jaargang 35, nr 5 - Heemkundekring Onsenoort

Plekbord
Informatieblad van de Heemkundekring Onsenoort
Beste lezers,
Hierbij het Plekbord van Mei, met weer veel informatie over ons heem en de nodige tips
en excursies. Veel leesplezier
De redactie
Colofon
Middeleeuwse Speurtocht met Het Kompas
Jaargang: 3
mei 2014
Uitgave:
Heemkundekring Onsenoort
www.hkkonsenoort.nl
Secretariaat:
Grotestraat 103
5151 JD Drunen
tel: 0416-320995.
[email protected]
Bank:
NL19RABO0136504418
t.n.v Heemkundekring
Onsenoort Nieuwkuijk
Redactie:
Kees van den Oord
Tel: 073-5130407
Toon Groot
Tel: 0416-375835
Inleveradres kopij:
Redactie Plekbord
Heusdenseweg 1
5154EJ Elshout
Kopij via e-mail:
[email protected]
Kopij volgende Plekbord
inleveren vóór: 15 .juni
In dit nummer o.a.:
Film Theo de Munnik
Onderscheiding voor
Leo Hopstaken
Oorlogsmuseum 1940-1945
Excursie naar Mechelen
Wie,wat, waar
We vallen van de ene primeur in de andere, want voor het eerst heeft een school
meegedaan aan onze “Heemkunde Speurtocht” en nog wel als onderdeel van een school
programma. Basisschool “Het Kompas” uit Nieuwkuijk had voor dit jaar het thema
„middeleeuwen‟ op hun programma staan. Laat de middeleeuwen nou toevallig net één
van onze specialiteiten zijn. Sjef Zondag, leerkracht van het Athena onderwijs, liet ons
weten graag aan onze “Heemkunde Speurtocht” mee te willen doen met maar liefst 70
hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen werden verdeeld in drie groepen over één dag
en wel op 24 april.
ste
de
Het programma zag er als volgt uit; de 1 groep kwam van 08:30 tot 10:15, de 2 groep
de
van 10:15 tot 12:00 en de 3 groep van 13:15 tot 15:00 uur.
Om 08:00 uur kwamen alle vrijwilligers bij elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten en
een half uur later verscheen de eerste groep onder begeleiding van Sjef Zondag op
Marienkroon. Nadat de groepsfoto was gemaakt, begon de rondleiding over de toren. In de
“La Court zaal” kregen ze een diavoorstelling voorgeschoteld met uitleg over het ontstaan
van Onsenoort, gevolgd door een filmvoorstelling van “De Modderkruipers”. Na de film was
het tijd voor de speurtocht zelf, maar voordat ze met de opdrachten begonnen, werd er
eerst nog even een kijkje genomen in de middeleeuwse kelder “De Rovere”.
Daarna gingen twee groepjes naar de Heemkamer en twee groepjes naar de Plekhoek die
na een half uur ook weer met elkaar zouden wisselen. Omdat het dit keer een
“Middeleeuwse Speurtocht” was, moesten de onderwerpen en opdrachten middeleeuws
van aard zijn. Hierdoor werd de speurtocht een beetje aangepast, het statisch en
systematisch zoeken bleef maar het dynamisch zoeken kwam helaas te vervallen.
Het hoogtepunt van de dag bleek toch het modderen en plekken in de Plekhoek, ondanks
dat het er, volgens sommige leerlingen, naar oude mensen spullen rook.
Natuurlijk ging niemand met lege handen naar huis, alle leerlingen kregen een zakje met
daarin een HKK potlood, een uitnodiging voor 5 oktober en een pijpenkop. Ook de
leerkrachten werden niet overgeslagen en kregen iets leuks wat meer afgestemd was op
hun leeftijd. En per groep kregen ze de bekende kaart uit 1747 mee voor in hun klaslokaal.
Niet alleen de leerlingen maar ook wij, gingen voldaan naar huis want er is niets leuker dan
kinderen dolgelukkig te zien wanneer je ze iets hebt bijgebracht over hun eigen omgeving.
