eN ALS HeT LeVeN BeGON OP Je 50ste?

BEAUTY
CULTUUR
LIFEST YLE
FIN ANCIË N
er tus s enuit
GEZO NDHEID
EN ALS HET LEVEN BEGON OP JE 50ste?
BeaUtY i GeZOndHeid i cUltUUr i liFestYle i Vrije tijd i er tUssen Uit
BEAUTY i GEZONDHEID i cUlTUUR i lIFESTYlE i VRIJE TIJD i ER TUSSEN UIT
N°26 Lente - 2014 - Prijs € 4,50
N°25 Winter - 2013/2014 - Prijs 4,50 €
DE MUSTS VOOR UW NOTITIEBOEKJE
Op stap in Vlaanderen en WallOnië - special eindejaar
WORDT
BEAUTY i GEZONDHEID i cUlTUUR i lIFESTYlE i VRIJE TIJD i ER TUSSEN UIT
N°27 Zomer - 2014 - Prijs € 4,50
BEAUTY i GEZONDHEID i cUlTUUR i lIFESTYlE i VRIJE TIJD i ER TUSSEN UIT
N°28 Herfst - 2014 - Prijs € 4,50
DE MUSTS VOOR UW NOTITIEBOEKJE
DE MUSTS VOOR UW NOTITIEBOEKJE
Life plus MAGAZINE is het magazine voor de dynamische vijftiger. De nieuwe generatie mannen
en vrouwen van 50+ die bewegen en consumeren. Deze generatie is autonoom, actief en
geïntegreerd in het sociale weefsel. Als kwalitatief repertoire van beste adressen voor
50+-ers in België, is Life plus MAGAZINE een referentie op het vlak van:
GEMEENSCHAP - FINANCIËN - Gezondheid - Beauty - Lifestyle
Trends - Cultuur & Vrije tijd - Er TussenUit ...
www.lifeplusmagazine.be
STRANDEN
zover het oog reikt
DaaR iS De WinTeR en aL WaT DaaR BiJ HOORT.
U DROOmT eRVan Om De eeUWige KeRSTBOOm in Te RUiLen VOOR een mOOie PaLmBOOm
en UW BaD Te LaTen VOLLOPen meT TURKOOiS zeeWaTeR Van 26° C?
Dan iS HeT HOOg TiJD Om UW KOFFeRS Te PaKKen. WiJ SeLeCTeeRDen
enKeLe PaRaDiJSeLiJKe BeSTemmingen.
DOOR manOëLLe SePULCHRe
Woon
“GEZONDER”
EEN “GROENER” HUIS IS BETER IS VOOR DE GEZONDHEID EN VOOR DE PORTEMONNEE.
EN OOK VOOR MOEDER AARDE, WANT ALLE KLEINE BEETJES HELPEN.
KOMAAN: WE BEGINNEN ER AAN!
DOOR VIVIANE EEMAN
Opéra rOyal
DE WallONIE
© HULSTA-Living Tameta
08 / Lifestyle 50+ DECO
09 / Lifestyle 50+ DECO
met seizoen vol verrassingen
STefano MazzoniS di PRaLafeRa, SindS 2007 aLgeMeen en aRTiSTiek diReCTeUR
van de oPéRa RoyaL de WaLLonie, beLeefT zijn fUnCTie MeT een ongebReideLde PaSSie.
Hij bLijfT inzeTTen oP een bijzondeR oRigineLe aanPak die bedoeLd
iS oM van zijn oPeRa een PLek Te Maken WaaR je nieUWe dingen onTdekT.
ook diT Seizoen.
dooR naTHaLie kUboRn
08 / Life PLUS magazine eR TUSSenUiT
09 / Life PLUS magazine eR TUSSenUiT
© oRW - Manon
80 / Lifestyle 50+ CULTUUR
Mooi en gezond
81 / Lifestyle 50+ CULTUUR
Mooi en gezond
Met grof zeezout
gegrilde zalmblokjes
Bereidingstijd: 8 min - Keukengerei: stamper en vijzel
INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN
guérande grof zeezout: 2 soeplepels
zalmblokjes (met vel): 4 blokjes van elk 100 g
zwarte peper: 1 koffielepel
ALS DE EURO DAALT
BEREIDING
1. Peper en grof zeezout samen fijnstampen.
2. op beide kanten van de zalm aanbrengen als bescherming voor
de vis tijdens het bakken.
