Inschrijfformulier – doorlopende machtiging – SEPA

Gymnastiekvereniging
Koninklijk goedgekeurd 14 november 1967
Voorwaarden lidmaatschap
Contributie per 1 januari 2015
Inschrijfgeld:
€
7,50
TE BETALEN BIJ INLEVERING VAN HET INSCHRIJFFORMULIER
Recreanten
Selectie
Recreanten en selectie
Vanaf derde kind uit één gezin, per kind
Step-Aerobic
Meer Bewegen Voor Ouderen
Jaarlijkse indexatie 3 á 4 %
€
€
€
€
€
€
35,00 per kwartaal
56,00 per kwartaal
74,00 per kwartaal
14,00 per kwartaal
44,00 per kwartaal
35,00 per kwartaal
Betaling:
-Uitsluitend contributie per automatische incasso, per kwartaal. Hiervoor wordt
machtiging verleend bij ondertekening van het inschrijfformulier.
-Aanvang inhouding contributie in de maand van lidmaatschap.
WIJZIGINGEN SCHRIFTELIJK VROEGTIJDIG DOORGEVEN:
aan ledenadministratie. o.a.
-Adres
-Banknummer of tenaamstelling
-Betaling minderjarige(n) door derden
OPZEGGING LIDMAATSCHAP:
Alleen SCHRIFTELIJK EN VIA E-MAIL bij ledenadministratie.
Adres ledenadministratie:
Dhr. S. Kamperman
Benscamp 26
6983 HS Doesburg
E-mailadres ledenadministratie: [email protected]
Kleding:
Meisjes: zwart turnpakje
Jongens: witte sportbroek
OPZEGTERMIJN:
Opzegtermijn voor de eerste van de maand. Er dienen twee volle maanden opzegtermijn in
acht te worden genomen. Er geldt een minimale lidmaatschapsduur van drie maanden.
MEDISCHE INDICATIE:
Voor de leiding van belangzijnde medische informatie kan op het aanmeldingsformulier
worden vermeld. Het spreekt voor zich dat deze informatie met vertrouwen wordt behandeld.
Mogelijke problemen kunnen met leiding worden besproken.
Telefonische en mondelinge AAN- of AFMELDINGEN worden niet in behandeling genomen.
Inschrijfformulier – doorlopende machtiging – SEPA
Unitas, Seringenlaan 52, 6982 CC Doesburg, Nederland
Incassant ID: NL94ZZZ401203170000
Kenmerk machtiging: uw lidnummer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Unitas doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens ‘contributie Unitas’ en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Unitas.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Leden
Leden zijn zij die deze overeenkomst zijn
aangegaan met Unitas. Het lidmaatschap is
definitief op de datum van inschrijving bij de
KNGU.
1. Voor minderjarigen wordt de overeenkomst
aangegaan door één van de wettelijke
vertegenwoordigers.
2. Afmeldingen alleen schriftelijk via het
afmeldingsformulier (verkrijgbaar bij de
leiding) of via e-mail.
3. Opzegtermijn voor de eerste van de
maand. Er dienen twee volle maanden
opzegtermijn in acht te worden genomen.
4. Er geldt een minimale lidmaatschapsduur
van drie maanden.
Contributie per kwartaal per 1 januari 2015
Leden recreanten
€ 35,00 p/kw
Selectie
€ 56,00 p/kw
Recreanten en selectie
€ 74,00 p/kw
Vanaf derde kind uit één gezin, pp € 14,00 p/kw
Step-Aerobic
€ 44,00 p/kw
Meer Bewegen Voor Ouderen
€ 35,00 p/kw
Jaarlijkse indexatie 3 á 4 %
Incasso op 7-feb,mei,aug,nov
INSCHRIJFGELD
€ 7,50
Contant te voldoen bij inlevering
van het inschrijfformulier.
Naam…………………………………….
Voornaam…………………………...m/v
Geboortedatum…………………………
Adres……………………………….........
Postcode………………………………...
Plaats…………………………………….
Tel………………………………………..
Datum inschrijving……………………...
E-mailadres……………………………..
Minderjarigen ingeschreven door
ouder/verzorger
Naam + voorletters…………………….
Adres…………………………………….
Postcode………….……………………..
Woonplaats……………………………...
E-mailadres……………………………..
Ruimte voor medische indicatie………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Ondertekening machtiging
Bankrekening nr (IBAN):
Ondergetekende verklaart zich met het
bovenstaande en op de bijlagen omschreven
bepalingen voor akkoord.
……………………………………...........
Op naam……………............................
Woonplaats……...................................
Datum……………………………………
Handtekening…………………………..
EtH MKH KL IV JH SB MH JMK
MA DI WO
Nr 1/2015
tijd:
DENK AAN HET INSCHRIJFGELD
Inleveren bij de leiding