Woord van de voorzitter

Wo o rd va n d e vo o rz i t t e r
Goede Bondsvrienden
Vandaag op Lichtmis eten we
niet alleen pannenkoeken,
maar we sluiten ook de donkerste periode van het jaar af
met het laatste Lichtfeest! We
begonnen die donkere dagen
met St.-Maarten, vandaar ook
ons St.-Maartensvuur op de
Markt. Ik lees op mijn trouwe
Druivelaar dat de dagen in
februari 1u.35 lengen. Na die
strenge winter van verleden
jaar, lijkt het of we dit jaar geen
winter krijgen, de lente hangt al
in de lucht ! Of is dit te vroeg
victorie gekraaid ?!
In elk geval zijn we er weer
met een nieuwe Echo, ons
lentenummer! Ik dank oprecht
al onze leden die hun lidmaatschap trouw hernieuwd hebben! Ondertussen ontvingen
allen hun lidkaart-spaarkaart
vanuit Brussel en via onze
wijkcoördinatoren ook hun bonnenboekje dat geld waard is!
Mijn oprechte dank gaat ook
naar alle adverteerders die elk
jaar opnieuw of voor het eerst
in ons ledenblad adverteren. Ik
ben ervan overtuigd dat onze
bondsgezinnen een interessant
kooppubliek vormen en onbekend is onbemind! Adverteren
in Echo loont ongetwijfeld!
We knopen opnieuw aan met
onze traditionele vertelavond,
de 10de in de reeks. In het jaar
dat we de grote oorlog 14-18
herdenken, past ongetwijfeld
het verhaal over onze voorouders die op de vlucht sloegen
voor die gevreesde Duitse Ulanen, te paard met hun blinkende
helmen met hoge pluimen erop
… Marcel Denduyver die op
onze eerste vertelavond het
verhaal kwam doen over hekserij, is zeker de geknipte man om
ook op onze 10de vertelavond
een adembenemend verhaal
te brengen.
Ik mag nog twee jubilea aankondigen: 30ste Tweedehandsbeurs en 30 jaar Paaseirenraap! Klassiekers die altijd
veel volk op de been brengen:
enerzijds onze jonge gezinnen,
maar ook grootouders op zoek
naar degelijke, niet al te dure,
kledingstukken, speelgoed en
babyuitzet en anderzijds ons
jonge volkje dat paaseieren
komt zoeken in het bos terwijl
hun (groot)ouders genieten van
een lekker aperitief ! Mijn oprechte dank aan de respectieve
coördinatoren: Cindy Matten
en Lysianne Sabbe !
Straks verkiezen we weer
onze kinderprins- en prinses
carnaval en nodigen we alle
kinderen samen met hun
(groot)ouders
uit naar een
spetterend,
verkleed carnavalfeest.
Ondertussen zullen onze
grootouders hun 26ste fietsseizoen starten en genieten
van een gezonde, wekelijkse
fietswandeling en van elkaars
gezelschap langs Vlaamse
wegen ….
Misschien nog dit: ons bestuurslid Chris Dewaele zorgt
ervoor dat we een prachtige
website hebben die heel up-todate is! We zijn hem hiervoor
heel dankbaar. We vragen
onze leden dan ook regelmatig
onze website te raadplegen:
www.gezinsbondichtegem.
be Je leest er alles uit eerste
hand, sneller dan in Echo en
als er wat verandert of niet kan
doorgaan of heet van de naald
is, … dan lees je het op onze
website !
Tenslotte wens ik iedereen die
ik nog niet mocht ontmoeten
een heel gelukkig, gezond en
voorspoedig 2014 !
Willy Hosten
2 februari 2014
Je leest verder in deze Echo:
1.Voorwoord
2. Wel en Wee - Crefi
3. Vertelavond - Cinebond 'Amour'
4. Koken voor kinderen Kinderkarnaval
5. Verbruikersclub - Voordracht
6.Fietsclub
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tweedehandsbeurs - Zwemmen
Bloemschikken - Agenda
Paaseierenraap
Bestuursteam 2014
Fitness
Inschrijfstrookje
KOD - Belkaarten
www.gezinsbondichtegem.be
1
BONDS WEL EN WEE
Wij wensen volgende bondsgezinnen van harte proficiat
bij de geboorte van hun zoon of dochter!
