioneel, regelmatig tot bijna permanent met de
buurtwerking bezig zijn. Zonder al deze vrijwilligers stond de buurtwerking nergens.
We dragen deze titel dan ook op aan alle vrijwilligers uit onze wijk.
Wij zullen deze nieuwe titel met waardigheid dragen naast de titel van “Meest
Buitengewone Buurt” die we in 2012 ontvingen van de Koning Boudewijnstichting
bij de regionale televisie RTV.
Woordzoeker
4
Winnaars
4
Er is geen geldprijs verbonden aan de Prijs van de vrijwilligers, maar we zijn best
tevreden met de bijhorende oorkonde die we een plaats hebben gegeven aan het raam
van het buurthuisje in de Peperstraat.
Lier Centraal
4
Proficiat aan alle vrijwilligers uit onze wijk en nog een dikke merci.
Wijkeendjes 5
Vruchtbare grond 5
Erfgoeddag 6
Foto’s
7
Lookse ketten
8
Agenda
8
De Buurtwerking zelf zal de komende maanden weer heel wat activiteiten
organiseren of deelnemen aan bestaande activiteiten zoals Lier Centraal, de
Ommegang in 2015 enz…
In deze editie van de Gazet van ’t Looks vinden jullie weer tal van artikeltjes van de
afgelopen activiteiten, leuke weetjes en aankondigingen van nieuwe initiatieven.
Vergeet niet in te schrijven voor de buurt BBQ van zaterdag 2 augustus, die dit jaar
reeds voor de 10de keer doorgaat. Dat verdient een dikke proficiat voor ons
feestcomité.
Wij wensen jullie weer veel leesgenot en hopelijk tot op één van onze volgende
activiteiten.
Tot Looks vanwege de ganse Buurtwerking.
DVO
1
Zomer 2014 De Gazet van ‘t Looks
30 ste Pallieterjogging door onze wijk
Zaterdag 7 juni is de dertigste editie van de Pallieterjogging
doorgegaan. Dit verdient een heuse Hip Hip Hoera voor de
organisatoren. Deze Lierse loop gaat jaarlijks door en behoort
tot het programma van Lier Feest.
Voor het tweede opeenvolgende jaar liepen de vele
sportievelingen door onze wijk Het Looks. De Buurtwerking
zorgt dan steeds voor seingevers om de lopers de juist weg te
wijzen en het verkeer even tegen te houden. Ons Wardje stond
ook dit jaar als seingever op het kruispunt van de Hazenstraat,
Pepertraat en Lookstraat.
Op het Kluizeplein hadden we in samenwerking met de
organisatoren een sproeifontijn voorzien waar de lopers
konden doorlopen. Deze waterfontijn werd door de
sportieveling meer dan gesmaakt. Vele lopers temporiseerden
even om te genieten van het koele water. We kregen dan ook
heel veel felicitaties van de lopers die onze wijk doorkruisten.
En Cor de Kluts stond op het Kluizeplein en zag dat het
allemaal goed was. Bedankt aan alle vrijwilligers die van deze
editie mee een succes gemaakt hebben. Ook dank aan de vele
inwoners uit onze wijk die supporterden voor de moedige
DVO
sportievelingen.
Omwille van de hitte hadden we ook gezorgd voor de nodige
afkoeling.
In de Lookstraat, versierd met vlaggetjes, ter hoogte van het
keramiekatelier stond een drankstand en hadden we emmers
water met sponzen voorzien. Zowel de bekertjes water als de
sponzen werden gretig aangenomen door de honderden lopers.
Op vrijdag 30 mei was het weer de jaarlijkse
internationale Dag van de Buren.
De Buurtwerking doet al jaren mee aan dit gebeuren omdat buren kennen of
leren kennen één van de belangrijkste doelstellingen is van de Buurtwerking.
Een kleine veertig buurtbewoners zakten af naar het Kluizeplein en brachten
allemaal hun stoeltje mee en een drankje of een hapje mee dat mocht gedeeld
worden. Het weer was iets minder goed dan voorspeld. De opkomst had meer
mogen zijn maar de sfeer en ambiance waren goed. We konden zelfs een
balletje werpen op de petanquebanen van de Lierse petanqueclub die
gehuisvest zijn in de school.
