folder - Acta

Ervaar de waarde van een
perfect passend systeem
Parkeren
De sectie
in de omgeving van ACTA is ‘s avonds gratis vanaf 19.00 uur.
Als kwaliteit voor u belangrijk is,
zijn de originele Straumann®componenten de aanbevolen keuze.
Onder het ACTA gebouw is een parkeergarage (betaald parkeren).
IMPLANTOLOGIE
Het verschil is duidelijk.
ekeren,
E
n
a
v
l
u
Pa
lbrecht
e
g
n
E
r
e
l
Pep
negutu
s
o
M
a
n
i
& Ad
erd met
e
t
i
c
i
l
e
f
e
G
uderen
jullie afst
Kies-Tand-Techniek
Eddie Heisterkamp
Zeelt 9
1511LL Oostzaan
afrit Zuid/ VU (S108)
Alkmaar/ Zaandam en Schiphol/ Den Haag
Ring A10 Zuid
Amersfoort/ Utrecht
Tel: 075-684 43 68
Centrum
Centrum
Gustav Mahlerlaan
We hechten grote waarde aan een langdurige relatie met onze
klanten en bieden naast een uitgebreid assortiment aan
tandheelkundige producten een uitstekende service, een uitgebreid
bij- en nascholingsprogramma en ondersteuning in de praktijk.
DENTSPLY Implants biedt betrouwbare oplossingen
en partnerschap om de kwaliteit van leven te verhogen,
because it matters.
Amstelveenseweg
32670004- NL -1402 © 2014 DENTSPLY. All rights reserved
Patiënten willen vol vertrouwen kunnen lachen, spreken en eten.
Het tandheelkundige behandelteam levert dagelijks een belangrijke
bijdrage aan een verhoogde levenskwaliteit van de patiënt.
Daarnaast draagt de keuze voor kwalitatief hoogwaardige en
wetenschappelijk gedocumenteerde producten bij aan een
betrouwbaar en duurzaam eindresultaat. DENTSPLY Implants levert
deze hoogwaardige en zorgvuldig onderbouwde producten voor
alle fasen van de tandheelkundige behandeling met implantaten.
These products may not be regulatory cleared/released/licensed in all markets.
Verhoogde levenskwaliteit
11:01:18
De Boelelaan
VU medisch centrum
Amstelveen
Bushalte
postzegel
is niet
nodig
ACTA
Sectie Implantologie / 2005
T.a.v. Els van Velzen
ACTA
Tramhalte
VU medisch centrum
Metrolijnhalte
OZW
Sneltramhalte
Parkeerplaatsen
OZW
Vrije Universiteit
hoofdgebouw
i
Bètagebouw
Buitenveldertselaan
0
Van der Boechorststraat
1
* De klinische data zijn op verzoek beschikbaar.
Neem contact op met Straumann (030) 600 89 00,
[email protected], www.straumann.nl
A.J. Ernststraat
Laan van
Kronenburg
Bereikbaarheid
ACTA is uitstekend bereikbaar met het
openbaar vervoer, de fiets en per auto:
Antwoordnummer 2941
1000 SN AMSTERDAM
(loopafstand ca. 15 minuten)
• NS-station Amsterdam-Zuid
• Metrolijn 50, halte Amstelveenseweg
Scan de QR code met uw
gsm voor meer informatie
facebook.com/DENTSPLYImplantsBenelux
(loopafstand ca. 5 minuten)
• Sneltram 5, halte De Boelelaan/VU
(loopafstand ca. 5 minuten)
www.dentsplyimplants.nl
• Tramlijn 16 en 24, halte VUmc
(loopafstand ca. 1 minuten)
• Buslijn 62, 166, 176, halte VUmc
en 142, 170 en 172, halte De Boelelaan op de
Amstelveenseweg (loopafstand ca. 5 minuten)
• Auto, ACTA ligt aan de A10,
afslag S108 (Amstelveen)
© Vormgeving & Fotografie: facilitaire dienst, ACTA, 2014
Station Amsterdam
Zuid
nodigt u uit
Minisymposium ter gelegenheid van het afstuderen van
3 post-graduate studenten van de sectie Orale Implantologie
Minisymposium vrijdag 19 september 2014
van het ACTA.
13.00 uur
ontvangst met koffie en thee
13.30 uur
Johan Cossé
Introduction
13.45 uur
Paul van Eekeren
Where to place the implant, at bone level or above?
14.15 uur
Pepler Engelbrecht
A literature review on bone augmentation in the
anterior maxilla using block allografts
14.45 uur
pauze met koffie en thee
15.00 uur
Adina Mosnegutu
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Waar moet een implantaat worden geplaatst, op botniveau of
daarboven.
• Hoe stabiel zijn alloplastische ‘blok’ botopbouwen?
• Gaat een overkappingsprothese op implantaten botresorptie tegen?
• Wat zijn de nieuwe inzichten en valkuilen bij de hedendaagse
prothetische tandheelkunde?
Noteer in uw agenda:
Vrijdag 19 september 2014
The Bern – Amsterdam connection
15.30 uur
Urs Braegger
Handling of hardware complications in patients
with implant supported reconstructions
16.15 uur
Daniël Wismeijer
The last word + certification ceremony
17.15 uur
borrel
Het is ons een groot genoegen dat Professor Urs Braegger een presentatie zal geven over
inzichten en valkuilen in de hedendaagse prothetische tandheelkunde, toegespitst op
implantologische werkstukken.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke achtergronden zal hij bij verschil-
Implant Supported Overdenture Can Minimize
Lower Jaw Bone Resorption in Edentulous Patients.