Deze topdag had niet kunnen plaatsvinden zonder een goede samenwerking, en daarom
wil ik de Educatie Commissie, de Archeologische Werkgroep, Focolare en Honsoirde
hartelijk bedanken voor jullie bijdrage aan deze super geslaagde dag!
Martijn van de Wiel
‘Leerrijk Verleden’, een boeiende film van Theo de Munnik
in het schoenmuseum te Waalwijk
Deze film van Theo de Munnik, voor onze heemkundekring geen onbekende, uit 2002
zoemt in op de Waalwijkse leder- en schoenen industrie in de 19de en 20ste eeuw. Sociale
en historistische aspecten van het leven van looiers, schoenmakers en fabrieksdirecteuren
komen ruimschoots aan bod in dit unieke tijdsdocument. Zo is er onder meer aandacht
voor de voormalige arbeidershuisjes in de Hooisteeg, de bouw van het raadhuis het
interieur van schoenfabrieken en de invloed van WO II op de schoen- en lederindustrie.
De film wordt tot het eind van de zomer doorlopend vertoond en vormt een mooie
combinatie met de demonstraties in de looierij en in de schoenfabriek. Openingstijden en
meer info: www.schoenenmuseum.nl
Column
Het monument Mommersteeg
Heemkunde gaat over je woon- en
leefomgeving. Voor de meeste leden
van de HKK Onsenoort zal het leven
zich op meerdere locaties hebben
afgespeeld. Zo stond (en staat trouwens nog) mijn
geboortehuis aan de Wolput in Vlijmen en mijn
jeugdherinneringen betreffen dan ook dit stukje Vlijmen.
Mommersteeg Graszaden was zo goed als onze buurman.
Inmiddels zijn de steigers weer van het monumentale
kantoorgebouw verwijderd en nadert de herbestemming als
Herbergier en Thomashuis zijn voltooiing. Op de plaats
van de vroegere fabriekshallen zijn de eerste
bouwactiviteiten van het Geerpark goed zichtbaar. Een
mooi moment dus om mijn column aan dit monument te
wijden.
Mijn eerste herinneringen aan Mommersteeg dateren uit
eind jaren vijftig. Tussen de diverse gebouwen lag een
mooi grasveld (ja, wat anders?) en daarop werd regelmatig
gevoetbald door medewerkers van Mommersteeg,
aangevuld met buurtgenoten. Mijn herinnering daaraan?
Dat ik meestal niet mee mocht doen, omdat ik nog te jong
was.
Toen ik iets groter was gegroeid en me probeerde te
bekwamen in het edele volleybalspel, was Ever Ready een
roemvolle vereniging. Zo roemvol, dat ze enige jaren achter
elkaar een internationaal bezet toernooi hebben weten te
organiseren. Waar? In de grote hallen van Mommersteeg.
Prachtige ambiance met deelname van o.a. Saint Maur uit
Parijs. Waarom onthoudt iemand zo‟n detail nou zijn hele
leven lang? Voor spectaculaire verdedigingsacties was de
betonvloer helaas niet zo geschikt.
En toen kwam de brand. Van 31 juli op 1 augustus 1963
begon het ‟s avonds te branden en dat is de hele nacht en
nog dagen daarna doorgegaan. Net in mijn eerste slaap
werden we wakker gemaakt. „Mommersteeg staat in
brand!‟ Nou en? Laat me maar slapen. Maar dat is er toch
niet meer van gekomen. Nou hadden we net een oude
schuur gesloopt en het hout lag mooi opgestapeld op de
dam. Een mooiere tribune voor het aanschouwen van zo‟n
verwoestende brand kun je niet wensen. Mijn opa was
minder blij. Hij verjaarde op 1 augustus en zijn hele
moestuin was die nacht volkomen aan gort getrapt.
Mommersteeg was ook als werkgever natuurlijk belangrijk
voor de Wolput en voor Vlijmen. En ook al werkte je er niet,
Mommersteeg en Van Engelen samen gaven toch ook een
gevoel van trots aan menig Vlijmenaar. Wij beheersten
toch maar mooi de
markt van de
grasveredeling.