Hiernaast een sfeerfoto van deze Dag van de Buren.
2
DVO
Zomer 2014 De Gazet van ‘t Looks
Looks op, looks af
Teutereteut teutereteut teutereteut, voor zij die voor 1992 op
het looks woonden is dit toontje nog herkenbaar. Het was
Fonske met zijn ijskreem. Ik zocht hem op, en hier zijn
verhaal: Fons is geboren in 1932 op de zolderkamer van het
café van zijn grootvader in de Peperstraat. Toen Fons 2 jaar
oud was sloeg het noodlot toe. Zijn vader, die zoals vele
Lierenaars voor de oorlog borstelmaker was, overleed. In 1939
hertrouwde Fons zijn moeder met Jan Van Baelen, een
ijsventer, zij baatten een cremerie uit op de hoek van de
Lindenstraat en de Kluizeplein (waar nu appartementen staan).
Maar toen brak WOII uit. Melk, suiker was niet meer
voorhanden. Fons zijn stiefvader ging werken als schilder bij
Mercantil. Toen hij werd opgeëist om te gaan werken in
Duitsland melde hij zich zogezegd ziek. Dit liedje duurde niet
lang, want op een zekere dag kwam Fons van school en zag
een feldgendarm voor zijn huis staan. Toen Fons bijna thuis
was zag hij de zwarte wagen vertrekken met zijn stiefvader op
de achterbank. Hij werd afgevoerd naar Antwerpen in de
Begijnenstraat. Daar heeft Fons met zijn moeder nog een
valies met kleding naartoe gebracht en hebben ze gelukkig na
de oorlog Jan Van Baelen heelhuids terug thuis gekregen. Jan
hervatte zijn ijszaak. Met een hoorn en triporteur verkocht hij
terug ijsjes in Lier. De Fons, toen veertien jaar, moest met die
triporteur naar de boer om melk en naar “den delt” (tegenover
het einde van de ring op Lisp) om ijsblokken te halen. Maar
toen moest Fons naar den troep en wanneer hij afzwaaide had
zijn stiefvader voor hem een triporteur gekocht met een
moteureke. En de Fons was vertrokken, 44 jaar lang. Tot eind
jaren ’60 heeft Fons met zijn triporteur en toeter rondgereden
en dan kocht hij een Renault bestelwagen, die werd
omgebouwd tot crèmekar. Negen jaar heeft dat bakske zijn
best gedaan en dan heeft Fons een nieuwe Renault gekocht,
ook zijn laatste. Ondertussen was hij ook verhuisd naar de
Paul Krugerstraat. Het herkenmelodietje van Fons zijn ijskar
was een opgenomen bandje van de toeter van zijn stiefvader.
Fons stond in de zomermaanden elke dag op om vier uur, want
hij bakte elke dag zijn hoorntjes en wafeltjes. In de winter
bakte hij de kletskoppekes, die konden beter bewaard blijven
doordat ze geen strucuur hadden en er geen lucht tussen de
koekjes zat bij het stapelen. Fons reed rond van half maart tot
met St.Gummaru, en als toen de Lierse thuis speelde, ging hij
daar zijn overschot verkopen en dan zat het crèmeseizoen er
op. Fons heeft nooit ijs verkocht buiten Lier en toen waren er
zeker 15 ijsventers in Lier, maar iedereen begreep iedereen .
Op zijn 60ste verjaardag verkocht Fons geen ijsjes meer, hij
eet ze nu liever zelf op.
Fons, uw verhaal is even smakelijk als uwe crèmeglace, wij
wensen U nog vele mooie jaren in het rusthuis, bedankt!
