Vragen over geplande stroomonderbrekingen en telecom

Vragen over geplande
stroomonderbrekingen en telecom
Q&A
01/12/2014
2/4
U hoorde vast al in de media dat de kans bestaat dat er deze winter stroomonderbrekingen kunnen
plaatsvinden. Omdat we u zo goed mogelijk willen voorbereiden op deze stroomafschakeling, geeft BASE
Company u alvast een antwoord op de meeste gehoorde telecomvragen.
1. Wat gebeurt er met mijn GSM, mijn vaste telefoon, internet en televisie in
geval van een stroomonderbreking?
Uw vaste telefoon, internet en tv zijn afhankelijk van elektriciteit. U zal dus niet meer kunnen bellen, tv-kijken
of telefoneren via de vaste lijn zodra de elektriciteit uitgeschakeld is.
We raden u aan de toestellen te ontkoppelen van het elektriciteitsnet – in het beste geval nog voor de
stroom uitvalt – om eventuele beschadiging door instabiliteit van het stroomnet te voorkomen.
Het kan gebeuren dat uw vaste telefoonlijn hinder ondervindt, hoewel u thuis gewoon stroom hebt.
Dat betekent dat er bijvoorbeeld een zendmast in uw buurt wel zonder stroom gevallen is. Heb even
geduld en probeer pas terug te bellen als u een kiestoon hoort.
Na het terug aanschakelen van de stroom kunnen manuele interventies vereist zijn door operatoren
waardoor u niet onmiddellijk kan bellen. Ook moet alle eindapparatuur zich terug connecteren wat tijd
zal vergen. Het is raadzaam om een kwartiertje af te wachten vooraleer u uw eindapparatuur terug
aanschakelt.
Uw GSM zal nog gedurende maximaal 1 tot 3 uur blijven functioneren. Bevindt u zich in een afgeschakelde
zone, dan vragen wij u om uw GSM enkel te gebruiken in geval van nood.
Het netwerk van BASE Company is voor een belangrijk deel afhankelijk van elektriciteit. Bij een
elektriciteitspanne en/of georganiseerde stroomonderbreking, schakelen de meeste sites over naar
back-up systemen op basis van batterijen of dieselgeneratoren. De autonomie van de site is
afhankelijk van de technologie (2G, 3G, 4G) en de belangrijkheid van de site. Indien een site zonder
elektriciteit valt en ook de back-up voeding uitgeput is, werkt deze site niet langer en is mobiele
communicatie via deze site niet meer mogelijk. Na het terug aanschakelen van de stroom kunnen voor
bepaalde uitgevallen basisstations manuele interventies vereist zijn zodat u niet onmiddellijk terug
mobiel kan bellen.
INDIEN U ZICH IN EEN AFGESCHAKELDE ZONE BEVINDT, vragen wij u met aandrang om het gebruik van uw gsm
te beperken tot het hoogst noodzakelijke en zo voorrang te geven aan noodoproepen. In bepaalde gevallen
neemt BASE Company mogelijks bijkomende maatregelen om de batterijduur te optimaliseren. Zo kunnen wij
eventueel genoodzaakt zijn om het elektriciteitsverbruik van 3G en 4G datadiensten af te schakelen. Op die
manier kunnen we voorrang geven aan het gewone mobiele bellen en de toegang tot de nooddiensten (zie
hieronder).
2. Kan ik in nood nog steeds de hulpdiensten bellen?
Zo lang uw GSM een signaal ontvangt van een nog actieve antenne (ongeacht de operator), kunt u de
nooddiensten blijven bereiken via het nummer 112. De operatoren werken in dit geval samen en ook antennes
die niet van BASE zijn, zullen de noodoproepen doorschakelen. Zolang uw vaste lijn werkt, dan kan u alle
noodnummers bellen. U kan dit nagaan door te controleren of u een beltoon hoort als u de hoorn opneemt.
OPGELET! Bel wel enkel het nummer 112 (en niet 100 of 101). We vragen met aandrang om de telefonie te
beperken tot het hoogst noodzakelijke op een moment van stroomtekort, binnen de afgeschakelde zone. Dit
om te antennes en reservebatterijen niet nodeloos te belasten. U begrijpt dat noodoproepen voorrang krijgen.
3. Mijn straat staat niet in het schema, dus ik kan gewoon van mijn diensten
blijven gebruik maken?
Indien u mobiel belt, bent u afhankelijk van antennes. Deze staan niet altijd in dezelfde straat als uw huis en
daardoor kan het zijn dat u thuis nog elektriciteit heeft, maar de antenne op reservebatterij moet draaien.
Beperk ook bij een afschakeling in uw buurt het gebruik van uw GSM.
BASE werkt op dit moment aan landkaarten waarop duidelijk te zien is welke antennes in welke afschakelzone
staan. Zo kunt u inschatten of u zelf problemen zult ondervinden. Wij zullen deze kaarten beschikbaar stellen
via onze website base.be
3/4
4. Als de stroom terug is, is alles meteen terug in orde?
De elektriciteitssector zal de heropstart na een grote stroomonderbreking geleidelijk aan uitvoeren. Onze
analyses tonen aan dat een heropstart na een grote stroomonderbreking heel wat tijd zal vragen; reken ten
minste op 1 à 2 uur.
Bij langdurige stroomonderbrekingen kan het zijn dat bepaalde sites van BASE company niet automatisch
heropstarten. Voor sommige sites zal bij het terug beschikbaar worden van elektriciteit een manuele
interventie noodzakelijk zijn om de site terug on-air te plaatsen. Dit betekent dat de sites mogelijks langer
buiten werking zullen zijn dan de voorziene duur van de afschakeling. Indien deze stroomonderbreking zich
voordoet onder extreme weersituaties - bijvoorbeeld vriestemperaturen en/of hevige sneeuw - kan ook de
bereikbaarheid van de sites een vertragende factor zijn.
5. Kan ik nog op mijn operator rekenen voor meer informatie naar aanleiding
van de geplande stroomonderbreking?
Wij zijn van mening dat er over de stroomonderbreking nood is aan een duidelijke en overkoepelende
communicatie vanuit de overheid die alle aspecten van de onderbreking en de impact van de burgers duidelijk
maakt. Wij zullen deze communicatie mee ondersteunen en doorsturen naar onze klanten. Daarnaast zullen wij
ook op onze sites (BASE.be en BASECompany.be) zorgen voor de nodige informatie. U kunt terecht op de
websites www.winterklaar.be en www.offon.be.
We willen u vragen om tijdens een geplande stroomonderbreking in deze zones niet-dringende communicaties
zoveel mogelijk te beperken zodat de reservebatterijen van de antennes zo lang mogelijk kunnen gebruikt
worden voor noodoproepen. In zones buiten de afschakeling is er natuurlijk geen probleem om verder gebruik
te maken van uw mobiele diensten zoals u gewoon bent.
Het hoofdkantoor van BASE Company valt buiten de geïmpacteerde zone. Onze MSC’s (datacentra die zorgen
voor de transfer van je gesprekken en het bewaren van data) zijn voorzien van een dieselgenerator die 48 tot
72 uur kan werken. Deze periode kan verlengd worden door het aanvullen van deze generatoren. In theorie
kan BASE zelf dus niet zonder aandrijving vallen en zal er ook geen impact zijn op data van ons en onze klanten.












