THEMA Nieuwe Structuur Fevlado

België - Belgique
P.B.
9000 Gent X
P702024
3/6148
afgiftekantoor GENT X
DOVENNIEUWS
o
d
la
v
e
F
r
u
u
t
c
u
r
t
S
e
w
u
THEMA Nie
WDD 2014
DovenGeschiedenis Vlaanderen
6/2014
jaargang 89 - nummer 6
tweemaandelijks
november - december 2014
Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties - Stropkaai 38 - 9000 Gent
KAFT 6 2014.indd 1
22/10/14 11:22
DOVENNIEUWS - Tijdschrift van Fevlado vzw
Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties - Jaargang 89 - 2014
FEVLADO- LEDENBEWEGING
NATIONAAL SECRETARIAAT
Fevlado vzw
AFDELINGEN EN AANGESLOTEN ORGANISATIES:
• Vlaamse DovenVerenigingen (VDV) – [email protected]
• Jong-Fevlado – [email protected]
• Fevlado-Senioren – [email protected]
• Helen Keller Club (HKC) – [email protected]
• DovenSport Vlaanderen (DSV) – [email protected]
• Vereniging Dove Zelfstandigen (VDZ) – [email protected]
• Dove Ouders Vlaanderen (DOV) – [email protected]
• DovenGeschiedenis Vlaanderen – [email protected]
• CI&VGT – [email protected]
• De Dove Trekvogels – [email protected]
Fevlado-Ledenbeweging contacteren kan op [email protected]
Stropkaai 38 - 9000 Gent
Tel.: 09/224.46.76 - Fax: 09/329.07.47
E-mail: [email protected]
www.fevlado.be
Fevlado-Diversus vzw
Stropkaai 38 - 9000 Gent
Tel. 09/228.59.79 - Fax: 09/329.07.47
E-mail: [email protected]
ooVoo: fevladosecretariaat
bereikbaar op werkdagen
van 8 uur 30 tot 12 uur 30
AANGESLOTEN DOVENVERENIGINGEN
AALST – ‘HOOP IN DE TOEKOMST’
Lokaal: Ide de Maretak – Albrechtlaan 119A – 9300 Aalst
Contact : Roger Van Impe – fax: 053/68.20.36 –
[email protected]
ANTWERPEN – ‘DOVRA’
Lokaal: Uilenspiegel – Generaal Simondslaan 1 – 2030 Antwerpen
Contact: Ivan De Roose – [email protected]
ANTWERPEN – ‘MADOSA’
Lokaal en secretariaat: Haantjeslei 213 – 2018 Antwerpen – [email protected]
madosavzw.be – Tel/Fax: 03.238.56.77 – SMS: 0484/97.92.80 www.madosavzw.be
(Afdelingen: Sportafdeling Dosporta – Jeugdclub De Vlinder – Damesclub Dodocan – Ontspanningsclub Dovca – 50-plussers Dosena
– Kinderclub De Cocoon - Red Devil Deaf Bikers)
BRUGGE – ‘NOWEDO’
Lokaal en secretariaat: Polderstraat 76a bus 1 – 8310 Brugge St-Kruis –
Fax: 050/67.87.37 – [email protected] – www.nowedo.be
(Afdelingen: Sportvereniging KSKD Brugge – Mountainbike Club – Kinderclub De Dolfijntjes – Jongerenwerking Witte Beer – Socio-culturele
afdeling De Zeester (Oostende) – Damesclub Ladies Only!? – Socioculturele afdeling Kompas – Nowedo-senioren – Kon. Brugse dovenvereniging – Brugse Gebarenkring)
BRUSSEL – ‘TRED’
Secretariaat: Verbeeck Steven – Goudenregenstraat 43 – 2800 Mechelen – www.tred.be
Contact: voorzitter Desmaele Ingrid – [email protected] of
secretaris Verbeeck Steven – [email protected]
EEKLO – ‘DE MEETJESLANDSE DOVENVRIENDEN’
Lokaal: Parochiaal centrum - Balgerhoeke 180 – 9900 Eeklo
Contact: Desmidt Christel - [email protected]
GENT – ‘GTG ‘
Lokaal: GTG - Stropkaai 38 – 9000 Gent – Fax: 09/343.80.04 - [email protected] – www.gtg-gent.be
Secretariaat: Chantal Roose – Begonialaan 15 – 9930 Zomergem
(Afdelingen: GTG-Gent “Vriendenkring” – Manillen kaarters en Teerlingen – GTG 55+ Senioren – Damesclub – Cultuur & Vorming – Jeugdclub De Joker – Kinderclub Dococlub – Gentse Gebarenkring – Team