JDV
Archeologisch onderzoek op de Sion site
Nu de afbraakwerken van de Sion site zijn afgerond is het
archeologisch onderzoek van start gegaan. Het is te zeggen
het vooronderzoek. Het is afhankelijk van de resultaten van
dit vooronderzoek of er nog verder archeologisch onderzoek
zal gebeuren of niet. Voor het vooronderzoek waren 10
werkdagen uitgetrokken. Een kraan graafde brede sleuven
over het ganse terrein. Twee medewerkers registreerden alles
wat ze tegenkwamen. Op basis van deze bevindingen zal de
overheid beslissen of er nog een uitgebreid archeologisch
onderzoek komt of niet. Bij het drukken van deze krant zal
deze beslissing reeds genomen zijn en zien alle buurtbewoners
of er verder onderzoek komt of dat de werken voor de nieuwe
woonsite al begonnen zijn.
DVO
3
Zomer 2014 De Gazet van ‘t Looks
Woordzoeker
Vul de puzzel in en bezorg hem aan ons terug. Uit de juiste inzendingen trekken wij 1 winnaar. De gelukkige krijgt van ons een boek
De ingevulde puzzel mag je in de bus steken bij Marleen Boon, Lookstraat 33.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
En de winnaar is...
1. taverne/restaurant op de Grote
Markt
2. geklasseerd sashuis op de vest
3. Liers voor grootmoeder
4. internationale markt tussen
half januari en half april
5. naam van de orde van de
paters van de Kluis
6. naam van de laatst
overgebleven cinema in Lier
7. Lierse feestelijke strohoed
8. bekend oud ijssalon in Lier
9. hoe heette de wijk ten zuiden
van de Grote Markt op het einde
van de 19de eeuw?
10.waar stond het frituur van "de
lange" in onze wijk?
11.welke herfstvrucht heeft
volgens de Lierenaars "drei
ruggen en gin gat”?
De kinderraadsels uit de vorige gazet werden goed ingevuld door Xander en Tibo De Groof – Lookstraat 4. Zij krijgen eerstdaags
een leuke prijs.
De woordzoeker werd correct ingevuld door Melina. Wie is Melina? Bezorg je adres even aan Marleen Boon – Lookstraat 33 of
[email protected] zodat we je een prijs kunnen bezorgen.
In de vorige editie is er een erratum ingeslopen bij vraag 5 van de woordzoeker: de bedoelde telenovelle (Sara) werd niet
opgenomen in 2010 maar wel in 2007-2008, met verontschuldigingen van de puzzelmaker (JDV).
Elke dinsdag en donderdag in juli en augustus
Buitenbrij elke dinsdag
Vorig jaar hielden we de eerste editie van de buitenbrij. Handwerk in de straat voor wie graag in groep breit, naait, haakt enz.… Op
vraag organiseren we dit jaar editie 2 van de buitenbrij.
Elke dinsdag in juli en augustus, vanaf 19.00 uur kan je terecht ter hoogte van Hazenstraat 8 en dit tot 21.30 uur. Breng je favoriete
handwerk en een stoel mee en zet je er gewoon bij. Het is de ideale gelegenheid om nieuwe buren te leren kennen of wie weet
nieuwe technieken.
We zouden ook graag mannen bereiken voor de buitenbrij. We doen een oproep aan mannen om hun meest geliefde gezelschapsspel
mee te brengen. Uiteraard mogen mannen ook mee breien, naaien of haken indien ze willen en vrouwen kunnen ook deelnemen aan
de gezelschapsspellen.
Lier Centraal elke donderdag
Zoals vorig jaar zal Lier Centraal elke donderdag in de maanden juli en augustus weer instaan voor muziekambiance op de Grote
Markt. De buurtwerking verzorgt op Lier Centraal “den tap” om de dorstigen te laven. Ook dit jaar zal de buurtwerking de
dranktoog open houden op de Grote Markt. Elke editie zullen wij in juli en augustus met een ploeg tappers klaar staan. Ook
hiervoor zoeken wij buurtbewoners die een handje willen helpen. Vrijwilligers, die graag deel uitmaken van een enthousiaste ploeg
tappers, kunnen zich opgeven bij Johan Jacobs, Peperstraat 16, 0472 887 821 of [email protected] .
