KALENDER JANUARI 2015 Hiep, hiep, hoera, de jarigen: Welkom

KALENDER JANUARI 2015
Maandag
Dinsdag
5
6
12 * Informatie
13
avond Zorgloket zie
verder op kalender
19 *19.30 uur
ouderraad
26 * Scoop gr 7 +8 27
“de draad” 14-18
Woensdag
31* Snoep van de
oliebollen, maar
pas op met
vuurwerk!!!
7* luizencontrole
geen gel in je haar
14
Donderdag
1* Voor ieder een
gelukkig, goed
maar vooral gezond
2015 !!!!
8 14.30 uur school
uit
15 * Informatie
avond Reynaert
College Havo/Vwo
Zoutestraat
21
Thijs Hoefeijzers
Guus van Esch
Ella Gunaratna
Roel Everaert
Tim Cambeen
Sandy Hermes
Wesley Hermes
Thirza de Booij
Dani van Troyen
Renzo van Huffel
Martijn van Itegem
Lisa Boon
Meike Aerts
28 * Kalender
februari mee
17 januari
18 januari
19 januari
22 januari
22 januari
22 januari
22 januari
23 januari
24 januari
26 januari
29 januari
29 januari
31 januari
Welkom op onze school:
5 januari
5 januari
Ilyana Weber
Lise van de Vijvere
9
16
23
29 * Informatie
30
avond Reynaert
College LWOO/
VMBO Gildestraat
Hiep, hiep, hoera, de jarigen:
3 januari
4 januari
6 januari
6 januari
7 januari
8 januari
8 januari
10 januari
11 januari
11 januari
12 januari
14 januari
15 januari
Vrijdag
2
in groep 1/2b
in groep 1/2a
Colin Phan
Lukas Verdurmen
Sarah Franse
Kyra Vasseur
Lisa van der Heijden
Maud Vonck
Mauro Desogus
Elise van der Heijden
Karlijn Doedee
Maxim Heijens
Aiden Zwartepoorte
Yves Penneman
Jordy Pardon
Let op Let op!!!!!!! 8 januari 2015 om 14.30 uur school uit
Zoals eerder deze maand reeds medegedeeld willen wij u er nogmaals op wijzen dat op donderdag 8 januari
2015 de school reeds om 14.30 uur uit zal gaan. Dit in verband met een studiemiddag voor het personeel van
de gehele Stichting Katholiek Onderwijs Hulst. Mocht u hierdoor in de problemen komen i.v.m. de opvang
van uw kind wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht zodat wij hiervoor nog passende
maatregelen kunnen treffen.
Belangrijke data betreffende de leerlingen van groep 8
Maandagavond 12 januari 2015: extra infoavond voor de ouders/verzorgers van die kinderen die gebaat
zijn met onderwijs van het Zorgloket Hulst. Aanvang 19.30 uur in de kantine van de praktijkschool Hulst.
Donderdag 15 januari 2015: de Open Avond voor de brugklassen algemeen en de sectoren HAVO en
VWO van het Reynaertcollege op de locatie Zoutestraat van 18.00 tot 21.00 uur.
Uiterlijk 19 januari 2015: aanmelding van de kinderen die gebaat zijn met praktijkonderwijs,
leerwegondersteuning binnen het VMBO of nood hebben aan speciale zorg.
Donderdag 29 januari 2015: de Open Avond voor de brugklassen met leerwegondersteuning en de
sector VMBO op de locatie Gildenstraat van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Kerstviering
Aanstaande vrijdag staat in teken van Kerstmis. Er wordt geknutseld, voorgelezen, gezongen, iets lekkers
gegeten en gedronken. Om 10.30 uur begint onze Kerstviering in de Basiliek. Daar willen we graag alle
mensen die Nobelhorst een goed hart toe dragen voor uitnodigen. Dus papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en
anderen voel u welkom bij onze viering. De viering zal ongeveer een uur duren. ‘s Middags gaan we met de
leerlingen van de groepen 5 tm 8 op stap met zelfgemaakte kerstattenties. Deze zullen we brengen bij
adressen die wij van Hulst voor Elkaar gekregen hebben.
Wat een Karwei zo’n boom!!
Groep 7 heeft de klus geklaard. Zij versierden een boom voor de wedstrijd van Karwei. U kunt nog stemmen!
Ga naar de facebookpagina van Karwei Hulst en stem op onze boom. Wie weet winnen wij een Karweipakket
om de school mee op te knappen.
Sinterklaas op Nobelhorst
Het grootste kinderfeest van het jaar is weer voorbij…. Wat hebben we plezier gehad!
Op zaterdag 15/11 kwamen Sinterklaas en zijn pieten met de stoomboot aan in Gouda. Om volledig op de
hoogte te zijn van de gebeurtenissen rondom dit geweldige feest, volgden wij het Sinterklaasjournaal.
Zo kregen we post, eigenlijk een noodkreet van piet. Hij kon wel wat hulp gebruiken. De kinderen van groep
1 t/m 4 kregen niet alleen iets lekkers in hun schoen maar ook al het lekkers voor de kinderen van groep 5
t/m 8. Daarbij kregen alle kinderen ook nog een klein rood Sint-zakje. Wij mochten hulppieten zijn en dat
was leuk! Tijdens de gym van de bovenbouw gingen wij stiekem hun schoen vullen.