Gent MTB-Cycling Deaf – KSVS Gent)
GENT - Ledeberg – ‘DE VRIENDEN VAN PRIESTER DE L’EPEE’
Lokaal: Ontmoetingscentrum Emmaus - Van den Heckestraat 39, 9050
Gent-Ledeberg
Contact: Thierry Bekaert- Fax: 09/220.41.81 – [email protected]
com - http://www.lepeetjegent.be
HASSELT – ‘LIMBURGIA’
Lokaal en secretariaat: Centrum De Schakel - Rechterstraat 43 – 3511
Kuringen-Hasselt – Tel: 011/22.19.14 – [email protected] – www.vzw-limburgia.be
(Afdelingen: Sportvereniging Lido-sport – Ontspanningsclub De Stille
Genieters – 55 plussers Limburgia Senioren)
HASSELT – ‘KAJONG’
Lokaal: Geen vaste lokaal – activiteiten gaan door in Hasselt of Leuven
Contact: Stephanie Wijnants – [email protected] – www.kajong.be
KORTRIJK – ‘DE HAERNE CLUB’
Lokaal en secretariaat: Clubhuis De Haerne - Kortrijksestraat 70 – 8501
Kortrijk-Heule – [email protected] – www.dehaerneclub.be
(Afdelingen: Sportclub – Guldensporenkaartersclub – Jongerenwerking De Haerne Club – Ontspanningsclub – Stil en Blij Ieper – 55-plussers – Kinderclub De Dobbelsteentjes)
KORTRIJK – ‘DE GETROUWE VRIENDEN’
Lokaal: Ontmoetingscentrum De Vonke – Lagaeplein 24 – 8501
Kortrijk-Heule
Contact: Freddy Haghebaert - [email protected]
(afdelingen: De Vurige Manillers – De Levensgenieters – De Orde van
den Vlaschaard)
NINOVE – ‘DE DENDERVRIENDEN’
Lokaal: Kouterbaan 34 – 9400 Ninove-Okegem
Contact: Ann Baten - Affligemstraat 7 - 1742 Ternat - [email protected] - www.dedendervrienden.be
SINT-NIKLAAS – ‘DE WAASVRIENDEN’
Lokaal: De Meerpaal Huize Vincent-Stille Droom – Antwerpse Steenweg 103 – 9140 Tielrode-Temse
Contact: Marcel Beirnaert – Fax: 03/771.40.02 –
[email protected]
TURNHOUT – ‘PIRAMIME’
Lokaal en secretariaat: Piramime - H. Consciencestraat 17 – 2300 Turnhout – Tel/Fax: 014/42.80.60 – [email protected] – www.piramime.be
(Afdelingen: Sportvereniging Kedosport – Kaartersclub Kedoka Biljartclub Kebildo – Kinderclub Kedokids – Jeugdclub De Kempen
– Cultuur- en ontspanningsvereniging Kemados – Bezigheidsclub –
Kempische Gebarenkring)
ZOTTEGEM – ‘DE EGMONTSVRIENDEN’
Lokaal: Ontmoetingscentrum Leeuwergem – Gentsesteenweg 306 –
9620 Leeuwergem
Contact: Anja Van Wesemael - [email protected] http://www.egmontsvrienden.be
Verantwoordelijke uitgever: Helga Stevens - Eindredactie: Nick Mouton - Redactie: Nick Mouton, Davy Van Landuyt, Ilse Wouters, Marieke
Kusters, Pascal Mollet, Ludwina Degryse, Fanny Deleu - Lay-out: Ludwina Degryse - Redactie Jongerenkrant: Marieke Kusters en Dennis
Deschildre: [email protected] - Administratie abonnementen: Martine Gilen
Abonnement: Leden Fevlado: abonnement inbegrepen bij lidgeld. Lidgeld Fevlado is 25 Euro en 15 Euro vanaf het 2de lid van hetzelfde gezin.
Niet-leden Fevlado: abonnement 18 Euro - Buitenlandse abonnees krijgen Dovennieuws in pdf via mail. Verzending naar het buitenland enkel
mogelijk op kosten van abonnee. - Reknr: BE36 4487 6565 8181 BIC KREDBEBB - Contact: [email protected]
Copyright : Overname van artikels is enkel toegestaan na toestemming van de uitgever, en met bronvermelding
KAFT 6 2014.indd 2
22/10/14 11:22
Stuctuurwijziging bestuur
4 november
25 november
Verkiezingen voorzitter en bestuur
30 november
Wat verandert er
voor de werking?