Gionni bij Ingrid Goeminne, Engelstraat
Loris bij Dirk en Vannessa Deschoenmaker-Cuylle, Mexicostraat
Jules bij het gezin Deschacht, Moerdijkstraat
Oona bij Dieter en Anouschka Brackx-Ingels, Priorijstraat
Seppe bij Pieter en Eveline Casteleyn-Vercruysse, Priorijstraat
Ilyas bij Eyup en Eline Özgur-Pollet, Rondomstraat
Ellie bij Dominik en Lies Vancauwenberghe-Dejonghe, Zuidstraat
Nona bij het gezin De Beir-Raes, Diksmuidebaan
Quinten bij het gezin Samyn-Verplancke, H. Verrieststraat
Avery bij Kurt en Hannelore Plaetevoet-Deman, Engelstraat
W e l k o m !!!
Goed nieuws! Eind februari – begin maart starten we met het
nieuwe geboortegeschenk: een lichtgevend draakje dat van
kleur verandert. Maar eerst worden de laatste drinkbekers nog
verdeeld.
Wij deelden in de rouw van ons bondsgezin
Rita en Wilfried Desopper-Vermet uit de Arthur Coussensstraat
Kinderen en kleinkinderen bij het afscheid van hun pa en opa
Lucien Vermet uit de Swolstraat op 30 november 2013.
Lucien werd 87.
Dat hij in vrede mag rusten.
* Wij vermelden alleen een overlijden bij leden als we een overlijdensbericht ontvangen.
Coördinator: Dirk Vanroose, Dr.Bruwierlaan 106 0495/31.54.28
De CREFI-KINDERFILMCLUB vertoont dit filmseizoen nog 1 prachtige Nederlands
gesproken kinderfilm - op 12 maart - bestemd voor alle kinderen van het 1ste tot en
met het 6de leerjaar. Deze laatste film is ook voor kleuters uit de derde kleuterklas!
2
www.gezinsbondichtegem.be
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
We zetten de traditie verder en nodigen iedereen uit tot onze 10de vertelavond!
Vluchtelingen tijdens den
Grooten Oorlog 14-18
op vrijdag 28 februari om 19.30u. in Dorpshuis De Ster
met Marcel Denduyver, voorzitter Heemkring Gestella
Toegang: 4 euro, Bondsleden 3 euro
Vier augustus 1914. De Duitsers vallen ons land binnen. Reeds in de eerste dagen vallen er
burgerslachtoffers want de tegenstand is heviger dan verwacht. Door de vele burgers die gedood
worden in de dorpen rond Luik ontstaat er massaal paniek en meer dan 1 miljoen Belgen slaan
op de vlucht en komen te voet of met een vervoermiddel richting West-Vlaanderen en Frankrijk,
anderen trekken naar Nederland of vanuit Oostende naar Engeland. Zij vluchten voor de “Groote
Oorlog”. Dit wordt aan de hand van vele getuigenissen en foto’s duidelijk gemaakt.
In het tweede gedeelte schetst de spreker de vlucht van zijn grootvader en familie vanuit Ichtegem
naar Frankrijk.
Marcel Denduyver was in een voorgaande leven schooldirecteur in Oostende.
In 1976 stichtte hij de heemkring Gestella waarvan hij nog altijd voorzitter is.
In 1991 werd ook nog het documentatiecentrum opgericht.
Hij is ook nog voorzitter van het Davidsfonds en toeristische gids voor Gistel en Oudenburg.
CINEMA BOND
presenteert
Voor wie? 55+ maar iedereen is
natuurlijk welkom. Kortom: voor elk die houdt
van een sterke film
Wanneer? : donderdag 20 feb. 2014 van 14u.-16.30u.
Waar? : GC De ster Engelstraat Ichtegem
Extra : aansluitend een korte bespreking en mogelijkheid
tot vraagstelling.
Wat kost het?: 3 euro voor bondsleden, 5 euro voor nietbondsleden is, koffie en gebak is inbegrepen.