Ook kregen we nog post van Sinterklaas! Hij komt, hij komt, … op woensdag 3/12. Dit jaar stonden alle
kinderen van de Nobelhorst en de peuters van de Robbedoes op het schoolplein. Wat een gezelligheid! Plots
kwam er een tractor met kar de straat ingereden en jawel hoor, in de kar stonden Sinterklaas en zijn zwarte
pieten. Maar wat raar! Ze stonden verkeerd op de kar en zwaaiden vrolijk naar de moeders aan de overkant
van de straat. Gelukkig wist boer Verdurmen hier wel raad mee en reed een rondje door de wijk. Eindelijk
stonden ze goed voor ons en konden we ze welkom heten.
Daarna gingen de peuters terug naar de peuterspeelzaal en de kinderen van de bovenbouw konden beginnen
aan hun surprises. De kinderen van de onderbouw gingen naar het speellokaal. Daar had Sinterklaas verteld
dat hij altijd 3 pieten mee had maar dit jaar maar 2. Wie van de juffen wilt er wel eens hulppiet zijn? Juffrouw
Nathalie wou heel graag! Na het behalen van het pietendiploma mocht ze aan de slag als Rinkel-piet. Daarna
kon het circuit beginnen. Dit jaar mochten de kinderen in de groepen blijven en kwamen Sinterklaas en de
pieten langs. We speelden Sinterklaas Bingo, Sinterklaas Quiz, een dansje met piet en Sinterklaas kwam
voorlezen.
Natuurlijk moesten ook de zakken met cadeautjes nog rond gebracht worden. Sinterklaas en zijn pieten
namen nog vlug een kijkje in de bovenbouwgroepen naar al die surprises en de kinderen kregen nog een
gedicht over hun activiteit. En als slot bracht Sinterklaas nog een bezoekje aan de peuters van de Robbedoes.
Dag Sinterklaasje, daag, daag, daag, daag, zwarte piet, …. Tot volgend jaar!
Ouderraad /Sinterklaas op Nobelhorst
3 December was de dag waarop veel kinderen hadden gewacht
Van groep 1 tot en met groep 8
Na vele liedjes zingen kregen ze cadeautjes en pepernoten
Oh wat hebben ze genoten
De kinderen uit de hogere groepen,
Hadden soms wat extra hulp ingeroepen.
Zij vierden Sinterklaas met surprises, groot en klein,
Goh, wat moet daar op gezwoegd zijn.
Vele leuke creaties met verrassende cadeautjes
En ja hoor, ook nog een paar verdwaalde pepernootjes
Bovendien kregen zij een verrassende brief van Zwarte Piet
Maar hij verklapte het geheim nog niet.
Hij kondigde nog een extra verrassing aan,
De volgende vrijdag konden ze helemaal los gaan
Met rijmen en rappen eindigde de week
Die uiteindelijk zeer geslaagd bleek !
PS: Om de ouderraad in staat te stellen ook in de toekomst zulke leuke dingen te organiseren,
kunt u, als u dat vergeten was, de ouderbijdrage nog altijd geheel vrijblijvend doneren.
Gebruik dan een envelop waar u wat geld instopt,
misschien vindt u het een goed idee u helpt er vooral de kinderen mee!
Schoolvakanties
Al meerdere ouders hebben gevraagd om het vakantieoverzicht voor het schooljaar 2015-2016
Start schooljaar:
31 augustus 2015
Herfstvakantie:
26 t/m 30 oktober 2015
Kerstvakantie:
21december 2015 t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie: 8 februari t/m 12 februari 2016
2e paasdag :
28 maart 2016
Koningsdag:
27 april 2016
Meivakantie:
2 mei t/m 16 mei 2016
Onderbouwweek: 13 juni t/m 17 juni 2016
Zomervakantie:
25 juli t/m 2 september 2016
Peuterspeelzaal De Robbedoes:
December was een drukke maand voor onze peuters! Sinterklaas is op 3 en 4 december op de peuterspeelzaal
langs geweest. De kinderen vonden het wel wat spannend maar hebben ook erg genoten. Ze durfden bijna
allemaal even voor Sinterklaas te staan en de Zwarte Piet een hand te geven.
In de laatste week voor de kerstvakantie hebben we een kerstbrunch op woensdag 17 december en op
donderdag 18 december. De kinderen hebben o.a. zelf een mooie placemat gemaakt die ze op deze ochtend
mogen gebruiken en een kerstbal voor in de boom.
Verder hebben we het gehad over baby Jezus in de stal, samen met Jozef en Maria. Het is soms nog wat lastig
waar baby Jezus moet slapen, in de stal met de dieren of boven op het dak!
Liedje uit het thema:
‘Twinkel, twinkel, kleine ster,
Boven in de lucht zo ver.
Ik zou je willen dicht bij mij,
Maar ik kan er echt niet bij.
Twinkel, twinkel, kleine ster,
Boven in de lucht zo ver.’
Peutergym van Marjan Bun:
* donderdag 8 januari
* donderdag 22 januari
* Kijk voor de foto’s op: www.detivoli.nl/nobel
BSO:
Op vrijdag 5 december kwam de sint ook op de BSO langs. De kinderen hebben genoten van een middag
spelletjes spelen, zoals o.a. pakjes gooien in de schoorsteen, pepernootlopen, estafette met de zak van
sinterklaas, balletje door de schoorsteen blazen en voelen in de voeldoos. Alle kinderen werden opgedeeld in
3 groepen en de groep die bij een spelletje gewonnen had mocht iets van een zwarte-pietenpak aantrekken.
Uiteindelijk heeft de groep met de meeste kleren van Zwarte Piet aan gewonnen!
Foto’s van een middag pepernoten bakken:
Het team van Nobelhorst en Robbedoes / Tivoli wenst
ieder, fijne feestdagen
en een goed maar vooral gezond 2015!!!!