12 december
Belangrijkste
veranderingen in
de Raad van Bestuur?
Belangrijkste
veranderingen
voor de Algemene
Vergadering?
Inhoud
Thema: Structuurwijziging bestuur........................................................... 2
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in
België ................................................................................................................... 6
Welke stad is toegankelijk voor dove personen? ................................. 6
Nieuwsbrief “Mijn baby is doof” ................................................................. 6
Nieuwe actieve tolken ................................................................................... 7
Oproep voor dove personen die in het buitenland wonen,
werken of studeren ......................................................................................... 7
Fietsbordje voor dove en slechthorende fietsers ................................ 7
Toegankelijk in VGT: Huis van Alijn - Ecocyclo Maasmechelen ....... 8
WDD 2014 Verslag 9
Jongerenkrant .................................................................................................11
Creatief met VGT: #vgt1tot10 .....................................................................16
Nieuw: Posters handalfabet .......................................................................16
Column: VGT is OK! ........................................................................................15
Opendeurdag CAW ........................................................................................18
EFSLI congres in Antwerpen ......................................................................19
Bijeenkomst: Tolkbewustzijn.......................................................................19
DovenGeschiedenis Vlaanderen: Daguitstap naar Luik ...................20
100 jaar “De Getrouwe Vrienden”..............................................................20
9
2
WDD 2014
19
Dovennieuws 2014 nr.6
DN 6 2014 versie kleur.indd 1
1
22/10/14 11:17
THEMA:
STRUCTUURWIJZIGING BESTUUR
Beste leden,
Zoals jullie weten hebben we in de lente van 2014 besloten om de structuur en de werking van Fevlado
en Fevlado-Diversus aan te passen. Reeds in 2013 hebben we de denkoefening aangevat over de nieuwe
structuur. Maar het werk vorderde moeizaam. Toch was iedereen het erover eens dat een hervorming
nodig was. Want als je stil blijft staan in een wereld die continu verandert, dan ga je achteruit.
Na de bestuursproblemen 8 maanden geleden heb ik dan het voorzitterschap opgenomen met de
bedoeling een structuurwijziging door te voeren zodat Fevlado en Fevlado-Diversus opnieuw verder kunnen. Ter voorbereiding van de wijzigingen hebben we vanaf juni 2014 verschillende keren lang vergaderd
met een werkgroep die speciaal daarvoor werd opgericht:
de werkgroep structuur.
In de werkgroep structuur zaten:
• de leden van het bestuur van Fevlado en Fevlado-Diversus;
• de vertegenwoordigers van Jong Fevlado en VDV (koepel van de Dovenclubs);
• de directeur en de coördinatoren van Fevlado en Fevlado-Diversus;
• een externe expert.
De Raden van Bestuur van Fevlado en Fevlado-Diversus hebben dan in september een voorstel gedaan om de structuur en de
werking van beide verenigingen aan te passen.
Daarbij werd rekening gehouden met:
• de besprekingen in de werkgroep structuur;
• de opmerkingen van de VDV;
• de opmerkingen van de Dovenclubs zelf;
• de opmerkingen van Jong Fevlado;
• de opmerkingen van de leden van de Algemene Vergadering.
Dit voorstel werd nog op een aantal punten gewijzigd door de Algemene Vergadering en tenslotte aanvaard.
Zoals u merkt hebben wij zo goed mogelijk overlegd zonder te veel tijd te verliezen. Want het zou niet gezond zijn dat de besturen van Fevlado en Fevlado-Diversus te lang met zichzelf bezig zijn. We moeten vooral bezig zijn met onze opdracht: op een
goede manier een organisatie besturen die de belangen van de doven behartigt door lobbywerk te verrichten, door vormingen
te organiseren voor doven en de geïnteresseerden en door de dovenverenigingen te ondersteunen.
Belangrijk in de structuurwijziging: het bestuur moet efficiënter, Fevlado en Fevlado-Diversus moeten nog beter samenwerken,
de werking moet beter en we willen ook de band met de leden versterken. Zo willen we nog beter de belangen van de doven,
de Dovenclubs en de dovenwereld verdedigen.
Want Fevlado en Fevlado-Diversus zijn er in eerste plaats voor jullie!
Helga Stevens,
Interim-voorzitter Fevlado en Fevlado-Diversus
VERKIEZINGEN VOORZITTER EN BESTUUR
Met deze structuurwijziging zit de opdracht van de interim-voorzitter en
het bestuur er op. Er worden nu verkiezingen georganiseerd voor een nieuw
bestuur voor Fevlado en Fevlado-Diversus.
Voor de eerste keer zal de voorzitter ook rechtstreeks verkozen worden door
de leden. Zo willen we de leden nog meer betrekken en doen nadenken over
de belangrijke opdracht van Fevlado en Fevlado-Diversus.
Tenzij er geen enkele kandidaat is, zal jullie begin november per post een
stembrief toegestuurd krijgen waarmee u uw keuze kan maken. In de brief zal
meteen ook al een omslag zitten die u terug moet sturen naar Fevlado om te
stemmen.
U moet de stembrief ten laatste dinsdag 25 november posten.
Bij de stembrief vind u ook bijkomende uitleg over hoe u geldig kan stemmen
en een korte voorstelling van de kandidaten. Als er kandidaten zijn komen er
ook videoboodschappen van hen op www.fevlado.be.
De nieuwe voorzitter en het nieuw bestuur moeten dan vooruit kijken en de
belangrijke opdrachten aanpakken die op de Dovengemeenschap, Fevlado en
Fevlado-Diversus liggen te wachten.
2
DN 6 2014 versie kleur.indd 2
HISTORIEK
FEVLADO vzw
Mathieu Martens was voorzitter van
Fevlado (eerst Fenedo) van 1977 tot 1995
Andre Lathouwers was voorzitter van
1998 tot 2005
Filip Verstraete was voorzitter van 2005
tot 2012
Andre Lathouwers was opnieuw
voorzitter van 2012 tot april 2014
FEVLADO-DIVERSUS (vroeger Cultuur
voor Doven vzw)
Jos Henkens was voorzitter van 1986 tot
1996
Hugo Platteau was voorzitter van 1996
tot april 2014 (Mieke Van Braeckevelt is
tijdens deze periode ook enkele maanden
voorzitter geweest)
Dovennieuws 2014 nr.6
22/10/14 11:17
ALGEMENE VERGADERING
Belangrijkste veranderingen voor de
Algemene Vergadering (AV)?
1. Uitbreiding van de Algemene Vergadering
Nu: de Algemene Vergadering van Fevlado vzw telde vroeger 7
afgevaardigden van de Dovenclubs via de Vlaamse DovenVereniging (VDV)
Toekomst: alle 17 aangesloten Dovenclubs hebben recht op 2
afgevaardigden die rechtstreeks in de Algemene Vergadering
van Fevlado vzw zitten
Doel:
• doordat er meer mensen in de Algemene Vergadering zitten
willen we dat de werking van Fevlado breder gedragen
wordt en dat er een betere uitwisseling en doorstroming is
van informatie via de Dovenclubs naar de leden;
• alle Dovenclubs die dat wensen krijgen meer inspraak en
worden beter betrokken bij de werking en het bestuur van
Fevlado vzw.
2. De Dovenclubs zitten rechtstreeks in de vergadering
Nu: de Dovenclubs zitten in de algemene vergadering via maximum 7 vertegenwoordigers van VDV
Toekomst: alle Dovenclubs die dat wensen zitten rechtstreeks in
de algemene vergadering
Doel:
• alle Dovenclubs rechtstreeks betrekken bij de werking en
het bestuur;
• de Dovenclubs kunnen daarnaast zelf beslissen of er nog
een koepel nodig is voor de Dovenclubs en wat de taken
zijn van die koepel.
NIEUWE SAMENSTELLING
ALGEMENE VERGADERING
•
•
•
•
Elke aangesloten Dovenclub (17) heeft recht op 2
afgevaardigden in de Algemene Vergadering
Fevlado-Senioren en Jong Fevlado hebben recht op 2
afgevaardigden in de Algemene Vergadering
Er is plaats voor maximum 7 open kandidaten (leden
van Fevlado die niet via de clubs worden afgevaardigd)
Na de verkiezingen kan de Algemene Vergadering
nog waardevolle leden toevoegen
RAAD VAN BESTUUR
Belangrijkste veranderingen in de
Raad van Bestuur?
1. Sterkere samenwerking met vormingsdienst FevladoDiversus
Nu: er is een samenwerkingsakkoord tussen Fevlado en FevladoDiversus met vaak dezelfde personen in de Raad van Bestuur en
nog een extra gezamenlijk Dagelijks Bestuur
Toekomst: de personen die in de Raad van Bestuur van Fevlado
zitten worden ook voorgedragen voor de Raad van Bestuur van
Diversus. Een Dagelijks Bestuur kan maar is niet noodzakelijk.
Doel:
• efficiënter werken en minder verschillende vergadermomenten;
• de Dovengemeenschap meer inspraak geven en beter betrekken bij de werking en het bestuur van Fevlado-Diversus
vzw.