4 Uiteraard is iedereen welkom op Lier Centraal voor goede muziek, ambiance en een heerlijk drankje aan onze toog.
Zomer 2014 De Gazet van ‘t Looks
Barbecue Editie 2014
Welkom op de BBQ in het Looks
Voor een sateetje hier en een worstje daar
komen wij deze zomer bij elkaar,
Op 2 augustus 2014 staan we paraat,
vanaf 16:00 verwachten we jullie in de straat.
De tafels en stoelen staan klaar,
dus beste buren, feesten maar !
De (geheime) keukenpieten laten iedereen genieten,
van een eigen toetje
gemaakt van een goddelijk goedje.
Het Kluizeplein is het domein,
daar is het grote ee5es6jn.
Als de kok om 17:00 begint,
ruikt het hier algauw uren in de wind.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd,
dat doet voor iedereen heel veel deugd!
Wil je niet eten maar alleen iets drinken,
kom dan gezellig mee klinken.
INVULSTROOK :
INSCHRIJVEN VOOR 24 juli 2014
Graag betalen bij inschrijving
In de prijs is alles inbegrepen behalve drank
In te leveren bij:
Dirk & Viviane!
Marleen!
!
Het vlees wordt op tijd besteld,
ben je niet ingeschreven,
word je niet meegeteld.
Lindenstraat 39
Lookstraat 33
Naam:..............................................................................................
Aantal personen:.....................
varkenssaté gem. 125 gr
kalkoensaté 125 gr
BBQ worst (varken) 150 gr
BBQ hamburger 140 gr
sparerib gem. 200 gr
kippenfilet gem. 200 gr
groente saté
scampi saté
vispapillot
TOTAAL
!
Ja, ik maak het volgend dessert:
...........................................................
voor +- ..................... personen
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
1,50
3,00
3,00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
............ = €.................
............ = €.................
............ = €.................
............ = €.................
............ = €.................
............ = €.................
............ = €.................
............ = €.................
........... = €.................
________________________
= €.................
Zomer 2014 De Gazet van ‘t Looks
De wijkeendjes
(ook wel Lowie en Irene genoemd) hebben een belangrijke mededeling:
Irene het is hier
geweldig. Maar
waarom doet mijn
buik toch zo pijn! Ik
voel me niet zo goed.
Goh. Lieve mensen
hier in “t Looks!
Brood,water en af en
toe een babbeltje!
Gezellig!
Lowie en Irene zijn toffe eenden. Ze maken graag een praatje en snateren er onderling op los. Maar van brood worden ze heel ziek.
AM
Geef onze lieve eendjes alle liefde en aandacht maar GEEN BROOD!
Vruchtbare grond in Het Looks
De afgelopen periode is onze buurt een aantal nieuwe bewoners rijker geworden. Er zijn op z’n minst drie kindjes geboren.
Blijkbaar is het vruchtbare grond in Het Looks. Dit heugelijk nieuw willen we jullie niet onthouden. Onderstaand vinden jullie de
geboortekaartjes van onze nieuwe wijkbewoners die we van harte welkom heten. Uiteraard wensen wij de ouders van harte
proficiat.
Indien er in de toekomst nog heugelijk nieuws te melden valt, dat mag gepubliceerd worden in De Gazet van ’t Looks, mogen jullie
dit altijd laten weten via [email protected] of steek een briefje of kaartje in de bus bij Marleen Boon, Lookstraat 33.
We willen niemand overslaan maar weten niet altijd welk blijde nieuws er te rapen is in de wijk.
DVO
5
Zomer 2014 De Gazet van ‘t Looks
Erfgoeddag 2014
Ook dit jaar deed de wijk op zondag 27 april weer mee aan
Erfgoeddag. Dit keer geen grote tentoonstelling maar heel veel
kleine vensterbank tentoonstellingen. Aan talloze ramen en op
verschillende vensterbanken toonden heel wat bewoners hun
souvenirs van reizen, uitstapjes of gewoon een stukje van hun
leven. Zo werd het Thema van erfgoeddag 2014 “Grenzeloos”
prachtig weergegeven in onze wijk. Er waren prachtige dingen
te zien. Kaartjes, oorbellen, hangertjes,… Sommigen hingen 1
klein kadertje en anderen zagen het heel wat groter. Zoals
altijd deed iedereen op zijn eigen unieke manier mee.