3. Laten bakken in een anti-aanbakpan, eerst 1 min. langs de vleeskant,
daarna 3 min. langs de velkant.
4. Meteen opeten: het vlees is zacht en sappig.
stijgen de andere munten. En wat doet u?
U HEBT WAT SPAARCENTEN? DIE U ACTIEF BEHEERT?
DAN WEET U ONGETWIJFELD DAT U UW ACTIVA MOET SPREIDEN.
IN AANDELEN, OBLIGATIES, LIQUIDITEITEN. EN IN DEVIEZEN:
EURO, DOLLAR, BRITSE PONDEN, YEN, ENZ. DE EURO IS GEDOEMD OM TE DALEN.
EN DUS ZULLEN DE ANDERE MUNTEN STIJGEN.
DOOR JEAN BLAVIER
72 / Lifestyle 50+ FINANCIËN
CULTUUR
AGENDA
BEURZEN
CULTUUR
sCulPtures & drAWinGs. 2000-2014
73 / Lifestyle 50+ FINANCIËN
meT HeDenDaagSe KUnST WORDT
DOORgaanS BeDOeLD aLLe
KUnSTWeRKen Van 1945 TOT nU en
DiT OVeR aLLe STiJLen en eSTHeTiSCHe
STROmingen. De agenDa VOOR Begin
2015 ziT aL aaRDig VOL. een OVeRziCHT.
installation view of the exhibition
mark Leckey: Lending enchantment
to Vulgar materials at WieLS, Brussels, 2014.
image by Sven Laurent.
DOOR PaTRiCia maSSange
Perenvlaai met vanille en
citroen, coulis van sinaasappel
Bereidingstijd:
20 min. (+ 15 min. voor de coulis + 30 min. rusten)
Keukengerei: stoomkoker, mixer, 4 glaasjes
INGREDIENTEN VOOR 4 PERSONEN
Agar-agar in poeder: 1 g voor 350 ml bereiding
Steranijs: 2
Kaneelstokjes: 1
Limoen: 1
Coulis met sinaasappel en kruiden*: 4 soeplepels
geraspte gember: 1 soeplepel
Vanillestokje: 1
Sinaasappelen: 4 - Peren: 4
zuivere honing: 4 soeplepels
Panamarenko
Bing of the Ferro
Lusto - (model) - 2002
Courtesy mulier
mulier gallery
BEREIDING
1. Bereid de coulis van sinaasappel. zet opzij.
2. Bereid de perenpuree: schil en snijd de peren in stukjes.
3. Breng ze aan de kook met het vanillestokje dat over zijn hele lengte
wordt opengesneden.
4. Mix met het limoensap, de geraspte gember en twee eetlepels
honing. zet opzij.
5. Controleer de hoeveelheid zodat u ongeveer 300 g mengsel hebt.
indien dit minder is, voeg dan een beetje bronwater toe.
6. Laat in een ketel 300 ml water koken en voeg daar de agar-agar aan
toe. Klop terwijl u ongeveer 3 min. laat koken, daarna toevoegen
aan en vermengen met de perenpuree. Uitgieten in de glaasjes
en gedurende 1 uur laten rusten in de koelkast.
7. net voor het opdienen haalt u de perenvlaai uit zijn vormpjes
en giet u er 1 soeplepel sinaasappelsiroop overheen.
MARK LECKEY: (BE)TOVEREN
MET ORDINAIR MATERIAAL
Deze Engelse kunstenaar werkt met sculptuur, performance,
geluid en video. Zijn vroegste werken evenals zijn meest recente
performances en installaties onthullen zijn blijvende fascinatie voor
de verleidingskracht van materiële voorwerpen of immateriële digitale
beelden. Zijn werk kamt de iconografie van populaire cultuur uit haar merken en producten en hun relatie tot verlangen, identiteit en
herinnering - en verkent de macht die ze op ons uitoefenen.