2. Taakverdeling in de Raad van Bestuur
Nu: de leden van de Raad van Bestuur hebben geen specifieke
eigen aandachtspunten, er is geen taakverdeling
Toekomst: de leden hebben eigen aandachtspunten zoals
bijvoorbeeld: Belangenbehartiging, Ledenbeweging, Vorming,
financiën, … die ze van dichtbij opvolgen. Beslissen gebeurt wel
altijd samen.
Doel:
• niet alleen de voorzitter maar ook de andere bestuursleden
volgen de werking actief en van dichtbij op;
• de personeelsleden van Belangenbehartiging, Ledenbeweging en Diversus hebben vertrouwenspersonen in de
Raad van Bestuur zodat personeel en bestuur goed samen
kunnen werken.
NIEUWE SAMENSTELLING
RAAD VAN BESTUUR
•
•
•
De nieuwe Raad van Bestuur wordt verkozen op 12
december.
Kandidaten voor de Raad van Bestuur kunnen zich
nog aanmelden tot en met 2 december.
Voor meer informatie over onze verwachtingen van
een lid van de Raad van Bestuur en over hoe u zich
kandidaat kan stellen, zie www.fevlado.be.
Dovennieuws 2014 nr.6
DN 6 2014 versie kleur.indd 3
3
22/10/14 11:17
WAT VERANDERT ER VOOR DE WERKING?
Nick Mouton, directeur Fevlado en Fevlado-Diversus
“De directeur was vroeger de enige verbindingspersoon tussen
het bestuur en het personeel. Dat was niet altijd eenvoudig.
Als directeur heb ik wel een algemeen zicht op de werking van
Belangenbehartiging, Ledenbeweging en Diversus maar natuurlijk kan ik niet alles opvolgen wat in de verschillende cellen
beweegt. In de toekomst zullen de inhoudelijke coördinatoren
een betere link hebben met het bestuur en meer mee aan tafel
zitten. Dat is een belangrijke wijziging.
Als directeur gaat er heel veel tijd naar vergaderingen met
het bestuur. Met de nieuwe structuur hoop ik dat er beter en
efficiënter vergaderd zal worden. Ook hoop ik dat de nieuwe
bestuurders door de taakverdeling ook actiever mee gaan werken en meehelpen aan de belangrijke uitdagingen op het vlak
van de missie, de financiën en de infrastructuur van Fevlado en
Fevlado-Diversus.”
willen dus de dovenclubs ondersteunen in hun werking en mee
helpen bij de oprichting van een nieuwe dovenclub of vereniging voor doven.
De cel Ledenbeweging krijgt informatie vanuit de dovenclubs
en van jullie, de leden (in de toekomst misschien ook via het
Dovenparlement). Wij zijn de schakel tussen enerzijds de dovengemeenschap en anderzijds Fevlado en Fevlado-Diversus.
Jorn Rijckaert, coördinator cel Belangenbehartiging
Wij zorgen er ook voor dat belangrijke informatie bij de clubs en
de leden terechtkomt via Dovennieuws, de digitale nieuwsbrief,
mails naar de dovenclubs met de vraag die door te sturen naar
de leden, via de website en via Facebook.
Als met de nieuwe structuur de dovenclubs rechtstreeks in de
Algemene Vergadering van Fevlado zitten, verwachten we dat
we op de vergaderingen van Ledenbeweging met de dovenclubs nog meer specifiek kunnen luisteren naar hun vragen en
problemen. Op die vergaderingen kunnen ook de cel Belangenbehartiging en de vormingsdienst Fevlado-Diversus aanwezig
zijn, zodat zij problemen of ideeën die daar opborrelen eventueel kunnen behandelen.”
“De Cel Belangenbehartiging zal vanaf volgend jaar werken met
een meerjarenplan. Dit plan legt in grote lijnen vast waar we de
volgende 4 jaar mee bezig moeten zijn. Zo maken we een ‘kader’
waarin we dan per jaar meer concrete doelen kunnen uitschrijven; wat willen we in elk van die 4 jaar bereiken? Soms duurt
het langer dan één jaar om iets gedaan te krijgen en na 4 jaar
kunnen we dan ook veel beter evalueren.
Het opstellen van dit meerjarenplan zal niet alleen door de Cel
Belangenbehartiging gebeuren. De leden van Fevlado zullen
op verschillende manieren kunnen aangeven wat zij belangrijk
vinden, via overlegplatforms en misschien ook via het Dovenparlement. Verder werken de medewerkers van de Cel Belangenbehartiging samen met experten als zij onvoldoende kennis
hebben over bepaalde dossiers.”
Davy Van Landuyt, coördinator cel Ledenbeweging
“De cel Ledenbeweging blijft zich vooral bezighouden met de
dovenclubs en de leden van Fevlado vzw. Wij blijven verder
werken aan het startsubsidieproject. Als we voldoende clubs
hebben die voldoende sociaal-culturele activiteiten organiseren,
dan kan de Vlaamse overheid Fevlado daarvoor erkennen en
subsidies geven. Dat zou een belangrijke stap vooruit zijn. Wij
4
DN 6 2014 versie kleur.indd 4
Pascal Mollet,
coördinator vormingsdienst Fevlado-Diversus
“Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat ik als coördinator
mee zal vergaderen met de RVB. Dan kan ik direct een link maken met hun vragen en de concrete punten of vragen meenemen naar de werking van de cel.
Fevlado-Diversus werkt onder de koepel van Vijftact die een aantal doelstellingen vooropstelt. We moeten deze doelstellingen
halen om subsidies te krijgen, maar die zijn vooral gericht op de
(horende) maatschappij. Voor de medewerkers van Diversus die
tijd en ruimte overhebben, willen we met de nieuwe structuur
ons aanbod beter af stemmen op de doven zelf. Het zal voor het
bestuur en de werking alvast een uitdaging worden om hieraan
te voldoen en vooral efficiënt te werken.
Omdat de Vlaamse Dovengemeenschap snel evolueert hebben
we volgende werkgroepen opgericht, de namen zijn nog niet
definitief:
1. werkgroep bibliotheek, erfgoed en archief,
2. werkgroep vorming
3. werkgroep film, kunst en fotografie.
Dovennieuws 2014 nr.6
22/10/14 11:17
Bedoeling is dat de werkgroepen samen met mij nadenken
over het aanbod voor de dovengemeenschap. Wat ontbreekt
er? Inspelen op opportuniteiten zoals Watou dit jaar. Samen met
een aantal vrijwilligers het archief / erfgoed verder uitwerken,
de nieuwe trends opvolgen (een nieuwe cursus of nieuw thema
/ lezing, …) Leden van de werkgroepen moeten geen lid zijn
van de AV of RVB van Fevlado. Dat heeft als voordeel dat je als lid
van een werkgroep meewerkt aan iets dat jou echt interesseert.
Natuurlijk kan niet iedereen lid worden van de werkgroep(en),
het is belangrijk om actief te zijn in de Dovengemeenschap om
voeling te hebben met de basis. Per werkgroep zullen we maximum twee keer per jaar vergaderen en ook samenkomen bij
speciale gelegenheden. Een ideale werkgroep is volgens mij een
mengeling van experts en mensen met veel ideeën. Bedoeling is
niet alleen om het aanbod van Diversus uit te breiden, maar ook
om te vernieuwen en mee te gaan met de tijd.
Het je interesse om actief mee te werken met één van deze
werkgroepen? Contacteer mij gerust! Ik kijk echt uit naar een
goede samenwerking, voor mij is dat een nieuwe uitdaging!
Je kan mij contacteren via mail: [email protected]
Natuurlijk kan je de Dovenwereld ook nog op andere manieren
sterker maken! Door actief te zijn in een dovenclub of afdeling,
door als vrijwilliger, lesgever Vlaamse Gebarentaal of expert mee
te werken met Fevlado of Fevlado-Diversus.
Neem gerust een kijkje op www.fevlado.be voor meer uitleg.”
PLANNING VERKIEZINGEN
Dinsdag 4 november
•
•
Verspreiden van info over ontvangen kandidaten naar de Dovenclubs en de afdelingen
Verspreiding info over ontvangen kandidaat-voorzitters naar de leden: opsturen van de
stembrieven naar de leden
Dinsdag 25 november
De stembrieven voor de voorzittersverkiezing moeten ten laatste op 25 november teruggestuurd
worden. De poststempel geldt als bewijs. Alle brieven die we tot en met vrijdag 28/11 ontvangen
zijn geldig. Stembrieven kunnen ook tot en met dinsdag 25/11 16 uur op het secretariaat van
Fevlado worden afgegeven tegen ontvangstbewijs.
Zondag 30 november
In de voormiddag worden de stemmen voor de voorzittersverkiezingen geteld door het personeel van Fevlado onder toezicht van de Raad van Bestuur met 2 onafhankelijke waarnemers.
Scenario 1: er is slechts 1 kandidaat.
Die kandidaat moet een meerderheid halen van alle uitgebrachte stemmen om verkozen te
zijn. Dus 50% plus 1 stem. Als de kandidaat geen meerderheid behaalt, kiest de AV een nieuwe
voorzitter.
Scenario 2: er zijn 2 of meerdere kandidaten
Als geen enkele kandidaat de meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt, is er een tweede
ronde waarbij alle leden opnieuw de kans krijgen om te stemmen. Dan zal Fevlado opnieuw
stembrieven versturen met de namen van de 2 kandidaten met de meeste stemmen. Als in de
tweede ronde opnieuw geen enkele kandidaat de meerderheid haalt, beslist de AV.
Scenario 3: geen kandidaten of geen geldige kandidaturen.
In deze gevallen, wordt nog een tweede oproep gedaan, is er opnieuw geen kandidaat dan
draagt de AV zelf een voorzitter voor.
In de namiddag stellen de clubs en de afdelingen hun afgevaardigden voor de AV voor. Daarna
verkiezen zij maximum 7 open kandidaten in de AV.
Ook wordt de uitslag van de voorzittersverkiezingen bekend gemaakt.
Nadat de kandidaten gekozen zijn wordt er uitleg gegeven over Fevlado-Diversus. Zodra de AV
van Fevlado is samengesteld, krijgen de leden van de AV de kans om zich ook kandidaat te stellen voor de AV van Fevlado-Diversus.
Het is ook belangrijk te weten dat alle bestuursleden van Fevlado in principe ook bestuursleden
worden van Fevlado-Diversus. Dus wie kandidaat is om in het bestuur van Diversus te komen,
moet eerst lid zijn van de AV van Fevlado en verkozen zijn als bestuurslid van Fevlado. Men kan
niet enkel bestuurslid zijn van Diversus.
vrijdag 12 december
De nieuwe Algemene vergadering komt samen om onder meer de Raad van Bestuur te verkiezen. De Raad van Bestuur vergadert voor de eerste keer en bespreekt onder meer de verdeling
van de bestuursfuncties.
Dovennieuws 2014 nr.6
DN 6 2014 versie kleur.indd 5
5
22/10/14 11:17
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in België
VN-Commissie besprak in september de uitvoering van het
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in
België
In 2009 ondertekende de Belgische staat het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap van de Verenigde Naties (VN). Dit internationale verdrag beschrijft in een aantal artikels de
rechten van onder andere dove gebarentaligen. Als een lidstaat van de VN zo’n verdrag ondertekent,
moet zij elke 2 jaar een rapport indienen, dat dan bekeken wordt door een VN-Commissie van experten. Organisaties die werken voor personen met een handicap mogen ook een rapport indienen. Die
rapporten worden alternatieve rapporten of schaduwrapporten genoemd. Fevlado werkte mee aan 2 van die rapporten. Zo kan de
VN-Commissie zich een juister beeld vormen van hoe de Belgische overheid het VN-Verdrag echt toepast. Op 18 en 19 september
moest de Belgische staat enkele vragen van de VN-experten beantwoorden in Genève (Zwitserland). Zo was er bijvoorbeeld veel
aandacht voor de manier waarop België voorziet in aangepaste communicatievormen (voor onder andere dove personen) in alle
domeinen van het leven. Dat betekent dat de experten rekening gehouden hebben met de inhoud van de alternatieve rapporten!
De cel Belangenbehartiging wou hier graag bij aanwezig zijn, maar er was geen duidelijke communicatie over de toegankelijkheid
voor dove gebarentaligen. Fevlado klaagde deze situatie aan bij de VN-Commissie. Ze hoopt dat hier in het vervolg rekening mee
wordt gehouden.
Welke stad is toegankelijk voor dove personen?
In Vlaanderen zijn er verschillende steden die inspanningen doen om
hun diensten en activiteiten zo toegankelijk mogelijk te maken voor
dove personen. Tijdens een workshop op WDD bekeken we welke
aanpassingen steden kunnen doen en welke stad op dit vlak momenteel het beste scoort. Maar er blijkt niet één stad echt uit te blinken!
Soms zijn de stadsdiensten wel toegankelijk, maar gebeurt er op andere
domeinen niets, soms is het omgekeerd. Maar er zijn wel enkele mooie
voorbeelden van toegankelijkheid:
• Op de website van de stad Roeselare vind je informatie in VGT.
• In Antwerpen kan je in het Fotomuseum een groepsrondleiding
krijgen in VGT.
• In Brugge is het AZ Sint-Jan toegankelijk via afstandstolken.
• In Gent zijn er tolken VGT aanwezig tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
• In Hasselt zijn er voorbehouden plaatsen voor dove personen vlakbij het podium, zodat ze goed de tolk VGT bij de Krakelingenstoet
kunnen zien.
• …
Zo zijn er nog veel goede voorbeelden. Het is jammer dat niet alle stadsbesturen zich bewust zijn van de obstakels die dove inwoners ondervinden. Er is dus nog veel sensibilisering nodig. Maar ook dove personen zijn zich zelf niet altijd bewust van wat ze nodig
hebben en waar ze recht op hebben. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk ‘DovenActies’ opgericht worden met als doel
de toegankelijkheid van steden over heel Vlaanderen te verbeteren voor zijn dove inwoners. Zo zijn er al DovenActies in Gent en in
Ieper, en ook in andere steden worden die binnenkort opgericht.
Is jouw stad of gemeente doofvriendelijk? Is er bijvoorbeeld op de website van
jouw stad of gemeente iets terug te vinden in VGT, of zijn er andere acties die
ondernomen worden om het voor jou als dove persoon zo toegankelijk mogelijk te
maken? Laat het ons weten via [email protected] !
NIEUWSBRIEF “Mijn baby is doof”
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwtjes over de waarde van Vlaamse
Gebarentaal en Dovencultuur voor dove kinderen of wil je de vorderingen binnen
het participatieproject opvolgen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van ‘Mijn baby
is doof’ op www.mijnbabyisdoof.be
6
DN 6 2014 versie kleur.indd 6
Dovennieuws 2014 nr.6
22/10/14 11:17
WDD 2014 Verslag
Wereld Doven Dag in Antwerpen kreeg bijna 1000 bezoekers over de vloer.
Lag het aan het mooie weer? Aan de unieke locatie in Antwerpen? Of toch aan het
programma? Wie zal het zeggen?
In ieder geval, het concept “WDD” blijft doven en slechthorenden samenbrengen!
Aan de hand van de vele positieve reacties was WDD zeker geslaagd!
Maar het blijft voor ons een uitdaging om het volgend jaar nog beter te doen.
De talrijke vrijwilligers van Madosa zorgden voor een vlotte bediening en dankzij
hen was de binnentuin sfeervol ingericht.
De studievoormiddag werd ingeleid door voorzitster ad interim, Helga Stevens.
Zij gaf uitleg over de nieuwe structuur en de nakende verkiezingen.
Op bestuursniveau zullen we een nieuwe weg bewandelen en het is nu aan Fevlado
en de Vlaamse Dovengemeenschap om deze kans te grijpen en te vernieuwen!
Daarna heeft Filip Verstraete een lezing gegeven over de meest Doofvriendelijke
stad / gemeente.
De infostanden werden, zoals elk jaar, druk bezocht. Dove zelfstandigen konden hun werk tonen en dat werd echt
positief onthaald.
Tentoonstelling
120 jaar Madosa /
20 jaar WDD
Met de steun van:
Dovennieuws 2014 nr.6
DN 6 2014 versie kleur.indd 9
9
22/10/14 11:17
Tijdens het panel van CI&VGT kwamen af en toe gevoelige thema’s aan bod.
Workshop Visual Box
Ook horende mensen vonden hun weg naar WDD, men schoof
onder andere graag aan voor de initiatie VGT. WDD is in de
eerste plaats ook een evenement om te sensibiliseren naar de
maatschappij toe, het is dan ook leuk om te zien dat het toch
effect heeft!
De workshop tweetalig en bicultureel opgroeien kende zeer veel
bijval, de zaal was bijna te klein. Jonge ouders – doof en horend van dove kinderen, luisterden naar de boeiende uitleg van Marieke
en Liesbeth over het belang van VGT voor jonge dove kinderen.
Ook de Gebarenkringen waren aanwezig.
Na jaren van afwezigheid was er deze keer opnieuw sport aanwezig op WDD. De Vlaamse Doven Sportbond organiseerde een
demo gevechtsporten met enkele dove rolmodellen in verschillende disciplines. Ook de Senioren waagden zich aan sport, een
initiatie Aikido. Ook dat was een succes en krijgt volgend jaar
een vervolg. Het is duidelijk dat sport op WDD voor afwisseling
en diversiteit zorgt!!
Het VGTC zocht naar bestaande gebaren.
Tijdens de workshop Dove Anderstaligen waren er
doven aanwezig uit diverse landen. Al snel bleek dat
de opvang bij hun aankomst in België en de opvolging echt te wensen overlaat. In de loop van 2015
krijgt deze workshop zeker en vast een vervolg.
Workshop en doofblindenparcour van de Helen Keller Club
10
DN 6 2014 versie kleur.indd 10
Dovennieuws 2014 nr.6
22/10/14 11:17