Het gebouw van
Mommersteeg is een
monument, vooral
door de vorm van de
daken. Voor mij is
Mommersteeg hoe
dan ook een monument, een monument uit mijn jeugd en een monument van
mijn herinneringen. Ik ben ervan overtuigd, dat wij zo
allemaal wel onze eigen monumenten koesteren. Gewoon
zelfbenoemd en alleen maar gebaseerd op onze puur
persoonlijke criteria. Voor mij is dat misschien wel de
meest eigen invulling van „heemkunde‟.
Adrie
Onderscheiding voor Leo Hopstaken
Het is inmiddels al vijf
maanden geleden, dat
de alom aanwezigheid
van Leo Hopstaken op
het terrein van de
Abdij Mariënkroon tot
een einde kwam.
Maar het gezegde „uit
het oog, uit het hart‟
gaat voor Leo en onze
HKK Onsenoort
gelukkig niet op. Leo
was immers niet
alleen altijd aanwezig,
hij was ook altijd
bereid om ons de
helpende hand toe te
steken en daarvan
hebben we vaak en graag gebruik gemaakt.
Het bestuur van de HKK Onsenoort heeft daarom
gemeend, Leo te moeten bedanken voor zijn jarenlange
inzet met het Zilveren Draaginsigne van Brabants Heem.
Omdat Leo geen „man van de voorgrond‟ is, heeft onze
voorzitter Leo onlangs thuis in Den Bosch opgezocht en
hem de bijbehorende oorkonde en het draaginsigne
overhandigd. Leo was hiervan zichtbaar onder de indruk en
waardeert dit mooie gebaar van de HKK Onsenoort ten
zeerste. Wij hopen Leo nog regelmatig bij onze activiteiten
te mogen zien.
Vrijwilligers gezocht
Zowel de “Heemkunde, Ontdek het Samen” dagen als de
“Heemkunde Speurtochten” blijken stuk voor stuk een
succes, maar zoiets gaat niet vanzelf, daar zijn vrijwilligers
voor nodig. Omdat het steeds dezelfde mensen zijn die
aan dergelijke activiteiten meedoen, zouden wij graag
leden zien die zich beschikbaar willen stellen om op dit
soort educatiedagen mee te helpen. Je hoeft niet bang te
zijn dat je te weinig kennis in huis hebt of dat je niet weet
wat je moet doen, want dat zal allemaal uitgelegd worden.
Het doel is uiteraard om onze Heemkundekring wat
toegankelijker te maken voor de jeugd, want de jeugd is
onze toekomst. Mocht je interesse hebben, dan kun je
contact opnemen met de Educatie Commissie via:
[email protected]
Open dag voor onze vereniging
op zaterdag 21 juni
TOENK-expositie op Abdij Marienkroon
Oorlogsmuseum ‘Jaren 1940-1945’
In Loon op Zand hebben Frans en Alexander van Venrooij
in een voormalige schoenfabriek het oorlogsmuseum “De
Jaren 1940-1945” en “De Jaren Ned. Indië” zichtbaar
gemaakt. Naast de gebruikelijke zaken die je in een
oorlogsmuseum vindt, zoals uniformen, uitrustingstukken,
radioapparatuur en foto‟s, wordt er ook veel aandacht
besteed aan de kleine dingen die een grote invloed hadden
op het dagelijkse leven van zowel de burgers als de
soldaten aan het front. Dat zijn o.a. benodigde papieren,
vergunningen, bonnen maar ook veel
rantsoenen/voedselvoorzieningen.
Het museum is zeer de moeite waard om te bezoeken en
vandaar dat wij een „open dag‟ geregeld hebben op
zaterdag 21 juni speciaal voor onze leden met introducés.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat.
Zie ook: www.heemkundekringloonoptsandt.nl
Het adres: Doctor van Kesselstraat 47, Loon op Zand.