6. Raadgevingen vooraf?
Contacteer de contactpunten van de overheid indien u vragen hebt over de stroomonderbreking. Meer
informatie ook op www.winterklaar.be en www.offon.be.
Controleer tijdig of u zich in een uitschakelzone bevindt. Gebruik hiervoor de informatie van de overheid
en raadpleeg de website van BASE.
Zorg dat je GSM opgeladen is en zet eventueel Wi-Fi, bluetooth... af om je batterij extra lang te kunnen
gebruiken (extra tips voor batterijbesparing vindt u hieronder).
Indien u zich in een uitschakelzone bevindt, kan u best uw gsm ’s nachts opladen.
Normaalgezien zult u enige dagen op voorhand bericht krijgen van de overheid. Waarschuw ook je buren
en kwetsbare naasten.
7. Raadgevingen tijdens de stroomonderbreking?
Schakel je elektrische toestellen uit én haal zo veel mogelijk kabels uit het stopcontact, zeker van
stroomgevoelige apparaten (tv, computer, alle laders…).
Schakel bijvoorbeeld één lichtschakelaar in zodat je meteen merkt wanneer de stroom is hersteld.
Volg de media en vermijd te bellen vanuit of naar een zone waarin de elektriciteit afgeschakeld is. Zo kan
het netwerk zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor noodoproepen.
Wees niet meteen ongerust als u iemand niet kunt bereiken deze winter tussen 17u en 22u.
Hoogstwaarschijnlijk bevindt hij of zij zich in een afschakelzone, volg de media en de sites winterklaar.be /
offon.be.
Moet je toch contact opnemen, stuur dan best een sms.
Bel enkel in geval van nood en gebruik het noodnummer 112.
Om de batterij van je mobiel toestel te sparen, gebruik je best volgende tips:
o Schakel bluetooth, Wi-Fi en 2G/3G/4G uit als u toch geen signaal heeft.
4/4
o
o
o
o
o




Zet uw scherminstellingen iets donkerder.
Schakel aanraaktonen uit.
Verkort de tijd om over te gaan op spaarstand (zwart scherm).
Schakel alle apps en andere dataverbruikers zo veel mogelijk uit.
U kunt ook vooraf een app downloaden die het batterijgebruik beperkt (bvb: ‘Easy Battery Saver’).
8. Raadgevingen na de stroomonderbreking?
Alle telecom operatoren zullen alles in het werk zetten om de gevolgen van de stroomonderbreking zo snel
mogelijk te herstellen.
Heb geduld als je netwerk niet direct herneemt, we zijn ermee bezig.
Bel niet direct naar de klantendienst, mochten er na een aantal uren nog steeds problemen zijn kan u
gerust de klantendienst bellen of even kijken op de site BASE.be voor een update.
Zet niet al je toestellen op hetzelfde moment terug aan; laat het stroomcircuit de tijd om te stabiliseren.