Inschrijven kan via onze website tot ma. 10 februari en bij
Hilde Osteux, Engelstraat 129 of via overschrijving op reknr:
BE51 0680 7144 4062
“Amour is het ultieme liefdesverhaal van twee tachtigers, twee gepensioneerde muziek-professoren, op
het moment dat de vrouw het slachtoffer wordt van de
eerste tekenen van aftakeling. AMOUR is een klassiek
vertelde illustratie van de ravage die het ouder worden in lichaam en geest van elke
mens veroorzaakt. Haneke staat daarbij stil bij het kleinste detail en observeert minutieus en zeer sereen hoe het koppel zich in moeilijke omstandigheden poogt overeind
te houden in dat proces van ouder worden. Het is een film over respect, liefde en leven en Haneke wordt daarin voortreffelijk geholpen door zijn acteurs, twee grote namen van de Franse cinema: Jean-Louis Trintignant en Emmanuelle Riva.” (Filmmagie)
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
www.gezinsbondichtegem.be
3
K
oken voor
inderen
Info: Nancy Versyck, Fonteinstraat 6
tel. 051/58 12 96 en www.gezinsbondichtegem.be
We verwachten alle koks in spe vanaf het eerste tot het
zesde leerjaar op dinsdag 8 april 2014 in de paasvakantie van 14u. tot 16.30u in de
leskeuken van gc De Ster, Engelstraat 54.
Nele Bolle, lerares koken, begeleidt opnieuw het jonge kooktalent. Op het menu staan:
Wentelteefjes - Chocoladesnoepjes - Strikjes in roze saus Alcoholvrije mojito en zalmbladerdeegjes - Nutellacake
De kinderen brengen zelf een handdoek, snijplank, schilmes, schort en een plastic doos voor de
overschotjes mee. Deelnemen kost voor Bondsleden slechts 6 euro, niet-leden betalen 8 euro,
een drankje is inbegrepen.
Inschrijven kan ten laatste op woensdag 2 april, maar liefst vroeger, bij Wilfried Dewanckele,
Vossebeekstraat 55. Wacht niet te lang want er kunnen maar 20 kinderen deelnemen! Je kan
ook telefonisch of via onze website inschrijven en storten op rekening BE51 0680 7144 4062 van
Gezinsbond Ichtegem met vermelding van Koken voor kinderen, naam, leerjaar en lidnummer.
Op
‘vette
dinsdag’
4 maart 2014
aan de vooravond van de vasten…
verwachten we opnieuw alle bondskinderen en hun vriendjes op ons
9de Verklede
Kindercarnavalbal
met KOE-KOEK !
Leuke kinderanimatie met een
stevige brok meespeeltheater!
van 14u. tot 16u. in Dorpshuis De Ster
Alle kinderen die mooi verkleed in hun favoriete held of sprookjesfiguur naar het kindercarnaval komen, krijgen en leuke attentie.
Uit de mooist verklede meisjes en jongens kiest de jury de kinderprins en –prinses carnaval 2014! Zij krijgen een leuk geschenk!
Deelnemen, drankje inbegrepen,
kost voor Bondskinderen en
Crefi’s met lidkaart
slechts 4 euro, niet-leden betalen 5 euro.
Begeleidende (groot)ouders genieten GRATIS toegang!
Info: Chris Dewaele, Panoramastraat 29c 0474/343995 en www.gezinsbondichtegem.be
4
www.gezinsbondichtegem.be
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
Telkens om 20u. in De Ster
Kostprijs:
leden Gezinsbond:
niet-leden:
1,50 euro
3 euro
Coördinator:
Hilde Vandekerkhof, Dr. Bruwierlaan 70 ( 051/58.81.40)
Dinsdag 25 maart
LED-verlichting
Een nieuwe manier van verlichten. De gloeilamp is niet meer, de (eco-) halogeen is dan toch niet
zo energiezuinig en de spaarlamp heeft zo zijn gebreken. Biedt de LED-lamp soelaas? Wat is
dat eigenlijk zo'n "light emitting diode"? Leer alles over deze nieuwe manier van verlichten en
bekijk ook het meest recente demomateriaal voor huishoudens zodat je zelf kan oordelen over
lichtintensiteit, lichtkleur, prijs en kwaliteit!
