Samenwerkende gemeenten maken aanbesteding

Roosendaal, 5 februari 2014
PERSBERICHT
Samenwerkende gemeenten maken aanbesteding
verwerking huishoudelijk rest- en gft-afval groot
succes
Vanmiddag is tijdens een speciale bijeenkomst bij regionale afvalinzamelaar Saver N.V.
te Roosendaal de definitieve gunning bekend gemaakt voor de aanbesteding van de
verwerking van huishoudelijk rest- en gft-afval van negen West Brabantse gemeenten.
De samenwerking tussen deze zogenaamde Saver+-gemeenten bij deze aanbesteding is
een succes gebleken en levert de betreffende gemeenten een kostenbesparing op.
Bovendien vindt de verwerking ook na 1 februari 2017 in de regio plaats.
Samenwerking
Begin 2013 gaven de gemeenten van het voormalig Gemeentelijk Samenwerkings Verband
Westelijk Noord-Brabant (GSVi) de aftrap om samen met Saver N.V. te komen tot een nieuw
verwerkingscontract voor huishoudelijk rest- en gft-afval. Dit omdat de huidige contracten met
afvalverwerker Attero per 1 februari 2017 aflopen.
Deze constructieve samenwerking heeft geleid tot een strategie waarbij het gehele voormalige
GSV en Saver N.V. (als Saver+ii) de handen ineen hebben geslagen om te komen tot een
aanbesteding. Uiteindelijk hebben ook de gemeenten Etten-Leur en Zundert zich aangesloten
bij de Saver+-gemeenten.
Midwaste
De aanbesteding is gecoördineerd door de coöperatieve vereniging Midwasteiii. Deelnemers
aan deze aanbesteding waren de gemeenten die horen tot het werkgebied van Saver en de
gemeenten Breda, Tilburg, Den Bosch, Oss, alsmede Eindhoven met omliggende gemeenten.
De aanbesteding was opgedeeld in zes percelen, waarbij Saver en deze gemeenten ieder een
eigen perceel hebben. In totaal deden 56 gemeenten met ca. 2,2 miljoen inwoners mee aan
de aanbesteding.
Gunning
Vanmiddag bleek dat de verwerking van huishoudelijk gft-afval van de Saver+-gemeenten
gegund is aan Attero Moerdijk. De verwerking van huishoudelijk restafval van deze
gemeenten is gegund aan SITA Roosendaal.
verwerking gft-afval
verwerking restafval
tarief was:
€ 46,82 per ton
€ 143,72 per ton
tarief wordt:
€ 38,70 per ton
€ 47,54 per ton
Het tarief is dusdanig dat voor de Saver+ gemeenten in totaal sprake is van een besparing op
de verwerkingskosten voor huishoudelijk rest- en gft-afval van minimaal ca. € 6,7 mln. per jaar
op basis van de hoeveelheden in 2012.
Het nieuwe contract met de verwerkers gaat in per 1 februari 2017 en heeft een looptijd van 5
jaar met een mogelijkheid tot verlenging. Saver N.V. treedt op als contracthouder van de
nieuwe overeenkomsten.
NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wil van Leijsen, Directeur Saver N.V., tel. 0165 59 77 10
i
GSV: Gemeentelijk Samenwerkings Verband Westelijk Noord-Brabant, een
intergemeentelijke samenwerking van zeven gemeenten, te weten: Bergen op Zoom,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht, dat in 2002 in
het leven geroepen en per 1 januari 2009 opgeheven werd.
ii
Saver+-gemeenten: Savergemeenten + Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Etten-Leur en
Zundert. De Savergemeenten bestaan uit: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en
Woensdrecht.
iii
Midwaste: Coöperatieve vereniging waarin de leden gezamenlijk koers bepalen, optrekken
in projecten en kennis uitwisselen. Midwaste coördineert, initieert en ontwikkelt projecten,
diensten en producten die het samenwerken en ondernemen effectiever en efficiënter maken.
Zonder winstoogmerk, de winst is het maximale resultaat voor alle partners in het netwerk.