Voltijd regulier, eerste jaar

Boekenlijst voltijd Opleidingsbekwaam, 1e jaar
Beschrijving
Algemeen beroepsvoorbereidende programma’s / LeerKracht
e
Woltjer, G., & Janssens, H. (2014). Hoe ga je om met kinderen op school en met hun ouders? (5
herziene druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
e
Heemstra-Hendriksen, J.L.N. (2011). Het verhaal van het kind (2 herziene druk). Amersfoort:
ThiemeMeulenhoff.
Alkema, E., Tjerkstra, W., Kuipers, J., & Lindhout, C. (2011). Meer dan onderwijs, theorie en praktijk
e
van het onderwijs in de basisschool (7 druk). Assen: Van Gorcum.
Bakx, A., Ros, A., & Teune, P. (2012). Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. Bussum: Coutinho.
Nederlands
Paus, H. (red.) (2014). Portaal: praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs (4e herziene druk).
Bussum: Coutinho.
Engels
Ross, J. (2010). Step to Advanced (student book). Uitgever: www.anglia.org.
(alleen via boekhandel Rus)
Alleen voor studenten die bij de plaatsingstoets Engels in periode 1 onder B1 scoren:
Ross, J. (2010). Step to Intermediate (Student Book). Uitgever: www.anglia.org
(alleen via boekhandel Rus)
# = op dit artikel kan geen korting worden verleend.
Kenmerk
Blad
Bl-OB-20142015
1/4
ISBN
Prijs
Bestelnr. Rus
9789001831684
42,95
01.12
9789006955163
40,75
01.13
9789023247678
57,95
01.14
9789046902899
24,50
01.15
9789046904084
42,50
01.16
9787880306293 *
19,90
01.17 #
9787880306293 *
25,00
01.17.1 #
(* beide hebben,
heel ongebruikelijk,
hetzelfde isbn).
De vakgroep Engels gaat ervan uit dat elke student in het bezit is van een (recent) woordenboek
Nederlands-Engels en Engels-Nederlands.
Rekenen/wiskunde
Veltman, A., & Heuvel-Panhuizen, M. van den (2010). Rekenen met hele getallen op de basisschool.
Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Zanten, M. van (red.), Bergh, J. van den, Hutten, O., & Meijer, R. (2014). Meten en meetkunde:
e
reken-wiskundedidactiek. (2 druk) Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
Aanbevolen voor de wiscat-rekentoets:
Bergh, J. van den (2012). Rekenwijzer (2e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
Got it?! Rekenen. Studentlicentie. (rechtstreeks door student bij ThiemeMeulenhoff, via docent)
Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming
Berg, B. van den, Avest, I. ter & Kopmels, T. (2013). Geloof je het zelf?! Praktijkboek
levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs (2e druk). Bussum: Coutinho.
Idema, E. (2010). Een wereld vol geloof: basiskennis christendom. Amersfoort: Kwintessens
Uitgevers.
Natuur, milieu en techniek
Vaan, E. de, & Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor natuuronderwijs (7e druk). Bussum:
Coutinho.
Kersbergen, C., & Haarhuis, A. (2010). Natuuronderwijs inzichtelijk (3e druk). Bussum: Coutinho.
Jansen, P., & Meer, E. van der (2008). Duurzame ontwikkeling op de basisschool. Oostburg:
Duurzame Pabo & Veldwerk Nederland.
# = op dit artikel kan geen korting worden verleend.
Titel
Blad
Boekenlijst voltijd Opleidingsbekwaam
2/4
9789001765095
43,50
01.18
9789006955385
42,50
01.19
9789006955262
9789006952711
33,95
15,00
01.20
9789046903537
32,50
01.21
9789057882975
25,00
01.22
9789046903018
37,50
01.23
9789046901908
34,50
01.24
Gratis te downloaden via
http://duurzamepabo.nl/publicaties.html
Muziek
e
Haverkort, F. (2009). Eigen-wijs: liedbundel voor kinderen van 4 – 12 jaar + cd-rom. (2 druk). Born:
Stichting Muzikale Vorming.
Vrolijk, R. (2013). Nieuw Geluid (2e druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
9789080497160
39,50
01.25
9789001815431
46,50
01.26
9789001809324
40,75
01.27
Beeldende vorming
Groot, I. de, & Leij, L. van der (2013). Kunst Meester! Beeldende vorming: over kinderkunst en
meester(m/v)werk. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.
9789006952483
38,75
01.28
Aardrijkskunde
Verheij, J., & Notté, H. (2007). Aardrijkskunde is overal: een praktisch handboek voor het
aardrijkskundeonderwijs op de basisschool. Rosmalen: Cantal uitgeverij.
9789075142754
80,00
01.29
9789001804923
25,95
01.30
9789001804930
25,95
01.31
9789001815301
50,50
01.32
9789073218000
58,85
01.33 #
Drama
e
Nooij, H. de (2012). Kijk op spel (3 druk). Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Facultatief gericht op cito toets aardrijkskunde
Baltus, R. (2011). Basiskennis aardrijkskunde. Groningen/Houten: Noordhoff uitgevers.
Geschiedenis
Facultatief gericht op cito toets geschiedenis
Keissen, H. (2011). Basiskennis Geschiedenis. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Kooij, K. van der, & Groot-Reuvekamp, M. de (2013). Geschiedenis & samenleving: kennisbasis
e
inhoud en didactiek (2 druk). Groningen: Noordhoff uitgevers.
Bewegingsonderwijs
e
Geleijnse, J., Hazelenbach, C., e.a. (2012). Bewegingsonderwijs in het speellokaal (3 druk).
Nijverdal: Publicatiefonds ’t Web.
# = op dit artikel kan geen korting worden verleend.
Titel
Blad
Boekenlijst voltijd Opleidingsbekwaam
3/4
Handschriftontwikkeling
Hamerling, B., & Scholten, A. (2012). Schriftkennis (4e druk). Leiden: Eduplaza
Hamerling, B., & Scholten, A. (2012). Schriftvaardig, oefenboek (3e druk). Leiden: Eduplaza.
Pennensetje (Pilot G-tec-C3 blauw en rood, stifthouder 0.5 Q, Itoya callystift zwart)
Eventueel aan te vullen met krijthouder. (facultatief)
# = op dit artikel kan geen korting worden verleend.
Titel
Blad
Boekenlijst voltijd Opleidingsbekwaam
4/4
9789461071521
9789461071552
29,55
12,50
12,95
4,50
01.34
01.35
01.36 #
01.36.1 #