Dinsdag 22 april
Graag inschrijven voor deze avond door een e-mail te sturen naar [email protected]
Soepen
Woensdag 7 mei 19u.30
't Schablier, Engelstraat 46
Omgaan met verlies en verdriet
door Manu Keirse
Verlies behoort tot het leven en toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. Zowel rouwende
als de omgeving stellen zich allerlei vragen zoals Wat kunnen we doen? Wat doen we beter niet?
Hoe kan je als buitenstander reageren? Gaan vrouwen en mannen anders om met gevoelens? Prof. Manu Keirse luisterde meer dan 30 jaar naar mensen in verdriet en reikt vanuit deze rijke
ervaring suggesties aan die helpen om verdriet te overleven en voor de omgeving om mensen
beter te begrijpen en tot steun te kunnen zijn. Het gaat niet over dood maar over het leven.
Manu Keirse is Vlaams klinisch psycholoog en licentiaat in de medico-sociale wetenschappen.
Door zijn doctoraat-studie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve
zorg. Sinds 2012 is hij gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.
Na de voordracht is een receptie voorzien met Cava en belegde broodjes.
Hierom graag voordien inschrijven via mail naar [email protected] of via de website van
de Gezinsbond www.gezinsbondichtegem.be
Je inschrijving is pas definitief na betaling van € 3 op rekeningnummer BE39 0682 4140
3119 (BIC: GKCC BE BB) of je kan ook inschrijven en betalen in het CM-kantoor te
Ichtegem of Eernegem.
Organisatie: CM-Kern in samenwerking met Gezinsbond, Femma, Ziekenzorg, …
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
www.gezinsbondichtegem.be
5
Onze BONDSFIETSCLUB
start 26ste fietsseizoen
op woensdag 2 april 2014
HT:
DAC
N
A
EN
A
TART AN
S
E
W
NA
!
RTAA E STER
O
O
V
D
S
I
SHU
ORP
D
Coördinator:
Roger Dewulf
Steenstraat 18, Ichtegem
tel. 050/ 21 26 66
Met onze Bondsfietsclub zetten we onze succesformule verder: wekelijks op woensdag tussen
april en oktober bestijgen we ons ‘stalen ros’,
peddelen tegen 13.45 uur naar het dorpshuis
De Ster voor een aangename, ontspannende
fietswandeling van om en bij de 30 km tegen gezapig tempo. Iedereen kan en mag mee! Jong en
minder jong! Samen uit, samen terug thuis tegen
ten laatste 17 uur.
Alle Ziekenfondsen voorzien een jaarlijkse teruggave
van een gedeelte van de deelnameprijs voor sportactiviteiten van senioren. Als lid van
de Gezinssportfederatie voldoen wij aan alle voorwaarden. Je mag dus op het einde
van het fietsseizoen je formulier van je Ziekenfonds bezorgen om te laten invullen!
Het grootste gedeelte van je
deelnamebedrag krijg je via
je Ziekenfonds terugbetaald!
Onderweg voorzien we een sanitaire en koffiestop
om wat bij te komen en bij te praten!
Iedereen kan mee! Gezelligheid is troef en ondertussen maken we de stramme spieren los en
steken een frisse neus op. De fietstochten gaan
altijd door tenzij het pijpenstelen regent!
Elke tocht wordt deskundig voorbereid en begeleid door onze baankapiteins!
Opnieuw kunnen regelmatige deelnemers genieten van een extra voordelige tienrittenkaart, de eerste kaart kost 12 euro voor Bondsleden, 14 euro voor niet-leden. In dit bedrag
is ook een degelijke ongevallenverzekering inbegrepen voor het hele fietsseizoen. De
tweede en volgende kaarten kosten slechts respectievelijk 7 en 9 euro.
Bijkomend voordeel:
alle leden ontvangen een GSF-lidkaart die steeds recht geeft op een korting van 10% in
een PRIMO sportwinkel naar keuze + een eenmalige kortingskaart van 20% in een Primo
sportwinkel naar keuze.
Er wordt gefietst van woensdag 2 april 2014 tot en met woensdag 24 september 2014. Alle trouwe deelnemers worden met een trofee gehuldigd op het 26ste
Fietsfeest dat doorgaat op vrijdag 10 oktober 2014 om 12 u. in Feestzaal 't Wit Paard.
We verwachten alle fietsliefhebbers op woensdag 2 april om 13.45 uur stipt aan het
dorpshuis De Ster, Engelstraat 54 voor onze eerste fietstocht van het 26ste seizoen! Nieuwe
fietsliefhebbers zijn heel hartelijk welkom!!!
6
www.gezinsbondichtegem.be
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
Gezinsbond Ichtegem nodigt uit
30ste Tweedehandsbeurs
Zaterdag 5 april 2014 van 13u.30 tot 16u.30
in de Sporthal, Keibergstraat, Ichtegem
 kinder-, tiener- en dameskledij,
 speelgoed,
 kinderboeken,
 baby- en kinderartikelen,
 kinderfietsen,
 kinderwagens
Vrije Toegang
Gratis kinderoppas
Infostand Gezinsbond
Cafetaria
Info: Cindy Matten, Melkerijstraat 21 Ichtegem, tel. 051/58 09 50
[email protected]
Inschrijven door storting op rekening BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond
Vossebeekstraat 55 8480 Ichtegem. Voor reglement en voorwaarden zie
www.gezinsbondichtegem.be
Volgende Tweedehandsbeurs op zaterdag 20 september 2014.
GEZINSSPORTFEDERATIE - GEZINSBOND
Afdeling
Gistel
Afdeling
Ichtegem
Afdeling
Koekelare
ZWEMLESSEN
Een nieuwe reeks Zwemlessen –watergewenning, kleuterzwemmen, beginners, gevorderden, vervolmaking, telkens twee niveaus – start op zaterdag 15 maart om 10.30u. en om 11.15u. in het zwembad van
Gistel. Wie nog wil deelnemen, informeert zo spoedig mogelijk of er nog plaats is bij
Nico Wynthein, Panoramastraat 12 Ichtegem tel 051/48 97 92 [email protected]
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
www.gezinsbondichtegem.be
7
Noteer nu AL
in je AGENDA
vrijdag 16 mei om 18u.30 : 2de Verkenning van oud-Ichtegem
met bezoek aan brouwerij Strubbe als afsluiter
Moederdag 11 mei : Moederdag ontbijtpakketten
zaterdag 17 mei : Bondgenoten Minivoetbaltornooi
zaterdag 17 mei : 5de Garageverkoop
Workshop
‘Bloemen schikken’
met fikse korting
voor leden!
Bloemen Kamperfoelie organiseert in samenwerking met de Gezinsbond maandelijks workshops
bloemschikken. Zie je graag bloemen en hou je ervan om creatief bezig te zijn? Dan is dit echt iets
voor jou! Bovendien kun je achteraf thuis genieten van een bloemrijk resultaat. De lessen zijn voor
iedereen toegankelijk, met of zonder ervaring, maar het aantal inschrijvingen is beperkt zodat iedereen de nodige begeleiding krijgt.
De lessen gaan door op maandagnamiddag (om 14u) of dinsdagavond (om 19u30) in Bloemen Kamperfoelie, Markt 5 te Ichtegem. Hieronder staat de kalender van de geplande lessen. Een tweetal weken
voor de aanvang van de geplande les zullen foto’s van het bloemstuk te vinden zijn op de website van
Bloemen Kamperfoelie: www.bloemen-kamperfoelie.be en in de winkel. Mensen die al ingeschreven
zijn, zullen de foto’s via e-mail ontvangen.
Inschrijven kan per les, voor een half jaar (5 lessen) of een volledig jaar (10 lessen). Prijs per les is 35
euro, bondsleden krijgen 5% korting op de spaarkaart. Indien je inschrijft voor een half/volledig
jaar krijgt je 10% korting op de spaarkaart. Je hoeft niets mee te brengen naar de les, wij zorgen
voor alles, zo rest enkel het genieten van de bloemen en van elkaars gezelschap.
Voor meer inlichtingen of om in te schrijven, kun je langskomen in de winkel of bellen naar 051/629062
of 0486/987281.
•
•
•
•
8
Bloemschikkalender 2013-2014:
Voorjaarsworkshop: maandagnamiddag 17/03/2014 of dinsdagavond 18/03/2014
Pasen workshop: maandagnamiddag 14/04/2014 of dinsdagavond 15/04/2014
Lente workshop: maandagnamiddag 05/05/2014 of dinsdagavond 06/05/2014
Zomer workshop: maandagnamiddag 23/06/2014 of dinsdagavond 24/06/2014
www.gezinsbondichtegem.be
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
30ste PAASEIERENRAAP
Paaszaterdag 19 april 2014 om 10.30u. voor alle kleuters en lagere
schoolkinderen in het kasteeldomein Rosendahl, Moerdijkstraat
Opnieuw nodigen we al onze bondskinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het 6de leerjaar uit om op
paaszaterdag in het prachtige kasteeldomein Rosendahl
paaseieren te komen zoeken! Maar ook de ouders en oudere
kinderen zijn welkom op onze paasaperitief! En misschien
is er ook wel iets extra’s ter gelegenheid van de 30ste uitgave ?
Hoe deelnemen?
Je kan bij voorkeur inschrijven via onze website www.gezinsbondichtegem.be en 3 euro per
gezin storten op rekening BE51 0680 7144 4062 van Gezinsbond Ichtegem met vermelding van
naam + klas + paaseieren. Je kan ook het strookje achteraan Echo samen met 3 euro TIJDIG terugbezorgen in een omslag. Deze omslag kan je afgeven of in de brievenbus stoppen bij Wilfried
Dewanckele, Vossebeekstraat 55 tel. 051/58 04 39 Doe het ten laatste op maandag 14 april !
We vragen je wel nauwkeurig in te vullen wie meekomt! Vergeet ook niet het leerjaar of hoeveelste
kleuterklas in te vullen.
We zijn heel blij dat we opnieuw in het kasteeldomein kunnen paaseieren zoeken. Oprechte dank aan de
nieuwe eigenaar! De kleuters zoeken per leeftijdsgroep in een afgebakend gedeelte van het bosje samen
met hun ouders. De lagere schoolkinderen komen zoeken in een ander deel van het bos, zonder hulp
van ouders of wie dan ook!
De dag zelf ontvangt ieder kind een deelnamekaartje dat recht geeft op een drankje en een zak
lekkere chocolade eieren. Eerst zoekt iedereen zoveel mogelijk gekleurde nepeieren in het bos. Als
alle eieren gevonden zijn, krijg je een drankje en kan je bij de paashaas een zak chocolade-eieren
afhalen in ruil voor je deelnamekaartje! De ouders en oudere kinderen genieten tijdens het zoeken van
de jongere kinderen van een paasaperitief !
De kinderen van eerste tot en met zesde leerjaar zoeken om het meest eieren. De winnaars per leeftijdsgroep, krijgen er een lekkere paashaas bovenop! Breng een mandje mee om de gevonden eieren in te leggen! Ook laarzen kunnen goed van pas komen!
Bij al te slecht weer verwachten we alle deelnemers op de overdekte speelplaats van de Gemeenteschool, Engelstraat 52, waar het aperitief wordt geschonken en de paaseieren uitgedeeld.
HET BONDSBESTUUR WENST
ALLE BONGSGEZINNEN
EEN VREUGDEVOL PAASFEEST !
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
www.gezinsbondichtegem.be
9
Gezinsbond-bestuursteam anno 2014
Naam
Willy Hosten
[email protected]
Nico Wynthein
[email protected]
Frank Despiegelaere
[email protected]
Hilde Vandekerkhof
[email protected]
Hilde Osteux
[email protected]
Wilfried Dewanckele
[email protected]
Ann Blomme
[email protected]
Antoin Blomme
[email protected]
Patrick Bogaert
[email protected]
Guido Borra
Lena Borra
[email protected]
Thomas Bert
[email protected]
Karien Dejonghe
[email protected]
Freddy Deschryver
[email protected]
Patrick Devos
[email protected]
Chris Dewaele
[email protected]ert.be
Roger Dewulf
Rob Dingenen
[email protected]
Marc Dobbels
[email protected]
Hilde Gheleyns
[email protected]
Peter Ghys
[email protected]
Yves Maertens
[email protected]
Cindy Matten
[email protected]
Raf Muylle
[email protected]
Lysianne Sabbe
[email protected]
Kathleen Vandenberghe
[email protected]
Dirk Vanroose
[email protected]
Nicole Vergote
[email protected]
Patrick Verplancke
[email protected]
Nancy Versyck
[email protected]
Johan Viaene
[email protected]
Adres
Telefoon
Functie(s) (bestuurslid sedert …)
Sportlaan 24
051/58.97.66
0477/77.20.76
Voorzitter / Sociaal cultureel werk (1978)
Voorzitter Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’
Panoramastraat 12
051/48.97.92
Vice-Voorzitter/ Wijkcoördinator (2004)
Secretaris (1993)
Dr. Bruwierlaan 70
051/58.81.40
Engelstraat 129
0497/42.20.84
Ledenadministratie / Geboortegeschenken
Gezinsspaarkaart / Jonge Gezinnen (2000)
Vossebeekstraat 55
051/58.04.39
Penningmeester (1980)
Engelstraat 113 b 0101
051/58.30.71
Kinderoppasdienst (1999)
St. Bertinuslaan 53
051/58.02.61
Wijkcoördinator (1963)
Lookhuisstraat 17
051/58.07.21
0478/22.12.10
051/58.20.45
Kortingskaarten / GSM kaarten
Wijkcoördinator (1997)
Vaandeldrager (1987)
Diksmuidebaan 202
051/58.96.88
Wijkcoördinator (1985)
Engelstraat 109
051/58.88.93
Wijkcoördinator (2000)
Keibergstraat 32
051/58.31.20
Wijkcoördinator (2002)
Pieter Breugellaan 35
0474/20.09.51
Wijkcoördinator (1999)
Zuidstraat 91
051/58.33.88
Wijkcoördinator / Secretaris Gezinssport
Coördinator badminton (2004)
Panoramastraat 29 C
051/74.73.66
Webmaster (2006)
Steenstraat 18
050/21.26.66
Coördinator Bondsfietsclub (1999)
Moerdijkstraat 69
0496/75.58.23
Bestuurslid (2012)
Zuidstraat 41
051/58.89.53
Wijkcoördinator (2011)
Vossebeekstraat 39
051/58.35.83
Wijkcoördinator (2007)
Dr. Bruwierlaan 10
Zandstraat 7
Engelstraat 198
Consumentenwerking (1991)
051/54.65.50
Bestuurslid (2012)
0473/56.30.46
051/58.19.8204 Wijkcoördinator (1994)
73/98.37.86
Bestuurslid Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’
Melkerijstraat 21
051/58.09.50
Tweedehandsbeurzen (2009)
Koekelarestraat 18
051/58.82.90
Wijkcoördinator (1992)
A. Coussensstraat 138
051/58.24.61
Bestuurslid (1997)
Moerdijkstraat 69
0496/75.58.23
Bestuurslid (2012)
Dr. Bruwierlaan 106
0495/31.54.28
Coördinator Crefikinderfilmclub (2005)
Veldstraat 44
051/58.11.34
Wijkcoördinator (1988)
M. Grysonstraat 14
0473/69.49.44
Voorzitter / Penningmeester Gezinssport
Sportraad (1993)
Fonteinstraat 6
051/58.12.96
Wijkcoördinator (2008)
Vlasbloemstraat 3
0485/69.56.28
Coördinator
Minivoetbalclub ‘Bondgenoten’ (1997)
Eresecretaris: Willy Mattheus
Erebestuursleden: Claudine Mattheus-David, Lieve Muylle-Vancraeynest, Robert Blomme, Anna Pollet-Verstraete, postuum
André Vanden Bussche, Robert Vermeulen, Antoon Calus
10
www.gezinsbondichtegem.be
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
G E Z I N S S P O R T - ICHTEGEM
De recreatie sportclub voor het gezin !