In deze retrospectieve, de belangrijkste tot dusver, worden oud
en recent werk samengebracht.
Tot 11 januari 2015
WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst
Van Volxemlaan 354 - 1190 Brussel
www.wiels.org
O ZO BIJZONDER
PANAMARENKO UNIVERSUM
Deze tentoonstelling is de grote en eenmalige terugkeer
van Panamarenko naar zijn geboortestad Antwerpen.
Bijna 10 jaar na de retrospectieve in het MMSK in Brussel
wijdt het M HKA een unieke overzichtstentoonstelling
aan het werk van deze kunstenaar. Dit is de volgende stap
in dat duurzaam engagement van een Antwerps museum
voor een sleutelkunstenaar uit deze stad. Waar de uitdaging
in het tot een publiek monument maken van het atelier
in de Biekorfstraat in de complexiteit van de periferie van
dit oeuvre lag, focust het M HKA met de tentoonstelling
Panamarenko Universum nu op de kern ervan.
Tot 22 februari 2015
MHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen
www.muhka.be
Variant: vervang sinaasappelen door mandarijnen (minder zuur).
Eerste mid-career presentatie van het oeuvre van Berlinde De Bruyckere (°1964, Gent).
Deze tentoonstelling toont een 100-tal werken die tot nu toe niet of nauwelijks in België te
zien waren. De kunstenaar werkte in het voorbije decennium immers voornamelijk in musea
en instituten in het buitenland. De tentoonstelling toont geen chronologisch overzicht, maar
is opgevat als een wandeling langs een uitgelezen selectie tekeningen, sculpturen en installaties
die de evolutie en nuances van het werk onthullen. De kernmotieven van het oeuvre van
De Bruyckere komen er duidelijk aan bod: de kwetsbaarheid van de mens als inhoudelijk
thema; het lijdend lichaam als bron van haar beeldtaal.
Youssef nabil, image de la série
The Last Dance - Denver, 2012,
Tot 15 februari 2015
tirage argentique colorisé à la main,
26 x 39 cm, © de l’artiste.
S.MA.K Gent
Courtesy galerie nathalie Obadia,
Bruxelles et Paris.
Citadelpark - 9000 Gent
www.smak.be
van hedendaagse kunst
musée du monde - Tambours
© Ph. de gobert
Het Musée des Arts Contemporains,
een ruimte die door Pierre
Hebbelinck werd ontworpen en zich
helemaal wijdt aan hedendaagse
kunst, verwelkomt tijdens de
eindejaarsperiode een deel van
de prestigieuze collectie uit het
Koninklijk Museum voor MiddenAfrika in Tervuren (momenteel
gesloten wegens restauratie),
aangevuld met tal van diverse foto’s.
Tot 18 januari 2015
MAC’S - Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Boussu
www.mac-s.be
Berlinde De Bruyckere J.L.,
2005 - 2006
© mirjam Devriendt
MusiC PAlACe
De tentoonstelling omvat
een selectie hedendaagse
kunstwerken die de relatie
tussen muziek en cultuur
belichten. Door hun lef,
humor en bezieling toveren de
kunstwerken de Villa Empain om tot een heus Music Palace.
Tot 8 februari 2015
Boghossian Foundation - Villa Empain
Franklin Rooseveltlaan, 67 - 1050 Brussel
www.fondationboghossian.com
Brussels Antiques
And Fine Arts FAir
Een 60e editie met het neusje van de kunstzalm:
antieke Romeinse beeldhouwwerken, trotse
Griekse borstbeelden en roerloze Boeddhabeelden
samen met oude portretten, moderne schilderijen,
hedendaagse ontwerpen, afbeeldingen van dieren
in decors waar klassiek en design meubilair, fijn
smeedwerk, (kunst)werken uit Europa, het Verre
Oosten, Azië, Afrika en het verre Oceanië naadloos
in elkaar overlopen.
