pro-sort systemen - Gabriels Totaal Techniek BV

PRO-SORT
SYSTEMEN
Gabriels Techniek BV is in Nederland officieel importeur en dealer van het Pro-Sort systeem
van Gro Master, Inc. Dit Pro-Sort systeem is in de Verenigde Staten ontworpen door een team
van ervaren ontwerpers en varkenshouders, in nauw overleg met dierwetenschappers. Het
Pro-Sort systeem van Gro Master, Inc. wordt momenteel al in een tiental landen wereldwijd,
waaronder Nederland, met succes toegepast. De varkenshouders die met dit systeem werken
behalen goede resultaten en zijn zeer positief over de werking ervan.
INNOVATIEF IN TECHNIEK
De Amert 154
5462 GH Veghel
Tel. 0413 29 18 34
Fax. 0413 29 32 35
Postbus 536
5460 AM Veghel
[email protected]
www.gabrielstechniek.nl
TOEPASSING
PRO-SORT SYSTEMEN
Pro-Sort systemen worden toegepast in
vleesvarkensstallen, waarbij de vleesvarkens in grote groepen tot wel 650 dieren
gehuisvest zijn. In Nederland is het houden van vleesvarkens in grote groepen
nog een redelijk onbekend fenomeen,
terwijl het juist wel een aantal voordelen
heeft. Zo zijn de huisvestingskosten en de
arbeidsbehoefte lager, is het dierenwelzijn
beter en zijn er meer mogelijkheden voor
automatisering. En juist in deze voordelen
ligt de kracht van een Pro-Sort systeem.
Met een Pro-Sort systeem is het mogelijk
om dieren in grote groepen te voeren op
basis van individueel diergewicht, waarbij
drie verschillende voermengsels tegelijkertijd beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen Pro-Sort systemen ingezet worden
om dieren te voorzien van een markering
of te sorteren voor bijvoorbeeld transport
naar het slachthuis.
WERKING
PRO-SORT SYSTEMEN
Een Pro-Sort systeem wordt geïnstalleerd in een varkensstal waarin vleesvarkens in grote groepen gehuisvest
zijn. De stalruimte wordt opgedeeld in
een eetgedeelte en een leefgedeelte.
In het leefgedeelte, waar de varkens
zich vrij kunnen bewegen, zullen de
dieren de meeste tijd doorbrengen.
Het eetgedeelte wordt gevormd door
het Pro-Sort systeem, waarin de dieren
alleen voer tot zich kunnen nemen. Het
eetgedeelte is opgedeeld in drie verschillende zones, waarbij in iedere
zone een uniek voermengsel voor de
dieren beschikbaar is:
- Light zone: deze zone is bestemd
voor de varkens die ten opzichte van
de gewenste groeicurve een groeiachterstand hebben.
- Medium zone: deze zone is bestemd
voor de varkens die groeien volgens
de gewenste groeicurve;
- Heavy zone: deze zone is bestemd
voor varkens die ten opzichte van de
gewenste groeicurve een groeivoorsprong hebben.
Indien een varken wil eten kan dat alleen
in het eetgedeelte van de stalruimte. Om
toegang te krijgen tot het eetgedeelte zal
het dier gebruik moeten maken van het
Pro-Sort systeem.
Zodra een dier het Pro-Sort systeem binnenkomt wordt het gewogen. Aan de
hand van het gewicht bepaalt het ProSort systeem in welke zone het dier mag
gaan eten en geeft het dier vervolgens
toegang tot de betreffende zone. De overige twee zones blijven voor het dier gesloten. Als het dier genoeg gegeten heeft
verlaat deze de voerzone via een éénrichtingspoort en komt weer terecht in de
leefruimte.
VOORDELEN
PRO-SORT SYSTEMEN
!
- Dieren in groepsverband voeren op basis van individueel diergewicht
!
- Tegelijkertijd drie verschillende voermengsels voeren
!
- Besparen op huisvestingskosten
!
- Besparen op arbeidskosten door aanzienlijk minder handelingen in de stal, omdat de opgelegde dieren
!
- Uniformiteit van het koppel
!
- Gegarandeerd sorteren en dus dieren afleveren op het juiste gewicht
het gehele traject in dezelfde ruimte verblijven
INNOVATIEF IN TECHNIEK
De Amert 154
5462 GH Veghel
Tel. 0413 29 18 34
Fax. 0413 29 32 35
Postbus 536
5460 AM Veghel
[email protected]
www.gabrielstechniek.nl