Na het succes van de vorige reeksen organiseert BoFiT opnieuw een lessenreeks:
FITNESS VOOR DAMES
(vanaf 16 jaar)
Onder begeleiding van een gediplomeerde lesgeefster kan je deelnemen aan een waaier
van bewegingsstijlen, zoals aerobic, gymoefeningen (BBB), fittdance, conditietraining,
relaxatieoefeningen, enz...
•
•
•
De reeks bestaat uit 7 lessen en gaat door op
donderdagavond van 20.15 uur tot 21.15 uur.
Afspraak aan de turnzaal van de Engelschool –
Zeemeeuwstraat 6 te Ichtegem.
De reeks start op donderdag 24 april 2014 en eindigt op
donderdag 19 juni (geen les op 1/5 en 29/5).
DEELNAME:
++ De deelnameprijs inclusief : huur zaal,
lesgever, verzekering GSF, een drankje na
de
lessen,
enz…,
bedraagt
voor
Bondsleden slechts 24,50 euro,
niet - leden betalen 28 euro.
Losse kledij en sportschoenen worden
aanbevolen. De groep wordt beperkt tot
max. 30 deelnemers.
Gezinssport-Ichtegem is een erkende sportclub aangesloten bij de Gezinssportfederatie
(GSF). Leden kunnen via hun mutualiteit van een belangrijke korting op het betaalde
BoFiT-lidgeld genieten.
Wil hiervoor het formulier van uw mutualiteit afgeven aan de clubcoördinator. Wij bezorgen u
het ingevulde formulier terug die u ter terugbetaling kunt afgeven aan uw mutualiteit.
GEZIEN HET VERWACHTE SUCCES IS VOORAF INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK.
DIT KAN BIJ:
CAROLINE WALLYN
Koekelarestraat 48 8480 Ichtegem.  051/ 58 13 26
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014
www.gezinsbondichtegem.be
11
30ste PAASEIERENRAAP Paaszaterdag 19 april 2014 om 10u.30
Kasteeldomein Rosendahl
Strookje + € 3 terugbezorgen voor maandag 14 april 2014 bij Wilfried Dewanckele,
Vossebeekstraat 55 tel. 051/58 04 39. Je kan ook inschrijven via onze website
www.gezinsbondichtegem.be en storten op onze rekening BE51 0680 7144 4062
Naam gezin: ....................................................... adres: .………….......................................... tel.: …............………...
e-mailadres: ………….……............…[email protected]…............…………………… bondslidnummer: ..................……………..
neemt deel aan de paaseierenraap met volgende kinderen tussen 1ste peuter (2 1/2 jaar) tot en met 6de leerjaar : Voornaam
Naam
Leeftijd
Leerjaar
en (aantal) ……… oudere kinderen en volwassenen en betaalt hierbij € 3 per gezin.
Handtekening.
Bondsleden genieten een fikse korting op hun Spaarkaart bij aankoop van bel-, spoorkaarten
en bioscooptickets !
Voor de aankoop van deze GSM-kaarten NMBS-passen en Bioscooptickets kan je terecht
bij onze coördinator Patrick Bogaert Dr. Bruwierlaan 10 (tel. 051/580721) en dit iedere dag
tot 18u. met uitzondering van de zondag (die voor iedereen een rustdag is).
Gsm-kaarten te verkrijgen bij de Gezinsbond
Proximus Pay&Go € 15
Mobistar Tempo
€ 15
Base
€ 15
korting 4 % op spaarkaart
korting 5 % op spaarkaart
korting 5 % op spaarkaart
( = € 0,60)
( = € 0,75)
( = € 0,75)
NMBS-passen te verkrijgen bij de Gezinsbond
Go Pass 10 (2e klas) € 51
Rail Pass (2e klas) € 76
korting 5 % op spaarkaart
korting 5 % op spaarkaart
( = € 2,50)
( = € 3,80)
Cinema tickets te verkrijgen bij de Gezinsbond
Kinepolis
Cityscoop
12
€ 9,95
€ 7,50
korting € 2,00 op spaarkaart
korting € 1,30 op spaarkaart
www.gezinsbondichtegem.be
Echo nr.1, januari - februari - maart 2014