En natuurlijk wou ik graag ook zelf meedoen. Maar met wat?
Het werd uiteindelijk een kleine tentoonstelling met zaksouvenirs.
ZAK-SOUVENIRS
Als ik op reis ga dan koop ik eigenlijk zelden of nooit een
souvenir. Ik maak foto's.
Vaak koop ik een boek, of een kaart om mijn weg te vinden.
En kaartjes om naar het thuisfront te sturen.
En dan kom ik thuis en merk ik dat de verzamelaar in mij weer
heel erg zijn best heeft gedaan. In mijn zakken vind ik
betalingsbewijsjes en tickets van bussen, treinen en trams.
Mijn portemonnee kreunt onder het extra papier. Nog
betalingsbewijsjes van hotels, musea, en ja weer eens ergens
gaan drinken.
Ik kan er niet aan doen. Op reis gooi ik die dingen niet weg.
Zelf jaren later heb ik ze nog steeds. De gezellige avond rond
de tafel met mensen van de hele wereld. Een prachtig museum
dat ik bezocht. Ik vind het allemaal terug in die papiertjes.
Maar daar stopt het niet. Als ik mijn rugzak uitpak vind ik
overal stenen. Ik kan er niet aan doen. Ik neem ze mee van op
wandelingen. En als ik op een strand terecht kom dan ben ik
uren kwijt. Dan zoek ik schelpjes en kijk naar alles wat
beweegt in het ondiepe water. En als een klein kind neem ik
ook weer een aantal van die schelpjes mee.
Dus dit zijn mijn souvenirs. Stenen uit het mooiste meer dat ik
ooit zag. Geld van voor de euro. Stenen van stranden,
schelpjes waar ik uren naar zocht. Foldertjes en boekjes die je
overal krijgt.
Ik denk dat het tijd is om weer eens op reis te
gaan!
6
AM
Foto’s uit de buurt
Oproep voor Talent in de wijk 2014
Talent in de Wijk op zaterdag 15 november 2014
We zoeken talent in de beeldende kunsten, ambachten, handwerk of ..... Maar ook talent in het woord,
muziek of dans: maak je bekend en laat je zien! Zet je voordeur open, gebruik je woonkamer als
concertzaal. Open het doek van je garagepoort en geef een optreden voor de voorbijgangers.
Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen:
Je woont in 't LOOKs (+Berlarij): Je toont zelf je kunnen in je eigen werkkamer of atelier, living of tuintje.
of
Je kent iemand in 't LOOKs: vraag of je in zijn/haar huis mag komen om je kunsten tentoon te stellen.
of
Je hebt ruimte in 't LOOKs die je ter beschikking wilt stellen van een creatieveling: nodig iemand uit, of
laat het weten... wij weten nog wel kandidaten.
De inschrijvingen beginnen vanaf half september.
Wil je meer weten: vraag het aan An Mampaey (Lookstraat 14) [email protected]
of aan Jeannine Vrins (Lookstraat 48) [email protected]
7
De Lookse Ketten:
Doe mee met deze raadseltjes en win een leuk prijsje:
Knip deze bladzijde uit en stop de oplossing in de brievenbus bij Marleen Boon – Lookstraat 33 met vermelding van je naam en
leeftijd.
In de volgende Gazet maken we de winnaar bekend.
Zoek de 7 verschillen
Omcirkel ze met een gekleurd potlood.
De Agenda
Buitenbrij
elke dinsdag van juli en augustus
Lier Centraal
elke donderdag van juli en augustus
Barbecue: 2 augustus 2014
‘t Looks oep z’n Leukst: 13 en 14 september 2014
Talent in de Wijk: 15 november 2014
Aan deze wijkkrant werkten mee: Jan de Vries, Marleen Boon, Viviane Vermeulen, An Mampaey, Sara Claeys, Jeannine Vrins en
Dominic Van Oosterwyck. Met foto’s van Viviane Vermeulen, Marc Switsers, Sylvie Stuyck, e.a.
8 Deze krant werd gedrukt bij: