Wat te doen bij schade

Wat te doen bij schade
Schade aan de buitenkant van het gebouw
1a
1b
1c
2
3
4
5
7
8
Altijd schade binnen 14 dagen melden via het digitaal loket met formulier ‘Melding schade Vastgoedbedrijf’
of via de site van het Vastgoedbedrijf www.almere.nl/Vastgoedbedrijf.
Bij glasschade het glasbedrijf direct zelf inschakelen.
• Gebouwen in Almere stad: melden bij glasbedrijf GSF (0320) 257 157.
• Gebouwen in overige stadsdelen: melden bij glasbedrijf Glastotaal Beheer (0800) 452 72 34.
* Gebouwen met een glasverzekering dienen de schade te melden bij de Glaslijn (deze gegevens zijn bij
de betreffende gebouwen bekend).
In geval van spoedreparaties buiten kantooruren schade melden bij de piketdienst van de gemeente of zelf
een herstelbedrijf inschakelen.
Doe van iedere vandalismeschade via internet aangifte bij de politie: https://aangifte.politie.nl/
In geval van inbraak dient er altijd aangifte te worden gedaan bij de politie.
Het proces-verbaal van de politie en nota’s van de gestolen goederen kunt u bij voorkeur mailen naar
[email protected] of per post:
Gemeente Almere
T.a.v. het Vastgoedbedrijf
Postbus 200
1300 AE Almere
De gemeente streeft ernaar de schade zo spoedig mogelijk te herstellen. Indien een schade niet naar
tevredenheid is hersteld dan kunt u contact opnemen met t Meldpunt van het Vastgoedbedrijf
telefoonnummer 547 18 12 of per mail [email protected]
Bij schade die ontstaat tijdens lesuren zal de school zelf de schade op de dader verhalen.
Voor alle vragen die over het gebouw gaan u contact opnemen met t Meldpunt van het Vastgoedbedrijf,
(036) 547 18 12 of per mail [email protected]
Schade/ storing aan de binnenkant van het gebouw
Melden via het formulier het digitaal loket met formulier ‘Melding Serviceonderhoud Vastgoed of via de site van het
Vastgoedbedrijf www.almere.nl/Vastgoedbedrijf.
Schade aan het schoolplein
Schade aan de berging of fietsenstalling, tenzij deze zelf zijn geplaatst, melden via het digitaal loket of via de site
van het Vastgoedbedrijf www.almere.nl/Vastgoedbedrijf.
Overige schoolpleinschades melden via het digitaal loket met formulier ‘Melding Openbare Ruimte’.
Digitaal loket
www.almere.nl/digitaalloket
Belangrijke telefoonnummers
Bij calamiteiten tussen 8.00 uur en 17.00 uur (036) 547 18 12 (t Meldpunt)
Bij calamiteiten tussen 17:00 uur en 8:00 uur (020) 311 95 00 (meldkamer)
Politie (0900) 8844 (i.g.v. spoed 112)
PROCES SCHADEMELDING T MELDPUNT, VASTGOEDBEDRIJF GEMEENTE ALMERE
DECEMBER 2014