Results of a 10 Year Radiological Evaluation
lende implantologisch-prothetische werkstukken een handvat bieden om in de algemene prak-
Paul van Eekeren heeft zijn tandarts-bul behaald aan de Rijksuniversiteit te
Groningen in 2006. Na zijn afstuderen heeft hij in diverse praktijken gewerkt om
uiteindelijk vanaf 2008 als algemeen practicus te functioneren in een tandartspraktijk te Groningen. Tevens heeft hij zich verdiept in de geriatrische tandheelkunde en heeft hij enkele jaren tandheelkundige zorg verleend aan de bewoners
van een verpleegtehuis te Groningen. Gezien zijn interesse in de orale implantologie is hij in 2011 gestart met de 3-jarige postdoctorale Msc-opleiding tot
implantoloog aan het ACTA. In 2012 heeft hij een klinisch onderzoek naar
bone- en tissuelevel implantaten opgezet. Hij hoopt in de komende jaren te
kunnen promoveren en te gaan werken als tandarts-implantoloog.
Pepler Engelbrecht, geboren en getogen in Zuid-Afrika. In 2001 heeft hij zijn
tandarts-bul behaald aan de Universiteit van Pretoria. Na in een aantal tandartspraktijken te hebben gewerkt in Zuid-Afrika, heeft hij eind 2005 de stap genomen
en is hij naar Nederland verhuisd. Hier heeft hij in diverse praktijken gewerkt als
tandarts. In 2011 begon hij zijn 3-jarige postdoctorale Msc-opleiding aan het ACTA,
waar hij een literatuuronderzoek heeft gedaan naar de huidige stand van zaken
rond allografts. Hij is gevestigd in Amsterdam, en hoopt de komende jaren zich
fulltime bezig te houden in een verwijspraktijk voor orale implantologie.
Inschrijfkaart
tijk voorspelbaar en duurzaam te restaureren. Verder zal hij toelichten hoe met problemen die
(a.u.b. vóór 11 sept. insturen)
op langere termijn bij deze superstructuren kunnen ontstaan om te gaan.
Naam: ……………………………………………………………………… M/V
Collega Braegger is een begenadigd spreker die u niet mag missen!
Vanaf 2009 zijn er inmiddels 11 implantologen opgeleid na een intensief opleidingsprogramma van het ACTA, waar alle facetten van de orale implantologie worden belicht. De opleiding
is 2006 van start gegaan, het is een driejarige opleiding van 4 dagen per week. De vakgroep
telt inmiddels een staf van 14 personen en er zijn 9 mensen in opleiding. In de ochtend van
19 september hebben 3 mensen examen afgelegd en zij zullen tijdens het minisymposium een
presentatie geven van het onderzoek dat zij in het kader van hun opleiding hebben gedaan.
De kosten van dit symposium bedragen € 45,00. Door het antwoordformulier in te
vullen en op te sturen en het bedrag over te maken op rekeningnummer:
487806972 van ACTA, onder vermelding van 1672110 symp kunt u zich
aanmelden.
Urs Braegger uit Bern is hoofd van de divisie prothetische tandheelkunde,
School of Dental Medicine, Universiteit van Bern, Zwitserland. Na zijn opleiding
tandheelkunde in Zwitserland heeft hij zich bekwaamd in de parodontologie,
reconstructieve prothetische tandheelkunde en Implantologie. Tussen 1985 en
2010 heeft hij het studentenonderwijs in Bern vorm gegeven. Hij is auteur van
talloze wetenschappelijke artikelen over beeldvorming in de tandheelkunde en
periimplantaire en parodontale weefselfactoren. Verder heeft hij veel gepubliceerd over lange termijn risico’s van kroon- en brugwerk. In Zwitserland heeft
hij verschillende bestuursfuncties bekleed bij vooraanstaande wetenschappelijke verenigingen.
Adina Mosnegutu is in 2003 in Iasi, Roemenië, afgestudeerd als tandarts.
Direct daarna is zij gestart in de algemene praktijk . In 2008 werd begonnen
met promotieonderzoek en in 2011 is zij in Roemenië gepromoveerd. In 2010
is mw. Mosnegutu naar Nederland verhuisd waar zij in de algemene praktijk
in Brabant heeft gewerkt. In 2011 is Adina gestart met de postdoctorale
Msc-opleiding implantologie aan het ACTA.
Adres: ……………………………………………………………………………..
Postcode: ……………………..
Plaats: …………………………………..
meldt zich aan voor het minisymposium op vrijdag 19 september 2014 en heeft
€ 45,00 overgemaakt op bankrekeningnummer 487806972 van ACTA,
onder vermelding van 1672110 symp.
Handtekening: …………………………………………………………………….
Daniël Wismeijer is opleider en hoofd van de sectie Orale Implantologie van
het ACTA.
Een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland. Naast de vele publicaties
in de wetenschappelijke literatuur is Daniël Wismeijer mede auteur van de
verschillende ITI treatment guides. Daniël Wismeijer is naast wetenschapper een
begenadigd clinicus. Onder zijn leiding heeft de opleiding tot implantoloog aan
het ACTA vorm gekregen.