Van 24 januari tot 1 februari van 11 tot 19 uur
Nocturne donderdag 29 januari 2015 tot 22 uur
Tour & Taxis
Havenlaan 86C - 1000 Brussel
www.brafa.be
Art Brussels
De grootste jaarlijkse beurs voor hedendaagse
kunst blijft een belangrijk rendez-vous voor
de liefhebbers die soms van over de ganse
wereld komen. De Heizel spreidt zijn mooiste
juweeltjes over 180 galerijen: liefst
2000 kunstenaars etaleren zo hun werk voor
de vele bezoekers. Maar de Beurs gaat verder
en stelt ook in de stad heel wat werken ten
toon, met exposities in de parken en video’s
op groot scherm. Evenmin te missen:
de projecten van de uitgenodigde
kunstenaars, de nocturne, de debatten en de
uitreiking van de Belgacom Art Prize.
Van 24 tot 27 april 2015
Brussels Expo (Heysel) - 1020 Brussel
Parking in new York,
www.artbrussels.com
2013 François avril (Paris, 1961)
acrylic on canvas 130 x 89 cm
Pieter Vemeersch
Untitled 2014 - Oil on marble 76 x 56 cm
22 / Lifestyle 50+ Mooi en gezond
23 / Lifestyle 50+ Mooi en gezond
76 / Life PLUS magazine CULTUUR
77 / Life PLUS magazine CULTUUR
Frequentie: 5 Nummers - Verkoopprijs: € 4,50
Oplage en verspreiding: 45.000 ex. waarvan 10.000 ex. mee onder blister met ELLE België en ELLE Belgique
Verdeling van de verspreiding: 10% abonnementen - 65% verkoop per nummer - 25% overige (Golfs, Theater,...)
Doelgroep: 1/2 van de koopkracht - 1/3 van de bevolking, 30% mannen - 70% vrouwen, Sociale Groep 1-3, stedelijk.
Verschijningsdata 2015
20 FEBRUARI: Dossier Deco & Wonen
17 APril: Dossier Beauty & Gezondheid
22 JuNI: Dossier Beauty & Vrije tijd
18 SeptembER: Dossier Mannen & Financiën
20 NovembER: Feestspecial & Er tussen uit
Technische fiche
TariEVEN INLASSING NATIONALE PUB
PagINA’S
FormatEN
TariEVEN
450mm x 225mm
€ 7.500
225mm x 225mm
€ 3.900
112,5mm x 225mm
€ 2.250
225mm x 112,5mm
€ 2.250
112,5mm x 112,5mm
€ 1.100
Covers
TariEVEN
Cover 2
€ 4.500
Cover 3
€ 4.200
Cover 4
€ 5.700
Tarieven KATERN
MET LOKALE ADRESSEN
1/2 pagina FR of NL: € 450
1/2 pagina nationaal: € 750
1/4 pagina FR of NL: € 300
1/4 pagina nationaal: € 450
SPECIALE ACTIES: op aanvraag
Termijnen
Reservaties:
6 weken voor verschijning
Insturen materiaal:
3 weken voor verschijning
Formaat
B 225 x H 225 mm + 5 mm witruimte aan elke kant.
Materiaal op cd-rom in PDF-formaat (versie 1.3)
+ kleurproef.
Leveringsadres
Edition MaGLife,
Leuvensesteenweg 431 D
1380 Lasne - België
T: +32 (0)2 379 29 90 - F: +32 (0)2 379 29 99
Productiecoördinatie
[email protected]
*Voorzien: 5 mm witruimte aan elke kant. *Voorkeursplaatsing: + 10% **1 versie: -40%. Voor een creatieve formule: gelieve contact op te nemen.
Contact
Valérie Decallonne - [email protected] - +32 (0)475 235 398
Nathalie Fisse - [email protected] - +32 (0)495 906 015
Gaëlle Mauroit - [email protected] - +32 (0)476 428 292
Manoëlle Sepulchre - [email protected] - +32 (0)495 283 191
In samenwerking met Editions Ventures.
Leuvensesteenweg 431 D - 1380 Lasne - België - Tel: +32 (0)2 379 29 90 - Fax: +32 (0)2 379 29 99