Secretariaat: [email protected] of 0416-320995
Van 17 mei t/m 15 juni 2014 exposeert bij Honsoirde in
de expositieruimte van abdij Mariënkroon schilderscollectief
TOENK. Een groep van 15 schilders. De schilderijen zijn
soms organisch van opzet, soms tekenachtig of explosief.
TOENK staat voor de groep synoniem voor touch,
spanning en ultieme eindfase. In genoemde periode iedere
zaterdag en zondag gratis te bezichtigen van 13.00 tot
17.00 uur.
De spoorweg Lage Zwaluwe –
’s-Hertogenbosch 1886-2014
De Langstraatspoorweg of „Halvezolenlijn‟ mag zich de
afgelopen jaren verheugen in een groeiende belangstelling,
niet in de laatste plaats dankzij de initiatieven om de
overgebleven bruggen in het tracé te behouden. Wat nu
gedeeltelijk fietspad is, vormde ooit een enkelsporige
verbinding tussen Lage Zwaluwe en ‟s-Hertogenbosch die
voor reizigersverkeer in exploitatie was tot 1 augustus
1950. In dit
fotoboek van
Paul Henken
wordt de lezer
meegenomen
op een reis
door de tijd,
waarin naast
treinen ook
stationsgebouw
en en
emplacementen
in kleur en
zwart/wit te zien
zijn.
De inleidende tekst geeft een beknopt overzicht van alle
gebouwen en spooraansluitingen die er ooit zijn geweest,
compleet met de exacte kilometrische ligging en het jaar
van afbraak. Ook wordt aandacht besteed aan de
stoomlocomotieven die ooit door de Langstraat hebben
gereden.
Een kijkje in dit fraaie museum in Loon op Zand
Veel van de foto‟s en tekeningen zijn nog niet eerder
gepubliceerd en geven een levendig beeld van de
Halvezolenlijn in het verleden en in het heden. Het 160
pagina‟s tellende boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en
kost €28,-.
Wie, Wat, Waar
Dagexcursie naar Mechelen
Beste Redactie,
Onlangs kreeg ik van een kleinzoon van Peerke Brok, bij oud
Drunenaren ook wel bekend als Peerke den Bul, bovenstaande foto.
Peerke woonde in een boerderij in de Eindstraat in Drunen en was
jachtopziener. Wie er op de foto staan, is bij de kleinzoon niet bekend,
evenmin bij mij. Daarom mijn verzoek. Is er iemand die weet wie deze
personen zijn op deze prachtige foto?.
Zo ja stuur dan uw reactie naar het Plekbord , zie voor adres op de
voorzijde bij het colofon.
Bij voorbaat dank,
An Pullen, Drunen
Inschrijfformulier excursie Mechelen
Naam……………………………………………
woonplaats…………………………………….
met …….. personen
Voor de lunch heeft u de keuze uit 2 gerechten:
A…gegrilde zalm met béarnaise saus
en frietjes …………x
B… Koninginnenhapje met frietjes…………x
Hierbij inbegrepen is 1 consumptie (glas rode of
witte wijn, frisdrank, pils of water )
Graag aankruisen wat u wilt A of B?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de
dagexcursie naar Mechelen op zaterdag 14 juni.
De kosten voor deze mooie en interessante
excursie bedragen €45,- p.p., alles inclusief.
Verdere informatie staat in het Plekbord van april.
U kunt zich opgeven door het invullen van
inschrijfformulier op de linkerzijde en dit op te
sturen naar:
B. Beaard, Grotestraat 103, 5151JD in Drunen,
tel. 04163-320995 of naar Ans Zeeuwen,
Schutterstraat 21, 5241TS in Rosmalen, tel. 0735211235.
Aanmelden kan ook via de website:
www.hkkonsenoort.nl onder „agenda‟.
U kunt het bedrag overmaken op
rekeningnummer NL19RABO0136504418 t.n.v.
Heemkundekring Onsenoort te Nieuwkuijk. De
betaling dient uiterlijk 7 juni te zijn gedaan .