2014-10-10 Schoolnieuws

De Brink 126
7206 KD Zutphen
T 0575 524213
[email protected]
www.deachtsprong.nl
Schoolnieuws 10 oktober 2014
In dit nummer:
-Feest! meester- en
juffendag
-Kinderboekenweek in groep 7
-Welkom op school
-Voorstelling gr. 4, 5
en 6
-Balgebruik op het
Schoolplein
-Groep 6 got talent
-Groep 3
-Boom voor juf
Annelies
-Nieuws van In de
Zuidwijken komt
het van de grond
-Doorgeven
gewijzigde
gegevens
-agenda
***
Elke eerste
woensdag van de
maand wordt de
bak met gevonden
voorwerpen
geleegd.
Feest! meester- en juffendag!
Op vrijdag 17 oktober vieren alle meesters en
juffen hun verjaardag. Alle kinderen zijn
natuurlijk uitgenodigd op het feest in hun klas.
Op die dag hoeft niemand eten en drinken mee
te nemen, want wij trakteren jullie op iets
lekkers.
En wat er verder allemaal op het programma
staat, is nog even een verrassing…
Kinderboekenweek in groep 7
Het zal u niet ontgaan zijn dat vorige week de Kinderboekenweek begonnen
is. Bij de lessen nieuwsbegrip is altijd een introductiefilmpje van School TV.
Daar werd een enquête getoond over het leesgedrag van kinderen.
Diezelfde enquête hebben we toen ook in onze groep gehouden en dit kwam
er uit:
Op de vraag: “Hoeveel lees jij?” antwoordde van de 31 kinderen:
Ik lees elke dag: 20 kinderen
Ik lees regelmatig: 7 kinderen
Ik lees alleen in de vakantie: 3 kinderen
Ik lees nooit: 1 kind
Fijn om te weten dat er zo vaak en goed door
de leerlingen gelezen wordt. We kunnen alleen
maar het belang van minimaal 15 minuten per
dag lezen onderstrepen. En alles is goed, stripboek,
krant, gewoon leesboek, informatieboek. Als er
maar gelezen wordt.
Uit onderzoek is namelijk gebleken dat kinderen
die elke dag lezen, beter scoren bij begrijpend
lezen.
Welkom op school
In groep 3a hebben wij een stoel bijgezet voor Aaliyah Bosz. Wij wensen
Aaliyah veel plezier op onze school.
***
Bent u tevreden?
Zeg het anderen!
Bent u dat niet?
Zeg het ons!
14 oktober Voorstelling Oorwurm in de Hanzehof voor groep 4, 5 en 6
A.s. dinsdag 14 oktober gaan de kinderen van groep 4, 5 en 6 naar de
Hanzehof om de voorstelling Oorwurm te zien. We vertrekken om 13.00 uur
vanaf de Achtsprong met de auto naar de Hanzehof. De voorstelling duurt
ongeveer een uur. De ouders die mee rijden naar de Hanzehof kunnen
blijven kijken naar de voorstelling.
Afspraken over het gebruik van ballen op het schoolplein
Er zijn veel harde ballen op het plein in de kleine pauze. Dit zorgt soms voor onveilige situaties.
Daarom hebben we 10 zachte ballen aangeschaft. 1 per klas, voorzien van groepsnummer. En er
worden ook twee voetballen gekocht voor de voetbalpauzes.
De kinderen mogen geen eigen ballen meer mee naar school nemen.
Spelen met de bal voor schooltijd mag alleen met een zachte bal. Een bal wordt opgehaald bij
meneer Henk of een leerkracht.
Groep 6 got talent !
De viering van groep 6 is vanmorgen geweest. Het thema van de viering was: ‘groep 6 got talent’. De
kinderen hebben in verschillende groepjes de optredens geoefend en met een goede presentatie van
Sude en Sebastiaan was de show helemaal compleet. Er kwam zelfs een mystery guest optreden
tijdens de viering. Dit was meester Ted. Hij begeleidt de pluskinderen van onze school. Hij heeft laten
zien dat hij naast het begeleiden van deze kinderen ook nog geweldig gitaar kan spelen. Als afsluiting
van de viering zong groep 6 gezamenlijk een eind lied. De jongens en meisjes van groep 6 mochten
een groot applaus van het publiek in ontvangst nemen.
Binnenkort staan de foto’s op onze site.
meester Albert, meester Sietse en meester Timmy
Bericht voor de ouders van groep 3
Na de herfstvakantie gaan ook de kinderen van gr. 3 bij de eerste of tweede bel zelfstandig naar
binnen.
We vragen de ouders om buiten op het plein afscheid te nemen en voor schooltijd alleen nog binnen
te komen als u de leerkracht even kort wilt spreken. Om werk van uw kind te bekijken bent u uiteraard
na schooltijd altijd van harte welkom.
Boom voor juf Annelies
In de laatste week van het schooljaar hebben we ter
nagedachtenis aan juf Hanny een boom geplant.
De toenmalige groep 7 bedacht in die week echter dat
er voor juf Annelies nog nooit een boom geplant was.
We vonden dat dit dus zeker nog moest gebeuren.
Nu is afgelopen week door de huidige groep 8, de
groep die juf Annelies het laatst heeft gehad, een mooie
prunus geplant. Hij staat in de hoek achter de zandbak
van de kleuters. Immers, juf Annelies heeft ook een
aantal jaren in de kleutergroepen op onze school
lesgegeven.
Groep 8 voor de door hun geplante boom.
Klassenouders
De klassenouders zijn dit jaar:
Groep
1-2a
1-2b
3a
3-4b
4a
5
6a
6b
7
8
Klassenouders
Moeder van Helin, Mats en Beray
Francine Oonk moeder van Solenne
Kim Kerssen moeder van Yara en Carlijn Castermans moeder van Felyne
Wendy Frek moeder van Merel en Miranda Gordon moeder van Milou Z.
Francis Smit en Giovanna Schrijver
Diana Hendrix moeder van Julie, mevrouw Van der Vegt moeder van Elske en mevrouw
Van der Vaart moeder van Tamara
Moeder van Luuk en de moeder van Rebecca
Dikie Hendriks moeder van Ilona en Marieke Kramer moeder van Justin
Moeder van Rodi Willemsen
Miranda van Tetering moeder van Jesper en Marcia Verhaegh moeder van Aicha
Nieuws van 'In de Zuidwijken komt het van de grond'
Op zaterdag 11 oktober van 10.00 tot 12.00 uur, organiseert 'in de Zuidwijken komt het van de grond'
weer een gezamenlijke zwerfvuil opruimactie in de Zuidwijken.
We verzamelen om 10.00 uur in buurtcentrum de Uitwijk, daar staat op dat moment koffie en thee
klaar. Met elkaar maken we daarna de Zuidwijken zwerfvuilvrij!
Voor meer informatie kun je terecht bij Erna van 't Hof (moeder van Marte en Sebas) of mail
naar [email protected] of bezoek indezuidwijkenkomthetvandegrond.blogspot.com
Doorgeven gewijzigde gegevens
Is uw e-mailadres, woonadres of telefoonnummer gewijzigd?
Wilt u dit dan doorgeven aan school via: [email protected]
Agenda
Datum
14 oktober
17 oktober
20 t/m 24 oktober
29 oktober
30 en 31 oktober
18 en 20 november
Activiteit
Groep 4, 5 en 6 ’s middags naar voorstelling in de Hanzehof
Meester- en juffendag
Herfstvakantie
Luizencontrole
Oud papier
10 minutenavonden